Времето в София

Въздухът в София

Анкета

Какво мислите за Covid-19?
  • Притеснявам се и стоя вкъщи (36%, 216 Гласове)
  • Мисля, че се преувеличава (21%, 124 Гласове)
  • Мерките трябва да са още по-строги (32%, 194 Гласове)
  • Трябва да се изгради обществен имунитет след преболедуване (10%, 60 Гласове)
  • Нас не ни лови, ракия да има (1%, 9 Гласове)
Общо гласували: 603 Обратно към гласуване
comment 0
visibility 15928
Здравният министър издаде заповед за кои случаи на COVID-19 се лекуват в бо

Здравният министър издаде заповед за кои случаи на COVID-19 се лекуват в болница

Здравният министър Кирил Ананиев издаде заповед, с която се определя кои случаи на заразени пациенти с COVID-19 подлежат на лечение в болница и кои остават вкъщи. Подробно са описани случаите в Заповед №РД-01-129 от 16 март т. г.  На домашна изолация и лечение подлежат следните потвърдени случаи на COVID-19: - асимптоматични лица (открити като контактни или в хода на проведени епидемиологични проучвания); - лица с леки клинични оплаквания (телесна температура < 380С, кашлица, неразположение, хрема, възпалено гърло, стомашно-чревни симптоми, като гадене, повръщане и /или диария, без промени в психичния статус (т.е. объркване или летаргия) и без придружаващи хронични заболявания или имунокомпрометиращи състояния и др. На задължителна изолация и хоспитализация в лечебно заведение на територията на съответната област подлежат следните потвърдени случаи COVID-19: - възрастни лица ≥ 60 г., независимо от клиничното протичане на заболяването; - лица с придружаващи заболявания или имунокомпрометиращи състояния, независимо от клиничното протичане на заболяването; - лица с тежко клинично протичане като задух или затруднено дишане, появата на храчки или хемоптое; - лица с невъзможност за изолация и лечение в домашни условия, независимо от клиничното протичане на заболяването. Днес Кирил Ананиев издаде още една заповед - РД-01-130 от 17 март т. г, която се отнася за хората, които подлежат на задължителна 14-дневна карантина и за реда за осъществяване на контрол върху карантината.  1. Всички български граждани и граждани на други държави с постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, пристигащи от Китайската народна република, Ислямска република Иран, Бангладеш, Република Индия, Република Малдиви, Федерална демократична република Непал, Демократична социалистическа република Шри Ланка, Кралство Испания, Италия, Република Корея, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Франция, Федерална република Германия, Кралство Нидерландия и Швейцария, се поставят под карантина за срок от 14 дни в дома или на друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание на органите на граничния здравен контрол, с изключенията, посочени в т. 1.1 и т. 1.2. 1.1. За българските граждани – водачи на тежкотоварни автомобили, пристигащи от държавите по т. 1, се установяват следните мерки: а) за водачите, които разтоварват стоки и товари и предвиждат отпътуване в следващите дни (независимо от причината за престой), за периода на престой на територията на Република България, водачите се поставят под карантина, като изпълнението на мярката се контролира по посочения в тази заповед ред с оказване на пълно съдействие от превозвача, чийто служител е съответният водач, до напускане на страната от водача; б) за водачите, които не предвиждат отпътуване към държава по т. 1, се прилага мярката по т. 1 с всички последици от нея. 1.2. За водачите на тежкотоварни автомобили, които не са български граждани, но са граждани на някоя от държавите по т. 1 и/или влизат на територията на страната от държава по т. 1, се прилага следната мярка – влизат на територията на Република България, разтоварват превозваните стоки и товари и незабавно напускат територията на страната, като времето на преминаване през територията на страната не може да надвишава 24 часа. 2. Общопрактикуващите лекари осъществяват медицинско наблюдение за 14-дневен период на поставените под карантина лица от техните пациентски листи. 3. Български граждани без общопрактикуващ лекар се проследяват за 14-дневен период от съответната регионална здравна инспекция, на чиято територия са карантинирани. 4. Лица с чуждо гражданство се проследяват за 14-дневен период от лечебното заведение, с което съответното място за настаняване има сключен договор за оказване на медицинска помощ. 5. Всички близки контактни на потвърден случай на COVID-19, съгласно актуалната дефиниция за случай, се поставят с предписание на регионалните здравни инспекции под карантина в дома или на друго място за настаняване и медицинско наблюдение за 14-дневен период, считано от последния контакт със заболялото лице. 6. Всички лица по т. 1 и 5, поставени под карантина са длъжни да не напускат домовете си или мястото за настаняване, в което са посочили, че ще пребивават за посочения в предписанието срок. 7. Ако до изтичане на определения с предписанието срок не се появят симптоми за COVID-19, съгласно актуалната дефиниция за случай, карантината се преустановява. 8. При поява на симптоми за COVID-19, съгласно актуалната дефиниция за случай, лицата са длъжни да се свържат по телефон с общопрактикуващия си лекар, лечебното заведение, което обслужва мястото за настаняване или със съответната регионална здравна инспекция, откъдето да получат указания според случая. 9. Незабавно след издаване на предписанието по т. 1 или по т. 5 регионалните здравни инспекции предават на съответната друга регионална здравна инспекция данни за карантинираните лица, които ще пребивават на нейна територия. 10. Незабавно след издаване на предписанието по т. 1 или по т. 5 регионалните здравни инспекции предоставят информация по електронна поща или по телефон на общопрактикуващите лекари, за карантинирани лица от тяхната пациентска листа с цел провеждане на активно наблюдение и издаване на болничен лист при необходимост, и съответно на собственика, управителя или упълномощени от тях лица, които стопанисват мястото за настаняване, в което карантинираното лице ще пребивава. 11. Незабавно след издаване на предписанието по т. 1 или по т. 5 регионалните здравни инспекции информират кметовете на общините в съответната област, както и директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи за карантинирани лица в домашни условия на територията на съответната област с цел осъществяване на контрол по изпълнението на разпоредените мерки. 12. Регионалните здравни инспекции поддържат актуален списък на всички карантинирани лица на територията на съответната област с начална и крайна дата на карантината. 13. Утвърждавам образец на предписание по т. 1 и 5, съгласно приложението.

