Планирани прекъсвания на тока в столицата за периода 25 - 29 май 2020

Планирани прекъсвания на тока в столицата за периода 25 - 29 май 2020

Снимка: Столица.bg

След отмяна на извънредното положение ЧЕЗ Разпределение България ще продължи да съобразява планираните ремонти с нуждите на клиентите. Компанията ще организира дейността си по начин, който да позволи извършване на планирани дейности между 13:30 ч. и 18:00 ч.

Планът на дружеството предвижда минимални смущения на услугата до пълното отпадане на противоепидемичните мерки и препоръчителните офиси от вкъщи, както и до приключване на учебната година за учениците.

ЧЕЗ Разпределение ще възстанови в пълен обем реализацията на нови присъединявания, за да изпълнява своите ангажименти към клиентите, които надлежно са преминали през процедурата по включване на обекти към мрежата.

Поетапно компанията ще възстановява и реализацията на инвестиционната си програма за 2020 г., за да поддържа и развива мрежата по начин, който да гарантира сигурността и качеството на електрозахранването в Западна България и да навакса забавянето в резултат на въведените противоепидемични мерки и последиците от тях.

Дружеството ще приоритизира дейностите си, така че да продължи да изпълнява всички свои лицензионни задължения и да осигури нормалното протичане на процесите в компанията. Нормативните изисквания за подмяна на електромери ще се изпълняват в предварително обявени интервали от време, като ще засягат електрозахранването на клиентите само в рамките на 15 минути.

При извънредни ситуации, както и до момента, компанията ще реагира незабавно и ще извършва съответните неотложни ремонти.
При изпълнението на своите ангажименти за поддържане и развитие на мрежата, компанията ще сведе неудобствата за клиентите до възможния минимум.

Няма да се прекъсва услугата за болници, институции и администрации с обществена значимост. За датите на матурите електрозахранването на учебните заведения ще бъде гарантирано.

Обявеният в графика период за планирано прекъсване на електрозахранването с начало и край съответно от 08:00 ч. или от 09:00 ч. до 16:00 ч., се отнася за прекъсване в рамките на до 15 минути, свързано с подмяна на електромери или подмяна на електромерни табла, в посочения времеви интервал.


