Планирани прекъсвания на тока в столицата за периода 4-8 ноември

ток прекъсвания

Снимка: Столица.bg

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 04 ноември - 08 ноември  2019 г, включително:

СОФИЯ ГРАД  

Община ВИТОША  

На 04.11.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 05.11.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 06.11.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 07.11.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 08.11.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Владая: Академик Петко Стайнов 19, 12, 21, 23, 14, 9, 13, 15, 17, 1, 16, 8, 4, 22, 5, 2, 10, 20, 18, Алеко Константинов/К.Димитр 13, 55, 29, 33, 25, 33б, 4, 27, 35, ПИ 11394.1791.2057, 15, 24, 10, 16, 18, 45, 43, 31, 18 А, 21 А, 17, 12, 14, 11, 23, 21, 20, 8, 19, 6, Алеко Константинов/Офелиите 25, Бели Брег 8, 4, 1, 3, 6, Боровинка 5, 14, 12, 17, 11, 9, 19, 10, 15, 7, Владая, Горелица, Малка Поляна 1, 5, Равнище 50, 8, 38, 20, 13, 17, 2, 46, 34, 25, 40, 36, 1, 9, 24, 11, 54, 12, 15, 6, 28, 4, 30, 32, 10, 19, 7, 48, 18, 52, 5, 22, 26, 3, Слънчев Залез 4, 2, 3, Спортист 7, 9, 3, 2, 5, 11 УПИ XX-331, Кв.21, 1, Тополите 12, 8, 5, 13, 1, 6, 7, 10, 9, 15, 16, 17, 3, 4, Чаладинка 24

На 04.11.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 05.11.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 06.11.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 07.11.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 08.11.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  София: Офелиите /Владая/

На 04.11.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 05.11.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 06.11.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 07.11.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 08.11.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Владая: 22-ра, 22-ра, 22-ра, VIII-1004aкв.33, Алеко Константинов/К.Димитр 7а, Алеко Константинов/К.Димитр 1, 3, Алеко Константинов/К.Димитр 9, 7, 1, 3, 2, 5, Амбарица 7, 1, 5, 4, 13, 11, 2, 9, 3, Балабановец 1, Бистър Поток 7, 6, 15, 11, 12, 19, 4, 8, 14, 10, 17, 13, 3, 16, 9, 18, 2, 5, Боев Рид 6, Боровинка 4, Брезова Гора 5, 9, 15, 19, 1, 13, 10, 17, 21, 6, 3, 7, 8, 11, 4, Букова Гора 2, Войнишко Въстание 85, 89, 73, Войнишко Въстание 73, Войнишко Въстание 59, Войнишко Въстание Поща, 63, Горелица 3, 2, Ела 2, 1, 4, 4а, Елен 3, 9, 4, 7, 6, 8, 1, 5, 7а, 11, 10, 2, Елешница 2, 7а, 7, 9, 1, 15, 6, 5, 4, 3, 8, Елешница 18, Здравец 2, 6, 10, 4, 7, 3, 5, 1, Калиница 5, 3, 4, 1, Катеричка 3, Катеричка 2, 1, 3, 5, Китен 7, 24, 13, 30а, 32а, 17, 9, 22, 32, 36, 33, 5, 34, 11, 20, 21, 26, 15, 28, 19, 18а, 30, Лесковец 6, 13, 5а, 17, 15, 19, 12, 8, 16, 11, 4, Лесковец 3, 1, Любомир Миланов № 77, 85, 68, 55, 50, 91, 64, 60, 57, 73, 74, 58, 63, 48, 89, 71, 51, 87, 53, 79, 67, 69, 75, 46, 54, 81, 83, 52, 61, 70, 62, 77, 75а, 59, 68а, 76, 78, 80, 66, 72, 65, Любомир Миланов 14, 11, Любомир Миланов 15, 2, 5, 11, 9, 6, 13, 4, Любомир Миланов 7, 23, 2, 8, 10, 12, 17, 1, Любомир Миланов 20, 17, 34, 33, 32, 16, 29, 27а, 25, 33а, 18, 27, 30, 31, 22, М.Владая Кв.75 Кв.75, Маргаритка 15, 10, 16, 20, 14, 18, 9, 7, 17, 2, 8, 13, 12, 23, Марин Чукар 16, 10, 7, 5, 34, 28, 8, 24, 25, 1, 12, 3, 38, 36, 26, 22, 4, 9, 6, 2, 14, Момина Сълза 18, Морените 9, 2 УПИ Ііі-1551, Плиска 7, 28, 1, 6, 10, 13, 4, 14, 18, 16, 3, 8, 12, 2, 26, 20, 5, Подкраище 30, 13, 7, 8, 14, 11, 20, 17, 16, 10, 9, 29, 15, 6, 18, 2, 26, 4, 22, 12, 5, 3, Полски Синчец 1, 2, Реката 2, 4, Реката 3, 6, 10, 18, 12а, 7, 9, 16, 12, 5, Сребрист Бор 2, Сребрист Бор 8, 1, 6, 3, 7а, 4, 7, 5, Суха Лешница 4, 3, 5, 10, 2, 1, 2а, 3, Вила, 15, 1, 8, 9, Сърна 10, 11, Сърна 7, 2, 6, 9, 13, 5, 11, УПИ II-104 Кв.33, УПИ V-986 Кв.51, Шипето 4, 7, 5, 2, 6, 3, 8, 9, 1, Язбине 1, Янкино Усое 14, 15, 12, 11, 8, 10, 1, 21, 17, 16, 6, 9, Янкино Усое 20, 19, 18, 14

