Новини от Столица.bg

comment 0
visibility 22288

Докладът на Геел като инструмент за мобилизация

Докладът на датския архитект и урбанист Ян Геел за неприятните истини за състоянието на публичните пространства в централната градска част на София Модернизацията и експлоадиращата урбанизация е преоразмерена, себеутвърждаваща се и спекулативна архитектура Загуба на ценността на публичното градско пространство Тотална глобална доминация на автомобила като средство за транспорт Трябва да се обърнем към човешкия мащаб към своя град Да мислим публичното пространство като право на всеки Да предоставим алтернативи Преди седмица в София беше представен докладът “Публични пространства и обществен живот” на датското архитектурно и изследователско студио Gehl [Геел], продължаващо мисията да разпространява идеите на своя създател Ян Геел в различни градове по света. Докладът е финалният продукт на едногодишно сътрудничество на Столична община с Геел в проекта “София – град за хората”. В този текст ще опиша защо считам, че изработването на доклада беше полезна стъпка за града и как докладът може да се превърне в  градoустройствен документ с безпрецедентна отвореност на посланията. Документ, в който комплексна урбанистична теория се концентрира в текстове и изображения, които могат да бъдат прочетени и разбрани от максимален брой жители на града. Документ, който може да бъде лесно припознат от различните политически кръгове в градското управление и съответно да оформя консенсус и насочени действия за реализирането му. Докладът на Геел излиза от рамките на типична стратегия, превръщайки се в още един мощен инструмент за въвличане и мобилизация на гражданите, които могат информирано да изискват полагащото им се качествено публично пространство. Гледните точки, които изказвам тук, разбира се са субективни поради участието ми в екипа, работил с Геел от българска страна. Процесът С Геел се свързва главният архитект на София Здравков, подготвяйки концепцията си за кандидатстване за поста и в последствие той и кметът на София го канят да сътрудничи на Столична община. Паралелно с това пловдивското издателство Жанет45 подготвиха излизането на български на книгата на Геел “Градове за хората”, а One Architecture Week поканиха Геел да изнесе лекция в Пловдив. През 2014г. едно малко софийско урбанистично студио “Плейсмейк”, чийто създатели са обучавани по методологията за изследване на публичните пространства на Геел в университетите в Сейнт Луис и Мелбърн,  започва активно да прилага методологията в проектите си за устройствени планове и публични пространства в София, Никопол и Силистра. “Плейсмейк” и екипа, който оформя главния архитект (виж карето) стават и вече обучения партньор на Столична община и Геел в организиране на работилници и добороволци, преброявания, картиране и събиране на данни за централните градски части, които да станат част от доклада на датското студио. Друг важен момент от този процес е създаването на т. нар. Инициативен комитет за промяна на системата за градско планиране (или ЗА градско развитие), събрал около 50 личности, професионални и НПО, които преди две години при смяната на главния архитект на София, поискаха от Столична община в серия отворени писма и събития качествена промяна в методите на планиране. Част от тази мобилизация пожелахме да споделим отговорността на този доклад включвайки се в изработването му. Посланието на доклада Няма да преразказвам в детайл съдържанието на доклада – това направиха вече доста медии, а и най-добре би било да прочетете доклада сами, дори да не се чувствате компетентни в темата – едно от най-големите му качества е, че е достъпен и разбираем за всички. Говори за сложни проблеми на достъпен език, кара те да се чувстваш съпричастен. Докладът анализира потенциалите на града през съществуващите и новосъбрани данни за централната градска част на София, разглежда предизвикателствата и извежда възможно отговори – някои нискобюджетни и осъществими в обозрим период от време, други с дълъг хоризонт, изискващи настойчиви и продължителни действия. Накратко посланието: както в много други градове по света, така и в София автомобилът е превзел градското публично пространство в центровете на градовете. Модернизацията и експлоадиращата урбанизация води след себе си преоразмерена, себеутвърждаваща се и спекулативна архитектура с нечовешки мащаби, загуба на ценността на публичното градско пространство като право на хората и тотална глобална доминация на автомобила като средство за транспорт. Ако искаме центровете на градовете ни да предлагат качествено публично пространство на всички, а не да се превръщат неуютни транспортни