Планирани прекъсвания на тока в столицата за периода 29 юни – 3 юли 2020 г.

Планирани прекъсвания на тока в столицата за периода 29 юни – 3 юли 2020 г.

Снимка: Столица.bg

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 29 юни – 03 юли 2020 г, включително:

ОБЛАСТ СОФИЯ ГРАД  
Община Витоша  
На 29.06.2020 г. /13:01 - 16:00 ч./ - София: Драгалевци Разш. Север-УПИ XXV-282 кв. 95, Драгалевци-раширение, УПИ ХII-886, кв. 95, Иван Милев кв. 95 п-л ХХІІІ-284, 18, 15, 3, кв. 954 УПИ 20-869-775/
На 29.06.2020 г. /10:01 - 12:00 ч./ - София: Константин Петканов/437-ма/ 34, Проф. Васил Арнаудов 8, ул. 437 No12
На 29.06.2020 г. /09:46 - 16:16 ч./ - София: 82-ра /Кв. Симеоново/ 2, 17а, 2 Св. Магдалина, Света Магдалена 19, Света Магдалина 82, ул. 60 Края, 73а, 74, УПИ III-107 кв. 30
На 29.06.2020 г. /09:31 - 16:16 ч./ - София: 198/В. З. Малинова Долина/ 9, 13, 7, 14, 16, 39, 19, 41, 15, 31, 15а, 49, 26, 33, 43, 25, 29, 11, V-260, 2010, Kв. 13, Бистришко Шосе 26, 46, ъгъла ул. 198, 48, 44, 27 ул. 198 №1б ъгъла, 46а, 26 2, Малинова Долина В. З. Златна Рибка, Бункера След Лифта, до Лифта
На 29.06.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ - София: Майстор Павел от Кримин/665 7а
На 29.06.2020 г. /09:16 - 16:30 ч./ - София: Бяла Мура 4 В. З. Стадиона Драгалевци, В. З. Симеоново - Драгалевци - Стадиона/, Драгалевци под Стадиона кв. 149/, под Стадиона, под Стадиона кв. 147 П-Лх1 735/, под Стадиона кв. 148/, 5а ул. Проф. Стойко Стойков №5а, Кв, 148 пл. 11-1234/, 8 ул. Бяла Мура 8, Проф. Стойко Стойков, УПИ XII-1735, кв. 147, под стадиона Драгалевци
На 29.06.2020 г. /09:01 - 16:30 ч./ На 30.06.2020 г. /09:01 - 16:30 ч./ - София: Грамос 6, 2, 4, Планинец 1, 7, Преки път/Димитър Монов/ 85, Райска Градина/Аврора/ 18, 29, 3, 23, 36а, 39, 20, 20 А, 28, 40, 34, 21, 27, 9, 36, 15, 9а, 24 2, 30, 39а, 35, 37, 32, 19, 14, 31, 1, 25, 18а, 16, 24, 5, 38, 42, 22, 16а, 24 1, 7, 17, 33, Цар Борис III/Девети Септ. 285, 283, 279в, 281
На 29.06.2020 г. /09:01 - 16:16 ч./ На 30.06.2020 г. /09:01 - 16:16 ч./ - Владая: 22-ра, Алеко Константинов/К. Димитр 1, 3, Бистър Поток 7, 6, 15, 11, 12, 19, 4, 8, 14, 10, 17, 13, 3, 16, 9, 18, 2, 5, Брезова Гора 5, 9, 15, 19, 1, 13, 10, 17, 21, 6, 3, 7, 8, 11, 4, Войнишко Въстание 59, Любомир Миланов 15, 2, 5, 11, 9, 6, 13, 4, Полски Синчец 1, 2
На 29.06.2020 г. /09:01 - 16:16 ч./ На 30.06.2020 г. /09:01 - 16:16 ч./ - София: Войнишко Въстание 38, № 36, 36, 34а, 40, 34, 32, Лазар Михайлов/Хр. Манов/ 2
На 29.06.2020 г. /09:00 - 16:30 ч./ - София: Деспот Слав/Дим. Сурлев/ 9, Мадара 3
На 29.06.2020 г. /08:31 - 16:30 ч./ - София: 17-та /Кв. Симеоново/ от Ляво, I-271 кв. 42, Ix-6, кв. А, Божур 1, Бор 6б, 4, 15, 13, 11, 18, 5, 3, 30, 2, 20, 32, 7, 24, 26, 14, 10, 20а, 2, 28, Здравец 23, 9, 17, 20, 21, 26, 18, 15, 22, 24, Здравец / Симеоново 17, 16, Момин Кладенец/Антон Недялк 15, 7, 27, 23, 1, 17, 8, 7а, 12, 10, 5а, 16, 4, 6, 19, 3, 11, 5, 21, 14, 10, 25, 13, 9, Погледец / Симеоново №10, Погледец/Марко Добрев/ 13, 19, 7, 2, 4а, 11, 8, 2, 4, 23а, 15, 6, 17, 5, 7, 9, Прека Поляна 8, Роза 1, 1, 3, 4, Симеоново, Симеоновска 7, 13, 3, ул. Божур, 12, 9, 9а, 1, 11, 10, 8, 5, 11, 4, Симеоновско Шосе/Вол. Шосе/ 150, 312, 166, 148, Теменуга 4, Теменуга / Симеоново 1, 2, 2а, 4, 3, 6, 10, 5
На 29.06.2020 г. /08:31 - 16:16 ч./ - София: 197/В. З. Малинова Долина/ 15 Роза, А Роза, 25 Орхидея, 25, 15 Роза, Арх. Никола Лазаров 23 Магнолия, 21 Мимоза, 15 Роза, 21 Мимоза, 15 Роза
На 29.06.2020 г. /08:16 - 16:16 ч./ - София: Света Магдалена, Света Магдалина Астра, Орхидея, Вила Невен, --Астра, 82
На 29.06.2020 г. /08:00 - 16:30 ч./ - София: 633-та/Витоша/ 14, 635-та/Витоша/ 1, 4, 6, Акад. Димитър Попов 6, 7а, 7б, Александър Пушкин 32, 66, 67, 68
На 30.06.2020 г. /13:01 - 16:16 ч./ - София: 1-ва Симеоново-Драгалевци срещу Перла, 154-та /В. З. Симеоново-Драгалевци/ 5, 416/Драгалевци/ 2, Ален път кв. 91 П. 1133/, Българска Легенда/416/ /В. З. Симеоново-Драгалевци/ 59а, 5, 1, 1в, 3, Стр. Табло, 10, 4, В. З. Симеоново - Драгалевци до Та Захари Зограф, Захари Зограф 59, 78, ул. 416, Вила, Свети Горазд 27, 19
На 30.06.2020 г. /12:01 - 16:30 ч./ На 03.07.2020 г. /09:16 - 16:16 ч./ - София: 203-та/Драгалевци/ 36а, 205-та /Драгалевци/ 15, 9, 5, 206-та 11 В. З. Драгалевци, 206-та/Драгалевци/ 4, 16, 18, 12, 8, 2, 12а, 15, 11, 10, 9, 20, 13, 14, 7, 3, 207-ма 24, 25, 2, 10, 20, 11, 8, 27, 30, 22, 15, 14, 7, 19, 13, 18, 28, 4, 31, 16, 32, 17, 207-ма/Драгалевци/ 12, 3, 5, 208-ма 8, 21, 34, 17, 36, 24, 48, 44, 20, 1, 23, 32, 15, 18, 27, 14а, 9, 3, 11а, 38, 14, 26, 2, 16, 22, 3 ул. 208а, 7, 46, 4, 25, 13, 208-ма/Драгалевци/ 22, 12, 309-та /Драгалевци/ 1, 3, 310-та /Драгалевци/ 5, 9, 4, 7, 311/Киноцентър/ 5, 4, 4а, 313-та /Драгалевци/ 8, 2, 4, Иван Кондов 21, 7, Лешникова Гора 104, 129, 124, 78а, 72, 123, 120, 99, 97, 108, 94, ул. 313, 103, 90, 125, ул. 206, 83, 87, 98, 81, 86, 85, 137, 100, 141, 117, 93, 106, 79а, 105, 75г, 101, 114, 75, 88, 92а, 122, 78, 93а, 112, 1, 89, 131 М. Габаро Азмата, 96, 82, 135, 119, 102, 92, 118, 127, 77, 80, 79, 121, 95, 143, Николай Бинев 10, 30, 28а, 6, 24, 36, Паскал Паскалев/Драгалевци/ 9, Проф. Атанас Иширков 5а, 21, София, Р-Н Витоша, УПИVІІ-377, кв. 7, УПИ VII-СНС
На 30.06.2020 г. /10:16 - 16:16 ч./ На 01.07.2020 г. /09:16 - 16:16 ч./ - София: 319-та 5, 11, 7, 4, 3, 9, 7, 321/Драгалевци/ 2, 2а, 4, Агличе 2, Акад. Сандерс 11, 38, под Лифта, 4, 14, 21, под Лифта, 25а, 21, Ангел Букурещлиев 23, 17, 30, 22, 19, 26, 22, 9, 21, 15, 28, 24, Боровинка 5, 1, 4, 6, 2, 2а, 3а, 10, 8, В. З. Симеоново - Драгалевци, Вз Драгалевци-Лифта под Плажа УПИ Vі-1275, кв. 14, Ген. Ковачев 6, 25, 32, 13, 38, 7, 5, 40, 27, 15а, 4, 22, 12, 20, 36, 8а, 4, 11, 34, 6а, 11, 15б, 9, 28, 18, 10, 15, 23, 16, Ген. Ковачев/Драгалевци/ 30, 34, 25, 9, Григорий Мних 8, Др-Ци под Лифта 8134. 1982. 101, Драгалевци под Лифта-, под Лифта, под Лифта-Б-3/, под Плажа 5/, под Лифта А 4/, под Лифта, под Лифта Б 2/, под Лифта 6-9/, 5 ул. Вилна зона №5 /Под Лифта/, под Плажа, Елена Снежина 14а, 13, 14а, 15, 13, 19, 17, 14, 12, 9, 16, 10, 17, 9, Камен Дял 6, 6, 3, 4а, 4а, 7, 4, 4, Крайречна 56, 42, 48, 38, 52, 44, 48, Крайречна /Драгалевци/ 54, Мавровец 1е, 7, 13 Бояна, 3, 4, Маестро Георги Атанасов 67, 46, 52, 42, 61а, 57, 71, ул. Снежанка, 48, 73, 59, 65, 69, 55, 65, 50, 51, 46, 77, 63, 81, 75, 61а, 55а, 61, 44, Перла 3, 2, ПИ 68134. 1982. 1014, Светулка и ул. Мавровец, 5, УПИ II-1259. 1330. 109, кв. 8
