Планирани прекъсвания на тока в столицата за периода 10-14 февруари

тока

Снимка: Столица.bg

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 10 февруари – 14 февруари  2020 г, включително:

 

СОФИЯ ГРАД  

Община БАНКЯ  

На 12.02.2020 г. /09:15 - 16:00 ч./ -  Банкя, Общ. Столична:  Варна 218г, 167, Вердикалска Река, Кв.Вердикал ПИ 02659.2196.2013, ПИ 02659.2196, Райко Даскалов 55а, Родолюбие, Родолюбие/27-ма/ 5, 2а, 3а, 28а, 1, 3б, 30, 3, 8, 14, 2 Село Вердикал-Селско Стоп, 18, 4, 31, 6, 12, 7, 2, Свилен Миланов Реката,  ПИ 0659, 2196, 2212

На 12.02.2020 г. /09:15 - 16:00 ч./ -  София:  София Складови Помещ.Упи Кв.13

Община ВИТОША  

На 10.02.2020 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София:  1-ва Беловодски път 15\17/, 600-На/Витоша/ 2, 2а, 3, 601-ва 2, 601-ва 1, 2а, 8, 3, 4, 6, 2, 717-та/Витоша/ 18а, 24, 18, 16, 719-та/Витоша/ 19, 17а, 11а, 36, 20, 32, 35, 722-ра/Витоша/ 11, 1, 2 Княжево, 3, 4, 724-та 15а, 10, 9, 17, Вила, 11, 19, 25, 14, 12, 15, 724-та/Витоша/ Вила, 8, 11а, срещу  № 9, 15, 12, 4, 3, 9, 3а, 724-та/Витоша/ Вила, 781-ва/Витоша/ 12, 3, 10, 1, XXXIII-1027, Кв.20а, XІІІ-987 Кв.188, Акад. Михаил Арнаудов 56, 66, Александровска/Ил.Манов/, Беловодски път 19, 15, 17а, 21, 5, 16, 12, 30, 10а, № 19, 32, 24, 22, 28, 10в, 7, 6а, 4в, 13, 10б, 6, 10г, 10д, 18, 12а, 11, 26, 9, №21а, 10, Виден Табаков 5, Витошко Цвете/Княжево/ 9, 13 В.З Килиите, Войнишко Въстание 61, 63, 42, 50, 54, 56, 62, 46, 60, 81, 65, 83, 79, 83а, 52, 48, 71, 67, Войнишко Въстание 100, 92, 87, 91, 76, 85, 64, 72, 86, 79, 98, 115, 88, 101, 58, 103, 70, 94, 88а, 74, 68, 80, 89а, 89, 84, 113, 93, 100а, 109, 90а, 102, 78, 99, 99а, 111, 82, 97, 90, 105, 66, 104, 107, 117, Войнишко Въстание 71, 77, 42, 61, 75, Войнишко Въстание 38, № 36, 36, 34а, 40, 34, 32, Детелина, Детелина/Княжево/ Кв 18 Вз Килиите, 3 М. Килиите, Добри Божилов 40, Кумата 75 Ж, 75 Д, 75 Е, 75 Г, Лазар Михайлов/Хр.Манов/ 2, Лескова Гора/Витоша/ №6, 4, Люти Дол 28а, 24, 35, 19, 26, 37, 14а, 39, 10, 36, 19а, 10б Вила, 31, 32, 9, 23а, 23, 29, 36а, 34, 11, Вила, 33, 16, 13, 12, 14, 15, 7, 8, 25, 38, 13а, 30, 27а, 35а, 27, 22, 10а, 17, 21, 30а, 18, 28, 20, Люти Дол 1, 5, 3, 4 Фургон, 1а, 4, 6, 7а, Люти Дол 32, Люти Дол 7а, 41, Маргаритка 7, местност Гърдова Глава, местност Черния Кос Фургон, Офелиите /Владая/ 3, 1, 2, 12, 5, 6, 8, 4а, 4, Офелиите /Владая/ 1, 14, 16, Офелиите /Владая/, Поибрене 6 до Алекс. Мост, Полско Цвете Кв.7 Парцел 642, Полско Цвете 54, 50, 107, 73, 36, 33, 48, 66, 50а, 70, 63, 46д, 52, 22, 76, 27а, 44, 62, 10а, 40, 101, 65, 24, 24а, 46, 21, 53, Вила, 61, 67, 75, 78, 48a, 71, 16, 29а, 95, 68, Св.Лука/723-та/ 4, 4а, 2, 1, 3, 6, 8, Секвоя 6, 6а, 4, 2, Синята Скала 64, 56, 80, 53, 32, 55, 21, 3, 52, 38, 60, 49, 82, 62, 64д, 60б, 56б, 57, 64г, 31, Смесна Китка 32, 12, Утринна Роса 10, 6, 4, 12, Цар Борис III/Девети Септ. местност 10км. №1, Вилна Зона Княжево, 493, местност 10км.№3, 481, 493а, местност 10км. №8, местност 10км. №18, 477, местност 10км №2а, 489, местност 10км, 475, 491, местност 10км, местност 10км. №3, 467, 485, 479, 471, 483, 473, местност 10км №3, 469, Цветна 7, Църквище 27, 9, 11, 16а, №31, 29, 21, 35, 19, 23, 30, 31, 16, 15, 18, 13, 25, 24, 33, 14, 20, 22,  5, 7, 3 ул.Детелина, 11, 16

На 10.02.2020 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 11.02.2020 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Владая:  22-ра, 22-ра, 22-ра, VIII-1004aкв.33, Академик Петко Стайнов 19, 12, 21, 23, 14, 9, 13, 15, 17, 1, 16, 8, 4, 22, 5, 2, 10, 20, 18, Алеко Константинов/К.Димитр 9, 7, 1, 3, 2, 5, Алеко Константинов/К.Димитр 7а, Алеко Константинов/К.Димитр 13, 55, 29, 33, 25, 33б, 4, 27, 35, ПИ 11394.1791.2057, 15, 24, 10, 16, 18, 45, 43, 31, 18 А, 21 А, 17, 12, 14, 11, 23, 21, 20, 8, 19, 6, Алеко Константинов/К.Димитр 1, 3, Алеко Константинов/Офелиите 25, Амбарица 7, 1, 5, 4, 13, 11, 2, 9, 3, Балабановец 1, Бели Брег 8, 4, 1, 3, 6, Бистър Поток 7, 6, 15, 11, 12, 19, 4, 8, 14, 10, 17, 13, 3, 16, 9, 18, 2, 5, Боев Рид 6, Боровинка 5, 14, 12, 17, 11, 9, 19, 10, 15, 7, Боровинка 4, Брезова Гора 5, 9, 15, 19, 1, 13, 10, 17, 21, 6, 3, 7, 8, 11, 4, Букова Гора 2, Владая, Войнишко Въстание Поща, 63, Войнишко Въстание 85, 89, 73, Войнишко Въстание 73, Войнишко Въстание 59, Горелица 3, 2, Горелица, Ела 2, 1, 4, 4а, Елен 3, 9, 4, 7, 6, 8, 1, 5, 7а, 11, 10, 2, Елешница 2, 7а, 7, 9, 1, 15, 6, 5, 4, 3, 8, Елешница 18, Здравец 2, 6, 10, 4, 7, 3, 5, 1, Калиница 5, 3, 4, 1, Катеричка 3, Катеричка 2, 1, 3, 5, Китен 7, 24, 13, 30а, 32а, 17, 9, 22, 32, 36, 33, 5, 34, 11, 20, 21, 26, 15, 28, 19, 18а, 30, Лесковец 6, 13, 5а, 17, 15, 19, 12, 8, 16, 11, 4, Лесковец 3, 1, Любомир Миланов 7, 23, 2, 8, 10, 12, 17, 1, Любомир Миланов 20, 17, 34, 33, 32, 16, 29, 27а, 25, 33а, 18, 27, 30, 31, 22, Любомир Миланов № 77, 85, 68, 55, 50, 91, 64, 60, 57, 73, 74, 58, 63, 48, 89, 71, 51, 87, 53, 79, 67, 69, 75, 46, 54, 81, 83, 52, 61, 70, 62, 77, 75а, 59, 68а, 76, 78, 80, 66, 72, 65, Любомир Миланов 14, 11, Любомир Миланов 15, 2, 5, 11, 9, 6, 13, 4, М.Владая Кв.75 Кв.75, Малка Поляна 1, 5, Маргаритка 15, 10, 16, 20, 14, 18, 9, 7, 17, 2, 8, 13, 12, 23, Марин Чукар 16, 10, 7, 5, 34, 28, 8, 24, 25, 1, 12, 3, 38, 36, 26, 22, 4, 9, 6, 2, 14, Момина Сълза 18, Морените 9, 2 УПИ  III-1551, Плиска 7, 28, 1, 6, 10, 13, 4, 14, 18, 16, 3, 8, 12, 2, 26, 20, 5, Подкраище 30, 13, 7, 8, 14, 11, 20, 17, 16, 10, 9, 29, 15, 6, 18, 2, 26, 4, 22, 12, 5, 3, Полски Синчец 1, 2, Равнище 50, 8, 38, 20, 13, 17, 2, 46, 34, 25, 40, 36, 1, 9, 24, 11, 54, 12, 15, 6, 28, 4, 30, 32, 10, 19, 7, 48, 18, 52, 5, 22, 26, 3, Реката 2, 4, Реката 3, 6, 10, 18, 12а, 7, 9, 16, 12, 5, Слънчев Залез 4, 2, 3, Спортист 7, 9, 3, 2, 5, 11 УПИ  Xx-331, Кв.21, 1, Сребрист Бор 8, 1, 6, 3, 7а, 4, 7, 5, Сребрист Бор 2, Суха Лешница 4, 3, 5, 10, 2, 1, 2а, 3, Вила, 15, 1, 8, 9, Сърна 7, 2, 6, 9, 13, 5, 11, Сърна 10, 11, Тополите 12, 8, 5, 13, 1, 6, 7, 10, 9, 15, 16, 17, 3, 4, УПИ  II-104 Кв.33, УПИ  V-986 Кв.51, Чаладинка 24, Шипето 4, 7, 5, 2, 6, 3, 8, 9, 1, Язбине 1, Янкино Усое 14, 15, 12, 11, 8, 10, 1, 21, 17, 16, 6, 9, Янкино Усое 20, 19, 18, 14