пространства, уязвими на спекулация и приватизация от малцина, трябва да се обърнем към човешкия мащаб, публичното пространство като право на всеки и да предоставим алтернативи за придвижване и прекарване на времето в центъра на града. Важно е да бъдат изведени и приоритизирани алтернативите на автомобила като транспорт през инвестиции във велосипедна мрежа, градски транспорт, мрежа от непрекъснати пешеходни пространства. Нека се вгледаме в потенциалите на София, да анализираме предизвикателствата и да дадем на хората физически осезаем отговор под формата на непрекъсната мрежа от публични пространства с човешки облик и мащаб. Докладът казва приятни и неприятни истини за състоянието на публичните пространства  в централната градска част на София. Истини, които понякога е трудно да бъдат чути, но без проблематизацията на състоянието на градската среда, каквито и мерки да бъдат предписани, биха изглеждали като необосновани. Освен малко или повече познати констатации и препоръки, докладът споменава и определени специфични за София мерки, които няма да намерите в други разработвани стратегии. А именно констатира неравното разпределение на качествени публични пространства в южната и северната част на центъра, предлага адресиране на масовото приватизиране на публични пространства например по бул. Витоша, предлага преустройство и отваряне на училищните дворове в центъра на града. Критиците и техните аргументи Докладът намери разбира се своите критици – интересно е какво казват те. Например че докладът не разкрива нищо ново и нечуто досега. “Това, което … пишат в доклада, е казано и написано от българи многократно в течение на десетилетия и… не е реализирано.” пише Павел Попов в Култура. И което е факт – екипът на Геел наистина формулира проблеми, които далеч не са непознати или неизказвани. Но нека видим кой точно изказваше всички тези проблеми в миналото, кой защитаваше публичните пространства като обща ценност, кой говореше за запазването на по-ниската височина на сградите в центъра, кой търсеше запазване на характера на историческия център, кой се бореше срещу доминацията на автомобила и срещу алтернативите му. Това бяха предимно маргинални НПО активистии малки групи професионалисти през блоговете и сайтовете си, които бяха разглеждани от мнозинството градоустройствения и политически елит като някакви екзотични мечтатели, вървящи срещу естественото икономическо развитие на града, срещу инвеститорите и срещу ‘манталитета на българина’. Спомнете си например какви проекти за кръстовища на две нива, молове и високи сгради бяха проектирани и реализирани в мандата на предишния главен архитект с безрезервната подкрепата на целия градоустройствен и архитектурен елит. Дори и в момента наричащите себе си ‘доайени’ в градоустройството не смеят да защитят публично намаляването на скоростта, транзитния трафик, броя на автомобилите и паркинг местата в центъра на София. Не смеят да подкрепят смело повече обвързвани пешеходни зони и по-малко автомобилни ленти или да се противопоставят на приватизирането на публичното пространство. Ако докладът наистина изказва вече отдавна обсъждани теми, по които има обществен консенсус, защо тогава се чуват гласовете на утвърдени професионалисти срещу изводите му, защо те не го подкрепят с две ръце и не го припознаят като още един силен аргумент и институционален лост за качествена промяна? Да не би да е защото всъщност не желаят тази радикална промяна, която предлага доклада…? Другият често повтарян аргумент е този, че докладът предписва мерки, за едни други (северо-западно европейски) общества и не се съобразява манталитета на българина – аргумент изказан от Тодор Булев на общественото представяне на доклада в УАСГ на 5 октомври, но тайничко споделян и от прогресивни кръгове. Разбирайте, докладът е нереалистично радикален и неизпълним. Това в общия случай отново е аргумент, който се прилага в случай, че търси възможност да избегнеш радикалната промяна. Сякаш ‘манталитетът’ е нещо генно наследено за жителите на тази територия, което никога не може да бъде променено и българите (както и впрочем останалия свят) се возят на автомобили масово от 500, а не само от някакви си 50г. За да бъде настанен човекът в автомобила, а целият дизайн на градовете да бъде обърнат в тяхна полза, са положени неимоверни политически и институционални усилия. И те се случват през коалиране на градски управи с мощни автомобилни и нефтопроизводители, както и с едни от най-известните исторически фигури в градското планиране. И те всички години наред фантазират и по-късно реализират функционалния град, чийто улици служат единствено транспортни функции, а човеците са малки зъбни