На 04.11.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 06.11.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 07.11.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 08.11.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София: Ангел Букурещлиев 14, 1а, 6, 12, 3, 7, 10, 5, 8, 5а, 1, 2, Войнишко Въстание 100, 92, 87, 91, 76, 85, 64, 72, 86, 79, 98, 115, 88, 101, 58, 103, 70, 94, 88а, 74, 68, 80, 89а, 89, 84, 113, 93, 100а, 109, 90а, 102, 78, 99, 99а, 111, 82, 97, 90, 105, 66, 104, 107, 117, Войнишко Въстание 71, 77, 42, 61, 75, Войнишко Въстание 38, № 36, 36, 34а, 40, 34, 32, Войнишко Въстание 61, 63, 42, 50, 54, 56, 62, 46, 60, 81, 65, 83, 79, 83а, 52, 48, 71, 67, Захари Зограф 13, 11, 14, 12а, 20, 18, 17, 16, 12, 15, Кимчовец 3б, 4, 2, 3, 6, 1, Крушова Градина 29, 31а, 33, 30б, 17, 37, 28, 20, 23, 29б, 18, 35, Лазар Михайлов/Хр.Манов/ 2, Маестро Георги Атанасов 24, 22, 33, 22а, 29, 31, Маргаритка 7, Ненко Балкански 12, Офелиите /Владая/ 1, 14, 16, Офелиите /Владая/ 3, 1, 2, 12, 5, 6, 8, 4а, 4, Папрат 41, 18, Христина Морфова 1, 17, 6, 4а, 4, 5, 9, 14, 3, 13, 10, 8, 2, 7, 11

На 04.11.2019 г. /09:15 - 16:30 ч./ -  София: 1-ва Тп Кайлъка М. Владая, 600-На/Витоша/ 2, 2а, 3, 601-ва 1, 2а, 8, 3, 4, 6, 2, 721-ва/Витоша/ 6, 5, 1, 4, 14, 10, 12, 8, 722-ра/Витоша/ 2а, 777-ма 8, Александровска/Ил.Манов/, Войводина Могила 81, 101, 87а, 87, 99а, 85, 95, 91, 97а, 97, 99, 89, 83, Войводина Могила 162, 160, 166, Войнишко Въстание 122, 137, 133, 121, 106а, 124, 139, 114, 106, 130, 132, 120, 123, 127, 118, 128, 129, 110, 135а, 119, 135, 125, 112, 108, 131, Д-Р Д.Съселов 2, 2а, Звездица/Георги К.Дим./ 1, 3, Здравец Трафопост /Ул.Кайлъка, Кв.Княжево УПИ I Кв.45 Парк Княжевска Градина, Княжевска/Валентин Андреев/ 25, Люлински път/Народно Въстание/ 3а, 3, 1, 2-А, 2, 2а, Люти Дол 1, 5, 3, 4 Фургон, 1а, 4, 6, 7а, Мала Курия Бул.Цар Борис III, 2, местност Черния Кос Фургон, Поибрене 3, 8, 12, 7, 2, 1а, 10, 2а, 5а, 1, 9, 5, 6, 11, Поибрене 6 До Алекс. Мост, Полк.Стойно Бачийски/Филип 125, Св.Лука/723-та/ 4, 4а, 2, 1, 3, 6, 8, Цар Борис III 359, Цар Борис III, Цар Борис III 428г, Цар Борис III/Девети Септ. 308, 288, 282, 296, 300, 294, 284, 302, 306, 298, 310, 290, Цар Борис III/Девети Септ. местност 10км. №1, Вилна Зона Княжево, 493, Местност 10км.№3, 481, 493а, Местност 10км. №8, Местност 10км. №18, 477, Местност 10км №2а, 489, Местност 10км., 475, 491, Местност 10км, Местност 10км. №3, 467, 485, 479, 471, 483, 473, Местност 10км №3, 469, Цар Борис III/Девети Септ. 430, Цар Борис III/Девети Септ. 475, 441, 463, 455, 453, 455а, 465, 447, 461 Къща, 461, 451, Ъгъла С Ул.Колобрене, 443, Местност 10 Км, 439, 463а, 459, 445, 451 А, Цар Борис III/Девети Септ. 412, 414, 434в, 430, 517, 430а, 519, 420, 410, 515, 468, 404а, 446, 434, 406, 474, 444, 511, 438, 513, Черения Кос/Долната, 404, 434а, 440а, 454, Местност 10км. №23, 436, 432в, 466, 426а, 428а, Местност 10км № 23 Челен Кос, 523, 422, 458, 432а, 521, 402, 442, 464, 428в, 464а, Цар Борис III/Девети Септ. 389, 365, 383, 387, 361, 395, 401, 369, 361 Княжево, 393, 409 А, 1, 403, 379, 399, 359, 385, 367, 377, 391, 405, 397, 375, 401а, Църквище 5а, 10, 5, 7, 1, 2а, 4, 14, 7 Княжево УПИVііі-647, 8, 10а, 7а, 1а, 2

На 04.11.2019 г. /09:15 - 16:30 ч./   На 05.11.2019 г. /09:15 - 16:30 ч./   На 06.11.2019 г. /09:15 - 16:30 ч./   На 07.11.2019 г. /09:15 - 16:30 ч./   На 08.11.2019 г. /09:15 - 16:30 ч./ -  Владая: 22-ра, II-3477, Кв.916, Буков Дол 5, 6, 4, 3, 1, Войнишко Въстание 112, Здравец 13, Кайлъка 11, 3, 2, 15, 33, 1, 29, 35, 5, 31, 9а, 13, Лесковец 9, Марин Чукар 40, 15, Ново Село 2, 4, 3, 6, Владая, 1, Пирин/Дупките/ 15а Табло 4, 14 Табло 3, Табло 6, 18 Табло 2, 23 Табло 2, 15 Табло 4, 3, 13 Табло 5, Табло 5, 25 Табло 1, 11 Табло 5, Суха Лешница Вила, Хеброс 28, 10, 21, 13, 5, 37 До Казана, 22, 3, 8, 30, 8а, 9, 11, 15

