Времето в София

Въздухът в София

Анкета

Ще се сформира ли ново правителство?
  • Да, дясно-център (10%, 52 Гласове)
  • Да, голяма коалиция (18%, 95 Гласове)
  • Не, несъвместими са (16%, 85 Гласове)
  • Не, ще има нови избори (48%, 255 Гласове)
  • Не мога да преценя (8%, 45 Гласове)
Общо гласували: 532 Обратно към гласуване
comment 0
visibility 664

По-високи изисквания към поддържане чистотата на строежите в София

Измененията в Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община съдържат нови,по-високи изисквания към запазването и поддържането чистотата на строителните обекти. След като Столичен общински съвет одобри Наредбата, измененията вече са факт. С тях се цели намаляване запрашеността на въздуха не само при строително-ремонтни работи, но и при движението на специализирана строителна техника в града. Те са част от мерките, които Столична община взема за подобряване качеството на въздуха в София. Възложителите и изпълнителите на строително-монтажни работи (СМР) в Столична община са задължени да поддържат непрекъснато чистота не само там където извършват СМР, а и най-малко на 10 метра около обекта. Това те ще правят чрез метене и миене, покриване, оросяване и с други методи, за да не се допуска вдигането на прах при извършването на СМР. Тук влизат и товаренето, разтоварването и разрушаването. Изрично се забранява замърсяването на уличните платна и/или местата за обществено ползване от машини и механизация с неизмити или замърсени гуми и ходова част при излизането от обекта; изхвърлянето и натрупването на строителни материали, земни маси и/или строителни отпадъци и др. край пътища, пътеки, тротоари, зелени площи и др., предназначени за обществено ползване без съответното разрешение. На местата за обществено ползване не е разрешено още: разливането на вещества и химикали, смоли, петролни продукти или други материали; замърсяването на мястото, където се извършват СМР и най-малко на 10 метра от него и вдигането на прах при извършването им. Столичен инспекторат ще осъществява контрола по изпълнение на Наредбата. Предвидените санкции за нарушителите са между 700 и 20 000 лв. за едноличните търговци и фирмите и между 100 и 5 000 лв. за физическите лица.

comment 0
visibility 627

Шефът на СОС показа кой продаде лифтовете на Витоша

На 26 юли 2007 г. 47 общински съветници от СДС, НДСВ, ДСБ, БСП, „Демократи за София”, ССД, "Гергьовден" поддържат решението компанията „Въжени линии” ЕАД да бъде продадена. Тогава Стефан Асенов от ССД и Борис Цветков от БСП гласуват „въздържал се” и само Георги Стоименов от БСП е "против". Елен Герджиков (ГЕРБ) - председател на Софийски общински съвет, показа протокола от заседанието. Герджиков каза, че всичките тогава 6 съветника от ДСБ са подкрепили решението въжените линии да бъдат продадени. За да се стигне до това огласяване, причината беше разпространеното вчера от ДСБ, "Да, България" и "Зелените" виждане по въпроса. Те поискаха да се развали или да се преразгледа договорът за приватизация с „Витоша ски” АД, така че да бъдат осигурени  работещи лифтови съоръжения в планината. Те казват, че през декември 2007 г.  лифтовете са продадени на регистрераното тогава дружество “Витоша ски“ ЕАД. Кмет на София тогава е бил Бойко Борисов, а ГЕРБ са имали мнозинство в Столичен общински съвет. Герджиков каза: „Тежка форма на политическа шизофрения е хора, които са гласували и подготвили тази сделка, да излизат и да атакуват нас.” Той заяви, че това е лъжа. Поясни още, че договорът е подписан преди да бъде конституиран новият Надзорен съвет на АП. Подписалият го е тогавашният началник на Агенцията за приватизация Иван Димитров, който го е заел от 1992 г. Правени са 11 проверки от 2008 г. насам, но е установено само едно нарушение. То се отнася до поетото и неспазено задължение по договора за 60 работни места, а е установено, че те са 47. Дружеството е наказано с над 120 000 лева. Други нарушения не са констатирани. Задълженията по договора са шест. Още през 2008 г. Витоша ски са спазили изискванията за инвестиции в размер на 500 000 лева. Освен това компанията е задължена да запази предмета на дейност, а не самата услуга, поясни Герджиков. Това всъщност означава, че въжените линии може и да не работят. Герджиков уточни, че в договорът не съществува клауза, според която неизпълнението да е основание, той да бъде развален. И само нов план за управление на ПП „Витоша” може да реши проблемите със ски съоръженията и достъпът на столичани до планината.  А началникат на комисията по екология в общината Лорита Радева поясни, че този план е отдавна готов и екоминистерството движи процедурата. В него е предвидено да не се строят хотели и хижи.