София-град
Община Витоша  
На 26.05.2020 г. /13:46 - 18:15 ч./ - София: 101 -ва 14, 106 -та 5, 13, 4, 2, Киноцентъра 1, 2, 9, 11, 1, 7, 15, 107 –ма /Драгалевци/ 6, 10, П-Л 203, 8, 1, 16, 2, и ул.109, 12, 108 -ма 1, 4, 5, 2, 3, 108 /Драгалевци/ 6, 13 –та /Драгалевци/ 4, 1, 3, 202 /Драгалевци/ 2, 3, 1, 5, 204 -та 9а, 12, 6, 8, 10, 4, 204 –та /Драгалевци/ 1, 9а, 7, 5, 205 -та /Драгалевци/ 5, 209 –та /457/ 23, 4 -та/Драгалевци/ 46, 35, 31, 5 -та /кв.Симеоново/ 7, кв. Драгалевци, 5 /Киноцентър/, /Драгалевци/ 5, 9, 11, 2, 8, 4, 7, 10, 12, 6, ул.5а, 12, ул.5а, 17, 18, 14, 6 –та /Драгалевци/ 16, 15, 24, 20, 13, 17, 19, 21, 22, 18, 7 -ма/Драгалевци/ 2, 3, 5, 6, 1б, 12, 1, 8, 1в, 1а, Iv-1053 Кв.30, V-47, кв.17, XV-1074, Кв. 30, XVIII - 584, Кв.7, Боянска /Драгалевци/ 3, 51, 1, Веселин Стоянов /109/ в.з..Киноцентър/ 19, 7, 9, 6, 15а, 3, 14а, 12, 18, 13, 8, 17, 1, 4, 11, 15, 5, 14, 10, 12а, в.з.. Киноцентър 1 Част , УПИ XIII-1075, Димитър Ненов 4, 16, 14, Екатерина Божилова 48, 44, 33, Иван Богданов 17, Киноцентър I -ва Част Прозирна Ограда, Марин Големинов 14, Местност Киноцентъра, Нарцис /Методи К.Димитров/ 58а, 60, 43, 54, 49, 62, 72, 52, 74, 64, 45, 51б, 70, 53, 39, 76, 51а, 56, 47, 51, 41а, 68, 58, Патриарх Йоан Дебърски 3, Проф. Боян Пенев 24, 11, 22, УПИ I -199, Кв.14 Киноцентър I Б Част, УПИ VIII-1134, Кв.15
На 26.05.2020 г. /14:00 - 18:00 ч./ На 28.05.2020 г. /14:00 - 18:00 ч./ На 29.05.2020 г. /14:00 - 18:00 ч./ - Владая: Алеко Константинов /К.Димитр 1, 3, Бистър Поток 7, 6, 15, 11, 12, 19, 4, 8, 14, 10, 17, 13, 3, 16, 9, 18, 2, 5, Брезова Гора 5, 9, 15, 19, 1, 13, 10, 17, 21, 6, 3, 7, 8, 11, 4, Витошки Гранит 5, 3, 16, 36, 43, 12, 25, 29, 34, 37, 8, 14, 23, 22, 15, 4, 45, 40, 24а, 18, 31, 33, 28, 39, 20, 7, 10, 2, 19, 18а, 11, 17, 41, 27, 13, 30, 9, 35, 6, 26, Войнишко Въстание 59, Жълта Вода 1, 4, 8, 2, 10, 12, 5, Любомир Миланов 37, 40, 39, 41, 38, Любомир Миланов 15, 2, 5, 11, 9, 6, 13, 4, Момина Сълза 11, 17а, 27, 20, 6, 7, 8, 15а, 12, 10, 1, 32, 26, 17, 19, 21, 14, 24, 4, 15, 3, Морените 1, 7, 3, 5, Полски Синчец 1, 2, Проф.Ив.Шишманов /Баба Лина/ 27, 23, 25, 11, 21, 14, 12
На 26.05.2020 г. /14:00 - 18:00 ч./ На 28.05.2020 г. /14:00 - 18:00 ч./ На 29.05.2020 г. /14:00 - 18:00 ч./ - София: Войнишко Въстание 38, № 36, 36, 34а, 40, 34, 32, Лазар Михайлов/Хр.Манов/ 2
На 27.05.2020 г. /13:00 - 15:30 ч./ - София: Кипарис/726 -та/ 6, 4, Петко Войвода 2, Райска Градина/Аврора/ 14, 22, 34, 40, 48, 52, 54, 54а, 56, 58, 59, 61, 60, Райска Градина /Аврора/ 55, 51, 49, 47, 43, 33, 15, 69, 65, 63, 50, 1 24
На 27.05.2020 г. /13:46 - 18:16 ч./ - Владая: 22-ра 1, Асанова Чешма Вила, в.з..Приплат, М. Герена, вилна зона Приплат V-30, Горелица УПИ 694 - М.Горелица, Еделвайс 3, 35, 7, Калдъръмче 11, 9, 9, Местност Герена Вила, Манастир, Имот 1809, Местност Кладенеца в.з..Приплат, Местност Св.Петка №27, Пернишко шосе, над шосето, Приплат до Бълг. ПИво, 22, Моста с панели, Р-т Соф. ПИво, С двата бора, 55 2 ПР, Ален Мак, 52, 2, Вила, 3, 56, 2 ПР, Къща, ул.Перуника 18, 47, 1, 42, 2 , 54, 50, 45, УПИ XIII - 1882 Кв. 4 М-Ст Приплат, УПИ XXV-26, Кв.3, Чехълче 5
На 27.05.2020 г. /13:46 - 18:16 ч./ - София: УПИ VIII, Кв.21, в.з. Приплат
На 27.05.2020 г. /14:00 - 18:00 ч./ - Владая: Алеко Константинов /К.Димитр 1, 3, Бистър Поток 7, 6, 15, 11, 12, 19, 4, 8, 14, 10, 17, 13, 3, 16, 9, 18, 2, 5, Брезова Гора 5, 9, 15, 19, 1, 13, 10, 17, 21, 6, 3, 7, 8, 11, 4, Войнишко Въстание 59, Любомир Миланов 15, 2, 5, 11, 9, 6, 13, 4, Полски Синчец 1, 2
На 27.05.2020 г. /14:00 - 18:00 ч./ - София: Буката 6, 5, 2, 4, 1, 3, Венец 15, 4а, 8, 12, 16, 14, 12, 5, 6а, 13, 6, 1, 8, 7, 17, 19, 9, 11, 18, 10, Витошки езера 2, 2а, Войнишко въстание 38, № 36, 36, 34а, 40, 34, 32, Каменица 20, 18, 28, 35, 27, 37, 12, 29, 26, 30, 13, 15, 17, 16, 33, 21, 14, 31, 24, 25, 23, 28а, 19, 22, Китка 1а, 5, Китка /Д.Пасков, 10, 9, 2а, 4, 7, 8, 6, 2, 1, 3, 11, Крайречна 14, 17, 12, 15а, 14а, 10, Лазар Михайлов /Хр.Манов/ 2, М-Т Кв.Симеоново УПИ III-Озеленяване, Кв.12, Момина Сълза / Кв.Симеоново 12, 9, 15, до Фурната/Помещение в ТП 42-169/, 10, 1, 5, 17, 15а, 12а, 14, 8а, 7, 16, 8, 19, Панорама 7, Проф. Димитър Пасков №9, Симеоново УПИ XIV-649, Кв.30, Симеоновско шосе 205-207, Сграда 2, 205-207, Сграда 1, 326, Симеоновско шосе/Вол.шосе/ 168, 180, Т/П, 217, 174, 176а, 211, 213, 215, 1, 170, 215а, 205, 176, 166 Т Вент, 219а, 170, 318, 201, 219, 203, 166, УПИ I- Кв.34, Шумако / Симеоново 6, 2, 4, 1, 7
На 28.05.2020 г. /13:00 - 15:30 ч./ - София: 619 -та 1, 2, Бръшлян /620 -та/ 1, Букара /Дим.Грънчаров/ 24, 24а, 29, 22, 25, 20а, 18а, 19, Морени /Червена Искра/ 3, Тис /619 -та/ 3, №1, 2, 1
На 28.05.2020 г. /13:46 - 17:00 ч./ - София: 12 –та /Кв.Симеоново/ 7а, 7, 3, 4, 1, 5, 2а, 2, 15 -та 10, 22 /Кв.Симеоново/ 41, 35, 47, 43, 12, 35а, 49, 39, 45, 37, 49а, 403 /Драгалевци/, , 503/Драгалевци/ 6, 504 -та/Слатина/ в.з.. Симеоново - Драгалевци, 507 -ма/ в.з.. Симеоново-Драгаревци/ 2, 16, 7 -ма /Кв.Симеоново/ 11, 13, 12, Български Апокриф /505а/, в.з.Симеоново-Драгалевци/ 3а, 1, 2, в.з. Симеоново - Драгалевци, Горска Ела УПИ XI-723 Кв.26, 33, Железният Светилник /504/ в.з.Симеоново-Драгалевци/ 19, 6, 4, 10, 2, 8, 3, 5, Нова Земя 10, Преспанските Камбани /505/ в.з. Симеоново-Драгалевци/ 10, 12, 7, 15, 1а, 13, 5, 1, 4, 6, 9, 2, 8, Проф. Александър Бурмов 26, 19, 2, 24, 10, 23, 13а, 8, 5, 6, 11, 9, 21, 18, 28, 22, Вила, 13, 7, 12, 20, 3, 14, 17, 4, Проф.Йордан Иванов /508/ в.з.Симеоново-Драгалевци/ 2, 6, 4, 8, Симеоновска 34, 1, 36, 43, 47, 45, 38, 32, 30
На 28.05.2020 г. /14:01 - 18:30 ч./ - София: 10 –та /Драгалевци/ 2, 1, над Дерето, 1, 101 -ва 5а, 5а, 12, 5, 7а, 1, 2, Киноцентъра Част 1, 12а, 10, 3, 1а, 4, 2, 11, 6, 101 –ва /Драгалевци/ 7, 8, 1, 9, 102-ра 7а, 6, Кв.24 УПИ ХХІІІ-891, 2, 13, 4, 9, 7, 102 /Драгалевци/ 3, 103 /Драгалевци/ 1, 3, 104 -та/ в.з. Киноцентър/ 18, 9, 6, 7, 13, 11, 31, 27, 1, 12, 22, 20, 8, 25, 6, 3, 33, 21, 17, 14, 24, 104 –та /Драгалевци/ 17, 3, 10, 5, 105 –та /Драгалевци/ 18, 111 –та /Драгалевци/ 1, 2, 6, 4 –та /Драгалевци/ 16, 12, 20, 6, 8, 4, 2, 11, 26, 9 /Драгалевци/ № 2, в.з. Киноцентър УПИ V-309 Кв.22а, Екатерина Божилова 2, 10, 20, 22, 3, 13, 7, 24, 9, 5, 14, 1, Проф.Любомир ПИпков № 4 Киноцентъра Част 1, Проф.Марин Големинов /485/ 5а
На 29.05.2020 г. /13:00 - 15:30 ч./ - София: Бръшлян /620 -та/ 3, Букара /Дим.Грънчаров/ 14, 16, 17, Бял Равнец /621 -ва/ 2, 5а, 5а, 3, 1, 5, Морени /Червена Искра/ 2, Петко Войвода 1, 11, 15, Студен Кладенец 22
На 29.05.2020 г. /13:45 - 18:16 ч./ - София: 1 -ва в.з. Бояна Кв. 13 УПИ ХХХV, УПИ ХХХІІ – 885 кв.13, в.з.Бояна УПИ ХХХІІ-885 Кв.13, 732-ра /Витоша/ 38, 19, 17, 22, 13, Кв. 18б, 19г, 19а, 775 -та/Витоша/ 12, 9 -та Кв.13 УПИ ХХІІІ, Бояна, Гробарска 2, Зелен парк, Подграмада 24, 30а, 45, 45а, 43, ъгъл ул.732, 26, 53 Кв.18а, 45в и ул.732, 49, 30, 51, 28, УПИ ХІ 818, 41, 55, УПИ ХІІІ-830/831 Кв.18б, 20, 39, Кв.18б, Проф. Илия Йосифов 1, 5, Бояна
На 29.05.2020 г. /14:01 - 18:16 ч./ - София: 1 –ва, кв. Мал.Долина /Студентс 49, 1 -ва/ в.з. Малинова Долина/ 51, 16 -та 31, 16 -та /, в.з.Малинова Долина/ 52, 34, 50, 59, 30, 47, 63, 35, 46, 48, 26, 43, 53, 1, 31, 45, 27, 37, 61, 38, 36, 49, 44, 33, 41, 39, 25, 28, 19 -та/275/ 2, ул.19 №2, 3, 2-ра /Ж.К.Бункера/ 109, 103, 111, 89, 20 –та /Ж.К.Бункера/ 16, 1, 2а, 4, 22-ра /Ж.К.Бункера/ 4, Бяла Река 45, 57, в.з. Бункера 95, Малинова Долина 91, УПИ IV-31 Кв.12 в.з.Малинова Долина II Б Част-Разширение

