Планирани прекъсвания на тока в столицата за периода 17 – 21 февруари

Прекъсване на електроснабдяването

Снимка: Столица.bg

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозаХранването за периода 17 – 21 февруари 2020 г., включително:

София-Град
Община Банкя  
На 19.02.2020 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ На 21.02.2020 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ - Банкя, Общ. Столична: 11-Та Парка, Ix Кв.43а , Александър Стамболийски 3,1, Иван Вазов До ТП - Банята,До Банята,1,Кафене,4,До Банята-Търг.Обект,2,4а, Княз Борис I/Д.Благоев/ 4 УПИ IХ,Кв.43а,Пл.Божур,4 Пазара - Фото,2,4 Ъгъл Ул.Х.Димитър 7-Търг.Обект,4,4 Търговски Обект,6,7,2б, Майор Коста Паница/ТолбуХин 1 До Банята,1, Трапезица 1,2, УПИ I-За Парк Кв.82 , УПИ II-2419 , Цар Симеон 1
На 19.02.2020 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ - Банкя, Общ. Столична: Баба Тонка 8,1,7,15,13,11,5а,5,16,14,2,9,3,12,7а,10, Бели Брег 20,9,12,26а,14а,3,О УПИ 4/286 Кв. 20,23,5,6,13,7,8,27,№18,18,14,21,14б,26,24,4,3а,15,12а,О УПИ3-286 Кв.20,25,22,10,17,29,19, В.З.Бели Брег УПИ XIII -776 Кв..2, Вз Бели Брег Ул.Радост 11, Елин Пелин 66а, Звън 1,2, Летоструй/Антон Иванов/ 3,4,5а,2,6,5,8, ЛуноХод 1, Мир 1 Къща,4,№8,8,2,10, Никола Обретенов 1,9,4, Радост/Малчика/ 5а,4б,9,3,4,7,5 УПИ ХХIV-280 Кв.20,8,10,12,2,1,6, Рудозем 3,15,11а,11,19,13,17,9,5, Сердика 20,21,19, Слънчев Бряг 18а,26,18,44,21,19,30,36,34,10а,9,17,2,7,40,Северняци 1а,24,10,15,42,12,38,21а,4,22,3,32,6,8,Кантона,28,13,Северняци 2,2а И Ул.Рудозем,2б, Стефан Стамболов/Будишин/ 3, Къща
На 19.02.2020 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ - Иваняне: Богданов Дол
На 19.02.2020 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ На 21.02.2020 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ - София: Майор Юрий Гагарин 36
На 19.02.2020 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ - София: Радост 10
Община Витоша  
На 17.02.2020 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ - София: 603-Та/Витоша/ 1,3,4,6,10,8,2, 7-Ма/Драгалевци/ 9, 714-Та/Витоша/ 2,10,8,1,2а,8а, 715-Та 1,4,3, 717-Та/Витоша/ 27,25,2а,31, 717-Та/Витоша/ 6,3а,3,1а,19,2,5,9,7,4,1,15, 718-Та/Витоша/ 9,2,7,3,1,5,10,8, 719-Та/Витоша/ 8 Княжено,1,15,11а,10,6,22,4,5,12,11,17,9,16,21,7,23, 719-Та/Витоша/ 14а,22а,17,35,31,13,14,1, 720-Та/Витоша/ 7,2,6,4,5, 776-Та 12,14,3,10,3а,8,2,1,9,4,7,5, 781-Ва/Витоша/ 5, XxxIII-1027, Кв.20а , Акад. МиХаил Арнаудов 58а, Акад. МиХаил Арнаудов Кв,21, Боженци/Никола Паликарски/ 6,3,8,4, Витошки Бор/712-Та/ 19,17,13,23,15, Витошки Извори 10,Кв 21 УПИ,7,4,8,3, Витошко Цвете/Княжево/ 6, Войнишко Въстание 100,92,87,91,76,85,64,72,86,79,98,115,88,101,58,103,70,94,88а,74,68,80,89а,89,84,113,93,100а,109,90а,102,78,99,99а,111,82,97,90,105,66,104,107,117, Войнишко Въстание 61,63,42,50,54,56,62,46,60,81,65,83,79,83а,52,48,71,67, Войнишко Въстание 71,77,42,61,75, Войнишко Въстание 38,№ 36,36,34а,40,34,32, Горска Теменуга/Ник.Петрини 15,9,8,17,19,21,4,11,14,Кв.70,13,23, Горска Теменуга/Ник.Петрини 7,1,2,5,3, Жеравна/Никола Парапунов/ 10,6,15,5,11,21,1,7,12,19,4,17,13,1а,3,9, Изгрев 6,20,18,16,4,7,11,9,12,8,3,1,5,10,14, Искра 12,2,6,4а,10,18,14,9,4,7,5,7а,11,16, Калинка 20а,18,17,16,12,15,22,20,19,9, Капина 16,14,22,18,10а,26,22 Княжево,12,24,28,4,8,20,24а,6, Капка 10,5,3а,1,8,6, Коприва 2,1,7,6,4,5, Кумата 75 Ж,75 Д,75 Е,75 Г, Лазар МиХайлов/Хр.Манов/ 2, Лескова Гора/Витоша/ №6,4, Маргаритка 7, Момина Сълза / Кв.СуХодол 20, Офелиите /Владая/ 3,1,2,12,5,6,8,4а,4, Офелиите /Владая/ 1,14,16, Офелиите /Владая/ , Полк.Стойно Бачийски/Филип 68,64,60а,52,74,62,64а,49а,47,53,49,55,59,61,58,41,70,51,43,66,62а,60,72,45, Полско Цвете 29,14,28,21,9,5,15,32,7,25,8,16а,2,3,30,22,18,36,45,1,16,31,43,17,27,20,26б,38,26,12,13, Поточе 8,5,7,4,3,10а,12,6,10,14, Роза 8,10а, Синята Скала 36, Синята Скала 48,28,30,21,23,6а,22,15а,26,84,35,24,15,7,13а,31,53,38,16,29,40,1,36,3,4,13,44,21а,50,49,20,6,38 Княжево,45,14,11,8,12,32,2,41, Смрика 21,23,27,26,24, Смрика 13,13а,18а,6,5,10,16,15,2,4,22,19,30,7,2а,9,1,8,14,11,32,12,18, Сърнела/Паскал Иванов/ 34, Утринна Роса 9, Христо Патрев 2,4,4а, Цар Борис III/Девети Септ. 431,419,413,326,328,417,322,421,411,415,324,425,427,431 А, Явор/Витоша/ УПИХ-Кв.50, Явор/Цв.Божков/ 14, Явор/Цв.Божков/ 18,16,14, 9
На 17.02.2020 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ На 18.02.2020 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ На 19.02.2020 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ На 20.02.2020 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ На 21.02.2020 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ - Владая: 22-Ра , 22-Ра , 22-Ра , VIII-1004aкв.33 , Академик Петко Стайнов 19,12,21,23,14,9,13,15,17,1,16,8,4,22,5,2,10,20,18, Алеко Константинов/К.Димитр 1,3, Алеко Константинов/К.Димитр 9,7,1,3,2,5, Алеко Константинов/К.Димитр 7а, Алеко Константинов/К.Димитр 13,55,29,33,25,33б,4,27,35,Пи 11394.1791.2057,15,24,10,16,18,45,43,31,18 А,21 А,17,12,14,11,23,21,20,8,19,6, Алеко Константинов/Офелиите 25, Амбарица 7,1,5,4,13,11,2,9,3, Балабановец 1, Бели Брег 8,4,1,3,6, Бистър Поток 7,6,15,11,12,19,4,8,14,10,17,13,3,16,9,18,2,5, Боев Рид 6, Боровинка 5,14,12,17,11,9,19,10,15,7, Боровинка 4, Брезова Гора 5,9,15,19,1,13,10,17,21,6,3,7,8,11,4, Букова Гора 2, Виров Дол 10,12,10,8, Витошки Гранит 5,3,16,36,43,12,25,29,34,37,8,14,23,22,15,4,45,40,24а,18,31,33,28,39,20,7,10,2,19,18а,11,17,41,27,13,30,9,35,6,26, Владая , Войнишко Въстание 85,89,73, Войнишко Въстание Поща,63, Войнишко Въстание 73, Войнишко Въстание 59, Горелица 3,2, Горелица , Ела 2,1,4,4а, Елен 3,9,4,7,6,8,1,5,7а,11,10,2, Елешница 2,7а,7,9,1,15,6,5,4,3,8, Елешница 18, Жълта Вода 1,4,8,2,10,12,5, Здравец 2,6,10,4,7,3,5,1, Калиница 5,3,4,1, Катеричка 2,1,3,5, Катеричка 3, Китен 7,24,13,30а,32а,17,9,22,32,36,33,5,34,11,20,21,26,15,28,19,18а,30, Лесковец 6,13,5а,17,15,19,12,8,16,11,4, Лесковец 3,1, Любомир Миланов 15,2,5,11,9,6,13,4, Любомир Миланов 7,23,2,8,10,12,17,1, Любомир Миланов 20,17,34,33,32,16,29,27а,25,33а,18,27,30,31,22, Любомир Миланов № 77,85,68,55,50,91,64,60,57,73,74,58,63,48,89,71,51,87,53,79,67,69,75,46,54,81,83,52,61,70,62,77,75а,59,68а,76,78,80,66,72,65, Любомир Миланов 37,40,39,41,38, Любомир Миланов 14,11, М.Владая Кв.75 Кв.75, Малка Поляна 1,5, Маргаритка 15,10,16,20,14,18,9,7,17,2,8,13,12,23, Марин Чукар 16,10,7,5,34,28,8,24,25,1,12,3,38,36,26,22,4,9,6,2,14, Момина Сълза 11,17а,27,20,6,7,8,15а,12,10,1,32,26,17,19,21,14,24,4,15,3, Момина Сълза 18, Морените 1,7,3,5, Морените 9,2 УПИ Ііі-1551, Плиска 7,28,1,6,10,13,4,14,18,16,3,8,12,2,26,20,5, Подкраище 30,13,7,8,14,11,20,17,16,10,9,29,15,6,18,2,26,4,22,12,5,3, Полски Синчец 1,2, Проф.Ив.Шишманов/Баба Лина/ 27,23,25,11,21,14,12, Равнище 50,8,38,20,13,17,2,46,34,25,40,36,1,9,24,11,54,12,15,6,28,4,30,32,10,19,7,48,18,52,5,22,26,3, Реката 2,4, Реката 3,6,10,18,12а,7,9,16,12,5, Самоковище , Слънчев Залез 4,2,3, Спортист 7,9,3,2,5,11 УПИ Xx-331, Кв.21,1, Сребрист Бор 8,1,6,3,7а,4,7,5, Сребрист Бор 2, СуХа Лешница 4,3,5,10,2,1,2а,3,Вила,15,1,8,9, Сърна 10,11, Сърна 7,2,6,9,13,5,11, Тополите 12,8,5,13,1,6,7,10,9,15,16,17,3,4, УПИ II-104 Кв.33 , УПИ V-986 Кв.51 , УПИ XVII-Сонс, Кв. 69 , Чаладинка 24, Шипето 4,7,5,2,6,3,8,9,1, Юрушки Мостове 22,26,21,1,10,14,17,23,16,18,25,4,20,24,28,7,5,6,9,15,12,2, Язбине 1, Янкино Усое 14,15,12,11,8,10,1,21,17,16,6,9, Янкино Усое 20,19,18,14
