Времето в София

Въздухът в София

Анкета

Ще пуснете ли детето/децата си на детска градина?
  • Да, веднага. (38%, 30 Гласове)
  • Да, но когато видя как се спазват мерките. (18%, 14 Гласове)
  • Не, още има Covid-19 (26%, 20 Гласове)
  • Не, имам възможност да работя от вкъщи. (17%, 13 Гласове)
  • Нямам дете/деца (1%, 1 Гласове)
Общо гласували: 78 Обратно към гласуване
comment 0
visibility 780
Независимият общински съветник Борис Бонев

Борис Бонев за Бюджет 2020: Инвестиционната програма за поредна година повтаря едни и същи...

Бюджет 2020 на Столична община влиза за приемане в Столичния общински съвет на сесията в четвъртък, 6 февруари 2020 г. След обществени обсъждания проектът бе увеличен с 20 млн. лв. В СОС се очаква поредната разгорещена дискусия относно разпределението на парите в Столична община. Столица.bg потърси мнението за Бюджет 2020 от представители на всички политически сили в СОС - Георги Георгиев - ГЕРБ, Иван Таков - БСП, арх. Борислав Игнатов - Демократична България, Карлос Контрера - Патриоти за София и независимият Борис Бонев. Пред Столица.bg коментира независимият общински съветник Борис Бонев. - Как бихте определили Бюджет 2020 на Столична община? - За поредна година оценявам предложения бюджет като неамбициозен, без ясна посока, без заложени приоритети. Отново виждам механично преписване на стойности от предходната година. Още по-притеснителното е, че Капиталовата програма е пълна със забавени през годините проекти, за които за поредна година се заделят символични суми - крайно недостатъчни за реализация на проектите. Нещо повече, Капиталовата програма е значително намалена спрямо 2019 г., като основната част касае закупуването на нов подвижен състав за градския транспорт, породена от наличието на европейски средства за усвояване, абсолютно пренебрегвайки другите важни градски сфери и проблеми. Бюджетът е основният инструмент за провеждане на реформи, а такива в този за 2020 г. не са заложени. Не виждам и активност и мотивация за увеличаване на собствените приходи на Столичната община. Например в Белград, без европейски средства, имат значително по-голям бюджет от софийския. Това е недопустимо предвид огромните нужди от инвестиции и развитие в нашия град. Уви, бюджетът за 2020 г. е продължение на дългогодишна неамбициозна политика по отношение на публичните финанси. - Как оценявате инвестиционната програма за 2020-а година? - Няма как да оценя като добра инвестиционна програма, която за поредна година повтаря едни и същи проекти. На хората им омръзна от повече от 10 години да слушат за разширение на "Тодор Каблешков" или "Копенхаген". Дори малки улици като ул. Народен герой се залагат в Капиталовата програма за пореден път. На практика първият следизборен бюджет се характеризира с драстично и осезаемо намаляване на средствата за капиталови разходи, т.е. инвестиции. Тези средства са с 161 млн. лв. по-малко спрямо годината преди това (от 632 млн. лв. на 471 млн. лв.). Най-осезаем е спадът в дейност “Придобиване на ДМА” - от 436 млн. лв., на 179 млн. лв. Това показва няколко сериозни слабости на бюджета: - не предвижда развитие на града, а запълва дупки - най-ясният показател за това е, че средствата за инвестиции в инфраструктурата намаляват с почти 30% спрямо предходната година, което е неприемливо, имайки предвид слабата реализация на бюджета през 2019 година и огромната нужда и обществено очакване за повече инвестиции през 2020 г. - в него няма приоритети - бюджетът няма ясно изразена посока на развитие по ключовите сфери - транспортна инфраструктура, паркиране и благоустрояване на кварталите. Досегашният стил на управление “за всичко по малко” вече доказано не носи резултати. Приоритетите на Столичната община не могат и не трябва да зависят само от наличието на средства за усвояване от европейските фондове, тъй като те не винаги отговарят на потребностите на града. - недостатъчно средства за ключови инфраструктурни проекти - за обекти като бул. Тодор Каблешков, ул. Кукуш, бул. Източна тангента и т.н. са предвидени крайно недостатъчни средства, което поражда съмнение, че самата администрация не вярва или няма намерение да ги изпълни през 2020 г. - Каква ще бъде отговорността на районните кметове по отношение средствата за кварталите? - Въпреки направените заявки в предизборната кампания на г-жа Фандъкова, че ще работи за финансова децентрализация на районните кметства, такава на практика не се случи. Да, част от увеличените данъци ще отидат по неясна формула към районите, но това не е устойчиво решение. Необходимо е пряко избираните от софиянци районни кметове да имат повече правомощия и възможности за реализиране на инвестиции в поверените им райони. Това трябва да се случи с промяна на концепцията, по която се формира бюджетът на София - а именно, всеки район да изготвя собствен районен бюджет, който да бъде интегрална част от големия бюджет на Столичната община. По този начин районните кметове ще могат да формират и изпълняват своите приоритети и дадени обещания пред избирателите. Позволяването на повече автономност на районните кметове означава, обаче, че Столична голяма община, респективно кметът Йорданка Фандъкова, ще загубят възможностите си да контролират районните кметове, а това ще бъде непреодолима загуба за управляващите.

comment 0
visibility 1013
Карлос Контрера от "Патриоти за София"

Карлос Контрера от "Патриоти за София" за Бюджет 2020: Реалистичен и изпълним е, подходено...

Бюджет 2020 на Столична община влиза за приемане в Столичния общински съвет на сесията в четвъртък, 6 февруари 2020 г. След обществени обсъждания проектът бе увеличен с 20 млн. лв. В СОС се очаква поредната разгорещена дискусия относно разпределението на парите в Столична община. Столица.bg потърси мнението за Бюджет 2020 от представители на всички политически сили в СОС - Георги Георгиев - ГЕРБ, Иван Таков - БСП, арх. Борислав Игнатов - Демократична България, Карлос Контрера - Патриоти за София и независимият Борис Бонев. Пред Столица.bg коментира Карлос Контрера от "Патриоти за София". - Как бихте определили Бюджет 2020 на Столична община? - Бюджетът е реалистичен и изпълним. Подходено е консервативно. Нашата група смята, че определени приходи могат да бъдат завишени. Има потенциал за събиране на повече средства - например от глоби и санкции, наказателни лихви. Приходите от дивиденти на търговските дружества също могат да бъдат увеличени. Ние ще направим като група нашите предложения в приходната част. Що се отнася до разходите - положително е, че се отделят значително повече средства за обществен транспорт - за инвестиции в транспорта и за дофинансиране на транспортните ни оператори. Това ще подобри качеството на услугата - обществен превоз на пътници. Ще внесем конкретни предложения и в разходната част. В момента общинските съветници от нашата група "Патриоти за София" обобщаваме всички постъпили предложения от граждани до нас. - Как оценявате инвестиционната програма за 2020-а година? - Включени са обекти, които дълго се очакваха в някои райони на града ни - например разширение на детската градина в с. Владая, изграждане на нов физкултурен салон в 100 ОУ Найден Геров, район "Сердика", за което настояваме от 3 години с колегата Димитър Антов и т.н. Тук правя и една критична бележка - отново райони като Кремиковци, Панчарево и Нови Искър са подценени. Това не е добър знак. Със сигурност там има множество обекти, които трябва да бъдат планирани и реализирани, но и в този бюджет ги няма. Виждаме, че са заложени доста инвестиции в районите Триадица, Лозенец, Красно село. Там кметовете са от Демократична България. Казвам го, защото се създава едно внушение, че видите ли, Столична община орязвала районите с кметове на ДБ. Ами вижда се, че не е вярно това, абсолютна манипулация. Друг е въпросът дали тези кметове ще си създадат организация за пълноценна работа или ще изкарат четири години мандат в оплакване, мрънкане и оправдания. - Каква ще бъде отговорността на районните кметове по отношение средствата за кварталите? - Отговорността на районните кметове е голяма. Не е вярно, че те не разполагат със средства да провеждат собствена политика. Да не говорим, че чисто административно от добрата работа на районната администрация зависи съдбата на един или друг ключов обект. Ако районите не работят, няма как да очакват някой да отиде там с една торба пари и да им ги даде да си харчат. А именно такива тези имплицитно се налагат, включително и медийно, от някои нови районни кметове. Очаквайте интервю с независимия общински съветник Борис Бонев!

