Планови прекъсвания на тока в София за периода 8-12 юли

ЧЕЗ

Снимка: Зорница Митин, Столица.bg

Планови спирания на тока за периода 8-12 юли ще има на територията на София. Прекъсването на електрическото захранване е с цел подобряване на мрежата и нови инвестиции, съобщават от ЧЕЗ.

 

СОФИЯ ГРАД  

На 08.07.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София: 68134. 2042. 2643, до Кв. 9 Кв. Симеоново, Община ВИТОША  

Обръщалото на Автобус №67, Ix 1339. 1378 Кв. 3 В. З. Панорамен Път-Спец. Нужди-Беловодси път, Балеви Ливади 11, 2, 8, 6, 4, Боянска Песен/774/ 40, Бял Равнец/621-ва/ 9, 11, В. З. Симеоново - Драгалевци, Васил Чекаларов 35 Вила23, 49, Витоша-Вец Симеоново Гробищата, Витошки Езера 8, 1а, 3, 10, 5, 4, 2, 1, 3а, Войнишко Въстание 49, 15, 16, 4, 31, 20, 47, 19, 3, 37а, 34, 37, 25, 29, 53, 23, 13, 18, 22, 9, 41, 43, 11, 30, 1, 17, 24, 35, 45, 28, 57, 55, 39, 27, 21, Войнишко Въстание 100, 92, 87, 91, 76, 85, 64, 72, 86, 79, 98, 115, 88, 101, 58, 103, 70, 94, 88а, 74, 68, 80, 89а, 89, 84, 113, 93, 100а, 109, 90а, 102, 78, 99, 99а, 111, 82, 97, 90, 105, 66, 104, 107, 117, Еминица 10 къща, 43б, Зелена Гора 4, 2, 2а, 6, Каменица 45, 53а, 41а, 41б, 36, 43, 37а, 45а, 39, 51а, 32а, 53, 36а, 41в, 39а, 51, 38, 34б, 41, 49, 47а, 43б, 34а, 47, Кв. Симеоново Бивш Стопански Двор, План 516, Киселица /Кв. Симеоново/ 5, 7а, 6, 7, 9, 13, 15, 11, 2, местност Стария Мост 15, Офелиите /Владая/ 12, Падината 7, 3, 6, 2, 15, 11, 4, 9, 1, 5, 18, 13, 8, 14, 12, 20, 10, Панорамен път 45, 2, 26, 24а, 63, 60 Вила 30, 25, 65, 1а 1, 24, 61, 32, 24 зад 24а, Петко Войвода 34, Симеоново ТКЗС Симеоново, Кв. Симеоново Стопански Двор/Р-, Симеоновско Шосе/Вол. Шосе/ 231, 188, 67, 184, 223, 190, 188а, 233, срещу АПК, 366, 192, 192а, 193, Църква, 194а, 350, УПИ ІІ-818 Кв. 4а, 221, 194, 196, 374, 182, 192б, УПИ ІV-635 Кв. 2а, 229, 225, Студено Кладенче /Кв. Симеоново/ 16, 9, 8, 7, 2, 22, 11, 10а, 6, 14, 4, 10, 18, 24, 5, 15, 17, 3, 5а, УПИ VI-2227, Чемшир /Симеоново/ 7, 5, 9, 3, Чифлишка 3, 1, Посл. Сп. Рейс 67

На 08.07.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 09.07.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 10.07.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 11.07.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 12.07.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Владая: 22-ра, 22-ра, 22-ра, Амбарица 7, 1, 5, 4, 13, 11, 2, 9, 3, Асанова Чешма Дясно, В. З. Асанова Чешма, Вила, Бистър Поток 29, 22, 31, Кв. 2, 35, 30, 26, 24, 32, 20, 33, 25, 37, 21, Боев Рид 4, 2, Борика 10, 7 зад Стадиона, 8, 5, Брезова Гора 12, 23, 25, 5, Букова Гора 2, Виров Дол 8, 5, 7, 2, 4, 3, 6, Войнишко Въстание 33, 25, 24, 41а, Войнишко Въстание 85, 89, 73, Горелица 3, 2, Ела 3, 5, 10, 7, 12, 6, 3 А, 10а, Ела 2, 1, 4, 4а, Елен 29, 25, 19, 16, 13, 21, 18, ул. Елен и Страната, 15, 14, 27, 23, Елен 3, 9, 4, 7, 6, 8, 1, 5, 7а, 11, 10, 2, Елешница 2, 7а, 7, 9, 1, 15, 6, 5, 4, 3, 8, Здравец 2, 6, 10, 4, 7, 3, 5, 1, Китен 6, 4, 16, 1, 14, 2б, 2, 8, 12, 3, Китен 7, 24, 13, 30а, 32а, 17, 9, 22, 32, 36, 33, 5, 34, 11, 20, 21, 26, 15, 28, 19, 18а, 30, Лесковец 6, 13, 5а, 17, 15, 19, 12, 8, 16, 11, 4, Любомир Миланов 36, 49, 44, 42, 45, 43, 47, М. Владая Кв. 75 Кв. 75, Момина Сълза 3, Орница 18а, 10, 38, 1, 34, 18, 5, 28, 20, 30, 8, 2, 8а, 12, 14, 9, 6, 36, 40, 7, 4, 32, Подкраище 30, 13, 7, 8, 14, 11, 20, 17, 16, 10, 9, 29, 15, 6, 18, 2, 26, 4, 22, 12, 5, 3, Превалски Езера 25, Приплат Вила, Пролет 5, 11, 1, 7, 9, 3, Проф. Ив. Шишманов/Баба Лина/ 7а, 4, 8, 7, 6, 13, 20, 9, 11, 5, 1, 3, Реката 2, 4, Страната 4, 10, 14, 8, 12, 13, 6, 16, Суха Лешница 4, 3, 5, 10, 2, 1, 2а, 3, Вила, 15, 1, 8, 9, Червена Трева 8, 4, 3, Юрушки Мостове 8, Янкино Усое 14, 15, 12, 11, 8, 10, 1, 21, 17, 16, 6, 9

На 08.07.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  София: Витошко Лале /Павлово/ 12, 14, Маринковица 2а, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18а, 25а, 29

