Планово спиране на тока в София от 10 до 14 юни

ЧЕЗ

Снимка: Столица.bg

Планови спирания на тока за периода 10-14 юни ще има на територията на София. Прекъсването на електрическото захранване е с цел подобряване на мрежата и нови инвестиции, съобщават от ЧЕЗ.

СОФИЯ ГРАД

Община ВИТОША

На 10.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ На 11.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ На 12.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ На 13.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ На 14.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Владая: 22-ра, 22-ра, Асанова Чешма Дясно, В. З. Асанова Чешма, Вила, Бистър Поток 29, 22, 31, Кв. 2, 35, 30, 26, 24, 32, 20, 33, 25, 37, 21, Боев Рид 4, 2, Борика 10, 7 Зад Стадиона, 8, 5, Брезова Гора 12, 23, 25, 5, Виров Дол 8, 5, 7, 2, 4, 3, 6, Войнишко Въстание 33, 25, 24, 41а, Ела 3, 5, 10, 7, 12, 6, 3 А, 10а, Елен 29, 25, 19, 16, 13, 21, 18, Ул. Елен и Страната, 15, 14, 27, 23, Китен 6, 4, 16, 1, 14, 2б, 2, 8, 12, 3, Любомир Миланов 36, 49, 44, 42, 45, 43, 47, Момина Сълза 3, Орница 18а, 10, 38, 1, 34, 18, 5, 28, 20, 30, 8, 2, 8а, 12, 14, 9, 6, 36, 40, 7, 4, 32, Превалски Езера 25, Приплат Вила, Пролет 5, 11, 1, 7, 9, 3, Проф. Ив. Шишманов/Баба Лина/ 7а, 4, 8, 7, 6, 13, 20, 9, 11, 5, 1, 3, Страната 4, 10, 14, 8, 12, 13, 6, 16, Червена Трева 8, 4, 3, Юрушки Мостове 8 На 10.06.2019 г. /09:00 - 12:30 ч./ - София: Ангел Букурещлиев 11, 16а, 16, 18, 13, 9, 11а, Маестро Георги Атанасов 41, 38, 34, 43, 41а, 40, 36, 45, 49, 47, Маточина 2а, 11а, 3, 15а, 11, 2, 1, 5, 8, 7, 15, 20, 13, 4, 6, 12, 3а, 9, 17, 4а, Наум 8, Папрат 43, 18а, Св. Наум /Драгалевци 6а, 1а, 4а, 2а, 2, 7, 4, 8, 1, 6, Ябълкова Градина 15а, 9, 24, 21, 15, 22, 14 Хотел, 17а, 18, 13, 14а, 11, 17, 19а, 16, 14, 19 На 10.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ - София: 101-ва 27, 104-та/В. З. Киноцентър/ 23, 29, 105- та/Драгалевци/ 8 В. З. Киноцентър, 11, 6, 16, 12, 15, 8, 10, 7, 4, 28, 13, 9, 14, 17а, 1, 5, 17, 3, 20, 111-та/Драгалевци/ 10, 9, 8а, 113-та 29, 39, 31, 33, 36, 32, 35, 42, 38, 203-та/Драгалевци/ 36а, 204-та 24, 205-та /Драгалевци/ 15, 9, 5, 206-та 11 В. З. Драгалевци, 206-та/Драгалевци/ 4, 16, 18, 12, 8, 2, 12а, 15, 11, 10, 9, 20, 13, 14, 7, 3, 207-ма 24, 25, 2, 10, 20, 11, 8, 27, 30, 22, 15, 14, 7, 19, 13, 18, 28, 4, 31, 16, 32, 17, 207-ма/Драгалевци/ 12, 3, 5, 208-ма 8, 21, 6, 34, 17, 36, 24, 48, 44, 20, 1, 23, 32, 15, 18, 27, 14а, 9, 3, 11а, 38, 26, 2, 14, 16, 22, 3 Ул. 208а, 7, 46, 4, 25, 13, 208- ма/Драгалевци/ 22, 12, 305-та /Драгалевци/, 309-та /Драгалевци/ 1, 3, 310-та /Драгалевци/ 5, 9, 4, 7, 311/Драгалевци/, 311/Киноцентър/ 5, 4, 4а, 311/Киноцентър/ 19, 12, 22а, 8, 9, 23, 3, 7, 14, 10а, 24, 17, 22 Кв. 27 УПИ -ІХ, 25, 18, 21, 313-та /Драгалевци/ 88, 313-та /Драгалевци/ 8, 2, 4, 314-та /Драгалевци/ 1, 5, 315-та/Драгалевци/ 7, 316-та /Драгалевци/ 5, 6, 7, 317-та 24, 4, 20, 14, 18, 6, 16, 2, 10, 318/Киноцентър/ 21, 2, 13, 11, 3, 23, 5, 4, 15, 19, 7, 8, В. З. Симеоново - Драгалевци 13 Ул. 311, Веселин Стоянов/109/ В. З. Киноцентър/ 24, 21, 20, 22, Войнишко Въстание 49, 15, 16, 4, 31, 20, 47, 19, 3, 37а, 34, 37, 25, 29, 53, 23, 13, 18, 22, 9, 41, 43, 11, 30, 1, 17, 24, 35, 45, 28, 57, 55, 39, 27, 21, Драгалевци УПИ I-483, 484, Кв. 24, местност Шевовица/, Емануил Манолов, Захарий Княжевски №12, 8, Иван Кондов 21, 7, Киноцентъра IV-830 Кв. 56, Лешникова Гора 1, 75б, 75в, Лешникова Гора 104, 124, 78а, 129, 72, 123, 120, 99, 97, 108, 94, Ул. 313, 103, 90, 125, Ул. 206, 83, 87, 98, 81, 86, 85, 137, 100, 141, 117, 93, 106, 79а, 105, 75г, 101, 114, 75, 88, 92а, 122, 78, 93а, 112, 1, 89, 131 М. Габаро Азмата, 96, 82, 135, 119, 102, 92, 118, 127, 77, 80, 79, 121, 95, 143, местност Киноцентъра УПИ XxIII-455 Кв. 25, Митрополит Климент 17, 1, Николай Бинев 10, 30, 28а, 24, 36, Офелиите /Владая/ 12, Паскал Паскалев/Драгалевци/ 9, Подгорица 7, 10, 6, 5, 12, 8, Проф. Атанас Иширков 5а, 21, Проф. Любомир Пипков 3, № 7, София, Р-Н Витоша, УПИ VІІ-377, Кв. 7, Стойко Владиславов 2, УПИ VII-Снс

