Новини от Александра Никова

comment 0
visibility 3484
Кметът на "Младост" пред Столица.bg: Заради липса на пари не отчуждихме час

Кметът на "Младост" пред Столица.bg: Заради липса на пари не отчуждихме частните имоти по ...

Столица.bg продължава поредицата с интервюта с кметовете на 24-те района на Столична община. Днес кметът на район "Младост" арх. Стефан Стефанов разказва за трудностите и финансирането на важни обекти в района. Обнадежден е за завършването на участъка от Околовръстното, намаляването на трафика, строителството на нови детски градини и е горд със спешното електронизиране на районната администрация. - Арх. Стефанов, кой е новият значим обект завършен или започнат в район "Младост" през 2020 г.? - Най-значимият обект за миналата година се надявахме да бъде новата многофункционална спортна зала, която е с одобрени проекти и влязло в сила разрешение за строителство. Това за съжаление не се случи през изминалата година, надяваме се тази година парите да бъдат отпуснати, за да можем да пристъпим към организиране на обществена поръчка и стартиране на строителството. Следващият по значимост обект, който е във връзка с наболялата тема за липса на места в детските градини, а именно 29 ОДЗ в Младост 1. През 2020 започнахме проектиране за реконструкция и преустройство с цел привеждане в съответствие с действащите норми, а именно ДГ за 6-8 групи. Проектирането тече, тази година в бюджета на град София е заложено строителството, откъдето имаме уверението, че ще се случи. С връщането на предназначението на сградата за детска градина, се наложи изваждането на много дейности, които бяха настанени именно в тази сграда- свързани със Столична община. Това бяха- Дирекция социално подпомагане, Социален патронаж, Бюро за социални услуги, Център за рехабилитация и Център за обществена подкрепа, а от структурата на районната администрация там се помещаваха пенсионерски клуб, детска млечна кухня и местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН). Детската млечна кухня ще запази своето местоположение там, за пенсионерския клуб разполагаме с подходящо помещение и ще бъде изместен там. Поради липса на подходящо помещение за Центъра за семейни консултации се наложи проектиране и издаване на разрешение за строителство и строеж. Вече е изготвен и одобрен проектът и е започнато изпълнение на строителството на „Център за семейни консултации“. Всички средства за проектиране и изпълнение на обекта са осигурени от бюджета на Столична община – район „Младост“.- Какви затруднения срещнахте през 2020 година? - Обжалване на Касационния съд на процедура за текущ ремонт и поддръжка на улици, тротоари, паркинги и алеи с обществена значимост, доведе до затруднения в изпълнението на програмата на район ''Младост''. Това наложи по-оперативен подход, работа на терен всеки ден с удължено работно време и работа през почивните дни, със съдействието на спечелилата строителна фирма. По този начин въпреки забавянето успяхме успешно да финализираме ремонтните дейности. Във връзка с констатирането и премахването на незаконни обекти – павилиони, гаражни клетки и др., законовите процедури са утежнени и има забавяне в обявяването на издадените административни актове на заинтересованите лица. При принудително изпълнение на издадени и влезли в сила заповеди за премахване на незаконни строежи и преместваеми обекти не се осигурява навременно финансиране. С приемането на второ четене на промените в ЗУТ от 17.02.2021 се дава възможност на СОС да приема нова наредба за начина на премахване на незаконни обекти на територията на град София, което да съкрати и улесни значително процедурите.  -  Колко нови сгради на детски градини се строят в "Младост"? - По Програма за строителство на детски градини 2021-2023г в район Младост има заложени 6 обекта, предвижда се в 29 ОДЗ да се реконструира и смени предназначението. Също така разширение за 4 групи в 109 ДГ "Зорница", 11 ДГ „Мики Маус“- разширение за 1 група и физкултурен салон, обособяване на терен за детска градина и проектиране на такава. Искаме да се построи и нова детска градина в Горубляне, а в 75 ДГ да има физкултурен салон и разширение на съществуващо обединено детско заведение. Към момента е започнато проектирането по 2 от тези обекта - 75ДГ и 29 ОДЗ. Kaто до края на годината се очаква реално строителство да има само на 29 ОДЗ. - Кога ще бъдат готови градините и за колко места са? - За 2021 г. е предвидено проектирането на 29 ОДЗ с  нови 6 групи и 75 ДГ за 2 нови групи. След това се надяваме програмата да продължи по план и до 2023 да са изпълнени всички заложени 6 обекта на територията на район „Младост“. - Кой от стратегическите инфраструктурни проекти на Столична община попада във вашия район, започнало ли е строителството и кога трябва да е готов? - Това са изграждане на Софийски околовръстен път в участъка от км.38+110 до км. 41+340, който започна през юли 2020 и трасето трябва да е готово до декември 2021г. Важен обект е и продължение на бул. "Копенхаген" до 18-та метростанция "Младост-3", но там върви процедура по отчуждаване. Отчуждителни процедури има и за отливен канал на Главен клон I по ул. "Павел Красов" до вливането му в река "Шиндра" в кв. Горубляне, както и за изграждане на ул. "Митрополит Серафим Сливенски" в Младост . - Как се отрази епидемията от COVID-19 ВЪВ вашия район? - Забраната за приемното време доведе то това, че връзката с хората бе прекъсната. Освен чисто административните дейности (преписки), които въпреки епидемията не намаляха, често се налага и прекият контакт с хората, за да се изясни всеки един казус по отделно. Забраната за приемното време наложи това да се случва по друг начин. В същото време се оказа, че нашата база е остаряла, инфраструктурата, не отговаря на съвременните изисквания, нямахме модерни сървъри и защитни програми, дори компютри, които не отговарят на новите изисквания. Всичко това показа, че ние не можем да прехвърлим приемното време в онлайн пространството. Затова бе наложително в най-спешен срок изграждането на нова инфраструктура, ново окабеляване в районната администрация, ново сървърно помещение, модернизиране на компютрите с нови системи за работа. Въпреки отказа на Столична община да финансира тези промени, ние намерихме начин със собствени сили и дарения да финансираме изграждането на инфраструктурата. Така в началото на април 2020 г. стартирахме онлайн приемно време. Освен тези промени временно част от адмнистрацията премина към дистанционна форма на работа, която беше прекратена, защото капацитетът на работата намаля. За сигурността на гражданите са въведени всички задължителни мерки на министъра на здравеопазването- маските са задължителни, навсякъде има дезинфектанти, за сигурността на гражданите се дезинфекцират неколкократно подовете в сградата. Допълнително за улеснение на гражданите осигурихме електронно издаване на справки за постъпващите деца