Кметът на "Люлин" пред Столица.bg: Живеещите в района скоро ще имат самостоятелен парк - „Западна порта към Западен парк“

photo_library
 • Кметът на "Люлин" пред Столица.bg: Живеещите в района скоро ще имат самосто

  Снимка: Столица.bg

 • Кметът на "Люлин" пред Столица.bg: Живеещите в района скоро ще имат самосто

  Снимка: район Люлин

 • Кметът на "Люлин" пред Столица.bg: Живеещите в района скоро ще имат самосто

  Снимка: район Люлин

 • Кметът на "Люлин" пред Столица.bg: Живеещите в района скоро ще имат самосто

  Снимка: район Люлин

Важен проект за района и столицата е продължението трасето на първия лъч на метрото, с две нови станции в „Люлин“ – oт МС „Люлин“ до Околоврътен път, споделя Милко Младенов

Столица.bg продължава поредицата с интервюта с кметовете на 24-те района на Столична община. Днес кметът на "Люлин" Милко Младенов разказва за реализираните проекти в района с над 200 000 жители. След пробива на "Петър Дертлиев", които успокои трафика и го изведе от квратала към Околовръстното сега на финала е приключването на значимия и дългоочакван парк -  „Западна порта към Западен парк“. След повече от 20 години кметът Младенов успя да започне възстановяването на две детски градини, използвани с друго предназначение. 

- Господин Младенов, кой е новият значим обект в район "Люлин" през 2020 г.?

- Един от особено значимите проекти, който успяхме да реализираме през 2020 г., е пробивът на бул. „Петър Дертлиев“, свърващ ж.к. „Люлин“ с магистрала „Струма“ и Околовръстен път на София. Също така през изминалата година започнахме и изпълнението на един много желан от мен и смятам изключително значим за района проект – „Западна порта към Западен парк“. Район „Люлин“ е ощетен откъм паркове и въпреки че жителите в района са над 200 000 души, нямаме самостоятелен и достъпен парк. Затова през 2013 г. поехме инициативата да изградим пряк и съвременен достъп на ж.к. „Люлин“ към Западния парк. Тогава разработихме и защитихме подробен устройствен план (ПУП), обхващащ огромен ареал от над 10 дка, който отредихме за паркова зона и озеленяване.
Проектът, който разработихме е иновативен и практичен. Заложили сме изграждането на пешеходни алеи, велотрасета, детски площадки, кучешка площадка, площадка за стрийт фитнес. На практика това място ще представлява зона, която е в абсолютен синхрон със Западния парк, откъм предназначение за ползване, но ще бъде във физическите граници на територията на „Люлин“ и посредством пасарелка ще има свързаност с парка.

- Какви затруднения и на кой обект имахте през 2020 година?

- При всички обекти се сблъскваме с един или друг вид трудности, особено що се отнася до администрирането и финансирането на проектите. Често срещаме и трудности при отчуждаването на имоти частна собственост преди да започнем изпълнението на много от проектите. Например пробивът на бул. „Петър Дертлиев“ се забави именно заради дългите отчуждителни процедури, които трябваше да проведем преди реализацията му. Такива затруднения ще срещнем и при друг важен проект – реализацията на парк в ж.к. „Люлин-център“, който е заложен в приетия през 2019 г. подробен устройствен план на тази местност. Това е голям ареал и 90% от неговата територия е частна собственост. Също така отчуждаването изисква значителен финансов ресурс, но смятам, че с постоянство и търпение ще достигнем до крайната цел.

- Колко нови сгради на детски градини се строят във вашия район?