comment 0
visibility 1337
Арх. Борислав Игнатов от Демократична България

Арх. Борислав Игнатов от Демократична България за Бюджет 2020: Няма структурни промени, ба...

Бюджет 2020 на Столична община влиза за приемане в Столичния общински съвет на сесията в четвъртък, 6 февруари 2020 г. След обществени обсъждания проектът бе увеличен с 20 млн. лв. В СОС се очаква поредната разгорещена дискусия относно разпределението на парите в Столична община. Столица.bg потърси мнението за Бюджет 2020 от представители на всички политически сили в СОС - Георги Георгиев - ГЕРБ, Иван Таков - БСП, арх. Борислав Игнатов - Демократична България, Карлос Контрера - Патриоти за София и независимият Борис Бонев. Пред Столица.bg коментира арх. Борислав Игнатов от Демократична България. - Как бихте определили Бюджет 2020 на Столична община? - Моето мнение е, че проектът за Бюджет 2020, както е предложен от Столична община за обсъждане, е просто индексирана версия на Бюджет 2019. В него няма никакви структурни промени или нови приоритети, базирани на мненията и желанията на гражданите. Той изглежда е изработен с разбирането, че всичко е идеално и само трябва още от същото. Реалностите обаче са съвсем други, както всички много добре виждаме - окаяни квартални улици и пространства, застрояване на зелени площи заради десетилетна липса на мащабна отчуждителна програма, недостиг на ясли и детски градини. Това са само част от преповтарящите се проблеми, които са безспорно резултат от преповтарящата се бюджетна рамка. Като добавим неприятната изненада на следизборното вдигане на данъците по предложение на г-жа Фандъкова, бих определил проекта за Бюджет 2020 като разочароващ. Разбира се, да се критикува не е достатъчно, за това ние от Демократична България внесохме и доклад с конкретни предложения, както в приходната, така и в разходната част на бюджета. Предложихме на Столична община да планира реалистично там, където досега няма добри резултати: да намали заложените в момента приходи от дивиденти от 3.5 млн. лв. на 100 000 лв. Да планира амбициозно там, където има нереализиран потенциал - да извади на Фондовата борса 20% от капитала на “Софийски имоти” ЕАД. Да отдели конкретен бюджет: за програмата за дигитализация; за компенсации на некласираните в общинските детски градини деца; за алеи, маркировка и транспортни линии към Природен парк “Витоша”; за още 3000 дървета за София; за ключови транспортни ремонти; за изкупуване на земи; за наука и идейни проекти; за по-достойни заплати в общинските театри. Предстои да разберем, каква част от тях ще бъде подкрепена и включена в крайния документ в полза на софиянци. За мен много важна инициатива е осигуряването на ваучери за децата, които не са класирани в детските заведения. Това е временна мярка, разбира се, но тя ще бъде огромно облекчение за родителите и смятам, че ще е справедлива придобивка. Друг голям приоритет е дигитализацията и електронното обслужване на гражданите. - Как оценявате инвестиционната програма за 2020-а година? - Имам сериозни резерви към нея и особено към проекта за ремонт на пространствата около храма “Ал. Невски”. Забележките и предписанията към този проект, дело на авторите на ремонта на ул. “Граф Игнатиев”, са толкова много, че реално от него не остава нищо. В момента тече негова преработка за 108 000 лв., вместо да бъде обявен нов конкурс или просто да бъде извършен текущ ремонт на историческите настилки. Не разбирам това упорство на администрацията да се върви по грешен път. Ще следя тази тема отблизо, защото ми изглежда, че ще получим още “г(р)афове” и на това историческо място. - Каква ще бъде отговорността на районните кметове по отношение средствата за кварталите? - За съжаление виждам, че администрацията на г-жа Фандъкова се бои от истинска финансова децентрализация. За момента не виждам изгледи сегашният модел да се промени и районните кметове ще продължават да са в положение да нямат делегирани бюджети. Това прави тяхната работа изключително трудна и неефикасна, и ще остави кварталните проблеми нерешени за поредна година. Доста от районните кметове от Демократична България направиха районни обсъждания на Бюджет 2020 за София, защото не видяха отразени исканията си в проекта за бюджет на Столична община. Първата покана дойде от кмета на район “Слатина” Георги Илиев още по време на общественото обсъждане на бюджета в сградата на Столична община, когато залата не успя да събере желаещите да присъстват граждани. Тогава той получи уверенията на г-жа Едрева, че зам.-кметовете на Столична община ще се отзоват на поканата на г-н Илиев и ще представят Бюджет 2020 пред жителите на Слатина. Те обаче не спазиха обещанието си. Доколкото знам, представители на Столична община не са се появили и на останалите районни обществени обсъждания. Оставям изводите на Вас. Очаквайте интервю с Карлос Контрера от "Патриоти за София"!  

Реклама
comment 0
visibility 800
Иван Таков

Иван Таков от БСП за Бюджет 2020: Столична община да задели 53 млн. лв. за районните кмето...

