Кметът на столичния район „Искър“: След 88. ДГ започва разширяване на двете сгради на 108. ДГ

Кметът на столичния район „Искър“: След 88. ДГ, започва разширяване на двет

Снимка: Столица.bg

С 10-годишни усилия в Дружба успяхме да запазим повечето междублокови пространства от застрояване, призна Ивайло Цеков

 - Г-н Цеков, наскоро започнахте изграждането на видеонаблюдение в обновения парк „Дружба“ – придобивка, която жителите на район „Искър“ искаха отдавна. Заработи ли вече това видеонаблюдение и как се предвижда всъщност да се проследява онова, което камерите ще „хващат“?

- Да, наистина е дългоочаквано. Аз искам да подчертая, макар че съм го правил неведнъж – видеонаблюдението не е панацея и няма да реши всички проблеми, но със сигурност видеонаблюдението, което в момента направихме на местата, на които обновихме парка – новите спортни площадки, новата детска площадка, новата изгледна площадка до понтона – са и местата, на които най-много хора се събират. Видеонаблюдението е изградено от Столична община, Дирекция „Сигурност“ и е включено към общото видеонаблюдение на територията на града и е в постоянен мониторинг. Възлагаме доста надежди на системата за видеонаблюдение, тъй като през годините имахме доста посегателства. Надявам се камерите да спомогнат за разкриваемостта на подобни прояви, за да могат хората по този начин да са наясно, че ако направят нещо нередно, то ще се види веднага. Така че, пак подчертавам, видеонаблюдението не е панацея, но спомага за по-доброто стопанисване на парка.

- Район „Искър“ е сред късметлиите в София, тъй като има може би най-малък недостиг на места в детските градини. Докъде стигна ремонтът на 88. ДГ и с колко нови групи ще увеличи капацитета на детската градина изграждането на нов корпус към вече съществуващата сграда?

- Всъщност за късмет не можем да говорим. През всички тези години целенасочено сме работили, за да разширяваме съществуващите детски градини, за което благодаря на кмета на София Йорданка Фандъкова, че е осигурявала тази подкрепа, за да можем да го правим. Конкретно за 88. ДГ от септември т.г. ще има прием на четири нови групи – три яслени и една градинска. Към момента в яслените групи има най-голям недостиг, затова и усилията ни са били с това разширение да отворим повече яслени групи. С тези четири групи, благодарение на разширените детски градини през последните години, броят на новите отворени групи в района са вече около 20.

Предстои през годината да стартираме и разширението на 108. ДГ – филиал. Там, както и в централната сграда на 108. ДГ, където също ще има разширение, е въпрос и на отчуждителни процедури, които в момента текат. След като те приключат ще стартираме процедурите по проектиране, избор на изпълнител и ще можем да продължим процеса на разширяване. Районът ни се развива, става все по-привлекателен, идват все повече млади семейства да живеят тук, което предполага, че и детските градини ще продължат да бъдат необходими.

- Докато сме на тема „Образование“, ще бъде ли санирана и ремонтирана сградата на 163. ОУ „Черноризец Храбър“. Има организирана подписка от Училищното настоятелство, в която са се подписали над 1000 души? И всъщност предвижда ли се и други училища на територията на район „Искър“ също да бъдат ремонтирани и санирани?

- Аз също съм се подписал в тази подписка, тъй като, на първо място – училището е важно за района и на второ място, но не по важност – съм поел ангажимент да работя за осъществяване на санирането му, като този ангажимент беше залегнал в моята Програма и в Програмата на кмета Фандъкова за този мандат. Това, което районната администрация е направила към този момент е, че изготвихме един проект, който е остойностен.

Поискал съм средствата да бъдат заложени в бюджета на Столична община. За съжаление последните две години и кризата с КОВИД-19, както и в момента допълващите много по-малки кризи, които допълнително утежняват сериозното кризисно положение с бюджета – поскъпването на горивата, тока и скока на цените на основни продукти и услуги, ме карат да изпитвам известна неувереност за срока, в който този проект ще бъде финансиран. Надявам се това да стане още в рамките на тази година. Разбира се, търсим и алтернативни варианти за финансиране. Предложил съм няколко терена - общинска собственост в района, на Столичния общински съвет и Столичната общинска агенция по приватизация за продажба, за да може чрез тази продажба да се осигурят средства, с които да реализираме проекти в района.

Един от най-належащите за мен са 163. ОУ и саниране на 68. СУ. В момента имаме две училища, които са санирани по програми – това са сградите на 108. СУ и на 4. ОУ и една изцяло нова построена сграда през 2010 г. на 65. ОУ в село Бусманци.