На 10.02.2020 г. /09:15 - 16:30 ч./   На 11.02.2020 г. /09:15 - 16:30 ч./   На 12.02.2020 г. /09:15 - 16:30 ч./   На 13.02.2020 г. /09:15 - 16:30 ч./   На 14.02.2020 г. /09:15 - 16:30 ч./ -  Владая:  22-ра, II-3477, Кв.916, Буков Дол 5, 6, 4, 3, 1, Войнишко Въстание 112, Здравец 13, Кайлъка 11, 3, 2, 15, 33, 1, 29, 35, 5, 31, 9а, 13, Лесковец 9, Марин Чукар 40, 15, Ново Село 2, 4, 3, 6, Владая, 1, Пирин/Дупките/ 15а Табло 4, 14 Табло 3, Табло 6, 18 Табло 2, 23 Табло 2, 15 Табло 4, 3, 13 Табло 5, Табло 5, 25 Табло 1, 11 Табло 5, Суха Лешница Вила, Хеброс 28, 10, 21, 13, 5, 37 до Казана, 22, 3, 8, 30, 8а, 9, 11, 15

На 10.02.2020 г. /09:15 - 16:30 ч./   На 11.02.2020 г. /09:15 - 16:30 ч./   На 12.02.2020 г. /09:15 - 16:30 ч./   На 13.02.2020 г. /09:15 - 16:30 ч./   На 14.02.2020 г. /09:15 - 16:30 ч./ -  София:  1-ва ТП Кайлъка М. Владая, Войнишко Въстание 122, 137, 133, 121, 106а, 124, 139, 114, 106, 130, 132, 120, 123, 127, 118, 128, 129, 110, 135а, 119, 135, 125, 112, 108, 131, Здравец Трафопост /Ул.Кайлъка

На 11.02.2020 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София:  600-На/Витоша/ 2, 2а, 3, 601-ва 2, 601-ва 1, 2а, 8, 3, 4, 6, 2, 614-та/Витоша/ 7, 717-та/Витоша/ 18а, 24, 18, 16, 719-та/Витоша/ 19, 17а, 11а, 36, 20, 32, 35, 722-ра, 722-ра/Витоша/ 11, 1, 2 Княжево, 3, 4, 724-та 15а, 10, 9, 17, Вила, 11, 19, 25, 14, 12, 15, 724-та/Витоша/ Вила, 8, 11а, срещу  № 9, 15, 12, 4, 3, 9, 3а, 724-та/Витоша/ Вила, 774/В.З.Беловодски път/ 65, 781-ва/Витоша/ 12, 3, 10, 1, I-649, 650, Кв.7в.З.Белов.Път, XXXI-1203, Кв. 2, Акад. Михаил Арнаудов 56, 66, Акация/Бояна/ 18а, Александровска/Ил.Манов/, Беловодски път 34 Ск, 12, Беловодски път 108, 47, 63, 55, 83, 79, 49, 44, 71, УПИ  I-334, 61, 62, 62а, 40, 63а, 52а, 38, 38а, 45, 43, 60, 77, 67, 1 Авт. 62, 52, 42, 58, 56, 54, 57, 36, 73, 41, Васил Чекаларов 28, Виден Табаков 5, Витошко Цвете/Княжево/ 9, 13 В.З Килиите, Владимир Дим.-майстора/772- 29, 7, 26, 22, 20, 14, 4, 52, 39, 16, 11, 6, 37, 36, 13а, 25, 34, 38а, 48, 31, 27, 40, 18, 19, 35, 11а, 24, 23а, 30, 5, 38, 13, 25б, 15а, 15, 25а, 28, 32, 42, 6б, 50, 17, 2, 9, 44, 12, 16а, 1, 3, Войнишко Въстание 61, 63, 42, 50, 54, 56, 62, 46, 60, 81, 65, 83, 79, 83а, 52, 48, 71, 67, Войнишко Въстание 100, 92, 87, 91, 76, 85, 64, 72, 86, 79, 98, 115, 88, 101, 58, 103, 70, 94, 88а, 74, 68, 80, 89а, 89, 84, 113, 93, 100а, 109, 90а, 102, 78, 99, 99а, 111, 82, 97, 90, 105, 66, 104, 107, 117, Войнишко Въстание 71, 77, 42, 61, 75, Войнишко Въстание 38, № 36, 36, 34а, 40, 34, 32, Детелина, Детелина/Княжево/ Кв 18 Вз Килиите, 3 М. Килиите, Къси Дол/В.З.Беловодски път/ 5, 3, Лазар Михайлов/Хр.Манов/ 2, Люти Дол 28а, 24, 35, 19, 26, 37, 14а, 39, 10, 36, 19а, 10б Вила, 31, 32, 9, 23а, 23, 29, 36а, 34, 11, Вила, 33, 16, 13, 12, 14, 15, 7, 8, 25, 38, 13а, 30, 27а, 35а, 27, 22, 10а, 17, 21, 30а, 18, 28, 20, Люти Дол 1, 5, 3, 4 Фургон, 1а, 4, 6, 7а, Люти Дол 32, Люти Дол 7а, 41, Маргаритка 7, местност Черния Кос Фургон, Меча Поляна 20, 4, 14, 4а, Офелиите /Владая/ 3, 1, 2, 12, 5, 6, 8, 4а, 4, Офелиите /Владая/ 1, 14, 16, Офелиите /Владая/, Панорамен път 47, 223, 38а, Планинарска Песен 2, 1, Поибрене 6 до Алекс. Мост, Полско Цвете Кв.7 Парцел 642, Полско Цвете 54, 50, 107, 73, 36, 33, 48, 66, 50а, 70, 63, 46д, 52, 22, 76, 27а, 44, 62, 10а, 40, 101, 65, 24, 24а, 46, 21, 53, Вила, 61, 67, 75, 78, 48a, 71, 16, 29а, 95, 68, Св.Лука/723-та/ 4, 4а, 2, 1, 3, 6, 8, Секвоя 14, 35, 41, 19а, 10, 21, 13, 8, 60, 33, 12, 3, 1, Синята Скала 64, 56, 80, 53, 32, 55, 21, 3, 52, 38, 60, 49, 82, 62, 64д, 60б, 56б, 57, 64г, 31, Смесна Китка 32, 12, Сребърна Гора /В.З. Беловодски път/, Стамен Панчев/771/ 8, 16, 2, 1а, 18, 11, 7, 5, 3, 1, 3 УПИ  Vіі, Кв.6, 12, 4, 9, 6, 14, 20, 22, Стар Беловодски път 8, Утринна Роса 10, 6, 4, 12, Цар Борис III/Девети Септ. местност 10км. №1, Вилна Зона Княжево, 493, местност 10км.№3, 481, 493а, местност 10км. №8, местност 10км. №18, 477, местност 10км №2а, 489, местност 10км, 475, 491, местност 10км, местност 10км. №3, 467, 485, 479, 471, 483, 473, местност 10км №3, 469, Църквище 27, 9, 11, 16а, №31, 29, 21, 35, 19, 23, 30, 31, 16, 15, 18, 13, 25, 24, 33, 14, 20, 22,  5, 7, 3 ул.Детелина, 11, 16

На 11.02.2020 г. /09:15 - 16:15 ч./ -  София:  Александър Пушкин 104, 108, 106, 112, Иваница Данчев, Пантелей Николов/624/ 4, 2а, Резньовете, УПИ  XVI-1073

На 12.02.2020 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София:  600-На/Витоша/ 2, 2а, 3, 600-На/Витоша/ 2, 2а, 3, 601-ва 2, 601-ва 1, 2а, 8, 3, 4, 6, 2, 601-ва 1, 2а, 8, 3, 4, 6, 2, 714-та/Витоша/, 717-та/Витоша/ 18а, 24, 18, 16, 719-та/Витоша/ 30, 58, 719-та/Витоша/ 19, 17а, 11а, 36, 20, 32, 35, 722-ра/Витоша/ 11, 1, 2 Княжево, 3, 4, 724-та 15а, 10, 9, 17, Вила, 11, 19, 25, 14, 12, 15, 724-та/Витоша/ Вила, 724-та/Витоша/ Вила, 8, 11а, срещу  № 9, 15, 12, 4, 3, 9, 3а, 781-ва/Витоша/ 12, 3, 10, 1, Акад. Михаил Арнаудов 56, 66, Академик Сандърс, Александровска/Ил.Манов/, Александровска/Ил.Манов/, Бойна Слава/615/ 21, Виден Табаков 5, Витошко Цвете/Княжево/ 9, 13 В.З Килиите, Войнишко Въстание 61, 63, 42, 50, 54, 56, 62, 46, 60, 81, 65, 83, 79, 83а, 52, 48, 71, 67, Войнишко Въстание 71, 77, 42, 61, 75, Войнишко Въстание 100, 92, 87, 91, 76, 85, 64, 72, 86, 79, 98, 115, 88, 101, 58, 103, 70, 94, 88а, 74, 68, 80, 89а, 89, 84, 113, 93, 100а, 109, 90а, 102, 78, 99, 99а, 111, 82, 97, 90, 105, 66, 104, 107, 117, Войнишко Въстание 38, № 36, 36, 34а, 40, 34, 32, Върба/704-та/ 6, 4, Детелина 2, Вила, 7а, 10, Детелина, Детелина/Княжево/ В.З.Килийте, Детелина/Княжево/ Кв 18 Вз Килиите, 3 М. Килиите, Дъбова Гора Стр.Табло, Иван Багрянов 12, Карамфил 22, Лазар Михайлов/Хр.Манов/ 2, Люти Дол 7а, 41, Люти Дол 1, 5, 3, 4 Фургон, 1а, 4, 6, 7а, Люти Дол 1, 5, 3, 4 Фургон, 1а, 4, 6, 7а, Люти Дол 32, Люти Дол 28а, 24, 35, 19, 26, 37, 14а, 39, 10, 36, 19а, 10б Вила, 31, 32, 9, 23а, 23, 29, 36а, 34, 11, Вила, 33, 16, 13, 12, 14, 15, 7, 8, 25, 38, 13а, 30, 27а, 35а, 27, 22, 10а, 17, 21, 30а, 18, 28, 20, Маргаритка 7, местност Черния Кос Фургон, местност Черния Кос Фургон, Офелиите /Владая/ 3, 1, 2, 12, 5, 6, 8, 4а, 4, Офелиите /Владая/ 1, 14, 16, Офелиите /Владая/, Поибрене 6 до Алекс. Мост, Поибрене 6 до Алекс. Мост, Полско Цвете 8, Полско Цвете Кв.7 Парцел 642, Полско Цвете 54, 50, 107, 73, 36, 33, 48, 66, 50а, 70, 63, 46д, 52, 22, 76, 27а, 44, 62, 10а, 40, 101, 65, 24, 24а, 46, 21, 53, Вила, 61, 67, 75, 78, 48a, 71, 16, 29а, 95, 68, Св.Лука/723-та/ 4, 4а, 2, 1, 3, 6, 8, Св.Лука/723-та/ 4, 4а, 2, 1, 3, 6, 8, Синята Скала 64, 84, ул.781, ул.719, 36, 74, 81, 90, Синята Скала 64, 56, 80, 53, 32, 55, 21, 3, 52, 38, 60, 49, 82, 62, 64д, 60б, 56б, 57, 64г, 31, Смесна Китка 32, 12, Утринна Роса 10, 6, 4, 12, Цар Борис III/Девети Септ. местност 10км. №1, Вилна Зона Княжево, 493, местност 10км.№3, 481, 493а, местност 10км. №8, местност 10км. №18, 477, местност 10км №2а, 489, местност 10км, 475, 491, местност 10км, местност 10км. №3, 467, 485, 479, 471, 483, 473, местност 10км №3, 469, Цар Борис III/Девети Септ. местност 10км. №1, Вилна Зона Княжево, 493, местност 10км.№3, 481, 493а, местност 10км. №8, местност 10км. №18, 477, местност 10км №2а, 489, местност 10км, 475, 491, местност 10км, местност 10км. №3, 467, 485, 479, 471, 483, 473, местност 10км №3, 469, Църквище 27, 9, 11, 16а, №31, 29, 21, 35, 19, 23, 30, 31, 16, 15, 18, 13, 25, 24, 33, 14, 20, 22,  11, 9, 15, 10,  5, 7, 3 ул.Детелина, 11, 16