Бюджет 2020 на Столична община влиза за приемане в Столичния общински съвет на сесията в четвъртък, 6 февруари 2020 г. След обществени обсъждания проектът бе увеличен с 20 млн. лв. В СОС се очаква поредната разгорещена дискусия относно разпределението на парите в Столична община. Столица.bg потърси мнението за Бюджет 2020 от представители на всички политически сили в СОС - Георги Георгиев - ГЕРБ, Иван Таков - БСП, арх. Борислав Игнатов - Демократична България, Карлос Контрера - Патриоти за София и независимият Борис Бонев. Пред Столица.bg коментира Иван Таков от БСП. - Как бихте определили Бюджет 2020 на Столична община? - Като неамбициозен и безотговорен. За поредна година сме свидетели на липсата на управленска воля и способност за търсене на по-ефективен начин на управление и разпореждане с общинската собственост, и управление на общинските дружества. Не виждам стремеж да се търси повишаване на приходите чрез по-добра събираемост, а се разчита на увеличение размера на два от налозите. При този подход приходната част на сборния бюджет на Столична община е силно зависима от средствата по оперативни програми, особено в областта на инвестициите, което поставя големи предизвикателства за развитието на града в бъдеще, когато тези програми приключат. Бюджетът е израз на политики, а не счетоводна справка. В бюджета на Столична община за 2020 г. за пореден път няма ясни приоритети. Такива само се афишират от кмета и управляващото мнозинство, но не са обезпечени финансово. Въпреки широко рекламираните предизборно обещанията за промени в управлението на града, новият бюджет е копие на досегашните и не осигурява перспектива за трайно решаване на нито един от хроничните проблеми на столицата. При публичното представяне на бюджета за 2020 г. бяха посочени два негови основни приоритета. Първо - повече средства за инвестиции в кварталите, както за инфраструктура – улици, тротоари, осветление, паркове, детски градини, така и за по-добър градски транспорт с по-добро транспортно обслужване за гражданите. И второ - подобряване качеството на въздуха, постигане на целите в сектора на екологията и управление на отпадъците и озеленяване. Тези приоритети обаче не са защитени финансово, тъй като планираните за тях средства не се различават съществено от планираните през предходните години. В бюджет 2020 г. липсва цялостна и последователна стратегия, придружена със съответните политики, за разрешаване на основните проблеми на София и осигуряване на неговото комплексно развитие. Не са адресирани основни проблеми във функционирането на града, като преодоляване на диспропорциите между центъра и крайните квартали, справяне с огромния автомобилен трафик, хаоса в паркирането, увеличаващата се замърсеност на въздуха, съсипаната вътрешно-квартална улична инфраструктура, постоянната липса на места в детските градини и ясли, липсата на общинска жилищна политика. - Как оценявате инвестиционната програма за 2020-а година? - Силно впечатление прави, че голяма част от обектите в инвестиционната програма които са обявени като нови, фигурират и в програмите от предходните години. Така отново ще чуем хвалби, че за тази година са предвидени 5-6 нови детски градини, като реално е само една. Фрапантно е и намалението със 160 млн. лв. на предвидените средства за капиталови разходи в сравнение с планираните за 2019 г. Като цяло, предвидените средства за капиталови разходи не гарантират изпълнението на нито един от заявените приоритети на кмета. Инвестициите са планирани за няколко големи инфраструктурни обекти, а функции като образование, здравеопазване, екология, социална политика, строителство на общински жилища, спорт, вътрешно-квартална улична мрежа и др. отново са подценени като предвидените за тях средства са крайно недостатъчни. Същевременно виждаме печалната съдба на инвестиционната програма за 2019 г., изпълнена едва на 68%. Следователно през 2019 г. не са усвоени над 211 млн. лв. представляващи около 1/3 от цялата капиталова програма. В доклада на кмета, придружаващ общинския бюджет за 2020 година, отново липсва какъвто и да е анализ за причините за поредния неуспех при разходването на средствата по инвестиционната програма на София. - Каква ще бъде отговорността на районните кметове по отношение средствата за кварталите? - Кои средства? Обявената децентрализация на инвестиции в размер на 10 млн. лв. пряко за 24-те района на Столична община е крайно недостатъчна. Това прави по около 420 хил. лв. на район. Несериозно е да се очаква, че с тези средства районните кметове ще решат проблемите с разбитите вътршноквартални улици и тротоари. Бюджетът не отчита потребностите на районите и особено на кметствата, които са оставени с нулеви субсидии за неотложни техни потребности. Извън големите обекти в капиталовата програма са предвидени незначителни средства за качествено подобряване на средата и условията на живот в жилищните комплекси и квартали. Предвидените средства за ремонт и поддържане на уличната мрежа, за почистване на междублоковите пространства в районите и кварталите на София са отново са оскъдни. Затова от името на групата на БСП внесохме наш доклад по Бюджет 2020, с който предлагаме да се предоставят допълнителни 53 млн. лв. на разположение на районните кметове за справяне с някои от най-наболелите проблеми, като лошата квартална инфраструктура и липсата на места в детски градини и ясли.  Очаквайте интервю с арх. Борислав Игнатов от Демократична България!      

comment 0
visibility 2157
Георги Георгиев ГЕРБ

Георги Георгиев от ГЕРБ за Бюджет 2020: Правим решителна стъпка към финансова децентрализа...

Бюджет 2020 на Столична община влиза за приемане в Столичния общински съвет на сесията в четвъртък, 6 февруари 2020 г. След обществени обсъждания проектът бе увеличен с 20 млн. лв. В СОС се очаква поредната разгорещена дискусия относно разпределението на парите в Столична община. Столица.bg потърси мнението за Бюджет 2020 на представители на всички политически сили в СОС - Георги Георгиев - ГЕРБ, Иван Таков - БСП, арх. Борислав Игнатов - Демократична България, Карлос Контрера - Патриоти за София и независимият Борис Бонев. Пред Столица.bg коментира Георги Георгиев от ГЕРБ. - Господин Георгиев, как бихте определили Бюджет 2020 на Столична община? - Преди всичко като отговорен. Такъв, който е фокусиран върху основните проблеми на града и предлага решения за тях, като в същото време е съобразен с възможностите. Не бива да се забравя, че в бюджета има знак за равенство - когато планираме разходи, ние трябва да ги обвържем с очакваните приходи. Затова и отговорен ми се струва като най-удачно определение. Политическите ни опоненти много се упражняват по темата с общи фрази, но в бюджета на една община няма място за политически мантри - полезен е прагматичният подход, който и ние прилагаме в Бюджет 2020. В него се акцентира на конкретни и ясни мерки за подобряване на чистотата на атмосферния въздух и за работа в кварталите. Предстои да подкрепим един бюджет, който е рецепта за решаване на някои от големите проблеми на общината, а не механичен сбор от отделни пера и сметки. В бюджет 2020 са предвидени конкретни пера за инвестиции в кварталите. На първо място, това са 50 млн. лв. за ремонти на улици и тротоари, от които 10 мн. лв. ще бъдат предоставени директно на кметовете на райони. И тук трябва да обърна внимание на това, че правим решителна стъпка към финансова децентрализация, както кметът Фандъкова обеща в предизборната кампания. Критикуват ни, че парите не били достатъчно - това е вечният рефрен на опозицията. Препоръчвам на колегите да се запознаят по-сериозно с бюджета, включително и да потърсят експертна помощ, за да видят, че, ако имат конкретни проекти, районните кметове ще получат много повече от заложените 10 млн. лева - но за целта трябва работа, а не оплаквания и празнословие. Всичко това е предвидено в бюджета, но изисква усилия, подготовка на проекти от районните кметове за обекти, а не просто щения за финансиране по принцип. Опитните районни кметове знаят, че именно те имат право да подават заявки за текущи ремонти до Столична община, тоест топката е в тяхното поле за тези обекти. Инвестиция в кварталите са и всички средства, предназначени за транспортна инфраструктура – общо над 120 млн. лева за булеварди, улици, пробиви между транспортни връзки и други. Вторият голям акцент в бюджета е екологията – заложени са повече пари за миене на улиците с близо 60%. Предвидили сме и над 35 млн. лева за озеленяване и инвестиции в паркове и градини. - Как оценявате инвестиционната програма за 2020-а година? - Като амбициозна – общо над 110 млн. лв. са заложени за строителство и ремонти на училища и детски градини в кварталите. Това са преки инвестиции в бъдещето на града и подобряване на жизнената среда. Разбира се и за капиталовата програма чух, че основният ѝ недостатък бил, че намаляват европейските средства – това е заблуждаваща информация. Просто големият инфраструктурен проект на 2019 г. – третият метро диаметър, беше реализиран в голяма степен през изминалата година и няма как да кандидатстваме за европейско финансиране за втори път за такива дейности – елементарно е, но без информация гражданите могат да бъдат заблудени колегите ни от опозицията. Продължава работа по основните инвестиции в големите булеварди и важни обекти от транспортната инфраструктура, като с добра организация се надявам да бъдат усвоени заложените средства. Неслучайно кметът предложи и през декември 2019 г. приехме нова организационна структура на Столична община. Един от водещите мотиви беше окрупняването на дирекции и съсредоточаването им по приоритети в ресора на съответния заместник – кмет. Често се пропуска и фактът, че срещу всеки лев от данъците на столичани успешно добавяме поне още един лева привлечени средства чрез работа по европейски програми - това не са подаяния, а трудно спечелени проекти. Така от общо 475 млн. лева за инвестиционна програма привлечените средства от европейските фондове са 261 млн. лева – тоест, повече от половината. Мисля, че това е атестат за качеството на работата на администрацията. Но това не означава, че няма какво да се желае, а е редно да сме обективни в преценката си – това е отличен резултат. - Каква ще бъде отговорността на районните кметове по отношение средствата за кварталите? - Както споменах, те ще трябва да докажат, че могат да управляват предоставените им пряко средства, които са 10 млн. лева, като проведат процедури по ЗОП, изберат изпълнители, следят за изпълнението на ремонтите и на терен осъществяват контрол – по делата им ще ги познаем. Наред с това, те имат право да подготвят проекти и да искат ремонти на обекти от кварталите. Общо 42 млн. лева са планирани за тях, наред с тези 10 млн., които ще са пряко предоставени за управление. Време е да запретнем ръкави и да работим. Затова всяка критика за бюджета е добре дошла в оставащите два дни до приемането му от СОС, но ще е и полезна, ако дава по-добро решение на проблем, като е обоснована и с приходите с бюджета. Досега получихме предложения от типа „Дайте да дадем“, след което ние ще сме лошите, ако не ги подкрепим. Това е непочтено и аз апелирам към отговорно отношение, когато става дума за парите на столичани. Очаквайте интервюто с Иван Таков от БСП!

