Времето в София

Въздухът в София

Анкета

Ще се сформира ли ново правителство?
  • Да, дясно-център (11%, 67 Гласове)
  • Да, голяма коалиция (17%, 103 Гласове)
  • Не, несъвместими са (15%, 93 Гласове)
  • Не, ще има нови избори (49%, 308 Гласове)
  • Не мога да преценя (8%, 53 Гласове)
Общо гласували: 624 Обратно към гласуване
comment 0
visibility 1884
С промени в наредба Столична община поема издържката на 2400 деца  в  гради

С промени в наредба Столична община поема издържката на 2400 деца в градини в София

Около 2400 деца в предучилищна възраст ще бъдат освободени от такса. Облекчението е за техните родители или настойник. Това ще стане възможно с приемането от Столичният общински съвет  промени в Наредбата за местните такси и цени на услуги на Столичната община. Поправките са на базата на Закона за предучилищно и училищно образование, а целта е да бъдат облекчени родителите при въвеждането на задължителното предучилищно образование, както и да бъде улеснен достъпът на децата предучилищна възраст до образователната система. От облекчението ще се възползват самотни родители, настойник на сирак, с ТЕЛК и многодетни родители.  Столична община ще поеме изцяло издръжката на деца в неравностойно положение. Към момента родители плащат до 50% от таксата. При моногодетни родители, с трето и следващи деца, те ще бъдат освобождавани от задължителната предучилищна такса в софийските градини. С около 10% ще бъде намалена и таксата на родители, без преференции, с деца на 5 и 6-годишна възраст.. До момента изброените групи родители заплащаха 50% от таксата, или 30 лв. Сега идеята е тя да се поема изцяло от държавата. По данни от администрацията помощта ще обхване около 2400 деца. За останалите родители на деца на 5 и 6 години, които не ползват преференции за заплащането на такса, тя ще бъде намалена с 10%.

comment 0
visibility 2149
Общинските съветници от Демократична България за Бюджет 2021: Бюджет на тъм

Общинските съветници от Демократична България за Бюджет 2021: Бюджет на тъмно

Проектът за Бюджет 2021 г. на Столична община беше представен от кмета на София Йорданка Фандъкова преди седмица. Основно средствата са насочени в 3 стратегически цели - изграждане на стратегическа инфраструктура на София, изграждане на детски градини за решаване на проблема с местата за децата и подобряване качеството на въздуха и чистотата на града. Продължават обсъжданията, дискусии и предложения от политическите групи в СОС, бизнеса, синдикати и неправителствени организации. Столица.bg ще ви представи позицията на всяка политическа група в СОС - ГЕРБ-СДС, БСП-София, Демократична България, Патриоти за София и независимия общински съветник Борис Бонев. Бюджет 2021 г. на Столична община трябва да бъде приет от местния парламент на София през февруари.  За поредна година бюджетът на Столична община (СО) е съставен “на тъмно” от администрацията на г-жа Фандъкова. Опозицията получи частична информация за рамката на бюджета чак след пресконференцията на кмета за представянето му. Ние от Демократична България се противопоставяме на този подход за еднолично разпределяне на близо 1,9 млрд. лв. обществен ресурс и настояваме за прозрачно и задълбочено обсъждане и приемане на бюджета. ОЩЕ ОТ СЪЩОТО Очевидно е, че новият бюджет е "още от същото". Практически няма промяна в нито една общинска политика. Разликата с миналогодишния се дължи главно на увеличение на държавния трансфер и донякъде на европейското финансиране и на неразплатените средства от миналата година. Планираното повишаване на собствените приходи е незначително. За поредна година не виждаме напредък и в това такса смет да бъде обвързана с количеството генерирани отпадъци. Виждаме обаче, че столичният кмет не желае да модернизира администрацията - не говорим за механично съкращаване, а за проверка и осветляване на всички процеси, за тяхната дигитализация, опростяване и повишаване на възможностите за контрол. Виждаме, също така, че отново имаме близо 1/4 неизпълнение на капиталовата програма за 2020 г., което за пореден път показва лошо планиране на дейностите. На този фон планираното увеличение на капиталовите разходи ще бъде представено като амбициозно, но то е нереалистично. КАКВО Е НОВОТО?ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НАЙ-НАКРАЯ СЕ КЛАСИРАТ ЗА ПРИОРИТЕТ След над 10-годишно забавяне и след сериозен натиск от страна на Демократична България в новия бюджет са предвидени повече средства за изграждане на детски градини и ясли. Предвиденото обаче не е достатъчно да преодолее бързо изоставането, поради което очакваме кризата да продължи и през този мандат на Фандъкова. Всяко дете да има достъп до общинско детско заведение е наш основен приоритет. Още в предизборната си програма ясно заявихме и нужните мерки - строеж на много нови детски ясли и градини, разрешаване на групи в партерните етажи на жилищни и офис сгради, както и временни решения до построяването на новите сгради като предоставянето на ваучери за некласираните. Районните ни кметове предложиха подходящи терени и сгради, а групата ни в СОС предложи и 2-годишен план, с който Столична община да осигури достъп на всяко дете до ясла или детска градина. В крайна сметка, макар и с голямо закъснение г-жа Фандъкова започна да изпълнява предизборната ни програма, а депутатите от мнозинството представиха като свое предложението ни за компенсации за родителите на неприетите в общинските детски градини и ясли деца. От Демократична България ще продължим внимателно да следим дали отделените средства са достатъчни, дали проектите се изпълняват достатъчно бързо и дали държавното управление ще доведе предложението си докрай. КАКВО НИ ЛИПСВА? ЛИПСВА ПОЛИТИЧЕСКАТА ВОЛЯ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ Дигитализацията на Столична община е неотменим ангажимент за Демократична България, затова още първият ни доклад беше нашата Програма за дигитализация, затова създадохме и дарихме мобилни приложения, които районните кметове от Демократична България използват за комуникация с гражданите и заявихме готовност да ги дарим на всеки друг район; затова извоювахме електронно внасяне на документи за съветниците и кметовете. Затова и за нас беше особено важно да видим дигитализацията в действие и по отношение на Бюджет 2021, а именно - проследима и отворена подготовка и представяне, на база на отворени данни и обвързване със стратегическите цели. Не видяхме нищо подобно. Не виждаме и необходимото ниво на детайл в разходната част за дигитализация. ЛИПСВА ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗДУХА От този бюджет става ясно, че приоритет на Столична община ще бъде още по-голямо замърсяване на въздуха. Общинската "Топлофикация София" обяви обществена поръчка за 350 млн. лв. за изграждането на инсталация за изгаряне на отпадъци, 61 млн. лв. от които ще бъдат платени от бюджета. Продължаваме да настояваме средствата от оперативна програма “Околна среда” да се използват за ефикасни дейности, а не за финансиране на задлъжнялото с близо 1 млрд. лв. топлинно дружество. Липсва и видима грижа за друга инфраструктура с отражение върху качеството на въздуха. Парите за велоалеи присъстват, както и преди, формално, със съзнанието, че няма да бъдат реализирани, а средствата, предоставяни годишно за ремонт на тротоари все още са трайно под процента на годишната им амортизация. ЛИПСВАТ СРЕДСТВА ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ Едва около 8 милиона лева са предвидени за придобиване на недвижими имоти – за обекти на транспортната и социалната инфраструктура и на зелената система. Сумата е почти два пъти по-малка от миналогодишната и може да покрие само най-минималните нужди за развитие на уличната мрежа и за придобиване на терени за някои социални обекти. Направената заявка от ГЕРБ-СДС за отчуждаване през 2021 г. на общо около 300 декара за паркове, градини и междублоково озеленяване е напълно подвеждаща. Очертава се за поредна година от 2007-ма насам – вече 15 години, да няма нито един отчужден имот за обекти на зелената система, ако не броим имотите за гробищен парк. За поредна година собствениците на имоти предвидени за озеленяване няма да бъдат обезщетявани, а останалите столичани ще бъдат мамени, че се полагат усилия за запазване и развитие на зелените площи. В същото време сроковете за отчуждаване необратимо изтичат. ЛИПСВА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ Въпреки нашето нееднократно настояване и внесени от нас предложения по темата в предишния бюджет и през годината, виждаме поредния бюджет, в който районите са обезкървени - получават общо за разпореждане 10 млн. лв., разпределени между районите в зависимост от броя постоянни жители и дължината на пътната мрежа. Тези средства не достигат дори за покриване на амортизацията (ремонти) на инфраструктурата, поради което състоянието й продължава да се влошава. ЛИПСВАТ НОВИ ИНВЕСТИЦИИ В РАЙОНИТЕ Като изключим заложените средства за детски градини, нови инвестиции в районите почти няма. В “Средец” няма нито един нов обект в капиталовата програма. В “Слатина” за поредна година отпадат основните ремонти на основни улици. “Овча купел” отсъства от инвестиционната програма с нови обекти. Капиталовата програма за вътрешнокварталните улици и пространства е толкова недостатъчна, че все едно я няма. Проекти, присъствали в бюджета за миналата година, отсъстват от тазгодишния - само няколко от многото примери са ремонтът на парк “Заимов”, кръговото движение на бул. “Св. Климент Охридски” и бул. “Андрей Ляпчев” в Студентски, ул. “Народен герой” в Овча Купел … ЛИПСВА ПОЛИТИКА ЗА ВОДНИЯ СЕКТОР Виждаме сериозно неглижиране и неразбиране на проблемите на водния сектор, а оттам и липса на адекватни заложени средства: за ВиК сектора, за почистване и поддържане на речните корита, за поддръжка, ремонт и обезопасяване на хвостохранилищата, за които, по думите на г-н Барбалов няма отпуснат и 1 лев за тях. Липсват средства за адекватна поддръжка, ремонт, охрана и контрол на язовирите. Близо 30% от гражданите на София нямат работеща и законна канализация - почти всички столични квартали извън околовръстния път. На този фон видяхме как СО кандидатства в последния възможен момент и то за едва 90 от възможните 400 млн. лв. по Оперативна програма “Околна среда” 2014-2020 г. ЛИПСВА АДЕКВАТНА ГРИЖА ЗА КУЛТУРАТА Не можем да не отбележим, че сектор „Култура“ е един от най-засегнатите от Covid-19 кризата и съпътстващите я ограничения. Въпреки това в представения проектобюджет не се виждат предвидени средства в тази насока. Макар на първи прочит да се наблюдава повишение (крайно недостатъчно) в средствата, предвидени за култура, след поглед в детайл виждаме, че липсва идея за развиване на културни политики в рамките на СО. Бюджетните предвиждания са крайно непрозрачни, информацията е оскъдна, и, въпреки това, липсата на финансиране по определени пера, е очевидна. От представения бюджет не се идентифицират средства, отредени за консервация и реставрация на сгради – недвижими културни ценности – общинска собственост, да не говорим за частна такава, когато СО може да упражни правата си по реда на Закона за културното наследство. Това говори за липса изобщо на такава политика в рамките на СО. Няколкото предвидени дейности по консервация, реставрация и преустройство са, в по-голямата си част, проекти, започнали в минали години. Нови инициативи не са предвидени, а от наличната информация няма как да се изведе, че такива все пак са заложени. Липсва визия и информация за развитие и съхраняване на човешкия капитал в сектор култура. Видно е че и програма „Културно наследство“ остава с непроменен бюджет, което говори за липса на развитие на тази политика.