comment 0
visibility 891

Фандъкова за въздуха: Метем, мием и не даваме да горят гуми

Публикуваме съобщението без редакция: "Във връзка със завишените нива на фини прахови частици в София в последните дни Столична община извършва механизирано метене на основните булеварди. В рамките на деня се метат бул. „Ботевградско шосе“ и бул. „Черни връх“. Планирали сме и миене на улици в дни, в които няма опасност от заледяване заради ниските температури. Основните ни усилия са насочени за ограничаване на горенето на отпадъчни материали – гуми, отработено масло, пластмаси, едрогабаритни отпадъци, текстил и др. Продължаваме събирането на гуми, излезли от употреба, което започнахме през декември. До момента сме събрали около 3000 гуми в районите „Овча купел“, „Младост“ и кв. „Д. Миленков“ в район „Искър“. През уикенда откриваме още два пункта - в „Люлин“ и „Връбница“. Целта ни е гумите да не достигат до недобросъвестни граждани, които да ги използват за горене. Организираме и акция по събиране на текстил, която също има за цел да предотврати вторичното му събиране от контейнерите и горенето му. От 20 декември по мое разпореждане и заедно с РИОСВ и Общинска полиция, извършваме проверки на пунктовете за събиране на вторични суровини и автосервизи. Съставени са 8 акта за нарушения, като глобите, които се налагат от РИОСВ, са до 4 хил. лв. Отново с цел да не допускаме горенето на отпадъци завишихме събирането на едрогабаритни отпадъци, които гражданите изхвърлят до контейнерите за смет. Столична община няма правомощия да извършва проверки вътре в домовете на гражданите за използваното гориво за отопление, но по наше искане Министерство на околната среда и водите стартира процедурата по въвеждане на стандарти за твърдото гориво. Целта ни е на пазара да не бъдат допускани дърва и въглища с високи нива на пепел и сяра, които са основни замърсители в зимните месеци. На страницата на Столична община в реално време са достъпни данните от автоматичните станции на Национална автоматизирана система за контрол качеството на атмосферния въздух. Петте станции – „Дружба“, „Надежда“, „Хиподрума“, „Павлово“ и „Младост“, са отчели превишавания на среднодневната норма на фини прахови частици на 5-и, 6-и и 7-и януари между 1,2 до 3,1 пъти. За 8-и януари станциите са отчели превишавания от 2,1 до 4,7, като най-високо е превишаването на станция „Хиподрума“. Заедно с БАН разработихме и система за предизвестяване за нивата на ФПЧ – нейните прогнози за 2 дни напред са на сайта на Столична община. Моля гражданите, които имат възможност, в дните с прогноза за превишение да не използват твърдо гориво за отопление и да използват градския транспорт за всекидневните си пътувания в града. Основните замърсители на въздуха в София са битовото отопление на твърдо гориво и автомобилния трафик. В края на декември работна група, начело със зам.-кмета по екология, внесе пакет от мерки, които да ограничат замърсяването от автомобилния трафик. Очакваме тяхното обсъждане в комисиите да започне. Преди дни в пунктовете за първоначална регистрация на КАТ започнаха работа и газанализаторите, като целта ни автомобили с неработеща система за очиствате на отработените газове да не бъдат регистрирани. Освен това трябва да имаме предвид и географските и климатични особености на града. Според учените от Института по метеорология, основна причина за завишените нива на ФПЧ през зимните месеци в София е т.нар. температурна инверсия. Това означава, че в Софийското поле, което е котловина, студеният въздух се задържа ниско в атмосферата и това не позволява естествената вентилация. Този процес може да се види и в температурата на въздуха – например, сутрешната температура в „Дружба“ е по-ниска от тази на Копитото. При температурна инверсия замърсителите остават ниско в атмосферата и се натрупват, което е и причина най-високи нива на ФПЧ да се засичат в часовете от полунощ до рано сутрин. Валежи, вятър и нагряване на земната повърхност от слънцето водят до възстановяване на нормалното състояние на атмосферата, при която топлият въздух е в ниските слоеве, а студеният – над него."