Община Връбница  
На 29.05.2020 г. /13:01 - 18:00 ч./ - Волуяк: 41 -ва 5, 2, 6, 1, 3, 9 Строит. на жил. сграда, 9, 7, №31а, П-Л 2-1391 Кв.87, 8, 9, 4, VI-1324, Кв.84, Гара Волуяк, Детелина 1, 15, 5, 17, 12084.2755.1092.1, 7, 3, 25, Зорница /Петър Малинов/ 127, 118, № 41, 120а, 116, 125а, 126, 129, 110, 112а, 110а, 122а Къща, 114а, 114, 122а, 120, 112
На 26.05.2020 г. /14:01 - 18:00 ч./ - София: Кв.Обеля Ф -ма Булленд, Кв.Обеля Всички Фирми захранващи се от ТП ТКЗС Обеля
На 27.05.2020 г. /14:31 - 16:30 ч./ - София: 357 –ма /Връбница/ 47, 42, 51, 35а, 55, 38, 31, 48а, 39, 48, 52, 53а, 43, 37, 54, 33, 45, 35, 49, 50, 53, 29, 47а, 56, 32, 41, 401, 359 –та /Връбница/ 9, 10, 361 –ва /Връбница/ 2, 4, 6, 1, 367 –ма /Връбница/ УПИ 12 -608 Кв.50, УПИ VIII - 632, Кв.49, 373 –та /Връбница/ 5, 3, 15, 7, 13, 2, 374 –та /Връбница/ 7а, 6а, 6, 2, 7, 6б, 5, 9, 3, 1, 375 –та /Връбница/ 3, 2, 5, 1, 376 –та /Връбница/ 8, 1, 2, 10, 3, 378 –ма /Връбница/ 29, 11а, 30, 27, 22, 32, 12, 28, 16, 31, 11, 18, 14, 20а, 26, 10, 13, 8, 25, 33, 24, 19, 9а, 9, 8а, 21, 15, Адам Мицкевич /Раб.Класа/ 45а, Иван Дим. Ненов 4, 6, 8, 7, 5, 10б, 7а, 12, 2, 10, 10а, Модерно Предградие Иван Ненов 5, Надежда 6, 2, 7, 4, 11, 10, 3а, 5, 1, 3, 8, Светла 1, 11, 2, 9, 7, 5, 3, 4, 1 А, Справедливост /Червени Ескад 35, 29а, 44, 29, 31, 36, 38, 30, 32, 39, 41, 33, 37, 46, Стефан Дуньов /Седми Конгрес 51а, 6, 49, 59, 47, 45, 30, 43 УПИ 9-608 Кв.50, и ул.Светла, 55, 41, 49б, 51, 49а
На 29.05.2020 г. /13:01 - 18:00 ч./ - София: Волуяк - до Силозите