comment 0
visibility 566
Плащане на местни данъци в София

6982 души платиха данъците си през първия ден на данъчната кампания в столицата

През първите 24 часа от началото на данъчната кампания в София столичани са извършили над 6982 плащания на местни данъци и такси, потвърдиха от Столична община. Традиционно най-много хора - 3654 души са предпочели да ползват някоя от касите на районните отдели "Общински приходи". Други 2998 души са внесли дължимите за т.г. местни данъци и такса смет през финансови посредници или търговски банки. 330 столичани са платили дължимите налози през интернет. Удобството на онлайн плащането е, че се пести много време и човек може да го направи по всяко време на денонощието. Справки за дължимите местни налози и плащане може да се правят през страницата на Столична община. За целта собственикът трябва да има ПИН код, издаден от СО или ПИК от НАП. 5% отстъпка от данък сгради и данък МПС ще получат собствениците, които внесат цялата дължима сума до 30 април 2020 г.

comment 0
visibility 692
Бюджет 2020 Столична община, Дончо Барбалов

Дончо Барбалов: С бюджета се стремим максимално да отговорим на гражданите

С Бюджет 2020 се стремим се максимално да отговорим на исканията на гражданите. Това заявява зам.-кметът по финанси на Столична община Дончо Барбалов пред bgonair.bg. Средствата са приоритетно са предвидени към квартална инфраструктура и екология в проекта за бюджет, който е 1,722 млрд. лв. Парите са увеличени с 20 млн. лв. от първоначалния след общественото обсъждане. Проектът за бюджета на Столична община влиза за приеманев СОС на 6 февраури т. г. "На пръв поглед са по-малко, но причината са по-малкото европейски средства. Имахме ускорено строителство на метрото през 2019 г., затова имахме повече евросредства", обясни Дончо Барбалов. Той коментира, че това е най-големия бюджет, свързан директно с екология. И една от важните асоки това е канализацията. Затози приоритет вбюджета са предвидени над 500 млн. лева ще има. "Трябва да инвестираме за подновяване на канализацията", убеден е финансистът.   "Гражданите се интересуват от това какво се случва в града и част от предложенията за столицата идват от тях. Стремим се максимално да отговорим на исканията. В късната пролет се очаква да заработи третия лъч на метрото, имаме нови влакове, които изискват малко повече време за настройка", увери Дончо Барбалов. Мнението му е, че се преекспонира деленето на райони и община и той очаква добър диалог с всички районни кметове, за да можем да развиваме града. Няколко пъти вече се правят събирания с новоизбраните районни кметове, за да се обсъждат проблемите в районите и предвидените средства за тях в бюджета.  

comment 0
visibility 3502
Променят маршрута на автобус по линия 73

Бонев с предложение за удължаване на маршрута на автобус 73

Маршрутът на автобусна линия 73 може да стане двойно по-дълъг от 1 март. За промяната независимият общинския съветник Борис Бонев е внесъл предложение, съобщи радио "София". В момента машрутът на 73 е от Овча купел 2 до жк Гоце Делчев. Удължаването на линията ще мине през бул. "Тодор Каблешков", натоварени бизнес зони, като тази до метростанция "Витоша", после покрай болница "Токуда". Също така е предложено линията да минава и през несъществуваща в момента транспортна връзка от Алея Яворов по Цариградско шосе до очерталата се бизнес зоната в "Полигона". Предложението е получело подкрепа от жителите от кварталите, през които ще минава, а и тези, които остават далеч от 73. Трите районни кметства, през чиято територия минава удължения маршрут - Овча купел, Витоша, Триадица и Лозенец също подкрепяли идеята.. Линия 73 ще стане два пъти по-дълга от сега и се превръща в рингова линия, която осигурява и много транспортни връзки с останалите натоварени маршрути на градския транспорт и метрото. Борис Бонев е категоричен, че това е една от подготвяните много промени, за да може да градът да стане комфортен и по-свързан. Очаква се предложението да бъде подкрепено от общинските съветници и новият зам.-кмет по транспорта и да се приеме и въведе от 1 март т. г.

comment 0
visibility 1598
СОС вода Перник

С 56 "за" от 57 гласували СОС прие да пусне вода към Перник

Столичният общински съвет единодушно прие по тръбите на Софийска вода да подадт количества към Перник, за да се реши водната криза. От общо 57 гласували общински съветници, 56 гласуваха "за" и имаше само един "въздържал се" по доклада за водната криза в миньорския град. "Искам да ви благодаря от името на перничани, че взехте това жизненоважно решение. Радвам се, че днес разумът и солидарността бяха водещи и съм щастлив  че политически сили с различни възгледи могат да бъдато бединени, когато става думаза толкова голяма кауза. Благодаря ви от името на перничани!", каза кметът Станислав Владимиров пред общинските съветници на СОС. Близо 3 часа продължиха дебатите в СОС.

comment 0
visibility 583
Кметът на Перник Станислав Владимиров

Кметът на Перник: Има гаранции, че ВиК Перник ще си плаща на Софийска вода за транзита