На 09.07.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София: 203-та/Драгалевци/ 20, 26а, 209-та/457/ 13, 209-та/Драгалевци/ 9, 11, 210-та Накрая, 211-та/Драгалевци/ 3, 13, Вила, 6, 9, 15, 7, 8, 4, 2, 212-та/Драгалевци/ 4, 14, 8, 2, 5, 1, 9, 16, 11, 7, 68134. 2042. 2643, до кв. 9 кв. Симеоново, Обръщалото на Автобус №67, Балеви Ливади 11, 2, 8, 6, 4, В. З. Симеоново - Драгалевци, Витоша-Вец Симеоново Гробищата, Витошки Езера 8, 1а, 3, 10, 5, 4, 2, 1, 3а, Войнишко Въстание 49, 15, 16, 4, 31, 20, 47, 19, 3, 37а, 34, 37, 25, 29, 53, 23, 13, 18, 22, 9, 41, 43, 11, 30, 1, 17, 24, 35, 45, 28, 57, 55, 39, 27, 21, Войнишко Въстание 100, 92, 87, 91, 76, 85, 64, 72, 86, 79, 98, 115, 88, 101, 58, 103, 70, 94, 88а, 74, 68, 80, 89а, 89, 84, 113, 93, 100а, 109, 90а, 102, 78, 99, 99а, 111, 82, 97, 90, 105, 66, 104, 107, 117, Д-Р Кръстьо Кръстев/211-та 15, Еминица 10 къща, 43б, Зелена Гора 4, 2, 2а, 6, Каменица 45, 53а, 41а, 41б, 36, 43, 37а, 45а, 39, 51а, 32а, 53, 36а, 41в, 39а, 51, 38, 34б, 41, 49, 47а, 43б, 34а, 47, Кв. Симеоново Бивш Стопански Двор, План 516, Киселица /Кв. Симеоново/ 5, 7а, 6, 7, 9, 13, 15, 11, 2, местност Стария Мост 15, Невена Коканова 11, № 8, 9, №5, 11 Ап2, Офелиите /Владая/ 12, Падината 7, 3, 6, 2, 15, 11, 4, 9, 1, 5, 18, 13, 8, 14, 12, 20, 10, Симеоново ТКЗС Симеоново, Кв. Симеоново Стопански Двор/Р-, Симеоновско Шосе/Вол. Шосе/ 231, 188, 67, 184, 223, 190, 188а, 233, срещу Апк, 366, 192, 192а, 193, Църква, 194а, 350, УПИ ІІ-818 Кв. 4а, 221, 194, 196, 374, 182, 192б, УПИ ІV-635 Кв. 2а, 229, 225, Студено Кладенче /Кв. Симеоново/ 16, 9, 8, 7, 2, 22, 11, 10а, 6, 14, 4, 10, 18, 24, 5, 15, 17, 3, 5а, ул. Нейчо Попов-Ул. Н. Коканова, УПИ VI-2227, Чемшир /Симеоново/ 7, 5, 9, 3, Чифлишка 3, 1, Посл. Сп. Рейс 67

На 10.07.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 11.07.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 12.07.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София: Войнишко Въстание 49, 15, 16, 4, 31, 20, 47, 19, 3, 37а, 34, 37, 25, 29, 53, 23, 13, 18, 22, 9, 41, 43, 11, 30, 1, 17, 24, 35, 45, 28, 57, 55, 39, 27, 21, Войнишко Въстание 100, 92, 87, 91, 76, 85, 64, 72, 86, 79, 98, 115, 88, 101, 58, 103, 70, 94, 88а, 74, 68, 80, 89а, 89, 84, 113, 93, 100а, 109, 90а, 102, 78, 99, 99а, 111, 82, 97, 90, 105, 66, 104, 107, 117, Офелиите /Владая/ 12

На 10.07.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  София: Равен 1, 3, Чинар 5

На 11.07.2019 г. /10:30 - 16:15 ч./ -  София: Парк Витоша, Планина Витоша, Симеоново Борова Гора, Х. Планин. Песен

На 12.07.2019 г. /09:15 - 16:15 ч./ -  София: В. З. Симеоново - Драгалевци Кл. 703 срещу Бензин. ОМВ, Околовръстен път Срещу Омв Симеоново, Симеоново Вилна Зона, срещу Бенз. ОМВ, срещу ОМВ, К Л 703, Север УПИ 702, 728 срещу ОМВ, Шумако / Симеоново

Община ВРЪБНИЦА  

На 10.07.2019 г. /10:00 - 12:00 ч./ -  София: 2-ра /Толева Махала/, Европа/Баба Парашкева/ 180, Сливница 189, Имот 1049 срещу Борсата

На 10.07.2019 г. /12:30 - 16:00 ч./ -  София: Железен Мост Тпк Творец, Проф. Янаки Моллов/Стачник/ 12, 1, 14, 6, 10, 2, 4, 8

На 11.07.2019 г. /08:00 - 16:00 ч./ -  София: Ломско Шосе 228а

На 12.07.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  София: Мет0ди Македонски 20, Модерно Предградие 6, 9

Община ВЪЗРАЖДАНЕ  

На 08.07.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ -  София: Пиротска/Трети Април/ 130 Вх. Б, 130

На 08.07.2019 г. /12:00 - 16:30 ч./ -  София: Гюешево/Ламби Кандев/ 21, 27, 29, Охридско Езеро 2, Сердика 1 21, 22, 23, 21

На 08.07.2019 г. /12:15 - 16:30 ч./ -  София: Т. Ненков 2

На 09.07.2019 г. /09:15 - 12:30 ч./ -  София: Гюешево/Ламби Кандев/ 73, 63, 13а 14а, 64, 69, 73-75, Охридско Езеро 44-50, Сердика 15-А, Траф. до 15-А, 15а, 1 15а, 1 15, 13а, 15а

На 09.07.2019 г. /12:00 - 16:30 ч./ -  София: Зона Б-5 24, 24, Зона Б-5-3 25, 24, 24, Средна Гора 24, 25, Упи-1, Кв. 242

На 10.07.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  София: Александър Стамболийски 103, Българска Морава/Жеко Димит 15, 16, Зона Б-5 до Бл. 4, 15, 16, Партений Нишавски/Любо Карт 15

На 11.07.2019 г. /09:15 - 16:15 ч./ -  София: Арх. Петко Момчилов/Кузман Ш 2, Кузман Шапкарев/Поп Андрей/ 2

Община ИЗГРЕВ  

На 08.07.2019 г. /08:30 - 16:00 ч./ -  София: Латинка 9б, 9, 9б Офис, №9а, 9 Б, Райко Алексиев/Тодор Петров 3, 6, 3 Маг. 3, 8

Община ИЛИНДЕН  

На 12.07.2019 г. /09:00 - 13:15 ч./ -  София: Кукуш/Кирил Пчелински/ 1

Община ИСКЪР  

На 08.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  София: Дружба Блок 304, 401, 401a, 404, 405, 406, 407, 408, 84, 82, 83, 85, 82, 88, 89, 92, 93, 97, 86, 105, 109, 103, 192, 95, 98, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 516, 523, 527, Дружба 2 226, 202, 251, 252, 258, 262, 270, 271, 273, 274, 255, 256, 275, 409, 410, 412, 413, 414, 415, 416, 418, 420, 421, 422, 423, 305, 311, 312, 314, 318. 319, 320, 321, 322

На 09.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  София: Дружба 2 226, 202, 251, 252, 258, 262, 270, 271, 273, 274, 255, 256, 275, 409, 410, 412, 413, 414, 415, 416, 418, 420, 421, 422, 423, 305, 311, 312, 314, 318. 319, 320, 321, 322, Дружба 2 Блок 304, 401, 401a, 404, 405, 406, 407, 408, 84, 82, 83, 85, 82, 88, 89, 92, 93, 97, 86, 105, 109, 103, 192, 95, 98, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 516, 523, 527

На 09.07.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ -  Бусманци: 10-та Площада, III-134, Кв. 12, Асен Игнатов(Ул. 16-та) 8, 2, 14, 22, 4, 6, 9, 5, 7, 21, 13, 11, 10, 1, 12, 3, 15, Владимир Георгиев(Ул. 4-та) 22, 25, 30а, 24, 32, 21, 23, 19, 30, 26, Вучко Игнатов/Ул. 23-та/ 5, 14, 8, 9, 7, 4, 1, 6, 2, 3, 10, 11, 12, Ген. Гурко(27 и 10) 23, 31, 27, 40, 39, 51, 43, 33, 36, 49, 25, 44, 35, 53, 34, 41, 38, 46, 45, 48, 55, 29, 37, Елин Пелин 2, Кирил и Методий(12 и 14) 14, 15, 3, 8, 11, 10, 12, 5, 16, 13, 2, 9, 1, 6, 7, Лашова(Ул. 15-та) 1, 5, 8, 4, 2, 3, 6, 2а, 10, 5а, Ловджийска(Ул. 22-ра) 4, 2, 1, 3, Перуника(Ул. 11-та) 30, 13, 10, 24, 1, 14, 18, 9, 5, 26, 16, 4, 7, 12, 11, 3, 28, Пробуда(Ул. 6-та) 2, Просвета(Ул. 1-ва) 4, 3 А, 6, 11, 16, 65 Оу, 9, 2, 3, 14, 10, 13, 12, 8, 7, 5, Пчелина(Ул. 20-та) 1, Родината(Ул. 21-ва) 56, 24, 3, 20, 5, 7, 2, 18, 22, 4, 12, 14, 8, 10, 1, 6, Сух Искър(Ул. 13-та) 3, 4, 5, 1, 2

