Времето в София

Въздухът в София

Анкета

Ще се сформира ли ново правителство?
  • Да, дясно-център (11%, 67 Гласове)
  • Да, голяма коалиция (17%, 103 Гласове)
  • Не, несъвместими са (15%, 93 Гласове)
  • Не, ще има нови избори (49%, 308 Гласове)
  • Не мога да преценя (8%, 53 Гласове)
Общо гласували: 624 Обратно към гласуване
comment 0
visibility 2074
Общински съветници 4 дни нищиха претенциите на МТК за 5 млн. лв. от Столичн

Общински съветници 4 дни нищиха претенциите на МТК за 5 млн. лв. от Столична община

4 дни, 4 комисии и общо над 10 часа дебат, спорове, обсъждане и предложения в комисиите на СОС продължи подготовката за приемането вчера от местния парламент споразумение на Столична община с частния превозвач МТК Гроуп. Претенциите на частния превозвач е за 5 млн. лв. според клаузи в договора, подписан през 2016 г. със срок на действие за 8 години. Общинските съветници решиха, че най-добре е Столична община да изплати индексацията относно инфлацията, която е безспорна, а за споровете по горивно-смазочните материали (ГСМ) да се решава в съда. Така Столична община ще изплати 1,8 млн. лв., а за горива и масла, ако не се споразумеят ще се срещнат в съда. Претенциите на МТК е на база цени на газ и метан на КЕВР, а не на НСИ, както е записано в клаузата по договора.  По казуса с частния превозвач имаше назначена работна група, която води преговори, а документацията надхвърля 200 страници. Двама от вносителите на доклада Иван Таков и Альоша Даков необяснимо се оттеглиха по време на обсъждането във финансова комисия.  На частника, който обслужва автобусни линии на обществения транспорт на София бе направено предложение за споразумение по исканата претенция, но отговор нямаше.    

comment 0
visibility 2404
В София: Спирките на транспорта ще са осветени, табелите в града с еднакъв

Спирките в София ще са осветени, табелите в града с еднакъв шрифт

На вчерашното си заседание Столичният общински съвет гласува нова наредба за градската среда. Според нея спирките на градския транспорт в столицата ще бъдат осветени. А табелите в София ще бъдат с еднакъв шрифт, независимо в коя част се намират. С новата наредба се въвеждат еднакви правила за всички елементи в столичния град- настилки, пейки, колчета, фасади, шрифтове на табелите, разказват от "Монитор".   В приетия документ историческият център е обособен в две зони и за тях има задължителни стандарти за цвят, форма, материал, осветеност, стил, размер, разположение и композиция. За всички останали части - широк център, стари периферни квартали, индустриални зони, изискванията са по-свободни. Допустимите цветове за фасадите на сградите са ограничени до нюанси на бежово, жълто, оранжево, червено, сиво и зелено, но в центъра те могат да са само три. Общо шестте цветови палитри имат за цел да доведат до общо стилово единство. За да се стигне до него, стандарти се въвеждат и за изгледа на информационните, туристическите, указателните и всякакъв вид табели. Те ще бъдат с унифицирани шрифтове от фамилията "София Санс", подчинена на техническия стил от началото на XX век.   Спирките на градския транспорт също се си приличат по визия, разликите ще бъдат в наличието или липсата на елементи, като реклами, кошчета, навеси. Най-общо спирките ще са два вида - в централната част и представителните обществени места, и в останалите зони. Дизайнът на първите включва осветление, рекламни пана, ламинирано стъкло, отоплителна и климатична техника. Вторите - без електричество, а материалите ще са вандалоустойчиви.   Първите изработени приложения и стандарти са схемата на зонирането на града, стандартите за шрифта за официалните надписи, стандарта за уличните табели, за туристическите табели и стандарт за оформление на фасадите в Зона 2 на централната градска част. В процес на разработване е стандарта за настилките. Санкциите предвидени за нарушения на наредбата са глоби от 200 до 500 лв. за физическите лица и от 500 до 2 000 лв. за юридическите.  

comment 0
visibility 2900
В средата на 2021 г.  може да започне изграждането на канализация в София з

В средата на 2021 г. може да започне изграждането на канализация в София за 140 млн. лв.