На 30.06.2020 г. /09:31 - 16:30 ч./ - София: Симеоновско Шосе 173
На 30.06.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ - София: Майстор Алекси Рилец/664/ 17
На 30.06.2020 г. /09:01 - 13:00 ч./ - София: 311/Драгалевци/, 311/Киноцентър/ 19, 12, 22а, 8, 9, 23, 3, 7, 10а, 14, 24, 17, 22 кв. 27 УПИ -Іх, 25, 18, 21, 314-та /Драгалевци/ 5, 316-та /Драгалевци/ 5, 6, 7, 317-та 24, 4, 20, 14, 18, 6, 16, 2, 10, 318/Киноцентър/ 21, 2, 13, 11, 3, 23, 5, 4, 15, 19, 7, 8, В. З. Симеоново - Драгалевци 13 ул. 311, Драгалевци УПИ I-483, 484, кв. 24, местност Шевовица/, Захарий Княжевски №12, 8, Митрополит Климент 17, 1, Подгорица 7, 10, 6, 5, 12, 8, Цаньо Калчев 6
На 30.06.2020 г. /09:01 - 12:16 ч./ На 02.07.2020 г. /09:46 - 16:30 ч./ - Бистрица, Общ. Столична: II-607, К15 А, В. З. Бункера, ул. Духлата 1 УПИ VIII-50, кв. 4, Духлата 18, 15, Самодивски Езера 39
На 30.06.2020 г. /09:01 - 12:16 ч./ На 02.07.2020 г. /09:46 - 16:30 ч./ - Панчарево: Иглика/8-ма/
На 30.06.2020 г. /09:01 - 12:16 ч./ На 02.07.2020 г. /09:46 - 16:30 ч./ - Правец: Поп Марко УПИ XIII-852, кв. 76
На 30.06.2020 г. /09:01 - 12:16 ч./ - София: 1-ва М. Бункера кв. 20, 1-ва/ В. З. Малинова Долина/ 93, 43, 101, 51, 45, 53, 49а, 99, 93а, Бункера, 109, 61, 49, 89, 13, 87, 95, 97, 107, 63, 47, 11-та 7, 4, 6, 1, 3, 8, 13, 12-та /Ж. К. Бункера/ 7, 8, 41, 3, 2, 1, 11, Вила, 6, 13-та /Ж. К. Бункера/ 17, 17 М. Под Църквата Имот 677, 3, 6, 31, 12, 5, Вила, 15, 13, 27, 10, 23, 4, 1, 29, 8, 26, 7, 14, 18, 11, 30, 19, 21, 14-та/Бункера/ 2, 3, 4, 15-та 10, 43, 11, 29 В. З. Бункера, 13, 18, 17, 23, 27, 14, 21, 33, 7, 6, 4, 19, 15, 37, 3, 22, 20, 16, 2-ра /Ж. К. Бункера/ 61, 25-та /Ж. К. Бункера/ 39, 29-та 15-8, ул. 15-та №2, 8-ма /Кв. Мал. Долина-Студентски Град/ 147, 89, 58, 75, 67, 31, 127а, 131, 47, 49, 129б, 97, 127, 24, 23, 81/46, 44, 53, 21, 103, 95, 125, 57, 119, 129а, 29, 125а, 59, 51а, 91, 135, 55, 52, 77, 129, 115, 20, 9-та Бункера, 9-та кв. Мал. Долина/Студентс 26, 30, 32, 28, Iv-771, 1475, кв. 20, Xiv-34, 134, кв. 4. М. Бункера, Идент. 04234. 6907. 1629, Бела Дона 10, 12, 7, Бистришко шосе Бункера УПИvі кв. 20, 103, №42, 69, В. З. Бункера, Ваклинец 25, Вз Бункера УПИ I-771, 959 кв. 20, Глухарче 18, 16, 14, 10, 22, 12, 7, 8, 9, 5, 20, 11, 13, 9а, Деян Горинов 1а, 2, 1, 5, 3, 6, 4, Драгалевци ул. Папрат №16, Еленски Езера 9, 18, Здравец 4, 3, 8, 7, 6, Карнобатски Проход 3, Карнобатски Проход/Папрат, 2а, Тп До, 4, 5, 1, 2, 6а, Маестро Георги Атанасов 27, 21, 18, 23а, 20, 23, 14, 25а, 25, местност В. З. Бункера, местност В. Збункера, Папрат 10, 31, 37, 25, 37а, 35, 16, 18, 14а, 27, 14, 33, 22, 29, 10а, 8, 39, 12, УПИ I - 607, кв. 15а, УПИ ХVIII-369, кв. 36 Драгалевци, Юрушка Църква 24
На 30.06.2020 г. /08:46 - 16:16 ч./ - София: I-745 кв. 15, Бистришко шосе 78а, 78б, София Скай №2
На 30.06.2020 г. /08:31 - 16:30 ч./ - София: 1-ва Симеоново-Драгалевци срещу Перла, 319-та 11, 405/Драгалевци/, 415-та 3 кв. Драгалевци П. К. 9, 415/Драгалевци/ кв. 59 А, В. З. Симеоново - Драгалевци кв. 59 Парц. 12-1220, Драгалевци под Градището-Под Лифта/, За Буквите/415/ /В. З. Симеоново-Драгалевци/ 6, 7, 2, 8, 4, 1, 3б, Вила, 3а, 3, 21, Захари Зограф 5, 54, 58, ул. Захари Зограф/За Буквите, 47, 53а, 56, 46, 45, 51, 64, Крушова Градина 1, 8, 2, 11 А, 4, 11, 9, 5, 12, 3, 13, 16, 6а, 7, 14, 6, 10, 11а, Огюст Дозон/414/ /В. З. Симеоново-Драгалевци/ 3, Симеоново УПИ X 1250 Парцел X, УПИ III-1626, кв. 58, УПИ Xv-994, Kb. 92 М. Драгалевци, Хилендарски Манастир/417/В. З. Симеоново-Драгалевци/ 6, Вила, 7, 3, 7б, 2, 59а, 7а, ъгъла ул. 454 №3, 5, 1б, 1, 1а, 4
На 30.06.2020 г. /08:00 - 16:30 ч./ - София: Александър Пушкин 68, 13, 15, 15б, 22, 28, 31, 39, 4, 41, 44, 65, 67, 64, 8;, Бай Михал, Белмекен, Боянски Възход, Братя Бъкстон, Будилник, Бъдеще, Бъкстон Блокове 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 31а, 8, България 102, 88, Българска Легия
На 01.07.2020 г. /08:00 - 16:30 ч./ - София: Българска Легия, Бяла Акация 2, 5, Бяла Лилия 5, Бяло Поле, Василашко Езеро, Велики Прелом 7, Ветрушка
На 01.07.2020 г. /08:46 - 16:16 ч./ - София: Рачо Петков Казанджията 17
На 01.07.2020 г. /09:00 - 16:30 ч./ - София: Акад. Димитър Попов 6, Бояна, България Околовръстен път №1, Българска Легия 48, Бяло Поле кв. 32, Околовр. път 1, Василашко Езеро 65, 50, 48, 67, 57, 34, 60, 71, 55, 51, 42, 56, Майстор Алекси Рилец/664/ 31, 37б УПИ V-1188, кв. 66, 33, Майстор Д. Софиянлията/666/ 8, Майстор Мил. Радомирец/667/, Майстор Павел от Кримин/665 31, 35, 21, 33, 25, 27, 23, 29, Манастирски Ливади-Запад УПИ І -450 452 Кв 72, Околовръстен път 13, 15, Околовръстен път 11 до Помп. Станц, Околовръстен път, УПИ XXIX, Ралевица 69а, кв. 72, 57
На 01.07.2020 г. /09:01 - 16:16 ч./ - София: Андезит 3, 1а, 4, Боянска /Драгалевци/ 34, Голяма Могила 3б, 7, Детски Мир 52, 4, 5а, 3, 1а, 2а, 1, 5, 2, Здравец 3, Кумата 79, 78, 87, 79, 77, Ъгъл ул. Андезит, 81, 83, 85, 79 1
На 01.07.2020 г. /09:01 - 16:30 ч./ На 02.07.2020 г. /09:01 - 16:30 ч./ На 03.07.2020 г. /09:01 - 16:30 ч./ - Владая: Академик Петко Стайнов 19, 12, 21, 23, 14, 9, 13, 15, 17, 1, 16, 8, 4, 22, 5, 2, 10, 20, 18, Алеко Константинов/К. Димитр 13, 55, 29, 33, 25, 33б, 4, 27, 35, ПИ 11394. 1791. 2057, 15, 24, 10, 16, 18, 45, 43, 31, 18 А, 21 А, 17, 12, 14, 11, 23, 21, 20, 8, 19, 6, Алеко Константинов/Офелиите 25, Бели Брег 8, 4, 1, 3, 6, Боровинка 5, 14, 12, 17, 11, 9, 19, 10, 15, 7, Малка Поляна 1, 5, Слънчев Залез 4, 2, 3, Спортист 7, 9, 3, 2, 5, 11 УПИ XX-331, кв. 21, 1, Тополите 12, 8, 5, 13, 1, 6, 7, 10, 9, 15, 16, 17, 3, 4
На 01.07.2020 г. /09:01 - 16:30 ч./ На 02.07.2020 г. /09:01 - 16:30 ч./ На 03.07.2020 г. /09:01 - 16:30 ч./ - София: Грамос 6, 2, 4, Офелиите /Владая/, Планинец 1, 7, Преки път/Димитър Монов/ 85, Райска Градина/Аврора/ 18, 29, 3, 23, 36а, 39, 20, 20 А, 28, 40, 34, 21, 27, 9, 36, 15, 9а, 24 2, 30, 39а, 35, 37, 32, 19, 14, 31, 1, 25, 18а, 16, 24, 5, 38, 42, 22, 16а, 24 1, 7, 17, 33, Цар Борис III/Девети Септ. 285, 283, 279в, 281
На 01.07.2020 г. /09:16 - 16:16 ч./ - Владая: 27-ма 8 ул. 27, Балабановец 7, 14, 2, 13, 8, №9 А, 19, 21, 1, 4, 11, 10, 5, 15, 17, 12, 6, 3, 16, 22, Бели Брег 25, 4, 36, 19, 23, 24, №22, 17, 15, Бор 8а, 3, 12, 5, 9, 2, 6, 7, 1, Боровинка 1, Бургийска Скала 7, 5, 13, 14, 2, 16, 12а, 9, 20, 10, 4, 12, 18, 3, 15, 8, 6, 17, 1, Калиница 6, Рудище 11, 8а, 5, 3, 12, 6, 2, 16, 4, 10, 1, 7, Сианит 2, 10, 8, 12, 6, Шипето 1г, 6