На 09.07.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ -  Кривина, Общ. Столична: Балкан/Костадин Георгиев/ 19-21

На 09.07.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ -  София: Бусманци Ул Сух Искър 7, Ген. Гурко 39, Кв. Бусманци, Площад Елин Пелин №1

На 10.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 11.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 12.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  София: Дружба 2 Блок 304, 401, 401a, 404, 405, 406, 407, 408, 84, 82, 83, 85, 82, 88, 89, 92, 93, 97, 86, 105, 109, 103, 192, 95, 98, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 516, 523, 527

На 10.07.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Казичене: 35239, 6110, 1433 П-Л Ix -1176 Кв. 4, Видните 2/54, 33, 3, 8, 64, 12, 34 ул. 3, 32, 14, 65, 63, 23, 21, 11а, 7, УПИ Іх-27 Кв 85, 59, 71, Упиі- 64кв. 87, 28, 79, 16, 55, 6, 44, 70, 35, 47, 1, 78, ул. 1, 72, 49, 41, 40, 10/81, 19, 69, 2, 37, 56, 26, къща, 999, 57, 58, 10, 61, 46, 25, 62, 27, 5, 54, 73, №45, 17, 11, 60, 66, 31, 29, 30, 42, 36а, 6/9, 39, 10/83, 24, 53, 45, Околовръстен път Езерото, ПИ 35239. 6110. 1897, ПИ Идн. 35239. 6110, Стопански Двор Склад За Негоривни Материали, 2 Вл. Висоцки 2, ул. Трети Март 2 УПИ XIV-1176, Кв. 4

На 10.07.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  София: Видните №2, 7/65, 6/64

На 11.07.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Казичене: 1605, 35239. 6106. 2245, Александър Стамболийски 33, 13, 24, 11, 37, 1, 3, 20, 2, 14, 26, 12, 53, 10, 31а, 31, 43, 17, 9, 16, 47, 34, 5, 49, 18, 37а, 12а, 27, 28, 7, 15, 6, 30, 45, 22, 25, 41, 21, 23, 39, 19, 4, Балевица 9, 4, 17, 12, 15, 6, 5, 7, 4а, 10, 41, 13, 11, 8, Гарата Павилион, Георги Бенковски 36, 28, 11, 30, 38, 50, 18, 42, 1, 6, 52, 54, 20, 62, 5, 34, 10, 12, 46, 58, 22, 40а, 3, 56, 48, 9, 13, 32, 4, къща, 24, 7, 2, 40, 19, 16, 56а, 21, 15, 7а, 64, 44, 14, 8, Димитър Ашов 33, 31, 14, 17, 27, 10, 6, 29, 18, 13, 28, 5, 26, 19, 3, 2а, 8, 12, 35, 20, 15, 22, 11, 24, 23, 16, 30, 4, 7, 9, 2, 25, 1, Изток 6, Младост 10, 4, 9, 13, 7, 1, 16, 2, 12, 14, 15, 18, 11, 5, 6, 3, 8, 20, Никола Петков/Кирил Маджаро 78, 53, 74, 51, 49, 76, Околовръстна 3, 10, 16, 2, 14, 4, 12, Христо Ботев 33, 10, 13, 3, 4, 8, 31, 14, 11, 5, 29, 15а, 2а, 21, 19, 15, 2, 23, 1, 17, 7, Цар Борис III/Дим. Благоев/ 16, Цар Симеон/Ален Мак/ 12, 8, 9, 4, 10, 19, 13, 11, 14, 1, 7, 3, 6, 2, 17, 15

На 11.07.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  София: Никола Петков/П. Напетов/ 78

На 12.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  София: Овча Купел УПИ 5-1328, Кв. 228, 66

На 12.07.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Казичене: XI-1023, Кв. 41 ул. Хан Крум №27, Александър Стамболийски 52, 65, 44, 54, 59, 57, 67, 50, 48, 53, 61, 42, 46, 71, 40, 69, 38, Балевица 3, 1, 2, Васил Левски/Черв. Армия/ 46, Георги Бенковски 27, 25а, 70, 29, 68, 72, 23, 82, 25, Дъбрава 7, 10, 2, 12, 1, 9, 11, 3, 5, Кръстю Пастухов/Владо Благо 4, 2, Липите 8, 12, 9, 10, 4, 14, 3, 6, 2, Любен Каравелов/Димитър Мут 21, 22, 7а, 8, 32, 3, 29, 38, 9, 1, 13, 7 А, 28, 24, 19, 26, 27, 20 А, 11, 40, 15а, 17, 34, 16, 18, 30, 15, 4, 12 А, 23, 20, 6, 36, 25, 10, 14, 12, 31, 42, 5, Момин Кладенец 16, 38, 18, 38а, Никола Петков/Кирил Маджаро 41, 45, 50, 39, 31, 37, 46, 47, 64, 52, 68, 72, 38, 60, 48, 35, 44, 43, 40, 58, 62, 54, 56, 66, 33, Пейо Яворов 1, 16, Хан Аспарух/Кооперативна/ 18, 7, 9, 20, Хан Крум/Дружба/ 23, 25, 30, 24, 16, 9, 10, 5, 18, 15, 29, 13, 3, 4, 17, 2, 7, 19, 1, 22, 12, 20, 11, 14, 26, Христо Ботев 35, 12, Цар Борис III/Дим. Благоев/ 13, 34, 48, 7, 52, 16, 1, 17, 64, 68, 58, 6, 14, 21, 50, 56, 37, 15, 5, 20, 12, 28, 18, 38, 39, 43, 23, 45, 19, 3, 4, 2, 35, 31, 10, 32, 30, 54, 29, 25, 36, 26, 8, 42, 4а, 24, 22, срещу Аптеката, 41, 27, 60, 46

На 12.07.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  София: Любен Каравелов 28, 20, 15 А, 9, 26, 4, 14, 38, 27, Никола Петков/П. Напетов/ 52, 72, 58, Хан Крум 5, 21

Община КРАСНО СЕЛО  

На 09.07.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София: Бузлуджа 39, 38, 40-42, 60, 61, 62, 68, Доспат 37, Удово 5, Шандор Петьофи 35, 37, 41, 67

На 11.07.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София: Мотописта Бл. 237, Вх. 2, 3, 4

На 12.07.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София: Мотописта Бл. 237, Вх. 5, 6, 7

Община КРЕМИКОВЦИ  

На 10.07.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 11.07.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 12.07.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Бухово: 1 Май 1

На 08.07.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 09.07.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 10.07.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 11.07.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  София: Вировете, Р-Н Кремиковци, Жак Дюкло 69, 59, М. Вировете, Чепинско Шосе 50, 58, 34, 36, 52, 30, 33, 48, 2, 44, П-Л 014006, 32а, 54, 56, 46, 32, 41, 37