На 10.06.2019 г. /09:00 - 16:31 ч./ На 11.06.2019 г. /09:00 - 16:31 ч./ На 12.06.2019 г. /09:00 - 16:31 ч./ На 13.06.2019 г. /09:00 - 16:31 ч./ На 14.06.2019 г. /09:00 - 16:31 ч./ - София: 304-та /Драгалевци/ 4, 9, 2, 6, 7, 3, 12, 305-та /Драгалевци/ 9, 18, 14, 12, 2, 4, 13, 6, 5, 3, 16, 10, 8, 11, 308-ма 8а, 308-ма /Драгалевци/ 6, 2, 324-та /Драгалевци/ 7, 5, 7 В. З. Киноцентъра Ііч, 10, 12, 1, 14, 9, 3, 325-та /Драгалевци/ 6, 8, 12, 10, 326-та /Драгалевци/ 1, 10, 7, 4, 9, 5, 4а, 3, 6, Андрей Бачковски 2, Лешникова Гора ул. Лешникова Гора /Ул 305/, местност Киноцентъра 2, Ул. Мати Болгария 8

На 10.06.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ - София: Бай Михал 5, 16, 21, Равен 1, 3, 5, Чинар 1, 5 На 10.06.2019 г. /09:30 - 16:45 ч./ - София: Буката 6, 5, 2, 4, 1, 3, Венец 15, 4а, 8, 12, 16, 14, 12, 5, 6а, 13, 6, 1, 8, 7, 17, 19, 9, 11, 18, 10, Витошки Езера 2, 2а, Каменица 20, 18, 28, 35, 27, 37, 12, 29, 26, 30, 13, 15, 17, 16, 33, 21, 14, 31, 24, 25, 23, 28а, 19, 22, Китка 1а, 5, Китка/Д. Пасков, 10, 9, 2а, 4, 7, 8, 6, 2, 1, 3, 11, Крайречна 14, 17, 12, 15а, 14а, 10, М-Т Кв. Симеоново УПИ IIIОзеленяване, Кв. 12, Момина Сълза / Кв. Симеоново 12, 9, 15, 10, 1, 5, 17, 15а, 12а, 14, 8а, 7, 16, 8, 19, Панорама 7, Прека Поляна 8, Проф. Димитър Пасков №9, Симеоново УПИ XIV-649, Кв. 30, Симеоновско Шосе 205-207 Сграда 2, 205-207 Сграда 1, 326, Симеоновско Шосе/Вол. Шосе/ 168, 180, Т/П, 217, 174, 176а, 211, 213, 215, 1, 170, 215а, 205, 176, 166 Т Вент, 219а, 318, 201, 219, 203, 166, УПИ I-, Кв. 34, Шумако / Симеоново 6, 2, 4, 1, 7 На 10.06.2019 г. /09:45 - 16:15 ч./ - София: Байкал 2, 1, Три Кладенци 5 На 11.06.2019 г. /08:45 - 16:15 ч./ - София: Братя Бъкстон 31, 40, 31г, 31б, Бъкстон 27, 27, 31, 27 40, 31, 40, 40, В. З. Симеоново - Драгалевци Кл. 703 срещу Бензин. ОМВ, Казбек 33, Околовръстен път срещу ОМВ Симеоново, Симеоново Вилна Зона, срещу Бенз. ОМВ, срещу OmV , К Л 703, Север УПИ 702, 728 срещу ОМВ, Тодор Каблешков 27 А, и Бъкстон, 33, Бул. Бъкстон/Ул. Т. Каблешков, Шумако / Симеоново