- Споменахте, че район „Искър“ става все по-привлекателен за живеене, това се потвърждава от инвеститорите, тъй като се наблюдава интензивно застрояване в „Дружба 2“. Наясно сме, че ПУП предвижда изграждането на тези сгради върху частни имоти. Частни терени обаче има и в някои междублокови пространства…. Как район „Искър“ ще защити застрояването в тези части, за да не изникне блок пред вече съществуващ блок?

- Това е един много хубав въпрос и смятам, че дружбенци са наясно какво се случва със старите жилищни комплекси, които бяха подложени на над 10-годишни обществени обсъждания за преструктурирането на тези комплекси и какво всъщност ще може да се строи в тях. В голяма степен запазихме междублоковите пространства. Да, строителство ще има и то е ясно за всеки - къде и какво ще бъде. Говоря конкретно за плановете на старите комплекси – „Дружба-1“ и „Дружба-2“. Бих казал, че не само в „Дружба – 2“, а на територията на целия район в момента се строи усилено, но в зони, в които към настоящия момент не е имало първа регулация.

Строителство има и в Промишлената зона, на което може би хората не гледат по същия начин, тъй като не е в близост до тях. Строителството е част от развитието на района. Със сигурност този процес се развива и с ремонти на улици, изграждането на нови улици. Ето най-накрая ще стартираме с „Димитър Пешев“ - една улица, която е дълги години очаквана от дружбенци. Там също заради планове, заради все още неприключили отчуждителни процедури поетапно ще се наложи да се работи, но ул. „Димитър Пешев“ е важна пътна връзка за целия район. Така че обобщено мога да кажа, че в района се строи, но не се презастроява.

- И все пак възможно ли е да се появят блокове в междублоковите пространства на вече съществуващи жилищни сгради?

- За да предотвратим тази възможност се преборихме през всички тези години на обсъждания на плановете на „Дружба“, заедно с гражданските организации, със самите хора, живущи в района, с г-жа Лорита Радева – дългогодишен общински съветник от район „Искър“ и жител на района, председател на Сдружение „Дружба-София“. Благодарение на тези усилия, в огромна степен междублоковите ни пространства бяха запазени такива, каквито ги познаваме и ги имаме в момента, като на тези места строителството, което се разреши е в минимална степен и само на места, където то е предвиждано и по предходни планове.

- По програма "Навън" на Столична община ще бъде финансирано изграждането и поставянето на макет на т.нар. сиамски близнаци в езерото в парк „Дружба“. Как Вие и дружбенци оценявате тази придобивка? Миналата седмица имаше обществено представяне на номинирания проект. Прие ли се от хората, ще се случи ли, ще се изпълни ли, ще живеят ли патиците на „Дружба“ в блок в езерото?

- Имаше такова представяне, което беше организирано по мое искане и по искане на Лорита Радева, за да можем ние хората, живеещи в район „Искър“ да бъдем запознати с параметрите на програмата и характеристиките на проекта. Нееднозначно се прие този проект. Хората изразиха мнение. Смятам, че в голяма степен номинираният проект не се разбира. Приема се по-скоро като нахлуване в едно пространство, което за нас - дружбенци, а и за много гости на район „Искър“ – парка с езерото… което е неприемливо. Така че аз съм убеден, че след като представим тези настроения пред СОС и пред комисиите му, ако изобщо се стигне до тях, ще се вземе разумното решение да не се налага нещо, когато не намира необходимата подкрепа.

- И докато си говорим за парка в „Дружба-1“, хората в „Дружба-2“ от доста време очакват да се обособи парково пространство в местността известна като парк „Таралежите“. Това обаче не се случва и те остават с усещането, че са излъгани.

- Факт е, че от много години се говори за липсата на парк в „Дружба-2“. „Дружба-2“ е един немалък комплекс дори и за размерите на София – в него живеят над 40 хил. души. Това, което ние като администрация успяхме да направим заедно с хората и неправителствени организации, е в рамките на същите тези планове, които преди малко коментирах, да запазим това пространство като терен за озеленяване. Трябва да видим, разбира се и другата гледна точка.

По-голямата част от тези терени са частна собственост. И частните собственици през съда търсят своите права. Съответно има доста на брой съдебни дела след утвърждаването на този план от СОС. За да може общината да направи парк на това място трябва първо да придобие собствеността. За да може да придобие собствеността, тя трябва да бъде потвърдена в съответния ПУП и да премине през отчуждаване, изкупуване и всички законово установени варианти, при които може да се придобие собственост. Едва след това може да се пристъпи към изграждане на паркова среда. Надявам се, че това ще се случи, защото е необходимо на целия квартал.