На 10.07.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София: Боримечката /Сеславци/ 5, 2, 3, 9, 1, 11а, ПИ 68134. 8270. 196, 13, 11, Г. С. Раковски 3 Кв. Сеславци, Георги С. Раковски /Сеславци/ 1, 8, 6, 2, 7, 4, 10, Еделвайс /Кремиковци/ 13, 6, 8, 3, 15, 18, 14, 11, 16, 7, 1, 9, 2, 4, 10, 5, Еделвайс/Общ. Надежда/ 16, Княз Борис 1 /Кремиковци/ 18, 6, 4, 5, 10, 16, Кокиче /Сеславци/ 9, 11, 7, 6, Корбул /Сеславци/ 3, 1, 5, Кремиковци 31, 38, 41, 33, 36, 37, 35, 32, 34, 40, 39, 44, 42, 11, Люляк /Кремиковци/ 3, 1, 4, 2, Митко Палаузов /Сеславци/ 5, 10, 2, 6а, 3, 4, 6, Момина Сълза /Кремиковци/ 4, 6, 3а, 3, 8, 5, 2, 7, 1, Панайот Волов /Кремиковци/ 2, 4, Райна Княгиня /Кремиковци/ 26, 11, 9, 8, 18, 29, 28, 14, 12, 25, 27, 19, 20, 16, 6, 22, 23, 10, 13а, 30, 15а, 15, 34, 21, 24, 32, 13, 17, Св. Георги Победоносец /Кремиковци/ 94, 81, 104, 93, 73, 75, 69, 85, 92, 67, 84, 79, 88, 91, 98, 83, 71, 88а, 86, Св. Св. Кирил и Методий /Кремиковци/ 14, 13, 16, 25, 9, 18, 17, 21, 20, 22, 19, 11, 12, 15, 5, 7, 1, Света Вода /Кремиковци/ 6а, 3а, 5, 7, 8, 6, 4, 3, 1, Света Петка /Кремиковци/ 4, 4а, 1, 2, Стара Планина /Сеславци/ 25, 6, 17, Стефан Караджа /Сеславци/ 43, 45, 33, 39, 41, Стефан Халачев /Кремиковци/ 20, Странджа /Кремиковци/ 9, 5, 3, 7, 1, Хаджи Димитър /Сеславци/ 8, 1, 13, 6, 4, 5, 2, 4а, 7, 9, 3, 2 Кв. Сеславци-Строеж, Цанко Церковски /Сеславци/ 33, 26, 35, 28

На 11.07.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 12.07.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София: Боримечката /Сеславци/ 5, 2, 3, 9, 1, 11а, ПИ 68134. 8270. 196, 13, 11, Г. С. Раковски 3 Кв. Сеславци, Георги С. Раковски /Сеславци/ 1, 8, 6, 2, 7, 4, 10, Кокиче /Сеславци/ 9, 11, 7, 6, Корбул /Сеславци/ 3, 1, 5, Митко Палаузов /Сеславци/ 5, 10, 2, 6а, 3, 4, 6, Стара Планина /Сеславци/ 25, 6, 17, Стефан Караджа /Сеславци/ 43, 45, 33, 39, 41, Хаджи Димитър /Сеславци/ 8, 1, 13, 6, 4, 5, 2, 4а, 7, 9, 3, 2 Кв. Сеславци-Строеж, Цанко Церковски /Сеславци/ 33, 26, 35, 28

Община ЛОЗЕНЕЦ  

На 12.07.2019 г. /09:00 - 10:00 ч./ -  София: Ангел Каралийчев/433-та/ 10, 14, Витоша-Вец Симеоново Кв. 57, Кв. 61, Иван Радоев/456-та/ 30, Иван Радоев/Уляна Громова/ 12, 16, 7, Никола Недев 4, 2, Трифон Кунев/441-ва/ 9

На 10.07.2019 г. /09:00 - 11:00 ч./ -  София: Арх. Йордан Миланов №22 Вх. А и Вх. Б; №18, 20, 30, 32, 34, ул. Вишнева №2, 4, ул. Кр. Сарафов 1, 3, 5,, Христо Смирненски 23

На 10.07.2019 г. /11:30 - 13:30 ч./ -  София: Добър Юнак 12, 14, 15, 18, 19, Криволак 38, 44, 49,, Крум Попов 50-54

На 10.07.2019 г. /14:00 - 16:00 ч./ -  София: Вежен 2 3, Черни Връх 16, 12, 14, 25 2, 10, 14 3, 18 2

На 11.07.2019 г. /08:30 - 15:30 ч./ -  София: Димитър Шишманов/446-та/ 3

Община ЛЮЛИН  

На 08.07.2019 г. /08:00 - 16:00 ч./ -  Банкя, Общ. Столична: Стефан Стамболов/Будишин/ 208

На 08.07.2019 г. /08:00 - 16:00 ч./ -  Иваняне: Пи:32216. 2325. 102, М. Завойте

На 08.07.2019 г. /08:00 - 16:00 ч./ -  София: Шосе Банкя 23

На 08.07.2019 г. /09:00 - 12:15 ч./ -  София: Люлин 4 464

На 08.07.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  София: Люлин 10 152, 154, 155, 156, 157

На 09.07.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  София: Люлин 10 146, 147, 148

На 10.07.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  София: Беравица 34, Иван Бойчев 20, Цветница 6

На 11.07.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  София: Люлин 9 916, 985

На 13.07.2019 г. /08:00 - 14:00 ч./ -  София: Европа/Баба Парашкева/ 162, 138, 142, 1, 160, 152, 140, 176, 174, 164, 162а, 144, 158, 140а, 177, 166, 146, 171 Школа, Ж. К. Обеля Ііі-Модерно Предградие ПИ 1226, К. Л. 150, Околовръстен път О ПИ 2398/Кв. 1, Сливница 177, Фиповци ПИ 68134. 4400, Шосе Банкя 3б

Община МЛАДОСТ  

На 08.07.2019 г. /09:00 - 13:00 ч./ -  Бистрица, Общ. Столична: Ветрената Мелница 6, Вилна Зона Косанин Дол 1, Есенни Мотиви 4

На 08.07.2019 г. /08:45 - 16:30 ч./ -  София: Младост 4 до Бл. 431, до 431, 432, 431, 1 432, 430, Филип Аврамов 38, 1

На 08.07.2019 г. /09:00 - 13:00 ч./ -  Панчарево: XxxII-3174 Кв. 42а Косанин Дол, В. З Косанин Дол УПИ Хіх-2197 Кв. 41, В. З. Косанин Дол, Вилна Зона Градище, Касанин Дол УПИ Vі-2064 Кв. 42а, Косанин Дол Идент. 04234. 6915. 2031. 1, местност Косанин Дол Офис и Сервизна База, Кв. 41 УПИ 14-2219, 999, УПИ ХххVіі-2198 Кв. 6

На 08.07.2019 г. /09:00 - 13:00 ч./ -  София: местност Косанин Дол Вила

На 09.07.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./ -  Панчарево: 55419. 6702. 289 М. Детски Град, 55419. 6703. 152 ул. Симеоновско Шосе, 55419. 6703. 270, 68134. 6723. 147, Детски Град Строително Табло, М. Градина ПИ 68134. 6722. 74, М. Лозето-Знаме на Мира УПИ II-189, Кв. 1/Пи 68134. 6722. 8, Самоковско Шосе Склад За Строителни Материали, 167, 110, Тенис Корт, Лозето, Черешова Градина 1, 3а, 3