comment 0
visibility 1889
Иван Таков от БСП-София за Бюджет 2021: Няма да подкрепим проектобюджета на

БСП-София за Бюджет 2021: Няма да подкрепим проектобюджета на Столична община за 2021 г.

Проектът за Бюджет 2021 г. на Столична община беше представен от кмета на София Йорданка Фандъкова преди седмица. Основно средствата са насочени в 3 стратегически цели - изграждане на стратегическа инфраструктура на София, изграждане на детски градини за решаване на проблема с местата за децата и подобряване качеството на въздуха и чистотата на града. Продължават обсъжданията, дискусии и предложения от политическите групи в СОС, бизнеса, синдикати и неправителствени организации. Столица.bg ще ви представи позицията на всяка политическа група в СОС - ГЕРБ-СДС, БСП-София, Демократична България, Патриоти за София и независимия общински съветник Борис Бонев. Бюджет 2021 г. на Столична община трябва да бъде приет от местния парламент на София през февруари.Групата на „БСП за България“ в Столичния общински съвет не вижда основания да подкрепи проектобюджета на Столична община за 2021 г. Въпреки многократно заявяваните, лично от кмета Фандъкова, обещания за прозрачност и увеличаване на децентрализацията при формирането му, по трайно утвърдената от ГЕРБ практика, проектът на сборния бюджет на София отново бе изготвен изцяло от общинската администрация. За пореден път грубо се отнемат основните правомощия на висшия орган на местното самоуправление в столицата да разработва политиките и приоритетите за развитието на града, които да намират отражение в бюджета. Представянето на проекта в готов вид, води до неговото формално обсъждане и приемане, което през над 14-годишното управление на ГЕРБ трайно превръща СОС в "гумен печат" и придатък на общинската администрация. Неслучайно проектът първо беше представен пред медиите, а след това на общинските съветници и то под формата на две страници, без разбивки по дейности и без обектите в инвестиционната програма. Не бе предоставена каквато и да е информация относно изпълнението на бюджета за 2020 г., което е задължително за правилната преценка на рамката на бюджета за 2021 г. Представеният проект за бюджет на Столична община е "копи - пейст" на досегашните бюджети и не осигурява перспектива за трайно решаване на нито един от хроничните проблеми на столицата, в това число и на многократно заявяваните от кмета Фандъкова три приоритета – транспортна инфраструктура, места в детските градини и чистота на въздуха. Той по нищо не се различава от предходните. Тези приоритети, обаче, не са защитени финансово, тъй средства за тях не се различават съществено от планираните през предходните години. Широко рекламирания увеличен размер на бюджета - 1, 884 млрд. лв. по същество се дължи на преходния остатък в размер на 171 млн. лв. от неусвоени средства през 2020 г. и на увеличената с над 110 млн. лв. държавна субсидия. Собствените приходи на Столична община се увеличават едва с 22 млн. лв., като се предвижда тези от общинската собственост да се увеличават със „скромните” 4 млн.лв. Групата на БСП не е съгласна и с философията, по която се планира разходната част и се изготвя капиталовата програма. По неясни критерии в нея се включват конкретни обекти, определени от администрацията. Обявената децентрализация на инвестициите в размер на 10 млн. лв., т. е. по-малко от 2%, пряко за 24-те района на Столична община, е крайно недостатъчна. Извън големите обекти в капиталовата програма са предвидени незначителни средства за качествено подобряване на средата и условията на живот в жилищните комплекси и квартали, в т.ч. и предвидените средства за ремонт и поддържане на уличната мрежа, за почистване на междублоковите пространства в районите и кварталите на София. Общинските съветници от БСП настояват да бъдат своевременно запознати с подробните разчети на рамката на бюджета, включително и с данните за изпълнението на бюджета за миналата година. Още повече, че по предварителна информация, капиталовата програма за 2020 г., която беше в размер на 444 млн. лева, е изпълнена около 70%. Това означава, че не са усвоени около 144 млн. лв. А именно капиталовата част от бюджета има за цел да направи живота на столичани по-добър. За съжаление, практиката показва трайна тенденция - изпълнението на планираните проекти да е съпроводено от проблеми и скандали, свързани с качеството и сроковете на завършването им. Социалистите в СОС за пореден път ще изготвят алтернативни предложения за приходната и разходна част на бюджета и ще посочат инвестиционни обекти. Друг е въпросът дали управляващите ще ги приемат, тъй като досегашната практика е да се отхвърлят идеите на опозицията.