comment 0
visibility 22643
Александровска болница върна дарението от 222 000 лв.

Александровска болница върна дарението от 222 000 лв.

Александровска болница реагира достойно и адекватно, и върна дарение от 222 000 лв. "Не можем да изпълним волята на дарителя. Приемаме само безусловни дарения", бе лаконичният коментар на представител на болницата пред Столица.bg. Вчера лечебното заведение, което е едно петте в София, където се лекуват заразени с COVID-19, получи дарение от 222 000 от "Уолтопия". Волята на дарителя била да се лекуват приоритетно негови служители или челнове на семейството, ако се разболеят. От болницата не могат да изпълнят условията на дарението  и са го върнали. С тези пари е можело да се закупят обдишващи апарати, които да се ползват с предимство от служители на фирмата, ако се наложи. "Лекарите биха нарушили Хипократовата клетва, ако предпочетат друг пациент пред най-силно нуждаещия се", е позцията на Александровска болница. Лечебното заведение получило и други дарения и именно с тези средства ще се закупи необходимата апаратура. МЗ обяви дарителска сметка, средствата, от която ще се ползват за  защитни облекла, консумативи и апаратура в болниците, където се лекуват заразени с коронавирус. Дарителска сметка на МЗ: IBAN BG91BNBG96613300129302 BIC BNBGBGSD

comment 0
visibility 1653
СУ- дистанционно обучение

И Софийският университет на дистанционно обучение заради COVID-19

Учебните занятия в Софийския университет "Св. Климент Охридски" се провеждат дистанционно. Това се прави във връзка със заповедите на здравния министър и на ректора на СУ с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус). Това съобщиха от най-старото висше училище у нас.    Студентите могат да ползват системата за електронно обучение Мудъл на Университета (https://elearn.uni-sofia.bg и съответните адреси във факултетите, в които има самостоятелна Мудъл платформа), до която имат достъп с потребителското им име и парола от Системата за управление на студентска информация (СУСИ).   От СУ препоръчват на младите хора да проследяват съобщенията в курсовете, които посещават по учебен план, намиращи се в "Моите курсове" в системата за електронно обучение. Да проверяват за допълнителна информация на сайта на факултета, в който следват, за допълнителна информация относно промяна в графика или средствата, чрез които се извършва обучението. Да следят и електронната си поща за информация от преподавателите, относно конкретни указания за учебния процес.  

