Планирани присъединявания на ЧЕЗ за София и София-област за периода 4-8 май

Планирани присъединявания на ЧЕЗ за София и София- област за периода 4-8 ма

Снимка: Столица.bg, Зорница Митин

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД не извършва планирани ремонти  по електроразпределителната мрежа oт 15.03.2020 г. Компанията осъществява единствено аварийни и превантивни ремонти по спешност и в условия на извънредно положение, за да поддържа надеждна и качествена услуга. В дружеството, обаче, продължават да постъпват искания за включване към електроразпределителната мрежа на обекти на граждани и фирми, които са провели последователно и законосъобразно всички процедури и са сключили съответните договори за присъединяване.

Неизпълнението на подобни ангажименти от страна на дружеството може да доведе до икономически вреди, загуби на работни места, битови неудобства и др. Тъй като включването на обектите към мрежата изисква временни прекъсвания на електрозахранването, компанията реорганизира своята дейност и мобилизира служители за работа през нощта, за да не смущава ежедневието на потребителите. Прекъсванията за присъединяване на нови обекти през периода 04-08 май  2020 г., включително, ще се извършват в малките часове на денонощието – между 01:00 ч. и 05:00 ч., когато ще засегнат възможно най-малък брой активни потребители на електроенергия. Няма да се прекъсва услугата за болници, институции и администрации с обществена значимост.

  София-Град

Община Кремиковци  

На 08.05.2020 г. /04:31 - 05:30 ч./ -  Горни Богров:   16448, 16448.7804.276, ул. Гробарска  14, ул. Рендова /Толбухин/  2, ул. Хан Богров Ханове, 22, 15 ГТП,11 Стопански двор, Търговски обект, Хановете, ПИ 16448.7722.668,  Стопански двор Парцел V, Вторични Суровини

На 08.05.2020 г. /04:31 - 05:30 ч./ -  Долни Богров:  1  1, ПИ 22307.7947.1

На 08.05.2020 г. /04:31 - 05:30 ч./ -  София:   Долни Богров  20 Хан Богров, Кв. Горни Богров, Бившо ТКЗС  , Кремиковци,  Хан Горни Богров, ПИ 16448,7840,17, Местност Г. Богров УПИ I-38, 39 Кв.12 Г.Богров, ул. Христо Ботев  34,   Ханове /М.Голомендра/

 Община Сердика  

За Периода 04-05.05.2020 г. /01:46 - 05:16 ч./ -  София:   Рожен  119 ТП 2

София-Област

Община Ботевград  

На 04.05.2020 г. /02:16 - 03:16 ч./   На 05.05.2020 г. /02:16 - 03:16 ч./ -  Ботевград:   ул. Армеец, ул. Ботева Чета  5, ул. България  24, 20в, 25, ул. Витиня,  Почивна станция, 55, до сграда ТКЗС,  Краварник, Зелена бара, Зелин д-р Асен Златаров  70, Вила, Индустриална зона  ІI-Подем, Индустриална зона Микроелектроника, Курорт Зелин, Литаковско Шосе  1, Пик,   Портал, Ловен дом, Канцеларий, Вила