Реклама
comment 0
visibility 598

Продължават действията на Столична община по премахване на незаконно поставени рекламни ел...

Съгласно заповед на Кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова Направление „Архитектура и градоустройство“ продължава действията си по премахването на незаконосъобразно поставени рекламни елементи. Ще бъдат извършени проверки на рекламните съоръжения разположени по ключови градски булеварди - бул. „Тодор Александров“, бул. „България“, бул. „Черни връх“, бул. „Цариградско шосе“ и бул. „Брюксел“. Целта на проверката е установяване законосъобразността на поставените рекламни елементи, като ще бъдат инспектирани и дружествата, които ги стопанисват, наличие на разрешения за поставянето им, изрядността на договорите, както и респективно споразумения, схеми за поставяне, начин на захранване с електроенергия и др. Проверката ще бъде извършена съвместно от експерти на Направление „Архитектура и градоустройство“, Столичен инспекторат, както и представители на районните администрации.

comment 0
visibility 589

Проверяват пешеходните пътеки по нареждане на прокуратурата

Започнаха проверките на пешеходни пътеки, разпоредени от прокуратурата, като те ще се провеждат в цялата страна до края на месец февруари, съобщи направлението по транспорт към Столична община. Ще се проверява изцяло състоянието на пътеките – дали се виждат, дали са обозначени, дали са осветени, дали шофьорите имат достатъчно информация, приближавайки ги. Ще бъдат поставени още легнали полицаи и нова черно-бяла настилка. Към момента действащата вече наредба за организация на движението предвижда пешеходните пътеки да бъдат единствено с бял цвят и настилка.

comment 0
visibility 1295

До края на седмицата можете да се откажете от хартиените съобщения за местните данъци

До петък - 12 януари собствениците на имоти в София могат да се откажат от хартиените съобщения за дължими местни данъци и такси, съобщи Дончо Барбалов зам.-кмет по финанси на Столичната община.  Ако не искате информацията за данъците ви да минава през пощенски или разпространителски фирми, може получавате съобщенията си по електронен път. За целта трябва да се подаде заявление за отказ от хартиено съобщение, като посочи актуален имейл-адрес. Това става в някой от 22-та районни отдела на дирекция "Общински приходи" в София срещу представяне на лична карта. Ако не успеете тази седмица и подадете заявлението след 12 януари, ще започнете да получавате информацията на електронната си поща от 2019 г. При промяна на имейл-адреса е необходимо да се подаде ново заявление в данъчната служба. Софиянци могат да се откажат и изобщо от съобщения - както електронни, така и на хартия. В такъв случай собствениците на имоти трябва да проверяват сами какви данъци и такси дължат. Това също може да става по електронен път с въвеждане на ПИН -код през е-страницата на Столична община https://sonet09.sofia.bg/OnlineReportWSClient/obligations . Освен да проверяват задълженията си, столичани могат и да плащат местните си данъци и такси онлайн. ПИН-код може да се получи във всеки от районните данъчни отдели.

comment 0
visibility 937

Сертификат по Международен стандарт за качество ISO 9001:2015 получи Столична община