На 09.07.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./ -  София: Горубляне, Крайречна 5, 10 А, 1 А, 3, 12, 10, Крушите 1, 3, 5, 7, 9, Лазар Плачков 4, 5, 8, 3, 7, 1, 2, 6, 6 А, 7а, Малина / Горубляне 1, 5, Градина Изток, 27, 3, Околовръстен път 11, 8, 290, 323, 9, 10, 319, 12, 7, 6, до Кпп За Панчарево, Самоковско Шосе до Бензиностанция Омв В Поко, 97, 82, 97 А, 87, 99 Горубляне, 101, 107, Царица 14, 12

На 09.07.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  София: Младост 4 434

На 10.07.2019 г. /08:45 - 16:30 ч./ -  София: Младост 4 443, 451, 442, до Бл. 444, 444

На 10.07.2019 г. /09:15 - 16:15 ч./ -  Панчарево: 55419. 6701. 413, местност Дупките 2, ПИ 413

На 10.07.2019 г. /09:15 - 16:15 ч./ -  София: 1-ва 1 В. С. Дупките КТП-2, В. З. Дупките 35, УПИ 23, 25 Жил. Сграда, 2 Ктп 5, Селище Вилич, М. Камбаните, 2 Ктп 4, 35, Ктп 4 М. Камбаните, 2 Строеж, 35, Вила, 74 М. Камбаните, 2 Ктп 3, М. Дупките-Сухата Река ПИ 412 къща №24, Малинова Долина Камбаните Паркинг

На 11.07.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  София: Младост 4 428, до 422, 430, 428, Тп до 430

На 11.07.2019 г. /09:45 - 13:15 ч./ -  София: Младост 3 354б, 341, 351б, 351, Младост 3 350 Маг. Пром. Стоки, до 350, 351, 350

На 12.07.2019 г. /08:45 - 16:30 ч./ -  София: Младост 4 до Бл. 405, Фантастико, Тп срещу 405, 407, 405, Супер Бл. 409, Пред М-Н Фантастико, до Супера, 405, 405 До, ул. Ал. Паскалев Срещу Фантастико

Община НАДЕЖДА  

На 09.07.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София: Йордан Хаджиконстантинов 68, до 252, Надежда 252, Надежда 2 232, 216, 246, 231, срещу 232, Надежда 2 Тп до 252, до 252, Недко Войвода/Вела Пискова/ 66 до Бл. 252, Осми Март 28 Ж. К. Надежда, Траен Мир 1, 3, 7, 5, 1, 3, 1 Във Входа на Общината

Община НОВИ ИСКЪР  

На 08.07.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 09.07.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 11.07.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 12.07.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Войнеговци: 11884. 5588. 83, 538, 577, В. З Воинеговци Кл. В Стб, В. З. Войнеговци Клон В Ст. 87, Клон В Ст. 35, Клон В Ст. 81, Клон В Ст. 44, Клон Е Ст. 25, Клон В Ст. 119, Клон В Ст. 78, Клон В Ст. 112, Клон В Ст. 95, УПИ ХхV-518, Клон В Ст. 141, Клон Е Ст. 33, Клон В Ст. 124, Клон В Ст. 99, Клон В Ст. 146, Клон В Ст. 115, Клон Е Ст. 24, Клон В Ст. 109, Клон В Ст. 15, Клон В Ст. 130, Клон В Ст. 75, Клон Е Ст. 26, Клон Е Ст. 29, Клон В Ст. 54, Клон В Ст. 73, Клон В Ст. 151, Клон В Ст. 31, Клон В Ст. 147, Клон В Ст. 70, Клон В Ст. 118, Клон В Ст. 50, Клон В Ст. 101, Клон В Ст. 65, Клон В Ст. 77, Клон В Ст. 71, Клон Е Ст. 41, Клон В Ст. 21, Клон В Ст. 52, Клон В Ст. 84, Клон В Ст. 36, Клон В Ст. 33, Клон В Ст. 67, Клон В Ст. 129, Клон В Ст. 98, Клон В Ст. 51, Клон В Ст. 53, Клон Е Ст. 43, Клон В Ст. 125, Клон Е Ст. 28, Клон В, Клон В Ст. 34, Клон В Ст. 131, Клон В Ст. 74, ПИ №588 Стълб В 112, Клон В Ст. 47, Вила, къща, Клон Е Ст. 47, Клон Е Ст. 45, Клон В Ст. 126, Клон В Ст. 123, Клон В Ст. 64, Клон В Ст. 79, Клон В Ст. 49, Клон В Ст. 85, ПИ 297, Клон В Ст. 116, Клон В Ст. 92, Клон В Ст. 143, Клон В Ст. 122, Клон В Ст. 86, Клон В Ст. 146, Клон Е Ст. 37, Клон В Ст. 105, Клон В Ст. 149, Клон В Ст. 32, Клон В Ст. 83, Клон Е Ст. 44, Клон В Ст. 63, Клон В Ст. 145, Клон В Ст. 150, Клон Е Ст. 31, Клон Е Ст. 36, Клон В Ст. 117, Клон В Ст. 48, Клон В Ст. 148, Клон В Ст. 132, Клон В Ст. 120, Клон В Ст. 22, Клон В Ст. 121, Клон Е Ст. 27, Клон Е Ст. 30, Клон В Ст. 91, 999 В. З. Русия, Клон В Ст. 94, Клон В Ст. 82, Кл. В срещу Ст. 68, Клон В Ст. 152, Клон Е Ст. 32, Клон В Ст., Клон В Ст. 104, Клон В Ст. 72, Клон В Ст. 108, Горска Поляна/Септември/ Стълб 117, Имот 526, Магарански Ливади 11884, Местн. Магарински Ливади, местност Пясъчна Кариера, ПИ 11884. 5957. 31, ПИ 11884. 9557. 35. 125, ПИ 2 Кв. Б-14-6 -Б Стълб 133, Пи312 И312, Стара Планина/Венче Найдено 10, УПИ I-406 Кв. 16

На 08.07.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 09.07.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 11.07.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 12.07.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Нови Искър: М. Средни Рид Пл 12, Местн. Вонеговци Пл. 13, С. Войняговци, М. Средни Рид, Св. Св. Кирил и Методий къща

На 08.07.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 09.07.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 11.07.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 12.07.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София: В. З. Войняговци ПИ 11884. 5957. 39, В. З. Войняговци ПИ №11884. 5963. 1

На 08.07.2019 г. /09:15 - 16:15 ч./   На 09.07.2019 г. /09:15 - 16:15 ч./ -  Нови Искър: В. З. Подгумер Ст. №43а, местност Бялата Могила, местност Къпина, Св. Св. Кирил и Методий