Община Възраждане  
На 27.05.2020 г. /09:01 - 15:16 ч./ - София: Княгиня Мария Луиза /Г. Дим. 35а, 35б, 67а, 67б, 67в, 45
На 28.05.2020 г. /09:01 - 15:16 ч./ - София: Пиротска /Трети април/ 141, Стефан Стамболов/Георги Ки 10
На 28.05.2020 г. /09:01 - 16:16 ч./ - София: Цар Симеон 92
На 29.05.2020 г. /09:01 - 15:16 ч./ - София: Брегалница 76, Пиротска /Трети април/ 12, 15, 16, 17, 22, Цар Симеон 151

Община Изгрев  
На 26.05.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Буенос Айрес /Елена Гичева/ 22, Мусагеница Блок 93 А, Б, Самоков Блок 305, 306, Чарлз Дарвин Номер 27
На 27.05.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 28.05.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 29.05.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Самоков Блок 305, 306, Чарлз Дарвин Номер 5, 9

Община Илинден  
На 27.05.2020 г. /14:01 - 18:00 ч./ - София: Света Троица /Вълчо Иванов/ 145в, 145 В, УПИ I, Кв.8

Община Искър  
На 27.05.2020 г. /13:31 - 16:30 ч./ - Казичене: Александър Стамболийски, Стопански двор, Гарата, Стопански двор, Агромелиор.
На 26.05.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 28.05.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 29.05.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Дружба, блок 62 вх. А, Дружба 1, блок 161 вх. В
На 27.05.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Дружба бл. 61, Дружба блок 62, вх. А, Дружба бл. 61, Дружба 1 бл. 61, 71, 64, 71, 74, 71, Дружба 1, блок 161, вх. В
На 28.05.2020 г. /13:30 - 18:30 ч./ - Казичене: Аличо /Траян Кардашки/ 52, Витоша 15, Дружба ТП Хлебозав, Илия Велинов 1, 10, 5, 6, 15, 7, 9, 17, 13, 3, 2, 11, Кирил и Методи 1, Кокиче 5, 9, 3, 1, 7, Мито Войнишки 5, 19, 6, 1, 10, 11, 23, 9, 29а, 4, 12, 17, 25, 2, 7, 21, 15, 27, 29, 13, 8, Никола Петков /Кирил Маджаров 24, 34, 8, 12, 7, 10, 32, 16, 18, 3, 27, 30, 23, 28, 5, 36, 6, 15, 19, Книжарница, 26, 17, 21, 20, 25, 13, 22, Околовръстна 21, 76, 25, 27, 19, 23, 21 А, 13, 74, 15, 17, 72, 78, 70, Път 18, Христо Ботев 47, 42, 26, 71, 44, 40, 65, 34, 38, 32, 69, 30
На 28.05.2020 г. /13:30 - 18:30 ч./ - София: Никола Петков /П.Напетов/ 2, 6, 27, 36, ул. Витоша и ул. Никола Петков
На 31.05.2020 г. /08:31 - 17:30 ч./ - София: Брюксел 7, Полигона

Община Красна Поляна  
На 26.05.2020 г. /09:00 - 15:30 ч./ - София: Красна Поляна II Част бл.9, 12 и 13
На 27.05.2020 г. /09:00 - 15:30 ч./ - София: Красна Поляна II Част бл.15
На 28.05.2020 г. /13:46 - 18:00 ч./ - София: Коньовица /Мико Папо/ 2, Надежда 1, Позитано 80, 173 80, 173 80 Б, 173 80, 76, Разсадник Коньовица 77, Разсадника 9, 76, бл.9, Райна Княгиня 7
На 28.05.2020 г. /14:01 - 18:00 ч./ - София: Александър Стамболийски 247, 1, Пазар Дамарче, Александър Стамболийски 237, 239 Офис 2, 239 Гар.2, 239 Гар.1, 239, 239 Партер, Разсадника 75, до 11, 11
Община Красно Село  
На 26.05.2020 г. /13:00 - 16:16 ч./ - София: Хиподрума бл.5, 32, 35, Цар Борис III /Девети Септ. Бл.59, Юнак 128
На 26.05.2020 г. /14:00 - 16:00 ч./ - София: Йоаким Кърчовски 10, 12, 14, ул. Владайска № 58
На 28.05.2020 г. /09:01 - 16:00 ч./ - София: Гоце Делчев /жк Емил Марков/ бл.258, бл.256, Силиврия 23, Славовица 17-19, Стрелбище бл.109, бл.40, Тодор Каблешков 24-30

Община Кремиковци  
На 26.05.2020 г. /13:01 - 18:00 ч./ На 27.05.2020 г. /13:01 - 18:00 ч./ На 28.05.2020 г. /13:01 - 18:00 ч./ На 29.05.2020 г. /13:01 - 18:00 ч./ - Горни Богров: Александър Стамболийски 3, 1, Площада, Кирил и Методий 6, 3, 4, 1, 2а, 2, Мусала /Васил Коларов/ 1, 3, 4, Поп Груйо 1, 2, 9, 3, 11, 7, 4, 6, 11б, 7 Дърводелска раб, 5, Рендова /Толбухин/ 6, 2, 1, 4, 3, Стубела /Ленин/ 5, 2, 5а, 3, 4, 1, Трайчо Костов 2, Трети март /9-септември/ 9, 23, 25, Павилион, 1, 6, 10, 21, 15, 12 Лекарски кабинет, 19, 5, 2, 11, 8, 17, 3, 7, 4, Христо Ботев 46, 49, 51, №48, 50, 47, 43, 44, 39, 41, 42, 45, 40, Шипка 4 А, 1, 12, 3, 10, 4, 8, 2, 6а
На 27.05.2020 г. /13:01 - 18:00 ч./ - София: Ботевградско шосе/Мизия/ 264, Кремиковско шосе 10, Челопешко шосе 2

Община Лозенец  
На 27.05.2020 г. /14:00 - 16:00 ч./ - Лозенец: Чавдар Мутафов №39