Изграждането на канализация в райони на София където няма, каквито са Драгалевци и Симеоново, район Нови Искър и др., може да започне през 2021 г. В средата на следващата година година стартира подготовката за реализирането на проекта за обновяване и изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община.  Това стана ясно днес , след като СОС прие доклада за Подготовка за кандидатстване на Столична община с проект за водоснабдяване и канализация за агломерации с над 10 000 еквивалентни жители (е. ж.) на територията на Столична община за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Околна среда". За трите агломерации с над 10 000 е. ж. София град, Банкя и Нови Искър са направени инвестиционни проекти в идейна фаза. По изготвянето на Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) е получена подкрепата и одобрение от техническата помощ на ЕК - JASPERS. Предстои одобрение от УО на ОПОС до 3 месеца. А Столична община вече е започнала подготовка на тръжните процедури по проектите за 140 млн. лв. В Регионалното прединвестиционно проучване са разработени само обекти с разделна канализация, за да бъдат по-бързо одобрени. Така финансирането няма да бъде 400 млн. лв., и 140 млн. лв. Очаквата финнасова помощ от над 400 млн. лв. е намалена, тъй като преди 3 месеца е променено изискването за разделна канализация, а в по-голямата част в София тя е смесена. На 24 януари т. г. по изпратеното инвестиционно намерение са получени коментари от JASPERS и за първи път се препоръчва изграждане на разделна канализация на територията на Столична община. Първоначално Столична община ще получи 140 млн. лв. за водоснабдяване и канализация, тъй като след новите изисквания са променени проекти за райони, където е възможно канализацията да е разделна. Намерението на Столична община е да се обявява отделна обществена поръчка за всеки обект отделно. Проектът обхваща крайградската зона Симеоново - Драгалевци, защото там от много години има сериозен проблем с липсата на канализация и подземна инфраструктура. Ще се работи и в Бенковски, Кръстова вада, Обеля, Банкя и Нови Искър. Столичните Драгалевци, Обеля и Бенковски ще имат канализация по "Околна среда" "Общата стойност на всички разработени проекти на територията на Столична община, за пълно съответствие с изискванията на Европа, в трите агломерации с над 10 000 е. ж. - София град, Банкя и Нови Искър, е над 1,3 млрд. лв. Заради високата стойност на предложената инвестиция е въведен двуетапен подход от изпълнителя на РПИП. Етап 1 е с индикативна стойност 356 112 653, 74 лв. без ЗЗД. А Етап 2 е с индикативна стойност 951 045 448, 82 лв. без ДДС. Вариантите за финансиране на I и II етап са по Оперативна програма "Околона среда" 2014 - 2020 и "Околна среда" 2021 - 2027, ПУДОС, Бизнес плана на Софийска вода АД, Плана за възстановяване и устойчивост на Република България и бюджет на Столична община", се посочва в доклада. Както е известно кварталите в район Витоша по Витошката яка, район Панчаево, район Връбница, район Нови Искър, Сердика и други няма канализация и е сериозен проблемът с водната инфраструктура. Повече от 5 години се чака ремонт и изграждане на канализация и обновяване на водоснабдяването в някои райони на Столична община. Водни проекти за близо 1,3 млрд. лв ще бъдат реализирани в София Разработването на РПИП е, за да се определят приоритетните инвестиции във ВиК инфраструктурата, за да отговоря столицата ни европейските изисквания - Директивата на ЕС за питейното водоснабдяване и отвеждане и пречистване на отпадъчните води. Анализирана е съществуващата ВиК инфраструктура на Столична община, а целта е да се подобри на качеството като се прилагат европейски директиви за водоснабдяването и отпадъчните води. Според направеното прединвестицонно проучване са определени 38 агломерации в Столична община. Три от тях са с над 10 000 е. ж. и 21 са под 2000 е. ж. (еквивалентни жители) Проекти за прединвестиционно проучване в част канализация са изготвени за всички агломерации с над 2000 е. ж., защото са констатирани несъответствия с емропейските директиви. За тези агломерации с над 50 е. ж. има ПИП по част водоснабдяване. Едно от изисквания на ОПОС е РПИП-ът да има одобрение от иницативата JASPERS на ЕК, за да кандидатства Столична община за финансиране. Инвестиционното намерение заедно с анализа на данни за съществуващата ситуация, прединвестиционните проучвания, формуляра за кандидатстване и анализа разходи-приходи са изпратени за съгласуване на JASPERS. Проектът може да започне да се реализира още в средата на 2021 година. От Столична община вече се работи по подготовката на тръжните процедури, за да не се губи време при подписване на договора с ОПОС. Строителството няма да започне веднага, тъй като има работна фаза, а очакванията са първите елементи да се изградят в края на 2021 г., а основните строително-монтажни работи през 2022 г.

Реклама
comment 0
visibility 10162
Общински съветник предложи да се затвори Летище София през нощта

Общински съветник предложи да се затвори Летище София през нощта

Столичният общински съвет одобри на сесията си днес актуализация на Плана за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на София. Според направените анализи за последните 10 години се отчита намаление на броя жители, изложени на шум от автомобилния трафик, железопътния и трамваен трафик, въздушния трафик и промишлени източници. Намалението е с 1,32 пъти за дневния период и 1,29 пъти за нощния период. По време на дебата по доклада, общинският съветник Тома Белев излезе с предложение - Летище София да преустанови нощните си полети и да не се извършва въздушно движение над София от 00.00 до 06.00 часа. Известно е, че именно тогава се движат нискотарифните полети. Предложението бе отхвърлено от мнозинството, но част от групата на социалистите го подкрепиха. В актуализацията на Плана за действие е записано още, че Столична община трябва да продължи своята политика за въвеждане на превозни средства от обществения транспорт с ниска честота на шум, оптимизация на режимите на светофарите, подобряване на пътните настилки с високи нива на шум, рехабилитация на трамвайните трасета, изграждане на велоалеи, обособяване на тихи зони за отдих.

comment 0
visibility 1762
БСП-София: Столична община не е готова с Бюджет 2021, което е прецедент