На 01.07.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ На 02.07.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ На 03.07.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ - София: Ралевица 87
На 01.07.2020 г. /09:46 - 16:16 ч./ - София: Бела Дона 5, 8, 14, 1, 6, 7, 4, 1а, 9, 3, 12, Горска Поляна 2а, 4, 2, 4а, 3, 7, 5, 1, Драгалевци, Драгалевци, Драган Цанков 4, 5, 3, 8, 1, 6, Калина Малина/Павел Лилов/ 6, 2, 5, 7, 4, 1, Крайречна 12, Крайречна 30, 36, Крайречна /Драгалевци/ 12, Лешникова Гора ул. Горска Поляна, 15, Маестро Георги Атанасов 10б гараж, 10а гараж, 10а Галерия, 10б, 10а, Малина / Драгалевци 1, 1а, 6, 4, 9, Папрат 20, 45, 24, 47, Цветарска 3, 5, 10, 21, 8 А, 13, 11, 2, 2а, 7, 19, 6, 15, 9, 12, 8 Б, 4, 1, 17
На 01.07.2020 г. /09:46 - 16:30 ч./ - София: 1-ва Беловодски път 15\17/, Беловодски път 19, 15, 17а, 21, 5, 16, 12, 30, 10а, №19, 32, 24, 22, 28, 10в, 7, 6а, 4в, 13, 10б, 6, 10г, 10д, 18, 12а, 11, 26, 9, №21а, 10, Секвоя 6, 6а, 4, 2, Цветна 7
На 02.07.2020 г. /08:00 - 16:30 ч./ - София: Вихрен/Петър Тонев/, Вихрен/Петър Тонев/ бл. 160, 25, 39а, Воденичница /Ал. Пушкин/, Габровница/639-та/, Ген. Стефан Тошев/Д. Зехтинко, Ген. Суворов, Ген. Суворов бл. 41, Гина Кунева /Павлово/, Градина, Деспот Слав/Дим. Сурлев/, Иван Сусанин
На 02.07.2020 г. /08:31 - 16:16 ч./ - София: Бул. Симеоновско шосе 173, Рачо Петков Казанджията 17
На 02.07.2020 г. /08:46 - 16:30 ч./ - София: Рачо Петков Казанджията 31
На 02.07.2020 г. /09:16 - 16:30 ч./ - София: Петър Богдан 35
На 02.07.2020 г. /09:46 - 16:16 ч./ - Бистрица, Общ. Столична: 9-та 21, УПИ V-712 кв. 1/Р-Н Панчарево/
На 02.07.2020 г. /09:46 - 16:16 ч./ - София: 1-ва 7 Панчарево В. З. Бункера, В. З. Бункера УПИ 603 кв. 5, 1-ва/ В. З. Малинова Долина/ 65, 28, 33, 1, 36, 69, 41, 24, 16, 3, 18, 79, 8, 83, 87, 23, 39, 14а, 75, 13, 29, 20, 26, 85, 45, 73, 25, 25а, 37, 34, 35, 101-ва Ктп Бел Вали, 13-та /Ж. К. Бункера/, 2-ра /Ж. К. Бункера/ 85, 27-ма /Ж. К. Бункера/ 4, 6а, 8а УПИ Vіі -1472 Кв 1 М. Долина, 1, 6 Стр. Табло, 28-ма /Ж. К. Бункера/ 3, 12, 1, 4, 13, 8 В. З. М. Долина Ііч, 14, 36-та /Ж. К. Бункера/ 7, 1, 8, 11, 5, 9, 6, 39-та /Ж. К. Бункера/ 7, 2, 9а, 1, 9, 3, 44-та /Ж. К. Бункера/ 3, 4, 10, 6, 1, 5, 9, 12, 7, 2, 5-та /Ж. К. Бункера/ 5, 1, 3, 2, 4, 6, 6-та /Ж. К. Бункера/ 5, 39, 13, 19, 7, 29, 17, 1, 15, 31, 9, 3, 7-ма /Ж. К. Бункера/ 3, 5, 7, 8, 10, 8-ма /Драгалевци/ Бункера, 8-ма /Кв. Мал. Долина-Студентски Град/ 1, 11б, 41, 18, 15, 3, 24, 27, 7, 9, 17, 11а, 9а, 13, 25, 21, 9-та кв. Малинова Долина/Студентски 20, Имот 84, 14, 12, 18, 22, 4, 8, 6, 24, 2, V-281 кв. 3, VII-670, кв. 4, М. Малинова Долина, Бистришко шосе п-л 1327, 1-2, 81, 13, 21, В. З. Бункера 15, Вила, Копринка 19 В. З. Бункера, Луда Река /В. З. Малинова Долина/ 2, М. Бункера УПИ V170 кв. 18, Малинова Долина 5 М. Бункера, ул. 5-та, Плитвишки Езера /В. З. Бункера/ 18, Река Палакари 6, УПИ ХV-626 кв. 3, М. Бункера 20
На 02.07.2020 г. /09:46 - 16:30 ч./ - София: 1-ва М. Бункера кв. 20, 1-ва/ В. З. Малинова Долина/ 93, 43, 101, 51, 45, 53, 49а, 99, 93а, Бункера, 109, 61, 49, 89, 13, 87, 95, 97, 107, 63, 47, 11-та 7, 4, 6, 1, 3, 8, 13, 12-та /Ж. К. Бункера/ 7, 8, 41, 3, 2, 1, 11, Вила, 6, 13-та /Ж. К. Бункера/ 17, 17 М. Под Църквата Имот 677, 3, 6, 31, 12, 5, Вила, 15, 13, 27, 10, 23, 4, 1, 29, 8, 26, 7, 14, 18, 11, 30, 19, 21, 14-та/Бункера/ 2, 3, 4, 15-та 10, 43, 11, 29 В. З. Бункера, 13, 18, 17, 23, 27, 14, 21, 33, 7, 6, 4, 19, 15, 37, 3, 22, 20, 16, 2-ра /Ж. К. Бункера/ 61, 25-та /Ж. К. Бункера/ 39, 29-та 15-8, ул. 15-та №2, 8-ма /Кв. Мал. Долина-Студентски Град/ 147, 89, 58, 75, 67, 31, 127а, 131, 47, 49, 129б, 97, 127, 24, 23, 81/46, 44, 53, 21, 103, 95, 125, 57, 119, 129а, 29, 125а, 59, 51а, 91, 135, 55, 52, 77, 129, 115, 20, 9-та Бункера, 9-та кв. Мал. Долина/Студентс 26, 30, 32, 28, Iv-771, 1475, кв. 20, Xiv-34, 134, кв. 4. М. Бункера, Идент. 04234. 6907. 1629, Бистришко шосе Бункера УПИ VІ кв. 20, 103, №42, 69, В. З. Бункера, Вз Бункера УПИ I-771, 959 кв. 20, Еленски Езера 9, 18, Здравец 4, 3, 8, 7, 6, местност В. З. Бункера, местност В. Збункера, УПИ I - 607, кв. 15а, Юрушка Църква 24
На 02.07.2020 г. /10:01 - 14:00 ч./ - Владая: Асанова Чешма Вила, Здравец 52, Приплат Вила, 11, 12, 1
На 02.07.2020 г. /10:16 - 16:16 ч./ - Владая: 22-ра, 27-ма 3, 8 ул. 27, Алеко Константинов/К. Димитр 65, 53, 39, 51, 59, 41, Балабановец №9 А, 9, Бели Брег 21, 18, 18 1 Етаж, 14, 12, 22, 20, 11, 40, 16, 10, 8, 36, 9, Бор 6, Бургийска Скала 1, Върбите 2, 3, 4, 5, 1, Дупките 3, Ивето 16 УПИ І - -375 Кв 85, 17, 19, 24, 13, 20, 22, 23, 18, 6, 3, 15, 16, 21, К. Димитров 32, 28, 34, 30, Китен 6, Малка Поляна 2, Равнище 28, 38 А, 36, Хеброс Вила, Чаладинка 21, 18, 9, 10, 19, 11, 13, 17, 23, 25, 8, 14, 2, 6, 15, 4, 16, 27, 12, 20, 22, Червена Трева, Язбине 7, 5, 1, 14, №11, 12, 15, Язбино 2
На 02.07.2020 г. /10:16 - 16:16 ч./ - София: В. З. Владая
На 03.07.2020 г. /08:00 - 16:30 ч./ - София: Казбек 30
На 03.07.2020 г. /09:16 - 16:30 ч./ - София: Акад. Петър Динеков/445-та/ 8е Ела, 8в къща Върба, 8 Б, 8а Акация, 8 Акация Север, 8а, 8 В къща Върба, 1, 8г къща Габър, 8г Габер, 8в, 8 къща Върба, 8 Дъб, 7, 8 Ат. 2, 8 Г, 8а Ж. К. Ботаника, 8, 8е, Витоша, Копитото 7, 6а, №9, 7а, 6, 8, Поп Евстати Витошки /Бр. Бък 20, 14, 8 М Бояна, 1, 10, 3, 18, 12, 4, 2
На 03.07.2020 г. /09:31 - 16:30 ч./ - София: 1-ва 5 ул. Цар Крум, Здравец 1, 2а, 4, 3а, 5, 3, 2, Крайречна 12, 14, 16, 18, Лешникова Гора 3, 18, 26, 16, 1, 19, 28, 8, 5, 7, 24, 11а, 6, 23а, 7а, 16а, 11, 17б, 3а, 10, 21а, 20, 9, 13, 30, 4, 2, 21, 12, /Мащерка, 17, 15а, 14, М-Т кв. Драгалевци УПИ Xiv-126 кв. 52, Мащерка 14, Хан Крум 4, 1, 3, 2, 1а, 8, 6, 10, Хан Крум/Драгалевци/ 1, 4, 2, 3, Цветарска 25, 21
На 03.07.2020 г. /09:46 - 16:16 ч./ - София: Бела Дона 10, 12, 7, Ваклинец 25, Глухарче 18, 16, 14, 10, 22, 12, 7, 8, 9, 5, 20, 11, 13, 9а, Деян Горинов 1а, 2, 1, 5, 3, 6, 4, Драгалевци ул. Папрат №16, Карнобатски Проход 3, Карнобатски Проход/Папрат, 2а, Тп До, 4, 5, 1, 2, 6а, Маестро Георги Атанасов 27, 21, 18, 23а, 20, 23, 14, 25а, 25, Папрат 10, 31, 37, 25, 37а, 35, 16, 18, 14а, 27, 14, 33, 22, 29, 10а, 8, 39, 12, УПИ ХvIIi-369, кв. 36 Драгалевци
Община Връбница  
На 29.06.2020 г. /09:00 - 14:33 ч./ - София: УПИ Ix-819, 1333 ул. Асен Трайков