На 04.05.2020 г. /02:16 - 03:16 ч./   На 05.05.2020 г. /02:16 - 03:16 ч./ -  Врачеш:   ул. Александър Стамболийски  10, 2, 8, 6, 1, 5, 3, 1, 14, 12, 9, 7, 11, ул. Ален Мак  1, 2, 4, 1а, ул. Баба Вида  8, 6 , 4, 2, 5, 7, 1, 10, ул. Баба Тонка  2, 6, 3, 7, 8, 1, 2а, Бела  Трафопост, ул. Бор  1, 2, 8, 4, ул. Будиовград  12, 2, 5, 1, 16 а, 6, 10, 8, ул. Бузлуджа  1, 4, 6, 2, 3, 93, 62а, 149, 71, 83, 123, 117, 67, 88, 82, 109, 77, 73, 147, 102, 103, 79, 78, 106, 72, 92, 69, 143, 145, 129, 99, 131, 89, 91, 141, 76, 65, 62, 119, 100, 82а, 101, 105, 68, 74, 127, 115, 96, 86, 53, 70, 80, 104, 75, 81, 90, 133, 85, 151, 94, 66, 97, 64, 111, 84, 87, 50, 63, 50, 35, 57, 59, 45, 47, 56, 60, 44, 43, 40, 61, 52, 39, 42, 48, 37, 55, 53, 41, 54, 58, 33, 49, 13, 30, 31, 27, 23, 38, 25, 15, 24, 32, 29, 21, 12, 10, 11, 14, 18, 9, 7, 34, 28, 22, 19, 20, 36, 16, 5, 17, ул. Васил Левски  29, 32, 35, 33, 26, 31, 27, 30, 5, 16, 6, 2, 25, 10, 22, 7, 12, 1, 8, 28, 11, 23, 24, 20, 4, 15, 26, 19, 3, 14, 21, 13, 17, 36, 41, 39, 47, 44, 45, 32, 46, 37, 42, 35, 38, 34, ул. Витиня  31, 21, 26, 10, 34, 29, 20, 13, 15, 12, 33, 38, 40, 9а, 27, 23, 17, 11, 9, 36, 25, 19, 22, 14, 16, 24, 32, 22, 7, 1, 8, 5, 3, 6, 2, ул. Възраждане  3, 1, 2, 6а, ул. Гео Милев  2, 6, 13, 11, 10, 12, 8, 18, 4, 9, ул. Георги Бенковски  8, 5, 15, 11, 13, 9, 6, 4, 3, 2, 1, ул. Горски Пътник  12, 23, 29, 36, 11, 3, 1, 10, 15а, 18, 16б, 4, 17, 9, 31, 19, 27, 16, ул. Гурко  17, 28, 46, 8, 5, 10, 22, 32, 42, 7, 3, 44, 2, 48, 54, 24, 26, 19, 12, 15а, 31, 20, 15, 14, 18, 29, 11, 6, 40, 34, 52, 30, 23, 27, 13, 50, 78, 66, 67, 56, 71, 41, 63, 45, 73, 80, 57, 74, 49, 58, 70, 43, 47, 37, 72, 53, 82, 68, ул. Дунав  14, 1, 3, 6, 7, 10, 9, 16, 8, 12, 5, 4, 2, 11, 19, 17, ул. Еделвайс  2, 4, 7, 6, 10, 3, 1, ул. Захари Стоянов (Петър Янков  19, 40, 54, 50, 13, 29, 10, 38, 27, 22, 5б, 25, 52, 24, 17, 12, 36, 37, 33, 15, 3, 31, 28, 42, 2, 21, 35, 34, 11, 19, 16, 32, 5а, 20, 5, 23, 18, 30, 1, 44, 48, 7, 18, 8, 26, 6, 9, 2, 4, ул. Зеленград  7, 2, 5, 3, 4, 12, 1, 10, 8, 6, 14, ул. Ивайло  4, 6, 12, 11, 3, 9, 10, 2, 116, 7, 8, 14, ул. Иван Вазов  14, 3, 2, 6, 7, 10, 16, 13, 9, 8, 4, 11, 5, ул. Иглика  2, 1, 15, 7, 19, 9, 3, 21, 11, 4, ул. Извор  1,9, извън регулация до с. Врачеш, ул. Калето  22, 35, 20, 18, 29, 33, 19, 27, 20а, 25а, 24, 31, 13, 11, 5, 8, 10, 9, 4, 3, 6, 1, ул. Кирил и Методий  7, 4, 5, 8, 14, 2, 6, 10, 1, ул. Кокиче  1, 5, ул. Кольо Видин  11, 1, 17, 8, 14, 4а, 12, 6, 2, 7, 9, 15, 4, 21, 5, ул. Люляк  10, 1, 3, 12, 6, 2а, 5, 7, 2, Майстор Вуно Марков  36в, 21, 32, 8, 34, 18, 22, 12, 4, 23, 30, 24, 2, 19, 20а, 20, 36б, 26, 25, 15, 27, 10, 16, 5, 6, 1, 36, 36а, 34а, ул. Малчика  2, 3, 1, 4, 6, ул. Манастирска  27 А, 1, 3,Фургон, Вила, 2, ул. Мерощица, ул. Мургаш  21, 22, 41, 18, 33, 7, 45, 9, 5, 1, 26, 13, 16, 23, 29, 36, 3, 38, 15, 11, 4, 31, 28, 46, 20, 37, 51, 12, 14, 35, 24, 47, 49, 19, 2, ул. Оборище  14, 1, 6, 10, 14, 5, 8, 2, 12, 1, 3, 7, 13, ул. Околчица  6, 5, 7, 12, 5, 4, ул. Опълченска (Яташка)  2, 3, ул. Орлово Гнездо  4, 3, 10, 5, 8, 143, 6, 2, ул.