БСП-София: Столична община не е готова с Бюджет 2021, което е прецедент

Сесията на СОС днес започна с политически изказвания. Първи декларация направи председателят на групата на Демократична България в Столичния общински съвет Методи Лалов. Последва и Калоян Паргов от БСП-София, както и Малина Едрева и Прошко Прошков от ГЕРБ-СДС. Ето Декларацията на БСП-София: Столична община не е готова с Бюджет 2021, което е прецедент. В средата на декември все още никой не е виждал проектобюджета за следващата година, който вече трябваше да е представен на общинските съветници. Това заяви лидерът на БСП – София и председател на групата на социалистите Калоян Паргов в началото на заседанието на СОС. Демократична България в СОС: #hubavoe, но няма канализация "Обикновено по това време вече разполагаме с проекторамката на бюджета за следващата година. По това време започваха и обществените обсъждания с различни целеви групи и неправителствени организации“, припомни Паргов и отбеляза, че най-важното, особено в състояние на криза, тъй като Бюджет 2021 ще бъде кризисен антиковиден бюджет, няма нищо по-добро от това да се постигне прозрачност при изработването му. „Искрено се надявам, че зад маската на ковидкризата няма да приемем бюджет на тъмно, в последния момент, когато ще бъдем поставени пред дилемата да го подкрепим или не“, посочи Паргов и допълни, че става дума за отделните сегменти и параметри на всеки един бюджет, които са свързани с десетки и стотици хиляди съдби на софиянци. „Не само хора, които очакват от нас социално-икономическа подкрепа, но и на бизнеса в София, благодарение на който София изглежда такава каквато е в момента“, каза председателят на БСП – София. Той припомни, че преди няколко години, след бурен дебат в СОС с участието на кмета на София, е постигнато съгласие, че бюджетът на столицата би трябвало да започне да се обсъжда много по-рано от месец декември, поне по отделните компоненти и направления, чрез които ще се търси налагането на политики, с които да се облекчи положението или да се решат конкретни проблеми на софиянци. ГЕРБ-СДС: Ирина Савина и екипът й направиха чудеса и София получава 1,4 млн. лв. за канализация „Очевидно, че тази година няма да е така“, констатира Паргов и настоя още през следващата седмица, да има заседание на председателския съвет на СОС, на което да се чуе мнението на всеки един представител на политическите групи, включително и на независимите общински съветници, по отношение на Бюджет 2021. По думите му сме в края на една тежка, изпълнена с проблеми и напрежение 2020 г. Година, която постави на изпитание всяка една от системите в София – и в транспорта, и общинската икономика, и социалните системи. „Следващата 2021 година ще е година с тежки социално-икономически последствия от това, което преживяхме и ще продължаваме да преживяваме. Ето защо е крайно време да се обсъди и да се изработи първия ковидбюджет в историята на нашата столица. И да се надяваме, че ще бъде последният ", каза Калоян Паргов.

comment 0
visibility 3199
Уеднаквиха критериите за прием в ясли, ДГ и подготвителни групи за училище

Уеднаквиха критериите за прием в ясли, ДГ и подготвителни групи за училище в София

Критериите за прием в ясли, детски градини и подготвителни групи за училище в София се уеднаквяват и се въвежда за всички отседналост при кандидатстване. СОС днес прие докладът на зам.-кметовете Тодор Чобанов и Дончо Барбалов за наредба с ясни правила при кандидатстването. Приемането на наредбата бе необходимо за уеднаквяването на процедурата по приема деца за възраст от 10 месеца до 3 години. Това ще улесни родителите на децата в предучилищна възраст при кандидатстването им в детските заведения в Столична община. Новата наредба въвежда критерии за кандидатстване, свързани с промяната на постоянния/настоящия адрес на един от родителите/настойници. Предимство ще ползват деца, чиито родители дългогодишно живеят в София. Определянето на нови критерии е продиктувано от големия обществен интерес, се посочва в доклада. Въвеждат се критериите с постоянен и настоящ адрес на детето на територията на Столична община за 4, 5 и 6-годишните, което ще синхронизира приема в общинските детски градини и подготвителни групи в училищата с приема на учениците от I клас в общинските училища. Предвижда се и намаляване на административната тежест върху родителите, като отпадне изискването за представяне на документи на хартиен носител при записване на класираните деца.  Част от заявените критерии ще се удостоверяват по електронен път служебно. Това ще стане съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни улуги, се посочва още в доклада. Приемът на деца в общинските самостоятелни детски ясли (СДЯ) се извършваше на основание на Правила за приемане на деца в общинските СДЯ в Столична община, а този на деца в градините и подготвителните групи в общинските училища ставаше по Наредбата за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на Столична община. В двата документа имаше различия относно приема и създава неравнопоставеност при приема на деца от една и съща възраст. Проектът за Наредбата е публикуван на сайта на Столична община и е имало 30 дни за предложения и становища на заинтересованите страни.

comment 0
visibility 2235
ГЕРБ-СДС: Савина и екипът й направиха чудеса и София получава 1,4 млн. лв.

ГЕРБ-СДС: Ирина Савина и екипът й направиха чудеса и София получава 140 млн. лв. за канали...