Реклама
comment 0
visibility 1906
Георги Георгиев от ГЕРБ-СДС за Бюджет 2021: Проектът за Бюджет 2021 е на фу

Георги Георгиев от ГЕРБ-СДС за Бюджет 2021: Проектът за Бюджет 2021 е на фундаменталните п...

Проектът за Бюджет 2021 г. на Столична община беше представен от кмета на София Йорданка Фандъкова преди седмица. Основно средствата са насочени в 3 стратегически цели - изграждане на стратегическа инфраструктура на София, изграждане на детски градини за решаване на проблема с местата за децата и подобряване качеството на въздуха и чистотата на града. Продължават обсъжданията, дискусии и предложения от политическите групи в СОС, бизнеса, синдикати и неправителствени организации. Столица.bg ще ви представи позицията на всяка политическа група в СОС - ГЕРБ-СДС, БСП-София, Демократична България, Патриоти за София и независимия общински съветник Борис Бонев. Бюджет 2021 г. на Столична община трябва да бъде приет от местния парламент на София през февруари. Бюджетът е баланс между приходи и разходи, и в предложения проект за 2021 г. са заложени фундаменталните проекти за града – градски рингове, детски градини и чистота на въздуха. Рекордните 1,884 млрд. лв. са резултат от успешната работа на екипа на кмета и по-голямата подкрепа от държавата за училища, детски градини, социални дейности. Въпреки натрупаните, заради епидемията от COVID-19, близо 50 млн. загуби за градския транспорт през 2020 г. не спряхме нито един автобус, не променихме разписанията, не направихме никакви съкращения. Напротив, градският транспорт е безопасен, положихме много грижи за дезинфекция и спазване на всички епидемични мерки. Над половината от парите, в по-високия бюджет за 2021 година, за инвестиции и ремонти са привлечени средства от европейски програми. Това е атестация за добра и ефективна работа на общината. И ми се струват безсмислени споровете с опозицията, че евро средствата били вредни, защото столичани искат добра градска среда. И след като работим за нея, успяваме да я постигнем с повече спечелени европроекти, което е повод за гордост. Привличането на финансиране по оперативните програми позволява нашите данъци да отидат за други дейности. Осигуряваме над 50 млн. лв за кварталите, като 10 млн. лв. се управляват пряко от районните кметове. Няма да се уморя да повтарям, че не делим районите на наши и чужди. Има една много проста формула, която определя как се отпускат пари за улични ремонти – с 50% тежест е броят на населението в съответния район, а другите 50% е дължината на уличната мрежа. Какво по-справедливо от това? Опозицията прилага някакво криворазбрано мото, че трябва винаги да е против бюджета – без значение какъв е той. Не очаквам изненади и този път при обсъждането на Бюджет 2021 в СОС. Опозицията винаги критикуват, но без да кажат откъде да дойдат повече пари за това, което предлагат. Това е несериозно, непродуктивно и напълно безсмислено като упражнение – без да засягам никого, просто полезният ефект от дебатите често е нулев за гражданите. Затова се надявам колегите да колегите да постъпят по-зряло тази година и да седнат да поработят. Да изчетат всички данни, да анализират изпълнението на бюджета за 2020 г., да проверят готовността за проектите през 2021 г. Винаги в капиталовата програма се включват не всички проекти, които са важни по принцип, а важните проекти, за които има готовност – имат готови проекти или избран изпълнител, а най-добре и двете. Това е същината на управлението – да определиш кое е възможно и да го постигнеш с много труд през финансовата година. Ние не си измисляме оправдания, а намираме решения за проблемите на хората – и Бюджет 2021 е доказателство за това. Един пример само ще дам в заключение – спомняте си споровете дали да помогнем с водоснабдяването на Перник – критики по медиите от опозицията, а накрая гласуваха в подкрепа на доклада ни. И благодарение на усилията на кмета на София имаме по сметките на общината 10 млн. лева от държавата за изграждане на тръбопровод между двата градски водопровода – така че ако се случи нещо по единия, да можем да ползваме другия. Тоест, решението да помогнем на Перник беше добро – наши сънародници не останаха без вода през епидемията, а за София спечелихме 10 млн. лв. Това са истинските резултати. Другото са политически спектакли за отчитане на дейност… Проектът на Бюджет 2021 на Столична община е рекорден и без да се увеличават размерите на местните данъци и такси за столичани. Три са основните направлени, като очаквано от тях ще има ефект за подобряване живота в града. 140 млн. лв. са предвидени за основния стратегически приоритет - изграждането на нова инфраструктура. Завършването на втория и третия градски ринг ще облекчи значително трафика в столицата, а прогнозата е с 1/3 да намалее трафикът, който минава през центъра на града. Вторият приоритет на Бюджет 2021 е осигуряването на места за всички деца в яслите и детските градини. Кметът на София Йорданка Фандъкова подготви и СОС прие програма за справяне с недостига на места в детските градини и ясли до 3 години. През тази година ще се инвестират 66 млн. лева за изграждане и разширяване на 45 сгради. 1,6 млн. лева са отделени за проектиране на 16 нови сгради за детски градини, които да включим в строителната програма догодина. Третият приоритет е чистота на въздуха в София и са предвидени общо за капиталови инвестиции около 200 млн. лв. за подмяна на стари печки, инвестиции в метро и електротранспорт, станции и системи за въздуха, миене на улици и паркове.

comment 0
visibility 1597
Махат 4 незаконни обекта на територията на парк "Витоша"

Махат 4 незаконни обекта на територията на парк "Витоша"