Освобождение (9-Ти Септември)  1, 5, 4а, 3, 5а, 1, 5, 4, 2, 11, 16, 6б, 7, 8, 5, 14, 15, 12, 19, 6, 17, 21, 22, 13, 20, 18, 4, 9, 12, ул. Отец Пайсий  2, 4, 9, 7, 3, 5, ул. Патриарх Евтимий (Д.Гълъбов)  23, 13, 24, 25, 22, 9, 21, 20, 27, 26, 2, 10, 5, 4, 12, 66, 19, 1, 28, 29, 7, 11, 16, 15, 14-16, 58, 59, 46, 52, 41, 53, 47, 57, 58, 39, 46, 59, 49, 42, 48, 56, 51, 55, 45, 50, 43, 34, 32, 27, 37, 40, 33, 36, 35, 43, 30, 38,  Плиска  5, 2, 4, 6, 8,  Победа  5, 3, 2, 1б, 6, 4, 7, 3,  Преслав  9, 7, 4, 6, 5, 1, 3, 8, 10, 2, 9, ул. Първенец  31, 16, 25, 4, 6, 33, 13, 5, 1, 14, 23, 11, 3, 12 2, 19, 18, 17, 22, 10, 7, 15, ул. Първи Май  5, 1, 6, 8, 7, ул. Радовец  1, ул. Райна Княгиня (Вела Пеева)  1, 2, 3, 6, 2, 4, ул. Розова Долина  17, 8, 14, 11, 5, 3, 7, 13, 25, 17, 10, 21, 15, 23, 19, 2, 6, 4, 1, 3, ул. Севаст Огнян (Партизанска)  6, 4, 35, 6, 3, 1, ул. Синчец  9, 11, 19, 7, 15, 18, 6, 21, 12, 20, 17, 16, 10, 14, 13, 1, 3, 2, 5, 4а, 4, ул. Славейков (Васил Коларов)  2, 8, 4, 2, 2а, 3, ул. Софрони Врачански  1, 3, 6, 2, 9, 4, 7, 8, 5, ул. Стара Планина  48, 9, 44, 40, 11, 29, 46, 12, 3, 7, 6, 10, 18, 28, 30, 25, 26, 1, 14, 16, 24, 5, 19, 11а, 2, 9, 32, 23, 17, 4, 13, 20, 15, 8,  ул. Страншки Рът  2, 12, 4, 6, 10, 5, 8, ул. Съединение (Рада Докова)  3, 2, 1, 11, 17, 1, ул. Съединение (Радка Докова)  1, 13, 7, 10, 4, 8, 5, 9, ул. Теменуга  17, ул. Гараж, 28, 20, 30, 26, 10, 17, 12, 32, 8, 16, 11, 46, 16, 12, 3, 5, 7, 9, 38, 36, 40, ул. Трети Март (Иван Гълъбов)  134, 204, 2, 191а, 182а, 168, 165, 176, 156, 188а, 178, 190, 164, 180, 189, 1980, 151, 214, 181, 155, 161, 162, 196, 166, 153, 207, 173, 206, 175, 158, 195, 154, 197, 152, 205, 215, 174, 160, 188, 216, 186, 208, 231, 184, 179, 169, 199, 193, 225, 157, 142, 227, 159, 201, 210, 163, 146, 177, 221, 148, 194, 172, 218, 212, 144, 200, 170, 182, 167, 149, 171, 204, 183, 150, 187, 213, 223, 134, 70, 105, 125, 120, 91а, 115, 85, 117, 136, 74, 137, 126, 111, 96, 128, 141, 93, 110, 79, 1251а, 92, 80, 106, 121, 108, 73, 104, 102, 130, 89, 100, 83, 101, 98, 109, 131, 66, 97, 94, 78, 132, 123, 68, 76, 112, 84, 88, 62, 124, 147, 91, 87, 122, 77, 145, 90, 119, 75, 118, 138, 127, 116, 107, 81, 103, 135, 114, 82, 140, 129, 143, 72, 86, 91в, 6, 35, 42, 10, 26, 1д, 5, 34, 24а, 33, 29, 36, 8, 39, 1 В, 38, 37, 1