На 17.02.2020 Г. /09:15 - 16:30 Ч./ - София: 1-Ва ТП Кайлъка М. Владая, Войнишко Въстание 122,137,133,121,106а,124,139,114,106,130,132,120,123,127,118,128,129,110,135а,119,135,125,112,108,131, Здравец Трафопост /Ул.Кайлъка, Проф. Ал. Райчев
На 17.02.2020 Г. /09:15 - 16:30 Ч./ На 18.02.2020 Г. /09:15 - 16:30 Ч./ На 19.02.2020 Г. /09:15 - 16:30 Ч./ На 20.02.2020 Г. /09:15 - 16:30 Ч./ На 21.02.2020 Г. /09:15 - 16:30 Ч./ - Владая: 22-Ра , II-3477, Кв.916 , Буков Дол 5,6,4,3,1, Войнишко Въстание 112, Здравец 13, Кайлъка 11,3,2,15,33,1,29,35,5,31,9а,13, Лесковец 9, Марин Чукар 40,15, Ново Село 2,4,3,6,Владая,1, Пирин/Дупките/ 15а Табло 4,14 Табло 3,Табло 6,18 Табло 2,23 Табло 2,15 Табло 4,3,13 Табло 5,Табло 5,25 Табло 1,11 Табло 5, СуХа Лешница Вила, Хеброс 28,10,21,13,5,37 До Казана,22,3,8,30,8а,9,11,15
На 18.02.2020 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ - София: 197/В.З.Малинова Долина/ 15 Роза,А Роза,25 ОрХидея,25,15 Роза, 603-Та/Витоша/ 1,3,4,6,10,8,2, 7-Ма/Драгалевци/ 9, 714-Та/Витоша/ 2,10,8,1,2а,8а, 715-Та 1,4,3, 717-Та/Витоша/ 27,25,2а,31, 717-Та/Витоша/ 6,3а,3,1а,19,2,5,9,7,4,1,15, 718-Та/Витоша/ 9,2,7,3,1,5,10,8, 719-Та/Витоша/ 8 Княжено,1,15,11а,10,6,22,4,5,12,11,17,9,16,21,7,23, 719-Та/Витоша/ 14а,22а,17,35,31,13,14,1, 720-Та/Витоша/ 7,2,6,4,5, 776-Та 12,14,3,10,3а,8,2,1,9,4,7,5, 781-Ва/Витоша/ 5, Акад. МиХаил Арнаудов 58а, Акад. МиХаил Арнаудов Кв,21, АрХ. Никола Лазаров 23 Магнолия,21 Мимоза,15 Роза,21 Мимоза,15 Роза, Боженци/Никола Паликарски/ 6,3,8,4, Витошки Бор/712-Та/ 19,17,13,23,15, Витошки Извори 10,Кв 21 УПИ,7,4,8,3, Витошко Цвете/Княжево/ 6, Войнишко Въстание 100,92,87,91,76,85,64,72,86,79,98,115,88,101,58,103,70,94,88а,74,68,80,89а,89,84,113,93,100а,109,90а,102,78,99,99а,111,82,97,90,105,66,104,107,117, Войнишко Въстание 61,63,42,50,54,56,62,46,60,81,65,83,79,83а,52,48,71,67, Войнишко Въстание 71,77,42,61,75, Войнишко Въстание 38,№ 36,36,34а,40,34,32, Горска Теменуга/Ник.Петрини 15,9,8,17,19,21,4,11,14,Кв.70,13,23, Горска Теменуга/Ник.Петрини 7,1,2,5,3, Жеравна/Никола Парапунов/ 10,6,15,5,11,21,1,7,12,19,4,17,13,1а,3,9, Изгрев 6,20,18,16,4,7,11,9,12,8,3,1,5,10,14, Искра 12,2,6,4а,10,18,14,9,4,7,5,7а,11,16, Калинка 20а,18,17,16,12,15,22,20,19,9, Капина 16,14,22,18,10а,26,22 Княжево,12,24,28,4,8,20,24а,6, Капка 10,5,3а,1,8,6, Коприва 2,1,7,6,4,5, Лазар МиХайлов/Хр.Манов/ 2, Маргаритка 7, Момина Сълза / Кв.СуХодол 20, Офелиите /Владая/ 3,1,2,12,5,6,8,4а,4, Офелиите /Владая/ 1,14,16, Офелиите /Владая/ , Полк.Стойно Бачийски/Филип 68,64,60а,52,74,62,64а,49а,47,53,49,55,59,61,58,41,70,51,43,66,62а,60,72,45, Полско Цвете 29,14,28,21,9,5,15,32,7,25,8,16а,2,3,30,22,18,36,45,1,16,31,43,17,27,20,26б,38,26,12,13, Поточе 8,5,7,4,3,10а,12,6,10,14, Роза 8,10а, Синята Скала 36, Синята Скала 48,28,30,21,23,6а,22,15а,26,84,35,24,15,7,13а,31,53,38,16,29,40,1,36,3,4,13,44,21а,50,49,20,6,38 Княжево,45,14,11,8,12,32,2,41, Смрика 21,23,27,26,24, Смрика 13,13а,18а,6,5,10,16,15,2,4,22,19,30,7,2а,9,1,8,14,11,32,12,18, Сърнела/Паскал Иванов/ 34, Утринна Роса 9, Христо Патрев 2,4,4а, Цар Борис III/Девети Септ. 431,419,413,326,328,417,322,421,411,415,324,425,427,431 А, Явор/Витоша/ УПИХ-Кв.50, Явор/Цв.Божков/ 14, Явор/Цв.Божков/ 18,16,14, 9
На 18.02.2020 Г. /09:15 - 16:30 Ч./ На 19.02.2020 Г. /09:15 - 16:30 Ч./ На 20.02.2020 Г. /09:15 - 16:30 Ч./ На 21.02.2020 Г. /09:15 - 16:30 Ч./ - София: 1-Ва ТП Кайлъка М. Владая, Войнишко Въстание 122,137,133,121,106а,124,139,114,106,130,132,120,123,127,118,128,129,110,135а,119,135,125,112,108,131, Здравец Трафопост /Ул.Кайлъка
На 19.02.2020 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ На 20.02.2020 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ На 21.02.2020 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ - София: 603-Та/Витоша/ 1,3,4,6,10,8,2, 7-Ма/Драгалевци/ 9, 714-Та/Витоша/ 2,10,8,1,2а,8а, 715-Та 1,4,3, 717-Та/Витоша/ 27,25,2а,31, 717-Та/Витоша/ 6,3а,3,1а,19,2,5,9,7,4,1,15, 718-Та/Витоша/ 9,2,7,3,1,5,10,8, 719-Та/Витоша/ 8 Княжено,1,15,11а,10,6,22,4,5,12,11,17,9,16,21,7,23, 719-Та/Витоша/ 14а,22а,17,35,31,13,14,1, 720-Та/Витоша/ 7,2,6,4,5, 776-Та 12,14,3,10,3а,8,2,1,9,4,7,5, 781-Ва/Витоша/ 5, Акад. МиХаил Арнаудов 58а, Акад. МиХаил Арнаудов Кв,21, Бела Дона 10,12,7, Боженци/Никола Паликарски/ 6,3,8,4, Ваклинец 25, Витошки Бор/712-Та/ 19,17,13,23,15, Витошки Извори 10,Кв 21 УПИ,7,4,8,3, Витошко Цвете/Княжево/ 6, Войнишко Въстание 100,92,87,91,76,85,64,72,86,79,98,115,88,101,58,103,70,94,88а,74,68,80,89а,89,84,113,93,100а,109,90а,102,78,99,99а,111,82,97,90,105,66,104,107,117, Войнишко Въстание 61,63,42,50,54,56,62,46,60,81,65,83,79,83а,52,48,71,67, Войнишко Въстание 71,77,42,61,75, Войнишко Въстание 38,№ 36,36,34а,40,34,32, ГлуХарче 18,16,14,10,22,12,7,8,9,5,20,11,13,9а, Горска Теменуга/Ник.Петрини 15,9,8,17,19,21,4,11,14,Кв.70,13,23, Горска Теменуга/Ник.Петрини 7,1,2,5,3, Деян Горинов 1а,2,1,5,3,6,4, Драгалевци Поща, Драгалевци Ул. Папрат № 16, Жеравна/Никола Парапунов/ 10,6,15,5,11,21,1,7,12,19,4,17,13,1а,3,9, Изгрев 6,20,18,16,4,7,11,9,12,8,3,1,5,10,14, Искра 12,2,6,4а,10,18,14,9,4,7,5,7а,11,16, Калинка 20а,18,17,16,12,15,22,20,19,9, Капина 16,14,22,18,10а,26,22 Княжево,12,24,28,4,8,20,24а,6, Капка 10,5,3а,1,8,6, Карнобатски ПроХод 3,Карнобатски ПроХод/Папрат,2а,ТП До,4,5,1,2,6а, Коприва 2,1,7,6,4,5, Крайречна 22,26,20,28,18,20 А, Крайречна /Драгалевци/ 18, Лазар МиХайлов/Хр.Манов/ 2, Маестро Георги Атанасов 9а,15,1,5,13а,16,13,17,19,7,4,6,8,3,2а,2,9,3а, Маестро Георги Атанасов 27,21,18,23а,20,23,14,25а,25, Маргаритка 7, Момина Сълза / Кв.СуХодол 20, Нарцис/Методи К.Димитров/ 4,1 Драгалевци,14,14 А,2, Офелиите /Владая/ 3,1,2,12,5,6,8,4а,4, Офелиите /Владая/ 1,14,16, Офелиите /Владая/ , Папрат №3а,20, Папрат 10,31,37,25,37а,35,16,18,14а,27,14,33,22,29,10а,8,39,12, Полк.Стойно Бачийски/Филип 68,64,60а,52,74,62,64а,49а,47,53,49,55,59,61,58,41,70,51,43,66,62а,60,72,45, Полско Цвете 29,14,28,21,9,5,15,32,7,25,8,16а,2,3,30,22,18,36,45,1,16,31,43,17,27,20,26б,38,26,12,13, Поточе 8,5,7,4,3,10а,12,6,10,14, Роза 8,10а, Синята Скала 36, Синята Скала 48,28,30,21,23,6а,22,15а,26,84,35,24,15,7,13а,31,53,38,16,29,40,1,36,3,4,13,44,21а,50,49,20,6,38 Княжево,45,14,11,8,12,32,2,41, Смрика 21,23,27,26,24, Смрика 13,13а,18а,6,5,10,16,15,2,4,22,19,30,7,2а,9,1,8,14,11,32,12,18, Сърнела/Паскал Иванов/ 34, УПИ ХVIII-369, Кв.36 Драгалевци , Утринна Роса 9, Христо Патрев 2,4,4а, Цар Борис III/Девети Септ. 431,419,413,326,328,417,322,421,411,415,324,425,427,431 А, Цар Иван Александър/Симеон 6, Явор/Витоша/ УПИХ-Кв.50, Явор/Цв.Божков/ 14, Явор/Цв.Божков/ 18,16,14, 9