колела в машината на прогреса. ‘Манталитетът’ не е нещо непроменимо и статично, някакъв уникален културен артефакт, който не можем да си позволим да загубим, а е политическа конструкция, която исторически е променяна с насочени политически действия в продължения на години. А това казват и експертите от Геел – трябва да се работи към бавна и постепенна промяна на мисленето, без нея няма как да се постигнат резултати в посока ‘град за хората’. Отново въпросът остава – критиците на аргументите в доклада на Геел всъщност искат ли някаква промяна? Съмненията Разбира се, остават съмненията изказвани вече много пъти от много хора – какво гарантира, че всичко, което пише в доклада ще бъде изпълнено. Как да гарантираме, че това няма да бъде поредната стратегия, която ще бъде забравена месеци след като е изработена, а още следващата градска управа ще я зачеркне с червен маркер като ‘грешка на предишното управление’? Въпросът беше зададен и към Геел, но никой няма рецепта – всичко зависи от институционалния апарат и политическите реалности,казват те. Градоустройствените процедури в Лондон и Сидни отнемат повече от десет години, за да бъдат приложени мерките, Москва се справят далеч по-бързо, но не непременно търсейки консенсус с жителите си. В Ню Йорк изпълнението на мерки в доклада се случват по-бързо, докато в новозеландския град Крайстчърч управата решава да се обърне към доклада на Геел чак след като земетресение разрушава напълно центъра. Историите са много, въпросът какво конкретно ще направи Столична община остава в нейните ръце. Със сигурност обаче не е нужно да чакате земетресение, за да направите земетръсен план, („You don’t need an earthquake to do an earthquake plan.“) казва Хенриет Вамберг от Геел. Всички погледи са вперени в кмета, заместник кметовете, главния архитект и Общинския съвет и очакват от тях решителност и действия в посоката предложена от доклада на Геел. Те от своя страна ще търсят подкрепата на жителите на София за мерките, които са непопулярни и не намират всеобщо разбиране. Първите опити вече са направени – плановете за продължаване на пешеходната зона на бул. Витоша в посока бул. Стамболийски и площад “Македония”. Но да видим дали и как това ще бъде реализирано устойчиво във времето. Също така по време на разработването на доклада на Геел информация и данни бяха координирани заедно с другите паралелно разработвани в София стратегии – Визия за София, План за устойчива градска мобилност, кандидатстване за Европейска зелена столица – така че да могат максимално много стратегически мерки да бъдат, припознати, споделени и да залегнат в съответните им бюджети. Докладът като инструмент за мобилизация Твърдя, че това е един от малкото или единствения градоустройствен стратегически документ, изготвен от Столична община през годините, който не остава експертно затворен за непрофесионалния читател. Интересът към него е безпрецедентен за подобен документ, а дебатът, който се оформя е необходим. Това се разглежда от дадени експерти в урбанизма като слабост на доклада, но за мен това е безспорно една от най- силните му страни. Действията за реализиране на мерките в доклада могат да бъдат приложени само с решителност и настойчиви действия на градската управа на София. Но устойчивостта на тези действия през смяната на кметове и общински съветници може да бъде гарантирано с информираните действия, въвличане в диалог и непрекъснат конструктивен натиск от страна на граждани, медии и НПО. И то през факта, че максимално голям брой хора познават съдържанието на този доклад и очакват изпълнението му. Рядко в новата история на София темата за урбанизма и градската среда е била толкова публично дебатирана и се е радвала на толкова широк интерес. Това е така и заради реализирането на този доклад освен заради насочените усилия на много организации, професионалисти и активисти в последните години. Докладът е още един инструмент за мобилизиране на гражданска енергия, която също може да бъде лост за промяна, отстояваща от градската управа своето право на качествени публични пространства и алтернативи за придвижване за всички жители и пришълци в София. *Павел Янчев е част от екипа, който работи с Gehl по проекта “София – град на хората” заедно със Силвия Чакърова, Нурхан Реджеб, Галя Алексова, Деспина Кънева и Стела Калоянова, Зорница Миткова и още 35 доброволци от страна на студио “Плейсмейк”, както и със главния архитект Здравко Здравков, Николай Каменов, Мартина Ненова и Христо Харлов от страна на НАГ и Столична община. Докладът на Геел може да бъде свален от страницата на Направление “Архитектура и градоустройство” към Столична община ТУК. Източник: Маргиналия