На 04.11.2019 г. /09:15 - 16:30 ч./   На 05.11.2019 г. /09:15 - 16:30 ч./   На 06.11.2019 г. /09:15 - 16:30 ч./   На 07.11.2019 г. /09:15 - 16:30 ч./   На 08.11.2019 г. /09:15 - 16:30 ч./ -  Княжево: Ал.Стамболийски

На 04.11.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  София: Мур 31а

На 05.11.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София: 603-та/Витоша/ 1, 3, 4, 6, 10, 8, 2, 7-ма/Драгалевци/ 9, 714-та/Витоша/ 2, 10, 8, 1, 2а, 8а, 715-та 1, 4, 3, 717-та/Витоша/ 6, 3а, 3, 1а, 19, 2, 5, 9, 7, 4, 1, 15, 719-та/Витоша/ 14а, 22а, 17, 35, 31, 13, 14, 1, 781-ва/Витоша/ 5, Акад. Михаил Арнаудов Кв, 21, Ангел Букурещлиев 14, 1а, 6, 12, 3, 7, 10, 5, 8, 5а, 1, 2, Витошки Извори 10, Кв 21 УПИ, 7, 4, 8, 3, Витошко Цвете/Княжево/ 6, Войнишко Въстание 100, 92, 87, 91, 76, 85, 64, 72, 86, 79, 98, 115, 88, 101, 58, 103, 70, 94, 88а, 74, 68, 80, 89а, 89, 84, 113, 93, 100а, 109, 90а, 102, 78, 99, 99а, 111, 82, 97, 90, 105, 66, 104, 107, 117, Войнишко Въстание 71, 77, 42, 61, 75, Войнишко Въстание 38, № 36, 36, 34а, 40, 34, 32, Войнишко Въстание 61, 63, 42, 50, 54, 56, 62, 46, 60, 81, 65, 83, 79, 83а, 52, 48, 71, 67, Захари Зограф 13, 11, 14, 12а, 20, 18, 17, 16, 12, 15, Кимчовец 3б, 4, 2, 3, 6, 1, Крушова Градина 29, 31а, 33, 30б, 17, 37, 28, 20, 23, 29б, 18, 35, Лазар Михайлов/Хр.Манов/ 2, Маестро Георги Атанасов 24, 22, 33, 22а, 29, 31, Маргаритка 7, Ненко Балкански 12, Офелиите /Владая/ 1, 14, 16, Офелиите /Владая/ 3, 1, 2, 12, 5, 6, 8, 4а, 4, Папрат 41, 18, Синята Скала 48, 28, 30, 21, 23, 6а, 22, 15а, 26, 84, 35, 24, 15, 7, 13а, 31, 53, 38, 16, 29, 40, 1, 36, 3, 4, 13, 44, 21а, 50, 49, 20, 6, 38 Княжево, 45, 14, 11, 8, 12, 32, 2, 41, Христина Морфова 1, 17, 6, 4а, 4, 5, 9, 14, 3, 13, 10, 8, 2, 7, 11, Христо Патрев 2, 4, 4а, Цар Борис III/Девети Септ. 431, 419, 413, 326, 328, 417, 322, 421, 411, 415, 324, 425, 427, 431 А

На 05.11.2019 г. /09:15 - 16:30 ч./   На 06.11.2019 г. /09:15 - 16:30 ч./   На 07.11.2019 г. /09:15 - 16:30 ч./   На 08.11.2019 г. /09:15 - 16:30 ч./ -  София: 1-ва Тп Кайлъка М. Владая, 600-На/Витоша/ 2, 2а, 3, 601-ва 1, 2а, 8, 3, 4, 6, 2, 721-ва/Витоша/ 6, 5, 1, 4, 14, 10, 12, 8, 722-ра/Витоша/ 2а, 777-ма 8, Александровска/Ил.Манов/, Войводина Могила 81, 101, 87а, 87, 99а, 85, 95, 91, 97а, 97, 99, 89, 83, Войводина Могила 162, 160, 166, Войнишко Въстание 122, 137, 133, 121, 106а, 124, 139, 114, 106, 130, 132, 120, 123, 127, 118, 128, 129, 110, 135а, 119, 135, 125, 112, 108, 131, Д-Р Д.Съселов 2, 2а, Звездица/Георги К.Дим./ 1, 3, Здравец Трафопост /Ул.Кайлъка, Кв.Княжево УПИ I Кв.45 Парк Княжевска Градина, Княжевска/Валентин Андреев/ 25, Люлински път/Народно Въстание/ 3а, 3, 1, 2-А, 2, 2а, Люти Дол 1, 5, 3, 4 Фургон, 1а, 4, 6, 7а, Мала Курия Бул.Цар Борис III, 2, местност Черния Кос Фургон, Поибрене 6 До Алекс. Мост, Поибрене 3, 8, 12, 7, 2, 1а, 10, 2а, 5а, 1, 9, 5, 6, 11, Полк.Стойно Бачийски/Филип 125, Св.Лука/723-та/ 4, 4а, 2, 1, 3, 6, 8, Цар Борис III 359, Цар Борис III, Цар Борис III 428г, Цар Борис III/Девети Септ. местност 10км. №1, Вилна Зона Княжево, 493, Местност 10км.№3, 481, 493а, Местност 10км. №8, Местност 10км. №18, 477, Местност 10км №2а, 489, Местност 10км., 475, 491, Местност 10км, Местност 10км. №3, 467, 485, 479, 471, 483, 473, Местност 10км №3, 469, Цар Борис III/Девети Септ. 430, Цар Борис III/Девети Септ. 475, 441, 463, 455, 453, 455а, 465, 447, 461 Къща, 461, 451, Ъгъла С Ул.Колобрене, 443, Местност 10 Км, 439, 463а, 459, 445, 451 А, Цар Борис III/Девети Септ. 412, 414, 434в, 430, 517, 430а, 519, 420, 410, 515, 468, 404а, 446, 434, 406, 474, 444, 511, 438, 513, Черения Кос/Долната, 404, 434а, 440а, 454, Местност 10км. №23, 436, 432в, 466, 426а, 428а, Местност 10км № 23 Челен Кос, 523, 422, 458, 432а, 521, 402, 442, 464, 428в, 464а, Цар Борис III/Девети Септ. 389, 365, 383, 387, 361, 395, 401, 369, 361 Княжево, 393, 409 А, 1, 403, 379, 399, 359, 385, 367, 377, 391, 405, 397, 375, 401а, Цар Борис III/Девети Септ. 308, 288, 282, 296, 300, 294, 284, 302, 306, 298, 310, 290, Църквище 5а, 10, 5, 7, 1, 2а, 4, 14, 7 Княжево УПИVііі-647, 8, 10а, 7а, 1а, 2

