Планът за озеленяване при реализирането на проекта за реконструкция на театър “Сфумато” ще компенсира броя на дърветата, които трябва да се премахнат или преместят при строителните дейности. Това дискутираха вчера от общинския район Оборище, общински съветници и граждани на третото обществено обсъждане на проект “Пристройката”, който се отнася за реконструкцията на “Сфумато”.
Театърът се помещава в бившата баня “Подуяне” и е спешно да ремонтират залите и сградата, за да придобие съвременен и европейски вид, какъвто трябва да има всеки културен институт.  Озеленяването по проект ще се превърне във въздействащо парково пространство на терена на театъра, защото ще има и покривно озеленяване. А с него ще се получи естествено вписване в околната среда на сградата и намаляване на вредни емисии във въздуха, коментираха защитници на проекта.
“Сфумато” се нуждае от реализирането на Проект за разширяване на културно пространство „Пристройка“ – преустройство и реконструкция на сградата, тъй като през 2019 г. се навършват 30 години от създаването му.
Оказа се, че няколкото дървета са най-големия проблем за започването на предвидените строително-ремонтнти дейности.  Става въпрос за 6 – 7 дървета в добро или средно състояние, преместването на 4 лъжекипариса, две джанки, за които има препоръка да се отстранят и още няколко дървета и храсти. И всичко това вчера бе упорито дискутирано. Оказа се, че в строителното петно има 21 дървета описани и от тях 10 загинали.