На 04.05.2020 г. /02:16 - 03:16 ч./   На 05.05.2020 г. /02:16 - 03:16 ч./ -  Литаково: ул.  3-ти март  1, 6, 4, 8, ул. Антон Младенов  12, 2, 10, 1, 3, ул. Архангела (Петко Буковански)   3, 7, 2, 5,  ул. Баба Тонка (Баба Кула)  5, 7, 6, 4, 2, 1, ул. Бачо Киро  6, 2, ул. Боговина  6, 2, 1, 22, 16, 14, 92, 10, 90, 81, 88, 67, 59, 71, 63, 57, 61, 68, 70, 49, 72, 82, 64, 57, 80, 66, 36, 25, 55, 35, 41, 51, 45, 25, 35, ул. Бойчо Огнянов  2, 6, ул. Брезовица  5, 18, 6, 4, 7, 2, ул. Бузлуджа  5, 9, 2, 15, ул.  Васил Левски  6, 4, 2, 1, ул. Велчова Завера (Илия Шопов)  18, 12, 1, 7, 16, 14, 10, 4,  ул. Воденицата  2, 3, 1, ул.  Вуто Койчев  12, 3, 8, 11, 5, 2, 9, 6, 10, 14, ул. Възраждане  6, 9, 2, 8, 95, 4, 10, ул. Възход  17, 12, 19, 1, 10, 11, 21, 7, 4, 9, 13, 3, 2, ул. Вълчи Град  5, 1, 8, 10, 34, 30,  ул. Генерал Клод  10, 24, 28, 7, 11, 5, 22, 26, 13, 18, 19, 11а, 6, 14, 15, 4, ул. Генерал Похитонов  15, 17, 20, 2, 14, 16, 9, 7, 6, 4, 10, ул. Гено Люташки (Вацо Люташки)  2, 3, ул.  Георги Бенковски (Г.Димитров)  22, 24, 3, 5, 1, 21, 28, 23, 12, 11, 25, 17, 29, 19, 22, 8, 15, 4, 30, 26,  Георги Раковски (Д.Терзийски)  6, 18, 2, 8, 7, 12, 13, 14, 3, 15, 10, ул. Димитър Икономов  7, 4, 9, 2, 1, ул. Дядо Иван (Ванюша)  2, 4, ул. Една Българка (М.Найденова)  4, 7, 1, 13, 11, 2, 5, 15, 82а, ул. Захари Стоянов  2а, 2,  ул. Иван Вазов (Ангел Миновски)  9, 26, 6, 19, 8, 3, 1, 11, 10, 20, 12, 13, ул. Илия Монев  в Стоп.двор, 1, 19, 5, 4, 15, 2, 7, 21, 13, 20, 10, ул. Калето (Сашка)  3,  ул. кап. Тодор Тодоров  2, ул. Кирил и Методи  5, 7, 9, 6, 8, 2, 11, 3, 1, ул. Кирил Стаменов  1, 2,  ул. Коцо Докуленски  2, 3, ул. Кочо Честименски (М.Найденов)  11, 4, 26, 19, 20, 86, 10, 18, 16, 24, 2, 96, 86, 90, 76, 92, 50, 49, 29, 42, 102, 45, 74, 101, 40, 25, 38, 94, 56, , 59, 32, 33, 40а, 78, 27, 88, ул. Любен Каравелов  42а, 72, 30, 24, 37, 29, 71, 36, 70, 53, 83, 13, 58, 63, 48, 33, 16, 79, 77, 5, 85, 49, 11, 73, 69, 26, 37, 74, 35, 56, 40, 28, 42, 45, 45, 47, 19, 25, 66, 6, 41, 39, 67, 4, 34, 14, 18, 9, 10, 62, 12, 55, 8, 75, 43, 61, 54, 51, ул. Люто Войвода  26, 19, 32, 1, 8, 24, 6, 14, 23, 35, 3, 21, 1330, 15, 5, 20, 31, 29, 7, 9, 4, 11, 25, 7, 78, 32, 42, 40, 38, 57, 41, 49, 78, 58 , 94, 53, 55, 48, 72, 62, 68, 43, 76, 37, 54, 46, 47, 62а, 45, 51, 70, 64, 35, 56, 44, 47а, ул. Майор Томпсън  24, 16, 18, 10, 4, 14, 3, 20, 2, 26, 1, 32, ул. Малина  2, 3, ул. Младен Пеьов  2, 1,  ул. Мургаш  11, 9, 3, 5, 4, 2, 7, 13, 15, ул.