comment 0
visibility 730

Арх. Здравко Здравков е вторият гост на "100лица за столицата"

"100лица за столицата" е новото онлайн предаване, което ще се излъчва на живо във Facebook. То дава шанс на зрителите да се запознаят с разилчни идеи по най-наболелите проблеми на столицата. Поредицата стартира в навечерието на 17-ти Септември. Общинският съветник Стефан Марков е автор и водещ на предаването, а гостите ще бъдат изявени личности, политици, граждани и представители на неправителствения сектор с позиции, свързани с градската среда. Втори гост в онлайн предаването, по повод посещението на Ян Геел и ширококоментираните теми свързани с високоетажното строителство е главният архитект - Арх. Здравко Здравков. То ще се излъчи на живо от центъра на София на 20-ти октомври от 18:00. След края на всяко предаване, същото ще бъде качвано на фейсбук страницата на предаването www.100lica.tv

comment 0
visibility 696

Доклад предвижда София да се превърне в зелен град с повече пешеходни зони и велоалеи

Доклад за градската среда, изготвен от световноизвестния архитект Ян Геел, предвижда удължаване на пешеходните зони и велоалеите. Това каза на пресконференция в Столичната община кметът на София Йорданка Фандъкова, предаде БТА. Столичният кмет припомни, че специалистът по градска среда е бил поканен преди година от Столичната община, за да помогне в планирането на работата по превръщането на София в зелен град. Йорданка Фандъкова поясни, че част от мерките и решенията на проблема с достъпността вече се изпълняват. Тя допълни, че докладът ще се превърне в програма, по която да се работи в посока улесняване трафика в града, подобряване връзките между парковете, оформяне на публичните пространства. По думите й действията по проекта ще се осъществят в рамките на повече от един кметски мандат. Столичният кмет заяви, че след публикуване на доклада специален екип, под ръководството на главния архитект на София Здравко Здравков и заместник-кметове, ще подготви и програма с три вида мерки. Тя поясни, че първите мерки са краткосрочни, които са предвидени с хоризонт 2020 г. Средносрочните мерки трябва да се изпълнят до 2025 година, а дългосрочните - до 2030 година. Докладът показва големи предизвикателства - промяна на начина на живот в града, удължаване и организиране на пешеходните зони, въвеждане на спокойната зона, подчерта Фандъкова. По думите й най-тежката задача по доклада се отнася за частта с веломрежата в столицата. Предлага се свързване на съществуващите велоалеи помежду им, както и с центъра на града, което обаче среща отпор от страна на шофьорите, добави още столичният кмет. "Четири са основните направления в доклада на известния архитект", посочи главният архитект на София Здравко Здравков. Първото направление е свързано с градска идентичност - да се подобрят пешеходните и транспортните контакти с Витоша. Второто е за подобряване на начина на предвижване - чрез подобряване на пешеходната мрежа, обществения транспорт, велоалеите и пешеходните зони. На трето място ще се работи и за изработване на системи за обвързани пешеходни трасета - пешеходни пространства с връзка с паркове и обществени места. "Подобряването и оформяне на фасадите на сградите и определени видове градско обзавеждане е една от важните препоръки, върху която ще се работи," добави още Здравков. Изпълнението на всички тези мерки ще помогне за правилното планиране на града, обяви главният архитект на София.