- В момента строим нова детска градина в кв. „Филиповци“ за 6 групи вместо досегaшните 4 групи. След конструктивно обследване на сградата експертизата сочеше, че разходът, който трябва да се поеме от общинския бюджет за реновирането на стара сграда е изключително голям. По-целесъобразно беше да проектираме и изградим нова детска градина. С изпълнението на този проект 197 ДГ „Китна градина“ ще стане едно ново, много модерно съоръжение с приложени абсолютно всички мерки за енергийна ефективност. Ще бъдат изградени нови детски площадки и закупено ново обзавеждане.
Също така са проведени процедури за избор на изпълнител, инженеринг, сключени са договори в края 2020 г. и в момента се работи по реконструкцията на сградите на две детски градини, всяка за по 10 групи. С реализацията на тези проекти ще възстановим функциите на бившите 23 ОДЗ и 41 ОДЗ, които близо 20 години не са използвани по предназначение.

- Кога ще бъдат готови градините и за колко места са?

- Стремим се да изпреварим сроковете за изпълнение, за да може 197 ДГ „Китна градина“ да отвори още през септември 2021 г. Що се отнася до другите два проекта, при спазване на всички законови изисквания и срокове, правим всичко възможно да бъдат изпълнени до края на 2022 г.
Така ще бъдат подсигурени общо 26 яслени и градински групи или иначе казано това са над 600 места.

- Кои от стратегическите инфраструктурни проекти на Столична община попадат във вашия район, започнало ли е строителството?

- Важен проект за района и столицата е продължението трасето на първия лъч на метрото, с две нови метростанции в район „Люлин“ – oт МС „Люлин“ до Околоврътен път. Проектът е изготвен от Столичният метрополитен, като на този етап вече имаме проведено обществено обсъждане – представяне на проекта и обществена дискусия. Успоредно с това планираме и разширението на бул. „Царица Йоана“ в участъка от бул. „Панчо Владигеров“ до бул. „Добринова скала“, което е заложено и в одобрените подробни устройствени планове на жк. „Люлин“ 1 и 2. Вече има и стартирали процедури по отчуждаването на имоти частна собственост по бул. „Царица Йоана“.
Завършеният през 2020 г. пробив на бул. „Петър Дертлиев“ също е един от важните инфраструктурни обекти, както за район „Люлин“, така и за столицата като цяло. Освен че с него се намалява трафикът по силно натоварените бул. „Царица Йоана“ и бул. „Сливница“, се изгради и нова връзка между ж.к. „Люлин“ и Околовръстния път на град София.

- Как се отрази епидемията от COVID-19 на вашия район?

- Определено COVID-19 ще остави траен отпечатък в човешката история. Както целият свят, така и ние се сблъскахме с нещо ново и непознато и имахме много малко време, в което да реагираме и да се адаптираме към тежката ситуация. Смятам обаче, че успяхме да се справим добре. Стараем се да помагаме на засегнатите хора по един или друг начин и да предпазим тези от най-рисковите групи. Например от началото на извънредното положение по проект „Топъл обяд“, ежедневно предоставяме храна до домовете на над 200 потребителя. По проект „Патронажна грижа“ помагаме на други над 230 уязвими граждани, където с техни средства, служители им закупуват и доставят храна, лекарства, плащат битовите им сметки и др. Тази услуга се предоставя всекидневно и на карантинирани лица.
Постарахме се да подпомогнем и облекчим бизнеса на територията на района, като опростихме наемите на обектите в общински имоти за периодите, в които дейността им беше прекъсната. В момента все още са намалени наемните цени и тротоарните такси за маси и столове, съгласно всички решения на Столичен общински съвет.

- Какви електронни услуги извършва районната администрация?

- Всички видове електрони услуги, които се предлагат от Столична община, касаещи гражданското състояние се предлагат и от районната администрация. Участници сме и в Системата за сигурно електронно връчване, където гражданите могат да заявят и получат необходимия документ чрез електронния си подпис, а в момента работим и по присъединяването ни към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги, организиран от Държавна агенция „Електронно управление“. По този начин гражданите ще имат възможността да заявяват и получават електронно в порядъка на 80 – 90 административни услуги.
Освен това в края на 2020 г., направихме възможна електронната справка на подадените документи в деловодството на района, чрез сайта на района. Така се стремим значително да улесним гражданите и да ограничим необходимостта от физически контакти и струпването на хора в условията на COVID -19.