Реклама
comment 0
visibility 1763
Нарушение на строеж

Санкционираха "Евробилд -М ЕООД" за замърсяване на прилежащи площи

Служители на Столичен инспекторат са направили проверка на строеж в район "Подуяне", ж.к. Левски- Г. Констатирали са замърсяване на прилежащата територия, както и липса  на плътна строителна ограда. На техническият ръководител от "Евробилд-М" ЕООД е съставен акт за установено  административно нарушение на Наредбата  за управление на отпадъците и поддържане и почистване на територията на Столична община. Санкцията за подобно нарушение е от 100 до 5000 лв.

comment 0
visibility 1961
досъдебни производства

Пет досъдебни производства в София за нарушаване на карантината

Всички, които имат наложена мярка "карантина", призовавам да я спазват, тъй като санкциите са големи. Над 400 души са под карантина в цялата страна, като за проверката на спазването им е наложена пълна мобилизация на МВР за проверки. Те стават през телефон, и на място в домовете на хората, съобщи министърът на вътрешните работи Младен Маринов, цитиран от БГНЕС. Образувани са пет досъдебни производства за нарушаване на карантината в София.   “Карантината е в домовете им, няма как да ги арестуваме по арестите. Полицаите, които извършват тези проверки, имат защитни облекла и маски, а тези служители на МВР, които работят в заразена среда, имат и защитни костюми”, увери министърът на вътрешните работи.   “Едни са с положителна проба, други са пристигнали от рискови дестинации. По един човек в Монтана и във Варна са нарушили карантината”, допълни Маринов.   "Призовавам гражданите да ни сигнализират, когато видят гражданин, който е под карантина, а се разхожда навън", посочи министърът. Мисля, че хората разбраха, че случващото се е извънредно, и трябват извънредни мерки.   На въпрос дали трябва да бъдат въведени и по-сериозни мерки, както предложи началникът на ВМА ген. Мутафчийски, Маринов отговори, че опасността е реална, въпреки че хората не я осъзнават. „След изказването на ген. Мутафчийски в събота вечер, хората явно разбраха сериозността на положението, и излизат по-малко, а и не задръстват супермаркетите, защото храна има“.   В ромските махали, известни с големите си сватби, мерките на карантината се спазват с по-голям контрол, допълни министър Маринов.   В ежедневна комуникация сме със собствениците на големите хранителни магазини, както и с министъра на икономиката, като с тях следим дали има напрежение пред хранителните магазини, затова там има патрулки и те няма да бъдат изтеглени", съобщи Маринов.   С ДАНС и ОДМВР в Пловдив проведохме акция и задържахме мъж, който е разпространявал фалшиви новини за множество заболели хора, а държавата криела за това. При ареста му са иззети и малко количество наркотици, съобщи още вътрешният министър.   Маринов призова хората да мислят рационално и да не отварят вратата на апартамента си на хора, които искат да го дезинфекцират, защото това е измама.  