На директора на Дирекция „Административно обслужване“ Венера Милова бе връчен Сертификат за Системата за управление на Столична община ISO 9001:2015 с област на приложение „Административно, правно и информационно обслужване на физически и юридически лица“ на официална церемония. Системата за управление на качеството (СУК) е разработена според изискванията на Международния стандарт за качество ISO 9001. Тя е документирана, стартирана и се поддържа от Столична община. Процесите и дейностите по тази система са такива, че влияят на качеството на обслужване на гражданите от администрацията на Столичната община. Освен това, чрез нея заинтересованите страни са уверени, че услугите, които им се предлагат ще бъдат съобразени с потребностите и очакванията им. Успехите на Столична община все повече се затвърждават в направление бизнес, гостите на София и качественото обслужване на гражданите. Политиката по управление на качеството е стратегическа цел на администрацията на Столична община. Ръководството й непрекъснато следи за подобряване на Системата за управление на качеството.

comment 0
visibility 883

Газанализатори от днес в КАТ заради замърсяването на въздуха в София (СНИМКИ+ВИДЕО)

От днес в пунктовете за първоначална регистрация на КАТ в София работят 7-те газ-анализатора, които закупихме. Автомобилите, които нямат работеща система за преработка на отработените газове, няма да получават първоначална регистрация в София, съобщи Йорданка Фандъкова. По инициатива на Столична община в рамките на месец всеки шофьор, който пожелае, може да провери безплатно нивата на емисии на автомобила си. Благодарна съм на СДВР и Пътна полиция, с които работим заедно. Според анализите на експертите 60% от замърсяването с фини прахови частици в София се дължи на автомобилния трафик. Изследването, което направихме с испанската лаборатория показа, че около 7% от автомобилите допринасят за ¼ от замърсяването. И нашите мерки са насочени именно към тези технически неизправни автомоболи. Отоплението на твърдо гориво е другият сериозен източник на фини прахови частици. Заедно с министъра на околната среда и водите Нено Димов работим затова през следващия отоплителен сезон да имаме стандарти за въглищата и дървата и целта ни е до пазара да достигат само такива с ниско съдържание на пепел и сяра. Работим активно за ограничаване на горенето на отпадъчни материали. Изключително успешна е кампанията ни за събиране на излезли от употреба автомобилни гуми. Повишихме кратността на събиране на едрогабаритни отпадъци и продължаваме с проверките на автосервизи, за това дали използват отработено масло за отопление. Снимка: Facebook - Йорданка Фандъкова

comment 0
visibility 1060

В програмата за европредседателството ще се акцентира на историята на София

В Столичната община се провеждат сериозни приготовления за културната програма във връзка с българското европредседателство и как столицата да бъде показана на гостите най-добре. Освен събитията, проведени съвместно с Министерството на културата, ще има и други. Ето какво сподели зам.-кметът на София по културата Тодор Чобанов: „Ще имаме знакови издания на световноизвестния фестивал „София филм фест“, който ще събере както всяка година много творци, ще има и фокус, свързан със спорта, тъй като по стечение на обстоятелствата София тогава ще е и европейска столица на спорта. Така че такива големи, традиционни формати като „София филм фест“ ще бъдат изцяло ориентирани към това да представим на нашите гости, нашата публика не само българската, но и световната култура. Ще има много изложби на открито, на много известни места като Народния театър, моста на влюбените, градинката на „Кристал“, ще действат няколко тематични маршрута, които ще са изцяло отворени за жители, така и за гости на града. Маршрути, свързани с най-важните забележителности и да покажем най-хубавото на София“. Чобанов каза, че има много заявки от групи, както и групи от делегациите, които ще бъдат развеждани от екскурзоводи из столицата. А европредседателството е възможност за засилване интереса към София и привличане на повече туристи в бъдеще, прибави зам.-кметът.