На 11.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ - София: 101-ва 27, 104-та/В. З. Киноцентър/ 23, 29, 105- та/Драгалевци/ 8 В. З. Киноцентър, 11, 6, 16, 12, 15, 8, 10, 7, 4, 28, 13, 9, 14, 17а, 1, 5, 17, 3, 20, 111-та/Драгалевци/ 10, 9, 8а, 113-та 29, 39, 31, 33, 36, 32, 35, 42, 38, 203-та/Драгалевци/ 36а, 204-та 24, 205-та /Драгалевци/ 15, 9, 5, 206-та 11 В. З. Драгалевци, 206-та/Драгалевци/ 4, 16, 18, 12, 8, 2, 12а, 15, 11, 10, 9, 20, 13, 14, 7, 3, 207-ма 24, 25, 2, 10, 20, 11, 8, 27, 30, 22, 15, 14, 7, 19, 13, 18, 28, 4, 31, 16, 32, 17, 207-ма/Драгалевци/ 12, 3, 5, 208-ма 8, 21, 6, 34, 17, 36, 24, 48, 44, 20, 1, 23, 32, 15, 18, 27, 14а, 9, 3, 11а, 38, 26, 2, 14, 16, 22, 3 Ул. 208а, 7, 46, 4, 25, 13, 208- ма/Драгалевци/ 22, 12, 305-та /Драгалевци/, 309-та /Драгалевци/ 1, 3, 310-та /Драгалевци/ 5, 9, 4, 7, 311/Драгалевци/, 311/Киноцентър/ 5, 4, 4а, 311/Киноцентър/ 19, 12, 22а, 8, 9, 23, 3, 7, 14, 10а, 24, 17, 22 Кв. 27 УПИ -Іх, 25, 18, 21, 313-та /Драгалевци/ 88, 313-та /Драгалевци/ 8, 2, 4, 314- та /Драгалевци/ 1, 5, 315-та/Драгалевци/ 7, 316-та /Драгалевци/ 5, 6, 7, 317-та 24, 4, 20, 14, 18, 6, 16, 2, 10, 318/Киноцентър/ 21, 2, 13, 11, 3, 23, 5, 4, 15, 19, 7, 8, 717-та/Витоша/ 18а, 24, 18, 16, 719-та/Витоша/ 19, 17а, 11а, 36, 20, 32, 35, 722-ра/Витоша/ 11, 1, 2 Княжево, 3, 4, 724-та/Витоша/ Вила, 781-ва/Витоша/ 12, 3, 10, 1, Акад. Михаил Арнаудов 56, 66, В. З. Симеоново - Драгалевци 13 Ул. 311, Веселин Стоянов/109/ В. З. Киноцентър/ 24, 21, 20, 22, Виден Табаков 5, Витошко Цвете/Княжево/ 9, 13 В. З Килиите, Войнишко Въстание 49, 15, 16, 4, 31, 20, 47, 19, 3, 37а, 34, 37, 25, 29, 53, 23, 13, 18, 22, 9, 41, 43, 11, 30, 1, 17, 24, 35, 45, 28, 57, 55, 39, 27, 21, Детелина, Детелина/Княжево/ Кв 18 Вз Килиите, 3 М. Килиите, Драгалевци УПИ I-483, 484, Кв. 24, местност Шевовица/, Емануил Манолов, Захарий Княжевски №12, 8, Иван Кондов 21, 7, Киноцентъра IV830 Кв. 56, Лешникова Гора 1, 75б, 75в, Лешникова Гора 104, 124, 78а, 129, 72, 123, 120, 99, 97, 108, 94, Ул. 313, 103, 90, 125, Ул. 206, 83, 87, 98, 81, 86, 85, 137, 100, 141, 117, 93, 106, 79а, 105, 75г, 101, 114, 75, 88, 92а, 122, 78, 93а, 112, 1, 89, 131 М. Габаро Азмата, 96, 82, 135, 119, 102, 92, 118, 127, 77, 80, 79, 121, 95, 143, Люти Дол 7а, 41, местност Киноцентъра УПИ XXIII-455 Кв. 25, Митрополит Климент 17, 1, Николай Бинев 10, 30, 28а, 24, 36, Офелиите /Владая/ 12, Паскал Паскалев/Драгалевци/ 9, Подгорица 7, 10, 6, 5, 12, 8, Полско Цвете 54, 50, 107, 73, 36, 33, 48, 66, 50а, 70, 63, 46д, 52, 22, 76, 27а, 44, 62, 10а, 40, 101, 65, 24, 24а, 46, 21, 53, Вила, 61, 67, 75, 78, 48a, 71, 16, 29а, 95, 68, Проф. Атанас Иширков 5а, 21, Проф. Любомир Пипков 3, № 7, Синята Скала 64, 56, 80, 53, 32, 55, 21, 3, 52, 38, 60, 49, 82, 62, 64д, 60б, 56б, 57, 64г, 31, София, Р-Н Витоша, УПИ VІІ-377, Кв. 7, Стойко Владиславов 2, УПИ VII-СНС, Утринна Роса 10, 6, 4, 12, Църквище 27, 9, 11, 16а, №31, 29, 21, 35, 19, 23, 30, 31, 16, 15, 18, 13, 25, 24, 33, 14, 20, 22, 5, 7, 3 Ул. Детелина, 11, 16 На 11.06.2019 г. /09:30 - 16:15 ч./ - София: Беловодски Път 34 Фитнес, 34 На 12.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ На 13.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ На 14.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ - София: 101-ва 27, 104-та/В. З. Киноцентър/ 23, 29, 105-та/Драгалевци/ 8 В. З. Киноцентър, 11, 6, 16, 12, 15, 8, 10, 7, 4, 28, 13, 9, 14, 17а, 1, 5, 17, 3, 20, 111-та/Драгалевци/ 10, 9, 8а, 113-та 29, 39, 31, 33, 36, 32, 35, 42, 38, 203-та/Драгалевци/ 36а, 204-та 24, 205-та /Драгалевци/ 15, 9, 5, 206-та 11 В. З. Драгалевци, 206-та/Драгалевци/ 4, 16, 18, 12, 8, 2, 12а, 15, 11, 10, 9, 20, 13, 14, 7, 3, 207-ма 24, 25, 2, 10, 20, 11, 8, 27, 30, 22, 15, 14, 7, 19, 13, 18, 28, 4, 31, 16, 32, 17, 207-ма/Драгалевци/ 12, 3, 5, 208-ма 8, 21, 6, 34, 17, 36, 24, 48, 44, 20, 1, 23, 32, 15, 18, 27, 14а, 9, 3, 11а, 38, 26, 2, 14, 16, 22, 3 Ул. 208а, 7, 46, 4, 25, 13, 208-ма/Драгалевци/ 22, 12, 305- та /Драгалевци/, 309-та /Драгалевци/ 1, 3, 310-та /Драгалевци/ 5, 9, 4, 7, 311/Драгалевци/, 311/Киноцентър/ 5, 4, 4а, 311/Киноцентър/ 19, 12, 22а, 8, 9, 23, 3, 7, 14, 10а, 24, 17, 22 Кв. 27 УПИ -Іх, 25, 18, 21, 313-та /Драгалевци/ 88, 313-та /Драгалевци/ 8, 2, 4, 314-та /Драгалевци/ 1, 5, 315-та/Драгалевци/ 7, 316-та /Драгалевци/ 5, 6, 7, 317-та 24, 4, 20, 14, 18, 6, 16, 2, 10, 318/Киноцентър/ 21, 2, 13, 11, 3, 23, 5, 4, 15, 19, 7, 8, В. З. Симеоново - Драгалевци 13 Ул. 311, Веселин Стоянов/109/ В. З. Киноцентър/ 24, 21, 20, 22, Войнишко Въстание 49, 15, 16, 4, 31, 20, 47, 19, 3, 37а, 34, 37, 25, 29, 53, 23, 13, 18, 22, 9, 41, 43, 11, 30, 1, 17, 24, 35, 45, 28, 57, 55, 39, 27, 21, Драгалевци УПИ I-483, 484, Кв. 24, местност Шевовица/, Емануил Манолов, Захарий Княжевски №12, 8, Иван Кондов 21, 7, Киноцентъра IV-830 Кв. 56, Лешникова Гора 1, 75б, 75в, Лешникова Гора 104, 124, 78а, 129, 72, 123, 120, 99, 97, 108, 94, Ул. 313, 103, 90, 125, Ул. 206, 83, 87, 98, 81, 86, 85, 137, 100, 141, 117, 93, 106, 79а, 105, 75г, 101, 114, 75, 88, 92а, 122, 78, 93а, 112, 1, 89, 131 М. Габаро Азмата, 96, 82, 135, 119, 102, 92, 118, 127, 77, 80, 79, 121, 95, 143, местност Киноцентъра УПИ XxIII-455 Кв. 25, Митрополит Климент 17, 1, Николай Бинев 10, 30, 28а, 24, 36, Офелиите /Владая/ 12, Паскал Паскалев/Драгалевци/ 9, Подгорица 7, 10, 6, 5, 12, 8, Проф. Атанас Иширков 5а, 21, Проф. Любомир Пипков 3, № 7, София, Р-Н Витоша, УпиVіі-377, Кв. 7, Стойко Владиславов 2, УПИ VII-Снс На 12.06.2019 г. /09:15 - 16:15 ч./ - София: Ix 1339. 1378 Кв. 3 В. З. Панорамен Път-Спец. Нужди-Беловодси Път, Боянска Песен/774/ 40, Бял Равнец/621-ва/ 9, 11, Васил Чекаларов 35 Вила23, 49, Йоан Кукузел/418/ /В. З. Симеоново-Драгалевци/ 13, 14, 5а, 21, 5, 9а, 17, 16, Панорамен Път 45, 2, 26, 24а, 63, 60 Вила 30, 25, 65, 1а 1, 24, 61, 32, 24 Зад 24а, Петко Войвода 34 На 12.06.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ - София: Вихрен/Петър Тонев/ 45 А, Б

На 13.06.2019 г. /08:45 - 16:15 ч./ - София: 410/Драгалевци/ Ул. 410/Ул. 509, Драгалевци Кв. 61, Илинден/Драгалевци/ 15б, 15а, 15г, 15в, 13, Проф. Борис Йоцов/410/ /В. З. СимеоновоДрагалевци/ Вила, 24 На 13.06.2019 г. /09:00 - 13:30 ч./ - София: Кота 1050 22, 31а 136, 138, 137

