Планирани прекъсвания на ЧЕЗ в София от 12 до 16 август

Прекъсвания на тока, планирани

Снимка: Столица.bg

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 12 - 16 август 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на официалния сайт на дружеството.

СОФИЯ ГРАД  

Община ВИТОША  

На 12.08.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ - София: Горска Теменуга/Ник.Петрини 15, 9, 8, 17, 19, 21, 4, 11, 14, Кв.70, 13, 23, Жеравна/Никола Парапунов/ 10, 6, 15, 5, 11, 21, 1, 7, 12, 19, 4, 17, 13, 1а, 3, 9, Изгрев 6, 20, 18, 16, 4, 7, 11, 9, 12, 8, 3, 1, 5, 10, 14, Искра 12, 2, 6, 4а, 10, 18, 14, 9, 4, 7, 5, 7а, 11, 16, Калинка 20а, 18, 17, 16, 12, 15, 22, 20, 19, 9, Коприва 2, 1, 7, 6, 4, 5, Смрика 21, 23, 27, 26, 24, Явор/Цв.Божков/ 14

На 12.08.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ На 13.08.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ На 14.08.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ На 15.08.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ На 16.08.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Владая: 22-ра, 22-ра, Амбарица 7, 1, 5, 4, 13, 11, 2, 9, 3, Букова Гора 2, Виров Дол 8, 5, 7, 2, 4, 3, 6, Войнишко Въстание 85, 89, 73, Горелица 3, 2, Ела 3, 5, 10, 7, 12, 6, 3 А, 10а, Ела 2, 1, 4, 4а, Елен 29, 25, 19, 16, 13, 21, 18, ул. Елен и Страната, 15, 14, 27, 23, Елен 3, 9, 4, 7, 6, 8, 1, 5, 7а, 11, 10, 2, Елешница 2, 7а, 7, 9, 1, 15, 6, 5, 4, 3, 8, Здравец 2, 6, 10, 4, 7, 3, 5, 1, Китен 7, 24, 13, 30а, 32а, 17, 9, 22, 32, 36, 33, 5, 34, 11, 20, 21, 26, 15, 28, 19, 18а, 30, Лесковец 6, 13, 5а, 17, 15, 19, 12, 8, 16, 11, 4, Любомир Миланов 36, 49, 44, 42, 45, 43, 47, М.Владая Кв.75 Кв.75, Момина Сълза 3, Подкраище 30, 13, 7, 8, 14, 11, 20, 17, 16, 10, 9, 29, 15, 6, 18, 2, 26, 4, 22, 12, 5, 3, Проф.Ив.Шишманов/Баба Лина/ 7а, 4, 8, 7, 6, 13, 20, 9, 11, 5, 1, 3, Реката 2, 4, Страната 4, 10, 14, 8, 12, 13, 6, 16, Суха Лешница 4, 3, 5, 10, 2, 1, 2а, 3, Вила, 15, 1, 8, 9, Юрушки Мостове 8, Янкино Усое 14, 15, 12, 11, 8, 10, 1, 21, 17, 16, 6, 9

На 12.08.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ На 13.08.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ На 15.08.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ На 16.08.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ - София: Войнишко Въстание 100, 92, 87, 91, 76, 85, 64, 72, 86, 79, 98, 115, 88, 101, 58, 103, 70, 94, 88а, 74, 68, 80, 89а, 89, 84, 113, 93, 100а, 109, 90а, 102, 78, 99, 99а, 111, 82, 97, 90, 105, 66, 104, 107, 117, Офелиите /Владая/ 12

На 12.08.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ - София: 187-ма Кв.Мал.Долина/Младос 2, 20, Кафе, 6, 4, 22, 18, 192-ра Кв.Мал.Долина/Младос 7, 192/В.З.Малинова Долина/ 6, 1, 8, 11, 4, 193/В.З.Малинова Долина/ 6, 196/В.З.Малинова Долина/ 8, 23, 16, 9, 11, 13, 21, 10, 17, 12, 15, 7, 14, 198/В.З.Малинова Долина/ 2, 201/В.З.Малинова Долина/ 13, 8-ма /Кв.Мал.Долина-Студентски Град/ 4, 6, 2, Ix-455, 464, 473, 475, Кв.5, Архитект Васильов и Цолов 26, Бистришко Шосе 1а, 3, 11, 15, 1, 9, 16, 13, 7, В.З. Малинова Долина УПИ-Ix, Малинова Долина ул.Златна Рибка, УПИ XxxIx-20 Кв.14, Малинова Долина I-598 Кв.1а

На 12.08.2019 г. /09:15 - 16:30 ч./ На 13.08.2019 г. /09:15 - 16:30 ч./ На 14.08.2019 г. /09:15 - 16:30 ч./ На 15.08.2019 г. /09:15 - 16:30 ч./ На 16.08.2019 г. /09:15 - 16:30 ч./ - Владая: 22-ра, 27-ма 3, 8 ул.27, Алеко Константинов/К.Димитр 65, 39, 53, 51, 59, 41, Балабановец № 9 А, 9, Бели Брег 21, 18, 18 1 Етаж, 14, 12, 22, 20, 11, 40, 16, 10, 8, 36, 9, Бор 6, Бургийска Скала 1, Върбите 2, 3, 4, 5, 1, Дупките 3, Ивето 16 УПИ І - -375 Кв 85, 17, 19, 24, 13, 20, 22, 23, 18, 6, 3, 15, 16, 21, К.Димитров 32, 28, 34, 30, Китен 6, Малка Поляна 2, Равнище 28, 38 А, 36, Хеброс Вила, Чаладинка 21, 18, 9, 10, 19, 11, 13, 17, 23, 25, 8, 14, 2, 6, 15, 4, 16, 27, 12, 20, 22, Червена Трева, Язбине 7, 5, 1, 14, №11, 12, 15, Язбино 2

На 12.08.2019 г. /09:15 - 16:30 ч./ На 13.08.2019 г. /09:15 - 16:30 ч./ На 15.08.2019 г. /09:15 - 16:30 ч./ На 16.08.2019 г. /09:15 - 16:30 ч./ - София: В.З. Владая

На 12.08.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ - София: Вихрен /Филиповци 39 А, Ген. Суворов 58, 60, 62, 68

На 13.08.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ - София: 187-ма Кв.Мал.Долина/Младос 20, 201/В.З.Малинова Долина/ 6-та Вила, 17, 31, 15, 19, 11, 3а, 25, 202/В.З.Малинова Долина/ Ъгъл ул.205, 3, 6, 2, 4, 23, 11, Ъгъл ул.204, 1, 203-та Ъгъла ул.202, Строеж, 204-та 2, 204/В.З.Малинова Долина/ 16, 2, 18, 10, 17, 8, 4а, 2а, 854, 15, 205/В.З.Малинова Долина/ 9, 5, 3, 15, 25, 10, 6, 7, 38а, Пл.623 К.Л.739 Стр.Т, 38, 13, 16, 29, 19, 18, 1, 42, 11, 48, 46, 206/В.З.Малинова Долина/ 6, 8, 2, 4, 1, Последна Вила, Арх. Иван Данчов 4, Арх. Станчо Белковски 15, Арх. Станчо Белковски/205-та/ 23 Петте Ореха, Бистришко Шосе 68, Валозите, 52, 62, 60а, 50, 60, 54, 59, 55, Вила, 35, 67, 47, 57, 56, 58, Бистришко Шосе и ул. 203, В. М. Долина УПИ V-460 Кв. 15, В.З.Малинова Долина-IIa УПИ XVI-194 Кв 6, Малинова Долина Именица Парцел 3044, Вила, В.З.Малинова Долина Ііч, Валозите В.З.Зл.Рибка, 2 Валозите, Кв.15 Парцел VI-460, В.З.Малинова Долина Іі- А Ч, Валозите, В.З.Златна Рибка, УПИ І-896 Кв.15, 13