в 1 клас. - Колко и какви електронни услуги извършва районната администрация? - Районната администрация извършва над 20 електронни услуги, като повечето са за издаване на удостоверения. През 2020 г. са издадени електронни 49 справки за смеейно положение и 518 за адресна регистрация и родствени вързки на деца за прием в детски градини и училища. - Какво не успяхте да реализирате? - Поради липса на средства не успяхме да осъществим процедурата по изкупуването или отчуждаването на частните имоти, попадащи в обхвата на бул. “Копенхаген“. По същата причина не успяхме да осъществим всички предложения за планирани ремонтно възстановителни и проектни дейности на детски градини и училища. Неуспяхме да извършим конструктивно-възстановителни и ремотни работи в 10 СУ “Теодор Траянов”, 39 СУ “Петър Динеков”, 81 СУ “Виктор Юго”,118 СУ “Акад. Людмил Стоянов”, 128 СУ “Алберт Айнщайн”, 131 СУ “Климент Аркадиевич Тимирязев”, 144 СУ “Народни Будители”, 145 ОУ “Симеон Радев”, 11 ДГ “Мики Маус”, 70 ДГ “Пролет”, 71 ДГ “Щастие”, 186 ДГ “Деница” и проектиране за 82 ОУ “Васил Априлов”, 144 СУ “Народни Будители”, 28 ДГ “Ян Бибиян”, 56 Дг “Здравец”, 59 ДГ “Елхица”, 71 ДГ “Щастие”, 76 ДГ “Сърничка”, 109 ДГ “Зорница”. - А какво успяхте? - Все пак успяхме да локализираме всички възможни терени подходящи терени за надземни, подземни или многоетажни паркинги и в тази връзка са започнали необходимите градоустройствени процедруи, за да може да се стратира проектиране при наличие на финансриане, а след издаване на разрешение отново при наличие на финансиране и изграждане. - Кое е най-належащото да се направи в район "Младост"?  - За съжаление, належащите неща са многобройни. Като започнем от там, че заобикалящата ни среда трябва да бъде естетически издържана, на първо място тя трябва да е безопасна и безвредна. От тук идват и най-належащите проблеми за район Младост - като парк Въртопо и парка в Младост 3, както и корекция на ПУП. Целта на коригирането трябва да бъде промяна на показателите на строителните планове - намаляване на плътността и увеличаване на озеленяването като процент. Имаме крещяща нужда от ударно изграждане на улици, улични платна, тротоари, алеи, площадки и модернизиране на междублоковите пространства. Належащо е изграждането на детски градини и нови паркоместа. Нещото, което е нужно на всички ни - цифровизация във всеки един сектор, да се реализира идеята за електронна община. - В кои квартали очаквате засилен инвеститорски интерес за строителство? - Проведено е предварително представяне на разработка на проект за ПУП за част от територията на местности ж.к. Горубляне 2, ж.к. Горубляне 3 и НПЗ Изток - подзона Горубляне. Територията е с обхват от север: бул. Копенхаген, от изток кв. Горубляне, от юг Софийски околовръстен път и от запад – Източен парк. Проведено е и обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план за разширение на ж.к. Младост 1А. Има разработка и за незастроени терени по улица „Анна Ахматова“ между нея и терените на БАН. Планът за местността „ж.г. Камбаните – Младост 4”, който обхваща терени между бул. Ал. Малинов, Софийски околовръстен път, в.з. Американски колеж (Малинова долина) и река „Банишка“, е влязъл в сила, като там вече има няколко построени сгради. Ние желание за строителство нямаме, но в момента, в който тези процедури бъдат завършени, ще има желание от страна на собствениците това да се случи. Eдинствено имаме желание да построим културен център, като това ще се случи или с публично-частно партньорство, или с обезщетение, за което вече има и идея къде да бъде, имотът е източно от супермаркет ХИТ, до блок 326. - Какъв бюджет ви е необходим за 2021 г. за решаването проблеми за инфраструктурата, ремонти на улици и тротоари, градини, училища, паркове? - Районът е един от най-големите в София и категорично най-бързо разрастващият се, а има липсата на финансиране през изминалите 10 години за разрешеването на инфраструктурните проблеми. В момента са необходими стотици милиони левове. А от друга страна, гледайки изключително оскъдните средства заложени в капиталовата програма за 2020-2021 за нашия район, ще са необходими много години, за да добие районът ни вида и облика на район, в която и да е европейска столица. - Има ли нов парк или зелено пространство в "Младост"? - Има издадена виза за проектиране от 18 септември 2020 г от главния архитект на София. Поради липса на средставата в районната администрация разчитаме да бъде изработено служебно Инвестиционен проект от ОП „СОФИЯ - ПРОЕКТ“. - Какво предстои през 2021 г.? - През 2021 г. ни предстои един изцяло нов сайт на район "Младост", който да бъде много по-функционален и достъпен за хората, предстои ни въвеждането на нови онлайн административни услуги - приемно време и деловодна справка. Онлайн приемното време ще позволи на гражданите да могат да се свържат не само с кмета, а и с неговите заместници, началниците на отдели и всеки работещ в района. Това ще даде възможността на гражданите, дори в момент на световна пандемия, да имат контакт и разговор с районната администрация. Предстои ни изграждането на нов парк в Младост 3. Надявам се да започнем с проектирането на парк Въртопо. Предстои ни приключване на реорганизирането на 29 ОДЗ, за да може да започне да се използва по предназначение. С колегите гледаме в посока за кандидатстване към национални програми за финансиране на реконструкции на обекти в областта на образованието-училища, детски градини. Престои ни и частично реализиране на надземни паркинги в съответствие с одобрените ПУП, такива бяха и реализирани през 2020г. -  Налагат ли се промени по разписанието на градския транспорт във вашия район? - Имаме сигнали за проблеми с разписанието на автобусните линии, свързващи ж.к. "Младост" с кв. "Горубляне". Към настоящия момент, автобус №4 се движи в интервал от време 20-25 минути в делник сутрешно и следобедно интензивно движение, а през останалия времеви диапазон - на 45 минути. Линията е единствената, която осъществява достъп на живущите, основно от кв. „Горубляне“ и „Експериментален“, както и на кв. „Панчарево“ и „Кокаляне“, до метрото, Бизнес Парк, училищата и детските градини на територията на ж.к.„Младост“ и Центъра. - Какво е състоянието на спирките на градския транспорт и колко от тях се стопанисват от районната община?  - Всички спирки на територията на район „Младост“ се стопанисват от ЦГМ, но от районната администрация правим проверки за тяхното състояние. При последната проверка се установи, че 58 спирконавеса са в добро състояние, 92 спирки са без наличие на спирконавес, 6 спирки са  без наличие на спирконавес и информационна табела и 20 спирки са с компрометирано състояние на спирконавесите. Таблица с всички спирки, кодовете им, имената, локацията и състоянието, както и със снимка е изпратена на главния архитект на Столична община Здравко Здравков за вземане на становище по компетентност.  