На 13.06.2019 г. /09:15 - 16:15 ч./ - София: 410-та 42, 33, 40 Драгалевци, 23, 36, 35, 39, Кв. 20, 38, Вила, 27, 34, 32, 31, 29, 416/Драгалевци/ 9 Еднофамилна Жилищна Сграда, XVІІ-844 Кв. 12 Симеоново-Драгалевци, Българска Легенда/416/ /В. З. Симеоново-Драгалевци/ Ъгъла Ул. Веда Словена/412/, 1, 17, 5а, 17а, 2, 3а, 9, 7, 15, 13, 2а, 5, В. З. Симеоново - Драгалевци Ул. Моста 6, Чучура, Мост Кв. 1, Мост 5, Веда Словена/412/ /В. З. Симеоново-Драгалевци/ 1, 7, 3, 4а, 2, 6, 1а, 4, 9, 5, Змей Горянин/408/ /В. З. Симеоново-Драгалевци/ 21, Иван Гологанов/411/ /В. З. Симеоново-Драгалевци/ 2, Йоан Кукузел/418/ /В. З. Симеоново-Драгалевци/ 7, 15, 1, 19, 4, 18, 2, 10, 12, 6, 3, 8, Манастирски Ливади 20, Стефан Веркович/419/ /В. З. Симеоново-Драгалевци/ 4, 7, 3, 5, 6, 1, 11, 9, 8, 2, 13, Хилендарски Манастир/417/В. З. Симеоново-Драгалевци/ 25, Цани Гинчев/420/ /В. З. Симеоново-Драгалевци/ 1

На 13.06.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ На 14.06.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ - София: Братя Бъкстон 70, 70 Сграда 1 На 14.06.2019 г. /08:45 - 16:15 ч./ - София: 410/Драгалевци/ Ул. 410/Ул. 509, 507-ма/В. З. Симеоново-Драгаревци/ 10, 1, 8, 4, 6, 7, 12а, 2а, 3, 14а, А, 4а, 14, 5, 12, 6а, Драгалевци Кв. 61, Илинден/Драгалевци/ 15б, 15а, 15г, 15в, 13, Монах Спиридон/501/ /В. З. Симеоново-Драгалевци/ 23, Проф. Борис Йоцов/410/ /В. З. Симеоново-Драгалевци/ Вила, 24, Ул. Зографи Молерови 4, 2а

На 14.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: 1-ва /Драгалевци/, 304-та /Драгалевци/ 3, 2, 7, 305-та /Драгалевци/ 9, 12, 14, 18, 2, 4, 13, 5, 3, 16, 8, 11, 308-ма 8а, 308-ма /Драгалевци/ 6, 2, 322-ра /Драгалевци/ 5, 9, 13, 4, 3, 8, 10, 15, 11 Стр. Табло, 323-та /Драгалевци/ 20, 10, 16, 18, 3, 14, 6, 22, 8, 24, 324-та /Драгалевци/ 7, 12, 1, 14, 3, 325-та /Драгалевци/ 6, 8, 12, 10, 5, 326-та /Драгалевци/ 6, 10, 7, 4, 5, 4а, 3, Акад. Сандерс №47, Андрей Бачковски 2, Бойка Войвода 5а, Драгалевци II -Част, Драгалевски Манастир/, Лешникова Гора Ул Лешникова Гора /Ул 305/, Мащерка 54, 46, 50, 51, 48, Планина Витоша, Поп Тодор Врачански 14, Природен Парк Витоша Пи 68134. 1978. 277, Проф. Боньо Ангелов 4

Община ВЪЗРАЖДАНЕ

На 10.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Александър Стамболийски 125;127 А;127;127 Б;127 В;145 Маг;147 В;142;150;152;154 Б;156 А;156 Б;134;186

На 11.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Александър Стамболийски 96 А;96;96 Б;96 В;86;33;32;31;30 Б;29;28;27б;27а А;27а;265 Д;26;25;247;24;24;20в;104 На 12.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Братя Миладинови 10;10 А;29;3;33;37;38;42;43;47;48;56;57;68;7;72;86;92;, Лавеле 18 Магазин За Облекла, 24, 20, 18, 26, 18а, 20-22, Лавеле / Ул. Позитано 10;11;14;18;18а;20;20-22;8;, Ломска 1;1а;1б

На 13.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Осогово/Пело Пеловски/ 68 А;74;76;84;30;36;, Позитано 121;129;136а;138;144 Б;144 В;163;165;165-167 Б;165-167;165-167 А;171;173 А;173

На 13.06.2019 г. /09:30 - 11:30 ч./ - София: Сливница Ул. Опълченска На 14.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Позитано 22;30;34;36;38;42;50;52;60;66;68;8;, Стефан Стамболов/Георги Ки 1;11;13;18;2;3;6;8

Община ИЗГРЕВ

На 12.06.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ - София: Майор Юрий Гагарин 7, 6 На 13.06.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ - София: Дианабад 18 На 14.06.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ - София: Дианабад 31б

На 14.06.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ - София: Дианабад 45

Община ИЛИНДЕН

На 10.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ - София: Вита/Христо Калайджиев/ Срещу Бл. 315-Б, Света Троица/Вълчо Иванов/ 149, 148, 315в, 315, 149, 315б

Община ИСКЪР

На 10.06.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Кривина, Общ. Столична: XVIII-98, Божур/Атанас Варадинов/ 1, 15, 6, 7, 11а, 2, 9, 11, 4, Демокрация/П. Йосифов/ 22, 26, 12, 13, 16, 21, 30, 23а, 10, 17, 31, 25а, 32, 28, 41, 33, 38, 20, 39б, 27, 37, Стопанска Постройка, 19, 45, 14, 25, 39, 43, 47, 23, 29, 35, 24, 40, 11, 18, Зад Село/24-та/ 22, 20, 16 Б, Йосиф Обербауер 4, 5, 3, 1, 2, Лазар Пешев/11/, Латинка/Никола Митев/ 8, 16, 33, 19, 10, 28, 47, 6, 41, 14, 15, 29, 7, 4, 22, 35, 18, 45, 37, 12, 2, 43, 31, 11, 39, 21, 17, 5, 3, Равнополски Път/Симеон Нико 3, 10, 6, 12, 17, 9, 21, 13, 4, 8, 11, 1, 23, 5, 19, 14, 14а, 15, 16, 7, 2, 25, Рибарника/Симеон Малинов/ 3, 1, 5, 12, 6, 8, 1б, 4, 1а, 7, 20, 10, Станцията 8, 10, 12, 2, 6, 14, 4, Старата Река/Методи Филипов 4, 45, 23а, 27, 23, 8, 29, 35, 37, 43, 22, 12, 41, 39, 2, Къща, 31, 25, 28, 32, 33, 18, 16, 26, 14, 49, 28а, 6, 47, 10, Странджа/Спас Орехарски/ 4, 3, 7, 2, 1, 6, 5, 2а, Ул. Демокрация Пи 475 Кв. 48