- Във ваши публични изяви твърдите, че район „Искър“ е един от най-зелените райони в София. Как районната администрация съдейства за това и години наред първи успявате да сте първи по брой проекти, които на практика се осъществяват от етажните собствености?

- Благодаря за този въпрос, защото чрез него ми давате възможността още веднъж да апелирам към хората от нашия район да кандидатстват по програмата. Да, факт е, години наред в нашия район се изпълняват най-много на брой проекти. Към настоящия момент изпълнени са над 230 от 2011 г., когато е създадена програмата досега. Това си личи по всяко едно направено междублоково пространство с хубави бетонени кашпи и цветя, жив плет, дръвчета, беседки, с пейки, поставени с труда на хората.

Ние подпомагаме желаещите да кандидатстват с колегите, които работят в отдела по „Екология“ като им оказваме съдействие при изготвяне на проектите, заедно с представители на неправителствените организации, които също имат желание да озеленяваме и облагородяваме заедно, за да става все по-зелен районът. А и това е един успешен подход, при който хората ценят много повече една среда, създадена и облагородена от тях самите. Смятам, че тази програма на Столична община дава един много сериозен принос към облагородяване на околното пространство. Особено много си личи при нас заради големия брой изпълнени проекти в район „Искър“.

- Наскоро беше представен проектобюджета на Столична община за 2022 г. и до края на март вероятно ще влезе в СОС. Какво предвиждате през тази бюджетна година за район „Искър“?

- Надявам се проектобюджетът да бъде приет от Столичния общински съвет. Споменах вече за първия етап от реконструкцията на „Димитър Пешев“. Другото, което предвижда е изграждането на ул. „5001“ – продължението на бул. „Искърско шосе“ към кв. „Димитър Миленков“. Знаете, бул. „Искърско шосе“ реновирахме цялостно преди две години и всъщност ул. „5001“ е финалният завършек. Надявам се и този проект да се реализира до края на годината. Говорихме вече за детските градини – 88. ДГ, която довършваме. Има заделени средства за програмата на Столична община по строителство на детските градини за разширението на филиала на 108. ДГ. Това са основните проекти, с които ще се занимаваме.

Разбира се, не мога да не спомена и това, което от години правим в района – реновиране на паркинги пред блоковете на места, където при строителството на жилищните сгради не е извършена вертикална планировка – не само паркингите, а тротоари, подходи, алеи към тях, т.нар. „кални точки“. Затова и моят апел към хората винаги е бил, когато ремонтираме и облагородим някое пространство, да го съхраним, защото всъщност ние сме негови ползватели.

Елена Иванова

Времето в София

Въздухът в София

Присъединете се
към нашата общност
във Вайбър

viber-button

Анкета

Кое е събитието на 2022г. в София?
 • Ремонтът на жълтите павета (19%, 114 Гласове)
 • Новата билетна система на София (29%, 174 Гласове)
 • Въвеждането на нискоемисионните зони (20%, 122 Гласове)
 • Откриването на най-големия леден парк на Балканите (6%, 37 Гласове)
 • Ремонтът на бул. "Цар Борис" (6%, 35 Гласове)
 • Разширението на метрото към Левски Г (11%, 66 Гласове)
 • Удължаването на концесията на Софийска вода (1%, 4 Гласове)
 • Дълговете на Топлофикация София (0%, 1 Гласове)
 • Разширението на Ломско шосе (2%, 12 Гласове)
 • Фестивал на светлините LUNAR (3%, 20 Гласове)
 • Минералната баня в Банкя отвори врати (3%, 20 Гласове)
Общо гласували: 605 Обратно към гласуване

Фиксинг на БНБ

 • EUR
  1.95583
 • GBP
  2,21747
 • USD
  2,00516
 • CAD
  1,48428
 • CHF
  2,04478
 • JPY
  1,40273
Реклама

Виц на седмицата Виж Още

Защо в София пукат гумите на варненци?

Защото им се диша свеж морски въздух.

Късмет на деня

Хората, които са непрекъснато кисели, в следващия сиживот се прераждат в туршия

Коментари

Реклама

Последни

Реклама

Виж също

close

В район Искър направиха среща за новата процедура за енергийно об......

На Информационната среща се събраха вчера живеещи в район Искър-Столична община, за да получат разяснения за кандидатств...

Прочети още keyboard_arrow_right