comment 0
visibility 200
336 са ваксинираните само в почивния ден в общинските болници в София

336 са ваксинираните само в почивния ден в общинските болници в София

336 столичани са получили ваксина срещу COVID-19 само в неделя в общинските лечебни заведения в София, научи Столица.bg. Към масовата имунизация срещу коварната инфекция се включиха и общинските Първа, Втора и Пета градска болница и още няколко ДКЦ-та.  Кабинетите работят всеки ден, включително и през почивните дни. Целта е всички желаещи да получат ваксина в удобно за тях време.  300 души за последните 12 часа са получили ваксина в денонощния кабинет на "Св. Иван Рилски". И късно вечерта и през нощта имаше опашка от желаещи и около 200 вече са имунизирани в денонощния кабинет на лечебното заведение. Много от желаещите да се имунизират идват през нощта, защото смятат, че няма да има опашки и за да не губят работния си ден, коментираха от "Св. Иван Рилски" пред БНТ. там организацията е добра и не се чака много, въпреки че има опашка заради желанието на много хора да се ваксинират. Процедурата продължава около 10 минути и се дава паспорт, на който е записано партидния номер на ваксината, датата и името.

comment 0
visibility 1545
Гигантски мартеници по 30 лв. привличат на пазара в Дружба 1

Гигантски мартеници по 30 лв. привличат на пазара в Дружба 1 (СНИМКИ)

Мартениците вече са по столичните пазари и хипермаркети. Червено-белите конците действат като магнит на столичани и никой не го пидминава. Сергиите са торупани с най-различни модели. На пазара в Дружба 1 има и рекордьор по големина мартеница. Погледът привличат гигантския размер на класическите Пижо и Пенда. Търговецът ги е изработил собственоръчно, а цената им е от 25 до 30 лв. за бройка. Подходящи са за къща и външна врата на апратамент, предлага търговецът. Изобилието от другите мартеница са на цени от 1.50 лв. за пакетче с конци за ръка до 4 - 5 лв. Общинските наеми за временна сергия са изключително приемливи за търговците. Подава се заявление в районната администрация, плаща се и се разпъва сергията. Продължават проверките на Столичен инспекторат за нередовни сергии по тротоари и паркове в София.