На 05.11.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  София: Цар Борис III/Девети Септ. 218

На 05.11.2019 г. /11:00 - 16:15 ч./   На 08.11.2019 г. /11:00 - 16:15 ч./ -  София: Братя Бъкстон 71, 75 /Вх.Откъм Ул.Майст.Павел От Кр, Бъкстон 67, 79, 77, 71 А, Българска Легия 4 А, 29 А, 36 А, 30а, 11, 35, 7, 17 Б, 23 Гараж 3, 8, 41 А, 32, 39, 24, 6 В, 17, 36, 25, 23, 5, 29, 37, 19, 14а, 2 А, 26, 7 А, 31, 34, 17 А, 41, 6, 16 Б, 6 Б, 33, 27 А, 4, Василашко Езеро 58, Иван Сусанин 62, Крум Попов 26, Майстор Алекси Рилец/664/ 13, 1, 25, 29, 1, 33а, 11, 29, 7, 5, 23, Помпа, 5а, 27, Дзи, 7а, 1, 34, 3, 39, 15, 35а, Ман.Ливади Ул.664/Ул.Род.Извор, 15, 9, 37, 3а, 28, 41, 1а, 35, Майстор Д.Софиянлията/666/ 3, 7, 8, 1, 4, 5, 2, 9, Майстор Мил.Радомирец/667/ 7, 14, 30, 19, 20а, 17а, 15, 4, 20, 16, 13, 22, 25, 26, 21а, 8, 2, 28, 24, 17, 23, 5, 12, 27, 18, 1, 6, 9, 21, Майстор Павел От Кримин/665 19, 18, 4, 22а, 14, 28, 26, 13, 1, 12, 17, 6, 11, 5а, 9, 22, 15, 28, 8, Родопски Извор 75, 102, 98а, 103, 97а, 98, 79, 97, 101, 100, 77, УПИ II-1506, Кв.53, УПИ V-1008 Манастирски Ливади Кв.53

На 06.11.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  София: Александър Пушкин 34

На 07.11.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  София: Мур 21

На 08.11.2019 г. /08:45 - 16:15 ч./ -  София: Кв. Драгалевци Ул. Проф. Александър Райчев, Ул. Гена Димитрова, Ул. Проф. Боян Пенев, Ул. Река Агуля, Ул. Орлов Камък, Ул. Любомир Андрейчин, Ул. 7-ма

На 08.11.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  София: Мур 20 А, Б, 23

Община ВРЪБНИЦА  

На 05.11.2019 г. /09:15 - 12:30 ч./ -  София: Обеля 265, Обеля 2 1 265, С/У 258, 261, 258, 265, До 260, ПИ 68134.2816

Община ИЗГРЕВ  

На 06.11.2019 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  София: Латинка 4

Община ИЛИНДЕН  

На 06.11.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 07.11.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София: Захарна Фабрика 110-То Училище, 3, С/У 110 Оу, 4, 47, 45, 43, 19, Кукуш/Кирил Пчелински/ 1, 2, 1 Прелеза

На 07.11.2019 г. /10:00 - 16:15 ч./ -  София: Илинден 118, Илия Кутев/608/ 118, Коньовица/Мико Папо/ 65, Света Троица/Вълчо Иванов/ 118, 117, Тодор Александров/Н.Цанов/, Цар Симеон 271, Чавдарица/Пандо Типов/ Тп Бл.118

Община ИСКЪР  

На 05.11.2019 г. /09:00 - 15:00 ч./ -  София: Дружба До 108 У Ще, Дружба 1 90, 127, До 92

На 06.11.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Кривина, Общ. Столична: Балабана/Серафим Стойков/ Панчарево, Кв.5 П.V 442, Тодор Радунчев 8 Общ. Панчарево

На 06.11.2019 г. /09:15 - 16:00 ч./ -  София: Дружба 310, Дружба 2 До Бл.311, Искърско Шосе 5

На 07.11.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  София: Дружба 2 До 68 Еспу, До Пазара, Пи-68134.1505.2248.2, Кв.3

На 07.11.2019 г. /09:15 - 16:00 ч./ -  София: Дружба 2 Пазар, До 252, С/У 252, До Пазара

На 09.11.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Кривина, Общ. Столична: Розова Градина/Георги Димит 8, Тодор Радунчев 7, УПИ I-619, Кв.59, УПИ-617 Кв. 59

Община КРАСНО СЕЛО  

На 05.11.2019 г. /10:30 - 15:00 ч./ -  София: Черна Вода, 22, 24, 26, 28, 15, 17, Черна Вода Вм, Гебедже 8, 9, 11, Гебедже 6, 10, Кюстенджа Кюстенджа 7.10, Х.Поляна 55вх Б 57., Х.Поляна 59 и Вм Ул.Кюстенджа, Хризантема 15, 17 Вм