Сесията на СОС днес започна с политически изказвания. Първи декларация направи председателят на групата на Демократична България в Столичния общински съвет Методи Лалов. Последва и Калоян Паргов от БСП-София, както и Малина Едрева и Прошко Прошков от ГЕРБ-СДС. Ето Декларацията на ГЕРБ-СДС: Малина Едрева: Тази година е много по-различна, година, в която всички пренастройваме своите програми и часовници, съответно и бюджета има нови срокове. Преди всичко кметът и нейната администрация трябва да подготвят проект на бюджета, след което ние общинските съветници да разискваме. По отношение на канализацията и голямата загриженост на Демократична България за изготвянето на проекти и тяхната реализация, за първи път ще се обърна и ще кажа: Демокрацията, уважаеми колеги, изисква истината и то цялата истина. И преди да громите с този патос и да искате оставката на зам.-кмета Ирина Савина, добре беше да кажете и в какво състояние беше градът ни до 2007 година. Вашите съпартиици, г-н Лалов, можеха да ви разкажат много подробно. БСП-София: Столична община не е готова с Бюджет 2021, което е прецедент Председателя на Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране Прошко Прошков: Уважаеми колеги, с едно нещо ще се съглася в Декларацията на колегата Лалов. Проектът със стратегическо значение, докладът със стратегическо значение в днешния дневен ред е този (проектите за канализация) и правилно колегата е напипал важността на темата. С едно условие, учудвате се и вие колеги, коментираме постоянно, защо гражданите са отвратени и не гласуват на избори? Ами именно заради това поведение, колеги. Вашата политическа група подкрепи новият доклад за РПИП относно канализацията в София в комисия, защото разумните колеги, бих казал, специално в Инженерна инфраструктура, разбраха много добре аргументите и че тук няма някаква грешка или забавяне от страна на администрацията. Демократична България в СОС: #hubavoe, но няма канализация Аз искам в тази деларация лично да изкажа благодарността си към г-жа Савина. Това е човекът, които изнесе проектите по ИСПА, когато вие въобще не сте се интересувяли от темата. Това е човекът, който изнесе проектите по ОПОС и който направи всичко възможно, въпреки че процедурата за Столична община е като специфичен случай и беше пусната по късно от УО. Но едва ли знаете това, за да плюете. Това трябва да се чете по темата. Въпреки късното излизане на процедурата г-жа Савина, ръководителят на проекта, който е консултант на Столична община и екипа й направиха чудеса от храброст да преговарят с техническата помощ на ЕК - Джаспърс, за това да включим и агломерации, които не отговаряха на изискванията. А може би вие смятахте, че е редно с лека ръка да захвърлим малките населени места на Столична община и да бързаме или да се опитаме да разширим обхвата и да се обхване максимален брой граждани, защото това е една от най-големите теми в града ни в последните 30 години. Така че, колеги, мисля, че беше приет правилиня подход, максималното постигнаха колегите по отношение на това. След това ние гласувахме, в началото на тази година, проектите, подготвени от консултанта на Столична община на стойност 1,3 млрд. лв. Никакви 800 млн. лв., проверете си цифрите. Това са верифицирани данни. Вижте какво, за демагогията няма нужда от факти. Нужна е истината, цялата истина. Затова хората са отвратени. До какво води това поведение, единствено да нападнем опонента, да оплюем в момента управляващите, а не да решим проблем, да привлечем 100 млн. лв., сега когато е възможно, да се опитаме да прехвърлим останалото за следващия програмен период. И пояснявам защо се случва това? Техническата помощ на ЕК тази година заяви, че процедурата е одобрила смесена канализация в много от районите, такава е традиционната канализация в София. Новите правила, които ще се въвеждат, казвам "ще въвежда", все още не са факт. В ЕС се иска максимално разделяне на канализацията, която е по-скъпа и по-сложна, по-различна и не е била обект досега. Това се е случвало и по други поректи, управлявани от Джаспърс по техническа помощ, нормална процедура. Тук няма никаква вина администрацията, ако имаше и капка съмнение, аз щях да съм първият, който ще постави въпроса, защото това е ключова тема за мен. Справиха се чудесно колегите и редуцираните агломерации са там, където може да се изпълнят изискванията. За следващия програмен период ни предстои много повече работа, защото това е нова хипотеза от преди 3 месеца, на която ние трябва да отговорим и това ще изисква допълнителна техническа работа, допълнително моделиране и допълнителни обосновски. Не се е забавил проектът, щеше да се забави, ако бяха започнали сега спорове с Джаспър, обект по обект и тогава губехме и тези 100 млн. лв. Колеги, ако искаме все пак да има смисъл от политиката нека говорим за беспорни неща и смислени неща, които ще доведат до подобряване на живота ни в града, да не демагогстваме по толкова покъртителен начин.

comment 0
visibility 1826
Демократична България в СОС: #hubavoe, но няма канализация

Демократична България в СОС: #hubavoe, но няма канализация

Сесията на СОС днес започна с политически изказвания. Първи декларация направи председателят на групата на Демократична България в Столичния общински съвет Методи Лалов. Последва и Калоян Паргов от БСП-София, както и Малина Едрева и Прошко Прошков от ГЕРБ-СДС. Ето Декларацията на Демократична България: В 21 век, след повече от 15 години управление на ГЕРБ в Столична община, близо 30% от гражданите на европейската столица София, нямат работеща и законна канализация. Канализация липсва в почти всички столични квартали извън околовръстния път, с изключение на Банкя. Все още не са влезли в 21 в. части на столицата като Овча Купел, Манастирски ливади – изток, Кръстова вада, Модерно предградие, Горубляне, Враждебна, Христо Ботев, Факултета, Бенковски, Малашевци... В множество интервюта през годините г-жа Ирина Савина, дългогодишен заместник-кмет в направление "Инвестиции и строителство" обещава, че до 2020 г. София ще се прости със септичните ями. Реалността обаче е друга. Вместо работа, работа, работа, по въпроса с канализацията столичната управа има единствено провал, провал, провал. ГЕРБ-СДС: Ирина Савина и екипът й направиха чудеса и София получава 1,4 млн. лв. за канализация Затова от Демократична България настояваме столичният кмет г-жа Фандъкова да потърси персонална отговорност за провала от ресорния си заместник-кмет г-жа Савина, на чиито действия и бездействия дължим настоящото положение - срамно за столицата ни и нетърпимо за обитателите ѝ. В последния момент - последната сесия, в последната година от програмния период Столична община решава да кандидатства за 90 от възможните 400 млн. лв. по Оперативна програма “Околна среда” 2014-2020 г. За сравнение: Бургас е сключил договор за 459 милиона. Варна - 138 милиона, Пловдив - 137 милиона, Сливен - 131 милиона, Русе - 131 милиона, Стара Загора - 121 милиона, Перник - 100 милиона… И след като Столична община е решила да проиграе възможността да получи пълните средства за столичната канализация, ние настояваме и за още нещо. Настояваме г-жа Фандъкова да поеме политическата отговорност и като заместник-председател на политическа партия ГЕРБ да убеди своя председател, че канализацията е ключова за столицата на една европейска държава и средствата за нея трябва да бъдат включени от правителството в стълб “Зелена България” на Националния план за възстановяване и устойчивост на България. План, който, според Европейската комисия, следва да бъде пълен именно с подобна екологична инфраструктура. БСП-София: Столична община не е готова с Бюджет 2021, което е прецедент В крайна сметка жителите на София имат точно толкова права, колкото и земеделците в Тракийската низина, за които Националният план предвижда напоителна система за 800 милиона лева. За канализацията на София ще са необходими значително по-малко. Ще е необходимо, разбира се, и още нещо, крайно дефицитно в управлението на столицата - политическа воля.