Наум Янев  1, 3, 8, 6, 2, ул. Начо Иванов  7, 5, 3, 2, 3, 7, 8, ул. Незабравка (Партизанска)  4, 10, 1, 6, ул. Оборище  2, 14, 8, 18, 12, 6, 1, 16, 5, 4,  ул. Опълченска  6, 19, 12, 33, 16, 21, 22, 13, 18, 41, 25, 39, 45, 31, 27, 7, 2 А, 10, 1, 20, 17, 3, ул. Павел Бързашки  17а, 16, 14, 8, 18, 2, 3, 23, 7, 17, 15, 9, 18,  Парцел V-41,  Кв.9 Къща, ул. Петко Войвода (Дичо Петров)  6, 2, ул. Петко Иковски  5, 28, 12, 26, 5, 25, ул. Петко Мицовски  15, 11, 1, 2, 7, 33, 9, , 16, 21, 35, 19, 20, 25, 12, ул. Писана  1, 4, 3, 98, 27, 19, 25, 36, 6, 15, 29, 34, 22а, 18, 8, 13, 14, 11, 9, 12, 30, 24, 20, 11, ул. Победа  1, ул. поп Христо Дойчев  5, 2, 3, 4, ул.  Пречеста  2, 4, ул. Просвета  1, ул. Светлина  5, 9, 2, 3, ул. Свобода  7, 5, 8, 8б, 5а, 7, 1, ул. Спас Соколов  5, 12, 10, 4, 3, 6, ул. Станковска Курия  9, ул. Стара Планина 12, 16, 17, 15, 11, 4, 10, 13, 19, 18, 1, 1а, 6, ул. Столетов  22, 18, 5, 8, 4, 6, ул. Страцин (Кост. Буковански)  15, 9, 20, 13, 19, 16, 20а, 5, 26а 12, 14, 7, 3, 4, 24, 22, 8, 26, 2, 2а, 6, ул. Тодор Каблешков (Н.Маринов)  1, 3, 14, 4, 6, 2, 10, ул. Христо Ботев  24, 22, 34, 50, 11, 18, 36, 15, 12, 21, 1, 52, 20, 43, 5, 19, 25, 41, 44, 32, 46, 13, 9, 14, 2, 17, 60, 48, 6, 26, 23, 7, 3, 33, ул. Шести Септември (9-ти IX)  15, 8, 25, 39, 18а, Църква, 23, 6, 3, 24, 10, 29, 17, 4, 20, 16, 19, 12, 27, 5, 11, 158, 134, 124, 129, 200, 173, 126, 154, 165, 136, 177, 132, 144, 148, 125, 115, 194, 145, 95, 122, 153, 117, 157, 123, 111, 141, 91, 127, 140, 128, 179, 169, 156, 149, 192, 163, 120, 111, 83, 95, 88, 104, 73, 76, 80, 79б, 97, 64, 70, 94, 102, 85, 74, 106, 1а, 92, 78, 107, 81а, 81, 77, 75а, 109, 90, 82, 114, 103, 79, 105, 86, 74, 42, 47, 49, 50, 59, 44, 48, 60, 45, 63, 47а, 46, 61, 68, 62, 54, 66, 55, 58, 43, 39, 45а, 30а, 26 А, 24, 28, 37, 31, 34, 33, 26, 36, 20, 22, 41, 39, ул. Шипка  3,  ул. Юри Гагарин  9, 21, 35, 23, 14, 1, 10, 19, 36, 22, 5, 25, 6, 7, 18, 20, 15, 17, 27, 32, 16, 2, 12, 4, 8, 13, 11,  30