На 04.11.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София: 20-ти Април 11, 12, 16, Ген. Скобелев 52, 46, 54, 65, 67, 69, 77, Ген. Стефан Тошев/Д.Зехтинко 1-9, Завалска Китка 6, Иван Йончев 1, 3, 5, 6, Княгиня Клементина/Д.Милано 39-41, Красно Село 198, 1 198, Лайош Кошут 1, 16, 27, Македония 1, 13, 17, 31, 33, Прага 2, 6, 10, 14, 18, Христо Ботев 3, 13, 17, 27, 33, 35, 31, Царица Елеонора/Коста Пе 14, 23а, 17

На 05.11.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София: Баба Илийца 2, 42, 95, Балканджи Йово 32, Балчик 8, Гебедже 1, 3, Житница 9, 9б, Кюстенджа 6, 8, Славия/Девети Септември/ 7, 13, 16, 36, Съвет на Европа/Черна Вода/ 15, Хайдушка Поляна Кафе-Градина, 32, Цар Борис III/Девети Септ. 110, 56, 60-64, 74-76, 92, 102, 124

На 06.11.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София: Баба Илийца 2, Бл.40, 80а, Ген. Скобелев 1, 5, 7, 4, 6, 21, 35, Гоце Делчев/Жк Емил Марков/ Бл.53е, 13е, Княз Борис I 9, 24, 25, 30, 40, Красно Село 185, 182, 186, 189, 181, Манастирски Ливади Бл.10, 21, 48, 12а, Петър Парчевич 12, 14, 20, 22-24, 26, 32, 34, 38

На 06.11.2019 г. /10:30 - 15:00 ч./ -  София: Хайдушка Поляна 28, Хайдушка Поляна 28

На 07.11.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София: Братя Бъкстон 8, 24, 31б, Ген. Стефан Тошев/Д.Зехтинко 15, Дамян Груев/Ген.Христо Миха 14, 16, 44, 7, 13, 21, 42, Дечко Йорданов 3, 36, Казбек 1, 8, Княгиня Клементина/Д.Милано 1, 4, 6, Красно Село 3, 5, 7, 184, 188, 189, 195, Пирински Проход 5а, 24, 24а, Тодор Каблешков 13, 37, 35

На 07.11.2019 г. /09:30 - 15:00 ч./ -  София: Ж.К.Лагера Бл.42, 43, Лагера УПИ XI-900, Кв.53, 42, 43, Лагера Бл.42, 43

На 08.11.2019 г. /10:30 - 15:00 ч./ -  София: Лагера Бл.80б, Христо Матов/Дочо Михайлов/ 9 Строителство

Община КРЕМИКОВЦИ  

На 04.11.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  София: 30-та/Враждебна/ 70, 25, Идент.68134.8628.86, 68, 33, 41, 66, 35, 37-ма/Враждебна/ 1, 4, 40-та/Враждебна/ 33, 32, 29, 27, 30а, 23, 25, 30, 31б, 21, 31, 41-ва/Враждебна/ 14а, 7, 30, 26, 19, 18, 28, 21, 1б, 23, 1а, 34, 32, 15, 27, 14, 22, 12, 13, 11, 10, 1, 16, 24, 20, 9, 5, 29, 25, 42-ра/Враждебна/ 3, 1, 1а, 5, 43-та/Враждебна/ 1, 2, 4, 44-та/Враждебна/ 5, 7, 3, 4, 6, 45-та/Враждебна/ 9, 5, 15, 4, 10, 13, 17, 8, 1, 13а, 6б, 2, 2а, 11, 3, 46-та/Враждебна/ 35, 31, 41, 22, 24, 26, 18, 37 Къща, 27, 21, 33, 29, 39, 30, 28, 47-ма/Враждебна/ 26, 29, 31, 30, 17, 23, 27, 22, 28, 33, 19, 20, 32, 16, 24, 14, 19 Р-Ца, 20а, 18, 25, 48-ма/Враждебна/ 1, 49-та/Враждебна/ 5, 3, 50-та/Враждебна/ 3, 12, 14, 10, 5, 8, 15, 9, 7, 1, 13, 11, 59-та/Враждебна/ 12, 6, 4, 8, 2, 3, 1, 5, 10, 12а, 7, 68134, 8624, 25*, 8-ма /Враждебна/ 97, 86, 76, 74, 92, 80, 90, 94, 89, 82, 84, 102, 100, 99, 70, 104, 89а, 93, 88, 78, 95, 91, 92 Колелото, 8-ма /Драгалевци/ Ул.37-ма, Ботевградско Шосе/Мизия/, Враждебна Ул.8 ПИ 976, Кв.1, ПИ 68134.8624.285, М. Песеко, 22а Ул.41, УПИ ХVI-835, 836, Кв.13, УПИ-Ix, Кв.2 Кв.Враждебна

На 06.11.2019 г. /08:45 - 16:30 ч./ -  София: Батарея 50, 57а, 58а, 56а, 56, 55, 101, 102, 45а, 51, 55а, 55б, 53, 52а, 55в, 54, 69а, 61, 52, 62, 88, 62а, 103, 59, 100, 27, 57, Ботевградско Шосе/Мизия/ 316 В.Помпа, 33, 361, 58, 455, 34, 300, П-Л 71, 51, 316, 35, 28, 441, 85, Враждебна При Караулката, Стопански Двор, С/У Ботевгр.Шосе 62, Парцел379-Водна Помпа, Ул.Кривински път №6, Кв.Враждебна М.Батареята УПИ VII-1939, Кв.4 ПИ 68134.8555.1939, Кремиковско Шосе 6, Махала Япаджа 8а, 13, 24 До Ситроен, Склад За Търговия, 8, Нова Враждебна Кривинско Шосе, Стопански Двор, Челопешко Шосе 4, Япаджа 11а