Реклама
comment 0
visibility 339
В София 8654 за получили и второта доза на ваксина срещу COVID-19

В София 8654 са получили и втората доза на ваксина срещу COVID-19

Още 478 за заразените с COVID-19 в София за последното денонощие 1925 в страната при направени 13 695 теста - PCR и бърз антигинен. В столицата общия брои е 63 262, сочат данни на Единния информационен портал. В област Търговище има само едни заразен за последните 24 часа, в Стара Загора са 821 Шумен - 89, Пловдив - 138, Плевен - 114, Варна - 103, Бургас - 182, Благоевград 97. Излекуваните са 777, а 334 са в интензивни отделения. Починалите за денонощието са 79 Общо в страната към момента са ваксинирани 27 952 души. Само в София 8654 са получили и втората доза на ваксина срещу коронавирус, а 673 в София област. В София общо са имунизирани 43 744. За последното денонощие в страната са ваксинирани общо 11 709 души. В София имунизацията се извършва и в денонощен кабинет в болница "Св. Иван Рилски" и в разкритите кабинети в 27 лечебни заведения в столицата, включително и три общински, които работят и в почивните дни.

comment 0
visibility 954
В Софийски градски съд започва делото за смъртта на журналиста Милен Цветко

В Софийски градски съд започва делото за смъртта на журналиста Милен Цветков

В Софийски градски съд днес в 10 часа ще се гледа по същество делото срещу Кристиан Николов, съобщиха от пресцентъра на съда. Младият мъж е подсъдим за смъртта на журналиста Милен Цветков. На 19 април 2020 г. на Великден Николов катастрофира на кръстовището на бул. Черни връх и ул. Хенрик Ибсен" в столицата. С висока скорост той блъска спрелият на светофар Милен Цветков . Според направените експертизи младият мъж е карал с превишена скорост и е седнал зад волана след употреба на коктейл от 3 наркотични вещества. Софийска градска прокуратура внесе в съда обвинителния акт на 18 декември 2020 г. Николов е обвинен за умишлено тежко ПТП, което е отнело живота на участник в движението. Съдът не удовлетвори 3 молби на Кристиан николов за промяна на мярката за неотклонение и той остана в ареста. Първото съдебно заседание по делото е насрочено за днес от 10 часа.

comment 0
visibility 211
Времето и предстоящите събития на 23 февруари 2021 г. в София

Времето и предстоящите събития на 23 февруари 2021 г. в София

Времето на 23 февруари    Слънчево и за по-къс ръкав ще е времето днес времето в София. Рано сутринта температурата падна под нулата, а през деня ще е необичайно топло за сезона. Максималната тепература в столицата ще достигне до 15 градсуса. Ще има лек полъх на вятъра и не се очакват хпревалявания от дъжд.   Предстоящи събития на 23 февруари   9.00 часа Белоградчишкият епископ Поликарп ще оглави Архиерейска Златоустова света Литургия в храм „Св. София - Премъдрост Божия“.    10.00 часа Заседание на Комисия по образование, култура, наука и културно многообразие - онлайн, излъчва се излъчва във Facebook страницата на СОС.11.00 часа Заседание на Комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори - онлайн, излъчва се излъчва във Facebook страницата на СОС.13.00 часа Заседание на Комисия по финанси и бюджет на СОС - онлайн, излъчва се излъчва във Facebook страницата на СОС.   16.00 часа Представят резултати български клинични проучвания при възрастни и деца с остри респираторни вирусни инфекции в мултимедийния център на БТА.   19.00 часа Премиерата на дипломния спектакъл на класа на проф. д-р Александър Илиев – „Реката на залеза“ на Голямата сцена на НАТФИЗ.   19.30 часа Представят музикалната комедия по Алеко Константинов „Ганьоада“ в Нов театър – НДК.      

comment 0
visibility 1570
Бул. "Патриарх Евтимий" светна, над 15 екипа лъснаха столични улици

Бул. "Патриарх Евтимий" светна, над 15 екипа лъснаха столични улици (СНИМКИ)

Централният бул. "Патриарх ЕВтимий" светна от чистота, след като около обяд приключи миенето. първо бяха почистени наносите, а след това бе измит с цистерна и маркуч. Днес в целия град продължи миенето на улици и булеварди. Над 15 екипа на почистващите фирми работиха в различни райони и утре, 23 февруари 2021 г., продължават. Фирмите оператори по почистването използват затоплянето на времето и се стремят да измият колко се може повече улици. Почистването е поетапно и се извършва с автоцистерна в маркуч. Днес екипите работиха на бул.“Патриарх Евтимий“, „бул. “Президент Линкълн“, ул. “Каменоделска“, ул. “Скопие“ и др. Утре ще се мият основни улици в районите – „Възраждане“, „Красно село“, „Сердика“, „Искър“, „Кремиковци“, „Люлин“, „Овча купел“. Дейностите се контролират от Столичен инспекторат и се извършват след като е направено почистване на пътните регули и проверка на дъждоприемните шахти.  Предстои да се мият бул.„Христо Ботев“, ул. „Княгиня Климентина“, ул. „Дебър“, бул. “Проф. Цветан Лазаров“, бул. „Ботевградско шосе“. Дейностите ще продължат през цялата седмица поради, тъй като времето ще е топло и позволява почистването да се извърши.

comment 0
visibility 1835
ВМА отвори още една зала за имунизация, ваксинират 20 души едновременно

ВМА отвори още една зала за имунизация, ваксинират 20 души едновременно (СНИМКИ)

Военномедицинска академия (ВМА) София от днес разкри втора зала за имунизация срещу COVID-19, съгласно Националния ваксинационен план и обявените „зелени коридори” за всички граждани. В момента там се поставя ваксина на производителя „Астра Зенека”, съобщиха от ВМА. Създадена е организация, която позволява да бъдат ваксинирани по 20 души едновременно. Забелязва се повишен интерес от страна на хората, които искат да се имунизират срещу коварната инфекция. За последните няколко дни във ВМА София са ваксинирани над 3 хиляди души. Хората наистина проявиха зрялост и виждаме мотивация в целия спектър от възрасти - най-възрастният ни ваксиниран е на 96 г., а най-младият - на 18 г. Напрекъснато обясняваме ползите от ваксините. Ние трябва да се ваксинираме, за да прекършим гръбнака на тази епидемия. Трябва да можем да се движим свободно, да работим свободно, да се радваме на децата си, на родителите си. И това ще стане само чрез ваксина – с нищо друго, коментира началникът на ВМА генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS.

comment 0
visibility 1711
Пак спорове и отлагане на промени за софийската ул. "Съборна" в Транспортна

Пак спорове и отлагане на промени за софийската ул. "Съборна" в Транспортна комисия на СОС...