comment 0
visibility 10219
От Националния щаб: 9-годишно е с COVID-19

От Националния щаб: 9-годишно е с COVID-19

Деветгодишно дете, чуждестранен гражданин е с дало положителен резултат за корона вирус. Това съобщи председателят на Националния щаб ген. д-р Венцислав Мутафчийски.  Детето на чичото пристига в България след като е бил контактен със сестра си, болна с COVID-19, каза Мутафчийски. Това е престъпна небрежност, коменитра той. Засега малчуганът няма клинична картина на корона вирус. Така общо случаите на заразените с COVID-19 у нас стават 52. "Тук е отговорността на туристическите фирми и хотелиерите, които за да запазят бизнеса си, приемат безотговорни хора, пристигнали у нас. Благодарност за всички, които се съобразяват да стоят вкъщи. Щом се забележи мобилизация в обществото не е нужно да натягаме положението. Благодарности и за подкрепата с ръкоплясканията за медиците", каза Мутафчиски и за първи път се усмихна . В Италия заразените са 24 000, 368 са починали последното денонощие. В Южна Корея се прекършва тенденцията и има 74 случая за последното денонощие. В Испания като контрапунк на Корея има1024 нови - общо 7800 заразени, починалите са 84. Англия има 1391 заразени с 14 починал. Там все още върви тенденцията за невзимане на мерки. В света заразените са 169 000, 68 000 оздравели, обобщи картината Мутафчийски. В "Пирогов" продължава да се следи 80-годишната пациентка, която е и с инсулт. тя е в стабино състояние не е интубирана. Тази нощ е приета е още една регистрирана, която е била на домашно лечение. Нне е ясно защо е приета, най-вероятно е изпаднала в паника. Тя е гражданка на Северна Македония и няма основания да е в болница, съобщиха от Националния щаб. "Имаме няколко категории под карантина, в болница и домашно лечение. Първата категория са всички, които отговарят на епидемиологичния профил, пътували до рискови дестинации. Те са под карантина 14 дни и няма доказана инфекция. Ако развият симптоми се обаждат на лечния лекар. Вторият вид са граждани с установени с корона вирус и с леки клинични оплаквания. Те не се нуждаят от болнично лечение и са на домашно. За тях не е същото, те са доказани случаи на корона вирус и не 14 дни, от китайците знаем, че средният период за изчистване е 20 дни и тогава са незаразни. Има случай и за 37 ден изчистен. Минималният срок е 21 дни и после се прави проба. Третата категория са установени и са на болнично лечение, те са със средно тежка към тежка клинична картина. Сега има 2 средно тежки и малко над средно тежка, другите са по-скоро лека", каза на редовния сутрешен бирфинг д-р Венцислав Мутафчийски.

comment 0
visibility 38750
В София: Силни аплодисменти за българските медици

В София: Силни аплодисменти за българските медици (ВИДЕО)

Столичните квартали бяха огласени от силни аплодисменти в подкрепа на българските медици - лекари, сестри, лаборанти, санитари и всички специалисти, които са на "бойното" поле, на първа линия срещу епидемията от корона вирус. Точно в 21 часа тази вечер хората излязоха по балкони и прозорци, и със силни ръкопляскания изразиха своято признателност и благодарност към хората, които спасяват животи и се борят с коварния вирус. Емоционално, тъжно и обединяващо подействаха ръкоплясканията в чест на лекари, сестри и всички в битката срещу корона вируси. В Дружба, Младост, Мусагеница, Надежда, Разсадника, Люлин, "Гео Милев, "Хаджи Димитър", Сердика и други квартали на столицата хората  засвидетлстваха признателността си към българските медици. https://www.facebook.com/events/2618965455052035

comment 0
visibility 1621
20 млн. лв. по ОП РЧР се разпределят в общините за разширяване на патронажа

20 млн. лв. по ОП РЧР се разпределят в общините за разширяване на патронажа

Държавата спешно разработи компенсаторни и защитни мерки срещу последиците от епидемията от COVID-19, като целта е да се помогне бизнеса. В последните часове са разработени мерки за социално дистанциране и непредаване на заразата, каза вицепремиерът Томислав Дончев на брифинг след извънредното заседание на Министерски съвет. Социалният министър Деница Сачева съобщи, че от ОП "Развитие на човешките ресурси" се заделят 20 млн. лв. за за допълнителните 1000 лв. към заплатите на персонала на здравни и лечебни заведение - лекари, сестри, санитари, Спешна помощ и РЗИ и спешни помощ.  Средствата ще се ползват и за безопасни условия на труд - транспорт за доставки по домовете на пациентите под карантина. "Следващите 3 дни още 20 млн. лв. по ОП РЧР ще се осигурят на общините, за да разширят обхвата на патронажната грижа. Сега това са 43 000 души и ще се разшири към хора с увреждане и тези под карантина. Допълнително социалните работници разнасят храна и дезинфектнати за самотни хора, които не мога да се самообслужват", каза социалният министър Деница Сачева. Тя призова да не се ходи до офиси, а да се ползва телефон 080088001, от който може да се получи пълна информация. Създава се и Логистичен координационен център, кото ще отговаря за защитните средства - маски, облекла и др., защото нарастват нуждите. Новата структура ще се оглави от главен комисар Никола Николов, шеф на НСЗНПБ. Тази структура по най-бързия начин трябва да обезпечи производството, снабдяването и разпределението на защитните средства не само за лечебни заведения, но и за социалните служби, полиция, гранична полиция и др. Правосъдният министър Даниел Кирилов обяви, че има готовност в случай, че паралментът обсъжда мерки за извънредното положение да се предложи, да спрат да текат всички процесуални срокове по административни производства, а остават наказателните. "Ограничават се нотариалните заверки и се свеждат до спешни и неотложни. Ще има по един дежурен нотариус за район. В затворите се забраняват посещенията и извеждането на лишените от свобода извън затворите", каза Кирилов.