На 13.08.2019 г. /09:15 - 16:15 ч./ - София: 1-ва 39, 34, 2, 29, 36, 5, 1-ва /Драгалевци/ 35, 2а, 25, 26, 40, 24, 5а, 38, 30, 18, 41, 43, 23, 20, 37, 32, 33, 42, 21, 7а, 10-та/Драгалевци/ 2, 1 Над Дерето, 1, 101-ва 5а, 5а, 12, 5, 7а, 1, 2 Киноцентъра Част 1, 12а, 10, 3, 1а, 4, 2, 11, 6, 101-ва/Драгалевци/ 7, 8, 1, 9, 102-ра 7а, 6, Кв.24 УПИ Ххііі-891, 2, 13, 4, 9, 7, 102/Драгалевци/ 3, 103/Драгалевци/ 1, 3, 104-та/В.З. Киноцентър/ 18, 9, 6, 7, 13, 11, 31, 27, 1, 12, 22, 20, 8, 25, 6, 3, 33, 21, 17, 14, 24, 104-та/Драгалевци/ 17, 3, 10, 5, 105-та/Драгалевци/ 18, 111-та/Драгалевци/ 1, 2, 6, 2-ра /Драгалевци/ 1, 3-та /Кв.Мал.Долина/Студентски Град 22, 25, 3-та /Кв.Обеля/ 29, 3-та /Кв.Симеоново/ 16, 4-та /Кв.Симеоново/ ул. Е.Божилова, 4-та/Драгалевци/ 32, 25, 36, 23а, 16, 12, 20, 6, 8, 4, 2, 11, 26, 5/Киноцентър//Драгалевци/ 2в, 6-та/Драгалевци/ 12а, 10, 7-ма/Драгалевци/ 2, 8-ма /Драгалевци/ 4, 6, 12, 9-та 5, 6, 4, 3, 8, 1, 2, 9/Драгалевци/ 7, № 2, XxV-742, Кв.43, В.З. Киноцентър УПИ V-309 Кв.22а, В.З.Киноцентър I Ч. Пи 68134.1970.858 УПИ VI-858 Кв.44, Димитър Кантакузин 22, 26, 28, 32, 30, 34, 24, 19, 20, 17, Драгалевци 31 ул. 3-та, 30а, Екатерина Божилова 42, 24, 19, 29, 21, 23, 27а, 17, 28, 38, 34, 40, 27, 2, 10, 20, 22, 3, 13, 7, 24, 9, 5, 14, 1, Емил Манолов 2, Местност Стария Мост 31, Нарцис/Методи К.Димитров/ 21, 23а, 23, 19/А, 24, 21, 27, 24, 33, 29, 31, 25, 35, 23, 28, 33, 26, Проф. Боян Пенев 2г, Проф.Александър Райчев/Кв.Витоша/ 16, 27, 14, 42, Проф.Любомир Пипков №4 Киноцентъра Част 1, Проф.Марин Големинов/485/ 5а, УПИ XI-2873, Кв.1, УПИ XxI-550, Кв.6, УПИ XxIII-819, Кв.24, Чемшир /Драгалевци/ 28, 32, 30, 28, 36, 34, 38

На 13.08.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ - София: Ген. Суворов 70, 76а, 78б, 80, 84б, Кота 1050 19, 39

На 14.08.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ - София: Бела Дона 5, 8, 14, 1, 6, 7, 4, 1а, 9, 3, 12, Войнишко Въстание 100, 92, 87, 91, 76, 85, 64, 72, 86, 79, 98, 115, 88, 101, 58, 103, 70, 94, 88а, 74, 68, 80, 89а, 89, 84, 113, 93, 100а, 109, 90а, 102, 78, 99, 99а, 111, 82, 97, 90, 105, 66, 104, 107, 117, Драгалевци Поща, Драгалевци, Крайречна 22, 26, 20, 28, 18, 20 А, Крайречна 30, 36, Крайречна /Драгалевци/ 18, Маестро Георги Атанасов 9а, 15, 1, 5, 13а, 16, 13, 17, 19, 7, 4, 6, 8, 3, 2а, 2, 9, 3а, Маестро Георги Атанасов 10б Гараж, 10а Гараж, 10а Галерия, 10б, 10а, Нарцис/Методи К.Димитров/ 4, 1 Драгалевци, 14, 14 А, 2, Офелиите /Владая/ 12, Папрат №3а, 20, Папрат 20, 45, 24, 47, Цар Иван Александър/Симеон 6

На 14.08.2019 г. /09:15 - 16:30 ч./ - София: 201/В.З.Малинова Долина/ 5, 17, 49, 12б, 27, Вила 17, 31, Ъгъл ул.204, Вила, 16, 12, 14, Арх. Георги Фингов 10, В.З. Владая, ул.201 В.З. Бункера Р-Н Витоша ул.204

На 14.08.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ - София: Бай Михал 16, 17, Братя Бъкстон 42, 56, 58, Вихрен/Петър Тонев/ 29

На 15.08.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Бистрица, Общ. Столична: 9-та 21, УПИ V-712 Кв.1/Р-Н Панчарево/

На 15.08.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ - София: 1-ва 7 Панчарево В.З.Бункера, В.З.Бункера УПИ 603 Кв.5, 1-ва/ В.З. Малинова Долина/ 65, 28, 33, 1, 36, 69, 41, 24, 16, 3, 18, 79, 8, 83, 87, 23, 39, 14а, 75, 13, 29, 20, 26, 85, 45, 73, 25, 25а, 37, 34, 35, 101-ва КТП Бел Вали, 13-та /Ж.К.Бункера/, 2-ра /Ж.К.Бункера/ 85, 27-ма /Ж.К.Бункера/ 4, 6а, 8а УПИ Vіі -1472 Кв 1 М. Долина, 1, 6 Стр.Табло, 28-ма /Ж.К.Бункера/ 3, 12, 1, 4, 13, 8 В.З.М. Долина Ііч, 14, 36-та /Ж.К.Бункера/ 7, 1, 8, 11, 5, 9, 6, 39-та /Ж.К.Бункера/ 7, 2, 9а, 1, 9, 3, 44-та /Ж.К.Бункера/ 3, 4, 10, 6, 1, 5, 9, 12, 7, 2, 5-та /Ж.К.Бункера/ 5, 1, 3, 2, 4, 6, 6-та /Ж.К.Бункера/ 5, 39, 13, 19, 7, 29, 17, 1, 15, 31, 9, 3, 7-ма /Ж.К.Бункера/ 3, 5, 7, 8, 10, 8-ма /Драгалевци/ Бункера, 8-ма /Кв.Мал.Долина-Студентски Град/ 1, 11б, 41, 18, 15, 3, 24, 27, 7, 9, 17, 11а, 9а, 13, 25, 21, 9-та Кв.Мал.Долина/Студентс 20, Имот 84, 14, 12, 18, 22, 4, 8, 6, 24, 2, V-281 Кв.3, VII-670, Кв.4, М.Малинова Долина, Бистришко Шосе П-Л 1327, 1-2, 81, 13, 21, В.З. Бункера 15, Вила, Копринка 19 В.З.Бункера, Луда Река /В.З. Малинова Долина/ 2, М.Бункера УПИ V170 Кв.18, Малинова Долина 5 М.Бункера, ул.5-та, Плитвишки Езера /В.З.Бункера/ 18, Река Палакари 6, УПИ ХV-626 Кв.3, М.Бункера 20