На 29.06.2020 г. /09:31 - 12:30 ч./ - София: 3019-та/Връбница/ 3, и ул. Адам Мицкевич, магазин 2, 2, Кислородна Станция, магазин 1, 1, Адам Мицкевич/Раб. Класа/ 4, 1, Връх Манчо 19, 3, Модерно Предградие 3 ул. 3019
На 29.06.2020 г. /13:31 - 16:30 ч./ - София: 3020-та/Връбница/ 31, 46, 34, Захарна Фабрика 1 кв. 5 Нпз Орион Тп. Мвр, Нпз Орион УПИ VII-824, Суходол 13, ул. 3019-та ПИ 68134. 2821. 2557
На 30.06.2020 г. /09:46 - 16:00 ч./ - София: Майстор Манол №3, Сливница 90 гараж-6, 90, 92, 90 гараж 8, 92, 90 гараж-1
На 02.07.2020 г. /09:31 - 12:30 ч.; 13:31 - 16:30 ч./ - София: 366-та/Връбница/ 3, 372-ра/Връбница/ 6, 8, 7, 5, 12, 3, 4, 381-ва/Връбница/ 1, 2, Антон Кецкаров 42, Братя Станиславови 45, 57, 54, 76, 53, 51, 57б, 72, 35, 63, 46, 53а, 37, 74, 70, 76а, 39, 65, 49, 38, 60, 69, 47, 68, 63, 42, 55, 59, 61, Връх Манчо 1, О 1, 1, 2, 1, Модерно Предградие 1, 1, до 1, 2, 2 2, 1, 2б, ПИ 68134. 2822. 755, Светла 23, 22, 21, Старата Църква/Йордан М. Пет 23
На 03.07.2020 г. /09:31 - 12:30 ч.; 13:31 - 16:30 ч./ - София: 366-та/Връбница/ 3, 372-ра/Връбница/ 5, 4, 6, 7, 8, 3, 12, 381-ва/Връбница/ 1, 2, Антон Кецкаров 42, Братя Станиславови 35, 59, 70, 65, 54, 69, 60, 42, 72, 51, 46, 39, 38, 74, 49, 76а, 37, 68, 53, 55, 57, 57б, 61, 53а, 76, 45, 47, 63, Връх Манчо 1, 1, 2, О 1, 1, Модерно Предградие 1, 2б, до 1, 1, 2, 1, ПИ 68134. 2822. 755, Светла 23, 22
Община Възраждане  
На 01.07.2020 г. /09:16 - 16:31 ч./ - София: Опълченска 21, 19, 15, Осогово/Пело Пеловски/ 60 Стоматологичен Кабинет, 52 Офис, 52, 58 Автосервиз, 52 Ж. К. зона Б-5-Офис, 60 Маг. Хр. Стоки, 60, Пиротска/Трети Април/ 81, 79, 71, 77, 73, 83, 85, Тодор Александров/Н. Цанов/, Шар Планина 47, 53, 40, 46, 45, 44
На 04.07.2020 г. /08:30 - 14:30 ч./ - София: Георг Вашингтон 22, Княгиня Мария Луиза/Г. Дим. 47
Община Изгрев  
На 30.06.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Младост 1 Младост 1 101 А, Б, В, Г
На 01.07.2020 г. /09:00 - 16:30 ч./ - София: Николай Островски 5, 6
На 01.07.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Гагарин 27, Майор Юрий Гагарин 25а;, Майор Юрий Гагарин 30, Майор Юрий Гагарин 98 Б
Община Илинден  
На 29.06.2020 г. /09:01 - 16:16 ч./ - София: Света Троица/Вълчо Иванов/ 145в, 145 В, УПИ I, кв. 8
Община Искър  
На 29.06.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Дружба 106 Вх. А, Г, Дружба 2 блок 284 Вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж
На 30.06.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Дружба 106 Вх. А, Г, Дружба Блок109 Вха, Дружба 83 Вх. А, 84 Ж, 89 Вх. А, 85 Вх. Г, 84 Вх. Е, Дружба 1 83 Вх. А, 84 Ж, 89 Вх. А, 85 Вх. Г, 84 Вх. Е, Дружба 1 89 Б, В, 85 Вх. А, 83 Вх. Д, Дружба 2 блок 284 Вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж
На 01.07.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Дружба 1 83 Вх. А, 84 Ж, 89 Вх. А, 85 Вх. Г, 84 Вх. Е, Дружба 1 Блок109 Вха, Дружба 1 89 Б, В, 85 Вх. А, 83 Вх. Д
На 02.07.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Дружба 1 Блок109 Вха, Дружба 1 89 Б, В, 85 Вх. А, 83 Вх. Д, Дружба 1 83 Вх. А, 84 Ж, 89 Вх. А, 85 Вх. Г, 84 Вх. Е, Дружба 1 83 Вх. А, 84 Ж, 89 Вх. А, 85 Вх. Г, 84 Вх. Е
На 03.07.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Дружба 1 Блок109 Вха, Дружба 1 89 Б, В, 85 Вх. А, 83 Вх. Д, Дружба 1 83 Вх. А, 84 Ж, 89 Вх. А, 85 Вх. Г, 84 Вх. Е
Община Красна Поляна  
На 29.06.2020 г. /09:00 - 16:30 ч./ - София: Разсадника 22 А; 22 Б
На 29.06.2020 г. /09:01 - 16:30 ч./ - София: Вардар/Яне Сандански/ 26, Възкресение/Стоян Лепоев/ 32, Разсадник Коньовица 87, Разсадника 84, 87, Пред 87, 1 87, 97, 87, 87
На 30.06.2020 г. /09:00 - 16:30 ч./ - София: Разсадника 22 В; 22а А
На 30.06.2020 г. /09:01 - 16:30 ч./ - София: Разсадника 20б, 20, 62, Христо Благоев 25
На 01.07.2020 г. /09:00 - 16:30 ч./ - София: Разсадника 22а Б; 22а В
На 01.07.2020 г. /09:01 - 16:30 ч./ - София: Коньовица/Мико Папо/ 2, Надежда 1, Позитано 80, 173 80, 173 80 Б, 173 80, 76, Разсадник Коньовица 77, Разсадника 9, 76, бл. 9, Райна Княгиня 7
На 02.07.2020 г. /09:00 - 16:30 ч./ - София: Разсадника 22а Г; 22а Д
На 02.07.2020 г. /09:01 - 16:30 ч./ - София: Александър Стамболийски 227 Офис 1, 225 Б, 205, 201, 227 Офис 2, 227, 229, 221, 219а 1, 205, 223, 225, 227 Търговски Обект, Надежда 2, 77, Позитано 145, 167, 165-167, 190 77, 169, 165-167 Шивашко Ателие, 163, 173 80, 165, 147, 159-161, Разсадник Коньовица 77, 82, Разсадника 78, Райна Княгиня 78, 79, 79 Жк. Разсадника, 1, 2, 79, 79, 2 Б, Троян 2, 4, 1, 9
На 03.07.2020 г. /09:01 - 16:16 ч./ - София: Разсадника 22а Е; 22а Ж
На 03.07.2020 г. /09:01 - 16:30 ч./ - София: Възкресение/Стоян Лепоев/ 87, Красна Поляна III Част 87, Разсадника 87, Разсадника 87, Самодивско Изворче 10
Община Красно Село  
На 29.06.2020 г. /11:31 - 13:30 ч./ - София: Боговец 13, 22, Ж. К. Лагера бл. 48, Мокренски Проход 33
На 29.06.2020 г. /10:00 - 16:16 ч./ - София: Кюстендил/Атанас Ненов/ 23, 54, 56, 60, 62, Нишава/Георги Аврамов/ 33, 37, 39-41, Проф. Д-Р Димитър Атанасов 11, Цар Борис III/Девети Септ. 69, 99
На 29.06.2020 г. /10:00 - 14:00 ч./ - София: Битоля 6, Дойран 1, Искърски Пролом 10-12, 6, 8, 2, 4, 14, 10-12, Нишава/Георги Аврамов/ 62-70, 62, 62 Гар. 6, 55-57, 59, 61 6
На 29.06.2020 г. /08:46 - 11:00 ч./ - София: Лагера 51, Мъглен/Леон Таджер/ 3, 5, 3 Маг, 5 59, 5-7, Пиърс Омахони/Ева Волицер/ 39-41а, 39-41
На 30.06.2020 г. /10:00 - 16:16 ч./ - София: Красно Село бл. 212 Вх. Е, Кюстендил/Атанас Ненов/ 21, Лагера бл. 35, Проф. Д-Р Димитър Атанасов 9, 13
На 02.07.2020 г. /10:00 - 16:16 ч./ - София: Завалска Китка 12, Княгиня Клементина/Д. Милано 34, Красно Село бл. 199, Пчела 4, 6, 15, Царица Елеонора/Коста Пе 9
На 03.07.2020 г. /10:00 - 16:16 ч./ - София: Иван Йончев 5а, Карпати 6, 8, 10
Община Кремиковци  
На 02.07.2020 г. /10:00 - 16:16 ч./ - Желява: 24-ти Май/Георги Димитров/ 55 Вила, 34, 30, 1 Тп-Желява 2 Стълб 26, 48, 1, 27, Бене Цендин/Мургаш/ 63, №19, 69, 1, 53, 6, 14, 8, 7а, 4, Благой Тодоров/9 Септември/ 1 къща, Васил Левски 16а, 25, 16, Ген. Николай Желявски/1 Май/ 30, 6, 10, местност Добри Дол 2 Вила, местност Лозята, Никола Петков/Карло Шабанск 22, 28, 26, Стара Планина 6, Стефан Караджа 4
На 04.07.2020 г. /09:00 - 15:30 ч./ - Бухово: Никола Бонев бл. 21а Вх. А, Б
Община Лозенец  
На 29.06.2020 г. /13:01 - 15:30 ч./ - София: Д-Р Миньо Стоянов /Кръстова Вада/ 2 Смущения В Електрозахранването, Черни Връх 69, 107 Смущения В Електрозахранването
