Общинските съветници от Демократична България за Бюджет 2021: Бюджет на тъмно

Общинските съветници от Демократична България за Бюджет 2021: Бюджет на тъм

Снимка: Демократична България

Едва около 8 млн. лв. са предвидени за придобиване на недвижими имоти – за обекти на транспортната и социалната инфраструктура и на зелената система, което е почти два пъти по-малко от 2020 г., казват от Демократична България

Проектът за Бюджет 2021 г. на Столична община беше представен от кмета на София Йорданка Фандъкова преди седмица. Основно средствата са насочени в 3 стратегически цели - изграждане на стратегическа инфраструктура на София, изграждане на детски градини за решаване на проблема с местата за децата и подобряване качеството на въздуха и чистотата на града.

Продължават обсъжданията, дискусии и предложения от политическите групи в СОС, бизнеса, синдикати и неправителствени организации. Столица.bg ще ви представи позицията на всяка политическа група в СОС - ГЕРБ-СДС, БСП-София, Демократична България, Патриоти за София и независимия общински съветник Борис Бонев. Бюджет 2021 г. на Столична община трябва да бъде приет от местния парламент на София през февруари. 

За поредна година бюджетът на Столична община (СО) е съставен “на тъмно” от администрацията на г-жа Фандъкова. Опозицията получи частична информация за рамката на бюджета чак след пресконференцията на кмета за представянето му. Ние от Демократична България се противопоставяме на този подход за еднолично разпределяне на близо 1,9 млрд. лв. обществен ресурс и настояваме за прозрачно и задълбочено обсъждане и приемане на бюджета.

ОЩЕ ОТ СЪЩОТО

Очевидно е, че новият бюджет е "още от същото". Практически няма промяна в нито една общинска политика. Разликата с миналогодишния се дължи главно на увеличение на държавния трансфер и донякъде на европейското финансиране и на неразплатените средства от миналата година. Планираното повишаване на собствените приходи е незначително. За поредна година не виждаме напредък и в това такса смет да бъде обвързана с количеството генерирани отпадъци. Виждаме обаче, че столичният кмет не желае да модернизира администрацията - не говорим за механично съкращаване, а за проверка и осветляване на всички процеси, за тяхната дигитализация, опростяване и повишаване на възможностите за контрол.

Виждаме, също така, че отново имаме близо 1/4 неизпълнение на капиталовата програма за 2020 г., което за пореден път показва лошо планиране на дейностите. На този фон планираното увеличение на капиталовите разходи ще бъде представено като амбициозно, но то е нереалистично.

КАКВО Е НОВОТО?
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НАЙ-НАКРАЯ СЕ КЛАСИРАТ ЗА ПРИОРИТЕТ

След над 10-годишно забавяне и след сериозен натиск от страна на Демократична България в новия бюджет са предвидени повече средства за изграждане на детски градини и ясли. Предвиденото обаче не е достатъчно да преодолее бързо изоставането, поради което очакваме кризата да продължи и през този мандат на Фандъкова.

Всяко дете да има достъп до общинско детско заведение е наш основен приоритет. Още в предизборната си програма ясно заявихме и нужните мерки - строеж на много нови детски ясли и градини, разрешаване на групи в партерните етажи на жилищни и офис сгради, както и временни решения до построяването на новите сгради като предоставянето на ваучери за некласираните. Районните ни кметове предложиха подходящи терени и сгради, а групата ни в СОС предложи и 2-годишен план, с който Столична община да осигури достъп на всяко дете до ясла или детска градина. В крайна сметка, макар и с голямо закъснение г-жа Фандъкова започна да изпълнява предизборната ни програма, а депутатите от мнозинството представиха като свое предложението ни за компенсации за родителите на неприетите в общинските детски градини и ясли деца.

От Демократична България ще продължим внимателно да следим дали отделените средства са достатъчни, дали проектите се изпълняват достатъчно бързо и дали държавното управление ще доведе предложението си докрай.

КАКВО НИ ЛИПСВА? ЛИПСВА ПОЛИТИЧЕСКАТА ВОЛЯ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ

Дигитализацията на Столична община е неотменим ангажимент за Демократична България, затова още първият ни доклад беше нашата Програма за дигитализация, затова създадохме и дарихме мобилни приложения, които районните кметове от Демократична България използват за комуникация с гражданите и заявихме готовност да ги дарим на всеки друг район; затова извоювахме електронно внасяне на документи за съветниците и кметовете. Затова и за нас беше особено важно да видим дигитализацията в действие и по отношение на Бюджет 2021, а именно - проследима и отворена подготовка и представяне, на база на отворени данни и обвързване със стратегическите цели. Не видяхме нищо подобно. Не виждаме и необходимото ниво на детайл в разходната част за дигитализация.

ЛИПСВА ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗДУХА

От този бюджет става ясно, че приоритет на Столична община ще бъде още по-голямо замърсяване на въздуха. Общинската "Топлофикация София" обяви обществена поръчка за 350 млн. лв. за изграждането на инсталация за изгаряне на отпадъци, 61 млн. лв. от които ще бъдат платени от бюджета. Продължаваме да настояваме средствата от оперативна програма “Околна среда” да се използват за ефикасни дейности, а не за финансиране на задлъжнялото с близо 1 млрд. лв. топлинно дружество.

Липсва и видима грижа за друга инфраструктура с отражение върху качеството на въздуха. Парите за велоалеи присъстват, както и преди, формално, със съзнанието, че няма да бъдат реализирани, а средствата, предоставяни годишно за ремонт на тротоари все още са трайно под процента на годишната им амортизация.