На 21.02.2020 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ - София: 732-Ра/Витоша/ 20, Боянско Езеро 16,8,18,1 А,1-3,4,1,2,22,12,10,20,6,5,14,3, Братя Бъкстон 132,134, Брезовица 9,13,3,№10,4,8,6,5,10,11,2,7, Живата Вода 2,1,9,3,7 А,5 А,2 А,5,7, Кв. Бояна УПИ Іі - 493 Кв.2 , Момина Скала 1,2,5 А,7,13,5,6,9,3,12,12 А,16,7 А,11,4,8, Поп Евстати Витошки /Бр.Бък 28,26, Сборище 4а,4б,4в,4,5, Сговорна Дружина 2, Севастократор Калоян/Алекса 29
На 21.02.2020 Г. /12:00 - 16:00 Ч./ - София: 1-Ва 12а,6,12,4 Кв.Симеоново, 66-Та /Кв.Симеоново/ 1,2,5,3,7,9,4, 67-Ма 2,8,6,4, 73-Та /Кв.Симеоново/ 3,1,2, 74-Та 1,2,4,3,11,4, Неофит Хилендарски 10, Симеоново 3 Ул.21,4, Симеоновско Шосе/Вол.Шосе/ 144,169,142,150,159,155,144а,175,167,146,171,294,163б,142а,152,161а,173,163а,169,175, Синьо Лято/1-Ва/ /Кв. Симеоново/ 3,6,7,8,8а,1,5,2, Ягода 2,8,1,2,7,5,5,3,6,4,4а
Община Връбница  
На 17.02.2020 Г. /08:15 - 12:30 Ч./ - София: Обеля Бл.237
На 17.02.2020 Г. /09:30 - 15:15 Ч./ - София: Надежда 6 614-A
На 17.02.2020 Г. /13:00 - 16:30 Ч./ - София: Обеля 239 239, Обеля 2 До Бл. 237 - 14о-Соу,249,239,240
На 18.02.2020 Г. /08:30 - 12:00 Ч./ - София: Обеля 109 260, Обеля 2 266,260,262
На 18.02.2020 Г. /09:30 - 15:15 Ч./ - София: Надежда 6 614 - Д
На 18.02.2020 Г. /12:30 - 16:30 Ч./ - София: Обеля 265, Обеля 2 1 265,С/У 258,261,258,265,До 260, Пи 68134.2816
На 19.02.2020 Г. /09:30 - 15:15 Ч./ На 20.02.2020 Г. /09:30 - 15:15 Ч./ На 21.02.2020 Г. /09:30 - 15:15 Ч./ - София: Надежда 6 632 - В
На 20.02.2020 Г. /08:30 - 12:30 Ч./ - София: Надежда 6 608,О 607,607
На 20.02.2020 Г. /13:00 - 16:30 Ч./ - София: Връбница-1 609, Надежда 6 М/У 609-610,До 623,До 609,609, Тричко Велев 11
На 21.02.2020 Г. /08:30 - 12:30 Ч./ - София: Връбница-2 623,621, Златен Клас 623 623, Надежда 6 621,1 621,622,623
На 21.02.2020 Г. /13:30 - 16:30 Ч./ - София: Атанас Цветанов 7б,6,7,5,7а,12, Гайдарче 13,15,17,11, Надежда 6 622, ТП От Към Бл. 622
Община Възраждане  
На 19.02.2020 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ - София: Георг Вашингтон 32,43,34,30,36,26, Княз Борис I 178,178,172,161,163,169а,170,172,153,170,168,163,159,157,166,174,166,171,155,176,153, Лозенград 7,3,5, Св.Св.Кирил И Методий 96,94,96б,61 Паркинг И Магазин,90,92, Сливница 166, Стефан Стамболов/Георги Ки 42в,40,46,48,42а,42б,44,48,42г, Цар Симеон 100,102,104,98,98
Община Искър  
На 19.02.2020 Г. /09:00 - 12:30 Ч./ - Бусманци: 10-Та Центъра, XxxIV-644 Кв.11 Вр.За Строителство, Владимир Георгиев(Ул.4-Та) 27,34,40,29,31,36,38, Ген.Гурко(27 И 10) 42а,42,12,59,40,61,63,57, Крива Ливада(Ул.3-Та) 40,42,27,27а,31,33,36,29,38,35, Мома Ирина (Ул.5-Та) 6,4,2,8,10, Пробуда(Ул.6-Та) 5,1,3,7, Средно Ливаде(Ул.31-Ва) 5,8,3,4,2,7,11,6,13,9,10,1, Циклама(Ул.7-Ма) 8,2,10,4,6
Община Красна Поляна  
На 17.02.2020 Г. /09:30 - 15:15 Ч./ - София: Жк. Разсадника Бл. 31 ВХ. Д,Е
На 18.02.2020 Г. /09:30 - 15:15 Ч./ - София: Жк. Разсадника Бл. 31 ВХ. Ж
На 20.02.2020 Г. /09:30 - 15:15 Ч./ - София: Жк. Разсадника Бл. 26 ВХ. Б
На 21.02.2020 Г. /09:30 - 15:15 Ч./ - София: Жк. Разсадника Бл. 26 ВХ. В, Г
Община Красно Село  
На 17.02.2020 Г. /09:00 - 11:00 Ч./ - София: .Ул.И.Йончев №6 Бл.1 И Бл.2 , Красно Село Бл.189 ВХ А И Б Бл.189 ВХ А И Б
На 18.02.2020 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ - София: Григор Начевич 11 ВХ.А,Б,В,Г, Хан Персиян/Пресиян/ 21
На 18.02.2020 Г. /10:00 - 12:00 Ч./ - София: Цар Борис III/Девети Септ. 165,161,№ 165,161 Магазин 3,161 Магазин 1,161 Абонатна,163 Аптека,163
На 18.02.2020 Г. /13:30 - 15:30 Ч./ - София: Ж.К.Гоце Делчев Бл.223вХ А,Б И В,Заложна Къща ,Бл95а ВХ. А ,96б ВХ. Б ,98в ВХ. В
На 21.02.2020 Г. /10:00 - 12:00 Ч./ - София: Ул.Плиска №1, Баба Илийца №1 , Красно Село Бл.35-А, Разград 6,8,4,35а,10,10 А, Хр.Матов ≪Баба Илийца
На 21.02.2020 Г. /13:00 - 15:00 Ч./ - София: Георги Измирлиев/403/ 8 Дкц 29, Славовица 39
На 21.02.2020 Г. /13:30 - 15:30 Ч./ - София: Ул.Георги Измирлиев 20 Детска Градина, Жк Гоце Делчев Бл.151, Славовица 41
На 22.02.2020 Г. /08:00 - 14:30 Ч./ - София: Луи Айер/Никола Каменов/ 2, Силиврия 2
Община Кремиковци  
На 17.02.2020 Г. /08:30 - 16:15 Ч./ На 18.02.2020 Г. /08:30 - 16:15 Ч./ На 19.02.2020 Г. /08:30 - 16:15 Ч./ На 20.02.2020 Г. /08:30 - 16:15 Ч./ На 21.02.2020 Г. /08:30 - 16:15 Ч./ - София: 1-Ва 1, Бели Липи /Кремиковци/ 1а,1, Боримечката /Кремиковци/ 4,3 Къща,1,7,5,6, Бузлуджа 7,3,2,5а,4,2а,5,9,6, Георги Бенковски /Кремиковци/ 17,13,12,3а,3б,4,7,5,3,9,6,15,1, Илинден /Кремиковци/ 5,11,10,3,23,8,17,25,15,6 Вила,21,9, Крали Марко /Кремиковци/ 10,6,8,12,9,17,5,4,14,13,25,3,7,21,23,1,15, Кремиковска 12, Кремиковци , Митрополит Кулевит /Кремиковци/ 3,4,5,1,2,7,6, Оборище /Кремиковци/ 3,5,1,2, Панайот Волов /Кремиковци/ 5,1,6,3,8, Поручик Орозов , Пробуда /Кремиковци/ 9,11, Радивой /Кремиковци/ 4,3,Търговски Обект,2,1,5,4 Здравна Служба, Ралица /Кремиковци/ 4,6,1, Св.Георги Победоносец /Кремиковци/ 55,21а,46,56,59,36,15,37а,35,58,62,70,78,53,90,47,68,82,23,50,44,37б,29,49,80,37,80а,74,31,40,17,66,27,72,54,21,51,42,48,76,19,39,60,52,41,38,64,84,43, Светлина /Кремиковци/ 2,1,4,1а, Стефан Караджа /Кремиковци/ 16,20,18,14,12,6,22,10,8,4,2,22а, Ул.Радивоя 2
На 17.02.2020 Г. /08:30 - 16:30 Ч./ На 18.02.2020 Г. /08:30 - 16:30 Ч./ На 19.02.2020 Г. /08:30 - 16:30 Ч./ На 20.02.2020 Г. /08:30 - 16:30 Ч./ На 21.02.2020 Г. /08:30 - 16:30 Ч./ - София: Байкал /Кремиковци/ 8,10,1,6,7,5,2,4, Балатон /Кремиковци/ 7,4,5,3,6,8, Витиня /Кремиковци/ 1,9,3,4,8,2,6, Изгрев /Кремиковци/ 1, Св.Георги Победоносец /Кремиковци/ 33, Св.Св.Кирил И Методий /Кремиковци/ 24,26, Стара Планина /Кремиковци/ 5,9,37,7,16,6,1,4,3, Цар Калоян /Кремиковци/ 37,13,7,35,33,39,5,43,25,1,47,3,11,15,21,31,23,19,17,41,9, Шейново /Кремиковци/ 2,3,4,5,6, Шипка /Кремиковци/ 8,2,3,6,1,10,7,5
На 21.02.2020 Г. /09:00 - 15:15 Ч./ - Желява: 24-Ти Май/Георги Димитров/ 55 Вила,34,30,1 ТП-Желява 2 Стълб 26,48,1,27, Бене Цендин/Мургаш/ 63,№19,69,1,53,6,14,8,7а,4, Благой Тодоров/9 Септември/ 1 Къща, Васил Левски 16а,25,16, Ген.Николай Желявски/1 Май/ 30,6,10, Местност Добри Дол 2 Вила, Местност Лозята , Никола Петков/Карло Шабанск 22,28,26, Стара Планина 6, Стефан Караджа 4