comment 0
visibility 7727
От Националния щаб: 8 нови регистрирани с COVID-19

От Националния щаб: 8 нови регистрирани с COVID-19

Осем нови заразени с корона вирус има в България. Това съобщи ген. Венцислав Мутафчийски от Националния щаб срещу COVID-19. Във ВМА са изследвани 83 проби и от тях са установени 6 положителни пациента. В Националната лаборатория - 51 проби и 2 положителни. Във Варна 12 са изследвани и има една  положителна проба, която е потвърдена в Националната лаборатория. 16 изследвани и 16 отрицателни теста има в Стара Загора. Общият брой на регистрираните с корона вирус у нас е 51 , от които двама са починали, обобщи ген. Мутафчийски на извънреден брифинг в 17 ч. От пациентите приети в лечебни заведения, със средно тежка картина във ВМА са 10, в Белодробна болница са 5, в Пирогов 1, в Александровска - 1, в Плевен са четирима, Габрово 2 и Варна 1.  

comment 0
visibility 13072
От вторник: Спират полетите от Испания и Италия, който се прибере е под кар

От вторник: Спират полетите от Испания и Италия, който се прибере е под карантина

Спират полетите от Испания и Италия в 24 ч. във вторник, 17 март. т. г. Всички които пристигнат с последните полети ще бъдат поставени под карантина. Това съобщи транспортният министър Росен Желязков на брифинг след извънредно заседание на Министерски съвет. Всеки министър подробно обяви какви мерки се взимат в неговия ресор заради извънредното положение заради корона вирус у нас. Разговаряли сме с "България ер", ако се наложи да се извършат по-нататък полети да Испания и Италия, за да не оставяме наши сънародници, допълни Желязков. "Всеки полет на летище в България ще е прецизно сепариран. Предварително ще имаме информация за пътуващи, идващи от държави в ограничителния списък. При кацане на летище София пътниците ще бъдат преглеждани и порверявани от РЗИ. Ограниченията за полети ще има от Иран Китай и Южна Корея", допълни той. Удължава се срокът за счетоводните отчети и плащането на дъниците, също и местните, за които крайния срок бе 30 април за 5% отстъпка. Срокът ще бъде до 30 юни т. г., каза финансовият министър Владислав Горанов. Той призова работодатели от малкия и средния бизнес, които смятат да съкращават работници да не го правят. Държавата, чрез осигурителната система може да им поеме 60% от месечните заплати. "Засегнатите от ограниченото потребление, които имат намерение да съкращават работници да не го правят, а да каниддатстват пред Агенцията по заетостта. Държавата през осигурителната система ще поеме за първия месец заплатите, като кризисна мярка вместо безработица. Да се надяваме, че социалните ограничение ще дадат възможност да избегнем кризата от заразата", каза Горанов. Той обясни, че ще получим ликвидна подкрепа пот Българската банка за развитие и претрансформиране на риска безработица на доказано засегнатите от намаленото потребление. На 400 000 работещи пенсионери служебно от 1 юни ще бъдат преизчислени пенсиите, така че да не ходят до офисите на НОИ, каза социалният министър Деница Сачева.

comment 0
visibility 2662
Медиците на "първа линия" ще получат премии по 1000 лв.

Медиците на "първа линия" ще получат премии по 1000 лв.