ЛИПСВАТ СРЕДСТВА ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ

Едва около 8 милиона лева са предвидени за придобиване на недвижими имоти – за обекти на транспортната и социалната инфраструктура и на зелената система. Сумата е почти два пъти по-малка от миналогодишната и може да покрие само най-минималните нужди за развитие на уличната мрежа и за придобиване на терени за някои социални обекти. Направената заявка от ГЕРБ-СДС за отчуждаване през 2021 г. на общо около 300 декара за паркове, градини и междублоково озеленяване е напълно подвеждаща. Очертава се за поредна година от 2007-ма насам – вече 15 години, да няма нито един отчужден имот за обекти на зелената система, ако не броим имотите за гробищен парк. За поредна година собствениците на имоти предвидени за озеленяване няма да бъдат обезщетявани, а останалите столичани ще бъдат мамени, че се полагат усилия за запазване и развитие на зелените площи. В същото време сроковете за отчуждаване необратимо изтичат.

ЛИПСВА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

Въпреки нашето нееднократно настояване и внесени от нас предложения по темата в предишния бюджет и през годината, виждаме поредния бюджет, в който районите са обезкървени - получават общо за разпореждане 10 млн. лв., разпределени между районите в зависимост от броя постоянни жители и дължината на пътната мрежа. Тези средства не достигат дори за покриване на амортизацията (ремонти) на инфраструктурата, поради което състоянието й продължава да се влошава.

ЛИПСВАТ НОВИ ИНВЕСТИЦИИ В РАЙОНИТЕ

Като изключим заложените средства за детски градини, нови инвестиции в районите почти няма. В “Средец” няма нито един нов обект в капиталовата програма. В “Слатина” за поредна година отпадат основните ремонти на основни улици. “Овча купел” отсъства от инвестиционната програма с нови обекти. Капиталовата програма за вътрешнокварталните улици и пространства е толкова недостатъчна, че все едно я няма. Проекти, присъствали в бюджета за миналата година, отсъстват от тазгодишния - само няколко от многото примери са ремонтът на парк “Заимов”, кръговото движение на бул. “Св. Климент Охридски” и бул. “Андрей Ляпчев” в Студентски, ул. “Народен герой” в Овча Купел …

ЛИПСВА ПОЛИТИКА ЗА ВОДНИЯ СЕКТОР

Виждаме сериозно неглижиране и неразбиране на проблемите на водния сектор, а оттам и липса на адекватни заложени средства: за ВиК сектора, за почистване и поддържане на речните корита, за поддръжка, ремонт и обезопасяване на хвостохранилищата, за които, по думите на г-н Барбалов няма отпуснат и 1 лев за тях. Липсват средства за адекватна поддръжка, ремонт, охрана и контрол на язовирите.

Близо 30% от гражданите на София нямат работеща и законна канализация - почти всички столични квартали извън околовръстния път. На този фон видяхме как СО кандидатства в последния възможен момент и то за едва 90 от възможните 400 млн. лв. по Оперативна програма “Околна среда” 2014-2020 г.

ЛИПСВА АДЕКВАТНА ГРИЖА ЗА КУЛТУРАТА

Не можем да не отбележим, че сектор „Култура“ е един от най-засегнатите от Covid-19 кризата и съпътстващите я ограничения. Въпреки това в представения проектобюджет не се виждат предвидени средства в тази насока. Макар на първи прочит да се наблюдава повишение (крайно недостатъчно) в средствата, предвидени за култура, след поглед в детайл виждаме, че липсва идея за развиване на културни политики в рамките на СО. Бюджетните предвиждания са крайно непрозрачни, информацията е оскъдна, и, въпреки това, липсата на финансиране по определени пера, е очевидна.

От представения бюджет не се идентифицират средства, отредени за консервация и реставрация на сгради – недвижими културни ценности – общинска собственост, да не говорим за частна такава, когато СО може да упражни правата си по реда на Закона за културното наследство. Това говори за липса изобщо на такава политика в рамките на СО. Няколкото предвидени дейности по консервация, реставрация и преустройство са, в по-голямата си част, проекти, започнали в минали години. Нови инициативи не са предвидени, а от наличната информация няма как да се изведе, че такива все пак са заложени.

Липсва визия и информация за развитие и съхраняване на човешкия капитал в сектор култура. Видно е че и програма „Културно наследство“ остава с непроменен бюджет, което говори за липса на развитие на тази политика.

Времето в София

Въздухът в София

Присъединете се
към нашата общност
във Вайбър

viber-button

Анкета

Ще се сформира ли ново правителство?
 • Да, дясно-център (10%, 49 Гласове)
 • Да, голяма коалиция (18%, 94 Гласове)
 • Не, несъвместими са (16%, 84 Гласове)
 • Не, ще има нови избори (48%, 248 Гласове)
 • Не мога да преценя (8%, 40 Гласове)
Общо гласували: 515 Обратно към гласуване

Фиксинг на БНБ

 • EUR
  1.95583
 • GBP
  2.19386
 • USD
  1.72594
 • CAD
  1.30991
 • CHF
  1.72731
 • JPY
  1.51968
Реклама

Виц на седмицата Виж Още

Защо в София пукат гумите на варненци?

Защото им се диша свеж морски въздух.

Късмет на деня

Хората, които са непрекъснато кисели, в следващия сиживот се прераждат в туршия

Коментари

Реклама

Последни

Реклама

Виж също

close

Зам.-кметът по транспорт и директорът на ЦГМ спориха за трамвайна......

Сериозен спор бе предизвикан на вчерашното заседание на Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност в СОС. Ябъл...

Прочети още keyboard_arrow_right