Реклама
comment 0
visibility 738

Новият спектакъл на Ани Васева "Пътуване към ада" от Боян Манчев открива сезона в ДНК

Новият спектакъл на Ани Васева "Пътуване към ада" от Боян Манчев открива сезона в ДНК - Пространство за съвременен танц и пърформанс. Премиерните представления са тази вечер и утре, съобщават от екипа. Постановката е на една от най-интересните групи от съмишленици на независимата българска сцена - "Метеор". През годините театралният автор и режисьор Ани Васева изгражда тясно сътрудничество с философа Боян Манчев и актьора Леонид Йовчев. В "Пътуване към ада" участват още Емона Илиева, Валери Георгиев, Мария Панайотова, Мартина Апостолова и Михаил Жекунов. Музиката е на Константин Марков. Според авторите "Пътуване към ада" е визуална поема, поетическа фантазия, театрална оратория, спектакъл за еуфорията от освобождаването на формите и желанията, за пространство без време, за радостното разбесняване на фантазията, каквото е у Бош, Брьогел, Данте и Блейк. Адът не е мястото на осъществяването или неосъществяването на желанията, а на откритието, че желанието започва и завършва в себе си. Където няма време, няма и развитие. Нещата са огледални образи на самите себе си. "Адът е експериментална хипотеза за форма на живот. Той разкрива ада не като неизбежност, а като не-обходимост. Пътуването към ада е пътуване към себе си. Адът не предстои. Адът вече се е случил. Адът е тук и сега. Където няма желание, там няма ад. Където няма ад, там няма желание", коментират от екипа. Проектът е финансиран от програмата "Култура" на Столичната община за 2017 г. и от Министерството на културата.

comment 0
visibility 1413

Ще тестват сирените за тревога

Сиренната система в няколко града ще бъде тествана днес, информира МВР. В 13.00 ч. ще прозвучат сигнали за тревога и след това - за край на тревогата, в Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, София, Смолян, Враца и региона в 30-километровата зона около АЕЦ "Козлодуй".

comment 0
visibility 538

Започва петото издание на "Алея на книгата"

Петото издание на "Алея на книгата" в София започва днес и ще продължи до 17 септември. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община. Пътуващото книжно изложение ще спре в центъра на столицата в пешеходния участък на бул. "Витоша", от статуята на Алеко Константинов на пресечката с бул. "Патриарх Евтимий" до ул. "Гладстон". Официалното откриване е от 17.00 часа в Литературния кът откъм бул. „Патриарх Евтимий”. "Алея на книгата" е част от Календара на културните събития на Столична община. В осемнадесет шатри ще се разположат над 50 български издателства, а както всяка година, част от „Алея на книгата“ е и Литературният кът - със специална културна програма, включваща премиери на книги, срещи с поети, писатели и преводачи, игри и работилници за деца. "Алея на книгата" е отворена за посетителите от 10.00 часа до 20.00 часа. Тази година организаторът на събитието е Асоциация "Българска книга", която си партнира с Българската национална телевизия по кампанията "Прозорец към родината" и на Алеята ще бъде разположен пункт за даряване на книги и учебни помагала, предназначени за деца от българските училища в чужбина.

comment 0
visibility 553

В София ще се състои петото издание на националната екокампания "Стара хартия за нова книг...

В София на 10 септември ще се състои петото издание на националната екокампания "Стара хартия за нова книга", съобщиха от пресцентъра на Столична община. Домакин на инициативата ще бъдат пет града от страната - София, Хасково, Русе, Пловдив и Бургас. Идеята на акцията е децата да научат повече за рециклирането, да разберат как да пазят природата и да събират разделно отпадъците. Всяко дете, което доведе възрастен придружител с поне 5 кг стара хартия за рециклиране, ще получи нова детска книга по избор както и подаръци от партньорите на празника. Под надслов "Почисти и прочети" кампанията ще се реализира в София на 10 септември от 10,30 до 19,00 ч. на бул. "Витоша" 37 пред Книжен център "Гринуич", уточняват от общината, като допълват, че инициативата ще бъде под патронажа на столичния кмет Йорданка Фандъкова. Организаторите са подготвили освен музика и танци, също и конкурс за кратък разказ "Стари герои в нови истории". Децата ще бъдат провокирани да създадат оригинална авторска история с любим древногръцки персонаж, поставен в нова и необичайна ситуация. Времето и пространството, в които се развива действието, зависят от въображението на малките творци. В конкурса участие могат да вземат деца и тийнейджъри до 18-годишна възраст, които живеят в общините, в които ще се проведе кампанията. Творбите ще се изпращат предварително в срок от 24 август до 5 септември включително на e-mail адрес: konkurs@greenwich.bg.