comment 0
visibility 546

Предстои реконструкция на театър София

При посещението си в реконструирания Общински културен институт „Красно село”, чийто ремонт започна в края на 2015 г. и коства на Столична община 4, 6 млн. лв., кметът на София Йорданка Фандъкова съобщи, че са готови проектите за финансиране по ОП Региони в растеж за реконструкция на театър „София” и на културен дом в район „Средец”. Фандъкова обяви готовността на общината да стопанисва ски лифта „Заека” след като бъде възстановен от държавата. Тя каза, че основен приоритет през 2018 г. ще е борбата със замърсяването на въздуха. И допълни: „Това е обща кауза на всички граждани. Това не е просто мярка, която някой може да вземе и да се реши проблемът. Това са навици – на придвижване, на отопление.” Дарените на КАТ от общината седем газ анализатора ще бъдат пуснати в действие в началото на следващата година. А прогнозите на системата за ранно предупреждение за замърсяването на въздуха са точни, каза кметът на столицата. Два дни преди официалното откриване на Европредседателството на България ще бъдат обявени улиците, които ще са затворени първите дни. Столична община ще раздава карти, с отбелязани в тях улици, забранени за движение и обходните маршрути, разясни Фандъкова.

comment 0
visibility 1592

Стикери по контейнери за отпадъци ще информират за сметосъбирането

Столична община информира, че 100 сиви контейнера за отпадъци в "Красно село" са обозначени със специални информационни стикери, чрез които хората да знаят как и къде правилно да изхвърлят разделно отпадъците си. Целта на начинанието е хората да бъдат по-добре информирани, относно графика на извозването и събирането на смет за даденият район. Проекта се осъществява заедно между екипите на Столична Община, проект "Зелена София" и Столичният инспекторат. Засега начинанието е пробно, но ако се окаже ефикасно, ще бъде приложено и в останалите райони в София.

comment 0
visibility 576

Нов законопроект ще регламентира високото строителство в София

Главният архитект на София Здравко Здравков разясни пред телевизия „Европа“ какво е наложило спешното изготвяне и внасяне в парламента на промени в Закона за устройство и застрояване на Столична община. Това са „вратичките“ в досегашния закон, позволяващи на инвеститорите да ги използват, за да построят по-високи и с повече площ сгради. Промените ще регламентират високото строителство в София. Здравков допълни, че се предвижда ограниченията да са по посока планината. Ще бъдат разрешени в района около Интерекспо център и метростанцията, както и на запад „след продължаване на метрото от метростанция „Люлин“ до Околовръстното – да се даде възможност за развитие на второ сити.“ В останалите райони на София ще има ограничения. В центъра ще е до 50 метра, в широкия център – до 75, а в кварталите – до 125. Чрез компютърни симулации ще се прави транспортно обследване на всяка сграда, където има повече автомобили, а това ще е въз основа на нова наредба. За собствениците на сгради, които са паметници на културата и не полагат достатъчно грижи за тях се предвиждат по-високи санкции в новия закон.

comment 0
visibility 673

Големи компании доброволно обучават служители от сферата на културата и изкуството

Доброволци от големи компании бяха поканени от Българския дарителски форум и дирекция „Култура“ на Столична община да споделят основни принципи при ефективно обслужване на клиенти и посетители. Компаниите, които са членове на Българския дарителски форум дариха време и експертиза в полза на Регионален исторически музей - София, Софийската градска художествена галерия, Столичната библиотека и информационно-туристическите центрове в София. Служителите от културата и изкуството бяха обучавани доброволно от специалисти на TELUS Int. Europe, Теленор, Райфайзенбанк България и УниКредит Булбанк. През ноември и декември се обучаваха служителите на Софийска градска художествена галерия от Михаил Амуджев от TELUS Int. Europe, В Музей за история на София обучаващ е Ралица Дойчинова от УниКредит Булбанк, а на Столична библиотека и нейните клонове водещи на обучението са Албена Георгиева и Гергана Славова от Теленор. За януари 2018 г. е предвидено обучение и за служителите в информационно-туристическите центрове от експерти на Райфайзенбанк България. По-голямата част от обучаваните казват, че има нужда от такива обучения, защото ежедневно се срещат с туристи, гости, посетители с различна култура, нагласа и очаквания и бизнесът ги мотивира за нов поглед към тях и работните им задачи. Български дарителски форум и дирекция „Култура“ на Столична община изказват своята признателност на компаниите, които приеха и се включиха с доброволен труд и експертиза в обученията!