На 29.06.2020 г. /14:16 - 16:00 ч./ - София: Велчова Завера 1, 4, 1 Бул. Хр. Смирненески, Св. Наум/Трайчо Костов/ 45, 45а, 47, 49, 51, ул. Арх. Йордан Миланов 46, Христо Смирненски 61, 63, 55, 59, 57
На 30.06.2020 г. /09:16 - 11:00 ч./ - София: Лозенец Нпз Хладилника УПИ I-1705, кв. 23, Люба Величкова/497-ма/ 10б, УПИ Xxiv-1522, кв. 1, 10, 10а, УПИ II-127, кв. 23
На 01.07.2020 г. /09:30 - 10:30 ч./ - София: Борис Руменов/482-ра/, Лозенец-УПИ III-1258, 610, кв. 12
На 01.07.2020 г. /14:01 - 16:00 ч./ - София: Крум Попов 1, Неразделни 2
На 01.07.2020 г. /14:30 - 15:00 ч./ - София: Борис Руменов 59а, 2, Филип Кутев 1 ул. Филип Кутев и Бул. Черни Връх, 5, Черни Връх 59, 59 Sls, 57, 59б, 55 53, 51.
На 02.07.2020 г. /09:31 - 11:30 ч./ - София: Банат/Курск/ 16а, Козяк бл. 8, Русалийски Проход 14
На 02.07.2020 г. /11:30 - 12:00 ч./ - София: Акад. Иван Буреш 10, 12, 14, Арарат 22, 20, Кръстова Вада, УПИ VIIi-890 кв. 94 М. Кръстова Вада, Флора Кънева 18, 15б, 15, 17, 19, УПИ V-1433 кв. 41, 21, Черни Връх 67
На 02.07.2020 г. /12:01 - 13:30 ч./ - София: Банат/Курск/ 2, Никола Й. Вапцаров 25, 25 Маг. 8, 25 Маг. 9
На 02.07.2020 г. /12:30 - 13:00 ч./ - София: Черни Връх 77 Гар. 12, 77 Гар. 3, 77 Гар. 13, 77 Гар. 10, 79, 77 Гар. 14, 77 Гар. 4, 77 Гар. 8, 77 Гар. 18, 77 Гар. 9, 77 Гар. 7, 77 Гар. 15, 77 Гар. 6, 77, 77 Гар. 2
На 02.07.2020 г. /13:30 - 14:00 ч./ - София: Проф. Милчо Лалков / Лозенец / №23, 25, 27; Гет Дерма Вита Клиник
На 02.07.2020 г. /14:01 - 16:00 ч./ - София: Зелено Дърво/Митю Станев/ 9, 11, Малуша 10, 5, 16, 7, 9, 2, 11, 2-8, 12, Христо Смирненски 32, 30, 36
На 02.07.2020 г. /14:20 - 15:20 ч./ - София: Акад. Иван Буреш 16, 23, Арарат 4, 1, 4 К-С Вътков, 4 К/С Вътков, 4 К-С Р. Вътков, Проф. Милчо Лалков / Лозенец / 8 1, 3, 8, 10, Светослав Минков 11, Черни Връх 69, 161 А, 69а
На 02.07.2020 г. /15:46 - 16:10 ч./ - София: ул. Србърна 9
На 03.07.2020 г. /09:31 - 12:30 ч./ - София: Лозенец, бл. 1-, бл. 8-14вх. Д, Е, Ж и З, бл. 15-22(, Лозенец Рурум Черни Връх Пазар, Паркинг Метростанция, Черни Връх 79, 39, 41, срещу 41, 41 15-22, Рум, ул. Майор Томпсън, 36 41, Пре 41, 42, до Рум, Рум До, 41
На 03.07.2020 г. /13:31 - 15:30 ч./ - София: Кричим/Петко Енев/ 76; 78, ул. „Бигла“ 52 Нпмг “Акад. Любомир Чакалов”, ул. Кричим 80; 82
Община Люлин  
На 29.06.2020 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Люлин: 004 А Асансьор; 004 А Абонатна; 004 А Общи Нужди; 006 Б Асансьор; 006 А Абонатна; 006 Б Помещение; 006 Г Общи Нужди; 006 Д Асансьор; 006 Д Общи Нужди; 009 А; 010; 014 Г 68; 014 Г 54; 014 В 32; 014 Б 27; 014 А 13; 014 А Асансьор; 024 А Асансьор; 025 Г Общи Нужди; 026 А 7; 026 А Асансьор; 026 Б Асансьор; 032а; 032а гаражи; 032а Абонатна; 033 Г 8; 033 Г магазин; 033 Г Общи Нужди; 202 Г Ап. 76; 202 Г 69; 208 Е Асансьор; 211 Обущар; 220 А Асансьор; 220 Б Асансьор; 224 В Общи Нужди; 224 В; 224 В Абонатна; 227 Г 77; 227 Г 80; 227 Г 79; 227 Г 68; 227 Г 67; 227 Г 69; 227 Г 76; 227 Г 75; 227 Г Ап. 78; 227 Г 72; 227 Г 71; 227 Г 74; 227 Г 73; 227 Г Общи Нужди; 227 Г; 229 А Асансьор; 231; 33 В; 368 15; 368 16; 368 31; 368 35; 368 36; 368 50; 368 Ап. 54; 368 57; 368 59; 368 62; 368 Стълби; 368 Асансьор; 368 Тп; 369 Общи Нужди; 369 Общи Нужди; 369 Асансьор; 369 Вентилация; гараж; до бл. 012; Пред бл. 001 Автом.
На 29.06.2020 г. /09:30 - 15:00 ч./ - София: Люлин 7 703 Б
На 29.06.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ На 30.06.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ - София: Люлин 10 135
На 30.06.2020 г. /09:30 - 15:00 ч./ - София: Люлин 7 704 В
На 30.06.2020 г. /10:01 - 16:00 ч./ - София: Банско 13 Банско шосе 13
На 01.07.2020 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Люлин: 333
На 01.07.2020 г. /09:30 - 15:00 ч./ - София: Люлин 7 704 Г
На 01.07.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ - София: Люлин 10 135 137
На 01.07.2020 г. /09:31 - 16:00 ч./ - София: Гранит 22, 35, 37, 26, 14, 39, 28а, 41, 29, 16, 15, 31, 23, 16а, 21, 30, Димитровград 37, 35, 21, Европа/Баба Парашкева/ 31, 31а, 6, 29 магазин, 8, 15, 17, 15а, №37, 13 Маг. За Фаянс и Стъкло, Иван Бойчев 11а, Кореняк 4а, 11, 11а, 12а, 3, 10, 1, 5, 2, 3а, 8, 6, 6а, 12, 4, 5а, Луи Пастьор/Сим. Дим. -Шабан/ 7, 6, 2, 1, 5, Люлин 10 5, Люлин 8 Одз 139, Майски Ден 22а, 23, 20б, 43 Книжарница, 24б, 19, 15, 22б, 24а, 17, 20, 23, 18, 43, 22, 45, 43, 25, Момково 6, 1 Ж. К. Люлин 10-Строеж, Партений Зографски /Ж. К. Люлин 10/ 14, 18, 35, Сливница 1, Тома Давидов 4, 6а, 1, 6, ул. Владимир Динчев 37, Цветница/Димитър Г. Марче/ 12а, 8, 11, 4, 12, 9, 8а, 13, 10а, 17, 19, 10, 15а, 13а, 14, 15, 11а, Череша 3а, 1, 3, 2
На 02.07.2020 г. /09:30 - 15:00 ч./ - София: Люлин 7 704 Д
На 02.07.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ На 03.07.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ - София: Люлин 10 137
На 03.07.2020 г. /09:30 - 15:00 ч./ - София: Люлин 7 704 Е
Община Младост  
На 29.06.2020 г. /08:46 - 13:00 ч./ - София: Младост 2 328, Младост 3 328
На 29.06.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Иван Асен 66, 68, 70;, Иван Асен 9, 13, 38, 43, 2, 12, 16, 28, 30, Иван Асен 38, 43, 27, 39, 49, 61, 71, 81, 83, 45, 47, 57, 91;, Младост 4 блок 430 Вх 2, Младост 4 Блок495 Вх А, Хан Омуртаг 88, 82, 70, 72, 40, 44, 28, 36, 22, 84, 18,
На 30.06.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Младост 1 Младост 1 92 А, Б;, Младост 4 блок 430 Вх 3, Младост 4 Блок495 Вх Б
На 30.06.2020 г. /09:16 - 13:00 ч./ - София: Младост 3 329, до 329, Тп бл. 329
На 01.07.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Младост 4 блок 468 Вх 5
На 02.07.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Ангел Кънчев 10, 4. 12, 3, Витоша 9, 23, 25, Гурко 10, 12, 34а, А, 34 Б, В, 38, Б, Младост 4 блок 430 Вх 3, Младост 4 блок 468 Вх 5
На 02.07.2020 г. /09:01 - 16:30 ч./ - София: Младост група Юг 6 МЕРКУРИЙ 99 ООД
На 02.07.2020 г. /09:31 - 13:00 ч./ - София: Инж. Георги Белов 20, Паркинг, Младост, Младост 3 срещу 353, 384, / 383, 384, ул. Инж. Г. Белов 20 А, 383, Нпз Изток УПИ 7-4093 Кв 7, 383, до Под. Ч. Вр, 353, Тп 12-371 до бл. 353
На 03.07.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Младост 4 блок 430 Вх 4 и 5, Младост 4 блок 460а В 1, 2, 3 и 4
Община Надежда  
На 29.06.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ - София: Надежда 1 бл. 113 Вх. А
На 30.06.2020 г. /09:01 - 16:16 ч./ - София: Екзарх Стефан/Георги Костов 115, Надежда 2 253, 252, Надежда 4 460, 460, 461, 1 460, 461, до 461 Паркинг, 461