Община Люлин  
На 26.05.2020 г. /09:01 - 16:00 ч./ - София: Бръшлянска низина 1 вх. А, вх. Б, Годеч /Гургулят/ 40
На 26.05.2020 г. /09:30 - 15:00 ч./ - София: Люлин 6 632, Люлин 7 712
На 27.05.2020 г. /09:01 - 16:00 ч./ - София: Люлин 2 222 вх. Д, Люлин 2 221 вх. Е, вх. Ж, Люлин 2 233 вх. Б, Люлин 3 319 вх. Б, вх. Г
На 27.05.2020 г. /09:30 - 15:00 ч./ На 28.05.2020 г. /09:30 - 15:00 ч./ На 29.05.2020 г. /09:30 - 15:00 ч./ - София: Люлин 10 147, Люлин 6 632
На 27.05.2020 г. /14:31 - 17:30 ч./ - София: Люлин 233, 232, 240, Люлин 2 ТП; ул.207 -ма, до бл.233, 280, 280/282, 1 до бл. 231, 240, до 232, 233, 232, 280, зад бл. 280 Гараж 5, 280
На 28.05.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Люлин 3 327 вх. А, Люлин 4 433 вх. А, вх. Б
На 28.05.2020 г. /13:01 - 18:00 ч./ - София: Гранит 22, 35, 37, 26, 14, 39, 28а, 41, 29, 16, 15, 31, 23, 16а, 21, 30, Димитровград 37, 35, 21, Европа /Баба Парашкева/ 31, 31а, 6, 29 Магазин, 8, 15, 17, 15а, № 37, 13 Маг. за фаянс и стъкло, Иван Бойчев 11а, Кореняк 4а, 11, 11а, 12а, 3, 10, 1, 5, 2, 3а, 8, 6, 6а, 12, 4, 5а, Луи Пастьор /Сим.Дим.-Шабан/ 7, 6, 2, 1, 5, Люлин 10 5, Люлин 8 Одз 139, Майски Ден 22а, 23, 20б, 43 Книжарница, 24б, 19, 15, 22б, 24а, 17, 20, 23, 18, 43, 22, 45, 43, 25, Момково 6, 1, ж.к.Люлин 10-Строеж, Партений Зографски /ж.к. Люлин 10/ 14, 18, 35, Сливница 1, Тома Давидов 4, 6а, 1, 6, ул. Владимир Динчев 37, Цветница /Димитър Г. Марче/ 12а, 8, 11, 4, 12, 9, 8а, 13, 10а, 17, 19, 10, 15а, 13а, 14, 15, 11а, Череша 3а, 1, 3, 2

Община Младост  
На 26.05.2020 г. /13:01 - 18:30 ч./ - Панчарево: 55419.6702.289 М.Детски Град, 55419.6703.152 ул.Симеоновско шосе, 55419.6703.270, 68134.6723.147, Детски Град Строително табло, Фургон, Лъката Строителство, Водна помпа, М. Градина ПИ 68134.6722.74 М.Лозето-Знаме на мира УПИ II-189, Кв.1/ПИ 68134.6722.8, Местн.Лъката, Самоковско Шосе Склад за строителни материали, 167, 110, Тенис корт, Лозето, Черешова Градина 1, 3а, 3
На 26.05.2020 г. /13:01 - 18:30 ч./ - София: Горубляне ПИ 68134.6722.39, Крайречна 5, 10 А, 1 А, 3, 12, 10, Крушите 1, 3, 5, 7, 9, Лазар Плачков 4, 5, 8, 3, 7, 1, 2, 6, 6 А, 7а, Малина / Горубляне 1, 5, Градина Изток, 27, 3, Околовръстен път 11, 8, 290, 323, 9, 10, 319, 12, 7, 6, До КПП за Панчарево, Самоковско шосе до Бензиностанция ОМВ, , 97, 82, 149, 97 А, 87, 99 Горубляне, 101, 107, Царица 14, 12, Черешова Градина
На 26.05.2020 г. /13:30 - 16:16 ч./ На 27.05.2020 г. /13:30 - 16:16 ч./ - София: Младост 4 Блок 460-В вх. 1
На 26.05.2020 г. /13:31 - 16:30 ч./ - София: ТП Деница С,В
На 27.05.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Мусагеница блок 98, 98 А, Б, В, Г, Д, Е, Ж
На 28.05.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Младост 1 бл. 96а, Младост 1 блок 94 А
На 28.05.2020 г. /13:30 - 16:00 ч./ - София: Младост 4 блок 491 вх. 1
На 29.05.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Иван Асен 2 27, 39, 49, 61, 71, 81, 83, 45, 47, 57, 91, Иван Асен 2 66, 68, 70
На 29.05.2020 г. /13:30 - 16:00 ч./ - София: Младост 4 Блок 491 вх. 2

Община Надежда  
За Периода 30-31.05.2020 г. /00:01 - 05:16 ч./ - София: 202-ра/Сердика/ 9, Княгиня Мария Луиза /Г. Дим. 132
На 26.05.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ - София: Кирил Дрангов /Сашо Михов/ 67, 77, 65, Надежда 1 ;Надежда 146 , 145 Б, В, Ломско Шосе 49 ;Надежда 144 Б, В, Г, Д ;Надежда 129 А, Д ;Надежда 120 Б, В, Г, Д, Свобода 6 Вх-А
На 27.05.2020 г. /09:30 - 15:00 ч./ - София: Свобода 6 Вх-Б
На 27.05.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ - София: Ломско Шосе 99, 123, 113, 115, Надежда Надежда 111, 112; Надежда 157 А, Б, В, Г ; Надежда 1 Надежда 134, 135, Надежда 126 Б; Надежда 123; Надежда 122 А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Сафа Филаретов 67, 135
На 28.05.2020 г. /09:30 - 15:00 ч./ - София: Свобода 6 вх. В
На 28.05.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ - София: Жорж Дантон /Фр.Революция/ 49, Надежда 1 бл. 105 А, Б, В, Г, Д ;бл. 101 Б, В, Г, Д ; бл.150 А, Б, В
На 29.05.2020 г. /09:30 - 15:00 ч./ - София: Свобода 6 вх.Г
На 29.05.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ - София: Надежда 1 бл.117, 107-А, Б, В, бл.160-А, Б, 151-А, Б, В, Г, 152-Б, Г, 109-А, Б, В, 115-Б, В, Г, Христо Силянов 91, Царевец 26, 30

