Кметът на "Младост" пред Столица.bg: Заради липса на пари не отчуждихме частните имоти по бул. "Копенхаген"

Кметът на "Младост" пред Столица.bg: Заради липса на пари не отчуждихме час

Снимка: район Младост

Локализирахме всички възможни терени подходящи за строителство на паркинги и започнаха процедурите, обнадежден е кметът арх. Стефан Стефанов

Столица.bg продължава поредицата с интервюта с кметовете на 24-те района на Столична община. Днес кметът на район "Младост" арх. Стефан Стефанов разказва за трудностите и финансирането на важни обекти в района. Обнадежден е за завършването на участъка от Околовръстното, намаляването на трафика, строителството на нови детски градини и е горд със спешното електронизиране на районната администрация.

- Арх. Стефанов, кой е новият значим обект завършен или започнат в район "Младост" през 2020 г.?

- Най-значимият обект за миналата година се надявахме да бъде новата многофункционална спортна зала, която е с одобрени проекти и влязло в сила разрешение за строителство. Това за съжаление не се случи през изминалата година, надяваме се тази година парите да бъдат отпуснати, за да можем да пристъпим към организиране на обществена поръчка и стартиране на строителството. Следващият по значимост обект, който е във връзка с наболялата тема за липса на места в детските градини, а именно 29 ОДЗ в Младост 1. През 2020 започнахме проектиране за реконструкция и преустройство с цел привеждане в съответствие с действащите норми, а именно ДГ за 6-8 групи. Проектирането тече, тази година в бюджета на град София е заложено строителството, откъдето имаме уверението, че ще се случи. С връщането на предназначението на сградата за детска градина, се наложи изваждането на много дейности, които бяха настанени именно в тази сграда- свързани със Столична община. Това бяха- Дирекция социално подпомагане, Социален патронаж, Бюро за социални услуги, Център за рехабилитация и Център за обществена подкрепа, а от структурата на районната администрация там се помещаваха пенсионерски клуб, детска млечна кухня и местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН). Детската млечна кухня ще запази своето местоположение там, за пенсионерския клуб разполагаме с подходящо помещение и ще бъде изместен там.
Поради липса на подходящо помещение за Центъра за семейни консултации се наложи проектиране и издаване на разрешение за строителство и строеж. Вече е изготвен и одобрен проектът и е започнато изпълнение на строителството на „Център за семейни консултации“. Всички средства за проектиране и изпълнение на обекта са осигурени от бюджета на Столична община – район „Младост“.

- Какви затруднения срещнахте през 2020 година?

- Обжалване на Касационния съд на процедура за текущ ремонт и поддръжка на улици, тротоари, паркинги и алеи с обществена значимост, доведе до затруднения в изпълнението на програмата на район ''Младост''. Това наложи по-оперативен подход, работа на терен всеки ден с удължено работно време и работа през почивните дни, със съдействието на спечелилата строителна фирма. По този начин въпреки забавянето успяхме успешно да финализираме ремонтните дейности. Във връзка с констатирането и премахването на незаконни обекти – павилиони, гаражни клетки и др., законовите процедури са утежнени и има забавяне в обявяването на издадените административни актове на заинтересованите лица. При принудително изпълнение на издадени и влезли в сила заповеди за премахване на незаконни строежи и преместваеми обекти не се осигурява навременно финансиране. С приемането на второ четене на промените в ЗУТ от 17.02.2021 се дава възможност на СОС да приема нова наредба за начина на премахване на незаконни обекти на територията на град София, което да съкрати и улесни значително процедурите.

 -  Колко нови сгради на детски градини се строят в "Младост"?