На 12.02.2020 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 13.02.2020 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Владая:  22-ра, 22-ра, 22-ра, VIII-1004aкв.33, Академик Петко Стайнов 19, 12, 21, 23, 14, 9, 13, 15, 17, 1, 16, 8, 4, 22, 5, 2, 10, 20, 18, Алеко Константинов/К.Димитр 9, 7, 1, 3, 2, 5, Алеко Константинов/К.Димитр 7а, Алеко Константинов/К.Димитр 13, 55, 29, 33, 25, 33б, 4, 27, 35, ПИ 11394.1791.2057, 15, 24, 10, 16, 18, 45, 43, 31, 18 А, 21 А, 17, 12, 14, 11, 23, 21, 20, 8, 19, 6, Алеко Константинов/К.Димитр 1, 3, Алеко Константинов/Офелиите 25, Амбарица 7, 1, 5, 4, 13, 11, 2, 9, 3, Балабановец 1, Бели Брег 8, 4, 1, 3, 6, Бистър Поток 7, 6, 15, 11, 12, 19, 4, 8, 14, 10, 17, 13, 3, 16, 9, 18, 2, 5, Боев Рид 6, Боровинка 5, 14, 12, 17, 11, 9, 19, 10, 15, 7, Боровинка 4, Брезова Гора 5, 9, 15, 19, 1, 13, 10, 17, 21, 6, 3, 7, 8, 11, 4, Букова Гора 2, Владая, Войнишко Въстание Поща, 63, Войнишко Въстание 73, Войнишко Въстание 85, 89, 73, Войнишко Въстание 59, Горелица 3, 2, Горелица, Ела 2, 1, 4, 4а, Елен 3, 9, 4, 7, 6, 8, 1, 5, 7а, 11, 10, 2, Елешница 2, 7а, 7, 9, 1, 15, 6, 5, 4, 3, 8, Елешница 18, Здравец 2, 6, 10, 4, 7, 3, 5, 1, Калиница 5, 3, 4, 1, Катеричка 3, Катеричка 2, 1, 3, 5, Китен 7, 24, 13, 30а, 32а, 17, 9, 22, 32, 36, 33, 5, 34, 11, 20, 21, 26, 15, 28, 19, 18а, 30, Лесковец 6, 13, 5а, 17, 15, 19, 12, 8, 16, 11, 4, Лесковец 3, 1, Любомир Миланов 7, 23, 2, 8, 10, 12, 17, 1, Любомир Миланов 20, 17, 34, 33, 32, 16, 29, 27а, 25, 33а, 18, 27, 30, 31, 22, Любомир Миланов № 77, 85, 68, 55, 50, 91, 64, 60, 57, 73, 74, 58, 63, 48, 89, 71, 51, 87, 53, 79, 67, 69, 75, 46, 54, 81, 83, 52, 61, 70, 62, 77, 75а, 59, 68а, 76, 78, 80, 66, 72, 65, Любомир Миланов 14, 11, Любомир Миланов 15, 2, 5, 11, 9, 6, 13, 4, М.Владая Кв.75 Кв.75, Малка Поляна 1, 5, Маргаритка 15, 10, 16, 20, 14, 18, 9, 7, 17, 2, 8, 13, 12, 23, Марин Чукар 16, 10, 7, 5, 34, 28, 8, 24, 25, 1, 12, 3, 38, 36, 26, 22, 4, 9, 6, 2, 14, Момина Сълза 18, Морените 9, 2 УПИ  III-1551, Плиска 7, 28, 1, 6, 10, 13, 4, 14, 18, 16, 3, 8, 12, 2, 26, 20, 5, Подкраище 30, 13, 7, 8, 14, 11, 20, 17, 16, 10, 9, 29, 15, 6, 18, 2, 26, 4, 22, 12, 5, 3, Полски Синчец 1, 2, Равнище 50, 8, 38, 20, 13, 17, 2, 46, 34, 25, 40, 36, 1, 9, 24, 11, 54, 12, 15, 6, 28, 4, 30, 32, 10, 19, 7, 48, 18, 52, 5, 22, 26, 3, Реката 2, 4, Реката 3, 6, 10, 18, 12а, 7, 9, 16, 12, 5, Слънчев Залез 4, 2, 3, Спортист 7, 9, 3, 2, 5, 11 УПИ  Xx-331, Кв.21, 1, Сребрист Бор 8, 1, 6, 3, 7а, 4, 7, 5, Сребрист Бор 2, Суха Лешница 4, 3, 5, 10, 2, 1, 2а, 3, Вила, 15, 1, 8, 9, Сърна 7, 2, 6, 9, 13, 5, 11, Сърна 10, 11, Тополите 12, 8, 5, 13, 1, 6, 7, 10, 9, 15, 16, 17, 3, 4, УПИ  II-104 Кв.33, УПИ  V-986 Кв.51, Чаладинка 24, Шипето 4, 7, 5, 2, 6, 3, 8, 9, 1, Язбине 1, Янкино Усое 14, 15, 12, 11, 8, 10, 1, 21, 17, 16, 6, 9, Янкино Усое 20, 19, 18, 14

На 13.02.2020 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София:  600-На/Витоша/ 2, 2а, 3, 601-ва 2, 601-ва 1, 2а, 8, 3, 4, 6, 2, 714-та/Витоша/, 717-та/Витоша/ 18а, 24, 18, 16, 719-та/Витоша/ 30, 58, 719-та/Витоша/ 19, 17а, 11а, 36, 20, 32, 35, 722-ра/Витоша/ 11, 1, 2 Княжево, 3, 4, 724-та 15а, 10, 9, 17, Вила, 11, 19, 25, 14, 12, 15, 724-та/Витоша/ Вила, 724-та/Витоша/ Вила, 8, 11а, срещу  № 9, 15, 12, 4, 3, 9, 3а, 781-ва/Витоша/ 12, 3, 10, 1, Акад. Михаил Арнаудов 56, 66, Александровска/Ил.Манов/, Виден Табаков 5, Витошко Цвете/Княжево/ 9, 13 В.З Килиите, Войнишко Въстание 61, 63, 42, 50, 54, 56, 62, 46, 60, 81, 65, 83, 79, 83а, 52, 48, 71, 67, Войнишко Въстание 71, 77, 42, 61, 75, Войнишко Въстание 100, 92, 87, 91, 76, 85, 64, 72, 86, 79, 98, 115, 88, 101, 58, 103, 70, 94, 88а, 74, 68, 80, 89а, 89, 84, 113, 93, 100а, 109, 90а, 102, 78, 99, 99а, 111, 82, 97, 90, 105, 66, 104, 107, 117, Войнишко Въстание 38, № 36, 36, 34а, 40, 34, 32, Детелина 2, Вила, 7а, 10, Детелина, Детелина/Княжево/ В.З.Килийте, Детелина/Княжево/ Кв 18 Вз Килиите, 3 М. Килиите, Лазар Михайлов/Хр.Манов/ 2, Люти Дол 7а, 41, Люти Дол 1, 5, 3, 4 Фургон, 1а, 4, 6, 7а, Люти Дол 32, Люти Дол 28а, 24, 35, 19, 26, 37, 14а, 39, 10, 36, 19а, 10б Вила, 31, 32, 9, 23а, 23, 29, 36а, 34, 11, Вила, 33, 16, 13, 12, 14, 15, 7, 8, 25, 38, 13а, 30, 27а, 35а, 27, 22, 10а, 17, 21, 30а, 18, 28, 20, Маргаритка 7, местност Черния Кос Фургон, Офелиите /Владая/ 3, 1, 2, 12, 5, 6, 8, 4а, 4, Офелиите /Владая/ 1, 14, 16, Офелиите /Владая/, Поибрене 6 до Алекс. Мост, Полско Цвете 8, Полско Цвете Кв.7 Парцел 642, Полско Цвете 54, 50, 107, 73, 36, 33, 48, 66, 50а, 70, 63, 46д, 52, 22, 76, 27а, 44, 62, 10а, 40, 101, 65, 24, 24а, 46, 21, 53, Вила, 61, 67, 75, 78, 48a, 71, 16, 29а, 95, 68, Св.Лука/723-та/ 4, 4а, 2, 1, 3, 6, 8, Синята Скала 64, 84, ул.781, ул.719, 36, 74, 81, 90, Синята Скала 64, 56, 80, 53, 32, 55, 21, 3, 52, 38, 60, 49, 82, 62, 64д, 60б, 56б, 57, 64г, 31, Смесна Китка 32, 12, Утринна Роса 10, 6, 4, 12, Цар Борис III/Девети Септ. местност 10км. №1, Вилна Зона Княжево, 493, местност 10км.№3, 481, 493а, местност 10км. №8, местност 10км. №18, 477, местност 10км №2а, 489, местност 10км, 475, 491, местност 10км, местност 10км. №3, 467, 485, 479, 471, 483, 473, местност 10км №3, 469, Църквище 27, 9, 11, 16а, №31, 29, 21, 35, 19, 23, 30, 31, 16, 15, 18, 13, 25, 24, 33, 14, 20, 22,  11, 9, 15, 10,  5, 7, 3 ул.Детелина, 11, 16