На 10.06.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ - София: Латинка 12 На 12.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Казичене: Аличо/Траян Кардашки/ 52, Витоша 15, Дружба ТП Хлебозав, Илия Велинов 1, 10, 5, 6, 15, 7, 9, 17, 13, 3, 2, 11, Кирил и Методи 1, Кокиче 5, 9, 3, 1, 7, Мито Войнишки 5, 19, 6, 1, 10, 11, 23, 9, 29а, 4, 12, 17, 25, 2, 7, 21, 15, 27, 29, 13, 8, Никола Петков/Кирил Маджаро 24, 34, 8, 12, 7, 10, 32, 16, 18, 3, 27, 30, 23, 28, 5, 36, 6, 15, 19, Книжарница, 26, 17, 21, 20, 25, 13, 22, Околовръстна 21, 76, 25, 27, 19, 23, 21 А, 13, 74, 15, 17, 72, 78, 70, Път 18, Христо Ботев 47, 42, 26, 71, 44, 40, 65, 34, 38, 32, 69, 30

На 12.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Никола Петков/П. Напетов/ 2, 6, 27, 36, Ул. Витоша и Ул. Никола Петков

На 13.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Бусманци: 10-та Площада, III-134, Кв. 12, Асен Игнатов(Ул. 16-та) 8, 2, 14, 22, 4, 6, 9, 5, 7, 21, 13, 11, 10, 1, 12, 3, 15, Владимир Георгиев(Ул. 4-та) 22, 25, 30а, 24, 32, 21, 23, 19, 30, 26, Вучко Игнатов/Ул. 23-та/ 5, 14, 8, 9, 7, 4, 1, 6, 2, 3, 10, 11, 12, Ген. Гурко(27 и 10) 23, 31, 27, 40, 39, 51, 43, 33, 36, 49, 25, 44, 35, 53, 34, 41, 38, 46, 45, 48, 55, 29, 37, Елин Пелин 2, Кирил и Методий(12 и 14) 14, 15, 3, 8, 11, 10, 12, 5, 16, 13, 2, 9, 1, 6, 7, Лашова(Ул. 15-та) 1, 5, 8, 4, 2, 3, 6, 2а, 10, 5а, Ловджийска(Ул. 22-ра) 4, 2, 1, 3, Перуника(Ул. 11- та) 30, 13, 10, 24, 1, 14, 18, 9, 5, 26, 16, 4, 7, 12, 11, 3, 28, Пробуда(Ул. 6-та) 2, Просвета(Ул. 1-ва) 4, 3 А, 6, 11, 16, 65 Оу, 9, 2, 3, 14, 10, 13, 12, 8, 7, 5, Пчелина(Ул. 20-та) 1, Родината(Ул. 21-ва) 56, 24, 3, 20, 5, 7, 2, 18, 22, 4, 12, 14, 8, 10, 1, 6, Сух Искър(Ул. 13-та) 3, 4, 5, 1, 2

На 13.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Кривина, Общ. Столична: Балкан/Костадин Георгиев/ 19-21 На 13.06.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ - София: Бусманци ул. Сух Искър 7, Ген. Гурко 39, Кв. Бусманци, Площад Елин Пелин №1 На 15.06.2019 г. /09:00 - 17:00 ч./ - София: Гара Искър Дк

Община КРАСНА ПОЛЯНА

На 12.06.2019 г. /09:30 - 12:00 ч./ - София: Бул. Възкресение Шел

На 10.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ - София: Западен Парк/Христо Михайло 100, До 110, срещу 114, 104, 109, 110, 103, 106, срещу 107, 107, 105, 100a, 111, Суходолска 2 До Бл. 110

Община КРАСНО СЕЛО

На 10.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ - София: Балчик 1, Гебедже 11

На 11.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ - София: Балчик 1, 5-7, Христо Матов 1, 3 На 12.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ - София: Балчик 1, Гебедже 10

На 12.06.2019 г. /11:00 - 14:00 ч./ - София: Ж. К. Лагера Бл. 6; Бл. 8; Бл. 78, Балканджи Йово Номера От 1 До 23 Нечетни;, №18 (Църква Рождество Богородично ), Плиска/Д-Р Петър Вичев/ 1, Цар Борис III/Девети Септ. Номера От 62 До 72(Четни), 74 -76

На 13.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ - София: Баба Илиица 42, Гебедже 10, Съвет на Европа/Черна Вода/ 24-26, Хризантема 11-13, 15-17, 19-21

На 14.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ - София: Кюстенджа 17-19, Съвет на Европа 24-26, Хризантема 15-17, 19-21

Община КРЕМИКОВЦИ

На 10.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ На 11.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ На 12.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ На 13.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ На 14.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Бухово: 1 Май На 10.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ На 11.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ На 13.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ На 14.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ - София: Гергана /Сеславци/ 3, 5, 4, 7, 8, 1, Кокиче /Сеславци/ 5, Липа /Сеславци/ 1, 3, 7, 2, Малина /Сеславци/ 1, Мургаш /Сеславци/ 24, 32 Склад, 22, 6, 26, 16, 30, 2а, 4, 32, 2, 10, 12, Магазин За Пром. Стоки, 14, Сеславци Язовира - Склад, Стара Планина Сеславци, Стара Планина /Сеславци/ Парка срещу Училище, Упи-ХіV Кв. 12 До Читалището, 27, Тинтява /Сеславци/ 7, 11, 1, 8, 9, 10, 15, 2, 4, 14, 6, 5, Тодор Каблешков /Сеславци/ 5, 10, 17, 15, 13а, 13, 2, 11, 7, 4, 15а, 3, 8, 9, 6, Чавдар /Сеславци/ 9

На 11.06.2019 г. /09:00 - 14:15 ч./ - София: Враждебна Тп, Кокиче /Челопечене/ 2 Бензиностанция, Кремиковско Шосе 15, 15 Ферма Враждебна, 15 Инд. Зона, 15 Ферма Левски, 5 Тп, Стопански Двор Ткзс Левски, Челопеченско Шосе 37, 36, Чепинско Шосе

На 12.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ - София: Гергана /Сеславци/ 3, 5, 4, 7, 8, 1, Кокиче /Сеславци/ 5, Кремиковци 4, 1, 9, 1, 3, 10, 2, Липа /Сеславци/ 1, 3, 7, 2, Малина /Сеславци/ 1, Мургаш /Сеславци/ 24, 32 Склад, 22, 6, 26, 16, 30, 2а, 4, 32, 2, 10, 12, Магазин За Пром. Стоки, 14, Петко Османов /Кремиковци/ 9, 1а, 17, 3, 3а, 1, 13, 5, Сеславци Язовира - Склад, Стара Планина Сеславци, Стара Планина /Сеславци/ Парка срещу Училище, Упи-ХіV Кв. 12 До Читалището, 27, Тинтява /Сеславци/ 7, 11, 1, 8, 9, 10, 15, 2, 4, 14, 6, 5, Тодор Каблешков /Сеславци/ 5, 10, 17, 15, 13а, 13, 2, 11, 7, 4, 15а, 3, 8, 9, 6, Чавдар /Сеславци/ 9