comment 0
visibility 605

"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на столицата

Заради изграждане на сградно водопроводно отклонение на бул. "Инж. Иван Иванов" се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 18:00 часа на живеещите в района на бул. "Инж. Иван Иванов", бул. "Тодор Александров", бул. "Александър Стамболийски", ул. "Димитър Петков". При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа "Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на адрес: бул. "Тодор Александров" на ъгъла с ул. "Алдомировска", съобщиха от дружеството. Същата е причината за спирането на водата и на живеещите в района на ул. "Батуня". А заради диагностика на уличен водопровод на ул. 361 кв. "Модерно предградие" вода няма да имат живеещите на ул. "Справедливост", ул. "Надежда", ул. "Стефан Дуньов" и ул. 362.

comment 0
visibility 612

Без топла вода ще останат кварталите, захранвани от ТЕЦ "София Изток"

ТЕЦ "София Изток" ще спре работа в периода от 0.00 часа на 30 август до 11 септември, съобщиха от "Топлофикация София" ЕАД. Без топла вода ще останат клиентите от ж.к. "Дружба" 1 и 2, Промишлен район "Гара Искър", ж.к. "Младост" 1, 1А, 2, 3, 4, ж.к. "Дървеница", кв."Мусагеница", кв. "Витоша", ж.к. "Студентски град", ж.к. "Изток", ж.к. "Изгрев", ж.к. "Дианабад", ж.к. "Лозенец", ж.к. "Гео Милев", кв. "Яворов", кв. "Иван Асен Втори", ж.к. "Подуене център", кв. "Редута", ж.к. "Слатина", кв. "Цариградски комплекс", Академия МВР, ВТУ "Т. Каблешков", м. "Къро", кв. "Полигона", НРТЦ, ЗИТ, БАН-ХМС, БАН-Враня, резиденции. По време на спирането на централата ще бъде въведен в експлоатация рехабилитирания магистрален топлопровод, аварирал през зимата. С оглед минимизиране на неудобствата за потребителите, графикът за спиране на централата е съчетан с профилактиката на газоснабдяващите съоръжения, като в същото време ще бъдат извършени и основни ремонти на съоръженията в централата. Информацията за сроковете на спиране на топлата вода и засегнатите квартали е публикувана в сайта на дружеството - www.toplo.bg и във Фейсбук - www.facebook.com/www.toplo.bg. Повече подробности клиентите могат да получат на информационния телефон в Кол центъра на компанията - 0 700 11 111. За времето на ремонтите на абонатите няма да бъдат начислявани сметки за топла вода и това ще бъде отразено в месечните съобщения.