По 1000 лв. допълнително към заплатите си ще получат всички медицински лица, които са "на първо линия" в борбата срещу корона вируса. Това каза премиерът Бойко Борисов на извънреден брифинг. Министър председателят и президентът Румен Радев застанаха рамо до рамо в борбата срещу епидемията от COVID-19. Стана ясно, че държавата ще отпусне по 1000 лева допълнително към заплатата на всеки медик - лекар, лаборант, медицинска сестра или други, участващи в борбата с коронавируса. "На първо линия" всички ще получат допълнително месечно възнаграждение", каза премиерът. Все още обаче правителството е предпазливо за предприемане на последващи финансови мерки, защото не се знае колко време ще продължи епидемията. Борисов бе съгласен с призива на президента за солидарна помощ на слабите и финансово затруднените. Той припомни отново, че е необходима предпазливост, защото не е ясно развитието на епидемията. На първо място мисли за пенсиите и заплатите, включително и за служителите на реда, които следят за изпълнение на мерките срещу корона вируса и активно участват за спазване на извънредното положение, което ще продължи до 13 април 2020 г. Стана ясно, че ЕК има социален фонд. Средствата от него са предзназначени за болнични заради коронавируса или за фалити. Все още нито една държава не е готова с конкретни мерки, а у нас всеки лев се пресмятал за дълъг период от верме, за да се защити държавата, коментира премиерът. Той призова да не се спекулира. Президентът на България Румен Радев изрази подкрепа за въвеждането на струготе мерки. “Тези ограничителни мерки са изключително важни и животоспасяващи. Но само със забрани и наказания не можем да излезем от тази криза като здраво общество”, кометнира Радев на брифинга. "Българското правителство следва да предложи механизми за най-засегнатите от ограничителните мерки", каза президентът. Очакванията са му правителството да определи приоритетите си и да се търси подкрепа от ЕК.

comment 0
visibility 1788
Гешев разпореди да започнат проверки за лекарства и храни

Гешев разпореди да започнат проверки за лекарства и храни

Върховната административна прокуратура започва проверки за продажбата на лекарствени продукти и храни. Проверките са по разпореждане на главния прокурор Иван Гешев, съобщиха от пресцентъра на Главна прокуратура. Възложено е на ръководителите на Изпълнителна агенция по лекарствата, Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствата и на Комисията за защита на потребителите да предприемат спешни мерки по предотвратяване продажбата на лекарствени продукти на цени различни от образуваните по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, осъществяването на търговия с лекарствени продукти, без съответното разрешение, както и на продажбата на лекарствени продукти от разстояние, чрез интернет сайтове. Посочените институции трябва да започнат незабавни проверки, които ще продължат до края на обявеното с решение на Народното събрание извънредно положение за предотвратяване на последиците от разпространението на новия коронавирус COVID-19. Засега то е до 13 април 2020 г. При необходимост проверяващите ще търсят съдействие от НАП и МВР. От държавните органи е изискано още да уведомяват съответните териториални прокуратури, ако се установят данни за извършване на престъпления. Разпореждането е изпратено до министрите на здравеопазването, на вътрешните работи, на икономиката и на финансите, както и до изпълнителния директор на НАП. Пак по разпореждане на главния прокурор, Върховната административна прокуратура е възложила на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) да следи за нарушения и предприемането на спешни мерки във връзка с обявеното извънредно положение, свързани с предлагането на храни и хранителни продукти. На ръководителя на БАБХ е обърнато внимание контролните органи да налагат санкции и принудителни административни мерки при установяване на нарушения на Закона за храните. По преценка следва да се информират органите на МВР, а при наличието на данни за извършени престъпления съответната прокуратура. За разпореждането на Върховна административна прокуратура са информирани административните ръководители на апелативните прокуратури в София, Пловдив, Бургас, Варна и Велико Търново, на които е възложено да осъществяват контрол по провеждането на допълнителни проверки във връзка с продажбата на лекарствени проверки и храни, които са се осъществят от съответните окръжни прокуратури, Регионалните здравни инспекции и БАБХ, а при необходимост и със съдействието на органите на НАП и на МВР.

comment 0
visibility 2675
Ексминистър и областен са сред доброволците за Александровска болница