comment 0
visibility 1442
Повече чисти улици и по-малко пари за старите депа в План-сметка 2021 за чи

Повече чисти улици и по-малко пари за старите депа в План-сметка 2021 за чистота на София

Такса смет остава непроменена за следващата година, според план-сметката за чистота на Столичната община, която трябва да гласува днес Столичният общински съвет. Повече средства са насочени към лятното и зимно почистване, както и към събирането и обезвреждането на битовите отпадъци. Дейностите по старите депа намаляват и за това през идващата година за тях са предвидени средства с 6 млн. лева по-малко. 220 166 644 лв. са средствата за събиране, извозване и обработване на отпадъците в Столична община. Това е с 3 млн. лв. повече от настоящата година. Само за събиране и транспортиране на отпадъци, включително и извънгабаритни са необходими 73 млн. лв. От тях 65 млн. лв. са за събиране и транспортиране на битови отпадъци и биоотпадъци. За поддържане на чистотата на пространствата за обществено ползване парите за 2021 г. са 88 400 000 лв. Близо 3 млн. лв. повече са предвидените средства за лятно почистване - 62 100 000 лв., в това число улично - 39 200 000 лв. През 2020 г. те са били 58 900 000 лв., а до 30 септември т. г. са изразходване 47 364 197 лв. Чрез план-сметката финансово се обезпечават дейностите по лятното и зимното почистване на града. Предвидено е измиването на улици, велоалеи, тротоари, както и на други места за обществено ползване да бъде 5 пъти годишно с автоцистерни с маркучи. Заложената по този показател обща площ за измиване е 95 495 декара. И още - общо 290 390 дка ще се мият с автоцистерни с дюзи 24 пъти годишно. Увеличението на броят измивания на обществените площи е част от мерките срещу замърсяване на въздуха. Други 600 000 лева са предвидени за почистване на мантинели, пътни знаци и отводнителни шахти. 8,8 млн. лв. са заложени за биологично почистване на междублокови пространства, районни градинки и зелени площи. 26 300 000 млн. лв. са за зимното почистване през 2021 г. в това число 17 000 000 лв. за улично почистване през зимата, 7 млн. лв. са предвидени за пътищата в парк “Витоша“, а за общинските пътища - 2 300 000 лв.

comment 0
visibility 1971
С 10% да се намали такса "Смет" за гражданите в София

С 10% да се намали такса "Смет" за гражданите в София

Общинските съветници от групата на „БСП за България“ да предложат намаляване с 10% на такса „Битови отпадъци“ за недвижимите имоти на гражданите в София за 2021 г. Това реши Градският съвет на Софийската организация на БСП на своето първо онлайн заседание. Приетата позиция е във връзка с предстоящото гласуване в СОС на План-сметката за чистотата на столицата през следващата година. „По този начин около 6 млн. лв. ще останат на разположение в семейните бюджети на софиянци, които ще са им от помощ предвид утежнената икономическата обстановка в страната и столицата, обусловена от влошаващото се положение с COVID-19“, аргументират се социалистите. Групата на БСП ще предложи допълнителни 3 млн. лв., за миене на вътрешно-квартални улици, велоалеи в обхвата на тротоарите и други места за обществено ползване, да бъдат предвидени към разходната част на План-сметката за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. Това предложение да бъде направено като мярка срещу ФПЧ и подобряване качеството на атмосферния въздух. Също така, общинските съветници от левицата предлагат читалищата на територията на Столична община да бъдат освободени от такса „Битови отпадъци“ за следващата година. Предложението им е продиктувано от затрудненото положение и драстично намалените приходи от читалищна дейност, заради противоепидемичните мерки, през 2020 г. „Анализът на планирането и изпълнението на План-сметките за чистота на Столична община показва, че е налице трайна тенденция през годините да се събират и изразходват все по-големи суми“, считат столичните социалисти. Те посочват, че в критичната 2009 г. София разполагаше със 130 млн. лв. за почистване на града, а през 2021 г. са предвидени над 220 млн. лв., което е със 70% повече", коментират общински съветници.  Ако направените от групата на „БСП за България“ предложения и аргументите към тях не бъдат приети от мнозинството в СОС, общинските съветници от левицата ще гласуват против приемането на План-сметката за чистотата през 2021 г.

comment 0
visibility 1628
В 12 района на Столична община е осигурен безплатен "Топъл обяд" за бедни