На 15.08.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ - София: Братя Бъкстон 68, 70, Симеон Радев/Кирил Янев/ 225

На 16.08.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Бистрица, Общ. Столична: II-607, К15 А, В.З.Бункера, ул.Духлата 1 УПИ VIII-50, Кв.4, Духлата 18, 15, Самодивски Езера 39

На 16.08.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Панчарево: Иглика/8-ма/

На 16.08.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Правец: Поп Марко УПИ XIII-852, Кв.76

На 16.08.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ - София: 1-ва М.Бункера Кв.20, 1-ва/ В.З. Малинова Долина/ 93, 43, 101, 51, 45, 53, 49а, 99, 93а, Бункера, 109, 61, 49, 89, 13, 87, 95, 97, 107, 63, 47, 11-та 7, 4, 6, 1, 3, 8, 13, 12-та /Ж.К.Бункера/ 7, 8, 41, 3, 2, 1, 11, Вила, 6, 13-та /Ж.К.Бункера/ 17, 17 М.Под Църквата Имот 677, 3, 6, 31, 12, 5, Вила, 15, 13, 27, 10, 23, 4, 1, 29, 8, 26, 7, 14, 18, 11, 30, 19, 21, 14-та/Бункера/ 2, 3, 4, 15-та 10, 43, 11, 29 В.З.Бункера, 13, 18, 17, 23, 27, 14, 21, 33, 7, 6, 4, 19, 15, 37, 3, 22, 20, 16, 2-ра /Ж.К.Бункера/ 61, 25-та /Ж.К.Бункера/ 39, 29-та 15-8, ул. 15-та № 2, 8-ма /Кв.Мал.Долина-Студентски Град/ 147, 89, 58, 75, 67, 31, 127а, 131, 47, 49, 129б, 97, 127, 24, 23, 81/46, 44, 53, 21, 103, 95, 125, 57, 119, 129а, 29, 125а, 59, 51а, 91, 135, 55, 52, 77, 129, 115, 20, 9-та Бункера, 9-та Кв.Мал.Долина/Студентс 26, 30, 32, 28, IV-771, 1475, Кв.20, XIV-34, 134, Кв.4. М.Бункера, Идент.04234.6907.1629, Бистришко Шосе Бункера УПИVі Кв.20, 103, №42, 69, В.З. Бункера, Вз Бункера УПИ I-771, 959 Кв.20, Еленски Езера 9, 18, Здравец 4, 3, 8, 7, 6, Местн.В.З.Бункера, Местн.В.Збункера, УПИ I - 607, Кв.15а, Юрушка Църква 24

На 16.08.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ - София: Равен 3, Чинар 5

На 17.08.2019 г. /09:00 - 14:15 ч./ - София: ІV, Кв.87, Манаст.Ливади, Околовръстен Път

Община ВРЪБНИЦА  

На 15.08.2019 г. /09:15 - 16:00 ч./ - СОФИЯ: ОБЕЛСКО ШОСЕ, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА Ресторант, Кълвача Газ, Вторични Суровини, Изопор

На 16.08.2019 г. /10:00 - 13:00 ч./ - СОФИЯ: Връбница Бл.503, 504 И Сервиз Хеед, Връбница-1 До Бл.520, Надежда 5 Маг. Лидл, Надежда 5 Хотел Надежда, Тишина Бакърена Ф-Ка Пи /1681, П-Л №1762.1766 Бакърена фабрика, Бакърена фабрика ул.Тишина П-Л1747, Гп Бакърена Фабрика, Гробищен Парк, Хан Кубрат 67, 71, 69

Община ВЪЗРАЖДАНЕ  

На 12.08.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ - София: Александър Стамболийски 103, Българска Морава/Жеко Димит 15, 16, Зона Б-5 До Бл.4, 15, 16, Кв.335, Партений Нишавски/Любо Карт 15

На 13.08.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ - София: Брегалница 82, 95, 58, 89, 72, 78, 91, 70, 99а, 54, 121, 80, 56, 93, 119, 64, 60, 127, 109, 125, 107, 113, 52, 52 Стълби, 62, 117, 105, 70, 111, 97, 101, Св.Св.Кирил и Методий 141, 143, 141, Сливница 112б, ул. Брегалница и ул. Цар Симеон, Цар Симеон 206, 206 Магазин

На 13.08.2019 г. /09:15 - 16:15 ч./ - София: Батолова Воденица/Темелко Ненков/ 2, Гюешево/Ламби Кандев/ 14, Камен Андреев 9, 9а, Сердика 18а, 18а -Ппс Sf1321, Помещение Към ТП До Бл.20, 18, 19, 18а, О 18а, 20, 20, О 18а, 19, 1 18а

На 14.08.2019 г. /08:00 - 15:30 ч./ - София: Ген. Скобелев Зона Б5, 2, Зона Б-5 3, До 5, А 2, 6, 2, Партений Нишавски/Любо Карт 1, Дом За Стари Хора

На 14.08.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Западен Парк/Христо Михайло 41 Б; Павилион; 12 Б; 14 Б; 15 Б; 105; 124 Б; Рест. Вагона; 88; 91; Кафе; 122 Б; 121 Б; 120 А; 129; 68; 82

На 14.08.2019 г. /09:15 - 16:15 ч./ - София: Красна Поляна I Част Пазар Росица, Позитано 144, 152

На 15.08.2019 г. /09:30 - 16:15 ч./ - София: Алдомировска №144; 146; 152

Община ИЛИНДЕН  

На 14.08.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Захарна Фабрика 356 Бирария; 44; 39 Аб; 44 Вх.А; 110-То Училище; 63 А; 59; 61; 62 А; 62 Г; Зах Фабрика Товарна Гара /Това; 46; 62 Б

На 15.08.2019 г. /08:00 - 15:30 ч./ - София: Илинден 118, Илия Кутев/608/ 118, Коньовица/Мико Папо/ 65, Света Троица/Вълчо Иванов/ 118, 117, Тодор Александров/Н.Цанов/, Цар Симеон 271, Чавдарица/Пандо Типов/ ТП Бл.118

Община ИСКЪР  

На 14.08.2019 г. /09:45 - 16:30 ч./ - София: Дружба Бл.515, 516, 517, Дружба 2 514, 519, 515