На 08.11.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Желява: 24-ти Май/Георги Димитров/ 55 Вила, 34, 30, 1 Тп-Желява 2 Стълб 26, 48, 1, 27, Бене Цендин/Мургаш/ 63, №19, 69, 1, 53, 6, 14, 8, 7а, 4, Благой Тодоров/9 Септември/ 1 Къща, Васил Левски 16а, 25, 16, Ген.Николай Желявски/1 Май/ 30, 6, 10, местност Добри Дол 2 Вила, местност Лозята, Никола Петков/Карло Шабанск 22, 28, 26, Стара Планина 6, Стефан Караджа 4

Община ЛОЗЕНЕЦ  

На 04.11.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  София: Нелсън Мандела, Светослав Минков, Черни Връх

На 05.11.2019 г. /14:30 - 16:00 ч./ -  София: Симеоновско Шосе/Вол.Шосе/ 112, 112а 116, 110 В Вх А, Б, В.Гет Болница

На 06.11.2019 г. /09:00 - 14:00 ч./ -  София: Акад.Иван Буреш №23, 18, 21, 19, 16, 14, 17;, Арарат № 4, 12, 14, 16, 18, 20, Ул.Георги Янакиев №2, 2а, 3, 3а, 4;, Флора Кънева №15в, Къща От 1 До 11, 15б, 18; Частно Училище

На 06.11.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  София: Акад.Вера Мутафчиева, Асен Йорданов/486-та/, Иван Андонов/491-ва/, Нелсън Мандела, Проф. Милчо Лалков / Лозенец /, Проф.Марин Големинов/485/

На 06.11.2019 г. /14:30 - 16:00 ч./ -  София: Ул. Поф. Станчо Ваклинов 9 - Къщи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8:

На 07.11.2019 г. /09:00 - 13:00 ч./ -  София: Д-Р Миньо Стоянов /Кръстова Вада/ 2, 2 Котелно, Черни Връх 69, 107-Склад Отоплителна Техника

На 07.11.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  София: Акад.Вера Мутафчиева, Асен Йорданов/486-та/, Проф. Милчо Лалков / Лозенец /, Черни Връх

На 07.11.2019 г. /13:30 - 15:30 ч./ -  София: Черни Връх 77

На 08.11.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ -  София: Проф. Милчо Лалков / Лозенец / № 23, 25, 27; Дерма Вита Клиник

На 08.11.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София: Бигла 33, 36, Ворино/Ат.Дамянов/ 3, 11, 40, Кораб Планина/Илия Филипов/ 15, 21, 25, 31, 33, Криволак 34, 55, 48, Крум Попов 34, 39,, Майор Томпсън 117, 118, Манастирски Ливади Бл.12, 10, 18, 29, 31, 76, 20, Персенк 7, 22, 24, Трепетлика 14, 16

Община МЛАДОСТ  

На 04.11.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  София: Младост 2 Блок 242 Вх Б

На 05.11.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  София: Младост 2 Блок 242 Вх 4

На 06.11.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 07.11.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  София: Младост 2 Блок 245 Вх 1

На 06.11.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Панчарево: 55419.6702.289 М.Детски Град, 55419.6703.152 Ул.Симеоновско Шосе, 55419.6703.270, 68134.6723.147, Детски Град Строително Табло, Фургон, Лъката Строителство, Водна Помпа, М. Градина ПИ 68134.6722.74, М.Лозето-Знаме на Мира УПИ II-189, Кв.1/Пи 68134.6722.8, Местн.Лъката, Самоковско Шосе Склад За Строителни Материали, 167, 110, Тенис Корт, Лозето, Черешова Градина 1, 3а, 3

На 06.11.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  София: Горубляне ПИ 68134.6722.39, Крайречна 5, 10 А, 1 А, 3, 12, 10, Крушите 1, 3, 5, 7, 9, Лазар Плачков 4, 5, 8, 3, 7, 1, 2, 6, 6 А, 7а, Малина / Горубляне 1, 5, Градина Изток, 27, 3, Околовръстен път 11, 8, 290, 323, 9, 10, 319, 12, 7, 6, До Кпп За Панчарево, Самоковско Шосе До Бензиностанция Омв В Поко, 97, 82, 149, 97 А, 87, 99 Горубляне, 101, 107, Царица 14, 12, Черешова Градина

На 08.11.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  София: Младост 2 Блок 292

Община НАДЕЖДА  

На 05.11.2019 г. /09:00 - 13:00 ч./ -  Нови Искър: Додо Наков/Георги Токев/ Бивше Ткзс, Искърско Дефиле 31, Победа 33

На 05.11.2019 г. /09:00 - 13:00 ч./ -  София: Владимир Конев / Требич 8, Павел Венков / Требич 18, Кв. Славовица Бившо Ткзс

На 07.11.2019 г. /08:45 - 16:15 ч./ -  София: Любородие/Комунист/ До 103, Надежда 1 Тп До Бл.103 и 104, О 104, 104

На 05.11.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  София: Надежда 2 271 Вх-Б, В,, 272 Вх-Д, Е, З, И, Й

Община ОБОРИЩЕ  

На 06.11.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  София: Сердика 6, 18

На 07.11.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  София: Г.Бенковски 32, 42, 44,, Княз Александър Дондуков 47