Централната софийска ул. Съборна отново бе обект на спорове в Постоянната комисия по транспорт на СОС. Докладът за увеличаване на парко места, след дълга дискусия, бе отложен за разглеждане на следващото заседание.  Мненията и предложенията продължиха повече от час и зам.-председателят Замфир Зарков предложи да се отложи  приемането. Отлагането бе гласувано и прието с 11 "за", 1 "против" и 1 "въздържал се". Целта на промените е да се осигури достъп до сградите в участъка от ул. Съборна от пл. "Света Неделя" до ул. Цар Калоян" и се правят на базата на Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата, на което местната власт има право. Предложенията в доклада са, да се допуска временно навлизане и престой в участъка на превозни средства, собственост на живеещи в тази отсечка и в зоната на пл. Света Неделя. Също така да се допускат временно за престой  и автомобили, обслужващи обекти пак в тази зона.  И третата промяна бе собственици или ползватели на обектите да имат право на 2 пропуска, които да се издават по образец от "Транспорт и градска мобилност" на Столична община и валидността им да бъде 2 години. Това ще наложи промяна на организацията на движение, тъй като за допълнителните парко места ще се наложи паркирането да стане косо до 26 места.  Това бе третото обсъждане за промени на ул. Съборна за около година. Първо централната улица по проект стана пешеходна, след това живеещи и работещи там бяха недоволни и след общестевно обсъждане се направиха промени  и днес имаше трета дискусия. Ул. Съборна е пешеходна връзка от Градската градина през бул. Витоша до Южния парк. Пред комисията бе прочетено и писмо от бижутерския и моден бранд "Картие". 2 часа продължиха споровете за ул. "Съборна" В писмото се казва, че бутикът в София не участва под никаква форма в кампанията за възстановяване на педишния режим на движение на ул. Съборна. "Бижутерската къща Cartier се стреми максимално да спазва политиката си за корпоративна отговорност във всички нейни аспекти", пише още в писмото от  светвонизвестната фирма.  На обществено обсъждане през есента граждани използваха магазина на Картие, за да убедят общинските съветници колко е необходим достъп на автомобили до магазина на известния бранд.  

comment 0
visibility 1484
Какво предлагат от опозицията за Бюджет 2021 на Столична община

Какво предлагат от опозицията за Бюджет 2021 на Столична община

Опозицията в Столичен общински съвет вече направи своите предложения към проекта за Бюджет 2021 г. на Столична община. В петък официално са внесени исканията на групата на Демократична България, на БСП-София и на независимия общински съветник Борис Бонев. На днешното заседание на Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност съветниците отново повториха своите предложения. Бюджет 2021 на Столична община е първа точка в дневния ред на сесията на СОС в четвъртък, 25 февруари 2021 г. Докладът на кмета на София Йорданка Фандъкова с бюджета днес за втори път бе разгледан в комисията по транспорт, след като предишния път премина дълга дискусия. Водещата комисия е финанси и бюджет, която заседава в сряда. Иначе членовете на транспортна комисия гласуваха положително становище на доклада за бюджет със 7 гласа "за" и 5 "против".   Владислав Панев от Демократична България припомни някои от техните предложения, като Столична община да се листва на финансовата борса чрез общинската "Софийски имоти". Също така предлагат в бюджета, в приходната част, да се увеличат средствата от данък за недвижими имоти и такси,  да се предвидят 10 млн. лв. повече за отчуждаване на частни имоти и ваучери за 7,2 млн. лв. като компенсация за родители без места в ясли. Предлагат да се намалят парите, с 2 млн. лв., за отбрана и сигурност. Калоян Паргов от БСП-София потвърди, че в петък, 19 февруари т. г., официално са входирани и предложенията на неговата група. Според него бюджетът за 2021 година ще стане по реалистичен, ако има завишаване на 30 млн. лв. в приходната част - от данъци с 18 млн. лв., общински такси - 9 млн. лв. и глоби и санкции с 2 млн. лв. А средства от разходната част да се насочат към БКС и опазване на околната среда с 28 млн. лв. Социалистите настояват и увеличение на спорт и физкултура с 2 млн. лв., тъй като в проекта увеличението е само с 300 000 лв. повече от 2020 г. Паргов се аргументира, че като Европейска столица на спорта има нужда от ремонт, обновяване и израждане на зони за спорт в столицата. Независимият общински съветник Борис Бонев декларира пред всички, че ако неговите 3 приоритета не влязат, той няма да подкрепи Бюджет 2021 на Столична община. Първото му предложение е за повече пари за отчуждаване с още 7 млн. лв. "Защото проблемът с частни имоти в зелени площи не търпи отлагане и с двойно намаляване спрямо 2020 г е груба грешка", аргументира се Бонев. Второто му предложение е да се предвидят 7 млн. лв. за паркиране, за изграждане на сглобяеми монтажни паркинги в кварталите. "Третият ми приоритет е да се отпусне 1 млн. лв. за изграждането на парка "Люлин градина" в Люлин 6, най-голямото междублоково пространство. Така Столична община да покаже, че може да работи интегрирано. "Идейният проект за "Люлин градина" е изготвен от нашия екип и подарен на Столична община. Имахме и диалог с живеещите там", каза Борис Бонев.

comment 0
visibility 830
Феите с цигулки от Destiny и Дац & Александар с як кавър на  "Йовано, Йован

Феите с цигулки от Destiny и Дац & Александар с як кавър на "Йовано, Йованке" (СНИМКИ/ВИД...