- По Програма за строителство на детски градини 2021-2023г в район Младост има заложени 6 обекта, предвижда се в 29 ОДЗ да се реконструира и смени предназначението. Също така разширение за 4 групи в 109 ДГ "Зорница", 11 ДГ „Мики Маус“- разширение за 1 група и физкултурен салон, обособяване на терен за детска градина и проектиране на такава. Искаме да се построи и нова детска градина в Горубляне, а в 75 ДГ да има физкултурен салон и разширение на съществуващо обединено детско заведение. Към момента е започнато проектирането по 2 от тези обекта - 75ДГ и 29 ОДЗ. Kaто до края на годината се очаква реално строителство да има само на 29 ОДЗ.

- Кога ще бъдат готови градините и за колко места са?

- За 2021 г. е предвидено проектирането на 29 ОДЗ с  нови 6 групи и 75 ДГ за 2 нови групи. След това се надяваме програмата да продължи по план и до 2023 да са изпълнени всички заложени 6 обекта на територията на район „Младост“.

- Кой от стратегическите инфраструктурни проекти на Столична община попада във вашия район, започнало ли е строителството и кога трябва да е готов?

- Това са изграждане на Софийски околовръстен път в участъка от км.38+110 до км. 41+340, който започна през юли 2020 и трасето трябва да е готово до декември 2021г. Важен обект е и продължение на бул. "Копенхаген" до 18-та метростанция "Младост-3", но там върви процедура по отчуждаване. Отчуждителни процедури има и за отливен канал на Главен клон I по ул. "Павел Красов" до вливането му в река "Шиндра" в кв. Горубляне, както и за изграждане на ул. "Митрополит Серафим Сливенски" в Младост .

- Как се отрази епидемията от COVID-19 ВЪВ вашия район?

- Забраната за приемното време доведе то това, че връзката с хората бе прекъсната. Освен чисто административните дейности (преписки), които въпреки епидемията не намаляха, често се налага и прекият контакт с хората, за да се изясни всеки един казус по отделно. Забраната за приемното време наложи това да се случва по друг начин. В същото време се оказа, че нашата база е остаряла, инфраструктурата, не отговаря на съвременните изисквания, нямахме модерни сървъри и защитни програми, дори компютри, които не отговарят на новите изисквания. Всичко това показа, че ние не можем да прехвърлим приемното време в онлайн пространството. Затова бе наложително в най-спешен срок изграждането на нова инфраструктура, ново окабеляване в районната администрация, ново сървърно помещение, модернизиране на компютрите с нови системи за работа. Въпреки отказа на Столична община да финансира тези промени, ние намерихме начин със собствени сили и дарения да финансираме изграждането на инфраструктурата. Така в началото на април 2020 г. стартирахме онлайн приемно време. Освен тези промени временно част от адмнистрацията премина към дистанционна форма на работа, която беше прекратена, защото капацитетът на работата намаля. За сигурността на гражданите са въведени всички задължителни мерки на министъра на здравеопазването- маските са задължителни, навсякъде има дезинфектанти, за сигурността на гражданите се дезинфекцират неколкократно подовете в сградата. Допълнително за улеснение на гражданите осигурихме електронно издаване на справки за постъпващите деца в 1 клас.

- Колко и какви електронни услуги извършва районната администрация?

- Районната администрация извършва над 20 електронни услуги, като повечето са за издаване на удостоверения. През 2020 г. са издадени електронни 49 справки за смеейно положение и 518 за адресна регистрация и родствени вързки на деца за прием в детски градини и училища.

- Какво не успяхте да реализирате?