На 08.05.2020 г. /02:31 - 04:30 ч./ -  Правец:   IV,  Кв.9  ,  IV-6393,  VI, Кв.2,  VI-179,  Кв.104  ,  VII, Кв. 2, от 514 – от 424  7, ул. Бор  8, 7, канцелария Социални грижи, 4,  ул. Борова Гора , ул. Бърдо  5, 3, 1, 2, 4, ул. В. Пенчов  26, 20, ул. Васил Драгнев  6, ул. Васил Левски  25, 3, 24, 10, 11, 2, 9, 13, 17, 27, 16, 31а, 21, 1, 20, ТП, 6, 30, 4а, 28, 19а, 19, 29, 14, 31, 26, 7, 23, 8, 118, 133, 157, 143, 163, 147, 145, 134, 139, 136, 122, 106, 124, 151, 126, 104, 137, 155, 130, 110, 114, 128, 161, 132, 108, 133а, 141, 165, 112, 100, 159, 102, 120, 72, 86, 99, 74, 98, 80, 100, 111, 125, 105, 88, 113, 109, 123, 131, 97, 121, 101, 107, 82, 94, 129, 6, 95 А, 119, 96, 76, 103, 95, 90, ТП, 70, 66, , 93, 68, 91, 60, 62, 89, 41, 40а, 56, 42, 40, 38, 36, 34, 35, 39, 33, 85, 49, 41, 47, 45, 61, 83, 79, 75, 59, 63, 26а, 50, 81, 53, 65, 57, 69, 52, 71, 77, 51, 43, 87, 46, 48, 55, 73, 67, ул. Витомерица  8, 19, 17а, 3, 8, 17, 6, 1, ул. Владин Рът,  ул. Втора  1, ул.  Възраждане  2, 1, 13, 18, 11, 26, 20, 17, 8, 16, 22, 64, 72а, 59, 57, 68, 72, 86, 60, 43, 38, 88, 39, 78, 46, 29, 25, 52, 53, 82, 33, 31, 56, 58, ТП, 54, 49, 36, 34, 21, 98, 65, 96, 67, 69, 92, ТП 58, 61, 100, 3, 32, ул.  Вълко Цолов  2, 4, 8, 6, 1, 3, 7, 5, ул. Генерал Гурко  22, 20 204, 7, 4, 2, 11, 3, 13, 5, 19, 17, 8, 18, 25, 6, 20, ул.  Генерал Раух  1, 23, 17, 4, 19, 15, 11, 13, 21, 6, 25, 26,  ул. Градешница  7, 2, 8, 10, 1, 6, ул.  Градище  5, 1, 3а, 3, 4  , ул.  Григор Гошев  27,  ул. Димитър Грънчаров  57, 27, 28, 19, 15, 21, , ТП 23, ТП, ул.  Драган Йотов  7, 9, 6, 3,   ул. Елаша  7, 1, 3, Стопанска сграда, ТП, 22, 17, 14, 10, 23, 15, 25, 19, 2, 8, 16, 13, 11, 21,  ул. Епископ Генадий  ТП, 28,  ул. Здравец  16, 8, 3, 14, 6, 12, 10, 18, 4, 1, 2, 5, 7, 28, 24, 26, 22, 20,  ул. Иван Пеев, ул. Маруша  14, 2, 4, 3, 6, 10, 11, 5, 1а, 9, 12, 8, 7,  Кв.9, Упи VIIIiii, ул. Лесковец  4, 11, 10, 14, 9, 12, 2, 5, ул. Липа  4, 2,    , ул. Маняков Камък  7, 6, 5, 4, 1, 3, 2,  Махала Боянска     Махала Дивчов рът   ,  Махала Драганско   ,  Махала Живковска  Воденицата,  Махала Манастирица   а, МТП, 1, Бунгало, 1 Къща,  Махала Поповска,  Махала Правешки Ханове  26, Махала Пушкарско  Къща, Къща, 67, Къща,  Махала Симидарско,  Месност Елаша  1,  Местност Дългата Орница,  Местност Семидарска,  Местност Стилковски Рът,  Местност Топилата     Местност Тошински Рът  ПИ 094051, Сграда,  ул. Младост  6, 2, 4, 11, 1, 9, 3, ул. Моновец  8, 2, 7, 6, 15, 1, 11, 5, ул. Никола Иванов Янин  1, 9, 6, 5, 4, 2, 3, ул. Никола Комита  3, 4, 1, ул. Никола Проданов  5, 12, 10, 2, 3, 6, 7, 1, ул. Опълченска  11, 16, 15, 9, 12, ТП, 13, 2, 3, 28, 19, 26, 18, 8, 17, 5, 4, Кв.176, 30, 6, 22, 22  , 21, 23, ул. Осма  3, 7, 12, ул.  Острома  5, 1, 3, 7, 2, 4, 6, 8, ул.  Перуша  4, ул. Пета  5, 3, ул. Полска  6, 3, 1, 2, ул.  поп Марко  7, 17, 10, 9, 14, 11, 4, УПИ XIII-852,  Кв.76, 20, 6, 16, 5, 15, 26, ул. Първа  1, ул. Работническа  9, 2, 1  7, 5, 4, 3, 12, 9, ул. Радушиновец  1 А, ул. Роза  2, 35, №1, ул. Свети Анастасий  2, 4, 1, ул. Свети Теодор Тирон  2, 6, ул. Свобода  5, 3, 13, ул. Север  210, 211, ул. Стопански, 110, 109, Магазин Хр. стоки, 110а, 308, 307, 109, 212, 308, 104, 201, 101, 1 203, 203, 202, 102, 105, 40 108а, 108 А, 106, 107, 108,  , 108а, 403, 402,  304, 303, 401, 302, 301, 103, 305, Магазин, 209, 208, 204, 206, 207, 205, 306,  ул. Седма  3, ул. Стара Планина  4, 2, 6, ТП,  ул. Стара Река  5, 21, 9, 2, 17, 15, 23, 19, 13, 11, ул. Страшка Могила  1, 5, 6, 4, 2, ул. Тодор Живков  2, 1, Юробанк, 3, 1, 4, ул. Трета  4, ул. Трети март  51, 49, ТП, 33, 35, 55, 41, 30, 1, 24 1, 24, 6, 6, 6а, 26, 6а, 6 6, 26 6, 28 6, ТП, 20,   №, 18, 13, 21, 17, 4, 29 5, 29 4, Пешеходна зона, 27, 3, 17, 33, 21, 2, 19, 25 2, Рум, 9, ТП,  УПИ 225 Кв. 110,  УПИ III-862  В. 50,  УПИ XV,  Кв.20 УПИ Х  Кв.57,  УПИ ХI-Кв. 2, ул. Филип Тотю  5, 11, 1, 15, 13, 3, 9, 13а, ул. Хан Аспарух  7, 2, 4, 3, 21, 8, 5, 6, ул. Христо Ботев  ТП, 3, 5, 2, 15, ТП, 21, 11, 19, 17, ул. Цветко Вълков  3, 8, 11, 5, 6, 7, 9, 10, ул. Чавдар Войвода  10, 8, 11, 17, 1, 2, 4, 7, 5, ТП, ул. Червената вода  5, 6, 2, 3, 1, ул. Четвърта  3, 5, ул. Шеста  4, 1, 2, ул. Ясен  10,    Учебен център по банково дело, 110,  6, 5, 2, 4, 3, 104, 101, 203, 202, 102, 201, 105, 108, 108, 403, 402, 304, 301, 103, 302, 401, 303, 305, 204, 209, 208, ( 204, 205, 306, 109, 211, 212, 210, 108, 307, 308, 110