В 12 района на Столична община е осигурен безплатен "Топъл обяд" за бедни

В 12 района на Столична община ще продължи проекта "Топъл обяд" за бедни хора. Докладите на районните общини бяха одобрени днес на заседание на Комисията по здравеопазване и социални грижи към СОС.  Нуждаещи се хора с ниски доходи и такива под линията на бедност и в условията на епидемията от COVID-19 ще получават безплатно храна по проекта "Топъл обяд" в районите „Нови Искър“,  „Люлин“ „Надежда“ „Овча купел“ „Оборище“ „Връбница“ „Витоша“ „Подуяне“ „Сердика“ „Кремиковци“  „Искър“ „Банкя“.  Финансирането е по Оперативната програма за храни и/или материално подпомагане, финансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. "Проекти масово се изпълняват по договори с УО на оперативните програми. Приели сме практиката авансовото финансиране да е от бюджета на района и след това се възстановяват при исканията за междинни плащания от УО", каза зам.-кметът по финанси Дончо Барбалов. Допустимите целеви групи са хора без доходи или с доходи под линията на бедност, които са в невъзможност да осигурят основните си жизнени потребности, няматблизки, които да им окажат подкрепа, рискът от заразяване или от неблагоприятно протичане на инфекцията за тях е по-висок, се посочва в доклада. Кандидатстването с проекти, общини и райони на общини, е на два етапа. Първият е до края на декември 2020 г. и до края на януари 2021 г. Изискването е одобрените кандидати да спазват противоепидемичните мерки при доставянето на храната.

comment 0
visibility 1506
Първата в страната Наредба за градската среда ще се гласува от СОС

Първата в страната Наредба за градската среда ще се гласува от СОС

Основната цел на Наредбата за градска среда е да въведе ясни правила за всеки етап на планирането, проектирането, изграждането и оборудването на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли в София, така че градът да бъде по-приятно и хармонично място, убедени са от СОС. С новите нормативни изисквания ще трябва да се съобразяват изпълнителите на реконструкции, пристрояване и надстрояване, основни ремонти на сгради и съоръжения, улици и площади. Професионалните и обществени консултации по проекта на наредбата продължиха повече от година, казаха от пресцентъра на СОС. Наредбата обособява зони в София, които ще бъдат със специфичен режим на регламентиране на градските пространства и елементите в тях, съобразявайки се с конкретното местонахождение, предназначение, културни и исторически дадености, архитектурното наследство и други особености. За определянето на зоните са направени изследвания на характера на застрояването, предвижданията на ОУП на Столична община, функционирането на града по градоустройствени единици, връзката на сградите. С наредбата се приемат стандартите за шрифта на София, информационните табели, туристическата навигация и стандарт за оформление на фасадите в Зона 2 от Централната градска част на София в обхват: ул. „Граф Игнатиев“ между ул. „Алабин“ и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, ул. „Солунска“ в участъка между бул. „Витоша“ и пл. „Славейков“, пл. „Дж. Гарибалди“ и пл. „Славейков“, ул. „6-ти септември“ в участъка между ул. „Граф Игнатиев“ и бул. „Цар Освободител“, ул. „Цар Шишман“ в участъка между ул. „Граф Игнатиев“ и пл. „Народно събрание“ и ул. „Ген. Паренсов“ в участъка между ул. „6-ти септември“ и ул. „Цар Шишман“. Предстои разписването и гласуването на още стандарти, които ще се прилагат за фасадите, осветлението, градското обзавеждане, спирките и т.н. Санкциите предвидени за нарушения на наредбата са глоби от 200 до 500 лв. за физическите лица и от 500 до 2 000 лв. за юридическите.

comment 0
visibility 3311
В "Ив. Вазов" и "Дружба 1" откриват детски  кът за почасова грижа на деца н

В "Ив. Вазов" и "Дружба 1" откриват детски кът за почасова грижа на деца на служители в О...

Два детски къта за почасова грижа за малчугани на служители на Столична община ще се разкрият в квартал "Иван Вазов", район Триадица и Дружба 1 в район Искър. Докладът бе одобрен днес на онлайн заседание на Комисия по здравеопазване и социална политика към СОС.  Реално за гледане на децата кандидатства Столична община като като има подписано споразумение с район Триадица като асоцииран партньор по проект "Разкриване на два детски къта за почасови грижи за децата на служителите на Столична община и район Триадица. Финансирането - безвъзмездна финансова помощ (БФП), е ОП РЧР 2014 - 2020 г. Целта е предоставяне на възможност за по-добро съвместяване на професионалния с личния живот на работниците и служителите, осигурявайки кътове за деца на работното място. Крайният срок за кандидатстване е 15 декември т. г. и проектното предложение е пуснато, но трябва и одобрението на СОС. Минималният размер на БФП е 50 000, а максималният е 150 000 лв. Реализирането на проекта ще спомогне за превенция на отсъствието от работа на служителите, допринасяйки за улесняване достъпа до заетост за работещите родители. Дава възможност за съчетаване на семейния и професионалния живот и запазване на равнището на трудовата и икономическа активност на родителите, аргументират се вносителите на доклада зам.-кметовете на Столична община Ирина Савова, Тодор Чобанов и кмета на Триадица Димитър Божилов. За създаването на кът за деца с оборудване и подходящи помещания за посачови грижи ще се наемат хора, регистрирани като безработни от Бюрата по труда, което е възможност за включване в заетост. Проектът предвижда те да минат през обучение за придобиване на умения за полагане на грижи за деца. Те ще бъдат наети на работа на 8-часов работен ден, на трудов договор за година с брутна месечна заплата от 1750 лв. и осигуровки за работодателя. В район Искър детският кът ще бъде в ОКИ Дом на културата "Искър" в Дружба 1 до езерото. Това е сутерен от 365 кв. м, от които 220 кв. м е голямата зала на две нива, 13 кв. м са санитарни помещения и 132 кв. м са коридори, сервизни помещения и стълби, няма тераса. Според изискванията на програмата помещениято е допустимо за 80 деца с осигурените 2,5 кв. м на дете. В ОКИ Искър вече е направен ремонт със пари от Столична община и е закупено оборудване от бюджета на ОКИ. Нужни са още 10 000 лв. за да бъде дооборудван. Предвиденият брой деца е 21 - 15 до 3 години и 6 деца от 3 до 12 години. В район Триадица грижи за деца на общински служители ще се полагат в детски кът в общински недвижим имот в кв. "Иван Вазов" на ул. Бяла Черква 16. Помещението ще бъде адаптирано за почасови грижи. Имотът е застроено дворно място с пространство от 535 кв. м с построена в него жилищна сграда, с прилежащ сутерен и таван. Целият имот е предоставен за стопанисване и управление на района. Помещението е разположено на втори подпокривен етаж. Там е необходимо да се извършат СМР като освежаване на стените на помещението с латекс, блажно обядисване - три пласта на стълбището, обезопасяване на стълби с метален парапет, полагане на теракот на стълбището. Раходите за ремонта е 3635 лв., които ще се осигурят от район Триадица и не са част от проектното предложение. Броят на родителите, които са служители в района и ще се възползват от услугата са 13. Предвиденият брой на деца, които ще посещяват детския кът в кв. Иван Вазов е 17 - 9 деца на възраст до 3 години и 8 деца от 3 до 12 години. Общата индикативна стойност на проектното предложение е около 147 010,08 лв. с ДДС. Проектът предвижда да се наемат 5 детегледачки , които ще се грижат за децата, посещаващи двата детски къта. 3 ще са детегледачките в район Искър и 2 в район Триадица. Брутната заплата е 1750 лв. 8 часов работен ден трядов договор в включени осигуровки за работодател. Тези средства общо са 105 007,20 лв. Останалата сума от 42 002,88 лв. е за покриване на непреките разходи, които ще се отразят служебно от УО на оперативната програма в бюджета на проектното предложение.