Има издадени заповеди за премахването на 4 незаконни обекта на територията на природен парк "Витоша". Заповедите са от Направление „Архитектура и градоустройство“, Столична община. Незаконните постройки се намират около  хотел „Аглика“ на територията на природен парк „Витоша“.   Установените незаконни строежи са: сграда за обслужващ персонал, едноетажна сграда за КПП, гараж и метална бариера.    Направление „Архитектура и градоустройство“ извършва проверки за законосъобразността и техническото състояние на 17 строежа на територията на парк „Витоша“ след разпореждане от Върховна административна прокуратура. Ето и какво са констатирали контролните органи:  За строеж: „прилежаща сграда“ към ГД „Брезовица“ са предприети действия по реда на чл. 195 и чл. 196 от ЗУТ и е издадена заповед за премахване. Към момента индивидуалния административен акт е в процедура по обявяване. За изградена ограда, неподходяща по местоположение, са предприети действия. На 14.01.2020г. е извършен оглед на място, в присъствието на ТД „Държавно горско стопанство“ София, Изпълнителна агенция по горите – Дирекция „Природен парк“ Витоша. Към настоящия момент се изготвя протокол на комисията. След влизане в сила на издадените заповеди, собствениците ще получат покана за доброволно премахване. В случай, че не бъдат изпълнени, Столична община ще пристъпи към действия по принудително премахване.   През миналата година в имота на хотел „Аглика“ (бивша резиденция на Тодор Живков) бяха установени още 3 незаконни строежа: едноетажна сграда, с прилежаща тераса и частичен полуподземен етаж-оранжерия, двуетажна офисна сграда, с гараж, складове два навеса и едноетажен склад. Заповедите за премахване бяха обжалвани от собственика, като съдебните производства още не са приключили. Цялостната проверка на природен парк „Витоша“ продължава и през настоящата година.    

comment 0
visibility 1695
В София: Още две спортни площадки, каране на скейтборд в Северния парк

В София: Още две спортни площадки, каране на скейтборд в Северния парк

Места за нови две спортни площадки, най-вероятно в по-крайните столични квартали, ще бъдат определени до края на този месец. Те се ще правят от "София – Европейска столица на спорта". Това съобщи Анатоли Илиев, зам.-председател на организацията, цитиран от БНР. Заявки се подават от районните кметове. Вече се знае и как ще изглеждат съоръженията на физическа активност. В следващите месеци ще се правят още площадки. До този момент в София има около 90.   Ръководствата на столичните райони определят къде какви спортни съоръжения да бъдат поставени в паркове и други открити пространства. Дори и финансирането да бъде отпуснато от Столичната община, отговорност за поддръжката остава на районните общини, допълни още Анатоли Илиев.   При сигнал за нередност със съоръжение на фитнес площадка, то се възстановява със средства на съответната районна община или от друг източник. Имало е и случай на изцяло възстановена площадка след хулигански прояви, поясни Илиев.   Той припомни, че стрийт фитнесът и паркурът вече са олимпийски спортове. През 2021 г. София ще е домакин на световно първенство по стрийт фитнес. Проектът за скейтборд терен в Северния парк е готов и е осигурено финансиране, но заради пандемията изграждането през 2020 г. е отложено, каза още Анатоли Илиев.    

comment 0
visibility 1370
Общински съветници искат изслушване за метрото в Комисията по транспорт на

Общински съветници искат изслушване за метрото в Комисията по транспорт на СОС

Общински съветници от БСП и Демократична България се обединиха около аварията в метрото и поискаха спешно изслушване от Метрополитен в Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност в СОС. С имейл до медиите членовете на Комисията от БСП Калоян Паргов, Альоша Даков и Михаил Ставрев, заедно с двамата си колеги от „Демократична България“ Симеон Ставрев и Велислав Панев, поискаха спешно изслушване на ръководството на „Метрополитен“ ЕАД за аварията по трасето на третия метродиаметър. Както е известно преди два дни по релсовото трасе имаше отклонение от над 5 милиметра, системите за сигурност се задействаха и спря движението на влаковете в участъка от метростанция "Театрална" до "Хаджи Димитър". По първоначална информация деформацията вероятно е получена от повишеното ниво на водата в съседната на метрото Перловска река. От вторник вечерта се работи по разкриване на 30-метровата отсечка и отстраняване на проблема. Според Правилника за работа на СОС, петимата общински съветници, които са повече от 1/3 от състава на 13-членната комисия, имат право да поискат извънредно заседание. Целта е да получат подробна информация за ситуацията и причините, предизвикали деформацията на релсовия път в участъка между станциите „Театрална“ и „Хаджи Димитър“, само 5 месеца след пускането в експлоатация на третия лъч на метрото. Като "Другарска прегръдка" определи искането председателят на Комисията по транспорт и пътна бузопасност в СОС Карлос Контрера от "Патриоти за София". "Новият отечествен фронт от социалисти и ляво-либерални "демократи" този път е с искане за извънредно заседание на комисията по Транспорт. Спешно, веднага. Че заседание по въпроса трябва да има - трябва, че няма да минем с едно заседание по темата (по мое мнение) също е вярно. Напъните на социалистическо-демократична България обаче са за друго. Да се правят скандали и да се държат високопарни речи колко са загрижени за ситуацията. Само че и самите те добре знаят, че в момента на повечето въпроси отговори няма", написа във фейсбук Контрера. Тепърва специалисти по подземно строителство и екипи на Метрополитен ще съберат фактите, казва Контрера и допълва, че трябва да се извърши обследване не само на плочата и състоянието на терена под релсите, но и да се огледа целият тунел за скрити дефекти. "Когато експертите съберат достатъчно факти, за да ни очертаят картината, тогава ще има заседание. Отказвам да бъда въвличан в безсмислиците на БСП и Демократична България, в дежурните им циркове, породени от напъни да се доредят по-напред в листата за народни представители", коментира Контрера. Той е категоричен, че причините за аварията внимателно трябва да се изследват, за да се определи после откъде точно е дошъл проблемът, както и за да се вземат мерки да няма подобни ситуации занапред.

comment 0
visibility 1144
Кметове на Столична община  и обсъдиха мерките за възстановяване на щетите

Кметове на Столична община обсъдиха мерките за възстановяване на щетите от наводнението

Районите кметове на Столична община, чийто райони са пострадали от наводнението, се събра на среща, за да се обсъдят предприетите мерки и превенцията. Всички предложения да бъдат дадени в писмен вид до Постоянната комисия по ред и сигурност към СОС, препоръчаха общински съветници. На базата на предложенията ще бъде изготвен План за действие за изпълнение на Стратегия за сигурност на Столична община 2021-2027 г. С документа ще бъдат набелязани мерките и посочени необходимите финансови средства и структурите, които ще отговарят за изпълнението на задачите. Целта на срещата бе да се анализира случилото се, да се изслушат всички държавни и общински звена взели участие в отстраняването на последствията, за да може да се предвидят дейности по превенция и работа на терен при подобни бъдещи неблагоприятни метеорологични условия. Предстои приемане на бюджет за 2021 г. на Столична община и необходимите средства да бъдат заложени за конкретни мерки и инвестиции с цел защита на населението и неговото имущество на територията на общината. Кметовете на районите “Нови Искър”, “Надежда” и “Връбница”, кметовете на кметства Мировяне, Житен, Кубратово, Кътина, Балша, Мрамор, Волуяк, директора на “Напоителни системи”, началникът на ПБЗН-Нови Искър, директора на дирекция “Аварийна помощ и превенция” към Столична община, директора на дирекция “Сигурност” към Столична община подробно обсъдиха ситуацията и последствията от обилните валежи. Директорът на дирекция “Аварийна помощ и превенция”  Красимир Димитров подробно информира участниците за действията, които екипите са извършили за спасяването на жителите и имуществото им от придошлите води. Той разказа за работата на поверената му дирекция по предотвратяването на аварийните ситуации – почистването на реките, корекция на речните корита, постоянното наблюдение на състоянието им. Директорът на АПП каза, че в момента се подготвя цялостна програма за бъдещи дейности, която ще бъде готова в началото на февруари.  