comment 0
visibility 563

Някои квартали на София ще останат без вода утре

„Софийска вода” временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на столицата утре 29 август, съобщиха от дружеството На 28 август 2017 г. (понеделник), във връзка с реконструкция и изместване на водопровод по бул. „Джавахарлал Неру” в жк. „Люлин“6, се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода”, живеещи в района на: бл. 666, бл. 667, бл. 668, бл. 669, бл. 785 и бл. 785А бул. „Джавахарлал Неру“ в участъка от ул. „Индира Ганди“ до бул. „Панчо Владигеров“ При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода” ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на адрес: жк. „Люлин“ 6 на паркинга пред магазин Фантастико. След възстановяване на водоснабдяването е възможно временно повишаване мътността на водата. На 28 август 2017 г. (понеделник), във връзка с подмяна на водопровод на ул. „Христо Ботев“, с. Горни Богров се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода”, живеещи в района между: ул. „3-ти март“, ул. „Шабаница“, ул. „Ботунски път“ и ул. „Воденицата“ При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода” ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на адрес: пред 47 ЦДГ. След възстановяване на водоснабдяването е възможно временно повишаване мътността на водата. На 28 август 2017 г. (понеделник), във връзка със строително-монтажни работи на ул. „Петко Наумов“, в.з.Киноцентъра III, се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода”, живеещи в района на: ул. „Васка Баларева“, ул. „Петко Наумов“, ул. „Съгласие“ При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода” ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на адрес: ул. „Васка Баларева“ № 17. На 28 август 2017 г. (понеделник), във връзка с подмяна на сградно водопроводно отклонение във вилна зона „Драгалевци лифта“ се налага спиране на водоподаването от 9:30 до 20:30 часа на клиентите на „Софийска вода”, живеещи в района на: ул. „Ген. Ковачев“ от №16 до №14 ул. „Акад. Сандерс„ №2, №4, №15 и ул. „321“ На 28 август 2017 г. (понеделник), във връзка с подмяна на сградно водопроводно отклонение на ул. „Хан Кардам“, кв. „Васил Левски“, се налага спиране на водоподаването от 9:30 до 17:00 часа на клиентите на „Софийска вода”, живеещи в района на: ул. „Хан Кардам“ от ул. „ Баба Тонка“ до ул. „Станислав Доспевски“. При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода” ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на адрес: ул. „Хан Кардам“ № 40А. На 28 август 2017 г. (понеделник), във връзка с подмяна на сградно водопроводно отклонение на ул. „Чавдар войвода“, кв. „Челопечене“, се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 18:00 часа на клиентите на „Софийска вода”, живеещи в района на: ул. "Ангел Маджаров", ул. " Лаката", ул. " Стари Искър" При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода” ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на адрес: кв. „Челопечене“, пред кметството. На 28 август 2017 г. (понеделник), във връзка с разкриване на уличен водопровод на ул. „Луи Айер“, кв. „Манастирски ливади“, се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 16:00 часа на клиентите на „Софийска вода”, живеещи в района на: ул. „Луи Айер“ от № 156 до № 227 При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода” ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на адрес: ул. „Луи Айер“ № 152.

comment 0
visibility 530

Движението по през пл."Орлов мост" и по бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" ще бъде възстанов...

Движението на кръстовището на Орлов мост на бул. "Цариградско шосе", както и по бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" ще бъде възстановено на 27 август, неделя, съобщиха от Столичната община. Приключи полагането на последния износващ пласт асфалт по пътните платна на бул. "Цариградско шосе" от страната на езерото Ариана в посока хотел "Плиска", както и в участъка по бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" между Орлов мост и ул. "Гурко". Според технологичните изисквания на работа е необходимо изтичането на 48 часа след полагането на последния износващ пласт асфалт, след което движението ще бъде пуснато. Извършен е цялостен ремонт на пътните платна в двете посоки на бул. "Цариградско шосе" при Орлов мост с цялостното фрезоване, поставена е стоманена мрежа, с цел допълнително заздравяване на основното асфалтово покритие. Предстои полагането на пътна маркировка.

comment 0
visibility 511

Ремонтни дейности налагат спиране на водата в част от южните и западни квартали на София

На 23 август 2017 г. (сряда), във връзка с подмяна на спирателни кранове нa стратегически водопровод се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 21:00 часа на част от клиентите на „Софийска вода”, живеещи в райони от: жк „Бъкстон“, кв. „Княжево“, кв. „Овча купел“, кв. „Горна баня“, кв. „Красна поляна“, жк „Люлин“ 4, жк „Люлин“ 5, жк „Люлин“ 3, кв. „Филиповци“. При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода” ще осигури алтернативно водоснабдяване.

comment 0
visibility 552

"Фестивалът на цветовете" се завръща в края на лятото в София

Фестивал на цветовете, който се превърна в традиция през лятото в столицата, се завръща на 10 септември. Предстоящото издание ще се състои на открития ВИП паркинг на "Sofia Ring Mall". Входът ще бъде безплатен за всички желаещи да се окъпят в дъжд от багри, съобщават организаторите. Гост-изпълнители на четвъртото издание на Фестивала на цветовете ще бъдат Влади Ампов-Графа, Веси Бонева и Ева. Всеки, който иска да се включи в цветните експлозии, ще може да закупи пакети с цветни прахчета на 10 септември на мястото на събитието. Фестивалът на цветовете се организира от 2014 г., като идеята за цветните експлозии е заимствана от индийската традиция Холи, която отбелязва началото на пролетта и служи, за да отпразнува полагането на ново начало, хармонията, толерантността и любовта между хората. През годините събитието в София бе придружено с музика, танци, спортни, арт и кулинарни работилници.