Над 23 000 харесвания събра само за 17 часа новият кавър с клип на популярната песен "Йовано, Йованке" в You Tube. Изпълнението е на феите с цигулки от родния квартет Destiny и македонското дуо Дац & Александар. С особена страст музиката на „Йовано, Йованке“ се изпълнява от великолепния български квартет Destiny, а чрез вълшебния звук на струните, момичетата призоват гласовете на най-популярното дуо от Македония - Дац & Александар (любимци на българската публика с „Корона Чао“), и заедно създават любовна магия. Известната народна песен е специално аранжирана за двата състава от доказания италиански тандем - композитора Маурицио Абени и тонрежисьора Марко Страчони. Видеото е заснето в Националния музей „Земята и хората“ в сърцето на София под опитния режисьорски поглед на Тошко Чапкънов и неговия екип, съобщиха от екипа на Destiny. „Казват, че когато нещо се прави с любов е „обречено на успех“, а ако имате „любовен паспорт“, тогава е „любов без граници“. Нашият своеобразен паспорт е мелодията „Йовано, Йованке“. С нея пътуваме свободно, без граници и без препятствия по маршрута Македония-България и обратно, колкото пъти искаме и с широки усмивки на лицата“, споделят изпълнителите. „Този проект не е просто обикновена песен или кавър версия, това е сближаване между нашите два народа. Знаейки, че за музиката, любовта и красотата няма граници, ние сме сигурни, че сме направили правилната стъпка към силната прегръдка и безкрайна любов между нашите народи!Затова смело заявяваме тук и сега: НЕ! на омразата, ДА! на любовта!“, категорични са изпълнителите.  

comment 0
visibility 764
Кметът на София и посланикът на САЩ в България откриват дигитална лаборатор

Кметът на София и посланикът на САЩ в България откриват дигитална лаборатория за тийнейджъ...

През последните години Столична библиотека открива нови иновативни пространства за цифрови знания и умения за младите хора от 14 до 28 години, които са 60 % от читателската й аудитория, съобщиха от Столична библиотека. Тийн ЛАБораторията стартира на 24 февруари т. г., сряда, от 15.30 часа пред Столична библиотека на пл. Славейков 4.  Днес Столична библиотека стартира за младите хора модерно библиотечно пространство с различни форми на интелектуални обучения и дигитални креативни занимания, за споделяне на иновативни идеи в цифровото общество, за създаване на успешни интерактивни продукти в творческата индустрия. Глобалният актуален синергичен образователен модел -„EDUTAINMENT“ обединява неформалното образование и атрактивната игра, усвояването на нови знания с творчески активности и забавления. Всяка година интересните образователни кампании, атрактивните културни инициативи и арт формати на Библиотеката се посещават от близо 500 хил. потребители като голяма част от тях са ученици и студенти. Тийн ЛАБораторията ще предлага на младите хора иновативни програми за усвояване на разнообразни цифрови умения в областта на интерактивни изкуства като дигитализиране и креативно представяне на книжовното наследство, графичен дизайн, 2D и 3D моделиране и анимация, създаване на VR/AR реалност, Game design и др. Модерното високо технологично оборудване - мощни геймърски компютри и лаптопи, 3D принтер, проектор Vivitek с екран Avers, графични таблети, скенер за книги, Leap Motion, 3D очила Oculus Rift са осигурени с финансовата подкрепа на Посолството на САЩ в България. Проектът Дигитална тийн лаборатория на Столична библиотека е реализиран със съдействието на Столична община и Асоциация за развитие на София. Със стартирането на новата ТийнЛАБ на територията на Библиотеката ще се създаде своебразен дигитален хъб за деца и младежи с 4 локации –Амери-кански център, Детски център, Дигитален център и Тийн лаборатория. Стартирането на ТийнЛАБ ще започне с обучителен курс по 2D анимация на известна българска аниматорка Надежда Славова. Участници в курса са ученици от НПГПТО "М.В. Ломоносов" София. Тийн лабораторията ще бъде открита от  Н.Пр. Херо Мустафа, посланик на САЩ в България и от кмета на София – госпожа Йорданка Фандъкова. В церемонията ще участват: съветникът по обществените въпроси в Посолство-то на САЩ Дрейк Уайзърт, Трайчо Трайков, кмет на район Средец, Ваня Кастрева-началник на Регионалното управление на образованието София-град, Светлана Ломева - изп. директор на Асоциация за развитие на София, членове на Обществения съвет на Библиотеката -Захари Карабашлиев, проф. Анна Кръстева, Валерия Велева, Анджела Родел и др. Събитието ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки.

comment 0
visibility 1791
Екссъветник на София Йоанна Драгнева и певицата Християна Лоизу награждават

Екссъветник на София Йоанна Драгнева и певицата Християна Лоизу награждават таланти на "Въ...