Община Лозенец  
На 20.02.2020 Г. /08:30 - 16:30 Ч./ - Лозенец: Ул. Лозенска Планина №24
На 17.02.2020 Г. /11:00 - 16:00 Ч./ - София: Черни ВръХ 53 Институт По Криобиология И Хранителни ТеХнологии
На 21.02.2020 Г. /08:30 - 16:30 Ч./ - София: Гороцвет №4
Община Люлин  
На 17.02.2020 Г. /08:00 - 08:15 Ч./ - София: Люлин 8 815 - А
На 17.02.2020 Г. /09:30 - 15:15 Ч./ - София: Люлин 10 108 - В, Люлин 3 341
На 18.02.2020 Г. /09:30 - 15:15 Ч./ - София: Люлин 8 815 - Б,В,Г
На 19.02.2020 Г. /09:30 - 15:15 Ч./ - София: Люлин 8 815 - Д, Люлин Ул. 3004 6
На 20.02.2020 Г. /09:30 - 15:15 Ч./ - София: Люлин 8 803 - А
На 21.02.2020 Г. /09:30 - 15:15 Ч./ - София: Люлин 7 719, Люлин 8 803 - Д
Община Младост  
На 17.02.2020 Г. /08:00 - 16:15 Ч./ - София: Младост 4 Блок 432 ВХ 2
На 18.02.2020 Г. /08:00 - 16:15 Ч./ - София: Младост 4 Блок 432 ВХ 3
На 18.02.2020 Г. /09:00 - 13:00 Ч./ - София: Младост 28а, Младост 1 29,28а,132,28 А,До 28/29,29 В Трафопост
На 18.02.2020 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ - София: Младост 3 308,309,309,До 309,308,1 309, ТП 12-368 До Бл.308 , Филип Аврамов
На 19.02.2020 Г. /08:00 - 16:15 Ч./ - София: Младост 4 Блок 432 ВХ 4
На 19.02.2020 Г. /08:30 - 16:30 Ч./ - София: Младост 4 Травопост До Бл.452,454
На 20.02.2020 Г. /08:00 - 16:15 Ч./ На 21.02.2020 Г. /08:00 - 16:15 Ч./ - София: Младост 4 Блок 425 ВХод 4
Община Надежда  
На 21.02.2020 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ - София: Св.Николай Чудотворец С/У Бл.4
Община Нови Искър  
На 20.02.2020 Г. /09:45 - 13:30 Ч./ - Нови Искър: 00357.5353.227 , 00357.883 , Бачо Киро/Спасена Милева/ 2,20,26,22,11,5,16,10,8,6,14,3,13, Бялата Могила 3,10,2,6а,8,5,4,6,1,7, В.З. Кореа Клон Б Ст.21,Клон Д Ст.49,Клон Д Ст.73,Клон Д Ст.75,Клон А Ст.29,Къща,Клон Д Ст.60,Клон Д Ст.74,Клон А Ст.19,Клон А Ст.86,Клон А Ст.85,Клон Д Ст.36,Клон Б Ст.43,Клон А Ст.80,Клон А Ст.24,Клон А Ст.8,Клон Д Ст.30,Клон Д Ст.66,Клон Д Ст.15,Клон А Ст.60,Клон А Ст.33,Вила,Клон Б Ст.6,Клон Д Ст.,Клон А Ст.9,Клон Б Ст.45,Клон Б Ст.27,Клон Д Ст.19,Клон Д Ст.26,Клон Д Ст.63,Клон Д Ст.25,Клон А Ст.27,Клон Б Ст.9,Клон Д Ст.21,Клон Д Ст.8,Клон А Ст.21,Клон А Ст.70,Клон Б Ст.42,Клон А Ст.12,Клон Б Ст.22,Клон Д Ст.24,Клон Д Ст.23,Клон Д Ст.16,Клон А Ст.72,Клон А Ст.56,Клон Д Ст.64,Клон Д Ст.20,Клон Б Ст.2,Клон Д Ст.41,Клон А Ст.54,Клон Д Ст.83,Клон А Ст.51,Клон А Ст.3,Клон А Ст.35,Клон Б Ст.46,Клон Б Ст.,Клон Д Ст.29,Клон Б Ст.32,Клон А Ст.28,Клон Д Ст.12,Клон А Ст.50,Клон Д Ст.11,Клон Д Ст.80,Клон Б Ст.23,Клон Б Ст.19,Клон Б Ст.47,Клон А Ст.87,Клон А Ст.4,Клон Б Ст.5,Клон А Ст.77,Клон 6 Ст 49,Клон Б Ст.14,Клон Д Ст.69,Клон Д Ст.39,Клон А Ст.17,Клон Д Ст.37,Клон Д Ст.17,Клон Д Ст.77,Клон А Ст.32,Клон Д Ст.40,Клон Д Ст.13,Клон А Ст.14,Клон А Ст.18,Клон Б Ст.11,Клон Б Ст.48,Клон Б Ст.35,Клон Б Ст.49,Клон Б Ст.16,Клон А Ст.15,Клон Б Ст.26,Клон Д Ст.67,Клон Б Ст.13,Клон Д Ст.32, В.З.Кореа,М. Лозята, Имот № 011015 , Вилна 6,7,10,11,5,4,2,8,3,1, Водопад 2,18,39 В.З. Кореа Клон Б Ст.39, Вяра/Двепартизанки/ 12,42,29,10,32,11,20,2,27,5,22,7,46,28,40,14,25,1,3,17,26,4,16,8,44,15,6,34,51,9,23,21,19,38,36,18,30,44а,13, Гниляне Пи 00357.5932.1022, Долна Лака 2,6,3,1,4, Здравец 11,5,7,13,1,3, Изгрев , Капина 2, Ливадите 3,1а,4,1,6,2,5,УПИ XlVIII,7 С.Гниляне,2а, Лозянски Дол 14,50,17,10,42,20,40,2,44,19,7,48,36,41,Пи №847,№13,18,5,1,34,12,3,26,22,8,43,36а,46,37,4,6,5а,7а,15,16,38,11, Лозята 3,7,2,16,8,7а,6,14,5,4,12, МинзуХар 25,3,2,1,7,23 Клон Д Ст.74,4,5,9,УПИ XxVII-147, Кв.285,11, Надежда 42,1,26,6,7,14,18,13,8а УПИ 3-380 Кв. 118,40,36,24,16,46,3,32,10,8,9,5,28,38,44,22,2,12,48,20,4,34, Надежда/Веска Гълъбова/ 13 Кв. Гниляне, Нарцис 6,2а,4,2, Ракета 2,4, Смолничето 20,10,1,12,8,22,6,18,2,16,6а, Спортна 4,19,5,4а,27,10,13,6,7,8,3,15,11,25,9,17,1,2, УПИ ХlVі-16010,Кв117 Гниляне , Христо Ботев 140,105б, Христо Ботев/23 Септември/ 133а,136,137,107а,117,132,126,115,147,118,145,109,113,134,116,109а,129,104,131,111,Хр. Стоки,133,102,112,130,124,106,135,105б,107,141,120,105,143,127,140 Кв Изгрев,128,114,123,121,101,125,83,73,88,77,69,83,90,81,86,79,71,75,71а, Чемшир 1,5,3, Шипка 11,7,3,2 Кв Гниляне,Фургон,5,1,9,17
На 20.02.2020 Г. /09:45 - 13:30 Ч./ - Подгумер: Спортист 5 ТП Спортист 5
На 20.02.2020 Г. /09:45 - 13:30 Ч./ - София: 1-Ва 1 Ул.Лозянски Дол Им 000132, Кооперативен Блок
Община Оборище  
На 19.02.2020 Г. /09:00 - 13:15 Ч./ - София: Г.С.Раковски 51,49, Георги С.Раковски 51,49,59, Св.Св.Кирил И Методий 35,36,34,36 Магазин,42,44,42а
Община Овча Купел  
На 18.02.2020 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ - Мало Бучино: 16 , 46721.3581.698.2 , XIx - 700 , Бански Път 1,7, Бенковска/В.З.Симоница/ 29 УПИ І - Ткзс Кв.6,27,7,11,8,12,13,31 Кв.5 П-Л 30,22,2,Вила,19,29,28,1,4,9,10, Бор/9-Та/ 3,1,2,5 А,7,5, Борис Найденов/11-Та/ 3,2,1, Боян Б.Костов/4-Та/ 3, Бузлуджа/В.З.Симоница/ 1, Васил Левски/В.З.Симоница/ 1,7,9, Вид/В.З.Пладнище/ Вила,6,3,4, Витоша/7-Ма/ 1,3, Демокрация/3-Та/ 5,7,15,6,12,18 А,4,1,2,18,17,8,УПИ І Кв.6б,14,11,3,5 А,13, Димотика 5,19-21,1,7,9,3,11, Дъб/13-Та/ 16,18,10,Вила,8,14,22,12,Барака, Еделвайс/6-Та/ 34,42,46,32,38,П-Л 14703-Стр.Табло,44,Стр.Табло,40,36,30,Язовир,8 А,20,28,6,5-1,8,10,П-Л 307,1,26,12,20 А,16, Искър/В.З.Пладнище/ И Ул.Мургаш,1а,7,9,Вила,УПИ 23-724,15,1,31 СТПански Двор С Две Сгради, Кокиче 15,12б,2,11,И Реката,Вз,12, Кольо Фичето 3,13,15,7,21,11,9,5, Ком/10-Та/ 1,3, Липа/12-Та/ 9,17,3,19,13,7,2,5,15, Люлин/2-Ра/ 18,10,20,2,17 УПИ Vііі-729, Кв.4а, М.Мерата,8,4а,14,22,6,22 А,12,24,4 А,16,4,16,1,13,21,5,65,50,27 А,42,34,60,9,Кв.18/П-Л 2,31 А,17,58,15,37,1,3,43,52,54,27,38,33,30,17 А,39,26,45,29,28,41,УПИ ІХ-230,Кв.12,32,40,56 А,23,56,39 А,31,52а,35 А,35, М. Извън Селото 1,1, Малобучински Път/Ман.Дол/ , Мургаш/В.З.Пладнище/ № 20,Вила,1,12,5,31,7,3,8, Никола Петков/8-Ма/ 10,12,И Витоша,6 А,4,8,2 Б,14,2 А,1,6,7,3,2, Овча Могила , Орлица 1 А,42,3,38,12,28,40,22,30,10,58,6,18,20,50,26,1,16,32,Пи 46721.3856.63,54 А,48,8,56,52,24 А,44,15,46,54 Б,14,52 А,24,44,8, Осъм 3,9,5,2, Пирин/В.З.Пладнище/ 16 Вила,5,28,15,12,14,25,11,37,35,4,19,1,43,16 Вила,22,34,47,17,2,53,3,29,26,20,24,39,Вила,16 Вила, Раковска/В.З.Симоница/ 6,4,8,10,7,1,15,9, Рила 25,36,40,И Ул.Осъм,18,6,38,23,27,14,24,8,15,17,46,35,33,28,19,45,39,Вила,4,32,50,3,31,49,21,2,29,7,30,12,10,34, Родопи/В.З.Пладнище/ 33,52,34,55,7,11,23,2,32,45,25,42,54,29,37,13 Вила,29а,8,58,27,15,3,49,51,18,60,9,17,46,61,53,19,36,14,21,50,35,1,48,41,44,47,Вила,22, Свежест 11, Селище , Стара Планина/5-Та/ 3,7,5,1,Вила,3, Стефан Караджа/В.З.Симоница 4,39,6, Стопански Двор , Странджа 1,6,Вила,18,22,16,24,21,3,11,14,8,10,12,5,17,15, ТиХ Кът Стопански Двор,2 П-Л 718-Стр.Табло,2, УПИ III-893 Кв.10 , УПИ VI-1028, Кв.18 , УПИ VI-729/Пи 46721,3851,729/Кв.4а , УПИ VII-729 , УПИ XVI-319 Кв.16 , Филип Б.Костов/1-Ва/ 19,9,7 А,11,18а,2,5,12,25,24 А,18,16,15,14,35,16 А,4,30,28,13,29,39,6,10,21,27,7,№ 5,31,26,20,9а Къща,33,57,32,55,47,77,45,65,50,71,69,П-Л 768,61,67,81,53,59,73,63,43,П-Л 772,36,41,42,30,48,52,49,85,51,49 А,1,3а,3, Хаджи Димитър/В.З.Симоница/ 7,32,4,53,21,6,33,31,1,9,14,39,19,29,24,22,18,25,2,16,20,55,11,12,13,28,Вила,47, Христо Ботев/В.З.Симоница/ Вила,18,14,10,11,16,7,6,3,12, Янтра/В.З.Пладнище/ 8,Вила,30,13,11,9,17а,17,6,4,10,12,И Ул.Рила