Има гаранции от държавата, че ВиК Перник ще си плаща на Софийска вода за транзитирането на водни количества към града. Мисля, че това е най-малкото притеснение, което трябва да имаме в тази ситуация. Това заяви кметът на Перник Станислав Владимиров пред журналисти. Тази сутрин той присъства на извънредното заседание на СОС, на което трябва да се приеме доклада, с който ще се разреши транзитирането на вода към Перник през мрежата на Софийска вода."Това решение днес трябва да бъде гласувано в посока да бъде транзитирана вода към Перник. Завявал съм многократно при вас нямам претенциите, както вътре имаше дебат, кой е автор това предложение, но аз винаги съм го защитавал за спасението на моя град в тази критична ситуация. Благодаря на разума, който надделява в тази ситуация и готовността на всички политически сили да се обединят около това да се помогне на Перник", каза кметът на Перник. Той припомни, че водопреносната мрежа на Перник не е в добро състояние и крие риск от зарази. "Не само, че крие този риск, но ние  имахме два инцидента в Перник преди 20 дни. В два квартала в Перник се смесиха мръсни с чисти води и затова ние поискахме финансова помощ от страна на държавата. Знаете, че има постановление на МС. Колкото и да ни се иска бързо да се случат нещата в тази мрежа, има процедури, които трябва да извървим, въпреки бедственото положение", каза кметът. Щом  се получи одобрението на СОС веднага започва проектиране и подмяна на водопреносната мрежа на град Перник, възможо най-бързо, защото този риск съществува - смесването на мръсни с чисти води. "Не трябва да има притеснения в посока на финансовото състояние на ВиК Перник и дали ще може плаща на Софийска вода за транзитирането на вода. Това е държавно дружество към МРРБ, така че държавата има готовност да съдейства във всички посоки. И тук в тази посока има механизъм да се гарантира това, че ВиК Перник ще си плаща водата на другото търговско дружество, което ще я доставя. Пред мен е заявявана готовността на държавата да помага във всички посоки. Защо не и в тази? Когато сме обсъжали и на заседание на МС има готовност за излизането от тази криза, включително плащането е поставяно като въпрос, дали едното търговско дружество ще може да си плаща цената на другото търговско дружество, което ще доставя водата. И тази гаранция беше дадена", каза кметът Станислав Владимиров.

comment 0
visibility 608
Весела Стефанова мениджър на Лабораторния комплекс на Софийска вода в Бистр

Софийска вода: Питейната вода в София е с отлични качества и отговаря на изискванията (СН...

Искахме да сме напълно сигурни, че няма риск за клиентите на Софийска вода в столицата и затова направихме симулация на системата пи Мало Бучино. Там обикновенно водата тече със 100 л/сек. и започнахме да натоварваме като достигнахме 300 л/сек. и достигнахме до 420 л/сек. Задържахме това количество за 3 часа и изпитанието беше успешно. Всички съоръжения работиха нормално. Това обясни зам.-изпълнителният директор на Софийска вода Станислав Станев. Изпълнителният директор на концесионера Васил Тренев пък бе категоричен, че е възможно преминаването на допълни количества вода през Мало Бучинокъм Перник без да се застрашава водподаването за столичани. Днес в 10 ч. на извънредно заседание общинските съветници на СОС трябвада гласуват доклада с предложението на Министерски съвет за спасителния план заводната криза в Перник. Вчера три комисии дадоха зелена светлина на доклада. Аварии и течове? Общо с 18 екипа разполага Софийска вода при аварии. 6 са собствени и 12 на партньори - подизпълнители на концесионера. Системата има 3 канала за получаване на сигнали за нередности. Единият е директно в Контролния център, другият е информационния център от телефон и от автоматизираната система. Налягането на водата е напълно автоматизирано и може дистанционно да се управлява. "Имаме скала на оценка за авариите и първо се реагира на тази с най-голяма важност, обясни Тренев. До 2 часа аварията трябва да се идентифицира и започва работа по отстраняването, допълни той. За авариите, директорът на Софийска вода обясни, че такива и в момента може да има. Относно проблем с Рилския водопров, по който ще минава хващането на вода за Перник - от яз. Белмекен, без вода ще останат и някой от южните квартали по Витошката яко - Симеоново, Драгалевци, Бояна, които се водоснабдяват от Рилския водопровод. "Аварии се случват там 2 - 3 пъти в годината, но е нормално по 70-километровото трасе", каза Тренев. Как се контролира качеството на питейната вода? Водата се изследва в акредитиран лабораторен комплекс на Контролния център на Софийска вода в Бистрица. Ежедневно проби се взимат от 72 точки в София и се анализират и следят и от РЗИ-София. В други 10 точки водата се следи в реално време за мътност. Освен високотехнологичната апаратура, с която се правят анализите на качество и състав на водата в Контролния център има аквариум. Всяка сутрин на плуващите в него сиви акули се налива питейна вода от входа на пречиствателната станция. Това е най-сигурният биоиндикатор за качеството на суровата вода от яз. Искър, коментираха от Софийска вода. Анализи на питейната вода? През 2019 г. Софийска вода е взела около 8500 проби за мониторинг и контрол на питейната вода в София. Направени са около 150 000 анализа по микробиологични физикохимични и радиологични показатели. Изследваме водата по целия й път, от водоизточниците - язовир Искър и Бели Искър, 17 реки и подземни водоизточници, обясни Весела Стефанова старши мениджър на Лабораторния изпитвателен комплекс на Софийска вода в Бистрица. Мониторингът на питейната вода на тези проби - физикохимични анализи се правят по предварителни изготвена програма от Басейнова дирекция и също се отчитат пред нея. След водоизточниците водата постъпва в към пречиствателните станции - 4. На двете най-големи - Бистрица и Панчарево, се мониторират всеки ден и всяка сутрин взимаме проби на вход станция, и два пъти на ден взимаме проби от изход станция, когато водата е филтрирана и обеззаразена. Този контрол е непрекъснат. Наблюдаваме показателите в пречиствателните станциите с онлайн прибори по 24 часа в денонощието, обясни Стефанова. За какви опасни вещества се следи водата? Показателите са за метали неметали, органични замърсители, пестици, въглеводороди, някои йонни форми, хлориди, сулфати, цианиди, флориди, нитрати, нитрити и др., а също и за цвят вкус, мирис на питейната вода. Микробиологичните показатели са за колифорни бактерии, ешерихия коли, а за салмонела се изследва на повърхностните водоизточници и радоилогичните показатели също. Надежност на резултатите и акредитация? Лабораторията на Софийска вода е акредитирана от преди 10 години, една акредитация означава компетентност на служителите и достатъчно ресусрс за анализи и докладване на валидни е достоверни резултати, убедена е Весела Стоянова. "Всяка година ни проверява службата по акредитация. Фактът, че я подъдржаме 10 години означава, че ние компетентно си вършим работата и докладваме валидни и достоверни резултати. Именно затова спокойно мога да заявя, че питейната вода в София е с отлични качества, годна за пиене и отговаря на нормативните изисквания. Имаме добри специалисти и високотехнологичната апаратура, с която работим се хващат и най-ниските нима на замърсители", заяви минеджърът на Лабораторния комплекс в Бистрица. Изпълнителният директор на Софийска вода Васил Тренев за публикуването на резултатите По отношение на контрола на качеството на водата ние публикуваме абсолютно всички резултати от 24-часовия контрол на нашия сайт и всеки гражданин може да проверява резултатите от различните точки. За информацията ще я акумулираме и ще я подаваме веднъж седмично на Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране на СОС. Онлайн тази информация също я имаме, но не можем да я предоставим на гражданите, тъй като това е стратегически обект, част от националната сигурност и затова ще я предоставяме на ощинските съветници във връзка с решението на СОС, коментира изпълнителният директор Васил Тренев. "Ние не сме префектни, аварии има и се случват постоянно. Средно на ден за миналата година имаме по 38 аварии. Няма по-голяма водопроводна мрежа - около 4000 км е в София. Това е два пъти да отидете до Виена и да се върнете. Вважното за нас е авариите да се идентифицират в съответните срокове и да бъдат отстранени също в срок. Това е постоянна работа на Софийска вода. Аз не смятам, че това е нещо изключение", обеща Тренев.