На 15.08.2019 г. /09:45 - 16:30 ч./ - София: Дружба Бл.220, 221, 218, Дружба 2 228, ТП ДО 205, ТП ДО 226, срещу 228, 219, до бл.224, 1 ДО БЛ.219, 227, 210, пазар, ТП до бл.219

Община КРАСНА ПОЛЯНА  

На 12.08.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Красна Поляна I Част 15; 17 А; 17 Б; 17 В; 20; 24 Б; 24 Г; 24 Д; 25 Б; 26 Д; 26 Е; 26 Б; 26в А; 26в В; 26в Г; 32; 33; 34; 35б А; 35б Б; 36б; 36б А; 36б Б; 37б Б; 38б А; 9; Пазар Росица

На 13.08.2019 г. /08:00 - 15:30 ч./ - София: Братин Дол 26

На 13.08.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Красна Поляна II Част 225; 226; 234 Б; 234 В; 234 Г; 27; 28а А; 29 В; 34 Б; 7 А; Ул.Добротич-Бит.Услуги; 31б А; 329а Б; 331 А; 331 В; 331 Г; 331; 331 Б; 331а В; 332 Б; 332 В; 337б Г; 339 Б; 343 А; 345 А

На 13.08.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ На 15.08.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ - София: Западен Парк/Христо Михайло 41, 43, С/У 60

На 14.08.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ - София: Западен Парк/Христо Михайлов 109, 115, 108, 114, 116, Суходолска 2 До Бл.114

На 15.08.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Разсадник Коньовица 77 Б; 82 Б; , Разсадника 75 А; 75 Б; 76 А; 76 Б; 78 А; 65 А; 65 В; 65 Г; 23 Б; 23 В; 23а А; 22; 25 В; 87 Д; 87 В; 87 5; 87 и; 87 З; 87 Б; 20 Г; 20 А; 20 Б; 20 Д; 20б А; 20б Б

На 16.08.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Красна Поляна I Част 132а А; 145 А; 202 А; 20а; 225; 225а; , Разсадника 9 Б; 9 В; 9 А; 14 А; 13; 26 Б; 30а В; 87 А; 61 Б; 13 Б; 11 Г; 12 Д; 12 Е; 31 Б; 14а Б; 31 Д; 28 В; 28 Г; 131в Б; 131в В; 131в Г

Община КРЕМИКОВЦИ  

На 12.08.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ На 13.08.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ На 14.08.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Бухово: 1 Май 1, Бухово 14а, Данаил Бенев 3, 6, 2, 5, 8, 1, Захари Попов 2, 1, 4, 8, 3, 5, Никола Бонев 30, 19/Кафе Аперитив, 17а, 13а, 26 Битов Комбинат, 19а, 18, 16, 18а, 24, 14а, До Бл.18, 22, 13

На 12.08.2019 г. /08:30 - 10:00 ч.; 09:30 - 13:00 ч.; 13:00 - 14:00 ч./ - Горни Богров: 16448.7776.54, XVIII-324, 321, Кв.18, Александър Стамболийски 3, 1, Площада, 4, 7, 5, 9, 1, 2, 1, Асен Златаров 1а, 11, 9, 5, 3, 4, 12б, 8, 15, 12 А, 6, 12, 2, 1, 10, 6 А, 7, 12 Б, Ботунски път 2, 5, 3, 1, 5, 1а, Васил Левски 10, 3, 8, 13а, 19, 19а, 21, 16, 23, Манастира, 17, 4, 18, 5, 14, 25, 15, 1, 9, 13, 9, 11, 31, 22, 28, 26, 20, 39, 29, 43а, 47, 12, 28, 36, 33, 24, 43, 31, 41, 39, 35, 37, 32, 30, 51, 45, 45, Здравец 13а, 9, 7, 15, 17, 13, 26, 1, 28, 5, 3, 11, 7, 11, Кирил и Методий 6, 3, 4, 1, 2а, 2, 8, Кладенците 9, 1, 7а, 3, 7, Люлин/Лиляна Димитрова/ 5, 1, 6, 3, 4, 8, 9, 12, 7, 10, 8а, 4, М. Шабаница Пи 16448.7742.32, М.Шабаница, Пи 16448.7721.566, Мест.Кучешки Кладенци, Местн. Б.Убрещ, Местн.Воденицата 6, 4, 3, 1, 5, 2, Местн.Долна Махала М.Горни Богров УПИ Vіі-285, 4, 10, 6, 6, 12, 8, 3, Местн.Кръста 1, 2, 5, Морава/Георги Димитров/ 7а9, 5, 2, 9, 6, 10, 1, 8, 13, 3, 12, 15, 7, 16, 34, 26, 30, 18, 12, 28, 22, 17, 24, 20, 32, 22, 9, Мургаш 8, 2, 4, 6, 4, 10, Мусала/Васил Коларов/ 1, 3, 4, Незабравка 6, 5, 2а, 1, 6, 3, 34, Никола Вапцаров 6, 9, 7, 3, 1, 5, 4, 2, 8, Обреща 3, 5, 1, Поп Груйо 1, 2, 9, 3, 11, 7, 4, 6, 11б, 7 Дърводелска Раб, 5, Рендова/Толбухин/ 6, 2, 1, 4, 3, 11, 12, 10, 20, 16, 14, 14, 8, 11, 8, 18, 7, 13, 9, 15, 9, Рибарица 1, 2, 3 А, 3, 3 Б, 5, Стара Планина/Ганчо Шопа/ 4, 3, 7, 1, 4, 5, 2, 6, 14, 12, 10, 11, 16, 12, 9, 9, Стефан Караджа 3, 10, 2, 4, 8, 6, 20, 22, 18, 17, 16, 16, 15, 11, 12, 5, 7, 13, 7, 14, 14, Стубела/Ленин/ 5, 2, 5а, 3, 4, 1, 9а, 11, 6, 7а, 4, 10, 7, 6, 8, 9, Трайчо Костов 2, 12, 6, 7, 36, 3, 5, 5, 10, 3, 8, 14, Трети Март/9 Септември/ 9, 23, 25, Павилион, 1, 6, 10, 21, 15, 12 Лекарски Кабинет, 19, 5, 2, 11, 8, 17, 3, 7, 4, 36, 51, 30, 57, 65, 53, 63, 28, 32, 61, 67, 59, 55, 34, 49, 47, 24, 24, Общ. Кремиковци, 29, 41, 35, 37, 26, 18, 31, 45, 39, 43, 22, 14, 20, ул.В.Левски/Ал.Стамболийски, УПИ III-Кв.29 М. Горни Богров, Х-493, Кв.42, Идент.16448.7721.546, Хан Богров Читалище, Хемус 3, 1, 5, Пи 553, Хемус, Идент.16448.7721.801, Христо Ботев 46, 49, 51, №48, 50, 47, 43, 44, 39, 41, 42, 45, 40, 14, 18, 31, 23, 22, 15, 10, 34, 3, 17, 12, 23, 25, 21, 8, 13, 28, 16, 37, 30, 9, 19, 6, 5, 26, 31, 13, 7, 4, 27, 19, 36, 35, 37, 11, 34, 64, 65, 71, 68, 67, 66, 63, 63, 63, 69, 70, 61, 58, 56, 56, 59, 54, 54, 57, 55, 53, 53, 56а, 61, 60, Чавдар 9, 3, 11, 2, 7, 1, 6, 4, 5, 2а, 13, Черковна/Мироско Райчев/ 23, 5, 13 А, 10, 3, 13, 6, 12, 13, 23, 2, 8, 19, 21, 8, 22, 15, 20а, 4, 19, 16, Черква, 18, 19 А, 17, 11, 20, 14, 1, 1, 24, Шабаница 38, 21, 40, 38, 27, 25, 23, 36, 40, 23, 25, 27, 23а, 21, 10, 18, 36-28, 30, 15а, 19, Пи 10023 Кв.Б-4 11-5, 30a, 1, 30, 32, 8, 26, 20, 6, 16, 24, 15, 22, 30a, 17, 42-34, 4, 28, 12, Шипка 4 А, 1, 12, 3, 10, 4, 8, 2, 6а