На 13.02.2020 г. /13:15 - 15:00 ч./ -  София:  Бъкстон Бл.8, Ген .Суворов 14а, 16, 18  14а, 16, 18

На 14.02.2020 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Владая:  22-ра, 22-ра, 22-ра, VIII-1004aкв.33, Академик Петко Стайнов 19, 12, 21, 23, 14, 9, 13, 15, 17, 1, 16, 8, 4, 22, 5, 2, 10, 20, 18, Алеко Константинов/К.Димитр 7а, Алеко Константинов/К.Димитр 13, 55, 29, 33, 25, 33б, 4, 27, 35, ПИ 11394.1791.2057, 15, 24, 10, 16, 18, 45, 43, 31, 18 А, 21 А, 17, 12, 14, 11, 23, 21, 20, 8, 19, 6, Алеко Константинов/К.Димитр 1, 3, Алеко Константинов/К.Димитр 9, 7, 1, 3, 2, 5, Алеко Константинов/Офелиите 25, Амбарица 7, 1, 5, 4, 13, 11, 2, 9, 3, Балабановец 1, Бели Брег 8, 4, 1, 3, 6, Бистър Поток 7, 6, 15, 11, 12, 19, 4, 8, 14, 10, 17, 13, 3, 16, 9, 18, 2, 5, Боев Рид 6, Боровинка 4, Боровинка 5, 14, 12, 17, 11, 9, 19, 10, 15, 7, Брезова Гора 5, 9, 15, 19, 1, 13, 10, 17, 21, 6, 3, 7, 8, 11, 4, Букова Гора 2, Владая, Войнишко Въстание Поща, 63, Войнишко Въстание 73, Войнишко Въстание 85, 89, 73, Войнишко Въстание 59, Горелица 3, 2, Горелица, Ела 2, 1, 4, 4а, Елен 3, 9, 4, 7, 6, 8, 1, 5, 7а, 11, 10, 2, Елешница 2, 7а, 7, 9, 1, 15, 6, 5, 4, 3, 8, Елешница 18, Здравец 2, 6, 10, 4, 7, 3, 5, 1, Калиница 5, 3, 4, 1, Катеричка 3, Катеричка 2, 1, 3, 5, Китен 7, 24, 13, 30а, 32а, 17, 9, 22, 32, 36, 33, 5, 34, 11, 20, 21, 26, 15, 28, 19, 18а, 30, Лесковец 6, 13, 5а, 17, 15, 19, 12, 8, 16, 11, 4, Лесковец 3, 1, Любомир Миланов 20, 17, 34, 33, 32, 16, 29, 27а, 25, 33а, 18, 27, 30, 31, 22, Любомир Миланов № 77, 85, 68, 55, 50, 91, 64, 60, 57, 73, 74, 58, 63, 48, 89, 71, 51, 87, 53, 79, 67, 69, 75, 46, 54, 81, 83, 52, 61, 70, 62, 77, 75а, 59, 68а, 76, 78, 80, 66, 72, 65, Любомир Миланов 14, 11, Любомир Миланов 15, 2, 5, 11, 9, 6, 13, 4, Любомир Миланов 7, 23, 2, 8, 10, 12, 17, 1, М.Владая Кв.75 Кв.75, Малка Поляна 1, 5, Маргаритка 15, 10, 16, 20, 14, 18, 9, 7, 17, 2, 8, 13, 12, 23, Марин Чукар 16, 10, 7, 5, 34, 28, 8, 24, 25, 1, 12, 3, 38, 36, 26, 22, 4, 9, 6, 2, 14, Момина Сълза 18, Морените 9, 2 УПИ  III-1551, Плиска 7, 28, 1, 6, 10, 13, 4, 14, 18, 16, 3, 8, 12, 2, 26, 20, 5, Подкраище 30, 13, 7, 8, 14, 11, 20, 17, 16, 10, 9, 29, 15, 6, 18, 2, 26, 4, 22, 12, 5, 3, Полски Синчец 1, 2, Равнище 50, 8, 38, 20, 13, 17, 2, 46, 34, 25, 40, 36, 1, 9, 24, 11, 54, 12, 15, 6, 28, 4, 30, 32, 10, 19, 7, 48, 18, 52, 5, 22, 26, 3, Реката 2, 4, Реката 3, 6, 10, 18, 12а, 7, 9, 16, 12, 5, Слънчев Залез 4, 2, 3, Спортист 7, 9, 3, 2, 5, 11 УПИ  Xx-331, Кв.21, 1, Сребрист Бор 2, Сребрист Бор 8, 1, 6, 3, 7а, 4, 7, 5, Суха Лешница 4, 3, 5, 10, 2, 1, 2а, 3, Вила, 15, 1, 8, 9, Сърна 10, 11, Сърна 7, 2, 6, 9, 13, 5, 11, Тополите 12, 8, 5, 13, 1, 6, 7, 10, 9, 15, 16, 17, 3, 4, УПИ  II-104 Кв.33, УПИ  V-986 Кв.51, Чаладинка 24, Шипето 4, 7, 5, 2, 6, 3, 8, 9, 1, Язбине 1, Янкино Усое 14, 15, 12, 11, 8, 10, 1, 21, 17, 16, 6, 9, Янкино Усое 20, 19, 18, 14

На 14.02.2020 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София:  600-на/Витоша/ 2, 2а, 3, 601-ва 2, 601-ва 1, 2а, 8, 3, 4, 6, 2, 714-та/Витоша/, 717-та/Витоша/ 18а, 24, 18, 16, 719-та/Витоша/ 30, 58, 719-та/Витоша/ 19, 17а, 11а, 36, 20, 32, 35, 722-ра/Витоша/ 11, 1, 2 Княжево, 3, 4, 724-та 15а, 10, 9, 17, Вила, 11, 19, 25, 14, 12, 15, 724-та/Витоша/ Вила, 724-та/Витоша/ Вила, 8, 11а, срещу  № 9, 15, 12, 4, 3, 9, 3а, 781-ва/Витоша/ 12, 3, 10, 1, Акад. Михаил Арнаудов 56, 66, Александровска/Ил.Манов/, Виден Табаков 5, Витошко Цвете/Княжево/ 9, 13 В.З Килиите, Войнишко Въстание 61, 63, 42, 50, 54, 56, 62, 46, 60, 81, 65, 83, 79, 83а, 52, 48, 71, 67, Войнишко Въстание 71, 77, 42, 61, 75, Войнишко Въстание 100, 92, 87, 91, 76, 85, 64, 72, 86, 79, 98, 115, 88, 101, 58, 103, 70, 94, 88а, 74, 68, 80, 89а, 89, 84, 113, 93, 100а, 109, 90а, 102, 78, 99, 99а, 111, 82, 97, 90, 105, 66, 104, 107, 117, Войнишко Въстание 38, № 36, 36, 34а, 40, 34, 32, Детелина 2, Вила, 7а, 10, Детелина, Детелина/Княжево/ В.З.Килийте, Детелина/Княжево/ Кв 18 Вз Килиите, 3 М. Килиите, Лазар Михайлов/Хр.Манов/ 2, Люти Дол 7а, 41, Люти Дол 1, 5, 3, 4 Фургон, 1а, 4, 6, 7а, Люти Дол 32, Люти Дол 28а, 24, 35, 19, 26, 37, 14а, 39, 10, 36, 19а, 10б Вила, 31, 32, 9, 23а, 23, 29, 36а, 34, 11, Вила, 33, 16, 13, 12, 14, 15, 7, 8, 25, 38, 13а, 30, 27а, 35а, 27, 22, 10а, 17, 21, 30а, 18, 28, 20, Маргаритка 7, местност Черния Кос Фургон, Офелиите /Владая/ 1, 14, 16, Офелиите /Владая/, Офелиите /Владая/ 3, 1, 2, 12, 5, 6, 8, 4а, 4, Поибрене 6 до Алекс. Мост, Полско Цвете 8, Полско Цвете Кв.7 Парцел 642, Полско Цвете 54, 50, 107, 73, 36, 33, 48, 66, 50а, 70, 63, 46д, 52, 22, 76, 27а, 44, 62, 10а, 40, 101, 65, 24, 24а, 46, 21, 53, Вила, 61, 67, 75, 78, 48a, 71, 16, 29а, 95, 68, Св.Лука/723-та/ 4, 4а, 2, 1, 3, 6, 8, Синята Скала 64, 84, ул.781, ул.719, 36, 74, 81, 90, Синята Скала 64, 56, 80, 53, 32, 55, 21, 3, 52, 38, 60, 49, 82, 62, 64д, 60б, 56б, 57, 64г, 31, Смесна Китка 32, 12, Утринна Роса 10, 6, 4, 12, Цар Борис III/Девети Септ. местност 10км. №1, Вилна Зона Княжево, 493, местност 10км.№3, 481, 493а, местност 10км. №8, местност 10км. №18, 477, местност 10км №2а, 489, местност 10км, 475, 491, местност 10км, местност 10км. №3, 467, 485, 479, 471, 483, 473, местност 10км №3, 469, Църквище 27, 9, 11, 16а, №31, 29, 21, 35, 19, 23, 30, 31, 16, 15, 18, 13, 25, 24, 33, 14, 20, 22,  11, 9, 15, 10,  5, 7, 3 ул.Детелина, 11, 16

Община ВРЪБНИЦА  

На 10.02.2020 г. /08:15 - 12:00 ч./ -  София:  Връбница-2 632, Надежда 6 632

На 10.02.2020 г. /09:30 - 14:30 ч./ -  София:  Европа/Баба Парашкева/ 138

На 10.02.2020 г. /09:30 - 15:15 ч./ -  София:  Обеля 2 234, 235

На 10.02.2020 г. /12:30 - 16:30 ч./ -  София:  Надежда 635, Надежда 1 634, 634, Надежда 4 634, Надежда 6 634, 635, 636, 634, 635

На 11.02.2020 г. /08:15 - 12:00 ч./ -  София:  Обеля 1 107, 108, 110, 110-111, срещу  108, Обеля 1 Между Бл.103 И 108

На 11.02.2020 г. /09:30 - 15:15 ч./ -  София:  Обеля 2 231, 232

На 11.02.2020 г. /13:00 - 16:30 ч./ -  София:  Обеля 113, Обеля 1 116, 113, Панчо Владигеров ТП Обеля 1 до Бл. 115