comment 0
visibility 1968
СОС гласува проект за 140 млн. лв. за нова канализация в столични райони от

СОС гласува проект за 140 млн. лв. за нова канализация в столични райони от 2021

Изграждане на нова канализация в районите „Витоша“, „Панчарево“, „Връбница“, „Нови Искър“ и „Сердика“ предстои да гласува на сесията този четвъртък Столичния общински съвет. Постоянната комисия по финанси и бюджет прие с пълно единодушие доклада, с който градът ще кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда“ за тези райони, съобщиха от СОС. Прединвестиционно проучване (РПИП) е готово и в средата на 2021 г. трябва да започне подготовката за обновяване и изграждане на ВиК инфраструктурата в крайградската зона Симеоново-Драгалевци, в кварталите „Бенковски“, „Кръстова вада“, и на територията на Обеля, Банкя и Нови Искър. Това решение на общинския съвет за изпълнението на проекта ще доведе до подобряване на качествотона услугата и то по европейски стандарти, за водоснабдяване и отпадъчни води. При изготвянето на Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) е получена подкрепата и одобрение на „Джаспърс“, от където е предоставена и външна техническа помощ. В Столичната община вече подготвят и техническите спецификации на първите проекти, които са за 140 млн. лв. Общата стойност на всички разработени проекти за пълно съответствие с изискванията на Европа, в трите агломерации с над 10 000 жители – София-град, Банкя и Нови Искър, е над 1,3 млрд. лв.

comment 0
visibility 1669
Заради COVID-кризата: Без такса за маси и столове на открито за заведенията

Заради COVID-кризата: Без такса за маси и столове на открито за заведенията в София

Търговските обекти в София ще бъдат освободени от плащането на такса за поставянето на маси и столове на  открито. Тази мярка ще важи два месеца и предстои да се гласува на сесия на Столичния общински съвет (СОС) в четвъртък, съобщават от "Монитор".    Решението за махане на таксата идва заради второто затваряне на заведенията от началото на COVID-кризата през март т.г. Общинските съветници предлагат търговските обекти да не дължат пари от 1 декември 2020 г. до 31 януари 2021 г. за подвижни съоръжения, които разполагат на открито. За фирмите, които вече са заплатили таксата, парите ще се броят за следващи периоди на работа.   Това е поредната мярка на кметството в помощ на бизнеса в града. През ноември за втори път СОС реши наемателите на общински терени, които не работят заради кризата с коронавируса, няма да дължат наеми. Търговците на нежилищни имоти не дължат наем за срока, в който са преустановили своята дейност, но не по-дълго от периода 15 юли 2020 г. – 31 декември 2021 г. 

Местна политика

Основният орган на местната политика в Софийска община е Столичния общински съвет. В състава на Столичния общински съвет влизат 61 общински съветници, представители на местната политика

Състав на Столичния общински съвет като орган на местната политика

Състав на Столичния общински съвет като орган на местната политика

Столичният общински съвет има 61 члена, в позиция на общински съветници, упражняващи местна политика. Те се избират от гражданите, живеещи в Столична община, за да участват в осъществяването на местната политика

Дейност на Столичния общинския съвет като орган на местната политика

Дейност на Столичния общинския съвет като орган на местната политика

Столичният общинския съвет има правомощията да ръководи местната политика според Конституцията на страната, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, актуалното законодателство, Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет за местната политика.

Основните цели в дейността на Столичния общински съвет, в качеството му на орган на местната политика, са да съблюдава законността и колегиалността. Като основен представител на местната политика Столичният общински съвет се стреми да взима решенияа си самостоятелно, без намесата на държавни органи. 

Представлявайки местната политика, Столичният общински съвет гарантира и  защитава интересите на столичани. Съблюдава взимането на решения за местната политика да става публично и те реално да се изпълняват.  Избран от СОС обществен посредник съдейства за спазаване интересите и правата на гражданите. 