Община ОВЧА КУПЕЛ  

На 05.11.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София: Буен Поток 27, 20, 18, 25, 15, 12, 14, 33, 23, 10, 31, 16, 21, 9, 19, 17, 29, 22, 8, В.З. Горна Баня, УПИ І-707, Кв.3, В.З.Горна Баня УПИ II-4330, 2123 Кв.11а, Велик Завет 10, 20, 23, 21, 18, 11, 17, 14, 16, 12, 15, 19, Войнишка Песен 21, 14, Горна Баня Кв.14, Доброволец 2, Дъга 4, 10, 7, 8, 16, 14, 7а, 5, 12, 3, 20, 21, 6, 4а, 2, Ехо 34, 14, УПИ Vіі-8, 10, 28, 24, 18, 22, 16, 20, 12, Каменист път 5, 13а, 7, 2, 4, 11, 3, 13, Кристал 5, 18, 26а, 2, 24, 3, 1, 14, 26, 20, 3а, 6, 4, 12, 10, 28, 22, 30 и Дъга, Лазурно Утро 8, 2, 6, 5, 3а, 9, 4а, 3, 11, 4, Люлинско Поточе 2, Маркова Баня 5а, 19, 3, 17, 20, 14, 2, 6, 10, 12, 26, 5, 18, 4, 16, 8, 1, Мечово Усое 26, 24, 28, 27, Мечта 15, Нестинарка 2, Овча Купел В.З.Горна Баня, Патриот 9а, 1, 2, 6а, 5, 3, 7, 4, 9, Пладнище/Рилски Партизани/ 12, 8, 6, 19, 18, 5б, 11, 28, 14, 2а, 15, 1, 21, 10, 13, 25, 23, 2, Ул.Пладнище и Ул.Дъга, 20, 9, 4, 16, 26, 35а, 7, 17, 3, Равнище/Кънчо Стоилов/ 39, 29, Чардаклия 28, 8, 27, 2, 3, 22, 4, 23, 5, 25, 1, 20, 7

Община ПАНЧАРЕВО  

На 06.11.2019 г. /08:15 - 16:30 ч./   На 07.11.2019 г. /08:15 - 16:30 ч./ -  Бистрица, Общ. Столична: 3-ти Март

На 06.11.2019 г. /08:30 - 17:00 ч./   На 07.11.2019 г. /08:30 - 17:00 ч./ -  Бистрица, Общ. Столична: 3-ти Март, Буйновско Ждрело 24 Вила, 24 Вила, 24 Вила, 24 Вила, В.З Калугерово Ливаде, В.З.Калугерово Ливаде ПИ 3202, В.З.Шумако УПИ ХVііі-2976, Кв.2, Вилна Зона Калфин Дол Вила, 34 Ул.1-ва, М Калугерово Ливаде, Вилна Зона Шумако, М.Калугерица, М.Калугерица ПИ 2162, М.Калугерица УПИ 2433; ПИ 04234.6938.2433.

На 06.11.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 07.11.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Герман: 14831, 6506, 427, 14831.6506.417/14831.6506.418, 14831.6506.420 В.З Терасите, 14831.6506.421, 14831.6507.2468, 14831.6507.42, 14831.6507.5534 местност Терасите, 14831.6540.28 Приемник на Ел.Енергия, 14831.6541.652, 425 М. Терасите, В.З. Терасите ПИ 14831.6506.393, Герман, М. Смреката, М.Терасите ПИ 14831.6505.430, Месност Терасите, местност Зимника Къща, Вила, местност Смреката 6, 11, ПИ 7, местност Терасите ПИ 14831.6507.1, Пи-14831.6506.5357.1, УПИ14831л6506л429, Хан Аспарух/29-та/ 1, Явор/9-та/

На 06.11.2019 г. /08:30 - 17:00 ч./   На 07.11.2019 г. /08:30 - 17:00 ч./ -  Панчарево: 04234.6930.61, В.З Шумако, II-167, 236, Кв.6-,, Калфин Дол, 28

На 06.11.2019 г. /08:30 - 17:00 ч./   На 07.11.2019 г. /08:30 - 17:00 ч./ -  София: 1-ва 18а, 22 В.З.Калфин Дол-Бистрица, 27 Ул.1-ва Отклонение Кв.4, 2-ра /Кв.Мал.Долина-Студентски Град/ №9, 71-ва /Кв.Симеоново/ 74, 74-та 12, Бистрица М. Калугерово Ливаде, В.З. Калфин Дол Ул. Полежан, В.З. Калфин Дол, Ул. Правец, В.З.Калфин Дол ПИ 11985, Вилна Зона Калфин Дол, Зелен Бор /Кв. Симеоново/ 10, 15, 8, 13, 17, 7, 2, 4, 3, 6, 9, 12, 11, Калугерица С.Бистрица, Вила, М.Калфин Дол УПИ I-175 Кв.20, Манастирски Ливади Вила, Симеоново 21-24 Калугерско Ливаде, Симеоновско Шосе 204, Симеоновско Шосе/Вол.Шосе/ Вила, 14 Калфин Дол, 412, Вила, 232, 204а, 242, 234, 384, 230, 218, 267, 222, 202, 269, 220, 216, 208, 234а, 238, 233, 206, 200, 212, 237, С/У Ул1, Синьо Лято/1-ва/ /Кв. Симеоново/ 16, 34, 8, 24, 12, 10, 5, 9, 6, 28, 4, Шумако / Симеоново В.З.Калфин Дол УПИ Іх Кв.1, 12, 15, 17, Вила №18, Вила, УПИ CxII, УПИ 10, Къща, Вила, Бистрица - Калфин Дол, Вила

На 06.11.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 07.11.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  София: Самоковско Шосе 32а

На 06.11.2019 г. /08:15 - 16:30 ч./   На 07.11.2019 г. /08:15 - 16:30 ч./ -  София: Симеоновско Шосе 271

Община ПОДУЯНЕ  

На 07.11.2019 г. /09:30 - 10:30 ч./ -  София: Хаджи Димитър Бл.33

На 09.11.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  София: Емануил Васкидович 51

Община СЕРДИКА  

На 04.11.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  София: Надежда 322 Вх-В, Г, Тец-София Бл.3

На 08.11.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  София: Будапеща 78, 88, Г.С.Раковски 21, 31,, Клокотница 2, 4

Община СЛАТИНА  

На 04.11.2019 г. /09:30 - 10:30 ч./ -  София: Акад.Никола Обрешков/Ф.Козо 7 Вх.А, В, Хемус Бл.61 Вх.Б