Ексминистър и областен са сред доброволците за Александровска болница

Студенти и специализанти по медицина подкрепиха Александровска болница. Само за ден в болничното заведение, в което се настаняват заразени с корона вирус, на призива  се отзоваха 77 доброволци, съобщи skener.news. Всички те ще се включат в битката с COVID-19 и ще помагат на лекари и пациенти. Сред доброволците са бившият здравен министър д-р Илко Семерджиев и бившия областен управител на Перник Ирена Соколова, уволнена от премиера Бойко Борисов заради водната криза в миньорския град. Директорът на Александровска проф. Костадин Ангелов обмисля тези смели хора - бъдещи лекари,  да получават заплата, въпреки че те нямали такива очаквавния. Всички, които са се отзовали на призива са показали готовност да работят в полза на пациенти и лекари. Една от реанимационните на Александровска болница, която е и дихателен център има готовност да приеме пациенти с COVID-19. Реанимационните легла са 15, има отделен вход и се подготвя пълната изолация на отделението със стена от гипсокартон, което ще го изолира от другите клиники, за да не се застрашават другите пациенти и медици.

comment 0
visibility 4165
Двама починали и още двама с положителни тестове за коронавирус

Още двама с положителни тестове за коронавирус в София и Плевен

Още два положителни теста на коронавирус са регистрирани, съобщи ген. Венцислав Мутафчийски, председател на Националния щаб. Те са в София и Плевен. Починали са двама от приетите за болнично лечение, а останалите засега са в стабилно състояние., каза ген. Мутафчийски. Мъжът в "Пирогов" е с двустранна пневмония и инсулт и състоянието му продължава да се следи, но не е интубиран. Общо заразените в България вече са 43, а починалите от коварния вирус стават двама.

comment 0
visibility 3733
бул. Витоша

Обектите, които ще затворят според заповедта на здравния министър

Заповедта на здравния министър Кирил Ананиев, която излезе в петък, за затварянето на редица търговски обекти с цел превенция от заразяване, се оказа доста спорна. Това наложи днес да се направи уточнение за това кои обекти не трябва да работят във времето на извънредно положение в страната. Ето актуалния списък според заповедта: Врати затварят до 29 март:   Увеселителни и игрални зали;   Дискотеки и барове;   Ресторанти и заведения за бързо обслужване няма да обслужват клиенти в ресторантската част;   Питейни заведения;   Кафе сладкарници;   Магазините в големи търговски центрове тип МОЛ /без банковите офиси, застрахователните офиси, аптеките и хранителните магазини!/   Всички учебни заведения - училища, детски градини, университети. /Обучението ще се провежда дистанционно за учениците./   Няма да се провеждат масови мероприятия в кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и други.  

София

София – административен център на 

страната

София – административен център на страната

София е не само административен център на България, столица, но е и градът с най-голяма площ и население в страната. Според статистиките, в края на 2018 г. столицата ни се нарежда на 14-то място по големина сред градовете в Европейския съюз. Населението на столицата е 1 241 675 души към края на 2018 г.

София е позиционирана в централната част на Западна България. Тя е обградена от красиви планини. На юг се намира Витоша. На запад е Люлин, а в северната част достига Стара планина. В Европа се нарежда на четвърто място по височина столица. София се намира върху четирите Искърски речни тераси. Нейните притоци също са в пределите на столицата: Перловска и Владайска река. Минералните извори, разположени на софийска територия са впечатлявали още древните римляни.

Като главен административен, транспортен, технологичен, индустриален, университетски и културен център на държавата, в София е концентрирано 1/6 от промишленото производството на страната. Тук е съсредоточена интелектуалната мощ на страната - БАН, водещите български университети, множество кина и театри, Националната галерия, както и всякакви научни и исторически ценни музеи. Целия център на София е изпълнен със уникални археологически паметници и артефакти още от римско време.

История 

на столицата София

История на столицата София

София е провъзгласена за столица на страната през 1879 г. на 3 април. Предложение прави проф. Марин Дринов, а Учредителното народно събрание го приема. Основание за това решение е факта, че това е стар български град, разположен далеч от турската граница и почти в средата на родните земи по това време.

Девизът, който има столицата, „Расте, но не старее“, определено ѝ приляга.

Местоположение на София

Местоположение на София

Софийският исторически център е на юг от центъра на Софийското поле. Днешна София се разпростира върху по-голямата част Софийското поле, предимно на югоизток и югозапад от историческия център като докосва ниските части на планината Витоша, а най- североизточните квартали са буквално по склоновете на Стара планина.

Въздухът на 

София

Въздухът на София

До голяма степен виновна за честото замърсяване на въздуха в София е местоположението в Софийската котловина. Тя е заобиколена от планини, а това възпрепятства способността за самопочистване на столичния въздух. Замърсяването се генерира главно от фини прахови частици и азотни оксиди. „Кремиковци“ вече не работи, така че те идват главно от трафика, отоплението с печки, работещи с твърдо гориво, мръсните настилки и ТЕЦ-овете.