comment 0
visibility 1505
Председателят на СОС: Бюджет 2021 на София е адекватният отговор на кризисн

Председателят на СОС: Бюджет 2021 на София е адекватният отговор на кризисната ситуация

По-големият бюджет, който Столична община залага за 2021 година е донякъде изненадващ, но всъщност е резултат от добрата данъчна политика, от повечето привлечени пари от държавата, както и от защитените европейски проекти. Това заяви в интервю за БТА председателя на СОС Елен Герджиков. Аргументът му е, че се очаква ръст на приходите по отношение на сделките с недвижими имоти, тъй като се видя, че този сектор не е засегнат от кризата. И е категоричен, че няма да се увеличават размерите на местните данъци и такси за столичани през 2021–а година, защото в момент на криза това би било крайно неуместно. Председателят на местния парламет е убеден, че Бюджет 2021 на Столична община е възможно най-адекватния отговор с оглед на изминалата тежка година и кризисната ситуация в резултата на пандемията от COVID-19. Герджиков определи изминалата 2020-а година като трудна и изпълнена с предизвикателства не само за София и страната, но и за целия свят. "За съжаление не ковид кризата, а предстоящите парламентарни избори не позволяват дебатите в СОС да се водят по същество, каквото е било винаги моето желание. Амбициите за изява – били те лични или партийни, на някои колеги от опозицията често надделяват. Иска ми се да вярвам, че след парламентарния вот, фокусът на дискусиите в общинския съвет отново ще е насочен към подобряване качеството на живот в града ни" С решението на СОС за заем от Европейската инвестиционна банка, че се дава възможност да бъде осигурено финансиране за изграждане и рехабилитация на ключови за града пътни обекти, които трябва да бъдат завършени през следващите 5 години. Герджиков е категоричен, че това са липсващи на този етап участъци от вътрешните рингове на София, нови трамвайни трасета и реконструкция на съществуващи, както и изграждане на първия етап от Зеления ринг на София - общо 10 стратегически обекта, които ще променят транспортната схема на столицата. Относно недостига на места в детските градини той открои тригодишната програма на Столичната община за изграждане на нови 67 детски градини. "Програмата е приета от СОС и представлява сериозна стъпка към преодоляване на недостига. Със строителството на нови сгради и реконструкцията на съществуващи ще бъдат разкрити близо 6000 нови места. Основната цел е осигуряване на места за всички деца от 3 до 6 години, както и чувствително увеличаване на местата в яслените групи", каза Герджиков. Според него тикет системата вече е готова. Всички необходими устройства са монтирани, включително и по третата линия на метрото. Две от основните функционалности на системата работят още от декември, както и видеонаблюдението и мониторинга на пътникопотока. А от ЦГМ са потвърдили, май 2021 г. цялата система ще функционира. Освен пътуването с карта за градски транспорт, ще има възможност за закупуване на билет с дебитна или кредитна карта, телефон или смарт часовник. По отношение на самото таксуване – за време или разстояние, както и за неговия размер, председателят на СОС каза, че общинският съвет трябва да вземе решение, но на база точни данни от мониторинга на пътникопотока. Според Герджиков за София е по-подходящо да бъде въведено таксуването за време. Това ще даде възможност в рамките на 60 или 90 минути всеки да се придвижи в града, сменяйки различни превозни средства, на цената на едно пътуване.

comment 0
visibility 1580
Бизнес планът на Топлофикация-София с 60% по-добър финансов резултат спрямо

Бизнес планът на Топлофикация-София залага на 60% по-добър финансов резултат от 2020 г.

След около 2 часа обсъждане в Столичния общински съвет съветниците приеха бизнес плана на Топлофикация-София с 30 гласа "за", 19 "въздържал се" и  7 "против". В него се предвижда продължаване на стратегическите цели за цялостно стабилизиране и оздравяване на компанията. Фокусът е поставен както върху големите инвестиционни проекти, така и върху подобряването на бизнес процесите и клиентското обслужване. За трета поредна година дружеството ще намали загубите. „Топлофикация София“ предвижда да предоговори дългосрочните задължения и така да осигури възможност за инвестиции в модернизация на производството, което е ключът към дългосрочното стабилизиране на дружеството. През 2021 г. ще стартират и проектите за технологичната модернизация и увеличаване на електропроизводството. Дружеството планира ръст на приходите съответно с 18% на електрическата енергия и с 9% на топлинната енергия основно в резултат на увеличено производство. Общинското дружество е заложило в бизнес плана си да продължи тенденцията да продава 100% от произведената електроенергия през БНЕБ, като по този начин осигурява предвидимост на бъдещите вземания от търговията с електроенергия. В Бизнес плана са посочени и основните проекти за периода 2020 - 2024 г. Те включват изграждането на инсталацията за оползотворяване на RDF, както и на когенерационни модули. Модулите ще осигурят производството на електрическа и топлинна енергия и ще подобрят техническото и икономическото състояние на дружеството. Ефектът от замяната на нискоефективни мощности със съвременни ко-генерации ще позволи произвеждане на почти три пъти по-големи количества електроенергия за период от 4 години и повишаване на приходите от продажбата ѝ с до 2 пъти и половина. Ще продължи и диверсификацията на доставките на природен газ, като средно 40% от количествата ще се закупуват от газовата борса по свободно договорени цени, средно с 5% по-ниски от тази на обществения доставчик и при по-изгодни условия с отложено плащане. Програмата за рехабилитация на топлопреносната мрежа за тази година предвижда нови 25 км., което е с 3 км. повече от 2020 г., приключване на модернизацията на ТГ 3 в ТЕЦ „София Изток” и преобразуването ѝ от кондензационна в противоналегателна турбина. Сред основните приоритети е и надграждането на Мониторинг система за локализиране на пробиви по топлопреносната мрежа, което ще намали загубите по мрежата и ще подобри качеството на услугата.

comment 0
visibility 1717
СОС одобри тегленето на заем от 60 млн. евро от ЕИБ за 10 стратегически тра

СОС одобри тегленето на заем от 60 млн. евро от ЕИБ за 10 стратегически транспортни обекта...