comment 0
visibility 1153

Празнично: Безплатна синя и зелена зона от днес в столицата

В дните около празници платените зони за паркиране в София няма да работят и паркирането ще бъде безплатно. Решението на Центъра за градска мобилност влиза в сила от днес до 27-ми декември включително. Синята и зелената зона ще бъдат безплатни и на 30-31 декември, както и на 1-ви януари.

comment 0
visibility 601

Столична община дари по 200 книги на библиотеки и училища

Вчера доцент доктор Тодор Чобанов подари над 200 заглавия на няколко столични училище, библиотеки, както и детската творческа лаборатория към регионалния исторически музей. Събитието се състоя в историческия музей на София.   В края на 2017 година, в знак на благодарност за любовта и грижите, за неоценимата подкрепа към децата, като инвестиция в тяхното развитие и за насърчаване на четенето сред учениците, Столична община дари на библиотеките по  наддвеста любими заглавия от детската и юношеската литература, творби на български и световни класици, енциклопедии, народни приказки и др., направени от някои от най-известните издателства.

Столична община

Столичани са изключително активно ангажирани с благоустрояването на София, работата на общинската управа, стопанисването на различни ценни архитектурни, исторически, културни обекти и др. Тази тяхна активна гражданска позиция превръща новините, пряко свързани със Столична община, особено четени и коментирани.

Територия на Столична община

Територия на Столична община

Факт е, че в област София се намира единствената община – Столична община. Столична община се разпростира на площ от 1348.902 кв. км. Ако трябва да направим сравнение с останалите общини в страната, Столична община е на втори място по големина. Най-голямата община е Сливенската. Гранични на Столична община са следните общини: В северозападната част са общините Божурище, Костинброд и Софийска област; В северната част са община Своге и Софийска област; В източната част се намират община Елин Пелин и Софийска област; В югоизточната част са разположени община Ихтиман и Софийска област; В южната част са община Самоков и Софийска област; в западната част се намират община Перник и област Перник.

История на Софийска община

История на Софийска община

Според историческите сведения, общината става законен орган на местното самоуправление по примера на семейната и племенна общност. Като самостоятелна административна единица общината се формира през Първата българска държава. Управлява я княз или кмет. През феодализма общините са подчинени представителите на централната власт. По време на турското владичество общините съществуват, но не са самостоятелни единици. Основните функции на общината са религиозни и просветни. След Освобождението се възвръща дейността на старите общини, формират се и нови такива. След 1944 г. общинското управление се състои от кмет, помощник - кмет, наместници и представители на ОФ. В Столична община те са 9, за градове с повече от 30 000 души население са 7, за всички други са 5, а за селата 2.

Управление на Столична община

Управление на Столична община

Днес Столична община се управлява от Столичен общински съвет, за по-кратко наричан СОС. Членовете на общинския съвет са изборни длъжности. Те се избират от жителите на общината при провеждане на местни избори. Столичният общински съвет определя какъв ще е бюджета на общината всяка година, както и с какви пари ще разполагат отделните столични райони.

Столична община има кмет. Кметските му правомощия са не само в София, но във всичките 38 селища в границите на общината. Това е изборна длъжност, за която решават живеещите в Столична община на местните избори.

Столична община се състои от 24 района. Всеки район се оглавява от районен кмет. Той управлява само своя район. Може да разпределя бюджета за района. Районните кметове се избират от Столичния общински съвет.