Община Нови Искър  
На 26.05.2020 г. /14:01 - 17:00 ч./ - Чепинци, общ. Столична: Ангел Илчов-Гело Поща, Възрожденска /Дойчин Манолов 1, Георги Никифоров 27, 14, 17, 19, 25, 12, 16, 21, 23, 10, Детелина 4, 3, 9, 11, 2, 13, 5, 1, 7, 6, Зора 12, 7, 15, 2, 9, 7а, 3, 5, 4, 6, 13, 8, 10, 11, Инж. Симеон Овчаров 2, Искър 8, 1, 4, 2, 6, Лесновска 5, 13, 11, 6, 4, 9, 1, 8, 7, 3, Липа 1, Минерален Извор 1, 3, 17, Мургаш 9, 15, 16, 6, 1, 18, 21, 5, 14, 8а, 23, 3, 2, 4, 20, 25, 17, 10, 24, 19, 22, 12, 8, 13, 7, Напредък 2, 7, 3, 4, 5, Орфей /Трайко Чонев/ 20, 3, 15, 2, 21а, 24, 12, 13, 5, 25, 10, 21, 4, 23, 14, 6, 1, 19, 16, 8, 11, 17, 10а, 9, 20а, ПИ 80409, 5866, 13, Пролет 7, 3, 5, 2, 1, Радост 1, 10, 6, 8, 4, 2, Разлив 12, 4, 2, 5, 6, 16, 14, 9, 10, 7, 3, 8, 1, Реката /Иван Пугачов/ 9, 12, 19, 7, 5, 13, 1, 14, 2, 8, 17, 3, 6, 11, 9а, 21, 15, 4, 10, Стара Планина /Милчо Иванов/ 2, Център, Хранителни стоки, Промишлени стоки, 23, Центъра, 19, 1, Тополите /Богдан Тренин/ 24, Хан Аспарух /19-ти април/ 3, 5, 14, 1, 12, 6, 7, 10, 4, Хоризонт 7, Чепинско шосе 2, Читалищна /Тодор Пецов/ 6, 2, 4, 8, 10
На 28.05.2020 г. /14:01 - 18:00 ч./ - Кубратово: 013030, 40436.5399.32, 40436.6713.22, Александър Стамболийски 6, 2, 4, 5, 7, 1, Васил Левски /Васил Коларов/ 1а, 17а, 1, 5, 15а, 7, 2, 3, Герена Спортен Комплекс Парадай, Железопътна /1 -ва/ 13, УПИ 1-98 Кв.11, 17, 3, 7, 15, през Линията Кв.10, Здравец /2-ра/ 4, 1, 5, 7, 2, Инд. № 40463, 5399, 15, Искър /6 -та/ Местността Ридо след прелеза, 8, 1, Кирил Христов 2, 20, 18, 4а, 14, 16, 10, 32, 10б, 28, 15, 1, 16а, 24, 3, 2, 7, 4б, 6, 2а, 11, 9, №13, 26, 17а, 30, 4, 22, 5, 13, 17, 19, 12, Кубратово ПИ 005269, Куманица /Площада/ 3, 1, 2, Кумаришки път, Местн. през линията 8, Къща, зад линията в дясно, Никола Петков /Райко Даскало 5, 2, 7, 4, 3, 5а, 3, Земл.Имот №013059, Петко Д.Петков 3, 1, 4, 9в, 10а, 6, 9, 8, 9б, 14, 11, 12, 10, 9г, 7, ПИ 40436.5396.723, ПИ 5066, ПИ 40436, 5395, 65, София 13, 1, срещу кметството, Стадиона, 7, 17, 11, 15, 3, ПИ 13003, 17а, 1, 3, 9, Стадион, Стара Планина /5 -та/ 7, 1, 9, 4, 5, 13, 3, 2, Стефан Стамболов /Божил Мише 7, 5, 9, 25, 2, 14, 11, 4, 6, 8, 11а, 1, 15, 12, 3, 23, Стопанси двор-Имот 035902 Кв. 34, Стопански двор 2, Тракийска Могила /4 -та/ 18, 16, 36, 4, 8, 3б, 3, 2, 2, УПИ -2 99 Кв. 11, Христо Ботев /Георги Димитров 14, 18, 12, 22, 16, 28, 26, 7, 20, 24, 30, 5, Черковна /Андрей Жданов/ 1
На 28.05.2020 г. /14:01 - 18:00 ч./ - София: Кубратово Прелеза-Дясно 2 /Прел, Кубратово Прелеза-Ляво 12 /Прел, Кубратово Прелеза-Ляво 1 /Преле, Кубратово Прелеза-Ляво 2 /Преле, Кубратово Прелеза-Ляво 2 /Прелез, Кубратово Прелеза-Ляво 5 /Преле, Кубратово Прелеза-Ляво 3 /Преле, Кубратово Прелеза-Дясно /Прелез, Кубратово Прелеза-Ляво 4 /Преле

Община Оборище  
На 27.05.2020 г. /13:30 - 17:45 ч./ - София: Дондуков Корсаков Княз 14, 18, 52, ул.Будапеща 3, 26а, 24б, 24а, 26, Княз Александър Дондуков 26, 18, 16, 24, 24б, 26а, 22б, 24а
На 28.05.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ - София: Алеко Константинов 46, Богдан 5, Мадрид 33, 23, 47, Марица 11, Черковна 21
На 29.05.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ - София: Богдан 3-15, Мадрид 49, 58, 52, 41-43, 50, 49, Оборище 3-115