Община ЛОЗЕНЕЦ

На 10.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ - София: Банат 12, Рилски Езера 17, Хенрик Ибсен 17

На 10.06.2019 г. /09:15 - 16:15 ч.; 09:30 - 16:45 ч./ - София: X-1268, Кв. 63, Симеоновско Шосе 166, Симеоновско Шосе/Вол. Шосе/ 164, 97г, 152, 160, 90, 98, 166а, Вила 565, 166 Тдо Спа, 102, 84, 166 Он, 166 Ас, 166 Котле, 97а, 166, 94, 148, 100, 96а, 96, УПИ VIII-1268, Кв. 63

На 11.06.2019 г. /08:45 - 14:00 ч./ - София: Кокиче № 1 Гет и Химическо Чистене, Крум Попов № 8, 10, 12;, Ул. Момин Кладенец № 2

На 11.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ - София: Димитър Яблански 15 Вх. А На 11.06.2019 г. /10:00 - 13:00 ч./ - София: Горски Пътник 43, 43 А, 45, 47, 49, 58, 60, 62, 64, 66, 68 На 11.06.2019 г. /14:00 - 15:30 ч./ - София: Кокиче 3, Момин Кладенец/Антон Недялк 7

На 12.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ - София: Димитър Яблански 15 Вх. Б, Драгалевска 8-14;23-29 На 13.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ - София: Свети Св. Седмочисленици 6, 11, 15, 19

На 14.06.2019 г. /08:00 - 12:30 ч./ - София: Винсент Ван Гог 7 Международно Висше Бизнес Училище

На 14.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ - София: Свети Св. Седмочисленици 9 Бл. 3, Черни Връх 33е;Маг. 26-27, 33е 4, 33е Кафе 1, 33е, 33е Офис 2-5, 33е Офис 6, 33е Кафе 2

На 15.06.2019 г. /08:00 - 14:30 ч./ - София: Вежен 2 3, Черни Връх 16, 12, 14, 25 2, 10, 14 3, 18 2

Община ЛЮЛИН

На 10.06.2019 г. /09:30 - 15:45 ч./ - София: Люлин 423 Вх. А

На 10.06.2019 г. /09:15 - 12:30 ч./ - София: Люлин 5 546

На 11.06.2019 г. /09:30 - 15:45 ч./ - София: Люлин 423 Вх. Б;424 Вх. Б и В

На 12.06.2019 г. /09:30 - 15:45 ч./ - София: Люлин 423 Вх. В;426 Вх. А и Б

На 13.06.2019 г. /09:30 - 15:45 ч./ - София: Люлин 423 Вх. Г

На 14.06.2019 г. /09:30 - 15:45 ч./ - София: Люлин 3 371, 370

Община МЛАДОСТ

На 13.06.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./ На 14.06.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./ - София: Горубляне 1 34, 45, 44, 43, Самоковско Шосе До Т/Ст Ежк На 10.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ - София: Младост 1 Бл 54б Вх 2

На 10.06.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./ - София: Младост 1 10, 10 Т\Ст, 1 До Бл. 5 Вх. В, 6, 5

На 10.06.2019 г. /13:30 - 16:30 ч./ - София: Горубляне 3, 31, 34, 4, 7, 21, 36, 12, 9, 30, До Автосервиза, Кв. 9 Бл. 20а, 28, 16, 27, До 1, До До Автосервиза Автосервиза, 13, М/У 36 и М/У Бл 3, 15, 20, 17, 37, 22, 24, 11, 5, 32, 8, 10, 25, 23, 19, 1, 14, 18, До 17, 29, 6, 26, 2, 33, 35, Самоковско Шосе 2в, Ул. Стадиона Горубляне 11

На 11.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ - София: Младост 1 Бл 59 Вх 6

На 12.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ - София: Младост 1 Бл 59 Вх 7 На 12.06.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./ - София: Д-Р Стоян Чомаков 2, 4а, 4 А, 4а, Йерусалим 12, Младост 1 пред 12, 12 - Магазин 2, 5, срещу 12, До 12, До 13, 12

На 14.06.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ - София: Младост 2 Бл 259 Вх Б

Община НАДЕЖДА

На 11.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ - София: Надежда 3 До Бл 302, 301, 302, До Блок 302, Станке Димитров, Хан Кубрат, Царевец, Ъгъла на Бели Дунав и Царевец

На 11.06.2019 г. /09:15 - 16:15 ч./ - София: 236-та/Надежда/ 8, 8, жк. Надежда 445, Надежда 4 454, 455, 4 454, 455, 453, 454, 453, 453, 452, 4 М/У Бл. 454, 452, 452, 456

На 12.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ - София: Ген. Никола Жеков/П. Тодорова 14, 14, Йордан Хаджиконстантинов 133, М. Момкова махала II Част Кв. 9, Надежда 4 429, 426 А-Б, 428, 426а-А, 133, 431, 426, 426 А-А, 427, 426а, 430, Рожен 101, Свобода 8 Хр. Силянов, 42, ТП До Бл. 42, Христо Силянов/Бородински Б 8, 8-10 42

На 13.06.2019 г. /09:15 - 16:15 ч./ - София: Триъгълника Локомотивно Депо

На 13.06.2019 г. /09:45 - 14:15 ч./ - Нови Искър: М. Требич Ул. Погледец УПИ ХIV-5

На 13.06.2019 г. /09:45 - 14:15 ч./ - София: VII, Кв. 27 16, Грудово / Требич 29, 10, 27, 7, 13, 31, 11, 4, 12, 5, 12а, 9, 33, 1, 21, 25, 19, 8, 23а, 3, 23, Латин Борисов Колев / Требич 2, 14, Леденика / Требич 7, 2, 13, 6, 10, 14, 3, 4, 10=2 Стол на 63-То У-Ще, 1, 18, 20, 11, 12, 8, 5, 9, 10а, Любимец / Требич 1, 2, М. Требич Пи 68134. 1310. 1, Михаил Маринов / Требич 31, 28, 34, 37, 27, 26, 33, 41а, 30, 32, 35, 39а, 38, 43, 41, 25, 29, 39, 66, Погледец 30, 28а, Погледец / Требич 4, Погледец/Марко Добрев/ 20, 15, 8, 22, 18, 34, 7, 19, 32, 5, 3, 1, 2, 24, 11, 13, 14, 21а, 6, 23, 12, 10, 21, 28, 9, 38, 26, 16, Равнец / Требич 54, Спортист 59, Спортист / Требич 53, 46, 49, 52, 41, 48, 50, 45, 54, 58, 44, 55, 59, 47, 57, 51, 42, 60, 43, 44а, 40, Станислав Ангелов 1, Станислав Ангелов / Требич 4, 26, 18, 9, 6, 24, 20, 22, 3, 5, 16, 8, 7, 12, 10, 14, Требич 1 Ул. Латин Колев №1, 2 Латин Колев №2, Требич М. Герена Пи 1727 Пи1727, Янко Бакалов / Требич 6, 11, 10, 12, 8, 15, 3, 1, 4, 13, 18, 16, 7а, 2, 2а, 7, 5, 9, Янко Забунов / Требич 17, Янко Забунов/Петър Топалов 1, 7, 13, 9, 6, 4, 2, 17, 11, 15, 10, 12, 5, 3, Требич - Рибарник