На 30.06.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ - София: Надежда 1 бл. 113 Вх. Б
На 01.07.2020 г. /08:46 - 13:16 ч./ - София: Рожен 26, 41 При Складовете
На 01.07.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ - София: Надежда 1 бл. 113 Вх. В
На 01.07.2020 г. /12:01 - 16:16 ч./ - София: Джерман 7, 9а, 9, 13
На 02.07.2020 г. /09:16 - 14:16 ч./ - София: Рожен 24, 41 Д, 41 УПИ Ххііі-567, 568 кв. 21
На 02.07.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ - София: Надежда 1 бл. 113 Вх. Г
На 02.07.2020 г. /13:16 - 16:16 ч./ - София: Възрожденска 10, 19, Граничар 27, 21, 25, 23, 29, Дравски Бой 7
На 03.07.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ - София: Надежда 1 бл. 151 Вх. Е
На 03.07.2020 г. /09:30 - 16:30 ч./ - София: Лев Толстой бл. 44; бл. 45; бл. 48, Лев Толстой бл. 66; бл. 68, Ломско шосе №131-145, Тец София 4, Толстой бл. 60; бл. 43; бл. 51 бл. 32
Община Нови Искър  
На 01.07.2020 г. /09:31 - 13:00 ч./ - Кътина: Джи Ойл Експерт
Община Оборище  
На 01.07.2020 г. /09:01 - 16:16 ч./ - София: Княгиня Мария Луиза/Г. Дим. 46, 48, Св. Св. Кирил и Методий 53, 78, 68 Ателие, 55, 47, 68 Партер, 51, 49, 68
На 03.07.2020 г. /09:30 - 16:30 ч./ - София: Сердика №12; 19; 17; 21, Струма №1; 5; 4
Община Овча Купел  
На 29.06.2020 г. /09:01 - 12:16 ч./ - София: Горица 35а, 8б, 21, 23, 8, 35, Македония 170, 176, 172, Никола Петков/П. Напетов/ 2, Цар Борис III/Девети Септ. 164, 162, 174, 172, 176, 162а, 154, 166, 170
На 30.06.2020 г. /09:01 - 16:16 ч./ - София: Ангел Стоянов /Суходол/ 20а, 1, Бели Брод 6 УПИ Хvі-876 1318 кв. 46, 5а, 41, 6, 20, 8, 18, 7, 10, 6 УПИ Ххvі 1318 кв. 46, 16, 22, 14а, 12, 2, 5, 4, 18а, Дъб 15, 23, 31а, 17, 9, 12, №17а, 18, 31, 7, Игрище 5а, 6, Кирил Христов 10, 18, 19, 9, 30, 20, 13, 7, 8, 16, 6а, 22, 3, 11, 4, 6, 2, 15, 5, 1, 17, 14, 26а, 21, 12, местност Суходол Сечище под Гробището, Овче Поле 2, Орех 30, 53, Перла 54, 35, Прохладен Кът 14, Станислав Ангелов 17, 20, 10, 6, 8, 2, 12, 1, 28, 18, 15, 13, 4а, 21, 22, 19, Стоичко Станиславов 11а, 12, 13, 11, 1, 1а, 10, 9, 3, 14, 7, 5, 2, 15, 23, Суходол Срещу Гробището, Стоп. Двор, Траян Танев 80, 76а, 72б, 76, 81, 71, 79, 73, 56, 64, 85, 72а, 51, 65, 49, 63, 61, 60, 51-55, 74, 726, 52, 83, 53, 72, 59, 67, 62, 77, 57, 70, 47, 78, 68а, 69, 68, 74а, 54, 66, Хi-352 кв. 44а, Христо Андонов 3, 3а, 2, 1, 7, 4
На 02.07.2020 г. /10:16 - 16:16 ч./ - София: 764-та/Красна Поляна Овча К, 767-ма/Овча Купел/ 6, 1, Монтевидео/Пионерски път/ 41, Овча Купел 410, 409, Овча Купел 1 409, 409, 410, 409, 406, 407, 410, Овча Купел 2 410, 410, Промишлена 13
На 03.07.2020 г. /12:31 - 18:30 ч./ - София: Со Район О. Купел Со Район О. Купел, Цар Борис 3 136
На 04.07.2020 г. /08:30 - 14:30 ч./ - София: Николай Хрелков 2а
Община Панчарево  
На 30.06.2020 г. /09:01 - 16:30 ч./ - Герман: 039021, Воденицата ПИ 14831. 6530. 219, Герман, Дружба/23-та/, местност Маринова къща, Околовръстен път, Патриарх Герман/9 Септември 99г, 106, 108, 83а, 97, 112а, 83, 85, 93, 99а, 89, Павилион, 101, 95, 99б, 103, 99в, 116, 87, 118 Хту, 118, 99, 112, 110, 91, 105, ПИ 14831. 6530. 122, ул. Юрмен 22
На 30.06.2020 г. /10:01 - 13:00 ч./ - Лозен, Общ. Столична: Дъб/46/ 49, стопански двор Горни Лозен
На 30.06.2020 г. /09:01 - 16:30 ч./ - София: Околовръстен път 1
На 01.07.2020 г. /10:01 - 16:00 ч./ - Казичене: Александър Стамболийски стопански двор, Гарата, стопански двор Агромелиор, Пред Кравек.
На 02.07.2020 г. /10:00 - 16:00 ч./ - Герман: 2512 М. Осоето, Вилна зона Кариерата Вила, Месност Терасите 1500, Патриарх Герман/9 Септември Манастира
На 03.07.2020 г. /09:01 - 16:30 ч./ - София: II-4898
На 03.07.2020 г. /09:01 - 16:30 ч./ - Лозен, Общ. Столична: Брождан/90/ 11, 21 Помпа, 9, 15, 12, Строителство, Им. 2594, 10, 13, 20, 21, 14, 24, 17, Вилна УПИ І-3043 кв. 154а, Вилна зона Свети Димитър местност Брождан, Кайгана 5, 3, 4, 7, 9, 14, 11, 4а, 10, 1, 5а, 6, М. Брождан ПИ 44063. 6221. 3033, М. Край Село ПИ 44063. 6214. 573, ПИ 2886 Г-10-8-Б, Синчец 6, 4, 1, 2, 8, Край Село, Съединение/Георги Димитров/ 7, 11, 9, 11а, 13, 31, 33, къща, 17, 18, 24, 26, 5а, 25, 16, 8, 5, 27, 12, 20, 14, 22, 10, 21, 6, Ъгъл С Шипка, 3, 19, 23, 15, 29, УПИ Vіі-3139, 3193, кв. 154, Шипка/59/ 44, 25, 23а, 46, 11, 15, 38, 44а, 20, 23, 30, 28, 9, 13, 27, 29, 24, 22, 26
Община Подуяне  
На 29.06.2020 г. /09:00 - 15:30 ч./ - София: Хаджи Димитър бл. 19 Вх. А, Б
На 30.06.2020 г. /09:00 - 15:30 ч./ - София: Хаджи Димитър бл. 80 Вх. Г, Хаджи Димитър бл. 98 Вх. Б
На 01.07.2020 г. /09:00 - 15:30 ч./ - София: Хаджи Димитър бл. 81 Вх. Б, Г
На 02.07.2020 г. /08:46 - 16:30 ч./ - София: Владимир Вазов 90 Офис Сграда, Ъгълъ Кн. Тамара, 90, 19, 60, 1, Левски зона В 20, 18, 19, 1 19, 19, 20, 18, 22, Тп 18, 22, срещу 20-Склад
На 02.07.2020 г. /09:00 - 15:30 ч./ - София: Хаджи Димитър бл. 80 Вх. А, Б
На 03.07.2020 г. /09:01 - 16:30 ч./ - София: 560-та/Кв. Левски/ 36, 42, 25, 23, 35а, 31, 21, 29, 28, 27, 30, 33, 563-та/Кв. Левски/ 8, 16а, 16, 18, 6, 4, 14, 565-та/Кв. Левски/ 8, 566-та/Кв. Левски/ 25, 21, 25а, 19, 19, 23, 17, 25, 18, 567-ма/Кв. Левски/ 2, 6, 4, 8, 10, 5, 7, 568-ма/Кв. Левски/ 27, 16, 24, 22, 18, 25, 20, 15, 570-та/Кв. Левски/ 4, 2, Ген. Инзов 45, кв. Левски, Княгиня Тамара, Левски зона В 23, 26, 24, / 25, 25, Станислав Доспевски 93, 95, Христо Ботев / Филиповци, Ярослав Хашек/569 Левски/ 23а, 14, 27, 12, 17, 36, 19, 36, 11, 24, 21, 23, 25
На 03.07.2020 г. /09:00 - 15:30 ч./ - София: Хаджи Димитър бл. 79 Вх. Б, В, Г
Община Сердика  
На 29.06.2020 г. /09:16 - 16:16 ч./ - София: VI-1032, 1032 кв. 50, Ген. Столетов 23
На 29.06.2020 г. /09:01 - 16:16 ч.; 09:16 - 16:16 ч./ - София: Рожен кв. Илиянци
На 29.06.2020 г. /08:30 - 16:30 ч./ На 30.06.2020 г. /08:30 - 16:30 ч./ На 01.07.2020 г. /08:30 - 16:30 ч./ На 02.07.2020 г. /08:30 - 16:30 ч./ На 03.07.2020 г. /08:30 - 16:30 ч./ - София: Малашевска 1 Гробища Малашевци, Т. 3, Чепинско шосе 10, 1, 5, 21, Имот 18, 22, 14, 18, 6, 3, 16, 15, 4, 19а, 13, 17
На 03.07.2020 г. /09:30 - 16:30 ч./ - София: Банишора бл. 21, Сливница №179, 185 и 187, Софроний Врачански №109, 117
Община Средец  
На 29.06.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Евлоги и Христо Георгиеви, Хан Омуртаг 6, 8, Цар Иван Асен II 28, 30, 46, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 17, 19, 23, 27, Цар Освободител/Руски/ 29, Яворов 21, 23