Бившият общински съветник в Столичен общински съвет и певица Йоанна Драгнева заедно с талантливата Християна Лоизу, победителка в едно от изданията X Factor ще награждават малки таланти от Маскирания певец ще връчат медалите и грамотите на призьорите.  Двете дами  са поканени като специални гости на детския рецитал "Възрожденците" на 24 февруари т. г,  от 17 ч.  в Български културен център зад ЦУМ, а Йоанна ще бъде и водеща на събитието. Рециталът се организира от Балканската медийна асоциация, послучай националния празник на България 3-ти март. Малките сладури, които ще са между 6 и 12-годишни, ще пеят и рецитират колоси - Вазов, Ботев, Славейков, Васил Априлов и др., а също и ще прочетат артистично откъс от някое произведение, класическото издание на Под игото.

comment 0
visibility 1661
С конкурси избраха новите ръководства на ЦГМ, Автотранспрот и Електротрансп

С конкурси избраха новите ръководства на ЦГМ, Автотранспрот и Електротранспорт

Комисия избра новите членове на Съветите на директорите на трите транспортни оператора в столицата – Центъра за градска мобилност, Столичния автотранспорт и Столичния електротранспорт. В нея участват представители на всички политически сили в СОС и експерти, които са стигнали до консенсус, съобщиха от СОС. Кандидатите за управлението на общинските дружества преминаха през три етапа - по документи, представяне на бизнес предложения и интервю. Конкурсът беше обявен през ноември миналата година и е проведен съгласно Закона за публичните предприятия и Правилникът за прилагането му, както и Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публичните предприятия. В него участваха 45 души. Всички те бяха оценявани по 6 критерия – представени бизнес програми, познания за дейността на дружеството, професионален опит, образователен ценз, опит в управлението на проекти, комуникационни и аналитични умения. От комисията коментират, че е търсена приемственост и баланс между хора с опит в ръководството на дружествата, дългогодишни служители и нови хора с визия за развитие на общинските дружества. В управлението на Столичния електротранспорт влиза доц. д-р Елена Симеонова. Тя е зам.-декан на факултет "Международна икономика и политика" в УНСС. В борда влиза ии Веселин Порязов, който е с икономическо образование завършено в Германия и с опит в различни международни компании. Постовете си запазват Евгений Ганчев, ръководител на дружеството от над 20 години и настоящ изпълнителен директор. В новото ръководство са предложени и Кирил Георгиев, който е от структурата на градския транспорт в София, ръководител на поделение "Малашевци", както и Десислава Пачева, която е юрист с над 25 години стаж. В Столичния автотранспорт мястото си запазва сегашният изпълнителен директор Слав Монов, както и Илия Гътовски, доктор по Икономика на транспорта и преподавател в УНСС. Повечето от членовете на Съвета на директорите са нови имена, сред които Николай Найденов бивш председател на борда на директорите на БДЖ Холдинг, Йовелина Тихова, която в момента е мениджър в IT компания, както и Любомир Ковачев. В Центъра по градска мобилност е предложена Розалина Георгиева, дългогодишен служител в дружеството, преминала през йерархията от младши експерт, юристконсулт до ръководител на сектор. Ново попълнение е Иван Антов, който е бил член на Борда на "Топлофикация" Пловдив, началник отдел в КФН, член на Съвета на директорите в инвестиционен посредник и е съдружник в адвокатско дружество. Постовете запазват Димитър Дилчев, който е и досегашен изпълнителен директор, както и Румяна Милова, която получи най-високата оценка на бизнес програмата си и Никола Рогачев. Новите Съвети на директорите ще бъдат гласувани на заседанието на Столичния общински съвет на 25 февруари т. г., четвъртък.

comment 0
visibility 1774
Кметът на "Изгрев" пред Столица.bg: Най-належащо е да спрем презастрояванет