На 12.02.2020 г. /08:15 - 12:00 ч./ -  София:  13-та/Обеля/ 17

На 12.02.2020 г. /09:30 - 15:15 ч./ -  София:  Обеля 2 233, 225, 227, 228

На 12.02.2020 г. /13:30 - 16:30 ч./ -  София:  Жк.Обеля  212

На 13.02.2020 г. /08:15 - 12:00 ч./ -  София:  Обеля 2 215, 214

На 13.02.2020 г. /09:30 - 15:15 ч./ -  София:  Обеля 2 239 Вх. А

На 13.02.2020 г. /13:15 - 16:30 ч./ -  София:  106-та 34, Обеля 2 срещу  220, срещу  212, 215, 220, 219

На 14.02.2020 г. /08:30 - 12:00 ч./ -  София:  Обеля Бл.219

На 14.02.2020 г. /09:30 - 15:15 ч./ -  София:  Обеля 2 238 Вх. Г

На 14.02.2020 г. /13:00 - 16:30 ч./ -  София:  10-та/Обеля/ 7, Обеля 109 222, Обеля 2 Кв.18, 228, до 222

Община ВЪЗРАЖДАНЕ  

На 11.02.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  София:  Зона Б-18 11

На 12.02.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  София:  Зона Б-18 11 ;, Тодор Александров/Н.Цанов/ 133, 141, 133

На 13.02.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  София:  Димитър Петков 100 Б ;100 А ;, Зона Б-18 13, 14

На 14.02.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  София:  Пиротска/Трети Април/ 130, 141

Община ИЗГРЕВ  

На 12.02.2020 г. /09:30 - 16:30 ч./ -  София:  Антон П.Чехов 55, 66-2 66, 58, 64, 68, 66, 55, 66 66, 59 217, 64 82, 57-2, 57, Земляне/Тинтява/ 28, Райко Алексиев/Тодор Петров 29, 103, 29, 50, Тарас Шевченко 3, Тинтява/Ф.Е.Дзерджински/ 28, 7, 1, 29, Тодор Александров/Н.Цанов/ 48, Тодор Стоянов 30, 30, 28, УПИ  I-1699 УПИ  VIII-1699, УПИ  III-1706 М. Изток -Изток, Цариградско Шосе/Тракия/ 28

Община ИЛИНДЕН  

На 10.02.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  София:  Света Троица/Вълчо Иванов/ . 357 ;. 362 Б ;. 362 В ;. 362 Г ;С/У 362 А ;. 361 Б ;. 354а

На 11.02.2020 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  София:  Света Троица/Вълчо Иванов/ 1 145 В, 319, 326, до 145в, 321, 327, 145в

Община ИСКЪР  

На 12.02.2020 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  София:  Горубляне 1 Пл.Шосе, до Газостанцията, Дружба 2 срещу  OmV Горубляне, Авто Парк. Под Моста, ТП Окръжно пътно, Копенхаген, Пловдивско Шосе 3, 1, 9, Самоковско Шосе 1, 1 Авто Мивка, Цариградско Шосе/Тракия/

Община КРАСНО СЕЛО  

На 10.02.2020 г. /10:00 - 13:30 ч./ -  София:  Бул. Гоце Делчев  15;, Ворино/Ат.Дамянов/ 17, 19 Гар.2, 19, 16, 19 Маг.3, 19-21, 19а, 18, 23, 21, Дебър 17 Офис Б-1, 17 Офис А-1, Дойран 10а Ат 15, 10а Тон, 10а, 10 А, Лерин  22, 24 Вх. А, Б, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33 :, Проф.Д-Р Димитър Атанасов 4-6, Хайдушка Гора 18, 19 Вх. А, Б, 20, 23, 25а И Б, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34;, Царево Село 1, 6, 6-8, 6 Маг.3

На 10.02.2020 г. /14:00 - 16:00 ч./ -  София:  Красно Село Бл.15

На 11.02.2020 г. /13:00 - 14:00 ч./ -  Ж.К. Манастирски Ливади - Изток:  ул. Акад. Г. Наджаков  №8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 26, 28

На 11.02.2020 г. /10:00 - 12:00 ч./ -  София:  Бул.Гоце Делчев   39,, Ж.К Бели Брези  Бл.78,, ул.Ворино  31, 32, 36, 37, 38, 40, 41, 49, 51, 53, 55, 52, 54, 56, Хайдушка Гора    Бл.46

На 11.02.2020 г. /13:00 - 15:15 ч./ -  София:  Дебър 14, Дечко Йорданов  64 Вх.А, Б И Офиси, Ж.К.Красно Село   Бл.14, Ж.К.Красно Село Бл.14а Вх.А, Б И В Бл.14а Вх.А, Б И В

На 13.02.2020 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София:  Момкова Баня 13

На 13.02.2020 г. /10:00 - 12:00 ч./ -  София:  Славия/Девети Септември/ Бл.19, 20, Цар Борис III/Девети Септ. 130 Детска Градина 136

На 13.02.2020 г. /13:00 - 15:00 ч./ -  София:  Гоце Делчев/Емил Марков/ 4, Пав.15, Дебър 4 Пазар Красно Село, 6, 3, 5, 1, 8, 2, Княгиня Клементина/Д.Милано Павилион на Трафопоста, 1, 3, 6, Красно Село Пазара, Славия/Девети Септември/ .Ж.К.Славия Бл.15, 16, 21, 22, 24, 25, София, Бул. Цар Борис III  128 132соу Ваня Войнова, Хубча 16, 16 Лек.Кабинет, Цар Борис III/Девети Септ. 127, 127 Магазин

На 14.02.2020 г. /10:00 - 12:30 ч./ -  София:  Дебър 1, 00, 3, Дечко Йорданов, Княгиня Клементина/Д.Милано до Бл.186, Красно Село 183 Тк Елит, 186, 183, 137, 181-184, 188, 184, 128, 189, 181, Маг.4 181, 184, 182, 183, 184 Тк Елит, Маг.6 184, Медет 4 срещу  Бл.182, Пирински Проход Кв.305, Цар Борис III/Девети Септ. 135, 139 Офис 3, 137, 181, 127, 139 Офис 2, 183-184, 139, 129, 133, 141, 184, 117, 135а, 184, 119, 121, 115, 123, 135а Магазин 3, 135б, 125

На 14.02.2020 г. /13:30 - 15:30 ч./ -  София:  Красно Село  Бл. 201а

На 15.02.2020 г. /09:00 - 14:30 ч./ -  София:  Виктор Григорович 8, 8, Райко Жинзифов 5 А, 5, 4, 5, 1, Феликс Каниц 4, Яков Крайков/Макаренко/ 21 Ателие №8, 12-14, 21, 38, 2, 8-10, 21-23, 19, 12, 21 Магазин

Община КРЕМИКОВЦИ  

На 10.02.2020 г. /08:30 - 16:30 ч./   На 11.02.2020 г. /08:30 - 16:30 ч./   На 12.02.2020 г. /08:30 - 16:30 ч./   На 13.02.2020 г. /08:30 - 16:30 ч./   На 14.02.2020 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  София:  Байкал /Кремиковци/ 8, 10, 1, 6, 7, 5, 2, 4, Балатон /Кремиковци/ 7, 4, 5, 3, 6, 8, Витиня /Кремиковци/ 1, 9, 3, 4, 8, 2, 6, Изгрев /Кремиковци/ 1, Св.Георги Победоносец /Кремиковци/ 33, Св.Св.Кирил И Методий /Кремиковци/ 24, 26, Стара Планина /Кремиковци/ 5, 9, 37, 7, 16, 6, 1, 4, 3, Цар Калоян /Кремиковци/ 37, 13, 7, 35, 33, 39, 5, 43, 25, 1, 47, 3, 11, 15, 21, 31, 23, 19, 17, 41, 9, Шейново /Кремиковци/ 2, 3, 4, 5, 6, Шипка /Кремиковци/ 8, 2, 3, 6, 1, 10, 7, 5

На 11.02.2020 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София:  Батарея 50, 57а, 58а, 56а, 56, 55, 101, 102, 45а, 51, 55а, 55б, 53, 52а, 55в, 54, 69а, 61, 52, 62, 88, 62а, 103, 59, 100, 27, 57, Ботевградско Шосе/Мизия/ 316 В.Помпа, 33, 361, 58, 455, 34, 300, П-Л 71, 51, 316, 35, 28, 441, 85, Враждебна При Караулката, Стопански Двор, срещу  Ботевгр.Шосе 62, Парцел379-Водна Помпа, Кв.Враждебна М.Батареята УПИ  VII-1939, Кв.4 ПИ 68134.8555.1939, Кремиковско Шосе 6, махала Япаджа 8а, 13, 24 до Ситроен, Склад За Търговия, 8, Стопански Двор, Челопешко Шосе 4, Япаджа 11а

На 11.02.2020 г. /09:00 - 12:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Бухово:  Парокотелно

На 11.02.2020 г. /12:30 - 16:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  София:  Евлоги И Христо Георгиеви Пред Паркинга Ген Гурко, Кремиковци, Сеславци, Цариградско Шосе/Тракия/ 599, Цариградско Шосе/Тракия/ Бта

На 13.02.2020 г. /12:30 - 15:30 ч./ -  София:  Владимир Вазов 77, 81 УПИ  І-1101 Кв.299, УПИ  І-1101, Кв.299, 79

Община ЛОЗЕНЕЦ  

На 10.02.2020 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София:  Сребърна/Първомайска/ 15 Маг.4, 15, 10, 15 Маг.5, 15 Маг.6, Хенрих Ибсен 15, Черни Връх 90

На 11.02.2020 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София:  Джеймс Баучер/Антон Иванов 60-64, Кричим 12, Плачковица 2

На 12.02.2020 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София:  Галичица 20, Криволак 49, 51, 65, Крум Попов 51 А, Б

На 12.02.2020 г. /10:00 - 12:00 ч./ -  София:  Бунтовник №19а, 19в, 21, 29, 29а, 31, 39, 41, 49, 33-35магазин.25-27  №30, Вх, А И Б, Бл.32, 42, 44, 44а,  Милевска Планина №16

На 13.02.2020 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София:  Криволак 45, 34, А, Б, 53, 55, 61, Крум Попов 47 А, Б

На 14.02.2020 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София:  Димитър Хаджикоцев 21, 69-70, 80, 92, Милевска Планина 6, Църноок 5

Община ЛЮЛИН  

На 10.02.2020 г. /09:30 - 15:15 ч./   На 11.02.2020 г. /09:30 - 15:15 ч./   На 12.02.2020 г. /09:30 - 15:15 ч./ -  София:  Люлин 3 340, 343, 352

На 13.02.2020 г. /09:30 - 15:15 ч./   На 14.02.2020 г. /09:30 - 15:15 ч./ -  София:  Люлин 3 341, 344