- Поради липса на средства не успяхме да осъществим процедурата по изкупуването или отчуждаването на частните имоти, попадащи в обхвата на бул. “Копенхаген“. По същата причина не успяхме да осъществим всички предложения за планирани ремонтно възстановителни и проектни дейности на детски градини и училища. Неуспяхме да извършим конструктивно-възстановителни и ремотни работи в 10 СУ “Теодор Траянов”, 39 СУ “Петър Динеков”, 81 СУ “Виктор Юго”,118 СУ “Акад. Людмил Стоянов”, 128 СУ “Алберт Айнщайн”, 131 СУ “Климент Аркадиевич Тимирязев”, 144 СУ “Народни Будители”, 145 ОУ “Симеон Радев”, 11 ДГ “Мики Маус”, 70 ДГ “Пролет”, 71 ДГ “Щастие”, 186 ДГ “Деница” и проектиране за 82 ОУ “Васил Априлов”, 144 СУ “Народни Будители”, 28 ДГ “Ян Бибиян”, 56 Дг “Здравец”, 59 ДГ “Елхица”, 71 ДГ “Щастие”, 76 ДГ “Сърничка”, 109 ДГ “Зорница”.

- А какво успяхте?

- Все пак успяхме да локализираме всички възможни терени подходящи терени за надземни, подземни или многоетажни паркинги и в тази връзка са започнали необходимите градоустройствени процедруи, за да може да се стратира проектиране при наличие на финансриане, а след издаване на разрешение отново при наличие на финансиране и изграждане.

- Кое е най-належащото да се направи в район "Младост"? 

- За съжаление, належащите неща са многобройни. Като започнем от там, че заобикалящата ни среда трябва да бъде естетически издържана, на първо място тя трябва да е безопасна и безвредна. От тук идват и най-належащите проблеми за район Младост - като парк Въртопо и парка в Младост 3, както и корекция на ПУП. Целта на коригирането трябва да бъде промяна на показателите на строителните планове - намаляване на плътността и увеличаване на озеленяването като процент. Имаме крещяща нужда от ударно изграждане на улици, улични платна, тротоари, алеи, площадки и модернизиране на междублоковите пространства. Належащо е изграждането на детски градини и нови паркоместа. Нещото, което е нужно на всички ни - цифровизация във всеки един сектор, да се реализира идеята за електронна община.

- В кои квартали очаквате засилен инвеститорски интерес за строителство?

- Проведено е предварително представяне на разработка на проект за ПУП за част от територията на местности ж.к. Горубляне 2, ж.к. Горубляне 3 и НПЗ Изток - подзона Горубляне. Територията е с обхват от север: бул. Копенхаген, от изток кв. Горубляне, от юг Софийски околовръстен път и от запад – Източен парк. Проведено е и обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план за разширение на ж.к. Младост 1А. Има разработка и за незастроени терени по улица „Анна Ахматова“ между нея и терените на БАН. Планът за местността „ж.г. Камбаните – Младост 4”, който обхваща терени между бул. Ал. Малинов, Софийски околовръстен път, в.з. Американски колеж (Малинова долина) и река „Банишка“, е влязъл в сила, като там вече има няколко построени сгради.
Ние желание за строителство нямаме, но в момента, в който тези процедури бъдат завършени, ще има желание от страна на собствениците това да се случи. Eдинствено имаме желание да построим културен център, като това ще се случи или с публично-частно партньорство, или с обезщетение, за което вече има и идея къде да бъде, имотът е източно от супермаркет ХИТ, до блок 326.

- Какъв бюджет ви е необходим за 2021 г. за решаването проблеми за инфраструктурата, ремонти на улици и тротоари, градини, училища, паркове?

- Районът е един от най-големите в София и категорично най-бързо разрастващият се, а има липсата на финансиране през изминалите 10 години за разрешеването на инфраструктурните проблеми. В момента са необходими стотици милиони левове. А от друга страна, гледайки изключително оскъдните средства заложени в капиталовата програма за 2020-2021 за нашия район, ще са необходими много години, за да добие районът ни вида и облика на район, в която и да е европейска столица.

- Има ли нов парк или зелено пространство в "Младост"?

- Има издадена виза за проектиране от 18 септември 2020 г от главния архитект на София. Поради липса на средставата в районната администрация разчитаме да бъде изработено служебно Инвестиционен проект от ОП „СОФИЯ - ПРОЕКТ“.

- Какво предстои през 2021 г.?