Заседанията на Столичния общински съвет, на които се взимт решениа за местната политика, се провеждат през седмица и по-точно втория и четвъртия четвъртък в месеца във времето от 10 до 14 ч. 

Шестмесечна оперативна програма определя дейността на Столичния общински съвет като орган на местната политика. Тя се прави от председателя на СОС по предложения, направени от общинските съветници, районните кметове и столичния кмет. 

Правомощия на Столичния общински съвет в изпълнение на местната политика

Правомощия на Столичния общински съвет в изпълнение на местната политика

 

СОС има правото да изгражда и развива местната политика. По предложение на столичния кмет може да одобрява структурата на администрацията на общината.  СОС има законното право да освобождава и да избира районни кметове и педседател на съвета. 

Друго важно право на Столичния общински съвет като орган на местната политика е да преценява какви да са заплатите на районните кметове и на персонала по предложение на столичния кмет. 

Сблюдавайки интересите на гражданите и прилагането на местната политика, СОС има правомощието да приеме бюджета за годината на Столична община и да следи и приема отчета за осъществяването му. В правото на СОС като орган на местната политика е да определя какъв ще е размера на местните такси и данъци. 

СОС има правото да решава дали да се ползват кредити от банки, дали да се предоставят безлихвени заеми или да се емитират облигации. За да може да прилага максимално ефективно местната политика, СОС взима решения за приемане на различни прогнози и стратегии, програми и планове, касаещи териотрията на Столична община и жителите ѝ. 

Отново с оглед правилното прилагане на местната политика, СОС преценява какви да са изискванията за осъществяване на дейността на юридическите и физическите лица в Столична община. Основната цел е да се съхранят всички екологични, исторически, социалните особености на общината, както и  състоянието на инженерната и социалната инфраструктура като местна политика.

Като орган на местната политика Столичният общински съвет решва какво ще е участието на общината в различни сдружения на местаната власт в страната, в чужбина, в юридически лица с нестопанска цел. Същот така има правото да опредли своите представители там. 

Столичният общински съвет като орган на местната политика според закона може да взима решение за смяна на имената на улици, паркове, площади, вилни зони, инжемерни съоръжения и всякакви обекти с общинско значение.

Друго важно законово право на Столичния общински съвет в качеството му на орган на местната политика е да взима решения за организиране и провеждане на общи събрания и референдуми на жителите на Столична община за въпроси, касаещи неговата компетентност. 

Правилник за организацията и дейността на Столичния общински съвет като орган на местната политика

Правилник за организацията и дейността на Столичния общински съвет като орган на местната политика 

Според Правилника на органа на местаната политика Председателски съвет, в чийто състав влизат заместник-председателите на СОС и председатели на политическите групи или упълномощени от тях заместници подпомага Председателя на Столичния общински съвет.

Този председателски съвет се свиква за консултации по програмата и дневния ред на заседанията на СОС, касаещи местната политика, от Председателя, както и по други въпроси от дейността на СОС.

Права на Председателя на СОС като орган на местната политика

Права на Председателя на СОС като орган на местната политика

Председателят на СОС има правото да прави проект на дневния ред за заседанията на съвета за местаната политика. Може да организира и прави срещи и консултации с председателите на различните постоянни комисии и на групи общински съветници, с граждани, представители на различните политически партии и обществени организации. 

За да се прилага правилно и съразмерно местната политика, Председателят на СОС има ангажимента да разпределя работните материали, които касаят дейността на СОС между неговите комисии базирано на компетентността им.

Председателят е ангажиран също така да гарантира добри условия за работата на различните комисии на СОС и на общинските съветници, упражняващи местна политика

Длъжен е да контролира разходването на средствата, предвидени в бюджета на СО за издръжка на СОС и правилно прилагане на местната политика.

Промяна на Правилника за дейсността на СОС като орган на местната политика

Промяна на Правилника за дейсността на СОС като орган на местната политика

Спед провеждане на изборите за местна власт, новият Столичн общински съвет предвижда промени в Правилника за дейността на СОС. Целта е той да направи работата на СОС като орган на местната политика достатъчно прозрачна и ефективна. 

СОС ще се стреми към по-удобен и лесен достъп на обществеността до информация каква дейност извършва СОС. Гражданите трябва да са наясно какви решения се взимат и какви предложения се дават, касаещи местната политика

Специално назначена работна група изготвя новия Правилник за местна политика, с който ще се съобразява СОС през настоящия си мандат. Очаква се на сайта на Столичния общински съвед да започнат да се качват всички доклади с проекти за решения, касаещи местната политика и дейността на комисиите на СОС. Има голяма вероятност на сайта да се предават заседанията на СОС, а записите да могат да се гледат в специално направен архив на сайта. 

Очаква се публично достъпни да станат протоколите от заседанията на различните комисии, касаещи местната политика, както и как са гласували съветниците поименно, да се качват на сайта на СОС.

Важна промяна, която засяга метната политика, е възможността гражданите да отправят в писмен вид предложенията и въпросите си до дадена работна група, като председателят на конкретната група ще преценява дали тези предложения да бъдат включени като точка от дневния ред на поредното заседание на СОС за местната политика

Състав на Столичния общински съвет като орган на местната политика

Дейност на Столичния общинския съвет като орган на местната политика

Правомощия на Столичния общински съвет в изпълнение на местната политика

Правилник за организацията и дейността на Столичния общински съвет като орган на местната политика

Права на Председателя на СОС като орган на местната политика

Промяна на Правилника за дейсността на СОС като орган на местната политика

Прочетете още