На 08.07.2019 г. /09:15 - 16:15 ч./   На 09.07.2019 г. /09:15 - 16:15 ч./ -  Подгумер: В. З. Подгумер ПИ №159, Вилна Зона Подгумер Клон 3 Ст. 17, Клон 1 Ст. 39, Клон 2 Ст. 19, Клон 1 Ст. 50, Клон 3 Ст. 13, Клон 3 Ст. 3, Клон 1 Ст. 13, Клон Б Ст. 38-39, Клон 2 Ст. 54, Клон 1 Ст. 7, Клон Б Ст. 67, Клон 2 Ст. 42, Клон Б Ст. 29, Клон Б Ст. 38, Клон 1 Ст. 11, Клон 1 Ст. 18, Клон Б Ст. 52, Клон 2 Ст. 30-52, Клон Б Ст. 42, Клон 2 Ст. 15, Клон 2 Ст. 28, Клон 3 Ст. 14, Клон 3 Ст. 1, Клон 2 Ст. 9, Клон 1 Ст. 36, Клон 3 Ст. 11, Клон 2 Ст. 29, Клон 3 Ст. 4, Клон Б Ст. 30, Клон 1 Ст. 38, Клон 2 Ст. 44, Клон Б Ст. 61, Клон Б Ст. 31, Клон Б Ст. 64, Клон 2 Ст. 39, Клон 1 Ст. 29, Клон 2 Ст. 15а, Клон 2 Ст. 17, Клон 1 Ст. 16, Клон 1 Ст. 40, Клон 2 Ст. 47, Клон Б Ст. 28, Клон 1 Ст. 46, Клон 1 Ст. 33, Клон 2 Ст. 40, Клон 1 Ст. 15, Клон 1 Ст. 23, Клон 1 Ст. 14, Клон 1 Ст. 21, Клон Б Ст. 55, Клон 2 Ст. 27, Клон Б Ст. 38-36, Вила, Клон 3 Ст. 2, Клон 1 Ст. 41, Клон 3 Ст. 5, Клон 2 Ст. 12, Клон 1 Ст. 49, Клон 2 Ст. 13, Клон 3 Ст. 6, Клон 3 Ст. 18, Клон 2 Ст. 56, Клон 2 Ст. 30-53, Клон 1 Ст. 31, Клон Б Ст. 54, Клон 2 Ст. 30, Клон 2 Ст. 33, Клон Б Ст. 40, Клон Б Ст. 61-63, Клон 2 Ст. 38, Клон 3 Ст. 19, Клон Б Ст. 57, Клон 1 Ст. 10, Клон 2 Ст. 32, Клон 1 Ст. 3, Клон Б Ст. 33, Клон Б Ст. 27, Клон Б Ст. 56, Клон Б Ст. 69, Клон 2 Ст. 3, Клон 2 Ст. 31-60, Клон2 Ст. 3, Клон 1 Ст. 35, Клон 1 Ст. 48, Клон 2 Ст. 26, Клон 1 Ст. 2, Клон 2 Ст. 21, Клон 2 Ст. 16, Клон 2 Ст. 7, Клон 1 Ст. 20, Клон 2 Ст. 49, Клон 2 Ст. 22, Клон 1 Ст. 30, Клон 1 Ст. 12, Кирил и Методий №34 Клон 1 Стълб 43, П/Л64 № 7

На 12.07.2019 г. /09:15 - 16:15 ч./ -  София

Община ОБОРИЩЕ  

На 08.07.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  София: Веслец 13

На 08.07.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София: Панайот Волов 20

На 09.07.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София: Черковна/Паун Грозданов/ 62, 66, 53, 43, 7 Подуяне-Център, Маг. Бит. У-Ги, 51, 61, 55, 68, 47, 64, 66б, 39, 41,, 59

На 09.07.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  София: Дондуков Корсаков Княз №27 и №31

На 10.07.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София: Евлоги и Христо Георгиеви 163, 165, 167, 169, 151, 149

На 10.07.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  София: Княз Александър Дондуков №57 Вх. В и №39

На 11.07.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София: Чаталджа 17-19 Гараж 3, 28, 17-19 Гараж 7, 17-19 Гараж 10, 10, 17-19 Гараж 6, 34, 26, 17-19 Он-Сутерен, 29, 12, 22, 36, 17-19 Гараж 8, 24, 16, 17-19 Абонатна, 17-19 Гараж 9, 17-19 Гараж 5, 31, 17-19 Гараж 4, 17-19 Гараж 1, 20, 38, 17-19 Гараж 11, 17-19 Гараж 2, 38-40, 17/19, 25, 42, 32, 14, 17-19, 17-19 Офис 4, 17-19 Офис 2, 30, 17-19 Асансьор, 32-36

На 11.07.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  София: Искър 54-56

На 12.07.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София: Янко Сакъзов 58, 62, 60, 56, 66, 68

На 12.07.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  София: Стара Планина 12

Община ОВЧА КУПЕЛ  

На 11.07.2019 г. /09:15 - 16:15 ч./ -  Мало Бучино: 46721. 3581. 698. 2, XIx - 700, Бор/9-та/ 3, 1, 2, 5 А, 7, 5, Демокрация/3-та/ 5, 7, 15, 6, 12, 18 А, 4, 1, 2, 18, 17, 8, УПИ І Кв. 6б, 14, 11, 3, 5 А, 13, Еделвайс/6-та/ 34, 42, 46, 32, 38, П-Л 14703-Стр. Табло, 44, Стр. Табло, 40, 36, 30, Ком/10-та/ 1, 3, Люлин/2-ра/ 18, 10, 20, 2, 17 УПИ Vііі-729, Кв. 4а, М. Мерата, 8, 4а, 14, 22, 6, 22 А, 12, 24, 4 А, 16, Орлица 1 А, Стопански Двор, Тих Кът Стопански Двор, 2 П-Л 718-Стр. Табло, УПИ VI-729/Пи 46721, 3851, 729/Кв. 4а, Филип Б. Костов/1-ва/ 19, 9, 7 А, 11, 18а, 2, 5, 12, 25, 24 А, 18, 16, 15, 14, 35, 16 А, 4, 30, 28, 13, 29, 39, 10, 6, 21, 27, 7, № 5, 31, 26, 20, 9а къща, 33

На 09.07.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  София: Букет 25, Войводина Могила 8

На 10.07.2019 г. /09:00 - 13:30 ч./ -  София: Народно Хоро 45б Б, 45б А, 50, Рождество/Парт. Подвиг/ 1

На 10.07.2019 г. /09:15 - 16:15 ч./ -  Мало Бучино: Люлин/2-ра/ 1, Малобучински Път/Ман. Дол/, Орлица 44

На 11.07.2019 г. /09:15 - 16:15 ч./ -  София: Демокрация №9, М. Мало Бучино, Овча Купел Мало Бучино Упиіі-798 Кв. 65, С. Мало Бучино, УпиххіV-702, Кв. 4а

На 11.07.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  София: Народно Хоро 47

На 12.07.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  София: Любляна/Й. Вишевградски/ 34, Славия/Девети Септември/ 12, 15

Община ПАНЧАРЕВО  

На 12.07.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Герман: 2512 М. Осоето, Вилна Зона Кариерата Вила, Месност Терасите 1500, Патриарх Герман/9 Септември Манастира

На 08.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Лозен, Общ. Столична: Дъб/46/ 49, Стопански Двор Горни Лозен

На 08.07.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 09.07.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 10.07.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 11.07.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 12.07.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Плана: В. З. Кантона, махала Календарова 1, Вила, махала Манчева, махала Масова Вила, 2, Работилница, къща, махала Масова Вила, махала Чорбаджийска Вила, махала Славкова Вила

На 08.07.2019 г. /10:00 - 16:30 ч./ -  Панчарево: 55419. 6701. 3177 М. Детски Град, 618м. Детски Град

На 08.07.2019 г. /10:00 - 16:30 ч./ -  София: 352 Детски Град, Детски Град/ УПИ : XV 3269 Кв 22 А, М. Детски Град-Дупките -Пи 555, 556, 554, 724, 548