Столична община ще изтегли до 60 млн. евро инвестиционен заем от Европейската инвестиционна банка за изграждане на вътрешните рингове, които ще изведат трафика от центъра, за ремонт на трамвайни линии и за първата част от зеления ринг. Предложението за креди получи зелена светлина на първото за годината заседание на Столичния общински съвет. Плановете са за срок от 5 години да бъдат изпълнени 10 стратегически обекта, а заемът да се изплати в период от 20 години, като индикативната лихвата по него ще е 0,35%. Изграждането и ремонта на стратегическите обекти са обединени в проект „Устойчива градска мобилност. Изграждане и реконструкция на основни артерии от кръгово-радиалната улична мрежа на гр. София“. На сесията днес бе гласувано и допълно решение на общинските съветници, а то е преди да бъде подписано споразумението за заема, проектът му ще бъде разгледан от общинските съветници в комисиите по „Финанси и бюджет“ и „Икономика, собственост и дигитална трансформация“. Трамвайното трасе се вдига и мотрисите ще минават по покрива на тунела при НДК Намаляване на трафика в центъра на града, повишаване на пътната безопасност и подобряване качеството на атмосферния въздух – това са основните цели, които ще бъдат постигнати с изпълнението на предвидените обекти. При повечето от тях ще бъдат реконструирани тежко натоварени пътни трасета и ще бъдат подобрени условията за градския транспорт. Сред десетте проекта е завършване на булевардите „Тодор Каблешков“ и „Филип Кутев“ - част от третия градски ринг, който свързва бул. „България“ и бул. „Симеоновско шосе“. Друг булевард, който ще се довърши със средствата от заема, е „Копенхаген“, като се включва и трамвайно трасе. Това ще облекчи движението по бул. „Ал. Малинов“ и ще осигури нова връзка между „Младост“ и бул. „Цариградско шосе“. Транспортна комисия одобри заем от 60 млн. евро за 10 инфраструктурни обекта в София В списъка е и изграждането на бул. „Източна тангента“, който свързва „Ботевградско шосе“, „Владимир Вазов“ и Северната скоростна тангента. Строителството на бул. „Рожен“ пък ще осигури връзка на северните квартали с центъра. Предвижда се и разширение на бул. „Ломско шосе“ от кръговото кръстовище при едноименната метростанция до околовръстния път. И още – реконструкция на бул. „Скобелев“ заедно с ремонт на транспортния тунел на НДК, с което ще се отдалечи трамвайното трасе от близките сгради. Предвижда се и ремонт на тунела към „Люлин“, както и на пътните платна и трамвайната линия по бул. „Царица Йоанна“. Ще се обнови и трамвайното трасе по бул. „Стамболийски“, както и пътната настилка. Предвидено е и изграждане на първата част от зеления ринг на София – от „Слатина“ до Борисовата градина. Той ще заеме трасето на бившата жп линия при гара „Пионер“, като се планира изграждането на 3,1 км велоалея, пешеходна зона и линеен парк. Ето на кои стратегически обекти Столична община ще направи реконструкция Общата стойност на обектите е близо 195 млн. лв. Освен тези 10 е предвиден и списък с пет резервни, тъй като става дума за рамков заем, който дава възможност в хода на изпълнение да бъдат подменяни обекти. Това означава, че ако проектната готовност за един обект е по-напреднала от тази за друг, ще може да се заменят. В резервния списък са включени: реконструкция на бул. „Рожен“ от надлез „Надежда“ до надлеза на жп линията, изграждане на улиците „Войводина могила“ и „Народен герой“ в „Овча купел“, които ще се ползват като обходен маршрут при изграждането на околовръстния път, реконструкция на бул. „Джеймс Баучер“ и трамвайната линия по него, Западната тангента - от бул. „Ломско шосе“ до бул. „Сливница“, и ремонт от бордюр до бордюр на улиците, по които е предвидено да се изгражда ВиК мрежа в следващите години по Оперативна програма „Околна среда“.

comment 0
visibility 9435
СОС одобри пускането на две ученически автобусни линии за училища в центъра

СОС одобри пускането на две ученически автобусни линии за училища в центъра на София

Столична община разкрива две ученически автобусни линии в центъра на София. Те ще обслужват училищата в района като извозват ученици сутрин. Пилотният проект бе одобрен в комисии на СОС в края на 2020 година, а днес бе приет и от Столичен общински съвет. Автобусните линии първоначално ще функционират експериментално за срок от два поредни месеца през 2021 г. Стартирането ще стане със заповед на кмета на Столична община за разкриването на две автобусни линии за учениците - У1 и У2. Автобусите ще се движат всеки ден, по едни курс с маршрутен пробег от 5 км за У1 и 4,4 км за У2. Линията ще се обслужва от съществуващи спирки на градския транспорт и новооткрити спирки. Проектът е разработен и одобрен от родители на деца, които учат в центъра на София, а линиите ще обслужвата по няколко квартала на столицата. Подробности за пилотния проект на Столична община и маршрутите и спирките на ученическите линии У1 и У2 може да намерите на: Пилотен проект: Пускат училищни автобуси със специални маршрути за 2 училища в центъра на София    

comment 0
visibility 1758
Калоян Паргов: Столична община да обезщети всички пострадали от наводненият

Калоян Паргов: Столична община да обезщети всички пострадали от наводненията хора

С изказвания на лидерите на политическите групи стартира днес първата за 2021 година сесия на Столичен общински съвет. След като видяхме това, което се случи в началото на тази седмица, кмета Фандъкова ми заприлича на Алиса в страната на чудесата. Това заяви лидерът на БСП – София Калоян Паргов в декларация от името на групата на социалистите в СОС в началото на днешната сесия. Той се аргументира, че след наводненията в крайните квартали и селата около София, изводът е един – Столична община системно подценява и неглижира необходимостта от превенция и нехае за крещящата нужда инвестиции за изграждането на канализация в пострадалите части от столицата. „Истината е една - всяка година остават неусвоени докрай предвидените средства в бюджета на София за почистване на речните корита“, посочи Паргов. По думите му затлачените и обрасли речни корита са основната причина при всеки по-силен или продължителен дъжд да бъдат заливани дворове, къщи и земеделски земи, както се случи и този път. „Трудът на хората бива удавен за минути, само защото Общината не си е свършила работата навреме и качествено. Ето защо настояваме Столична община да обезщети всички пострадалите хора, защото и я носи отговорност“, категоричен е председателят на групата на „БСП за България“. Малина Едрева: Управлението на София изисква визия и обективност Според него е нужна системна поддръжка на проводимостта и укрепването на речните корита, а не драматично суетене пред камерите на телевизиите, когато бедствието вече е факт. „Необходимо е да се разшири системата за наблюдение на водните обекти в СО, за да не се оказваме в ситуация на вечно изненадани от пораженията, причинени от водната стихия“, обясни Калоян Паргов. Той изтъкна, че след повече от 20 години концесия на ВиК системата на града, в началото на третата декада на XXI век., все още огромна част от територията на общината е без канализация. „За това при всеки дъжд, дори скоро асфалтираните улици се превръщат в реки, защото водата няма къде са отвежда. Какъв е смисълът от тези ремонти на улиците в квартали и райони, в които няма отводнителни шахти или не се чистят, след като те биват съсипани след всеки порой“, попита Паргов и припомни, че са пропуснати редица възможности за изграждане на канализация в отдалечените райони на София. Методи Лалов: Кой плаща за недомислиците на общината?Той даде показателен пример от край на миналата година, когато РПИП от 340 млн. лв. през февруари 2020, отиде на 142 млн. лв. декември 2020. Без никой да поеме отговорност за загубените пари и пропуснатите възможности. „Още през февруари 2019 г. ние, от БСП, имахме забележки и предложения по предложения доклад свързан, с реакцията на Столична община при наводнения, земетресения и химическо или радиационно замърсяване. Тогава той бе отложен, но до ден днешен работната група не се е събирала и съответно нашите предложения не са разглеждани“, посочи лидерът на БСП – София. „Хората от Мировяне, Курило, Требич, Мрамор, Волуяк и още много други крайни и крайградски райони не са столичани в повече, те не са второ качество граждани. Дължим им грижа и услуги, подобаващи за данъкоплатци – жители на съвременна европейска столица“, заяви в заключение Калоян Паргов.        