comment 0
visibility 556

Започва маркирането на опасни, сухи и гнили дървета в Борисовата градина

Маркирането на опасни, сухи и гнили дървета в Борисовата градина започва от днес, информираха от общината. Инициативата е част от дейностите, включени в кампанията 135 години "Княз-Борисова градина". Маркирането ще обхване пилотен участък от лесопарковата част на Борисовата градина - карето между бул. "Драган Цанков" и бул. "П.К. Яворов" и главните алеи покрай стадион "Българска армия". През септември маркирането предстои да бъде прието от междуинституционална комисия в разширен състав от експерти от Лесотехническия университет, БАН, Българското дружество за защита на птиците и др. Дърветата, за които има съгласие, ще бъдат премахнати. След извършване на дейностите в пилотния обект, предстои публичен отчет, преди да се продължи с последващи действия в следващи периметри от лесопарковата част на Борисова градина.

comment 0
visibility 631

От утре половин София остава без топла вода

Столичната „Топлофикация” напомня на своите клиенти, че поради извършването на планови ремонтни дейности от „Булгартрансгаз” по газопреносната мрежа ще бъде спряно подаването на природен газ към част от топлоизточниците на дружеството за периода от 22 август 2017 г. до 24 август 2017 г., съобщиха от дружеството. В тази връзка ще бъде спряно подаването на топла вода към абонатите в следните райони на столицата: ж.к. „Люлин“ от 1-ви до 10-ти микрорайон, ж.к. „Надежда“ от 1-ва до 6-та част, ж.к. „Обеля-1“ и ж.к. „Обеля-2“, ж.к. „Свобода“, ж.к. „Толстой“, кв. „Илиянци“, ж.к. „Захарна фабрика“, ж.к. „Овча купел-1“, „Овча купел 2“, ж.к. „Гевгелийски“, ж.к. „Западен парк“, ж.к. „Илинден“, ж.к. „Сердика“, ж.к. „Разсадника“, ж.к. „Красна поляна“, ж.к. „Славия“, ж.к. „Бъкстон“, ж.к. „Борово“, ж.к. „Красно село“, ж.к. „Бели брези“, ж.к. „Стрелбище“, ж.к. „Мотописта“, ж.к. „Гоце Делчев“, ж.к. „Лагера“, ж.к. Хиподрума“, ж.к. „Иван Вазов“, ж.к. „Св. Троица“, ж.к. „Фонд. Жилища“, части от ж.к. „Лозенец“ между ул. „Д. Хаджикоцев“, ул. „ Бяла“, бул. „Арсеналски“, ул. „Славище“ и между бул. „Евлоги и Христо Георгиеви”, ул. „Крум Попов“, ул. „Акация“, ул. „Цанко Церковски“, ул. „Капитан Андреев“, бул. „Черни връх“ , района между бул. „История славянобългарска”, ул. „Заводска”, ул. „Индустриална”, ул. „Владайска река”, бул. „Данаил Николаев”, ул. „Проф. Милко Бичев”, бул. „Янко Сакъзов“, ул. „Кракра“, бул. Цар Освободител“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви”, бул. „България“, бул. „Акад. Ив. Гешов“, бул. „Константин Величков“, ул. „Габрово“, ул. „Скопие“ и бул. „Рожен“. За да се минимизират неудобствата за клиентите и да не се налага повторно спиране на топлата вода към посочените райони, в дните, когато подаването на газ ще бъде спряно, „Топлофикация София” ЕАД ще извърши планови ремонти на своите производствени съоръжения в ТЕЦ „София“, ОЦ „Земляне“ и ОЦ „Люлин“. Двете компании са съгласували работните си графици и ще бъдат положени всички усилия ремонтните дейности да бъдат изпълнени в рамките на посочения срок, увериха от „Топлофикация“. Екипите на дружеството имали пълна готовност да възстановят нормалното топлоподаване след като започне подаването на природен газ към посочените централи. В посочения период топлата вода в останалите квартали на София, които се топлоснабдяват от ТЕЦ „София Изток“ няма да бъде спряна,