На 09.07.2019 г. /08:45 - 16:30 ч./ -  Панчарево: 22-ра, Бор 6, 10, 5, 1, 17, 8, Васил Левски/9 Септември/, Вилна Зона Ловджийска Чешма 60, къща, Елин Пелин/Ленин/ 21, 9, Ленището/Малчика/ 6, Ловджийска Чешма УПИ Ххі-1148, Кв. 2, Петко Войвода 12, 6, 1а, 7, 5, 14, 3, 4, 1, 2, 10, 8, 9, Риляник/Георги Димитров/ 3, 13а, 15, 2а, 19, 17, 5, 7, 11, 13, 1, 9, 19а, Самоковско Шосе 30, 28, 204, Шуманец/Димитър Благоев/ 7, 12, 2, 6, 20, 17, 23, 26, 16, 14, 18, 18а, 29а, 29, 24, 8, 25а, 4, 31, 13, 15, 3, 33, 11, 25, 9, 5, 27, 22, 20а, 19, 35

На 09.07.2019 г. /08:45 - 16:30 ч./ -  София: Гео Милев 4 Панчарево

На 11.07.2019 г. /10:00 - 12:00 ч./ -  Лозен, Общ. Столична: 44063, 6207, 4430, 44063. 6201. 33 М. Садина, 44063. 6207. 410 ул. Стар Лозенски Път, XVI-168, Кв. 17, Акация/43/ 1, Арда/В. З. Врана-Лозен/ №4, 4, Блазна, Бор/47/ 1, Бяло Море/В. З. Врана-Лозен/ 2-6, Веслец/В. З. Врана-Лозен/ 6, 9, Вилна Зона Враня, Вилна Зона Враня Триъгълника, Висо/В. З. Врана-Лозен/ 44, Строеж на Търговски Център, Магазин Строителни Материали, Фургон, 58, 41, Ерма/В. З. Врана-Лозен/ 4, 3, 5 Строеж, Люлин Планина/В. З. Врана-Лоз 2 Вила, М. Врана Лозен Триъгълника УПИ VII-296, Кв. 7, М. Мала Круша, Малина/15-та/ 1, Марица/В. З. Врана-Лозен/ 11, 1, Враня-Триъгълника П-Л 184 Бс, Местн. Крушите, местност Висо ПИ 44063. 6207. 926, ПИ 44063. 6207. 4748 М. Висо, Рила/В. З. Врана-Лозен/ 3, Родопи/В. З. Врана-Лозен/ 1, Ропотамо/В. З. Врана-Лозен/ 2, 2, Рудината/10-та/, Св. Спас/Янаки Чокерски/ 36, Стар Лозенски път 37, 84, 28, 44 Павилион, 16, 30, 2, 52, 51, 9, 23, 55, 1, 36, 8, 2, 37, Склад, Сервиз За Гуми, Стара Планина/В. З. Врана-Лоз 22, 26*, 47, 20, Стопански Двор Горни Лозен Пи79002 К. Л. Г8-7-Б, Г-8-8-А, Съединение/Георги Димитров/, Тимок/В. З. Врана-Лозен/ 3, УПИ Vіі-290, Кв. 4 Вз Враня-Лозен, УПИ XIx-40, Кв. 12 М. Враня Лозен Триъгълника, УПИ XVI-168 Кв. 17, УПИ Іі 351 Кв. 19, Хх-4492, 4493, 4494 Кв. 21, Черно Море/В. З. Врана-Лозен/ 4

На 11.07.2019 г. /10:00 - 12:00 ч./ -  София: 1-ва/Студентска/ 10, 11-та 12, 14831. 6520. 403. 4. 2 ул. Стар Лозенски път №36, 492, Кв, 31-Панчерево, XVIII 115 М. Враня Лозен Триъг., АМ Тракия до Мотел Черна Котка, Борис Христов/Фильо Запрано 9, Бяло Поле 2-6, Враня Ул 1 Мтп, Ул 1, Враня-Лозен-Триъгълника, Гара Искър ул. 5004\6, М-Ст Стопански Двор, УПИ II - 1553, М. Врана Лозен Триъгълника УПИ I-363. 456, местност Враня 5, 4, Враня-Триъгълника УпиVіі-415, 3, Строителство, Кв. 7 Пл. 10-90, Барака, Вила В ул. 11 №3, Административна Сграда, 6, Вила В ул. 2 №10, Вила В ул. 5-та №6, УПИ 9-402 Кв. 7, 11, Враня ул. 2 №13, УПИ 1-415, ул. 8 №1, Пл. 321, ул. 12 №18, ул. 5 №6, къща, 10, къща В ул. 11 №16, 12, къща, Строително Табло, 12-13, Строеж В Кв. 4-Л 69, Враня-Триъ-М. Висо П-Л XIII-404, Вила В ул. 1 №20, ул. 1 №8, 14 Враня, Вила, Работилница, Имот 158, Барака, къща, Офис на ул. 1 №17, Стар Лозенски път 36, 1, Околовръстен път Враня Околовр. Път, 370, между АМ Тракия и Лозенски Път, 1, Пловдивско Шосе 84, 86в, 94, 102, 108, 96, 86, 88а, 93, 106а, 100, 92, 26, 82, 102, Рила/В. З. Врана-Лозен-Триъгълника/ 16, Родопи 7, Стопански Двор Казичене, ул. Стар Лозенски път, Хі-292, Хі-426, Христофор Колумб 43, Цариградско Шосе/Тракия/ 98, Кпп Враня, Павилион Искър, до Кпп, 82

На 11.07.2019 г. /10:00 - 12:00 ч.; 10:00 - 16:30 ч./ -  Герман: Вилна Зона Враня Вила В ул. 11 20, Строителство на Жилищна Сграда, ул. 8 № 1, Строителство, Строеж на Ограда, 11, 2, Кв. 20 УПИ 14-400, 1, 1а, Герман, Дружба/23-та/ 38, Иглика/7-ма/ 4, 8, 2, 6 Вила, Строителство, 3, 7, 11, Искър/32-ра/ 9, Кокиче/4-та/ 1 Строителство, Вила В Парцел 41, 2, 4, Липа/10-та/ 8 Вила, 2, 7, 5 Помпа, 4, 6, 10, 1, Минзухар/6-та/ 7 Вила, 7, 6, Младежка/12-та/ 7 Вила, 6, 18, 10, 12, 11, 15 Цех, 9, Осми Март/15-та/ Вила, Старата Чешма/Апостол Янков 3, Старият път 8, Явор/9-та/ 5, 1, 7

На 11.07.2019 г. /10:00 - 12:00 ч.; 10:00 - 16:30 ч./ -  Казичене: Местн. Дявалско Круше, Александър Стамболийски Стопански Двор, Аличо/Траян Кардашки/ Стопански Двор, Вп 52150 1, Гарата, Местн. Дяволско Круше ПИ 35239. 6110. 75, Серафим Стоев 5, 7, 6, 6, Стопански Двор Агромелиор., Строителство, Склад, Бивша Кравеферма, Тп Ткзс, Пред Кравек., УПИ VII1605, 2701 Кв, 16

На 11.07.2019 г. /10:00 - 12:00 ч.; 10:00 - 16:30 ч./ -  Панчарево: 3-та/В. З. Малинова Долина/ 3, М. Враня Лозен Триъгълника ПИ 44063. 6207. 4777, къща