Община Костинброд  

На 04.05.2020 г. /02:01 - 05:00 ч./ -  Божурище: ул. Европа  157, 17, 74, 151, 80, № 151,  КТП Булет, ул. Максим Горки  31, 37, 30, 38, 143, 32, 15, 35, 10, 14, 33,  УПИ X-48 Кв. 6,  УПИ XXX-70,  Кв. 8,  УПИ XXXI-022065 Кв. 8,  Хан Кубрат  2,  Цар Борис Първи  17 Къща, 30, 11

На 04.05.2020 г. /02:01 - 05:00 ч./ -  Гурмазово

 

Времето в София

Въздухът в София

Присъединете се
към нашата общност
във Вайбър

viber-button

Анкета

Ще пуснете ли детето/децата си на детска градина?
 • Да, веднага. (37%, 31 Гласове)
 • Да, но когато видя как се спазват мерките. (17%, 14 Гласове)
 • Не, още има Covid-19 (27%, 23 Гласове)
 • Не, имам възможност да работя от вкъщи. (17%, 14 Гласове)
 • Нямам дете/деца (2%, 2 Гласове)
Общо гласували: 84 Обратно към гласуване

Фиксинг на БНБ

 • EUR
  1.95583
 • GBP
  2.19386
 • USD
  1.72594
 • CAD
  1.30991
 • CHF
  1.72731
 • JPY
  1.51968
Реклама

Виц на седмицата Виж Още

Защо в София пукат гумите на варненци?

Защото им се диша свеж морски въздух.

Късмет на деня

Обърнете повече внимание на вътрешната красота днес – кожен салон, затоплящи се седалки, климатроник …

Коментари

Реклама

Последни

Реклама

Виж също

close

Планирани прекъсвания на тока в столицата за периода 8-12 юни...

ЧЕЗ Разпределение България продължава да съобразява планираните ремонти с нуждите на клиентите и след отмяна на извънред...

Прочети още keyboard_arrow_right