На 12.08.2019 г. /08:30 - 10:00 ч.; 09:30 - 13:00 ч.; 13:00 - 14:00 ч./ - Долни Богров: 1 1, 54, 109, 51а, 59, 69, 111, 91, 62, 47, 105, 84, 66, 55, 67, 90, 61, 68, 103, 58, 79, 53, 75, 51, 86, 87, 107, 113, 48, 46, 77, 52, 101, 70, 57, 56, 70, 64, 73, 60, 93, 50, 78, 49, 76, 88, 7, Помпа До ул.1-ва №17, 68, 74, Манастир, 10, 1, на Разклона, Пазар Животни, 12, 7, До Бензиностанцията, 14, Помпа, 11, 6, 4, 5, 9, 1, 36, 28, 16, 20, 23, 41, 21, 39, 33, 18, 29, 37, 45, 40, 31, 43, 1, 27, 13, 44, 24, 42, 35, 25, 17, 43а, 1-ва 97, 10 9, 2, 6, 11, 3а, 13, 10, 15, 14, 5а, 1, 3, 7, 12, 16, № 21, 19, 14а, 11 20, 7, 5, 10, 4, 7, 12, 3, 18, 18, 6, 1, 16, 12 2, 3, 2а, 4, 19, 12, 5, №17, 11, 14, 13, 17, 11, 13, 6, 9, 7, 4, 13 1, 3, 10, 8, 4, 6, 32, 38, 42, 28, 6, 12, 7, 15, 17, 8, 24, 2а, 17, 30, 14, 10, 9, 13, ПИ 22304.7891.241.1, 4, 20, 14, 27, 15б, 14 14, 23, 20, 12, 4, 19, 21, 11, 2, 1, 5, 10, 8, 7, 3, 18, 2/3, 6, 16, 15 33, 1, 36, 5, 24, 3, 31, 11, 38, 22, 37, 7, 20, 15, 19, 8, 18, 17, 19а, 9, 4, 6, 13, 2, 65, 74, 47, 62, 45, 78, 52, 76, 68, 60, 44, 64, 69, 72, 59, 48, 46, 66, 64, 56, 67, 50, 43, 50, 45а, 49, 16 9, 6, 7, 8, 18, 3, 1а, 1, 20, 15, 10, 4а, 28, 12, 4, 5, 24, 62, 57, 80, 70, 58, 47, 52, 76, 45, 55, 37, 78, 60, 82, 61, 66, 41, 35, 2, 2а, 48, 27, 26, 28, 54, 38, 34, 46, 25, 26, 30, 42, 32, Пи 22304.7891.9821, 22, 19, Пи Идент.22304.7891.9813, 68 Идент.22304.7891.678, 2 278, 23, 29, 13, 10, 19, 20, 9, 5, 7, 2, 14, 15, 26, 18, 11, 17, 16, 24, 12, 11а УПИ ІІ-107, 108 Кв.4, 20 10, 4, 7, 8, 11, 2, 1, 3, 9, 6, 5, 14, Кв.38, 13, и 31ул, 21 1а, 8, 10, 11, 4, 9, 12, 1, 15, 7, 5, 24 22, 21, 15, 26, 16, 10, 18, 39, 21, 1, 2, 12, 6, 9, 5, 14, 9, 7, 25 5а, 5, 2, 6, 3, 10, 17, 14, 22, 16, 10а, 20, 19, 13, 26 9, 5, 3, 7, 2, 4, 9, 27 2, 7, 3, 28 3, 7, 4, 2, 10, 8, 12, 16, 1, 20, 14, 22, 26, 29 3, 7, 1, 4, 2, 3 3, 1, 21, 37, 2, 17, 27, 39а, 35, 33, 15, 39, 4, 21, 13, 11, 19, 23, 29 А, 31 29, 33, 3, 16, 18, 27, 31, 20, Помпа, 1, 22, №14, 34, 25, 13, Парц.40, 24, 17, 26, 21, 33 3, 35 12, 18, 2, 28а, 8, 22, 10, 4, 6, 34, 26, 40, 30, 44, 38, 32, 36, 24, 19, 11, 5, 37, 31, 41, 17, 15, 23, 39, 21, 3, 27, Помпа, 33, 7, 1, Кв.4, 36 11, 12, 1, 10, 8, 16, 3, 2, 6, 14, 18, 7, 9, 4, 37 10, Строителство на Ограда, 4, 6, 2, 3, 8, 7, 5, 38 5а, 8, 4, 10, 5, 3, 1, 39 4, 5, 8, 9, 7, 2, Помпа, 15, 6, 12, 4 7, 5, 1, 3, 9, 3а, 4, 16, 16а, 32, 18, 14, 22, 28, 26, 12, 20, 30, 24, 40 7, 39 До Склада, 1, 1а, 11, 9, 41 4, 2, 1а, 10, 1, 5 2, 6, 4, 32, 39, 24, 20, 22, 3, 20а, 40, 34, 16, 44, 42, 46, 7 6, 7, 18, 2, 16, 4, 10, 13, 20, 1, 12, 8, 14, 8 5, 1, 7, 2, 3, 10, 9, 12, 13, 9 4, 1, 7, 8, 3, 2, I-642, Кв.44, ІХ-356 Кв.18, №692, Кв.Б-2-91а Землището на С.Долни Богров, Стопански Двор Чочая, УПИ 9-245 Кв 16, УПИ IV-376 Кв.28, УПИ ІХ, Кв.24

На 12.08.2019 г. /08:30 - 10:00 ч.; 09:30 - 13:00 ч.; 13:00 - 14:00 ч./ - София: 1-ва 31, 59, 12-та/Враждебна/ 3, XXVI-900 Кв.8, Ботевградско Шосе/Мизия/ 555 Помпа, 695, Долни Богров, Пл.31 и 32, 346 М.Враждебна Имот 266/16, Долна Махала 2, Долни Богров ул.9 -2, Стопански двор, Сметището, 24 ул.5-та, ул.31, 1 ТКЗС, УПИ 691, УПИ 70006 М. Кориите, Складова база, Долни Богров, М.Герено, Кремиковци 15 Д. Богров ул.40, Долни Богров М. Герена, Незабравка 2, Стефан Киров 6, Чавдар 1, Чепинско Шосе 15

На 12.08.2019 г. /08:30 - 10:00 ч.; 09:30 - 13:00 ч.; 13:00 - 14:00 ч./ - Яна: Безименна