На 17.02.2020 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ - Мало Бучино: Малобучински Път/Ман.Дол/ 73, Милин Камък/В.З.Симоница/ , Разсадника/В.З.Ман.Дол/ 4, Рила 21
На 17.02.2020 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ - София: 1-Ва М.Шевовица Ул.Малина, 206 , 647-Ма/560/Овча Купел/ 3,1,5,4,7,6,Кв.61,8, 740-Та/Овча Купел/ 5а, 747-Ма/Овча Купел/ 1,5,2,3, 749-Та/Овча Купел/ 2,1,4,5,2а,3, 759-Та/Овча Купел/ 22а, 760-Та/Овча Купел/ 4,6, VIII-9969 , XVIII-21 Кв.96 , Бисерно Изворче/Горна Баня/ 5, Бойчо Бойчев 93,84,109,82,97,101а,101,86,88,95,91, Бор Кв.1,4 Мало Бучино,31,19, Венец 1, Горна Баня УПИ ХlVіі-989 Кв.55,УПИ XlVіі-989 Кв.55,УПИ Ііі-1147 Кв 71а В.З.Г Баня,Ул. Обзор №29,С/У Ул.Обзор 52, Горна Баня Пи 196,К.Л.№397,М.Подложище Землище,М.Подлозище Пи №195, Дон 50,30, Йордан Бакалов-Стубел/419/ 16 М Шевовица П- Л050016, Каменица 44,48,23,60,36 А,58,40,36,50,31 Стр.Табло,21,54,31,38,19, Каменица,УПИ IV-102,Кв.59 , Лазур/Горна Баня/ И Обзор, Липа В.З. Манилов Дол,37 Мест. Манилов Дол,17 М. Манилов Дол, Люлинска Котловина 9, М Малинов Дол ,УПИ Ііі-19, Кв 1 , М.В.З.Горна Баня , М.Малинов Дол , Маджарица 37,35, Малина / Симеоново 5, Малобученски ПътУПИ XV-133кв.7 47, Малобучински Път 19,94,12,9,81 М.Манилов Дол,24,13,21,До Язовира,14,53, Медвен/Маргарита Георгиева/ Имот №050010, Местност Манилов Дол Вила,252,34а,Манилов Дол,Т.595036,10,39,21,92,100,43а,32,34,М.Шевовица Им.05007,37,64,111,9,30,154,Голяма Могила,До Колите,Строеж,35, Местност СуХодол Път За Банкя До Язовира,До Болницата,26, Местност СуХодолско Землище Вила,Манилов Дол,21,71, Невен/Горна Баня/ 7,.7, Николай Хрелков 69,65,71,43,75,73б,45,57,67,65б,73а,65а,61,41,77,73,63а,39,53,49,37,47,70,55,63,59, Обзор 60,34а,44,54,36,64,59,42,51,58,34,24,40а,48,Ст.С/У 48,18,28 Къща,56,54а,52,38,28,46,65,40,И 747,53,26а,63,26,УПИ-Ііі-928 Кв.72,61, Овча Купел М. Шевовица,М.Шевовица П-Л 50012,М.Шевовица, Овча Купел , Околовръстен Път 949в, Подлозище 11а,16а,10,28,УПИ 198,Стр.Табло,11,16б,15,13,4,32,21,13а,Имот 197,25а,Вила №22,19,22а,22,27,Пл.№290,К.Л.396,23,Кв.1,7,УПИ V-926 Кв.45,20,Автокъща,2,10а,17,60,30,21б,14а,16,20а,18а,15а,18,25б,48,53,14, Разсадника , Софийска Панорама 11,7,11а,7а,5,1,9, София,Горна Баня,УПИХііі-57,Кв.28 , СуХодол Кв.Манилов Дол 16-18, СуХодолски Път Вила, УПИ VIII-13,Кв.7 Малобучински Път №63, УПИ Vііі-208,Кв.1,К.Л.397,М.Подлозище , УПИ Xl-989.Кв.55 , УПИ XxIII-9970,Кв.59 , УПИ ХХХ-1146,1147,Кв.55 , УПИ-I-1387,Кв.71а , УПИ-III-232 , УПИ-X-153 Кв.3 , Филиповци М. Манилов Дол- Шевовица, Цветна Градина Местн.Барите-2, Черни ВръХ До Арз/, М. Манилов Дол
На 18.02.2020 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ - София: 206 , 647-Ма/560/Овча Купел/ 3,1,5,4,7,6,Кв.61,8, 674-Та/Овча Купел/ 9б,9,1,7,7а,3,Ъгъл С Бул.Президент Линкълн,9а,11,5, 740-Та/Овча Купел/ 5а, 747-Ма/Овча Купел/ 1,5,2,3, 749-Та/Овча Купел/ 2,1,4,5,2а,3, 753-Та/Овча Купел/ 87, 759-Та/Овча Купел/ 22а, 760-Та/Овча Купел/ 4,6, VIII-9969 , XVIII-21 Кв.96 , Ангелов ВръХ 28,29, Бисерно Изворче/Горна Баня/ 5, Бойчо Бойчев 93,84,109,82,97,101а,101,86,88,95,91, Босилек 4,8,1,2,6, Венец 1, Витошка Поляна 7,13,8,2а,19,12,14,5,6,17,1,9,15,3а,21,10,3,16,11,9а,5а, Войводина Могила 48, Горна Баня УПИ ХlVіі-989 Кв.55,УПИ XlVіі-989 Кв.55,УПИ Ііі-1147 Кв 71а В.З.Г Баня,Ул. Обзор №29,С/У Ул.Обзор 52, Горна Баня Пи 196,К.Л.№397,М.Подложище Землище,М.Подлозище Пи №195, Дон 50,30, Житница ТП,23, Загребска/Атанас Мискетов/ 6,3а,21,24,21а,15, Земляне 4,2,9,3,6, Земляне/Тинтява/ 7, Каменица 44,48,23,60,36 А,58,40,36,50,31 Стр.Табло,21,54,31,38,19, Каменица,УПИ IV-102,Кв.59 , Киевска/Баучер/ 19а,34,30а,38,26а,21,36,25,1,1,27,30, Коломан 2, Лазур/Горна Баня/ И Обзор, Любляна/Й.Вишевградски/ 33,33а,37а,31, Люлинска Котловина 9, М.В.З.Горна Баня , Маджарица 37,35, Невен/Горна Баня/ 7,.7, Никола Мушанов 151, Никола Петков/П.Напетов/ 76,30,20а,34,10,24,22а,8,18,20,58а,18а,26,32 А, Николай Хрелков 69,65,71,43,75,73б,45,57,67,65б,73а,65а,61,41,77,73,63а,39,53,49,37,47,70,55,63,59, Ново Село 1, Обзор 60,34а,44,54,36,64,59,42,51,58,34,24,40а,48,Ст.С/У 48,18,28 Къща,56,54а,52,38,28,46,65,40,И 747,53,26а,63,26,УПИ-Ііі-928 Кв.72,61, Обиколна 2, Овча Купел 77а,52,67а,48 А,73,87 Пав,77,79а,40,89а,42,51а,87,46,72,75,44,48а,65,71,70,6,79б,79,68,67,69,69а,51,38,66,48, Овча Купел , Околовръстен Път 949в, Паскал Тодоров 12,8а,14,1, Подлозище 11а,16а,10,28,УПИ 198,Стр.Табло,11,16б,15,13,4,32,21,13а,Имот 197,25а,Вила №22,19,22а,22,27,Пл.№290,К.Л.396,23,Кв.1,7,УПИ V-926 Кв.45,20,Автокъща,2,10а,17,60,30,21б,14а,16,20а,18а,15а,18,25б,48,53,14, Рачка 4,5,1,2,3, Софийска Панорама 11,7,11а,7а,5,1,9, София,Горна Баня,УПИХііі-57,Кв.28 , Тинтява/Ф.Е.Дзерджински/ 5,7а, УПИ Vііі-208,Кв.1,К.Л.397,М.Подлозище , УПИ Xl-989.Кв.55 , УПИ XxIII-9970,Кв.59 , УПИ ХХХ-1146,1147,Кв.55 , УПИ-I-1387,Кв.71а , Цветна Градина Местн.Барите-2, Черни ВръХ До Арз/
На 18.02.2020 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ - София: 1-Ва М.Мало Бучино П.Л850, 413-Та , Асен Йорданов/486-Та/ , Демокрация №9,М.Мало Бучино, Искър 21 В.З.Мало Бучино, Кокиче , Колю Фичето 5, Милин Камък 17, Мургаш 8, Овча Купел Мало Бучино УПИіі-798 Кв.65, Пирин 4,10,31 УПИ Ix-500,Кв.135,9 Пи 46721.3852.948, Рила/Вас.Главинов/ 22, Родопи 46, С.Мало Бучино,УПИХХіV-702,Кв.4а , Странджа 2 Мало Бучино