На 30.06.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Неофит Рилски 58
На 02.07.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Авицена 16, 4, 1, Аксаков 11а, 10, 28, 18, Бойчо Войвода 2. 3, Бойчо Войвода 9, 4, 11, 31, 35, Георги С. Раковски 135, 137, 123, 127, Гурко 17, 25, 19, Добромир Хриз 4 39, 31, 27, 15, 3, 10;, Евлоги Георгиев 76а, 76б. 133, 123, Загоре 3, 1, 9, Иван Вазов 38, 40, 42, 20, 24-26, Мизия
Община Студентски Град  
На 29.06.2020 г. /09:01 - 16:16 ч./ - София: Акад. Стефан Младенов/Арсо П 1, Студентски Град Арсо Пандурски 1
На 30.06.2020 г. /09:31 - 16:16 ч./ - София: 197/В. З. Малинова Долина/ 17, 11 Калина, 9 Ирис, 13 Лилия, 15. 3 Лилия, 17 Далия, 19 Камелия, 19, 13 Лилия, Арх. Никола Лазаров 13 Лилия
Община Триадица  
На 29.06.2020 г. /08:30 - 12:00 ч./ - София: Гоце Делчев 261, Гоце Делчев/Жк Емил Марков/ 261, 261, 261, Мотописта 1, Тодор Каблешков 187а, Южен Парк
На 29.06.2020 г. /10:16 - 15:00 ч./ - София: Ген. Иван Колев/489/ №33 33а 18, 20, Емилиан Станев 57а, Ивайло Петров 6, 1 Жилищна сграда Б
На 30.06.2020 г. /09:01 - 11:30 ч./ - София: 488-ма/Триядица/ 3а, 15, Асен Йорданов/486-та/ 26, Гатьо Шишков/492-ра/ 6а, 7, УПИ 1914 кв. 56, 2, 6, 14, 12, 27, 8а, 11, 8, 10а, 10, 9б, 4, 23, 2а, №7, 13, 9, 15, Емилиян Станев/490/ 30, 30а, Иван Андонов/491-ва/ 5, 9, 8, 1, 4б, 3а, 10, 2а, 1а, 4а, 8б, 4, 3, 6, 7, 2б, местност Кръстова Вада ул. 492, Автосервиз, кв. 142, ул. Сребърна 28, П-Л318 кв. 52, Н. Крушкин Чолака 7, 7а, Сребърна/Първомайска/ 2, 27, 22, 116, ул. Асен Найденов
На 30.06.2020 г. /09:46 - 15:30 ч./ - София: Димитър Манчев 1б 2, 1в F, 1в 3, 1г 4, 1а 1, 1в 3, 1г 4, Черни Връх 138-140
На 30.06.2020 г. /12:30 - 13:00 ч./ - София: Джон Атанасов/487-ма/ 6 А, Проф. Петър Шапкарев 4, ул. Флора Кънева 52, Черни Връх 115, 190б, 178 А, 172, 113, 115 А, 115-Б, 192, 115 В, 117, 192 А, 123, 186, 103 Sof 0818, 115, 119. 149 А, 180, 178, 198, 119, 182, 115а, 190а, 115в, 190
На 30.06.2020 г. /13:01 - 16:00 ч./ - София: България 22, Гоце Делчев 113, 113, Гоце Делчев/Емил Марков/ 113, 115, Гоце Делчев/Жк Емил Марков/ 22, 22 А Маг4, Кестенова Гора 24, 25, Орехова Гора/Борис Чолаев/ 1 22, Стрелбище 55, 31а, 22, 22, 23, Тулча/Петър Богданов/ 42, 47, Червена Роза 34, 38-40, 38-40 гараж7, 31а, До, 44-46, 35 31 А, 38-40 32, 42-44
На 30.06.2020 г. /13:31 - 14:00 ч./ - София: Акад. Иван Буреш 18, Асен Йорданов/486-та/ 8а, 6, Ген. Иван Колев/489/ 90, 30, 32, 60, 49, 58, 4, 46в, 40, 57, 42, 54, Емилиян Станев/490/ 52, 20, 42, №76а, 40, 48, 28а, Проф. Георги Йолов 12, Светослав Минков 11 къща, Черни Връх 81, 154 магазин 1, 180, 119, 154, 154 Кабинет 2, 154 Кабинет 3, 168, 105 А, 65, 154 магазин 3, 154 магазин 4, 100 А, 119в, 106, 98, 152, 154 Таван 1, 99, 154 магазин 2, 156, 122, 190, 170, 178, 154 Кабинет 1, 154 Портиер, 182
На 30.06.2020 г. /14:30 - 15:00 ч./ - София: Александър Бръзицов 11, местност Кръстова Вада Иван Колев 497, Черни Връх 176
На 30.06.2020 г. /15:30 - 16:00 ч./ - София Черни Връх №122 Вх А и Б бл. 122а
На 01.07.2020 г. /11:00 - 11:30 ч./ - София: ул. Марин Големинов №1, 6-8 6а
На 01.07.2020 г. /09:31 - 13:30 ч./ - София: Деде Агач 60а Маг. 2, 43 А, 43а, 60а, 60я, 43, 60 А, 43, Стрелбище 91, 91, 91б, 41, 91в, 61, 60-А, 92, Твърдишки Проход, Траянова Врата
На 01.07.2020 г. /10:00 - 16:16 ч./ - София: Бъкстон бл. 5, 6, 7, Григор Пърличев №7, Дамян Груев/Ген. Христо Миха 34, 40, 42, Казбек 1 Вх. Б, В, Г
На 01.07.2020 г. /10:01 - 14:00 ч./ - София: Проф. Марин Големинов/485/ №1, 3, 5, 15 17 и жилищен Комплекс бл. F
На 01.07.2020 г. /12:00 - 12:30 ч./ - София: Асен Йорданов/486-та/ 64, 68, 8 А, 19, Асен Йорданов/Хо Ши Мин/, Аспарух Лешников/484-та/ 2, 4, 5, 3, Борис Руменов/482-ра/ 50, 31 А, 15, 44, 40, 31, С-У №48, 29, №14 до Касета, 48, 11 А, 27, 38, 37, 12, УПИ VII-1259, кв. 65, 46, 42, Джон Атанасов/487-ма/ 34, 36, 2, 6, 7, Емилиян Станев/490/ 45б, Кръстова Вада, Лозенец УПИ II-1258, 610 кв. 12 М. Кръст. Вада, М. Кръстова Вада УПИ III-461, местност Кръстова Вада кв. 32 п-л 1491, Сашо Николов-Сладура/483-та 14, 2, 5, 13, 11, 19, 23а, 23 А, 21, 18, 1, 8 А, 6, 12, 9, 16, 15, 25, 23, 20, УПИ Xx-1535, кв. 32, Хага /М. Кръстова Вада П-Н Лозенец / 4, Черни Връх 63, кв. 39-П-Л639, 65а, 71, 98, 61, 96, кв. 39, 61-63, 100а, 100, 102а
На 01.07.2020 г. /13:00 - 13:30 ч./ - София: 485-та 23, 23 кв. Мирчо Драганов, 488-ма/Триядица/ 8, 3, 4, 6-211, 212 кв. 24, Vi-2173, 2174, кв. 7, Ген. Иван Колев/489/ 6, 3, 4, 12-15, 1, 3а, 11а, Джон Атанасов/487-ма/ 2, 6 Стр. Табло, 4, 1, 21, 5, Димитър Дюлгеров 11, Екатерина Ненчева/448-ма/, Емилиян Станев/490/ 5, 64, 29, 5а, 35б, 4, 24а, 23, 23в, 30, 13, 7, 87а, 3, 80, 15, 18, 20, 28а, 21, 23а, 30-32, 9, 1, 26б, 27, 35, 78г, 19, 35а, 28б, 11, 28, 23б, 2, 25, местност Кръстова Вада, Бул. Ч. Връх УПИ V-2174, Никола Крушкин-Чолака/494-Т 2, 32-А, 22, 156, Черни Връх 94 А, 102буква З
На 01.07.2020 г. /14:01 - 14:30 ч./ - София: Гет ул. Асен Йорданов №58 Вх. А, Б, В;, Хага 12
На 01.07.2020 г. /15:30 - 16:00 ч./ - София: Черни Връх 190
На 02.07.2020 г. /09:30 - 10:00 ч./ - София: ул. Ген. Иван Колев №29, 14, 31
На 02.07.2020 г. /10:01 - 13:30 ч./ - София: 1-ва Жк. Бокар бл. 36, Бокар 32, 30, 47, 40, 31, 45, 38, 39, България Жк Бокар 33, №79, 31, К-С. Бокар- 38, Комплекс Бокар 26, 34, 31, 27, Бокар бл. 29, 43, 47, 29, 44 Жилищна сграда 44, 35, 46, 36, 28, 44, 42, 34, 39, Манастирски Ливади 27, Манастирски Ливади - Б 31, 38
На 02.07.2020 г. /10:30 - 11:00 ч./ - София: ул. Емилиан Станев 2 бл. 2 и бл. 9
На 02.07.2020 г. /14:01 - 16:00 ч./ - София: Манастирски Ливади Изток ул. 408 №42
На 03.07.2020 г. /09:20 - 10:30 ч./ - София: Акад. Вера Мутафчиева 4, 2, 1а, 5, Вили Казасян 8, Емилиян Станев/490/ 2 бл. 6, бл. 7 и бл. 8, 9, Иван Андонов/491-ва/ 7, 7а, 7б
На 03.07.2020 г. /10:31 - 11:10 ч./ - София: Акад. Вера Мутафчиева 6, Емилиян Станев/490/ 2 бл. 3, бл. 4, бл. 5
На 03.07.2020 г. /10:31 - 16:00 ч./ - София: Манастирски Ливади 60б, 60а, 60а, 60б, Манастирски Ливади - Б 61, 61в, 61, 61 61, 61, 61 Апартамент, 61, 61, 61
На 03.07.2020 г. /11:30 - 12:00 ч./ - София: Емилиян Станев/490/ 1б
На 03.07.2020 г. /12:30 - 13:00 ч./ - София: Вили Казасян 1, Емилиян Станев/490/ 12, 20
На 03.07.2020 г. /13:31 - 14:00 ч./ - София: Акад. Вера Мутафчиева 7
На 03.07.2020 г. /14:30 - 15:20 ч./ - София: ул. Ген. Иван Колев №25
На 03.07.2020 г. /15:46 - 16:00 ч./ - София: Ген. Иван Колев/489/ 24а 1, 24г 4, 24в 3, 24б 2