comment 0
visibility 1641
Малина Едрева: Управлението на София изисква визия и обективност

Малина Едрева: Управлението на София изисква визия и обективност

С изказвания на лидерите на политическите групи стартира днес първата за 2021 година сесия на Столичен общински съвет. „Ние от ГЕРБ показваме, че градът става по-добро място за живот чрез последователна работа, че добрите решения се взимат след диалог. Работа не се върши с политически декларации и реклама във фейсбук. Използвам този формат за да се обърна още веднъж към всички вас - колеги в общинския съвет с призив - за отговорност, която всеки един от нас носи. Не само представителите на ГЕРБ-СДС.“ Това каза Малина Едрева, председател на групата на ГЕРБ-СДС в СОС, в началото на днешното заседание на местния парламент. „Намираме се в началото на една тежка година- на продължаваща здравна, социална и икономическа криза. Всеки човек, всяка организация се сблъсква ежедневно с тежки предизвикателства и проблеми и Столичната община не е изключение. В светлината на предстоящите избори не се съмнявам, че ще чуем много обвинения, манипулации и откровенни лъжи. Ще бъдем обвинявани за всички проблеми, реални и измислени, с които човек може да се сблъска. Методи Лалов: Кой плаща за недомислиците на общината? През изминалата година някои колеги използваха трибуната на Столичен общински съвет, за да си създават политическа идентичност и не го правеха чрез предлагане на решения или политики, а чрез личностни атаки и опит да се наложи мнението, че всеки един обществен проблем е започнал с ГЕРБ. Само че нека си припомним как изглеждаше София и какъв беше дневния ред на общинския съвет преди нас. София беше един постоянно разграбван град, с 40 годишни Икаруси, огромни сметища, почти унищожена зелена система и значително по-мръсен въздух. Днес средата в града е съвсем различна. Имаме един по-зелен и поддържан град, с жизнена културна сцена и многобройни възможности за спорт и почивка. С модерен и удобен градски транспорт, с инфраструктура, която се развива с невиждани мащаби. И да- тези мащаби, водят и до проблеми. Но когато днес се отвори дупка на уличното платно, тя се ремонтира веднага и по-важното, заради силния и ефективен контрол, това не се случва за сметка на софиянци. Днешната ситуация не може да се сравни по никакъв начин с практиките и управлението в не толкова далечното минало, когато дупките по централните столични булеварди бяха приемани не за скандал, а за част от средата. Много често сме обвинявани, че ГЕРБ знае само да излива бетон. Само че политиките на ГЕРБ доведоха до превръщането на отапдъците на милионния град в ресурс, от който софиянци се възползват. Преди дни беше обявена процедурата за инсталацията за оползотворяване на РДФ и това, заедно с предишните две фази на завода, ще е огромна придобивка за града, сравнима с метрото. Калоян Паргов: Столична община да обезщети всички пострадали от наводненията хора Политиките на ГЕРБ доведоха до възможността да обсъждаме кога точно ще стартира тикет системата в транспорта, вместо течовете и ръждата в Икарусите. Политиките на ГЕРБ ни доведоха и до момента днес да обсъждаме финансирането за довършване на градските рингове и цялостна промяна в потоците на трафика в града. Политиките на ГЕРБ са тези, които „отвориха“ града към неговите граждани и всяка година дават възможност да реализират своите идеи, с подкрепата на множеството програми на общината. Трудностите и предизвикателствата на управлението на София изискват както визия от управляващите, така и конструктивизъм и обективност от опозицията. Надявам се съвместната ни работа през тази година да се ръководи от тези принципи, а не от безогледна политическа амбиция и опортюнизъм. Защото имаме достатъчно пресни примери от света, до къде и до какво води създаването на паралелна реалност от страна на политиците. Последователното и целенасочено манипулиране и отказването от носене на отговорност са в състояние да ерозират и далеч по-утвърдени демокрации от нашата. “, посочи още Едрева.

comment 0
visibility 1747
Методи Лалов: Кой плаща за недомислиците на общината?

Методи Лалов: Кой плаща за недомислиците на общината?

С изказвания на лидерите на политическите групи стартира днес първата за 2021 година сесия на Столичен общински съвет. Кой плаща за недомислиците на общината? Отговорът е прост: винаги плащат софиянци. Независимо дали става дума за ремонт на ремонта, за нерентабилния и отровен мегапроект за инсинератор, или за проформа обществени обсъждания по важни въпроси, подходът е един и същ. Парите на софиянци се харчат безстопанствено – без адекватна публичност, без достатъчно време за сериозна дискусия, без прозрачна, обществено достъпна информация. Два пресни примера за това: 1) обществената поръчка за инсталацията за горене на боклук – така наречения инсинератор и 2) проектът за бюджет 2021 на София. Какво виждаме в първия случай? Общинското дружество “Топлофикация София” обяви тази седмица обществената поръчка за Инсинератора на стойност 350 млн. лв. Поръчка за проект, основан на грешни сметки. Заводът за боклук, който трябва да захранва инсинератора, “произвежда” три пъти по-малко материал годишно от заложените в проекта и в обществената поръчка 180 хил. тона. Малина Едрева: Управлението на София изисква визия и обективност Неслучайно едно от първите ни питания в общинския съвет беше именно по тази тема. Поискахме да разберем защо Столична община отказва да изпълни влезлите в сила съдебни решения, според които трябва да предостави на гражданите важна за тях информация по проекта за инсинератора? Сред информацията, отказана от кмета, е, разбира се, и анализът на разходите и ползите, както и анализът на осъществимостта на проекта. Неколкократно повдигахме и въпроса за провеждане на местен референдум, дори събрахме необходимите подписи, за да бъде разгледано предложението ни от Столичния общински съвет. Мнозинството обаче така и не даде думата на столичани по въпрос, важен не само за джобовете, но и за здравето им. Скоро ще имаме и изпълнител на поръчката, по всяка вероятност предварително избран от същата тази корумпирана и некадърна администрация. Във втория ни пример става дума не просто за някакъв проект, а за проекта на проектите – за това как столичната администрация ще харчи парите на столичани през годината. Накъде ще ги насочи? В какво бъдеще ще ги вложи? Какво повече ще може да постигне София през новата година? Или, съвсем просто казано, ще живеят ли по-добре столичани през 2021 г.? Или ще получим още една година от същото, още една година на пропуснати възможности, още една година на компромисни градоустройствени решения, работа на парче и проекти, които са #hubavi, ама не са готови? По вече утвърдена традиция проектът за бюджет на столицата се предоставя на общинските съветници отвъд последния момент, което ще лиши и съветниците, и гражданите от време за задълбочен прочит. И отсега е ясно – без истинско обществено обсъждане. Калоян Паргов: Столична община да обезщети всички пострадали от наводненията хора Не е трудно да се предположи, че ще имаме отново бюджет, в който няма да видим нищо от амбицията, която София заслужава. Ще видим само претоплените неизпълнени обещания, чиято реализация софиянци се умориха да чакат.  