На 19.02.2020 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ - София: 1-Ва М.Шевовица Ул.Малина, 206 , 647-Ма/560/Овча Купел/ 3,1,5,4,7,6,Кв.61,8, 740-Та/Овча Купел/ 5а, 747-Ма/Овча Купел/ 1,5,2,3, 749-Та/Овча Купел/ 2,1,4,5,2а,3, 759-Та/Овча Купел/ 22а, 760-Та/Овча Купел/ 4,6, 761-Ва/Овча Купел/ 7,17а,16,17,11,12, Ix-9854, Кв.516 , VIII-9969 , XVIII-21 Кв.96 , Ангел Стоянов /СуХодол/ 9,7,2,4,5,1,11, Банска Бистрица 3,6,Къща №6,1,5,4, Бегония 6,3, Бегония 4,2,3,1,6, Бисерно Изворче/Горна Баня/ 5, Бойчо Бойчев 93,84,109,82,97,101а,101,86,88,95,91, Бор Кв.1,4 Мало Бучино,31,19, Бъдеще 2,3 УПИ ІVкв.2а,10,6,5,7а,12,3,8, Венец 1, Воденицата 9, Горна Баня УПИ ХlVіі-989 Кв.55,УПИ XlVіі-989 Кв.55,УПИ Ііі-1147 Кв 71а В.З.Г Баня,Ул. Обзор №29,С/У Ул.Обзор 52, Горна Баня Пи 196,К.Л.№397,М.Подложище Землище,М.Подлозище Пи №195, Градина 10,17,12,14,11,22,15,21а,23,16,3,6,5,8,2,4,13,19,21,1, Дон 50,30, Дъб 1,4,2,8,3,10,6,5, Жоте Илков 3,17,16,6,5,7,15,10,19,1,11,8,9,13,14,4,12,2, Жоте Илков 18,16, Златна Есен 5а,6,9,2,1,4,3,8,7,3а,5, Йордан Бакалов-Стубел/419/ 16 М Шевовица П- Л050016, Каменица 44,48,23,60,36 А,58,40,36,50,31 Стр.Табло,21,54,31,38,19, Каменица,УПИ IV-102,Кв.59 , Кв.СуХодол, М.Бачище, Пи 68134.3939.22 , Кирил Христов 42,52,34а,48,40а,32а,50,26,23,36,22,46,25,37,66,64,30б,28,44,26а,33,32,39,27,31,64а,40,30,30-32,29,38,34,35, Лазур/Горна Баня/ И Обзор, Липа В.З. Манилов Дол,37 Мест. Манилов Дол,17 М. Манилов Дол, Люлинска 26а,31, Люлинска 21,12а,25,12,24,19,36,14,17б,32,33,6,34,16,30,18,22,17а,П-Л 890 С/У25,23,26,27,11,37,15а,10,28,20,13,15, Люлинска Котловина 9, М Малинов Дол ,УПИ Ііі-19, Кв 1 , М.В.З.Горна Баня , М.Малинов Дол , Маджарица 37,35, Малина / Симеоново 5, Малобученски ПътУПИ XV-133кв.7 47, Малобучински Път 19,94,12,9,81 М.Манилов Дол,24,13,21,До Язовира,14,53, Медвен/Маргарита Георгиева/ Имот №050010, Местн.Падината , Местност Манилов Дол Вила,252,34а,Манилов Дол,Т.595036,10,39,21,92,100,43а,32,34,М.Шевовица Им.05007,37,64,111,9,30,154,Голяма Могила,До Колите,Строеж,35, Местност СуХодол Път За Банкя До Язовира,До Болницата,26, Местност СуХодолско Землище Вила,Манилов Дол,21,71, Момина Сълза / Кв.Симеоново 11, Момина Сълза / Кв.СуХодол 26,22,8,36,10,14,24,32,40а,28,42а,11,2,40,7,20,4,1,6,3,34,16,5,30,18,42,12,38,9, Монтевидео/Пионерски Път/ 31,33, Невен/Горна Баня/ 7,.7, Николай Хрелков 69,65,71,43,75,73б,45,57,67,65б,73а,65а,61,41,77,73,63а,39,53,49,37,47,70,55,63,59, Обзор 60,34а,44,54,36,64,59,42,51,58,34,24,40а,48,Ст.С/У 48,18,28 Къща,56,54а,52,38,28,46,65,40,И 747,53,26а,63,26,УПИ-Ііі-928 Кв.72,61, Овча Купел М. Шевовица,М.Шевовица П-Л 50012,М.Шевовица, Овча Купел , Овче Поле 24,20,9а,14,18,7,22,26, Овче Поле 5,10,14,12, Овчо Поле/Емил Шекерджийски 16, Овчо Поле/Емил Шекерджийски 2, Околовръстен Път 949в, ОреХ 18,УПИ ХХVііі - 846 Кв 41,13, Павел Младенов 5,4,9,10,3,6а,7,6,2,4а,8,1, Падина 13,Кв.СуХодол,Стр.Табло,6 Стр.Табло, Перла 27а, Перла 10а Стара Ул.Воденицата,8а УПИ ХII-100,Кв.18,34 Здр.Служба,25, Перла 48,8,37а,38,33а,39,20,50,42,44,21,12,37,13,40,18б,16,41,23,46,52,30,26,28,10,27,32,15,24,6,33,17,14,29,18а,22,19,31, Подлозище 11а,16а,10,28,УПИ 198,Стр.Табло,11,16б,15,13,4,32,21,13а,Имот 197,25а,Вила №22,19,22а,22,27,Пл.№290,К.Л.396,23,Кв.1,7,УПИ V-926 Кв.45,20,Автокъща,2,10а,17,60,30,21б,14а,16,20а,18а,15а,18,25б,48,53,14, Разсадника , Смърдан 49, Софийска Панорама 11,7,11а,7а,5,1,9, София,Горна Баня,УПИХііі-57,Кв.28 , Справедливост/Червени Ескад 1,3,4,2, Стоичко Станиславов 23,21,25,№23, Стоичко Станиславов 27в, СуХодол 1,П-Л 28, СуХодол 1, СуХодол Кв.Манилов Дол 16-18, СуХодолски Път Вила, Траян Танев 24,31,23,14а,25,11,16,22,26,12,29,26б,18,20,28,26а,19,13,9а,21,15, Траян Танев 39,32,31,40,30,38,34,33,36,35,32 Читалище,39а,29,37,УПИ I, Кв. 14, Траян Танев 41,50,47,43,44,40,46,43а,48, Труд 17, Труд 2,15,8,6,20,9а,18,3,10,14,24,7,11,5,9,4,16,20а,13,12, УПИ VIII-13,Кв.7 Малобучински Път №63, УПИ Vііі-208,Кв.1,К.Л.397,М.Подлозище , УПИ Xl-989.Кв.55 , УПИ XxIII-9970,Кв.59 , УПИ ХХ
На 19.02.2020 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ На 20.02.2020 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ На 21.02.2020 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ - Мало Бучино: Малобучински Път/Ман.Дол/ 73, Милин Камък/В.З.Симоница/ , Пирин/В.З.Пладнище/ 16 Вила, Разсадника/В.З.Ман.Дол/ 4, Рила 21
На 20.02.2020 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ На 21.02.2020 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ - София: 1-Ва М.Шевовица Ул.Малина, 206 , 647-Ма/560/Овча Купел/ 3,1,5,4,7,6,Кв.61,8, 740-Та/Овча Купел/ 5а, 747-Ма/Овча Купел/ 1,5,2,3, 749-Та/Овча Купел/ 2,1,4,5,2а,3, 759-Та/Овча Купел/ 22а, 760-Та/Овча Купел/ 4,6, VIII-9969 , XVIII-21 Кв.96 , Ангел Стоянов /СуХодол/ 9,7,2,4,5,1,11, Банска Бистрица 3,6,Къща №6,1,5,4, Бегония 6,3, Бегония 4,2,3,1,6, Бисерно Изворче/Горна Баня/ 5, Бойчо Бойчев 93,84,109,82,97,101а,101,86,88,95,91, Бор Кв.1,4 Мало Бучино,31,19, Бъдеще 2,3 УПИ ІVкв.2а,10,6,5,7а,12,3,8, Венец 1, Воденицата 9, Горна Баня УПИ ХlVіі-989 Кв.55,УПИ XlVіі-989 Кв.55,УПИ Ііі-1147 Кв 71а В.З.Г Баня,Ул. Обзор №29,С/У Ул.Обзор 52, Горна Баня Пи 196,К.Л.№397,М.Подложище Землище,М.Подлозище Пи №195, Градина 10,17,12,14,11,22,15,21а,23,16,3,6,5,8,2,4,13,19,21,1, Дон 50,30, Дъб 1,4,2,8,3,10,6,5, Жоте Илков 3,17,16,6,5,7,15,10,19,1,11,8,9,13,14,4,12,2, Жоте Илков 18,16, Златна Есен 5а,6,9,2,1,4,3,8,7,3а,5, Йордан Бакалов-Стубел/419/ 16 М Шевовица П- Л050016, Каменица 44,48,23,60,36 А,58,40,36,50,31 Стр.Табло,21,54,31,38,19, Каменица,УПИ IV-102,Кв.59 , Кв.СуХодол, М.Бачище, Пи 68134.3939.22 , Кирил Христов 42,52,34а,48,40а,32а,50,26,23,36,22,46,25,37,66,64,30б,28,44,26а,33,32,39,27,31,64а,40,30,30-32,29,38,34,35, Лазур/Горна Баня/ И Обзор, Липа В.З. Манилов Дол,37 Мест. Манилов Дол,17 М. Манилов Дол, Люлинска 26а,31, Люлинска 21,12а,25,12,24,19,36,14,17б,32,33,6,34,16,30,18,22,17а,П-Л 890 С/У25,23,26,27,11,37,15а,10,28,20,13,15, Люлинска Котловина 9, М Малинов Дол ,УПИ Ііі-19, Кв 1 , М.В.З.Горна Баня , М.Малинов Дол , Маджарица 37,35, Малина / Симеоново 5, Малобученски ПътУПИ XV-133кв.7 47, Малобучински Път 19,94,12,9,81 М.Манилов Дол,24,13,21,До Язовира,14,53, Медвен/Маргарита Георгиева/ Имот №050010, Местн.Падината , Местност Манилов Дол Вила,252,34а,Манилов Дол,Т.595036,10,39,21,92,100,43а,32,34,М.Шевовица Им.05007,37,64,111,9,30,154,Голяма Могила,До Колите,Строеж,35, Местност СуХодол Път За Банкя До Язовира,До Болницата,26, Местност СуХодолско Землище Вила,Манилов Дол,21,71, Момина Сълза / Кв.Симеоново 11, Момина Сълза / Кв.СуХодол 26,22,8,36,10,14,24,32,40а,28,42а,11,2,40,7,20,4,1,6,3,34,16,5,30,18,42,12,38,9, Невен/Горна Баня/ 7,.7, Николай Хрелков 69,65,71,43,75,73б,45,57,67,65б,73а,65а,61,41,77,73,63а,39,53,49,37,47,70,55,63,59, Обзор 60,34а,44,54,36,64,59,42,51,58,34,24,40а,48,Ст.С/У 48,18,28 Къща,56,54а,52,38,28,46,65,40,И 747,53,26а,63,26,УПИ-Ііі-928 Кв.72,61, Овча Купел М. Шевовица,М.Шевовица П-Л 50012,М.Шевовица, Овча Купел , Овче Поле 24,20,9а,14,18,7,22,26, Овче Поле 5,10,14,12, Овчо Поле/Емил Шекерджийски 16, Овчо Поле/Емил Шекерджийски 2, Околовръстен Път 949в, ОреХ 18,УПИ ХХVііі - 846 Кв 41,13, Павел Младенов 5,4,9,10,3,6а,7,6,2,4а,8,1, Падина 13,Кв.СуХодол,Стр.Табло,6 Стр.Табло, Перла 27а, Перла 10а Стара Ул.Воденицата,8а УПИ ХII-100,Кв.18,34 Здр.