Община НОВИ ИСКЪР

На 11.06.2019 г. /09:15 - 16:00 ч./ На 12.06.2019 г. /09:15 - 16:00 ч./ - Подгумер: Стопански Двор

На 12.06.2019 г. /10:00 - 14:00 ч./ - Нови Искър: Изгрев 1

На 12.06.2019 г. /10:00 - 14:00 ч./ - Световрачене: М. Могилата, Синчец/Йордан Стоянов/ 18

На 12.06.2019 г. /10:00 - 14:00 ч./ - София: Гара Искър 5006 Община ОБОРИЩЕ

На 11.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ - София: Бачо Киро 35

На 10.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ - София: Будапеща 26 Маг. 3, 26 Ат. 16, 26 Ателие №10, 13, 26 Ателие №15, 26 Ателие №13, 26, 26 Гараж 25№4, 12а, 26, 24блок, 26 Гараж №5, 26 Магазин 1, 26 Гараж №7, 15, 11, 26 Магазин 2, 26 Гараж 2, 26 Ателие №11, 26 Ателие №12, 24, 26 Ателие №14, 26 Гараж 3, 25, 27, Цар Симеон 39 Магазин 3, 39 Ателие 5, 39 Аателие 11, 39, 39 Ателие 3а, 37 Гараж 5, 52, 37 Ателие 1, 39 Ателие10/11, 37 Офис, 58, 62, 39 Ателие 6, 37 Гар. 1, 39 Магазин 4, 37 Ателие 2, 39 Ателие 1, 54, 39 Ателие 3, 37 Ателие 3, 37 Магазин, 37 Гараж 4, 39 Магазин 2, 37, 39 Ателие 8, 60, 39 Ателие 9, 39 Ателие 4/4, 39 Магазин 1, 64, 39 Ателие 2, 39 Ателие 7, 66 На 12.06.2019 г. /08:00 - 15:15 ч./ - София: Стоян Заимов 1 Парк Заимов

На 13.06.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ - София: Янко Сакъзов 3, 11в

На 14.06.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ - София: Димитър Греков 1, Тракия 40, 44

Община ОВЧА КУПЕЛ

На 11.06.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ - София: Боряна 24, 26, 43-А, Букет 46, Никола Петков/П. Напетов/ 38, 50а

Община ПАНЧАРЕВО

На 14.06.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Герман: VII-7013, Патриарх Герман/9 Септември 81а, УПИ ІІ766, 767 Кв. 55а

На 10.06.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 11.06.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 12.06.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 13.06.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ На 14.06.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Плана: махала Джамбова Вила, 3, махала Тодорова Вила, 250, Помпа, 1, Къща, Стопанска Постройка, махала Чорбаджийска Мест. Мечито Нпи 024112, Вила, махала Бурнаска 4 Тунел, махала Турмачка Вила, Имот. 569, Помпа, Имот №419, Водна Помпа, Ярмомелка, Къща На 10.06.2019 г. /10:00 - 13:00 ч./ - Кокаляне: 004053, 37914. 6848. 2637, Александър Генков/Г. Панков/ срещу Овчарника, Поделение 26480, 14, 1, 3, 4, 2, Бор М Спас Пи 2223, Вец Кокаляне Вила, Вилна Зона Батиница ПИ 55419. 6710. 2827, Вила, Вилна Зона Бяла Нива ПИ 37914. 6848. 3072, Изгрев 3, УПИ VII-155, Кв 17, Искър 13, 6, 8, 10, №8, 1, 14, 7, 4, 16, 5, 5 А, 12, Кръстан Младенов 2, М. Бяла Нива Пи 1773, М. Овнарница, Околовръстна 3, 5, 1, Пи 1834 М. Бялата Нива, Стефан Караджа/Лазар Симов/ 15, 17-15, 17, Тополите 16, Цар Иван Асен II/Петър Янев 16, 29, 2, 19, 24, 6, 15, Пи 2399, 12, 7, 9, 4, 14, 14-16, 13, 11, 5, 1, 17

На 10.06.2019 г. /10:00 - 13:00 ч./ - Лозен, Общ. Столична: Мекстн. Бялата Нива

На 10.06.2019 г. /10:00 - 13:00 ч./ - Панчарево: Батийница/24-та/ Пи 1572 На 11.06.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Панчарево: 3-та/В. З. Малинова Долина/, 55419. 6707. 885. 5, Александър Стамболийски 5, 1, 7, 4, 3, 6, 11, 8, Бистришка Река 2б, 6, 2, 2а, Васил Левски/9 Септември/ 5, 8, 2, 6а, 12, 15, 10, 3, 6, 1, 4, 11, 7, Елин Пелин/Ленин/ 2, 1, 19, 5, 3, Шуманец/Димитър Благоев/ 6 На 12.06.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Панчарево: 22-ра, VI-За Балнеоложки Комплекс, Кв. 52, Самоковско Шосе Спортно Развлекателен Комплекс, 7, 164, Ресторант, 7 Стр. Т/Търг. К-С

На 12.06.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ - София: IV-160. 3119 Кв. 18а

На 13.06.2019 г. /09:00 - 14:00 ч./ - Плана: махала Календарова 1, Вила, махала Манчева, махала Масова Вила, 2, Работилница, Къща, махала Чорбаджийска Вила, махала Славкова Вила

На 13.06.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Кокаляне: Бор М Спас ПИ 2223, Вилна Зона Бяла Нива Пи 37914. 6848. 3072, Пи 1834 М. Бялата Нива, Тополите 16

Община ПОДУЯНЕ

На 13.06.2019 г. /12:30 - 16:30 ч./ - София: Васил Кънчев 40 Офис /Автосервиз, 11, 36, 40 Мазин-Офис, 34, Резбарска 117, 178, 25 Авточасти, 177, 7, 1, Хаджи Димитър 178, До 130, 6, 11, 11а

Община СЕРДИКА

На 10.06.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ - София: Свобода 4, Съзнание 16