На 05.11.2019 г. /09:30 - 10:30 ч./ -  София: Цветан Радославов/Лазар Ста Бл.251 Вх.В, Г

На 06.11.2019 г. /09:30 - 10:30 ч./ -  София: Слатина Бл.31а

На 08.11.2019 г. /09:30 - 10:30 ч./ -  София: Николай Коперник Бл.45 Вх.Б

Община СРЕДЕЦ  

На 06.11.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  София: Любен Каравелов 29, 35, 33, 31, 27, 25, 21, 19, 17

На 08.11.2019 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  София: Иван Вазов 11

На 09.11.2019 г. /09:00 - 18:00 ч./ -  София: Народно Събрание 1, Народно Събрание 1

Община СТУДЕНТСКИ ГРАД  

На 04.11.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 05.11.2019 г. /08:30 - 16:15 ч./ -  София: Малинова Долина 1, София Парк 87, 89, 88, 83, 82, 80, Уо, 74, 81, 85, 84, 86, 74, 75, 76

На 06.11.2019 г. /08:30 - 16:15 ч./   На 07.11.2019 г. /08:30 - 16:15 ч./   На 08.11.2019 г. /08:30 - 16:15 ч./ -  София: Малинова Долина В.З. Малинова Долина-Бункера 1, Р-Н Витоша, В.З. Малинова Долина-Бункера 1, София Парк 67, Уо, 16, 60, 55, 11 11, 64, Паркинг/12-Р Къщи, 66, 56, 57, 65, 59, 10, 9, 14, 54 54, 18, 68, 61, 13 13, 15, 62, 63, 58, 9, 12 12

На 07.11.2019 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  София: 21-ви Век 30

Община ТРИАДИЦА  

На 05.11.2019 г. /09:00 - 13:00 ч./ -  София: Ул. Асен Йорданов №58 Вх. А, Б, В;

На 05.11.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  София: Арарат, Проф. Милчо Лалков / Лозенец /, Флора Кънева

На 05.11.2019 г. /09:15 - 14:00 ч./ -  София: Ген. Иван Колев/489/ 7а, Рангел Вълчанов 10а 4, 10 Блок 3, 10, 10 2, 8, 10 3, УПИ XII-659, Кв.61 М.Кръстова Вада

На 05.11.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ -  София: Асен Йорданов/486-та/ 73, Сашо Николов-Сладура/483-та 7

На 06.11.2019 г. /08:45 - 14:00 ч./ -  София: Кръстова Вада 5, 1, 4, Нелсън Мандела 13д, 13г 3

На 07.11.2019 г. /12:00 - 16:00 ч./ -  София: Емилиян Станев/490/ 1б

На 08.11.2019 г. /09:00 - 13:00 ч./ -  София: Акад.Вера Мутафчиева 7

На 08.11.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  София: Акад.Вера Мутафчиева, Асен Йорданов/486-та/, Емилиян Станев/490/, местност Кръстова Вада, Проф.Марин Големинов/485/, Рангел Вълчанов, Черни Връх

На 08.11.2019 г. /12:30 - 16:00 ч./ -  София: 488-ма/Триядица/ 3а, 15, Асен Йорданов/486-та/ 26, Гатьо Шишков/492-ра/ 6а, 7, УПИ 1914 Кв.56, 2, 6, 14, 12, 27, 8а, 11, 8, 10а, 10, 9б, 4, 23, 2а, №7, 13, 9, 15, Емилиян Станев/490/ 30, 30а, Иван Андонов/491-ва/ 5, 9, 8, 1, 4б, 3а, 10, 2а, 1а, 4а, 8б, 4, 3, 6, 7, 2б, местност Кръстова Вада Ул.492, Автосервиз, Кв. 142, Ул.Сребърна 28, П-Л318 Кв.52, Н.Крушкин Чолака 7, 7а., Сребърна/Първомайска/ 2, 27, 22, 116

На 08.11.2019 г. /14:00 - 16:00 ч./ -  София: България 1 Подлез Ндк, Фитнес, Бинго Зала Нова, Ресторант Subway, Ресторант Кривото, Магазини, Билетен Центъ Магазини, Цктон, Фонтани, Цветарница, Филатерия, Суши Стар.Билетен Център

На 09.11.2019 г. /09:00 - 14:15 ч./ -  София: Позитано 9, 9а, 7,, Три Уши/Адалберт Антонов/ 10, 8, 4, 6, 10а

Времето в София

Въздухът в София

Присъединете се
към нашата общност
във Вайбър

viber-button

Анкета

Трябва ли да има Книжен пазар на Славейков?
 • Да, ембламатично е (14%, 700 Гласове)
 • Да, празно изглежда без книжен пазар (3%, 144 Гласове)
 • Не, има толкова книжарници наоколо (32%, 1644 Гласове)
 • Не, така ми харесва повече (51%, 2569 Гласове)
 • Не мога да преценя (0%, 15 Гласове)
Общо гласували: 5072 Обратно към гласуване

Фиксинг на БНБ

 • EUR
  1.95583
 • GBP
  2.19386
 • USD
  1.72594
 • CAD
  1.30991
 • CHF
  1.72731
 • JPY
  1.51968
Реклама

Виц на седмицата Виж Още

Защо в София пукат гумите на варненци?

Защото им се диша свеж морски въздух.

Късмет на деня

Обърнете повече внимание на вътрешната красота днес – кожен салон, затоплящи се седалки, климатроник …

Коментари

Реклама

Последни

Реклама

Виж също

close

Движението по "Г. М. Димитров" е в една лента заради ремонт...

Шофьорите да карат внимателно по столичния бул. "Г. М. Димитров". Пътят е мокър, хлъзгав, а има и ремонт, видя Столица.b...

Прочети още keyboard_arrow_right