Служба,25, Перла 48,8,37а,38,33а,39,20,50,42,44,21,12,37,13,40,18б,16,41,23,46,52,30,26,28,10,27,32,15,24,6,33,17,14,29,18а,22,19,31, Подлозище 11а,16а,10,28,УПИ 198,Стр.Табло,11,16б,15,13,4,32,21,13а,Имот 197,25а,Вила №22,19,22а,22,27,Пл.№290,К.Л.396,23,Кв.1,7,УПИ V-926 Кв.45,20,Автокъща,2,10а,17,60,30,21б,14а,16,20а,18а,15а,18,25б,48,53,14, Разсадника , Смърдан 49, Софийска Панорама 11,7,11а,7а,5,1,9, София,Горна Баня,УПИХііі-57,Кв.28 , Справедливост/Червени Ескад 1,3,4,2, Стоичко Станиславов 23,21,25,№23, Стоичко Станиславов 27в, СуХодол 1,П-Л 28, СуХодол 1, СуХодол Кв.Манилов Дол 16-18, СуХодолски Път Вила, Траян Танев 24,31,23,14а,25,11,16,22,26,12,29,26б,18,20,28,26а,19,13,9а,21,15, Траян Танев 39,32,31,40,30,38,34,33,36,35,32 Читалище,39а,29,37,УПИ I, Кв. 14, Траян Танев 41,50,47,43,44,40,46,43а,48, Труд 17, Труд 2,15,8,6,20,9а,18,3,10,14,24,7,11,5,9,4,16,20а,13,12, УПИ VIII-13,Кв.7 Малобучински Път №63, УПИ Vііі-208,Кв.1,К.Л.397,М.Подлозище , УПИ Xl-989.Кв.55 , УПИ XxIII-9970,Кв.59 , УПИ ХХХ-1146,1147,Кв.55 , УПИ-I-1387,Кв.71а , УПИ-III-232 УПИ-X-153 Кв.3 , Филиповци М. Ман
Община Панчарево  
На 19.02.2020 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ - Бистрица, Общ. Столична: Васил Левски/69-Та/ 18, Ведрина 12,1,11,8,15,5,14,16,9 А,2а,4,7,13,9,10, Ивайло/42-Ра/ УПИ Ix -213 Кв.88а, Клисурговец/Йордан Апостоло 9,2,11,6,3,1,5,7,4,10,14,8, Люляк 6,4,9,3,5,1, Младен Ангелов/39-Та/ 28,36,33,38,40,32,34,37,27,31,29,17а, Стефан Стамболов/Ник.Попов/ 17,9,19,14,23,8,21,22,13,16,15 А,20а,18,20,24,15,10, Тинтява/36-Та/ 16,Помпа,18, УПИII-1630, Кв 88а , Чемшир 7,6,4а, Ягода/56-Та/ 13,10,12,15,7,18,8,16,6,9,14,5,11,20,19,1,17,2,4,2 А
На 17.02.2020 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ - Панчарево: Вилна Зона Градище Вила,УПИ Ix-1014 Кв:3,Пи 2970,Къща, Деница/В.З.Градище/ 6, Младежка/В.З.Градище/ 2,10,31,9,5,Вила, Незабравка/В.З.Градище/ 15,23 Вила, Ралица/В.З.Градище/ 6
На 17.02.2020 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ - София: Местност Косанин Дол Вила
На 20.02.2020 Г. /09:30 - 16:30 Ч./ - Герман: Зона За ОтдиХ
На 20.02.2020 Г. /09:30 - 16:30 Ч./ - Кокаляне: 37914.6848.1617 , 37914.6848.3100 В.З Бяла Нива, Болницата 1, Васил Левски/Лиляна Димитро 2а,5 А,1 А,3,1,6,7,2,1а,4, Вец Кокаляне 4,Вила,1,3,2, Вилна Зона Бяла Нива Пи 37914.6848.3101, Вилна Зона Китката Кл.А Ст.13,Къща,Вила, Грамада 5,11,10,12, Димитър Благоев 39,38,26, Ела 16,13,15,10,17,12, Искър 57,75 А,54,71,72,63 А,69,69 А,58,79,61,73,63,77,67,48,65,59,50,56, Латинка 4,12а,20а,9,27,8а,12,22,11,13,3,М.Шабадина,17,1,7,10, Лъката 16,20,18,21,17а,11а,19,14, Люляците 2,3,4,1,2б, Местн.Свлачището , Петров Кладенец 21, Петър Берон 18,12,15,6 А,11,17,19,9,5 А,2,10,16,13,5,14,1, Пролет 18,4,10,2,6а,12,23а,15,7,14,16,20,8,9,1,5,3,3а, Роса 11, Самоковско Шосе 34 Б,32 А,Кафене,34 А,30б,30,36,20,26,32,34,28, Цар Иван Асен II/Петър Янев 63,35,36,33,10,32,14,4,27,45,12,51,39,3,18,20,41,6,53,40,24,УПИ 2804,Къща,13
На 20.02.2020 Г. /09:30 - 16:30 Ч./ - Панчарево: 55419.6707.1414 , 55419.6717.1680 , Батийница/24-Та/ 16,И Люляк,8, Борова Гора/10-Та/ 8,11,2,13,9,4 Дебело Гуно, Бяла Нива , Дебело Гуно ТП Кл.1 Ст.2,УПИ І-2187 Кв 9,ТП Гробища,Стълб 4,Вила, Детелина/31-Ва/ 5,11,9 М-Ст Дебело Гуно УПИ2-2379, Детски Град , Държов Дол П-Л 16 86/,Вила,Пи 55419.6717.3000 М. Бяла Нива, Еделвайс/5-Та/ 3, Калина/3-Та/ 1 Деб.Гуно,9,2,5 М. Дебело Гуна, Латинка/4-Та/ 18,12,1,10,16, Люляк/30-Та/ И Еделвайс,33,5,38,41, Мест. Падинето Пи 1689, Теменуга/2-Ра/ 11 Вила,18,3,16,12 М.Дебело Гуно,15,УПИ V-1411,2,8, Явор/6-Та/ 10,3
На 20.02.2020 Г. /09:30 - 16:30 Ч./ - София: Цар Иван Асен II 53,28
Община Подуяне  
На 18.02.2020 Г. /08:30 - 16:15 Ч./ - София: Левски Зона Г Срещу Бл.5,5,До Бл.4,Помещение В Трафопост До Бл.5,5,6б,5,5,До 4,4,4,6б,5в,Магазин,8а, Левски Г Пред Бл.5/
На 21.02.2020 Г. /08:45 - 16:15 Ч./ - София: Левски Зона Г 22а,22 А,ТП До Бл.15,15,22б,22 А,22 22,1 15,22 А,15,22 А,22б,22а
Община Сердика  
На 21.02.2020 Г. /08:45 - 16:15 Ч./ - София: Бенковски Парцел 108 Кн.89 Развъдник,3, Лазар МиХайлов/Хр.Манов/ 145,УПИ XxХIII-1120, Кв.95,119,109, Напредък 30,9,20,11,7,УПИ ХХХііі- 949,14,3,8,4,1,10,5,24,6,26,7а, Родна Песен 20, Родно Село 3,6, Родолюбие 20,1,7,16,6,9а,5,2,16а,18,11,3,4,9,14, Яшарица 15,33,27,18,37,35,12,23,20,10,31,19,25,17,22,16,29
На 17.02.2020 Г. /08:45 - 16:15 Ч./ - София: Напредък 100, Нешо Бончев 40,32,№26, Никола Бонев 26, Резиденция  Бояна
Община Слатина  
На 18.02.2020 Г. /08:30 - 16:15 Ч./ - София: Батарея , Батарея М.Прогоно- Имот 296
На 18.02.2020 Г. /09:00 - 15:15 Ч./ - София: Георги Пеячевич 21,6,20,13,15а,11,5,18,19,26,3,8,1,15,9,22,10,28,14,7,4,16,15 А,17, Живко Николов 4,7,9,11,13,15,2,5,1,8,10,5, Кадин ВръХ 4,6б,4а,2,1,6, Карлъка 10а,10, Кобилино Бранище 17,10,13,6,19,12,8,14,15, Петър Богдан 4,12, Юндола 2,23,27,15,17,16,14,6,4,21,3,25,29,8,19,11,6а
Община Студентски Град  
На 21.02.2020 Г. /09:15 - 16:15 Ч./ - София: 197/В.З.Малинова Долина/ 17,11 Калина,9 Ирис,13 Лилия,15.3 Лилия,17 Далия,19 Камелия,19,13 Лилия, АрХ. Никола Лазаров 13 Лилия
На 18.02.2020 Г. /09:30 - 12:30 Ч./ - София: Проф. Христо Данов 11,15 Б,15 А,№13,15 В,15
На 18.02.2020 Г. /10:00 - 11:00 Ч./ - София: XIII-348 Кв. 128 , Св. Климент ОХридски 103
На 20.02.2020 Г. /08:30 - 16:30 Ч./ - София: 2-Ра /Кв.Мал.Долина-Студентски Град/ 10б, 4-Та Кв.Мал.Долина/Студентс 20а,18,23, 5-Та Кв.Мал.Долина/Студентс 5,3,9,1, 6-Та Кв.Мал.Долина/Студентс 2,3,11,8,12,20,10,5, 7-Ма Кв.Мал.Долина/Студентс 7, 8-Ма /Кв.Мал.Долина-Студентски Град/ 2,4, Климент ОХридски 108,104,108а,67,110,112,102, Константин Муравиев 3а, М.Малинова Долина-Изток , Малинова Долина 5,14, Росянка/710-Та/ 9, Станимир Станимиров 10,14,6
Община Триадица  
На 17.02.2020 Г. /09:00 - 14:00 Ч./ - София: Краище/Тодор Атанасов/ № 29
На 17.02.2020 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ - София: Емине 21, Мила Родина 36, Отечество 25, Стрелбище Бл.26а ВХ.А,Б
На 17.02.2020 Г. /12:00 - 15:00 Ч./ - София: Енос 2,7,9,11,13-15,17-19, Майор Първан Тошев 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 11-132,15,14,22-24,17-19,8
На 19.02.2020 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ - София: Д-Р Стефан Сарафов 72 ВХ.Б,В,Г, Мила Родина 26-28;ВХ . А,Б
На 20.02.2020 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ - София: Стрелбище Бл.4 ВХ.А,Б;Бл.5 ВХ.А,Б
На 20.02.2020 Г. /10:00 - 12:00 Ч./ - София: България № 51 ВХ.В
На 20.02.2020 Г. /13:30 - 15:30 Ч./ - София: Бул.България 47,49, Гоце Делчев/Емил Марков/ Бл.25-Е, Мотописта Бл.52е
На 21.02.2020 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ - София: Стрелбище Бл.6 ВХ.А,Б;Бл.7 ВХ.А,Б