- Кое е най-належащото в момента в "Люлин" и какво ви забавя за решаването?

- Това са всички стратегически цели и приоритети, заложени в програмата на Столична община. На първо място искаме да подсигурим места в детските градини в района и както споменах по-горе в момента работим по 3 такива проекта.
Друго важно е обособяването на паркови пространства. Освен „Западна порта към Западен парк“, както казах от 2019 г. има приет подробен устройствен план на жк. „Люлин център“, където голям ареал е отреден за парк. 90% от пространството е частна собственост и това, което ще ни забави, са тежките отчуждителни процедури и те трябва да бъдат изпълнени преди реализацията му.

- Какъв бюджет ви е необходим за 2021 г. за решаването проблеми за инфраструктурата, ремонти на улици и тротоари, градини, училища, паркове?

- За съжаление, средствата, които касаят поддръжката на всички сегменти на публичните дейности са в постоянен дефицит. Както и в световен мащаб, така и тук ни е необходим значителен финансов ресурс, често недодастъчен, за да разрешим всички проблеми. Затова всяка година изработваме стратегически проекти и набелязваме приоритети, които са в унисон с потребностите на гражданите и по които да работим. Районната администрация имаме постоянна връзка с живущите в района, често се срещаме тях или търсим мнението им чрез социалните мрежи.

- Казахте, че "Люлин" е ощетен откъм зелени пространства, освен  „Западна порта към Западен парк“ предвиждате ли друг парк или облагородяване на междублоково пространство?

- Да, както споменах, в момента работим по реализацията на проект „Западна порта към Западен парк“ – голямо предпарково пространство с пряк достъп на люлинчани до Западния парк. Надявам се скоро да стартират отчуждителните процедури за изпълнението на парка в жк. „Люлин-център“.
В района имаме повече 200 междублокови, които не бяха ремонтирани от времето на социализма и които започнахме поетапно да облагородяваме и обновяваме. През последните години изградихме 35 нови детски площадки. Направихме също 4 нови футболни игрища и 9 стрийт фитнес площадки. Тези нови зони и съоръжения за наша радост много се харесват и използват от младите хора. Занапред ще продължаваме да инвестираме в така важните места за игра, спорт и отдих на открито.

- Какво е състоянието на спирките на градския транспорт и колко от тях се стопанисват от районната община?

- Спирките на градския транспорт на територията на район „Люлин“ се поддържат от Център за градска мобилност, но и ние се стремим да се грижим за състоянието им. През 2019 година след множество жалби от граждани успяхме да подсигурим средства и изградихме шест нови спирконавеса.

Времето в София

Въздухът в София

Присъединете се
към нашата общност
във Вайбър

viber-button

Анкета

Ще се сформира ли ново правителство?
 • Да, дясно-център (10%, 49 Гласове)
 • Да, голяма коалиция (18%, 94 Гласове)
 • Не, несъвместими са (16%, 84 Гласове)
 • Не, ще има нови избори (48%, 248 Гласове)
 • Не мога да преценя (8%, 40 Гласове)
Общо гласували: 515 Обратно към гласуване

Фиксинг на БНБ

 • EUR
  1.95583
 • GBP
  2.19386
 • USD
  1.72594
 • CAD
  1.30991
 • CHF
  1.72731
 • JPY
  1.51968
Реклама

Виц на седмицата Виж Още

Защо в София пукат гумите на варненци?

Защото им се диша свеж морски въздух.

Късмет на деня

Умът ти е като някое дистанционно, винаги липсва, когато ти трябва.

Коментари

Реклама

Последни

Реклама

Виж също

close

Търсят кой и защо реже здрави дръвчета в "Люлин"...

От няколко дни в "Люлин" неизвестни злосторници са започнали да режат здрави дръвчета. "Зеленият тероризъм" е открит от ...

Прочети още keyboard_arrow_right