Община София и област София-град се припокриват. Кметът и Столичният общински съвет са с 4 – годишен мандат. Общината има собственост и бюджет. За да функционира ефективно администрацията на Столична община, СОС избира различни постоянни и временни комисии, които в момента са 13. Изпълнителната дейност в общината се ръководи от кмета. Кметът носи отговорност за изпълнението на общинския бюджет, за спазване на обществения ред, за изпълнението на поставените програми. Зам.-кметовете в Столична община отговаря за различните отраслови направления. Зам.-кметовете се избират от Столичен общински съвет, но се предлагат от кмета на общината.

Районните кметове се грижат за решаването на всички въпроси, касаещи потребностите на жителите на съответния район, за благоустрояването на техния район, поддържане на хигиената му, както и за компетентното административно обслужване на жителите на съответния район.

Транспорт в Столична община

Транспорт в Столична община

Изключително натоварена е транспортната система в Столична община. Тя е добре развита и е ключова част от транспортната система на страната. В Столична община функционират всички видове транспорт без водния. През Столична община минават части от 6 железопътни линии от ЖП мрежата на страната. Столична община разполага с 8 гари, вагонни и локомотивни депа.

Автомобилният транспорт е изключително натоварен. Основният стремеж на Столична община е намаляването на интензивният транзитен трафик през столицата.

Най-голямото летище в България е Летище София. В момента то се отдава на концесия. Предстои разширение и реконструкция на терминалите, както и изграждане нов терминал. Ремонт на пистата е правен неколкократно

Общественият транспорт на Столична община се модернизира непрекъснато. Целта е да се намали замърсяването на въздуха от превозните средства на градския транспорт. Автобусите се подменят с нови електробуси. Тролеите и трамваите също се подменят с нови, ефективни модели.

Софийското метро се разраства планово. До голяма степен то улеснява придвижването на столичани до различни точки от града.

Природа на Столична община

Природа на Столична община

Софийската котловина, известна още като Софийското поле, заема централната част на Столична община. Това е най-ниската и равна част на общината. На север от Софийското поле е разположена Софийска планина с най-високата си точка връх Готен.

Планина Мургаш се намира на североизток от Софийска котловина. Най-високата ѝ точка е връх Мургаш.

Планина Люлин пък е разположена югозападно от Столична котловина, с най-висока точка връх Дупевица. Планина Витоша е на югоизток, като най-високата ѝ точка е Черни връх. Това е и най-високото място в цялата Софийска община. На територията на Столична община се намират и части от Плана планина, чийто най-висок връх е Манастирище.

Води в Столична община

Води в Столична община

Река Искър се води основна водна артерия на Столична община. 665 км от реката преминават през територията на Столична община. По-значителни източници на Искър в пределите на Столична община са Перловската река, Лесновската река, река Блато, Витошка Бистрица, Железнишка река, река Планщица и река Шипочаница.

Райониране на Столична община

Райониране на Столична община

В пределите на Столична община се намират 38 селища, от които 34 села и 4 града – София, Банкя, Бухово и Нови Искър, разпределени в 24 административни района. Това са районите Люлин, Младост, Красно село, Подуяне, Студентски, Надежда, Слатина, Триадица, Искър, Витоша, Красна поляна, Овча купел, Лозенец, Връбница, Сердика, Възраждане, Илинден, Средец, Оборище, Изгрев, Нови Искър, Панчарево, Кремиковци, Банкя.

Видно е, че категорията сама по себе си обхваща широк диапазон от теми, които живо интересуват читателите и често комуникацията след публикуване на новина е доста оживена. Това е добър знак, че столичани не са безразлични към добрите и лошите практики в управлението и стопанисването на общината. Мнението им е важно и то би могло да накара администрацията да се насочи към проблеми, които не са били забелязани или решени в миналото. Медията ни отразява обективно всяка новина свързана с общината, а гражданите са свободни да споделят своето мнение, положително или отрицателно.

Територия на Столична община

История на Софийска община

Управление на Столична община

Транспорт в Столична община

Природа на Столична община

Води в Столична община

Райониране на Столична община

Прочетете още