На 12.08.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ На 13.08.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ На 14.08.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ - София: Никола Бонев 19

На 14.08.2019 г. /08:30 - 16:15 ч./ На 15.08.2019 г. /08:30 - 16:15 ч./ На 16.08.2019 г. /08:30 - 16:15 ч./ - София: Бачо Киро /Кремиковци/ 2, 6, 1, 3, 5, Димитър Казака /Кремиковци/ 2, 19, 3, 11, 14, 6, 5, 10, 1, 9, 4, 12, 7, Иглика /Кремиковци/ 1, Кремиковска 3, 34, 1а, 11, 17, 7, 13, 15, 36, 5, 32, Кремиковци 1, Минзухар /Кремиковци/ 4, Мургаш /Кремиковци/ 4, 1, 10, 2, 6, 3, Панайот Волов /Кремиковци/ 12, 16, 10, 14, 9, 7а, 7, 11, Райна Княгиня /Кремиковци/ 1, 5, 2, 7, 3, 4, Река Елешница /Кремиковци/ 9, 3-А, 2, 7, 3, Руднична /Кремиковци/ 2, 5, 3, Св.Георги Победоносец /Кремиковци/ 57, 63, Света Петка /Кремиковци/ 3, 7, 12, 9, 8, 10, 16, 6, Славянка /Кремиковци/ 3, 1, 18, 8, 14, 5, 10, Чавдар /Кремиковци/ 14, 8, 11, 30, 15, 10, 32, 24, 18, 13, 25, 5, 16, 2, 4, 1

На 14.08.2019 г. /09:45 - 15:15 ч./ На 16.08.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Желява: 24-ти Май/Георги Димитров/ 55 Вила, 34, 30, 1 Тп-Желява 2 Стълб 26, 48, 1, 27, Бене Цендин/Мургаш/ 63, №19, 69, 1, 53, 6, 14, 8, 7а, 4, Благой Тодоров/9 Септември/ 1 къща, Васил Левски 16а, 25, 16, Ген.Николай Желявски/1 Май/ 30, 6, 10, Местност Добри Дол 2 Вила, Местност Лозята, Никола Петков/Карло Шабанск 22, 28, 26, Стара Планина 6, Стефан Караджа 4

На 14.08.2019 г. /10:00 - 11:00 ч./ - София: Ботевградско Шосе/Мизия/ 276, 274, 272, Враждебна

На 14.08.2019 г. /10:00 - 16:00 ч./ - Григорево: УПИ III -283 Кв.20

На 14.08.2019 г. /10:00 - 16:00 ч./ - ЖЕЛЯВА: 24-ти Май/Георги Димитров/ 19, 29204.7604.17, XX-300, Кв.32 Временно Строителство, Александър Стамболийски 1, 15, Васил Левски 2, 19, 8, Герена/Иван Шонев/ 14, Кирил И Методий 4, 11, 12, 23, 8, Местност Лозята, Никола Петков/Карло Шабанск 4, 12а, Пи № 72, Стара Планина 11, Стоян Мечката 4 къща, 2, 6, Стоян Мисирски 14, Тодораки Пешев/Христо Ботев 1, Тоне Крайчев 13, 1, В.З.Лозята

Община ЛОЗЕНЕЦ  

На 12.08.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ - София: Липа 17-А

Община ЛЮЛИН  

На 12.08.2019 г. /08:00 - 15:30 ч.; 09:00 - 15:30 ч./ - София: Люлин 6 До Бл.622, Петър Дертлиев /Ж.К.Люлин/ 90 Битов Комбинат

На 13.08.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ - София: Люлин 8 814, Пред 814, 814, 813, До 813, До 814

На 13.08.2019 г. /09:15 - 16:00 ч./ - София: Беравица 32, Класова Борба 19, Кореняк 15а, 15, Люлин 9, Търново 27, 23, 21, 23а

Община МЛАДОСТ  

На 12.08.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ На 13.08.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ - София: Младост 1 Блок 54б Вх 1

На 14.08.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ - София: Младост 1 Блок 1а

На 14.08.2019 г. /08:45 - 16:30 ч./ - София: Александър Малинов 111, Александър Малинов 111, Бизнес Парк София 1, 1 Сграда 9

На 14.08.2019 г. /09:15 - 16:30 ч./ - София: Младост 3 364, Западно от Бл. 355, До 364, 1 364

На 14.08.2019 г. /09:30 - 16:30 ч./ - София: Младост 4

На 15.08.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ - София: Младост 1 Блок 1А, Младост 1 Блок 3 Вх 5

На 15.08.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ - София: Александър Малинов 79б, 79а, 79б, 79б

На 15.08.2019 г. /09:15 - 16:30 ч./ - София: Александър Малинов 79б, 79б, 79б, 79а

На 16.08.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ - София: Младост 1 Блок 3 Вх 9

На 16.08.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ - София: Младост 4 4 429, 431, 432, 4 429, - 429, срещу Бл 431, 429

На 16.08.2019 г. /09:15 - 16:30 ч./ - София: Д-Р Атанас Москов 7 С-У Бл.439, Младост 4 437, 426, До 426, 437 437, До 437

Община НОВИ ИСКЪР  

На 14.08.2019 г. /09:30 - 16:30 ч./ - Подгумер: Стопански Двор

Община ОБОРИЩЕ  

На 16.08.2019 г. /09:00 - 15:45 ч./ - София: Евлоги и Христо Георгиеви 118

Община ОВЧА КУПЕЛ  

На 12.08.2019 г. /10:00 - 14:30 ч./ - София: 659-та/Овча Купел/ 7, 660-та/Овча Купел/ 4, 6а, 2, 6, 661-ва/Овчв Купел/ 6, 4, 662-ра/Овча Купел/ 2, 5, 1, 3, 663-та/Овча Купел/ 6, 4б, 4а, 4, 5, 3, Кукуряк/651-ва/ 19, 23, 26а, 23а, 21, 11, 24б, 24а, 32, 24, 13, Овча Купел 608, Овча Купел 1 608

На 12.08.2019 г. /08:45 - 12:00 ч./ - София: Гръстниче 21, 22, 16, 19, 15, 17, 18, Еделвайс/Общ.Овча Купел/ 10, 12, 9, 1, 8, 5, 6, 3, 4, 3, 11, 7а, Лотос 62, 61, 60, 63, 3, 1, 2, 17 63, Николай Хрелков 38б УПИ ХІІІ - 12 Кв.63, До Бл.3, 40, 38б, 38а, 42, 44, 52, 25б, 38, 51, 36, 38в, 29 61, 29а, 50, 34, 46, Перуника 17, 19, Перуника/Ол.Кошевой/ 20, 17а, 17 А, 17

На 12.08.2019 г. /10:00 - 14:15 ч./ - София: 742-ра/Овча Купел/, 744-та/Горна Баня/ 7, 4, 3, 10, №6-8, 7а, 5, 1, 12, В.З.Горна Баня, Дъга 35, 17а, 13, 17, 15а В.З. Горна Баня, 22, 25, 39а, 43, 37, 33, 9, 18, 31, 11, 19, 45, 41, 15, 29, 22а, 16, 39, 23, Кристал 22, Маджарица, Маркова Баня 13, 22, 24, 9, 7, 19, 11, Мечта 8, 7, 2, 11, 1, 10, 3, 15, 13, 9, Пладнище/Рилски Партизани/ 36, 27, 38, 3, 22, 29, 35, 31, 34, УПИ-506 Кв.9