Времето в София

Въздухът в София

Присъединете се
към нашата общност
във Вайбър

viber-button

Анкета

Ще пуснете ли детето/децата си на детска градина?
 • Да, веднага. (33%, 45 Гласове)
 • Да, но когато видя как се спазват мерките. (13%, 18 Гласове)
 • Не, още има Covid-19 (24%, 33 Гласове)
 • Не, имам възможност да работя от вкъщи. (16%, 22 Гласове)
 • Нямам дете/деца (13%, 18 Гласове)
Общо гласували: 136 Обратно към гласуване

Фиксинг на БНБ

 • EUR
  1.95583
 • GBP
  2.19386
 • USD
  1.72594
 • CAD
  1.30991
 • CHF
  1.72731
 • JPY
  1.51968
Реклама

Виц на седмицата Виж Още

Защо в София пукат гумите на варненци?

Защото им се диша свеж морски въздух.

Късмет на деня

Хората, които са непрекъснато кисели, в следващия сиживот се прераждат в туршия

Коментари

Реклама

Последни

Реклама

Виж също

close

За първите 6 месеца на 2020 г.: Над 32 000 софиянци са платили ме......

Удобството да се плащат данъци и такси през интернет се предпочита от все повече жители на столицата. Това важи и за...

Прочети още keyboard_arrow_right