Кметът на "Изгрев" пред Столица.bg: Най-належащо е да спрем презастрояването

Столица.bg продължава поредицата с интервюта с кметовете на 24-те района на Столична община. Днес кметът на район "Изгрев" д-р Делян Георгиев разказва за предстоящите инфраструктурни и екологични проекти, както и разкриването на нови групи в детските градини. Като лекар той не иска да говори за трудности, а за усилията за решения на проблемите. Работата на кмета и екипа му е насочена и към възстановяване и ремонт на детските площадки, защото все още са чувстват длъжници на малчуганите в района. - Д-р Георгиев, кой е новият обект  завършен или започнат в район "Изгрев" през 2020 г.? - Нашата политика в районната администрация е да работим целенасочено по конкретен проблем, а не на парче. Един от основните проблеми в нашия район „Изгрев“ е с паркирането. За това изградихме няколко нови паркинга за над 100 автомобила още в началото на мандата. Планираме да продължим с работата в тази посока. На финалната права сме и с ремонта на Детска градина №30 „Радецки“ в Дианабад. Проектът се оказа по-сложен от планираното и за това се забави, но децата ще имат сградата, която заслужават. Имаме дълг към тях и районната администрация има категоричното намерение да продължи работа в тази посока. За това работим активно за изграждане на нова детска градина с яслени групи в квартал „Изгрев“. Срещаме разбиране от Столична община и през 2020 година поискахме и получихме от Министерство на транспорта терени, на които да бъде изградена новата градина. Тя вече е в плана на Столична община и се надяваме съвсем скоро да пристъпим към проектиране, а до края на мандата да я видим и построена. - Какви затруднения имахте през 2020 година? - Аз съм лекар по професия и по призвание, и като виждам какви усилия полагат колегите, не ми се ще да говоря за трудностите пред нас. Все пак действително и администрацията беше подложена на доста изпитания. Мостът на река „Новачица“ за съжаление не се реализира толкова бързо, колкото се надявахме. Забави ни, както самата процедура, така и времето. Това обаче е важен за района проект – това е най-добрата пешеходна връзка между „Дианабад“ и „Изгрев“. Старото съоръжение беше остаряло и дори опасно. Не беше осигурен адекватен достъп и за хора с увреждания, както и за майки с колички. Ремонтът му просто не беше опция. Новият мост ще бъде масивен, ще осигурява свободен достъп на всички и няма да се налагат постоянни реконструкции. - Планира ли се изграждане или разширяване на детски градини в района? - В програмата на Столична община, за периода 2021-2023 г., за справяне с липсата на места в детските градини и яслите нашият район „Изгрев“ фигурира с 4 обекта. Искрено се надявам този план да бъде изпълнен, защото при нас недостигът на места е осезаем. Трите квартала се променят и се подмладяват, така че за радост в следващите години очакваме да се раждат повече деца. С помощта на Столична община се надявам наистина да решим този проблем.Вече ви споменах за ремонта в Детска градина №30 „Радецки“. Районната администрация има намерение да разшири капацитета на „Радецки“ с ново крило за 6 групи или 150 деца.Надяваме се до края на мандата да бъде изградена и новата детска градина в „Изгрев“. Аз и моят екип ще направим всичко възможно това да се случи. Планираният капацитет е за над 300 деца. - Какво не успяхте да реализирате през изминалата година? - Щеше ми се да направим повече за децата в района. Изминалата година беше особено трудна за тях. Като малък подарък за тях организирахме „Театрално лято в „Изгрев““ и така малчуганите получиха куклен театър на място в детските градини, които посещават напълно безплатно.В администрацията получаваме сигнали за състоянието на детските площадки. Те наистина са занемарени от години и трудно ще се справим бързо с проблема, въпреки че много ми се иска. За първата година успяхме изцяло да подновим две. - Най-належащия проблем, който трябва да се реши? - Най-належащо е да спрем презастрояването и проблемите, които то предизвиква. Нашият район е изключително притегателен за инвеститорите заради чудесните условия за живот, които предоставя – добра инфраструктура, транспорт, паркове и спокойна среда. Трите ни квартала обаче започват да се задъхват. За това предложих на Столичния общински съвет заедно с парламентарния вот на 4 април т. г. да се проведе и референдум с два въпроса.1) Да се спре ли застрояването на зелените площи – паркове, градини, улично озеленяване и зелени площи за ограничено обществено ползване (по чл. 61, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ) и на площите между сградите при комплексното застрояване – паркове и градини, места за паркиране или подземни паркинги и площадки за игра на територията на Столична община, район „Изгрев“ (по чл. 22, ал. 2 от ЗУТ), за срок от 10 години?2) Да се въведе ли зона за платено паркиране на територията на Столична община, район „Изгрев“?За съжаление за момента не намерихме подкрепа сред общинските съветници от ГЕРБ-СДС и Патриоти за София, които имат мнозинство в Съвета. Моето лично мнение е, че това са две теми, които касаят пряко гражданите и те имат право на глас. За съжаление, след решението на съветниците, референдум няма да има. - Има ли обновен парк или зелено пространство в "Изгрев"? - Район „Изгрев“ има изключително богатство Ловния парк и Борисовата градина, където работят „Зелени системи“ на Столична голяма община. За това моите усилия и на екипа са насочени към вътрешността на кварталите. От началото на мандата работим по изграждането на нов парк в най-голямото междублоково пространство в „Дианабад“, между блокове № 43-44, № 45-46, № 53 и № 54). През 2020 година изготвихме инвестиционен проект и ни предстои да осигурим на финансиране. Тази година ще се съсредоточим върху работата по зелената система в „Изгрев“. това е много зелен квартал, но за съжаление растителността не е поддържана. Планът на районната администрация е да се съсредоточи в конкретни карета и така да се постигне видим резултат. - През 2021 г. какво ви предстои за подобряване на условията на живот в "Изгрев"? - През 2021 година, наред с големите проекти, за които вече говорихме, ще обърнем внимание на зелената система. Ще довършим моста над „Новачица“ при ул. „Русаля“, ще отворим и 30 ДГ „Радецки“. Предстои да се гласува и бюджета от Столичен общински съвет. Нека видим окончателния му вариант и тогава ще можем да говорим със сигурност за реализацията на проектите. Районните кметства са второстепенни бюджетни разпоредители и това до голяма степен ни оставя на волята на общинарите. - Налагат ли се промени по разписанието на градския транспорт във вашия район? - Район „Изгрев“ разполага с чудесна свързаност. Имаме на наша територия две метростанции, както и много спирки на градския транспорт. За момента нямаме сигнали и искания от граждани да се променят разписания. - Какво е състоянието на спирките на градския транспорт и колко от тях се стопанисват от районната община? Спирките на градския транспорт се поддържат от Центъра за градска мобилност. Ние изпращаме към тях информация за състоянията на съоръженията. Като цяло работим добре с тях. Мога да дам пресен пример – известната спирка „Оригами“ в „Дианабад“. Изградената от арх. Любомир Шинков спирка се намира на бул. „Никола Габровски“ и е овековечена дори във филми. Съоръжението беше вдигнато от ЦГМ, което силно притесни гражданите на района. След разговор с директора Димитър Дилчев получих уверение, че тя ще бъде реставрирана и върната. Чакаме с нетърпение един от символите на „Изгрев“ да се завърне.