Община Овча Купел  
На 26.05.2020 г. /13:45 - 18:00 ч./ - София: 647 –ма /560 /Овча Купел/ 3, 1, 5, 4, 7, 6, Кв. 61, 8, 740 –та /Овча Купел/ 5а, 747 –ма /Овча Купел/ 1, 5, 2, 3, 749 –та /Овча Купел/ 2, 1, 4, 5, 2а, 3, VIII-9969, Венец 1, Горна Баня УПИ ХLVІІ-989 Кв.55, УПИ XLVІІ-989 Кв.55, УПИ ІІІ-1147 Кв. 71а, в.з. Г Баня, ул. Обзор №29, с/у ул.Обзор 52, Каменица 44, 48, 23, 60, 36 А, 58, 40, 36, 50, 31 стр.табло, 21, 54, 31, 38, 19, Каменица, УПИ IV-102, Кв.59, Лазур /Горна Баня/ и Обзор, М. в.з. Горна Баня, Невен /Горна Баня/ 7, 7, Обзор 60, 34а, 44, 54, 36, 64, 59, 42, 51, 58, 34, 24, 40а, 48, Ст.с/у 48, 18, 28 Къща, 56, 54а, 52, 38, 28, 46, 65, 40, и 747, 53, 26а, 63, 26, УПИ-ІІІ-928 Кв.72, 61, Овча Купел, Софийска Панорама 11, 7, 11а, 7а, 5, 1, 9, София, Горна Баня, УПИ ХІІІ-57, Кв.28, УПИ Xl-989.Кв.55, УПИ XXIII-9970, Кв.59, УПИ ХХХ-1146, 1147, Кв.55, УПИ-I-1387, кв.71а
На 26.05.2020 г. /14:01 - 18:00 ч./ - София: Крушовски Връх 46, Президент Линкълн 29 Асансьор Вх.Б, Бктп Круш.Връх≪ Бул.Линкълн, 29 Паркинг, 29, 29 Детски Кът, 29 Общи Нужди Вх.Б, 29 Асансьор Вх.А, 29, ПИцария
На 27.05.2020 г. /14:00 - 16:00 ч./ - София: 640 –та /Овча Купел/ 14, 12, 642-ра /Овча Купел/ 3, 2, 4, 2, 4, 1, 1, 2а, 3, 670 –та /Овча Купел/ 16, 10 А, 14 А, 4, 10 А, 12, 2, 6, 16, 14, 8, 18, 20, 16 А, 18, Божидарица 4, 2, 2в, 1, Градище 3а, 2, 3 УПИ VІ - 13 Кв 22, 2, 1, 1, Гръстниче 6, Ехо 8, 6, 4, Жамбилица 15, 8, Инж. Борислав Огойски /Кр.Вас 52 А, 31, 33, 25 А, 24, 29, 22, Лотос 16, 10, 7, 11, 9, 19-7, 19/3, 13, 20, 19, 12, 14, 3а, 21а, 6, 2а, 19-5, 5, 19-4, 4, 21, 8, 3, Никола Петков /П.Напетов/ 69, 67а, 69, № 163, 80, 130, 79, 57, 132, и Ехо, 74б, 70, 63, 67, 64, Николай Хрелков 27, 32, 30, 30а, 28, Отец Михал /Стефан Досев/ 2, 10, Перуника /Ол.Кошевой/ 13, 3, 14, 11, Планиница 34, 29, 31, 40, 36, 21, 46, 44а, 27, 33, 46а, 42, 31а, 23, 19, 25, 38, 21, 23а, 27а, Прибойница 21, 1, 17а, 18, 3, 23, 19а, 7, 13а, и Лотос, 11, 11а, 11 Къща, 2, 4-6, 15, 2, 10, 27, 2а, 8а, 19, 17, 5, 12, 16, 14, 25, Ракита 7, 4, 2, 4а, УПИ VIII-13 Кв.48, Урал 20
На 28.05.2020 г. /11:00 - 16:30 ч./ - София: Горица 6, 8

Община Панчарево  
На 26.05.2020 г. /13:01 - 16:00 ч./ На 27.05.2020 г. /13:01 - 18:00 ч./ - Плана: Мах. Джамбова Вила, 3, Мах.Тодорова Вила, 250, Помпа, 1, Къща, Стопанска постройка, Мах.Чорбаджийска Мест.Мечито НПИ 024112, Вила, Махала Бурнаска 4 Тунел, Махала Турмачка Вила, Имот.569, Помпа, Имот №419, Водна Помпа, Къща, Ярмомелка
На 27.05.2020 г. /13:30 - 18:30 ч./ - Герман: вилна зона Враня, Вила В, ул.11 20, Строителство на жилищна сграда, ул. 8 № 1, Строителство, Строеж на Ограда, 11, 2, Иглика /7 -ма/ 4, 8, 2, 6 Вила, Строителство, 3, 7, 11, Кокиче /4 -та/ 1 Строителство, Вила В Парцел 41, 2, 4, Липа /10 -та/ 8 Вила, 2, 7, 5 Помпа, 4, 6, 10, 1, Минзухар /6 -та/ 7 Вила, 7, 6, Младежка /12 -та/ 7, Вила, 6, 18, 10, Явор /9 -та/ 5, 1, 7
На 27.05.2020 г. /13:30 - 18:30 ч./ - Лозен, Общ. Столична: 44063, 6207, 4430, Xvi-168, Кв.17, Арда / в.з.Врана-Лозен/ №4, 4, Веслец / в.з.Врана-Лозен/ 6, 9, Вилна Зона Враня, Висо/ в.з.Врана-Лозен/ 44, Ерма/ в.з.Врана-Лозен/ 4, 3, 5 Строеж, Люлин Планина/ в.з. Врана-Лоз 2 Вила, М.Врана Лозен, Триъгълника УПИ VII-296, Кв.7, Марица/ в.з.Врана-Лозен/ 11, Рила/ в.з.Врана-Лозен/ 3, Родопи/ в.з. Врана-Лозен/ 1, Ропотамо/ в.з. Врана-Лозен/ 2, Стара Планина/ в.з. Врана-Лоз 22, 26*, УПИ VІІ-290, Кв.4 в.з. Враня-Лозен, УПИ XVI-168 Кв.17, УПИ ІІ 351 Кв.19
На 27.05.2020 г. /13:30 - 18:30 ч./ - Панчарево: 3 –та / в.з. Малинова Долина/ 3, М.Враня Лозен Триъгълника ПИ 44063.6207.4777
На 27.05.2020 г. /13:30 - 18:30 ч./ - София: 11 -та 12, 492, Кв, 31-Панчерево, М. Врана Лозен Триъгълника УПИ I-363.456, Местност Враня 5, 4, Враня-Триъгълника УПИVІІ-415, 3, Строителство, Кв.7 Пл.10-90, Барака, Вила В ул.11 №3, Административна Сграда, 6, Вила В ул.2 №10, Вила В ул.5 -та №6, УПИ 9-402 Кв.7, 11, Враня ул.2 №13, УПИ 1-415, ул.8 №1, пл.321, ул.12 №18, ул.5 №6, Къща, 10, Къща В ул.11 №16, Пловдивско шосе 84, 86в, 94, 102, 108, 96, 86, 88а, 93, 106а, 100, 92, Рила / в.з. Врана-Лозен-Триъгълника/ 16, РодоПИ 7, ХІ-292, Цариградско Шосе/Тракия/ 98
На 28.05.2020 г. /13:16 - 18:00 ч./ - Плана: Махала Бурнаска