На 11.07.2019 г. /10:00 - 16:30 ч./ -  Лозен, Общ. Столична: 44063, 6207, 4430, 44063. 6201. 33 М. Садина, 44063. 6207. 410 ул. Стар Лозенски Път, XVI-168, Кв. 17, Акация/43/ 1, Арда/В. З. Врана-Лозен/ №4, 4, Блазна, Бор/47/ 1, Бяло Море/В. З. Врана-Лозен/ 2-6, Веслец/В. З. Врана-Лозен/ 6, 9, Вилна Зона Враня, Вилна Зона Враня Триъгълника, Висо/В. З. Врана-Лозен/ 44, Строеж на Търговски Център, Магазин Строителни Материали, Фургон, 58, 41, Ерма/В. З. Врана-Лозен/ 4, 3, 5 Строеж, Люлин Планина/В. З. Врана-Лоз 2 Вила, М. Врана Лозен Триъгълника УПИ VII-296, Кв. 7, М. Мала Круша, Малина/15-та/ 1, Марица/В. З. Врана-Лозен/ 11, 1, Враня-Триъгълника П-Л 184 Бс, Местн. Крушите, местност Висо ПИ 44063. 6207. 926, ПИ 44063. 6207. 4748 М. Висо, Рила/В. З. Врана-Лозен/ 3, Родопи/В. З. Врана-Лозен/ 1, Ропотамо/В. З. Врана-Лозен/ 2, 2, Рудината/10-та/, Св. Спас/Янаки Чокерски/ 36, Стар Лозенски път 37, 84, 28, 44 Павилион, 16, 30, 2, 52, 51, 9, 23, 55, 1, 36, 8, 37, Склад, Сервиз За Гуми, Стара Планина/В. З. Врана-Лоз 22, 26*, 47, 20, Стопански Двор Горни Лозен Пи79002 К. Л. Г8-7-Б, Г-8-8-А, Съединение/Георги Димитров/, Тимок/В. З. Врана-Лозен/ 3, УПИ VІІ-290, Кв. 4 Вз Враня-Лозен, УПИ XIX-40, Кв. 12 М. Враня Лозен Триъгълника, УПИ XVI-168 Кв. 17, УПИ Іі 351 Кв. 19, Хх-4492, 4493, 4494 Кв. 21, Черно Море/В. З. Врана-Лозен/ 4

На 11.07.2019 г. /10:00 - 16:30 ч./ -  София: 039036 М. Садината, 1-ва/Студентска/ 10, 11-та 12, 14831. 6520. 403. 4. 2 ул. Стар Лозенски път №36, 492, Кв, 31-Панчерево, XVIII 115 М. Враня Лозен Триъг., АМ Тракия до Мотел Черна Котка, Борис Христов/Фильо Запрано 9, Бяло Поле 2-6, Враня, Враня, Враня Ул 1 Мтп, Ул 1, Враня-Лозен-Триъгълника, Гара Искър ул. 5004\6, М-Ст Стопански Двор, УПИ II - 1553, М. Врана Лозен Триъгълника УПИ I-363. 456, местност Враня 5, 4, Враня-Триъгълника УпиVіі-415, 3, Строителство, Кв. 7 Пл. 10-90, Барака, Вила В ул. 11 №3, Административна Сграда, 6, Вила В ул. 2 №10, Вила В ул. 5-та №6, УПИ 9-402 Кв. 7, 11, Враня ул. 2 №13, УПИ 1-415, ул. 8 №1, Пл. 321, ул. 12 №18, ул. 5 №6, къща, 10, къща В ул. 11 №16, 12, къща, Строително Табло, 12-13, Строеж В Кв. 4-Л 69, Враня-Триъ-М. Висо П-Л XIII-404, Вила В ул. 1 №20, ул. 1 №8, 14 Враня, Вила, Работилница, Имот 158, Барака, къща, Офис на ул. 1 №17, Стар Лозенски път 36, 1, Околовръстен път Враня Околовр. Път, 370, между АМ Тракия и Лозенски Път, 1, Пловдивско Шосе 84, 86в, 94, 102, 108, 96, 86, 88а, 93, 106а, 100, 92, 26, 82, 102, Рила/В. З. Врана-Лозен-Триъгълника/ 16, Родопи 7, Стопански Двор Казичене, ул. Стар Лозенски път, Хі-292, Хі-426, Христофор Колумб 43, Цариградско Шосе/Тракия/ 98, Кпп Враня, Павилион Искър, до Кпп, 82

На 11.07.2019 г. /10:15 - 12:15 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Лозен, Общ. Столична: Марица/В. З. Врана-Лозен/ местност Враня-Лозен Кв. 2

На 11.07.2019 г. /10:15 - 12:15 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  София: Враня, Цариградско Шосе/Тракия/ 387, 64, 387, 387

На 11.07.2019 г. /10:15 - 16:30 ч./ -  София: Враня, Цариградско Шосе/Тракия/ 56, 70

Община ПОДУЯНЕ  

На 08.07.2019 г. /10:00 - 10:30 ч./ -  София: Сухата Река Бл. 19 Вх. А

На 09.07.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София: Ботевградско Шосе/Мизия/ 4, 4, 3, Момина Клисура 2, Сухата Река 3

На 11.07.2019 г. /09:15 - 13:15 ч./ -  София: Владимир Вазов 90 Офис Сграда, Ъгълъ Кн. Тамара, 90, 19, 60, 1, Левски Зона В 20, 18, 19, 1 19, 19

Община СЛАТИНА  

За периода 09-10.07.2019 г. /17:00 - 00:00 ч./ -  София: Георги Минчев/Дечо Стефанов 26 В, 26 Маг. №4, 26 Маг. №5, 26 3, 26, 26 Гар. 4, 26 1, 26а, 26 Гар. 8

На 08.07.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  София: Цветан Радославов/Лазар Ста 10, 6, 12, 123, 12а, 5, 8, 5

Община СРЕДЕЦ  

На 08.07.2019 г. /09:00 - 15:30 ч./ -  София: Петър Делян 2, 4, 6

На 13.07.2019 г. /09:00 - 15:00 ч./ -  София: Г. С. Раковски 124

Община ТРИАДИЦА  

На 08.07.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София: Здраве 13, 17, 19, Солунска/Васил Коларов/ 43, 49, Узунджовска 11, 13, 14

На 08.07.2019 г. /09:30 - 13:30 ч./ -  София: Иван Денкоглу 12, 18, 20, 28-Общинска Банка, Кърниградска/Гочо Гопин/ 2, 3, 4, 6, 8, 10, Солунска/Васил Коларов/ 38, ул. Княз Борис I 92, 94, 96, 98, 65, 67, 69, 71, 73, 75

На 10.07.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София: Доспат 23, 28, Мотописта Бл. 237, Вх. 8, 9, 10, Пенчо Славейков 23, 21

На 12.07.2019 г. /08:30 - 15:30 ч./ -  София: Гургулят/Т. Киркова В. Благо/ 26

Времето в София

Въздухът в София

Присъединете се
към нашата общност
във Вайбър

viber-button

Анкета

Ще пуснете ли детето/децата си на детска градина?
 • Да, веднага. (39%, 29 Гласове)
 • Да, но когато видя как се спазват мерките. (19%, 14 Гласове)
 • Не, още има Covid-19 (24%, 18 Гласове)
 • Не, имам възможност да работя от вкъщи. (17%, 13 Гласове)
 • Нямам дете/деца (1%, 1 Гласове)
Общо гласували: 75 Обратно към гласуване

Фиксинг на БНБ

 • EUR
  1.95583
 • GBP
  2.19386
 • USD
  1.72594
 • CAD
  1.30991
 • CHF
  1.72731
 • JPY
  1.51968
Реклама

Виц на седмицата Виж Още

Защо в София пукат гумите на варненци?

Защото им се диша свеж морски въздух.

Късмет на деня

Хората, които са непрекъснато кисели, в следващия сиживот се прераждат в туршия

Коментари

Реклама

Последни

Реклама

Виж също

close

Спират водата в зоните "Киноцентър" и "Искър"...

Планови ремонти на „Софийска вода“ на 29 май, петък, ще наложат спиране на водоподаването в някои части на с...

Прочети още keyboard_arrow_right