На 15.02.2020 г. /08:00 - 14:30 ч./ -  София:  Добринова Скала/11 Конгрес 20, Ицках Грациани 28 Ж.К. Люлин 2, 37, Люлин 1 1 1, Люлин 2 264, 263, 263, 261-Партер, 262, 262,, 261, 263, 261, Зад 262, 261-Кафе Аперитив, до 262 - Център За Гуми, Околовръстен път 773 Люлин -разширение

Община МЛАДОСТ  

На 10.02.2020 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  София:  Младост 2 Блок 261а Вх 1

На 10.02.2020 г. /08:45 - 16:30 ч./ -  София:  Александър Малинов 31, 33 548, 55, 33, Младост 1а 548 Оф.405, 548 Оф.204б, 548, 548 Маг.106б, 548 Оф.501а, 548 Маг.107а, 548а, 33, 548 Оф.204а, 523, 549, 548 Оф.205, 33 548, 549, 548

На 10.02.2020 г. /09:30 - 11:30 ч./ -  София:  XXIX-1913 Кв.3, XXV-1915 Кв.3, Въртопо 47

На 11.02.2020 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  София:  Младост 2 Блок 261а Вх 2

На 11.02.2020 г. /08:00 - 17:00 ч./ -  София:  Младост 2 328, Младост 3 328

На 11.02.2020 г. /08:15 - 17:00 ч./ -  София:  ТП 12-283 до Бл.328

На 12.02.2020 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  София:  Младост 2 Блок 261б Вх 1

На 12.02.2020 г. /08:00 - 16:30 ч./ -  София:  Младост 2 215, 215, ТП до Бл.215

На 12.02.2020 г. /08:30 - 17:00 ч./ -  София:  Младост 1а 523, 523а, 528, 525, 522

На 13.02.2020 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  София:  Младост 2 Блок 258а Вх 1

На 13.02.2020 г. /08:15 - 08:30 ч./ -  София:  Младост 4 Травопост до Бл.452, 454

На 14.02.2020 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  София:  Младост 2 Блок 206б

На 14.02.2020 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  София:  Младост 1 219а, Младост 2 219, 219, срещу Бл.220, 219б, 219a, 225, 220, 219, 219в

Община НАДЕЖДА  

На 11.02.2020 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София:  Възрожденска 1 къща, Епископ Евгени Босилков/Бор 14, 16, 12-14, 12, 3, 5, Ломско Шосе 69, 67, 71, Надежда 1 139, ТП срещу  Бл.139, 140, 140, 13, Недко Войвода/Вела Пискова/ 15 Кафе, 15 Магазин 4, 4-6, 22, 18, 19, 15, 16, Старозагорско Въстание 44, 34-38 Г.16, 36-38, 39, 34, 34-38, №37, 34-36, 36, 32а, 34-38 Г.14, 34-38 Г.15, Хаджи Мано Стоянов/Ремсист/ 12, Хан Кубрат 51, Пазар Хан Кубрат, Осветление, Пазара, Строително Табло-Пазар, 1, 138, 1 Пазара, 1

Община НОВИ ИСКЪР  

На 10.02.2020 г. /09:15 - 16:30 ч./   На 11.02.2020 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Войнеговци:  11884.5588.83, 11884.596.247, 11884.5964.154, 11884.5964.404, 538, 577, В.З Воинеговци Кл. В Стб, В.З. Войнеговци клон В Ст.87, клон В Ст.35, клон В Ст.81, клон В Ст.44, клон Е Ст.25, клон В Ст.78, клон В Ст.119, клон В Ст.112, клон В Ст.95, УПИ  ХХV-518, клон В Ст.141, клон Е Ст.33, клон В Ст.124, клон В Ст.146, клон В Ст.99, клон В Ст.115, клон Е Ст.24, клон В Ст.109, клон В Ст.15, клон В Ст.130, клон В Ст.75, клон Е Ст.26, клон Е Ст.29, клон В Ст.54, клон В Ст.73, клон В Ст.151, клон В Ст.31, клон В Ст.147, клон В Ст.70, клон В Ст.118, клон В Ст.50, клон В Ст.101, клон В Ст.65, клон В Ст.77, клон В Ст.71, клон Е Ст.41, клон В Ст.21, клон В Ст.52, клон В Ст.84, клон В Ст.36, клон В Ст.33, клон В Ст.67, клон В Ст.129, клон В Ст.98, клон В Ст.51, клон В Ст.53, клон Е Ст.43, клон В Ст.125, клон Е Ст.28, клон В, клон В Ст.34, клон В Ст.131, клон В Ст.74, ПИ №588  Стълб В 112, клон В Ст.47, Вила, къща, клон Е Ст.47, клон Е Ст.45, клон В Ст.126, клон В Ст.123, клон В Ст.64, клон В Ст.79, клон В Ст.49, клон В Ст.85, ПИ 297, клон В Ст.116, клон В Ст.92, клон В Ст.143, клон В Ст.122, клон В Ст.86, клон В Ст.146, клон В Ст.149, клон В Ст.32, клон Е Ст.37, клон В Ст.105, клон В Ст.83, клон Е Ст.44, клон В Ст.63, клон В Ст.145, клон В Ст.150, клон Е Ст.31, клон Е Ст.36, клон В Ст.117, клон В Ст.48, клон В Ст.148, клон В Ст.132, клон В Ст.120, клон В Ст.121, клон В Ст.22, клон Е Ст.27, клон Е Ст.30, клон В Ст.91, 999 В.З. Русия, клон В Ст.94, клон В Ст.82, Кл.В срещу  Ст.68, клон В Ст.152, клон Е Ст.32, клон В Ст, клон В Ст.104, клон В Ст.72, клон В Ст.108, клон В Ст, клон В Ст.41, клон В Ст.40, клон В Ст.27, клон В Ст.30, клон В Ст.37, клон В Ст.39, клон В Ст.38, клон В Ст.42, клон В Ст.28, клон В Ст.29, Горска Поляна/Септември/ Стълб 117, Имот 526, Магарански Ливади 11884, Местн.Вировете, Местн.Магарински Ливади, местност Пясъчна Кариера, П И11884.5964.403, ПИ 11884.5957.31, ПИ 11884.9557.35.125, ПИ 2 Кв.Б-14-6 -Б Стълб 133, ПИ 312 И312, Стара Планина/Венче Найдено 10, УПИ  I-406 Кв.16

На 10.02.2020 г. /09:15 - 16:30 ч./   На 11.02.2020 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Нови Искър:  359, ул. Кочо Честименски, М.Средни Рид Пл 12, Местн.Вонеговци Пл.13, С.Войняговци, М.Средни Рид, Св.Св.Кирил И Методий къща

На 10.02.2020 г. /09:15 - 16:30 ч./   На 11.02.2020 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  София:  В.З. Войняговци ПИ 11884.5957.39, В.З. Войняговци ПИ №11884.5963.1

На 13.02.2020 г. /09:30 - 15:00 ч./ -  Нови Искър:  Връх Могилата 4, Жълтурче 11, 17, 19, 9, 4а Вила, 15, 13, 21, 2, 4, 12, Вила, 1б, 10, 1, 16, 14, 20, 24, 22, Кестен 16, 14 Минстрой, 13, 9, 11, Кокиче 8а, 6, 10, 8, 16, 14

Община ОВЧА КУПЕЛ  

На 10.02.2020 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София:  761-ва/Овча Купел/ 7, 17а, 16, 17, 11, 12, Ix-9854, Кв.516, Монтевидео/Пионерски път/ 31, 33

На 10.02.2020 г. /09:30 - 16:15 ч./ -  София:  762-ра/Овча Купел/ 6, 3, 1, 4, 8, 9, 9а, № 2, 763-та/Красна Поляна Овча К 10, 12, Монтевидео/Пионерски път/ Пред Бл.501, 84а, 92, 86, 88, 90, Овча Купел Бл. 407б, 403, 1 407а, Овча Купел 1 407а, 405, 404, 501, Овча Купел 2 404