Времето в София

Въздухът в София

Присъединете се
към нашата общност
във Вайбър

viber-button

Анкета

Ще пуснете ли детето/децата си на детска градина?
 • Да, веднага. (33%, 43 Гласове)
 • Да, но когато видя как се спазват мерките. (14%, 18 Гласове)
 • Не, още има Covid-19 (24%, 32 Гласове)
 • Не, имам възможност да работя от вкъщи. (17%, 22 Гласове)
 • Нямам дете/деца (13%, 17 Гласове)
Общо гласували: 132 Обратно към гласуване

Фиксинг на БНБ

 • EUR
  1.95583
 • GBP
  2.19386
 • USD
  1.72594
 • CAD
  1.30991
 • CHF
  1.72731
 • JPY
  1.51968
Реклама

Виц на седмицата Виж Още

Защо в София пукат гумите на варненци?

Защото им се диша свеж морски въздух.

Късмет на деня

Хората, които са непрекъснато кисели, в следващия сиживот се прераждат в туршия

Коментари

Реклама

Последни

Реклама

Виж също

close

Започна 17-тото издание на Лятната стажантска програма на VIVACOM...

Първата група от участниците в лятната стажантска програма на VIVACOM постави началото на своето кариерно развитие. През...

Прочети още keyboard_arrow_right