comment 0
visibility 530
Милка Христова

Зам.-председателят на СОС Милка Христова: Подкрепяме доклада за водата в Перник

Групата на БСП в Столичния общински съвет ще подкрепи Доклада за предприемане на действия за осигуряване на допълнително водоснабдяване на град Перник чрез водоснабдителната система на Столична община. Общинските съветници на социалистите обаче, си запазват правото да търсят политическа отговорност по всички въпроси, на които управляващите не са дали задоволителни или никакви отговори. Това заяви заместник-председателят на СОС Милка Христова след днешното съвместно заседание на три от комисиите - по инженерна инфраструктура и енергийно планиране, финанси и бюждет и икономика и собственост. Съществува много сериозно разминаване между това, което тримата министри искат от СОС в писмото си и онова, което двамата вносители предлагат на общинските съветници за гласуване, каза зам.-председателят на СОС от БСП Милка Христова. Докладът се внасял не от кмета Йорданка Фандъкова, а от двама общински съветници, което притеснявало социалистите в СОС. "Двамата общински съветници, да, те са председатели на две комисии, но дори това не е отразено в доклада. А кметът никъде не фигурира", коментира Христова. По време на съвместното заседание на трите комисии тя отбеляза много пропуски и забележки в предложения за гласуване на извънредната сесия на СОС във вторник от 10,00 часа доклад. "Съществува много сериозно разминаване между това, което тримата министри искат от СОС в писмото си и онова, което двамата вносители предлагат на общинските съветници за гласуване чрез доклада. В протокол №3 от 23 януари 2020 г. по точка 28 е взето решение министрите на икономиката, на регионалното развитие и благоустройството и на околната среда да отправят искане до СОС да разгледа възможността за възмездно (б. р. срещу заплащане) преминаване на водни количества в размер на 300 литра в секунда през водоснабдителната мрежа на София, които са необходими за справяне с кризата в Перник. Същото се иска и в писмо от 24 януари. Във внесения доклад от двамата общински съветници се твърди, че предлаганите решения, които СОС трябва да приеме утре, са на базата на тези две писма. Но! В точка 1 от проекта за решение ни се предлага да се гласува възмездно отпускане на водни количества от водоснабдителната система на София към тази на Перник. Това на практика означава, че става дума за сключване на договор между "Софийска вода" и ВиК-Перник, по силата на който "Софийска вода" ще продаде на ВиК-Перник определено количество вода, чиято цена ще бъде определена от КЕВР. На всеки грамотен гражданин веднага му става ясно, че онова, което иска Министерски съвет е осигуряване на преминаване - това представлява вид сервитутно право - а в предлагания за гласуване от СОС доклад става дума за търговска сделка. А от това следват много въпроси. Те са свързани с начина на формиране на цената на водата, на разходите, включени в тази цена и кой ще я плаща. Защото от една страна в решението се казва, че държавата ще поеме всички разходи не само по изграждането на помпената станция и трасето, но и по осигуряването на водоподаването. В решението обаче, което ни предлагат - което по същество представлява да одобрим сключването на търговски договор между двете водоснабдителни дружества - изобщо не става ясно какво ще е участието на държавата в оперативните разходи, свързани с водоподаването", коментира Христова. Тя добави също, че в момента ВиК-Перник не е в добро финансово състояние и дори е във фалит. "Подаването на вода от страна на "Софийска вода" вероятно няма да може да бъде платено. Оттук изниква въпроса кой ще поеме тези неразплатени разходи и на практика - щети за "Софийска вода", коментира още Милка Христова. Според нея съществува твърде голяма вероятност всичките оперативни разходи по поддръжката на Рилския водопровод, по евентуалните повреди, както и тези, свързани с водоподаването да се поемат от гражданите на София. Или поне към този момент не съществува гаранция, че това няма да се случи, прогнозира Христова.  

comment 0
visibility 317
СОС гласуване за водата в Перник

Инженерна инфраструктура, икономика и финанси приеха доклада за Перник

Докладът на кметът на София Йорданка Фандъкова за тразитиране на вода към Перник по мрежата на Софийска вода получи зелена светлина в три от ресорните комисии на Столичния общински съвет. Предложението на Министерски съвет към Столична община ще бъде внесено на извънредната сесия на СОС утре. Днес  на заседание на комисията по инженерна ифраструктура и енергийно планиране докладът бе обсъден, дискутиран и приет. Одобрение той получи и в комисиите по икономика и финанси. Втора седмица в София се обсъжда дали увеличените количества на водоподаване към Мало Бучино няма да застрашат водата на столичани. След експертизи, проучвания и тестове се оказва, че водата за столичани е гарантирана.  Преди 10 дни Министерски съвет реши да се хване вода от язовир Белмекен, за да се реши проблемът с водната криза на Перник. Към Столична община бе направено предложение да минават по-големи количества вода по мрежата на Софийска вода до Мало Бучино, а от там държавата ще изгради водопровод до Перник. Този спасителен вариант за Перник може да се реализира и да реши водната криза, ако утре общинските съветници на СОС го приемат. Всички гаранции, които искаха общинските съветници и кметът на София са дадени, а държавата ще ремонтира стената на яз. Бели Искър.      

comment 0
visibility 834
Софийска вода Контролен център в Бистрица

Изпитание с натоварване до 420 л/сек. показва, че Рилският водопровод е в добро състояние ...

Рилският водопровод е в добро състояние и може да поеме натоварването на допълнителни количества с вода, които да се подават към Перник. Това заяви днес заместник-изпълнителният директор на Софийска вода Станислав Станев пред журналисти. Днес на посещение в стратегическия обект - Контролени център на Софийска вода в Бистрица бе кметът на София Йорданка Фандъкова и общински съветници. Всички те искаха да се убедят във функционирането на водоподаването и контрола на Софийска вода в столицата и какви са гаранциите при преминаване на допълнителни количества вода към Перник. Най-сигурният начин е проверката. И точно това са направили от Софийска вода преди да изготвят окончателните анализи на състоянието на Рилския водопров, които ще бъдат дадени и на общинските съветници. Въпросът на всички е дали ще издържи водопровода да се подават 300 л/сек. към резервоара в Мало Бучино и оттам към Перник? В четвъртък от Софийска вода са направили изпитание и са натоварили състемата не с 300, а с 420 л/сек. и е поддържана 3 часа в тези количества. "Тестът беше успешен и няма да има проблем тези водни количества да минават през нашите водопроводи към Перник", казаха от Софийска вода. Концесионерът следи денонощно нивата на язовирите и водите от Бели Искър и Искър. Количествата, които тръгват към тръбопроводите са 279 л по единия и 289 от другия, която постъпват в Рилския водопровод. "Бели Искър е на 70 км от София, като трасе през Самоков, и първата точка е Плана, където водата се дезинфекцира. В Бояна в резервоара постъпва вода по тръба f900 и с налягане 13 атмосфери. Има кранове, които се управляват дистанционно оттук, от Контролния център, и се насочва водата към Бояна и Мало Бучино, зависи от потреблението и нуждите. В момента в това направление се подава количество от 187 л/сек.", обясниха от Софийска вода.