На 13.08.2019 г. /08:30 - 14:00 ч./ На 15.08.2019 г. /12:00 - 16:30 ч./ На 16.08.2019 г. /09:15 - 16:30 ч./ - София: Ангел Стоянов /Суходол/ 20а, 1, Бели Брод 6 УПИ ХVІ-876 1318 Кв.46, 5а, 41, 6, 20, 8, 18, 7, 10, 6 УПИ ХХVІ 1318 Кв.46, 16, 22, 14а, 12, 2, 5, 4, 18а, Дъб 15, 23, 31а, 17, 9, 12, №17а, 18, 31, 7, Игрище 5а, 6, Кирил Христов 10, 18, 19, 9, 30, 20, 13, 7, 8, 16, 6а, 22, 3, 11, 4, 6, 2, 15, 5, 1, 17, 14, 26а, 21, 12, Местност Суходол Сечище Под Гробището, Овче Поле 2, Орех 30, 53, Перла 54, 35, Прохладен Кът 14, Станислав Ангелов 17, 20, 10, 6, 8, 2, 12, 1, 28, 18, 15, 13, 4а, 21, 22, 19, Стоичко Станиславов 11а, 12, 13, 11, 1, 1а, 10, 9, 3, 14, 7, 5, 2, 15, 23, Суходол Срещу Гробището, Стоп.Двор, Траян Танев 80, 76а, 72б, 76, 81, 71, 79, 73, 56, 64, 85, 72а, 51, 65, 49, 63, 61, 60, 51-55, 74, 726, 52, 83, 53, 72, 59, 67, 62, 77, 57, 70, 47, 78, 68а, 69, 68, 74а, 54, 66, ХI-352 Кв.44а, Христо Андонов 3, 3а, 2, 1, 7, 4

На 15.08.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ - София: Дар 4, Суходолска 2, 185б, 2а, 185а, 179

На 15.08.2019 г. /09:30 - 16:15 ч./ - София: 764-та/Красна Поляна Овча К, 767-ма/Овча Купел/ 6, 1, Монтевидео/Пионерски Път/ 41, Овча Купел 410, 409, Овча Купел 1 409, 409, 410, 409, 406, 407, 410, Овча Купел 2 410, 410, Промишлена 13

Община ПАНЧАРЕВО  

На 12.08.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Долни Пасарел: Вилна Зона Пасарелско Езеро, М.Язовир Искър, Щъркелови Гнезда, Язовир Искър Кл. Б Ст.11, Кл.Б Ст.4, Кл.А Ст.7а, Кл.А Ст.9, 5, Кл.А Ст.6, Кл.А Ст.17а, Пи 1025, Кл.Б Ст.6, Строителство, Водна Помпа, Кл.А Ст.17, Кл.А Ст.10, Кл.Б Ст.7, Кл.А Ст.5, Кл.Б Ст.10, Кл.Б Ст.16, Кл.А Ст.12, Кл.Б Ст.3, 2, Кл.А Ст.13, Кл.А Ст.4, Ресторант, Вила, Кл.Б, Кл.Б Ст.17, Кл.Б Ст.13, Кл.А Ст.8, Кл.Б Ст.11, Кл.Б Ст.15, Кл.А Ст.7, Клон А Ст.6а, Автосервиз, Кл.А Ст.16, 3, 6, Кл.А Ст.6а

На 12.08.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Кокаляне: Искър Кв.1 М.Чашката, 3

На 12.08.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Панчарево: 22-ра Язовир Искър

На 12.08.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ - София: Витоша-Вец Симеоново Язовир Искър, Искърско Шосе 1

На 12.08.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 13.08.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Плана: В.З.Кантона, махала Масова Вила

На 13.08.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./ - Бистрица, Общ. Столична: 04234.6914.10, XVI-681, Кв.1 В.З.Косанин Дол, В.З. Косанин Дол 9, Вилна Зона Косанин Дол X-430, Кв.4, 100, Горно Ливаде /В.З. Косанин Дол/ 15, Попов Извор 33, 27

На 13.08.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./ - ПАНЧАРЕВО: В.З КОСАНИН ДОЛ УПИ І-122 КВ.14, ВИЛНА ЗОНА ГРАДИЩЕ къща, ВИЛА, ДЕТСКИ ГРАД, КАСАНИН ДОЛ 2, КОСАНА 2, КОСАНА УПИ III-159 39, КОСАНИН ДОЛ УПИ III, МЕСТНОСТ КОСАНИН ДОЛ къща, 999, СТРОИТЕЛСТВО, 18, БАРАКА, УПИ Ххі -185 Кв 21, 1, ИМОТ 00017, КЛ.А СТ.33, УПИ IX-151 КВ.39, МЕСТНОСТ ШИРИНИТЕ, СИНИ ВРЪХ 7, УПИ XIX-1 КВ.6

На 13.08.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./ - София: В.З.Косанин Дол, УПИ ХХІІ-201, Кв.21, Вз Косанин Дол УПИ ХХХVІІІ-398 Кв.2, Местност Косанин Дол Вила, Търново 15, Пречиствателно Съоражение

На 13.08.2019 г. /08:45 - 16:30 ч./ - Бистрица, Общ. Столична: В.З.Косанин Дол УПИ XxxV-608.2202 Кв.6, Вилна Зона Косанин Дол УПИ V-141, Кв.40а, Пи 04234.6915.2730

На 13.08.2019 г. /08:45 - 16:30 ч./ - Панчарево: В.З.Касанин Дол, УПИ Х-148, Кв.39, В.З.Косанин Дол, Косанин Дол, Местн.Косанин Дол, Местност Косанин Дол УПИ 2205 Кв.10 Р-Н Панчарево, УПИ9-158 Кв. 40, УПИ 16-155 Кв.39, 11 Сграда 1, УПИ 6-3005 Кв.39, Кв.40а, Местност Ширините 7 къща 1, 10 Пл№2145, 6, 7 къща 9, 7, 7 къща 2, 7 къща 10, 5

На 13.08.2019 г. /08:45 - 16:30 ч./ - София: Местност Косанин Дол Вила

На 13.08.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Лозен, Общ. Столична: 3296 М.Райовец Стопански Двор, М.Стопански Двор УПИ XlI 2506, Пи 113141, М.Райовец, Пи 44063.6214.4757, Стопански Двор, Стопански Двор М.Райовец Пи, Стопански Двор Горни Лозен М.Райовец

На 13.08.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ - София: Стопански Двор С.Д.Лозен М.Сахтяница

На 14.08.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Герман: 2512 М.Осоето, Вилна Зона Кариерата Вила, Месност Терасите 1500, Патриарх Герман/9 Септември Манастира

На 14.08.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 15.08.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 16.08.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Плана: В.З.Кантона, махала Календарова 1, Вила, махала Манчева, махала Масова Вила, махала Масова Вила, 2, Работилница, къща, махала Чорбаджийска Вила, Махала Славкова Вила