Община Подуяне  
На 28.05.2020 г. /13:01 - 16:30 ч./ - София: Ген. Инзов 44, УПИ IX-393, Кв.29, М.Левски-Зона В

Община Сердика  
На 29.05.2020 г. /14:01 - 18:00 ч./ - София: Враня 20, Сердика, Яворова Чука 1, 3а, 40, 6, 3
На 29.05.2020 г. /13:30 - 18:00 ч./ - София: Кавала 13 Гар. 4, 13 Ат.5, 13 Гар. 1, 13 Ат. 4, 13 Гар. 2, 13, Опълченска 112а, 112, 1

Община Средец  
На 26.05.2020 г. /14:00 - 18:00 ч./ - София: Патриарх Евтимий 2а
На 27.05.2020 г. /14:00 - 18:00 ч./ - София: Виктор Юго 6
На 28.05.2020 г. /14:00 - 18:00 ч./ - София: Луи Леже 10
На 29.05.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Хан Омуртаг 88, 82, 70, 72, 40, 44, 28, 36, 22, 84, 18, Яворов /Ленин/ 2, 3, 4, 5, 6, Яворов /Ленин/ 23

Община Студентски Град  
На 28.05.2020 г. /14:01 - 16:30 ч./ - София: М.Малинова Долина УПИ-III-1159, Малинова Долина 21
На 26.05.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Пъстър Свят Номер 9, 5
На 27.05.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 28.05.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 29.05.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Пъстър Свят Номер 5, 9

Община Триадица  
На 28.05.2020 г. /14:00 - 15:00 ч./ - София: V-12, 13, 14 Кв.386, Витоша 134, 132, 138, 138-140, 136, Подлез Славейков, Здраве 5, 7, 3, 13, Милосърдна 8, Никола Славков 31, 15, 36, 42, 48, 11, 21, 13, 40, 44, 29, 19 Ул.Н.Славков 19/Родосто 7, 17, 33, 25, 38, 46, Орфано 4, Петко Р.Славейков, Порто Лагос 8, 12, 14, 4, 6, 10, Родосто 5, 9, 7, 8, 7 /Н.Славков, 7, Н.Славков, 7 Н.Славков 19, 3
На 26.05.2020 г. /09:01 - 16:00 ч./ - София: Дюленски Проход 32, Мила Родина 20, Стрелбище 88, Траянова Врата 53
На 27.05.2020 г. /09:01 - 16:16 ч./ - София: Деде Агач 60а, Орехова Гора /Борис Чолаев/ 2-4, Славовица 20, Стрелбище 109, Тодор Джебаров /417/ 122, Тодор Каблешков 24а
На 27.05.2020 г. /13:30 - 18:00 ч./ - София: Емилиян Станев/490/ №56 до №64 и от №59 до №69, Йосиф Брадати 1 , 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18 Магазин на ъгъла с Е.Станев, Никола Крушкин-Чолака /494-та 16а, Б, В, Ж, 18, 18а, 18б, 18в
На 28.05.2020 г. /13:30 - 18:00 ч./ - София: Мичман Тодор Саев /496/ 1, 3, 5, 5а, 5в, 5в, Никола Крушкин-Чолака /494-та 5, 7, 9, 11, 13, , 2, 4, 6, 8, 8а, 10а, 12, 40.
На 29.05.2020 г. /09:01 - 16:00 ч./ - София: Гоце Делчев /жк Емил Марков/ бл.245, бл.108а, Бл.251, Стрелбище, бл.103, бл.40, бл.8
На 29.05.2020 г. /13:30 - 18:00 ч./ - София: Емилиян Станев /490/, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 74, 65, 64, 78, 63б, 74б, 71б, 72, 69к, Н.Крушкин Чолака 16, 18

Времето в София

Въздухът в София

Присъединете се
към нашата общност
във Вайбър

viber-button

Анкета

Как смятате, че трябва да е таксуването след въвеждането на новата тикет-система в София?
 • На разстояние (39%, 169 Гласове)
 • На време (13%, 55 Гласове)
 • И двете (разстояние и време) (18%, 78 Гласове)
 • Сега си е добре, да остане фиксирана цената (26%, 111 Гласове)
 • Не мога да преценя (4%, 15 Гласове)
Общо гласували: 428 Обратно към гласуване

Фиксинг на БНБ

 • EUR
  1.95583
 • GBP
  2.19386
 • USD
  1.72594
 • CAD
  1.30991
 • CHF
  1.72731
 • JPY
  1.51968
Реклама

Виц на седмицата Виж Още

Защо в София пукат гумите на варненци?

Защото им се диша свеж морски въздух.

Късмет на деня

Умът ти е като някое дистанционно, винаги липсва, когато ти трябва.

Коментари

Реклама

Последни

Реклама

Виж също

close

ЧЕЗ Разпределение представи визията си Развитие на електрозахранв......

ЧЕЗ Разпределение България проведе среща с кмета на район Панчарево, кмета на с. Герман и Инициативен комитет „За ...

Прочети още keyboard_arrow_right