comment 0
visibility 921
Дончо Барбалов за бюджет 2020

Дончо Барбалов: Бюджет 2020 е с 20 млн. лв. повече след общественото обсъждане

Проектът за Бюджет 2020 на Столична община вече има корекция и е увеличен с 20 млн. лв. повече след общественото обсъждане преди 10 дни - 1,703 млрд. лв. Граждани, районни кметове и неправителствени организации направиха предложения в резултат, на които беше направена поправка. Как са разпределени средствата, приоритетите и с колко пари ще разполагат районите коментира зам.-кметът по финанси Дончо Барбалов. От понеделник проекто-бъджетът влиза в комисиите на СОС за обсъждане, а на 6 февруари ще бъде внесен за приемане от СОС. - Г-н Барбалов, Бюджет 2020 на Столична община е увеличен и това ли е вариантът, който ще влезе в СОС?  - Съгласно закона за публичните финанси кметът на Столична община внася проекта на бюджет за 2020 г. на Столична община. Бюджетът във вида, в който го внасяме е в размер на 1,722 млрд лв., с 20 млн. лв. повече спрямо това, което бе представено първоначално и обсъждано в последните седмици. Като основни компоненти на бюджета имаме делигирани държавни дейности в размер на 555 млн. лв., собствениствени приходи 782 млн. лв., което е с 57 млн. лв. повече прогнозирани приходи спрямо 2019 г. При данъчните приходи очакваме увеличение в размер на 36 млн. лв. и те да достигнат 388 млн. лв. При неданъчните очакваме 393 млн. лв. приходи или 21 млн. лв. увеличение. Малко по- детайлно при данък МПС, очакваме приходи от 114 млн. лв., при данък недвижими имоти очакваме 112 млн. лв. и данък възмездно приобиване 153 млн. лв. Навсякъде планираме увеличение спрямо 2019 в приходната част. Капиталовата програма е  475 млн. лв., а това е с 4 млн. лв. повече спрямо първоначалния вариант, който беше дискутиран и представен. От оперативни програми имаме 261 млн. лв. и собствени приходи 214 млн. лв. Следващите седмици предстоят дискусии, в комисиите на СОС обсъждането започва още от вторник. - В капиталовата програма има 4 млн. лв. повече за каква са предназначени? - 4 млн. лв. допълнително за капитоавата програма на практика е част от увеличението са преходни обекти от 2019 г. Знаете, че до последния момент, в края на всяка година, се работи по изпълнение по разплащане и една от нашите най-важни задачи, в началото на годината, е оценка на обектите, които не са приключили през предходната година. Това се прави, за да могат те да бъдат включени съответно в бюджета за следващата. В случая това увеличение от 4 млн. лв. основно са преходни средства. - А тези 20 млн. лв., за който казахте, че са повече, те по районите ли ще бъдат разпределени? - 20 млн. лв. повече, от първоначалния вариант на проекта, са в различни области. Ако използвам момента да споменем основните акценти в бюджета - иинфраструктура и екология, се засилва и се увеличава тежестта на инвестициите в районите. На практика 95% от капиталовата програма на Столична община е в районите. Но, ако погледнем в различните приоритетни области, имаме изграждане и ремонт на транспортна инфраструктура, естествено основни ремонти на квартали улици и тротоари. Последните дни имах среща с всички новоизбрани районни кметове и се дискутира, и получават информация как се формира бюджетът на общината, как се формира разходната част и как съответно се формират инвестициите в районите. Целта е да могат да добият по-пълна представа и да могат съответно по-добре да отговорят на очакванията на хората. Друг важен обект за годината това е завършването на третата линия на метрото и модернизация на градския транспорт. Имаме предвидени общо 213 млн. лв. за чистота на въздуха, озеленяване, управление на отпадъците и над 35 млн. лв. капиталови разходи имаме в тази част на бюджета. Знаете подготвя се и изграждане на нови паркове парк Кукуряк, парк Овча купел, Въртопо, Източен парк в район Младост и други. Изграждане на нови детски градини, изключително важен приоритет в последните години. Общо предвидени са 63 млн. лв. От бюджета са осигурени над 32 млн. лв. за изграждане на 13 детски градини и две ясли и 6 училищни сгради и основни ремонти на 25 училища и детски градини. Готови сме с проекти за 7 детски гардини, 7 училища на обща стойност 40 млн. лв., за които сме кандидатствали за финансиране от държавата. В култура и опазване на културно наследство, по социализация и реставрация на минералната баня в Банкя. Проектите по реставрация на баните в Овча купел и Горна баня се очаква да започнат де се реализират и естествено започва строителството на центъра по съвременно изкуство Топлоцентралата в района на НДК. И за дигитализация и електронни услуги на този етап са предвидени 2,6 млн. лв., но това е задача, където на практика във всички направления, всички колеги работим активно по повишаване на качеството на електронните услуги. Изобщо полагаме усилия за веждането на колкото се може повече на електронната община. - Кои предложения от общественото обсъждане са включени в бюджета? - От общественото обсъждане имаме дискусии с районните кметове, където им обяснявам и където те имат разбиране колко са инвестициите в районите. Имаме също дискусии на тема общински жилища. Това беше един въпрос, който кметът на Средец Трайчо Трайков повдигна и където на срещата с него специално дискутирахме. Предполагам, че в следващите седмици и месеци ще продължим да работим в тази насока, защото това беше една добра идея, естествено и колегите в рамките на своите компетенции по направления ще продължат да работят по резултатите от дискусията. Тук е моментът да припомня, че протоколът от публичното обсъждане, заедно с всички постъпили предложения, има такива естествено, ще бъдат предоставени на вниманието на общинските съветници, за да могат те при оценка на предложението за бюджета, да имат пълнота и да се запознаят с всички предложения и резултати от дискусии. - Защо има толкова много проекти, които са от предходната година, не могат да се иззпълнят и се прехвърлят, не може ли по-добре да се планира? - Това беше една от причините кметъта да предложи на СОС да приеме структурна промяна в общината, където на практика е подготовката на проектите. Тяхното изпълнение в момента е по-добро. Защото тяхното организиране най-малко структурно беше преместено. Дирекцията, която се занимава с отчуждаването да е по-близко до проектирането и е при главния архитект. Така че на практика тези структурни промени създават предпоставката за по-добра работа и избягване на този брои преходни обекти, които наблюдаваме сега, които съответно се отразяват и винаги ни критикуват за  изпълнение на капиталовата програма. - Каква е сумата за отчуждаване в този бюджет? - Сумата за отчуждаване в бюджета на този етап е 15 млн. лв., естествно общинските съветници ще дискутират и те биха могли да направят промени . - От Обеля протестират срещу ниските изкупни цени на имотите им по Ломско шосе заради планираното разширение? - В крайна сметка има закони, всички трябва да ги спазваме, защото те важат еднакво и за гражданите, и за общината. Аз съм сигурен, че колегите, когато се отчуждава се спазват всички законови разпоредби, както за оценките така и за изплащането. Знаете, че процедурата подлежи на съдебен контрол на заведжане на дела, които съда решава в една или друга полза, съобразно закона. Така че нека да се доверим на закона и всички да го спазваме, както гражданите така и общината. Използвани са въпроси и на други медии.