На 15.08.2019 г. /08:45 - 16:30 ч./ - Лозен, Общ. Столична: Георги Бенковски/Ал. Динков 10, 15, 7, 9а, 1, 13, 14, 4, 6, 2, 5, 11, 12, Димитровче 3, 5, 1, Кипарис/22/ 5, 7, Масларица/13-та/ 15, 14, 24, 28, 19, 11, 7, 13, 9, 18, 30, 22, 16, 10, 17, 20, 26а, 12, Могила/16-та/ 33, 47, 27, 25, 14, 16, 71, 65а, 22, 39, 8, 55, 10, 45, 12, 59, 63, 57, 24, 51, 49, 21, 53, 19, 23, 61, 35, 37, 29, 43, 20, Рашовец 20, 16, 34 Ярмомелка, 34, 30, 28, 14, 32, 18, 10, Роза 3, 8, 5, 1, 2, 6, 4, 7, Рудината/10-та/ 2а, 1, 4, 6, 9, 8, 3, 15, 7, 2, Св.Спас/Янаки Чокерски/ 17, 12, 13а, 2, 1а, 8, 19, 11, 10, 4, 15, 14, 9, 5, 7, 1, 6, Сергин Сердарски/11-та/ 31, 30, 10, 14, 27, 13, 3, 24а, 6, 4, 18, 24, 22, 28, 29, 32, 15, 16, 5, 2, 7, 20, 21б, 12, 21а, 25, 23, 8, 21, 1, Суходол/27/ 1, 2, 4, 5, Съединение/Георги Димитров/ 177, 183, 157, 150, 197, 144, 175, 162, 173, 167, 159, 160, 152, 158, 209, 187, 168, 140, 193, 146, 195, 171, 134, 148, 164, 166, 185, 170, 163, 138, 154, 142, 181, 179, 156, 165, УПИ 14-373, 155, 161, 169, 189, Теменуга 8, 5, 24, 26, 16, 2, 3, Христо Ботев/Ненко Попов/ 16, 14, 23, 12

На 15.08.2019 г. /08:45 - 16:30 ч./ - София: Суходол 3

На 16.08.2019 г. /08:45 - 16:30 ч./ - Лозен, Общ. Столична: Борова Гора 13а, 19, 7, 11, 15, 1, 29, 14, 25, 12, 16, 6, 9, 8, 3, 10, 17, 21, 4, 27, 18, 23, 13, Васил Левски/Люти Дол 4, 1, 6, 16, 9, 14, 2б, 8, 3, 7, 11, 10, 14а, 12, Вилна Зона Караджин ул.Заградена Поляна, Габер 1, 2, 5, 1а, Единство 5, 12, 11, 3, 15, 8а, 7, 2, 9, 4, 10, 13, 8, 1, 23, Заградена Поляна/36/ 1, Вила, 14, 6а, 12, 3, 8, 19, 9, 2, 4, 16, 22, 6, 13, Караджин/31/ 8, Имот2331, 13, къща, 9, 17, 20, 1, 15, 14, 3, 16, 4, 5, 10, 2, 19, 11, 7, 12, М. Караджин 44063.6229.1821, Минзухар/37/ 5, 3, 1, Пролетна/Комсомолска/ 13, 5, 16, 11, 6, 6а, 10, 3, 9, 4, 7, 12, 14, 2, Стадиона 3, 8, 9, Зад Пол21, къща, 12, Строителство, 11, 1, 5, 7, 6, Съединение/Георги Димитров/ 120, 114

Община ПОДУЯНЕ  

На 12.08.2019 г. /09:00 - 15:00 ч./ - София: Ботевградско Шосе/Мизия/ Бл.4 Вх.А, Б

На 13.08.2019 г. /09:00 - 15:00 ч./ - София: Ботевградско Шосе/Мизия/ Бл.4 Вх.В, Г

На 14.08.2019 г. /09:00 - 15:00 ч./ - София: Ботевградско Шосе/Мизия/ Бл.5 Вх.А, Б

На 15.08.2019 г. /09:00 - 15:00 ч./ - София: Ботевградско Шосе/Мизия/ Бл.5 Вх.В, Г

На 16.08.2019 г. /09:00 - 15:00 ч./ - София: Ботевградско Шосе/Мизия/ Бл.4 Вх.Е, Ботевградско Шосе/Мизия/ Бл.6 Вх.А

Община СЕРДИКА  

На 12.08.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ - София: 259-та/477/Сердика/ 3, Железопътна/23-ти Януари/ 115, 111, Ком/Комсомолец/ 29d, 31, 29а, 29, Лястовица/Сашо Кофарджиев/ 49, 38а, 43, 57, 30, 16, 39, 19, 21, 32, 26, 43 А, 47, 18, 28, 40, 42а, 38, 35, 37, 51, 25, 34а, 41, 42, 36а, 45, 29, 31, 24, 23, 20, 27, 29а, 33, 36, Моравча/П.Щърбанов/ 31а, 26, 27, 29, 28, 31, 32, 29а, 32а, 40, 33, 30, Петър Б.Величков 30, 37б, 38, 27, 33, 36, 35, 37в, 34а, 28, 37а, 26, 40, 32, 31, 37, 34, София 60, 110, 68, 67, 61а, 58, 72, 62а, 123, 66, 64, 63, 59, 77, 69, 75, 65, 62, 60а, 73, 61, 71

На 16.08.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ - София: VI-1032, 1032 Кв.50, Ген. Столетов 23

Община СРЕДЕЦ  

За периода 14-15.08.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ - София: Съборна 11а

Община СТУДЕНТСКИ ГРАД  

На 12.08.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Дъбница 7, Дървеница 11, 12, 13, 15, 48, 49, Дървенишка Река 9, 11, 19, 19а, 22, 7, 25, 2а, Софийско Поле 3

Община ТРИАДИЦА  

На 15.08.2019 г. /09:00 - 15:00 ч./ - София: Алабин И.Вл. 22 Хотел Алабин, Магазини Областна управа

 

Времето в София

Въздухът в София

Присъединете се
към нашата общност
във Вайбър

viber-button

Анкета

Какво мислите за Covid-19?
 • Притеснявам се и стоя вкъщи (37%, 183 Гласове)
 • Мисля, че се преувеличава (20%, 97 Гласове)
 • Мерките трябва да са още по-строги (33%, 161 Гласове)
 • Трябва да се изгради обществен имунитет след преболедуване (10%, 48 Гласове)
 • Нас не ни лови, ракия да има (1%, 5 Гласове)
Общо гласували: 494 Обратно към гласуване

Фиксинг на БНБ

 • EUR
  1.95583
 • GBP
  2.19386
 • USD
  1.72594
 • CAD
  1.30991
 • CHF
  1.72731
 • JPY
  1.51968
Реклама

Виц на седмицата Виж Още

Защо в София пукат гумите на варненци?

Защото им се диша свеж морски въздух.

Късмет на деня

Обърнете повече внимание на вътрешната красота днес – кожен салон, затоплящи се седалки, климатроник …

Коментари

Реклама

Последни

Реклама

Виж също

close

Ремонтират аварийната лента на "Хемус", движението е затруднено к......

Поради ремонти на магистрала "Хемус" от 10 до 15 часа движението в тунел "Правешки ханове", в посока Варна, ще се осъщес...

Прочети още keyboard_arrow_right