Местна политика

Основният орган на местната политика в Софийска община е Столичния общински съвет. В състава на Столичния общински съвет влизат 61 общински съветници, представители на местната политика

Състав на Столичния общински съвет като орган на местната политика

Състав на Столичния общински съвет като орган на местната политика

Столичният общински съвет има 61 члена, в позиция на общински съветници, упражняващи местна политика. Те се избират от гражданите, живеещи в Столична община, за да участват в осъществяването на местната политика

Дейност на Столичния общинския съвет като орган на местната политика

Дейност на Столичния общинския съвет като орган на местната политика

Столичният общинския съвет има правомощията да ръководи местната политика според Конституцията на страната, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, актуалното законодателство, Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет за местната политика.

Основните цели в дейността на Столичния общински съвет, в качеството му на орган на местната политика, са да съблюдава законността и колегиалността. Като основен представител на местната политика Столичният общински съвет се стреми да взима решенияа си самостоятелно, без намесата на държавни органи. 

Представлявайки местната политика, Столичният общински съвет гарантира и  защитава интересите на столичани. Съблюдава взимането на решения за местната политика да става публично и те реално да се изпълняват.  Избран от СОС обществен посредник съдейства за спазаване интересите и правата на гражданите. 

Заседанията на Столичния общински съвет, на които се взимт решениа за местната политика, се провеждат през седмица и по-точно втория и четвъртия четвъртък в месеца във времето от 10 до 14 ч. 

Шестмесечна оперативна програма определя дейността на Столичния общински съвет като орган на местната политика. Тя се прави от председателя на СОС по предложения, направени от общинските съветници, районните кметове и столичния кмет. 

Правомощия на Столичния общински съвет в изпълнение на местната политика

Правомощия на Столичния общински съвет в изпълнение на местната политика

 

СОС има правото да изгражда и развива местната политика. По предложение на столичния кмет може да одобрява структурата на администрацията на общината.  СОС има законното право да освобождава и да избира районни кметове и педседател на съвета. 

Друго важно право на Столичния общински съвет като орган на местната политика е да преценява какви да са заплатите на районните кметове и на персонала по предложение на столичния кмет. 

Сблюдавайки интересите на гражданите и прилагането на местната политика, СОС има правомощието да приеме бюджета за годината на Столична община и да следи и приема отчета за осъществяването му. В правото на СОС като орган на местната политика е да определя какъв ще е размера на местните такси и данъци. 

СОС има правото да решава дали да се ползват кредити от банки, дали да се предоставят безлихвени заеми или да се емитират облигации. За да може да прилага максимално ефективно местната политика, СОС взима решения за приемане на различни прогнози и стратегии, програми и планове, касаещи териотрията на Столична община и жителите ѝ. 

Отново с оглед правилното прилагане на местната политика, СОС преценява какви да са изискванията за осъществяване на дейността на юридическите и физическите лица в Столична община. Основната цел е да се съхранят всички екологични, исторически, социалните особености на общината, както и  състоянието на инженерната и социалната инфраструктура като местна политика.

Като орган на местната политика Столичният общински съвет решва какво ще е участието на общината в различни сдружения на местаната власт в страната, в чужбина, в юридически лица с нестопанска цел. Същот така има правото да опредли своите представители там. 

Столичният общински съвет като орган на местната политика според закона може да взима решение за смяна на имената на улици, паркове, площади, вилни зони, инжемерни съоръжения и всякакви обекти с общинско значение.

Друго важно законово право на Столичния общински съвет в качеството му на орган на местната политика е да взима решения за организиране и провеждане на общи събрания и референдуми на жителите на Столична община за въпроси, касаещи неговата компетентност. 

Правилник за организацията и дейността на Столичния общински съвет като орган на местната политика

Правилник за организацията и дейността на Столичния общински съвет като орган на местната политика 

Според Правилника на органа на местаната политика Председателски съвет, в чийто състав влизат заместник-председателите на СОС и председатели на политическите групи или упълномощени от тях заместници подпомага Председателя на Столичния общински съвет.

Този председателски съвет се свиква за консултации по програмата и дневния ред на заседанията на СОС, касаещи местната политика, от Председателя, както и по други въпроси от дейността на СОС.

Права на Председателя на СОС като орган на местната политика

Права на Председателя на СОС като орган на местната политика

Председателят на СОС има правото да прави проект на дневния ред за заседанията на съвета за местаната политика. Може да организира и прави срещи и консултации с председателите на различните постоянни комисии и на групи общински съветници, с граждани, представители на различните политически партии и обществени организации. 

За да се прилага правилно и съразмерно местната политика, Председателят на СОС има ангажимента да разпределя работните материали, които касаят дейността на СОС между неговите комисии базирано на компетентността им.

Председателят е ангажиран също така да гарантира добри условия за работата на различните комисии на СОС и на общинските съветници, упражняващи местна политика

Длъжен е да контролира разходването на средствата, предвидени в бюджета на СО за издръжка на СОС и правилно прилагане на местната политика.

Промяна на Правилника за дейсността на СОС като орган на местната политика

Промяна на Правилника за дейсността на СОС като орган на местната политика

Спед провеждане на изборите за местна власт, новият Столичн общински съвет предвижда промени в Правилника за дейността на СОС. Целта е той да направи работата на СОС като орган на местната политика достатъчно прозрачна и ефективна. 

СОС ще се стреми към по-удобен и лесен достъп на обществеността до информация каква дейност извършва СОС. Гражданите трябва да са наясно какви решения се взимат и какви предложения се дават, касаещи местната политика

Специално назначена работна група изготвя новия Правилник за местна политика, с който ще се съобразява СОС през настоящия си мандат. Очаква се на сайта на Столичния общински съвед да започнат да се качват всички доклади с проекти за решения, касаещи местната политика и дейността на комисиите на СОС. Има голяма вероятност на сайта да се предават заседанията на СОС, а записите да могат да се гледат в специално направен архив на сайта. 

Очаква се публично достъпни да станат протоколите от заседанията на различните комисии, касаещи местната политика, както и как са гласували съветниците поименно, да се качват на сайта на СОС.

Важна промяна, която засяга метната политика, е възможността гражданите да отправят в писмен вид предложенията и въпросите си до дадена работна група, като председателят на конкретната група ще преценява дали тези предложения да бъдат включени като точка от дневния ред на поредното заседание на СОС за местната политика

Състав на Столичния общински съвет като орган на местната политика

Дейност на Столичния общинския съвет като орган на местната политика

Правомощия на Столичния общински съвет в изпълнение на местната политика

Правилник за организацията и дейността на Столичния общински съвет като орган на местната политика

Права на Председателя на СОС като орган на местната политика

Промяна на Правилника за дейсността на СОС като орган на местната политика

Прочетете още