Местна политика

Основният орган на местната политика в Софийска община е Столичния общински съвет. В състава на Столичния общински съвет влизат 61 общински съветници, представители на местната политика

Състав на Столичния общински съвет като орган на местната политика

Състав на Столичния общински съвет като орган на местната политика

Столичният общински съвет има 61 члена, в позиция на общински съветници, упражняващи местна политика. Те се избират от гражданите, живеещи в Столична община, за да участват в осъществяването на местната политика

Дейност на Столичния общинския съвет като орган на местната политика

Дейност на Столичния общинския съвет като орган на местната политика

Столичният общинския съвет има правомощията да ръководи местната политика според Конституцията на страната, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, актуалното законодателство, Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет за местната политика.

Основните цели в дейността на Столичния общински съвет, в качеството му на орган на местната политика, са да съблюдава законността и колегиалността. Като основен представител на местната политика Столичният общински съвет се стреми да взима решенияа си самостоятелно, без намесата на държавни органи. 

Представлявайки местната политика, Столичният общински съвет гарантира и  защитава интересите на столичани. Съблюдава взимането на решения за местната политика да става публично и те реално да се изпълняват.  Избран от СОС обществен посредник съдейства за спазаване интересите и правата на гражданите. 

Заседанията на Столичния общински съвет, на които се взимт решениа за местната политика, се провеждат през седмица и по-точно втория и четвъртия четвъртък в месеца във времето от 10 до 14 ч. 

Шестмесечна оперативна програма определя дейността на Столичния общински съвет като орган на местната политика. Тя се прави от председателя на СОС по предложения, направени от общинските съветници, районните кметове и столичния кмет. 

Правомощия на Столичния общински съвет в изпълнение на местната политика

Правомощия на Столичния общински съвет в изпълнение на местната политика

 

СОС има правото да изгражда и развива местната политика. По предложение на столичния кмет може да одобрява структурата на администрацията на общината.  СОС има законното право да освобождава и да избира районни кметове и педседател на съвета. 

Друго важно право на Столичния общински съвет като орган на местната политика е да преценява какви да са заплатите на районните кметове и на персонала по предложение на столичния кмет. 

Сблюдавайки интересите на гражданите и прилагането на местната политика, СОС има правомощието да приеме бюджета за годината на Столична община и да следи и приема отчета за осъществяването му. В правото на СОС като орган на местната политика е да определя какъв ще е размера на местните такси и данъци. 

СОС има правото да решава дали да се ползват кредити от банки, дали да се предоставят безлихвени заеми или да се емитират облигации. За да може да прилага максимално ефективно местната политика, СОС взима решения за приемане на различни прогнози и стратегии, програми и планове, касаещи териотрията на Столична община и жителите ѝ. 

Отново с оглед правилното прилагане на местната политика, СОС преценява какви да са изискванията за осъществяване на дейността на юридическите и физическите лица в Столична община. Основната цел е да се съхранят всички екологични, исторически, социалните особености на общината, както и  състоянието на инженерната и социалната инфраструктура като местна политика.

Като орган на местната политика Столичният общински съвет решва какво ще е участието на общината в различни сдружения на местаната власт в страната, в чужбина, в юридически лица с нестопанска цел. Същот така има правото да опредли своите представители там. 

Столичният общински съвет като орган на местната политика според закона може да взима решение за смяна на имената на улици, паркове, площади, вилни зони, инжемерни съоръжения и всякакви обекти с общинско значение.

Друго важно законово право на Столичния общински съвет в качеството му на орган на местната политика е да взима решения за организиране и провеждане на общи събрания и референдуми на жителите на Столична община за въпроси, касаещи неговата компетентност. 

Правилник за организацията и дейността на Столичния общински съвет като орган на местната политика

Правилник за организацията и дейността на Столичния общински съвет като орган на местната политика 

Според Правилника на органа на местаната политика Председателски съвет, в чийто състав влизат заместник-председателите на СОС и председатели на политическите групи или упълномощени от тях заместници подпомага Председателя на Столичния общински съвет.

Този председателски съвет се свиква за консултации по програмата и дневния ред на заседанията на СОС, касаещи местната политика, от Председателя, както и по други въпроси от дейността на СОС.

Права на Председателя на СОС като орган на местната политика

Права на Председателя на СОС като орган на местната политика

Председателят на СОС има правото да прави проект на дневния ред за заседанията на съвета за местаната политика. Може да организира и прави срещи и консултации с председателите на различните постоянни комисии и на групи общински съветници, с граждани, представители на различните политически партии и обществени организации. 

За да се прилага правилно и съразмерно местната политика, Председателят на СОС има ангажимента да разпределя работните материали, които касаят дейността на СОС между неговите комисии базирано на компетентността им.

Председателят е ангажиран също така да гарантира добри условия за работата на различните комисии на СОС и на общинските съветници, упражняващи местна политика

Длъжен е да контролира разходването на средствата, предвидени в бюджета на СО за издръжка на СОС и правилно прилагане на местната политика.

Промяна на Правилника за дейсността на СОС като орган на местната политика

Промяна на Правилника за дейсността на СОС като орган на местната политика

Спед провеждане на изборите за местна власт, новият Столичн общински съвет предвижда промени в Правилника за дейността на СОС. Целта е той да направи работата на СОС като орган на местната политика достатъчно прозрачна и ефективна. 

СОС ще се стреми към по-удобен и лесен достъп на обществеността до информация каква дейност извършва СОС. Гражданите трябва да са наясно какви решения се взимат и какви предложения се дават, касаещи местната политика

Специално назначена работна група изготвя новия Правилник за местна политика, с който ще се съобразява СОС през настоящия си мандат. Очаква се на сайта на Столичния общински съвед да започнат да се качват всички доклади с проекти за решения, касаещи местната политика и дейността на комисиите на СОС. Има голяма вероятност на сайта да се предават заседанията на СОС, а записите да могат да се гледат в специално направен архив на сайта. 

Очаква се публично достъпни да станат протоколите от заседанията на различните комисии, касаещи местната политика, както и как са гласували съветниците поименно, да се качват на сайта на СОС.

Важна промяна, която засяга метната политика, е възможността гражданите да отправят в писмен вид предложенията и въпросите си до дадена работна група, като председателят на конкретната група ще преценява дали тези предложения да бъдат включени като точка от дневния ред на поредното заседание на СОС за местната политика

Състав на Столичния общински съвет като орган на местната политика

Дейност на Столичния общинския съвет като орган на местната политика

Правомощия на Столичния общински съвет в изпълнение на местната политика

Правилник за организацията и дейността на Столичния общински съвет като орган на местната политика

Права на Председателя на СОС като орган на местната политика

Промяна на Правилника за дейсността на СОС като орган на местната политика

Прочетете още