Според статистиките, София се нарежда на тридесет и трето място сред 157 града по замърсяване на въздуха през 2015 г.

Население на 

София

Население на София

Столицата София към днешна дата е градът с най- голямо население на територията на страната. София от 1870 г. може да се похвали само с 19 000 жители, а след Руско-турската война оцеляват 11 684. През 1880 г. се извършва първото официално преброяване на българското население. То установява, че София разполага с 20 501 души население. Етническото разделение е следното: 56% българско население, 30% еврейско, 7% турско и 6% циганско население.

Известно време след Освобождението София бавно започва да увеличава броя на жителите си. Идват преселници от всички части на страната. Най-значителен ръст населението на София претърпява между 1900 до 1946 г. Приблизително 68 000 души през 1900 г. достига повече от половин милион през 1946 г.

Икономика на 

София

Икономика на София

София има огромен потенциал заради голямата територия, голям брой население и огромната наситеност на инвестиционната дейност. В последните години все повече чужди инвеститори и модерни технологии намират почва в София.

Разрастването на строителството в София е пряко подчинено на потребностите на града и неговите мащаби.

Столичани са доста чувствителни на тема презастрояване. Все повече жилищни сгради се проектират и издигат на мястото на квартални градинки и междублокови пространства. Строителството на различни предприятия и на сгради за обществени нужди е снижено до минимум. Много от старите и ценни сгради в София се реконструират, за да оцелеят за поколенията. Много усилия се хвърлят за поддръжката на градската инфраструктура с използване на бюджетното финансиране и финансиране по редица европейски проекти. София разполага със 17 обособени индустриални зони, които независимо от промените, продължават да изпълняват своето предназначение. Изключително важно е плавното повишаване на чуждестранните инвестиции в икономиката в София, а това е логичен резултат от стартиралите радикални промени.

Управление в 

София

Управление в София

Районен кмет стои начело на всеки район в София. Той бива назначаван от Столичен общински съвет и се ангажира с решаването на всички въпроси, проблеми, които са следствие от ежедневните нужди на населението в съответния район. Той е отговорен за административното обслужване на хората, благоустрояването, хигиенизирането и всичко, касаещо нормалния живот в района. Общински съвет, който се избира на всеки 4 години, управлява Столична община.

Административно деление на София

Административно деление на София

София има 24 района, три от тях - Панчарево, Нови Искър и Банкя – са подчинени на СОС и на столичния кмет, но всъщност са извън територията на град София.

Образование и здравеопазване в София

Образование и здравеопазване в София

София разполага с голям брой общообразователни, специализирани, средни професионални училища, гимназии, техникуми, колежи и университети. Статистиката сочи, че приблизително 37,5% от българското население, имащо висше образование, живее в София област. През последните години почти всички учебни заведения и забавачки бяха ремонтирани, преобзаведени, разширени за нуждите на нарастващото население на София. Строят се нови детски градини и ясли, тъй като в момента има огромен недостиг на места за децата. Все още се налага родителите да подават молби за прием в детските градини докато децата са все още в бебешка възраст. В последната година се изградиха редица спортни игрища в училищните дворове. Много училища получиха своя толкова жадуван спортен салон. Така се осигурява възможността всички деца да спортуват свободно и да се занимават с наистина здравословна дейност. София разполага с 45 болници и 102 поликлиники. Столицата е обект на изключителен интерес от страна на туристи от цял свят заради огромното си историческо наследство. Навсякъде в София има следи и останки от древна Сердика. Ясно е, че София е една необятна тема. В категорията с това наименование в медията ни присъстват новини, свързани с всичко, изброено по-горе и още повече. София непрекъснато се развива, а това води до взимането на редица решения, осъществяване на грандиозни проекти. Всичко ново и голямо е съпроводено неминуемо и с грешки, но и с много положителни емоции. Затова новините в тази медийна категория са многобройни.

София – административен център на страната

История на столицата София

Местоположение на София

Въздухът на София

Население на София

Икономика на София

Управление в София

Административно деление на София

Образование и здравеопазване в София

Прочетете още