На 11.02.2020 г. /08:45 - 16:30 ч./ -  Мало Бучино:  16, 46721.3581.698.2, XIX - 700, Бански път 1, 7, Бенковска/В.З.Симоница/ 29 УПИ  І - Ткзс Кв.6, 27, 7, 11, 8, 12, 13, 31 Кв.5 П-Л 30, 22, 2, Вила, 19, 29, 28, 1, 4, 9, 10, Бор/9-та/ 3, 1, 2, 5 А, 7, 5, Борис Найденов/11-та/ 3, 2, 1, Боян Б.Костов/4-та/ 3, Бузлуджа/В.З.Симоница/ 1, Васил Левски/В.З.Симоница/ 1, 7, 9, Вид/В.З.Пладнище/ Вила, 6, 3, 4, Витоша/7-ма/ 1, 3, Демокрация/3-та/ 5, 7, 15, 6, 12, 18 А, 4, 1, 2, 18, 17, 8, УПИ  І Кв.6б, 14, 11, 3, 5 А, 13, Димотика 5, 19-21, 1, 7, 9, 3, 11, Дъб/13-та/ 16, 18, 10, Вила, 8, 14, 22, 12, Барака, Еделвайс/6-та/ 34, 42, 46, 32, 38, П-Л 14703-Стр.Табло, 44, Стр.Табло, 40, 36, 30, Язовир, 8 А, 20, 28, 6, 5-1, 8, 10, П-Л 307, 1, 26, 12, 20 А, 16, Искър/В.З.Пладнище/ И ул.Мургаш, 1а, 7, 9, Вила, УПИ  23-724, 15, 1, 31 Стпански Двор С Две Сгради, Кокиче 15, 12б, 2, 11, И Реката, Вз, 12, Кольо Фичето 3, 13, 15, 7, 21, 11, 9, 5, Ком/10-та/ 1, 3, Липа/12-та/ 9, 17, 3, 19, 13, 7, 2, 5, 15, Люлин/2-ра/ 18, 10, 20, 2, 17 УПИ  Vііі-729, Кв.4а, М.Мерата, 8, 4а, 14, 22, 6, 22 А, 12, 24, 4 А, 16, 4, 16, 1, 13, 21, 5, 65, 50, 27 А, 42, 34, 60, 9, Кв.18/П-Л 2, 31 А, 17, 58, 15, 37, 1, 3, 43, 52, 54, 27, 38, 33, 30, 17 А, 39, 26, 45, 29, 28, 41, УПИ  Іх-230, Кв.12, 32, 40, 56 А, 23, 56, 39 А, 31, 52а, 35 А, 35, М. Извън Селото 1, 1, Малобучински път/Ман.Дол/, Мургаш/В.З.Пладнище/ № 20, Вила, 1, 12, 5, 31, 7, 3, 8, Никола Петков/8-ма/ 10, 12, И Витоша, 6 А, 4, 8, 2 Б, 14, 2 А, 1, 6, 7, 3, 2, Овча Могила, Орлица 1 А, 42, 3, 38, 12, 28, 40, 22, 30, 10, 58, 6, 18, 20, 50, 26, 1, 16, 32, ПИ 46721.3856.63, 54 А, 48, 8, 56, 52, 24 А, 44, 15, 46, 54 Б, 14, 52 А, 24, 44, 8, Осъм 3, 9, 5, 2, Пирин/В.З.Пладнище/ 16 Вила, 5, 28, 15, 12, 14, 25, 11, 37, 35, 4, 19, 1, 43, 16 Вила, 22, 34, 47, 17, 2, 53, 3, 29, 26, 20, 24, 39, Вила, 16 Вила, Раковска/В.З.Симоница/ 6, 4, 8, 10, 7, 1, 15, 9, Рила 25, 36, 40, И ул.Осъм, 18, 6, 38, 23, 27, 14, 24, 8, 15, 17, 46, 35, 33, 28, 19, 45, 39, Вила, 4, 32, 50, 3, 31, 49, 21, 2, 29, 7, 30, 12, 10, 34, Родопи/В.З.Пладнище/ 33, 52, 34, 55, 7, 11, 23, 2, 32, 45, 25, 42, 54, 29, 37, 13 Вила, 29а, 8, 58, 27, 15, 3, 49, 51, 18, 60, 9, 17, 46, 61, 53, 19, 36, 14, 21, 50, 35, 1, 48, 41, 44, 47, Вила, 22, Свежест 11, Селище, Стара Планина/5-та/ 3, 7, 5, 1, Вила, 3, Стефан Караджа/В.З.Симоница 4, 39, 6, Стопански Двор, Странджа 1, 6, Вила, 18, 22, 16, 24, 21, 3, 11, 14, 8, 10, 12, 5, 17, 15, Тих Кът Стопански Двор, 2 П-Л 718-Стр.Табло, 2, УПИ  III-893 Кв.10, УПИ  VI-1028, Кв.18, УПИ  VI-729/ПИ 46721, 3851, 729/Кв.4а, УПИ  VII-729, УПИ  XVI-319 Кв.16, Филип Б.Костов/1-ва/ 19, 9, 7 А, 11, 18а, 2, 5, 12, 25, 24 А, 18, 16, 15, 14, 35, 16 А, 4, 30, 28, 13, 29, 39, 6, 10, 21, 27, 7, № 5, 31, 26, 20, 9а къща, 33, 57, 32, 55, 47, 77, 45, 65, 50, 71, 69, П-Л 768, 61, 67, 81, 53, 59, 73, 63, 43, П-Л 772, 36, 41, 42, 30, 48, 52, 49, 85, 51, 49 А, 1, 3а, 3, Хаджи Димитър/В.З.Симоница/ 7, 32, 4, 53, 21, 6, 33, 31, 1, 9, 14, 39, 19, 29, 24, 22, 18, 25, 2, 16, 20, 55, 11, 12, 13, 28, Вила, 47, Христо Ботев/В.З.Симоница/ Вила, 18, 14, 10, 11, 16, 7, 6, 3, 12, Янтра/В.З.Пладнище/ 8, Вила, 30, 13, 11, 9, 17а, 17, 6, 4, 10, 12, И ул.Рила

На 11.02.2020 г. /08:45 - 16:30 ч./ -  София:  1-ва М.Мало Бучино П.Л850, 413-та, Асен Йорданов/486-та/, Демокрация №9, М.Мало Бучино, Искър 21 В.З.Мало Бучино, Кокиче, Колю Фичето 5, Милин Камък 17, Мургаш 8, Овча Купел Мало Бучино УПИ ІІ-798 Кв.65, Пирин 4, 10, 31 УПИ  Ix-500, Кв.135, 9 ПИ 46721.3852.948, Рила/Вас.Главинов/ 22, Родопи 46, С.Мало Бучино, УПИ ХХІV-702, Кв.4а, Странджа 2 Мало Бучино

На 12.02.2020 г. /08:45 - 16:30 ч./ -  София:  Малобучински път 1, местност Суходол Серумен Институт, до Болницата, Болница За Наркомани, Суходол База Люлин

На 12.02.2020 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София:  740-та/Овча Купел/ Строеж, 23, 26, 27, 25, 24, Белите Борове 32, Биримирски Поляни/Кв.Горна Баня/, В.З. Горна Баня ул.Стубело, Две Липи, Вейниче, В.З. Горна Баня УПИ  I-920 Кв 81 УПИ  I-920, В.З. Горна Баня, УПИ  Xі-1055, Кв.80, Вейниче 7, Горна Баня УПИ  Vііі-1144 Кв.84, УПИ  ХVІ-1012 Кв.54, Кв.556, П-Л 468 К.Л.465, Две Липи 11, 9, В.З.Горна Баня УПИ  ХVі-1048, М-Т Горна Баня УПИ  XXIX-1004, Кв.54, М. Стубело, Обзор 82, Кв.54, 82, 68, 71, 82 УПИ -933 Кв.80, М.Биримирска Поляна, Кв.54в, Олдашевец 2, 3, Равнище/Кънчо Стоилов/, Св.Крал/Кирковска Трибуна/ 46

На 13.02.2020 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Мало Бучино:  Градомански път/В.З.Симоница/ 6, 14, 2, 18, 4, Дерето, 16, 10, 12

На 13.02.2020 г. /09:15 - 16:15 ч./ -  София:  Пирин 79а, Прохладен Кът 6, 10

На 14.02.2020 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  София: Овча Купел, ул. Обиколна 54

На 14.02.2020 г. /09:15 - 16:30 ч./ -  София:  Ангел Стоянов /Суходол/ 20а, 1, Бели Брод 6 УПИ  ХVІ-876 1318 Кв.46, 5а, 41, 6, 20, 8, 18, 7, 10, 6 УПИ  ХХVІ 1318 Кв.46, 16, 22, 14а, 12, 2, 5, 4, 18а, Дъб 15, 23, 31а, 17, 9, 12, №17а, 18, 31, 7, Игрище 5а, 6, Кирил Христов 10, 18, 19, 9, 30, 20, 13, 7, 8, 16, 6а, 22, 3, 11, 4, 6, 2, 15, 5, 1, 17, 14, 26а, 21, 12, местност Суходол Сечище Под Гробището, Овче Поле 2, Орех 30, 53, Перла 54, 35, Прохладен Кът 14, Станислав Ангелов 17, 20, 10, 6, 8, 2, 12, 1, 28, 18, 15, 13, 4а, 21, 22, 19, Стоичко Станиславов 11а, 12, 13, 11, 1, 1а, 10, 9, 3, 14, 7, 5, 2, 15, 23, Суходол Срещу Гробището, Стоп.Двор, Траян Танев 80, 76а, 72б, 76, 81, 71, 79, 73, 56, 64, 85, 72а, 51, 65, 49, 63, 61, 60, 51-55, 74, 726, 52, 83, 53, 72, 59, 67, 62, 77, 57, 70, 47, 78, 68а, 69, 68, 74а, 54, 66, ХI-352 Кв.44а, Христо Андонов 3, 3а, 2, 1, 7, 4

Община ПАНЧАРЕВО  

На 11.02.2020 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Бистрица, Общ. Столична:  Васил Левски/69-та/ 18, Ведрина 12, 1, 11, 8, 15, 5, 14, 16, 9 А, 2а, 4, 7, 13, 9, 10, Ивайло/42-ра/ УПИ  IX -213 Кв.88а, Клисурговец/Йордан Апостоло 9, 2, 11, 6, 3, 1, 5, 7, 4, 10, 14, 8, Люляк 6, 4, 9, 3, 5, 1, Младен Ангелов/39-та/ 28, 36, 33, 38, 40, 32, 34, 37, 27, 31, 29, 17а, Стефан Стамболов/Ник.Попов/ 17, 9, 19, 14, 23, 8, 21, 22, 13, 16, 15 А, 20а, 18, 20, 24, 15, 10, Тинтява/36-та/ 16, Помпа, 18, УПИ II-1630, Кв 88а, Чемшир 7, 6, 4а, Ягода/56-та/ 13, 10, 12, 15, 7, 18, 8, 16, 6, 9, 14, 5, 11, 20, 19, 1, 17, 2, 4, 2 А

На 12.02.2020 г. /10:00 - 13:00 ч./ -  Герман:  Вилна Зона Враня Вила В ул.11 20, Строителство на Жилищна Сграда, ул. 8 № 1, Строителство, Строеж на Ограда, 11, 2, Кв.20 УПИ  14-400, 1, 1а, Герман, Дружба/23-та/ 38, Иглика/7-ма/ 4, 8, 2, 6 Вила, Строителство, 3, 7, 11, Искър/32-ра/ 9, Кокиче/4-та/ 1 Строителство, Вила В Парцел 41, 2, 4, Липа/10-та/ 8 Вила, 2, 7, 5 Помпа, 4, 6, 10, 1, Минзухар/6-та/ 7 Вила, 7, 6, Младежка/12-та/ 7 Вила, 6, 18, 10, 12, 11, 15 Цех, 9, Осми Март/15-та/ Вила, Старата Чешма/Апостол Янков 3, Старият път 8, Явор/9-та/ 5, 1, 7

На 12.02.2020 г. /10:00 - 13:00 ч./ -  Казичене:  Местн. Дявалско Круше, Александър Стамболийски Стопански Двор, Аличо/Траян Кардашки/ Стопански Двор, Вп 52150 1, Гарата, Местн. Дяволско Круше ПИ 35239.6110.75, Серафим Стоев 5, 7, 6, 6, Стопански Двор Агромелиор, Строителство, Склад, Бивша Кравеферма, ТП ТКЗС, Пред Кравек,  УПИ  VII1605, 2701 Кв, 16