На 11.06.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ - София: Ген. Чернаев 2, Козлодуй 94 Вх-Б

На 12.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ - София: Тец София Тец София, 1, 3

На 12.06.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ - София: Габър 11, Сливница 141-143

На 13.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ - София: XlIII-412 Кв. 2, Илиянци Пи 807, Кв. 2, М. НпзИлиянци-Изт, УПИ VІ, Кв. 2, М. Нпз Илиянци-Изток, Илиянци/Лиляна Димитрова/ 94, Нпз Илиянци-Изток, НПЗ Илиянци/Изток ПИ1229 Кв2, ТЕЦ София ТЕЦ София, 2, УПИ VI 264 Кв. 2, УПИ ХХV-1166

На 14.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ - София: Княз Борис I 189 На 14.06.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ - София: Проф. Иван Георгов/Цв. Антов/ 10

Община СЛАТИНА

На 10.06.2019 г. /09:00 - 15:00 ч./ - София: Марагидик/Симеон Славов/ 34

На 11.06.2019 г. /09:00 - 15:00 ч./ - София: Каймакчалан 14 На 12.06.2019 г. /09:00 - 15:00 ч./ - София: Околчица 8 Бл. 3 Вх. Б

На 13.06.2019 г. /09:00 - 12:15 ч./ - София: 1-ва 1 До Бл. 1, Слатина ТП До Бл. 1а, Христо Смирненски 2, 1б На 13.06.2019 г. /09:00 - 15:00 ч./ - София: Детелин Войвода 39

На 14.06.2019 г. /09:00 - 15:30 ч./ - София: Иван Миланов 6

Община СТУДЕНТСКИ ГРАД

На 10.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Борис Стефанов 2, 2-4, Джон Ленън 2, 8, Димитър Страшимиров 18, Дружба 1 47, 50, 56, 54, 55, 61, 62, 63, 64, 65, 75, 71, Климент Охридски 105, 107, 115, 116, 117, 119, 120, 122, 125, 128, 132, 97, Латинка 24, Пъстър Свят 5, Стефан Младенов 10, Храбър Попов 3, 7, Христо Вакарелски 3, Яна 1, 4

На 11.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Борис Стефанов 2, 2-4, Джон Ленън 2, 8, Дим. Страшимиров/451-ва/ 18,, Дружба 1 47, 50, 56, 54, 55, 61, 62, 63, 64, 71, 75, Климент Охридски 105, 107, 115, 116, 117, 119, 120, 122, 125, 128, 132, 97, Латинка 24, Пъстър Свят 5, Стефан Младенов 10, Храбър Попов 3, 7, Христо Вакарелски 3, Яна 1

На 12.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Борис Стефанов 2, 2-4, Джон Ленън 2, 8, Димитър Страшимиров 18, Дружба 1 47, 50, 56, 54, 55, 61, 62, 63, 64, 71, 75, Климент Охридски 105, 107, 115, 116, 117, 119, 120, 122, 125, 128, 132, 97, Латинка 24, Пъстър Свят 5, Стефан Младенов 10, Студентски Град До 22 и 23, 22, До 22, 21, 1 До Бл. 22, М/У 21-22, Храбър Попов 3, 7, Христо Вакарелски 3, Яна 1, 4

На 13.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Борис Стефанов 2-4, 2, Джон Ленън 2, Джон Ленън 2, 8, Димитър Страшимиров 18, Дружба 1 47, 50, 56, 54, 55, 61, 62, 63, 64, 71, 75, Климент Охридски 105, 107, 115, 116, 117, 119, 120, 122, 125, 128, 132, 97, Латинка 24, Пъстър Свят 5, Стефан Младенов 10, Храбър Попов 3, 7, Христо Вакарелски 3, Яна 1, 4

На 14.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Борис Стефанов 2, 2-4, Джон Ленън 2, Джон Ленън 2, 8, Димитър Страшимиров 18, Дружба 1 47, 50, 56, 54, 55, 61, 62, 63, 64, 71, 75, Климент Охридски 105, 107, 115, 116, 117, 119, 120, 122, 125, 128, 132, 97, Латинка Номер 24, Пъстър Свят 5, Стефан Младенов 10, Храбър Попов 3, Христо Вакарелоски 3, Яна 1, 4

Община ТРИАДИЦА

На 10.06.2019 г. /08:30 - 11:30 ч./ - София: Твърдишки Проход 15 Вх. А и Вх. Б, 16, Хайдушка Гора 89, 108, 110, 112, 91.

На 10.06.2019 г. /08:30 - 16:00 ч./ - София: Шандор Петьофи 58

На 10.06.2019 г. /11:00 - 15:00 ч./ - София: Асен Йорданов 22, 22а, 24, 27, 27а, 29, 30,, 28а, 26а, 30а, Гатьо Шишков/492-ра/ 21, 23, 25, 19, 15, 8, 10, 6, 4, 2,, Емилиян Станев 38, 40

На 11.06.2019 г. /11:00 - 15:00 ч./ - София: Ж. К. Манастирски Ливади Изток, Бл. 110, Бл. 101, Бл. 93, Луи Айер/Никола Каменов/ 54а, Ул. 413 №5

На 12.06.2019 г. /09:30 - 12:00 ч./ - София: Тодор Джебаров/417/ 42

На 12.06.2019 г. /12:30 - 16:00 ч./ - София: Манастирски Ливади 63

На 13.06.2019 г. /11:00 - 15:00 ч./ - София: Луи Айер/Никола Каменов/ №79

На 14.06.2019 г. /11:00 - 15:00 ч./ - София: Ж. К. Манастирски Ливадиизток Бл. 100, Ул. 413 № 6, 8, 9, 19, 21

 

 

 

 

Времето в София

Въздухът в София

Присъединете се
към нашата общност
във Вайбър

viber-button

Анкета

Къде ще прекарате лятото?
 • В София (38%, 70 Гласове)
 • На българското черноморие (21%, 39 Гласове)
 • Гърция или чужбина (28%, 51 Гласове)
 • На село (7%, 12 Гласове)
 • Не съм решил (5%, 10 Гласове)
Общо гласували: 182 Обратно към гласуване

Фиксинг на БНБ

 • EUR
  1.95583
 • GBP
  2.19386
 • USD
  1.72594
 • CAD
  1.30991
 • CHF
  1.72731
 • JPY
  1.51968
Реклама

Виц на седмицата Виж Още

Защо в София пукат гумите на варненци?

Защото им се диша свеж морски въздух.

Късмет на деня

Обърнете повече внимание на вътрешната красота днес – кожен салон, затоплящи се седалки, климатроник …

Коментари

Реклама

Последни

Реклама

Виж също

close

Спират водата в Подуяне, Банишора и Бистрица...

Планирани ремонти по водопроводната мрежа на „Софийска вода“ ще наложат спирането на водоподаването в някои ...

Прочети още keyboard_arrow_right