- През 2021 г. ни предстои един изцяло нов сайт на район "Младост", който да бъде много по-функционален и достъпен за хората, предстои ни въвеждането на нови онлайн административни услуги - приемно време и деловодна справка. Онлайн приемното време ще позволи на гражданите да могат да се свържат не само с кмета, а и с неговите заместници, началниците на отдели и всеки работещ в района. Това ще даде възможността на гражданите, дори в момент на световна пандемия, да имат контакт и разговор с районната администрация. Предстои ни изграждането на нов парк в Младост 3. Надявам се да започнем с проектирането на парк Въртопо. Предстои ни приключване на реорганизирането на 29 ОДЗ, за да може да започне да се използва по предназначение.
С колегите гледаме в посока за кандидатстване към национални програми за финансиране на реконструкции на обекти в областта на образованието-училища, детски градини. Престои ни и частично реализиране на надземни паркинги в съответствие с одобрените ПУП, такива бяха и реализирани през 2020г.

-  Налагат ли се промени по разписанието на градския транспорт във вашия район?

- Имаме сигнали за проблеми с разписанието на автобусните линии, свързващи ж.к. "Младост" с кв. "Горубляне". Към настоящия момент, автобус №4 се движи в интервал от време 20-25 минути в делник сутрешно и следобедно интензивно движение, а през останалия времеви диапазон - на 45 минути. Линията е единствената, която осъществява достъп на живущите, основно от кв. „Горубляне“ и „Експериментален“, както и на кв. „Панчарево“ и „Кокаляне“, до метрото, Бизнес Парк, училищата и детските градини на територията на ж.к.„Младост“ и Центъра.

- Какво е състоянието на спирките на градския транспорт и колко от тях се стопанисват от районната община?

 - Всички спирки на територията на район „Младост“ се стопанисват от ЦГМ, но от районната администрация правим проверки за тяхното състояние. При последната проверка се установи, че 58 спирконавеса са в добро състояние, 92 спирки са без наличие на спирконавес, 6 спирки са  без наличие на спирконавес и информационна табела и 20 спирки са с компрометирано състояние на спирконавесите. Таблица с всички спирки, кодовете им, имената, локацията и състоянието, както и със снимка е изпратена на главния архитект на Столична община Здравко Здравков за вземане на становище по компетентност.

 

Времето в София

Въздухът в София

Присъединете се
към нашата общност
във Вайбър

viber-button

Анкета

За коя партия/коалиция ще гласувате на Парламентарните избори 2021?
 • ГЕРБ-СДС (31%, 289 Гласове)
 • БСП (4%, 40 Гласове)
 • Има такъв народ (17%, 161 Гласове)
 • ДПС (1%, 5 Гласове)
 • Демократична България (28%, 255 Гласове)
 • ВМРО (7%, 67 Гласове)
 • Изправи се! Мутри вън! (3%, 30 Гласове)
 • Воля-НФСБ (1%, 6 Гласове)
 • Друга партия/коалиция (1%, 12 Гласове)
 • Няма да гласувам / Не подкрепям никого (6%, 59 Гласове)
Общо гласували: 924 Обратно към гласуване

Фиксинг на БНБ

 • EUR
  1.95583
 • GBP
  2.19386
 • USD
  1.72594
 • CAD
  1.30991
 • CHF
  1.72731
 • JPY
  1.51968
Реклама

Виц на седмицата Виж Още

Защо в София пукат гумите на варненци?

Защото им се диша свеж морски въздух.

Късмет на деня

Хората, които са непрекъснато кисели, в следващия сиживот се прераждат в туршия

Коментари

Реклама

Последни

Реклама

Виж също

close

След 5 дни работа: Махнати са над 400 захвърлени гуми от стадиона......

  Над 400 негодни и захвърлени гуми окончателно са махнати от едно от закритите места до входа на стадион "Горубля...

Прочети още keyboard_arrow_right