На 12.02.2020 г. /10:00 - 13:00 ч./ -  Лозен, Общ. Столична:  44063, 6207, 4430, 44063.6201.33 М.Садина, 44063.6207.410 ул.Стар Лозенски път, XVI-168, Кв.17, Акация/43/ 1, Арда/В.З.Врана-Лозен/ №4, 4, Блазна, Бор/47/ 1, Бяло Море/В.З.Врана-Лозен/ 2-6, Веслец/В.З.Врана-Лозен/ 6, 9, Вилна Зона Враня, Вилна Зона Враня Триъгълника, Висо/В.З.Врана-Лозен/ 44, Строеж на Търговски Център, Магазин Строителни Материали, Фургон, 58, 41, Ерма/В.З.Врана-Лозен/ 4, 3, 5 Строеж, Люлин Планина/В.З.Врана-Лоз 2 Вила, М.Врана Лозен Триъгълника УПИ  VII-296, Кв.7, М.Мала Круша, Малина/15-та/ 1, Марица/В.З.Врана-Лозен/ 11, 1, Враня-Триъгълника П-Л 184  Бс, Местн.Крушите, местност Висо ПИ 44063.6207.926, ПИ 44063.6207.4748 М.Висо, Рила/В.З.Врана-Лозен/ 3, Родопи/В.З.Врана-Лозен/ 1, Ропотамо/В.З.Врана-Лозен/ 2, 2, Св.Спас/Янаки Чокерски/ 36, Стар Лозенски път 37, 84, 28, 44 Павилион, 16, 30, 2, 52, 51, 9, 23, 55, 1, 36, 8, 2, 37, Склад, Сервиз За Гуми, Стара Планина/В.З.Врана-Лоз 22, 26*, 47, 20, Стопански Двор Горни Лозен Пи79002 К.Л. Г8-7-Б, Г-8-8-А, Съединение/Георги Димитров/, Тимок/В.З.Врана-Лозен/ 3, УПИ  Vіі-290, Кв.4 Вз Враня-Лозен, УПИ  XIx-40, Кв.12 М.Враня Лозен Триъгълника, УПИ  XVI-168 Кв.17, УПИ  Іі 351 Кв.19, Хх-4492, 4493, 4494 Кв. 21, Черно Море/В.З.Врана-Лозен/ 4

На 12.02.2020 г. /10:00 - 13:00 ч./ -  Панчарево:  3-та/В.З.Малинова Долина/ 3, М.Враня Лозен Триъгълника ПИ 44063.6207.4777,  къща

На 12.02.2020 г. /10:00 - 13:00 ч./ -  София:  039036 М. Садината, 1-ва/Студентска/ 10, 11-та 12, 14831.6520.403.4.2 ул.Стар Лозенски път №36, 492, Кв, 31-Панчерево, XVIII 115 М.Враня Лозен Триъг., Ам Тракия до Мотел Черна Котка, Борис Христов/Фильо Запрано 9, Бяло Поле 2-6, Враня ул 1 Мтп, ул 1, Враня-Лозен-Триъгълника, Гара Искър ул.5004\6, М-Ст Стопански Двор, УПИ  II - 1553, М. Врана Лозен Триъгълника УПИ  I-363.456, местност Враня 5, 4, Враня-Триъгълника УПИ Vіі-415, 3, Строителство, Кв.7 Пл.10-90, Барака, Вила В ул.11 №3, Административна Сграда, 6, Вила В ул.2 №10, Вила В ул.5-та №6, УПИ  9-402 Кв.7, 11, Враня ул.2 №13, УПИ  1-415, ул.8 №1, Пл.321, ул.12 №18, ул.5 №6, къща, 10, къща В ул.11 №16, 12, къща, Строително Табло, 12-13, Строеж В Кв.4-Л 69, Враня-Триъ-М.Висо П-Л XIII-404, Вила В ул.1 №20, ул.1 №8, 14 Враня, Вила, Работилница, Имот 158, Барака, къща, Офис на ул.1 №17, Стар Лозенски път 36, 1, Околовръстен път Враня Околовр.Път, 370, М/У Ам Тракия И Лозенски път, 1, Пловдивско Шосе 84, 86в, 94, 102, 108, 96, 86, 88а, 93, 106а, 100, 92, 26, 82, 102, Рила/В.З.Врана-Лозен-Триъгълника/ 16, Родопи 7, Стопански Двор Казичене, ул. Стар Лозенски път, Хі-292, Хі-426, Христофор Колумб 43, Цариградско Шосе/Тракия/ 98, 1 Автомагистрала Тракия, Кпп Враня, Павилион Искър, до Кпп, 82

Община ПОДУЯНЕ  

На 10.02.2020 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 14.02.2020 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София:  Ангиста 212, Васил Левски 123, 125, 121, 129 /Сточна Гара/, Димитър Горов/Ана Маймунков 2, 4, Св.Св.Кирил И Методий 9, 7, 9а, 13, 4, 10, 12, 2, 5, 8, 6, 1, 9 къща, Сливница 204, 206 Пав.8, / Бул. Васил Левски, 212, 206 Пав.6, 182 Пав.6а, 212 Фирма, 212 Портиер, 212 212, 202, 206 Пав.5, 206 Пав.12, 206, 206 Пав.7, 206 Пав.34, 206 Пав.9, 206 Пав.3, 206 Пав.11, 206 Пав.2, 206 Пав.10, 208, 182 Пав.16, Ъгъла, 208а, Чумерна/Коста Янков/ 31, 34, 32, 35, 30, 33, Сточна Гара, 41, 28, 39, 37

На 11.02.2020 г. /08:30 - 15:15 ч./ -  София:  Жк.Левски Г Бл.22в, Левски Зона Г 19

На 12.02.2020 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София:  Буная/Никола Ботушев/ 36

На 13.02.2020 г. /08:45 - 14:15 ч./ -  София:  Владимир Вазов 2, 39, 39, 39, Владимир Вазов 39, 39, 2, 39

Община СЕРДИКА  

На 10.02.2020 г. /09:30 - 15:00 ч./ -  София:  Фондови Жилища 6а вх-А

На 11.02.2020 г. /09:30 - 15:00 ч./ -  София:  Фондови Жилища 6а Вх-Б

На 12.02.2020 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София:  Дупница/Дуп.Комуна/ 1, 17а, 13, 11, 5, 17, 3, 7, 15, 12, 7а, 6, 2, 10а, 5а, 8, 10, 4, 9, Заводска 14, Мара Бунева/Социалистическа 18, 1, Орландовци Пазар Орландовци, Първа Българска Армия 127, 133, 135, 125, 129, 131, Посл.Спир. Тр. № 2 И 14, 1, Свързочник 18, 16, 9, 12, 14а, 14, 7, 11, София Посл.Спир. Трам. № 2 И 14, Христо Станишев/Чавдарче/ 1, 3, 7, 2, 9, 5

На 12.02.2020 г. /09:30 - 15:00 ч./ -  София:  Фондови Жилища 6а Вх-В

На 13.02.2020 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София:  Кирил Пърличев/П.Мангов/ 9, Мара Бунева/Социалистическа 30, 26, Съзнание 21, 12, 23, 21 Общо Помещение, 20, 21 Ателие 2, 21 Ателие 1, 21 Ателие 3, 21 Ателие 5, 21 Общи Нужди, 22, 21 Ателие 4, Химик 3, 12

На 13.02.2020 г. /09:30 - 15:00 ч./ -  София:  Фондови Жилища 6а Вх-Г

На 14.02.2020 г. /09:30 - 15:00 ч./ -  София:  Банишора 23 Вх-А

На 15.02.2020 г. /09:30 - 14:30 ч./ -  София:  Банишора 23 Вх-Б, В, Д

Община СЛАТИНА  

На 13.02.2020 г. /08:30 - 16:30 ч./   На 14.02.2020 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  София:  Александър Фон Хумболт 32 157, 33а, 28, 28а, 35а, 33, 35б, 35, 30, Гео Милев 134, 136, 149, 135, 157, Коста Лулчев/Асен Велчев/ 15, 15 Аптека, 19 158, 134, 21, 17, 158, УПИ  ХIII-424, Кв.166, 23, Прелом/Асен Халачев/ 5а Фирма, 10, 5, 5а, 8, 8а

Община СРЕДЕЦ  

На 10.02.2020 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  София:  Уйлям Гладстон/Вл.Поптомов/ 39

На 11.02.2020 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  София:  Цар Шишман 29-31

Община СТУДЕНТСКИ ГРАД  

На 12.02.2020 г. /09:00 - 15:30 ч./ -  София:  Малинова Долина, Малинова Долина УПИ  I, Малинова Долина УПИ  I Кв.30, Студентски Град 61 до Тп, УПИ  I-1348 Кв.22

На 14.02.2020 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  София:  2-ра /Кв.Мал.Долина-Студентски Град/ 10б, 4-та Кв.Мал.Долина/Студентс 20а, 18, 23, 5-та Кв.Мал.Долина/Студентс 5, 3, 9, 1, 6-та Кв.Мал.Долина/Студентс 2, 3, 11, 8, 12, 20, 10, 5, 7-ма Кв.Мал.Долина/Студентс 7, 8-ма /Кв.Мал.Долина-Студентски Град/ 2, 4, Климент Охридски 108, 104, 108а, 67, 110, 112, 102, Константин Муравиев 3а, М.Малинова Долина-Изток, Малинова Долина 5, 14, Росянка/710-та/ 9, Станимир Станимиров 10, 14, 6

На 14.02.2020 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София:  Резиденпъл Парк

Община ТРИАДИЦА  

На 10.02.2020 г. /09:00 - 14:00 ч./ -  София:  Краище/Тодор Атанасов/ № 29

На 12.02.2020 г. /08:30 - 15:30 ч./ -  София:  Златишки Проход 57

На 12.02.2020 г. /10:00 - 13:00 ч./ -  София:  България 49б Т.Ц.2, 49б Аб-Ііі, 49б В.Г.Е.

На 12.02.2020 г. /14:00 - 16:00 ч./ -  София:  България 53 Сек.3, 53, 53 Сек.2, 53 Сек.1

Времето в София

Въздухът в София

Присъединете се
към нашата общност
във Вайбър

viber-button

Анкета

Ще пуснете ли детето/децата си на детска градина?
 • Да, веднага. (33%, 45 Гласове)
 • Да, но когато видя как се спазват мерките. (13%, 18 Гласове)
 • Не, още има Covid-19 (24%, 33 Гласове)
 • Не, имам възможност да работя от вкъщи. (16%, 22 Гласове)
 • Нямам дете/деца (13%, 18 Гласове)
Общо гласували: 136 Обратно към гласуване

Фиксинг на БНБ

 • EUR
  1.95583
 • GBP
  2.19386
 • USD
  1.72594
 • CAD
  1.30991
 • CHF
  1.72731
 • JPY
  1.51968
Реклама

Виц на седмицата Виж Още

Защо в София пукат гумите на варненци?

Защото им се диша свеж морски въздух.

Късмет на деня

Хората, които са непрекъснато кисели, в следващия сиживот се прераждат в туршия

Коментари

Реклама

Последни

Реклама

Виж също

close

Планирани прекъсвания на тока в столицата за периода 13-17 юли...

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията...

Прочети още keyboard_arrow_right