Тема: Арх. Здравко Здравков

comment 0
visibility 726
Зам.-кметът по култура доц. Тодор Чобанов и главният архитект на София Здра

Арх. Здравков: Ще дадем препоръки на "Фуксас" за проекта на пл. "Света Неделя"

Тези дни се очаква в София да пристигнат представители на спечелилото първо място за проекта на площад "Света Неделя" архитектурно студио Фуксас. Италианците ще направят проекта, с който цялото пространство около историчесикя храм ще бъде трансформирано в пешеходна зона. "Ще дадем писмени препоръки към Фуксас относно проекта. Вчера дойдоха такива и от Съюза на архитектите в България. Това беше един проект на концептуално ниво и тепърва предстои да бъде изработен. Във фаза на концепция не могат да бъдат обхванати всички дребни детайли. Задачата на журито беше да премира проект, който да отговаря на изискванията на възложителя. Оттук нататък есествено, че ще дадем всички препоръки, които са свързани с опазване на съществуващата дървесна растителност, със запазване на съществуващата археологи. Така че утре задачата ни е да направим писмени препоръки, след като се дойдат от студио Фуксас в София, да можем да дадем освен бележките на журито и такива на професионалните организации", коментира арх. Здравков. Утре той ще се срещне с представителите на Българската православна църква (БПЦ), които също отправиха критики при представянето на проекта и визията на пространството. "Естествено ще чуем и мнението на БПЦ. Още при започване на заданието ние го съгласувахме с тях, защото в нашето православие има ритуали, които са свързани с достъп да автомобили до храма. Естествено за подобни ситуации ще се обмисли, как това да се случва. Важно е да се отбележи, че православната църква притежава и собственост върху имота, този около храма "Света Неделя". Убеден съм, че ще се намери разумния баланс за достъп при определени ситуации, но крайната ни цел, наистина, е редуциране на местата за паркиране, колите да изчезнат от площада. А когато има необходимост при ритуали ще се намери начин да се случва, както това става в храм "Свети Седмочисленици". Там има осигурен достъп от ул. "Шишман". Не мисля, че това е сериозен технически проблем, в един проект да се намери решение за подобен случай. Освен това за всички сгради трябва да има достъп за автомобили на пожарната, линейка и полиция. Това ще е част от задачата ни утре да дадем конкретни препоръки към бъдещата работа на студио Фуксас", каза главният архитект на София и успокои БПЦ, че никой няма да събори оградата на Патриаршията, никой няма да отсича дървета, а ще се намери начин за достъпа до сградите.

comment 0
visibility 29739
Главният архитект на София Здравко Здравков за минералната вода в район Над

55-градусова минерална вода бликна до 15-о училище в "Надежда"

Минерална вода бликна от сондажа до 15 училище "Адам Мицкевич" в "Надежда". Тя е с температура около 55 градуса и е с дебит 4 - 5 литра в секунда. Това съобщи главният архитект на София Здравко Здравков пред Столица.bg. Както е известно част от район Надежда ще бъде превърнат в зелен коридор на София по големия проект на ЕС - УРБИНАТ, финансиран по програма "Хоризонт" 2020. В момента проби от минералната вода се дават последователно в ларобатория, за да се установят радиологията, качествата и съдържанието на водата. Намеренията на Столична община са да се изгради басейн, който да бъде с минерална вода. "Находището е в един стар сондаж, който е направен в далечните години, още преди създаването на район Надежда. Историята е интересена, защото е правен навремето да се търсят въглища в Софийското плато. Но вместо въглища природата ни е дала минерална вода. Сондажът е предоставен през 2011 година, заедно с още 7 други, общо 8 от МОСВ на Столична община. Една част от тях бяха в недобро състояние какъвто бе и въпросният сондаж в Надежда. За сондажа в Баталова воденица направихме почистване и на 80 м имаше едно парче, което беше задръстило сондажа. В Надежда също стартирахме работа по почистването, защото сондажът беше задръстен с глини между 500 и 620 метър. Там се свърши доста сериозна работа, защото има тръби, които са в деликатна ситуация, хората работиха  хирургически. Започнахме проучване на качество и радиологията на водата. Засега не можем да кажем какъв е крайния резултат, тъй като се правят лабораторни проби. Трябва и да се уверим в нейното съдържание дали може да се ползва", обясни арх. Здравков. Той уточни, че зад терена на 15 училище се намират два терена, които са общинска собственост. "В проекта, който разработваме по УРБИНАТ, "Зелен коридор" имаме желание да се разработи терен за басейн с минерална вода. Разчитам водата да е с добри качества, като тази от съседните три сондажа в кв. "Свобода" до стадион "Локомотив" - с чудесни експлоатационни качества. Надявам се задачата, която имаме за минералните басейни да се осъществи и да ги включваме в експлоатация", коментира главният архитект на София. И в момента продължава ппроучването за радиология и качествата на минералната вода. Очаква се категоричен резултата да има в края на февруари т. г. "Ще вземем няколко последователни проби, защото тя се изчиства. По УРБИНАТ е предвидена такава връзка и включване на минералната вода с басейн. Идеята ни е да направим още едно съоръжение за децата", надява се арх. Здравков.

comment 0
visibility 623
арх. Здравко Здравков

И през 2020 г. от НАГ ще премахват опасни сгради в София

И през 2020 г. в оперативната дейност на Направления "Архитектура и градоустройство" на Столична община влиза премахването на опасни сгради и на незаконно построени. Това заяви главният архитект на София Здравко Здравков пред Радио София. "Собствениците не премахват доброволно, въпреки предписанията и ние го правим принудително. След това си търсим парите по съдебен път. След като са изтекли всички процедури, единственият законен начин е този. Когато имаме избран изпълнител, подаваме списъка с обекти, те ми дават цени за всеки един от конкретните обекти, сравнявам цените и се пристъпва към действие. Най-вероятно през февруари ще се търсят някакви действия", коментира арх. Здравков. Той уточни, че и към момента продължава премахване на незаконни сгради. "Като започнем от кварталите с комплексно затрояване, сме издали огромен брой заповеди и пристъпваме с колегите по районите, съответно в районите Люлин, Подуяне и Красно село. Там се премахнаха голям обем от гаражни клетки, които са незаконно поставени и предстои довършване на тези действия. Естествено, че този, който е поставил клетката има негативни емоции спрямо тези действия. В крайна сметка нашето желание е да изчистим града от тези наслоявания. И с рекламата постъпваме по същия начин. От началото на 2019 г. заедно със Столичен инспекторат сме премахнали над 350 рекламни елемента, представете си това е по един на ден", коментира главният архитект на София. НАГ ще продължи премахването и през 2020 г. на опасни огради, гаражи, навеси и сгради. В края на 2019 г. арх. Здравков съобщи, че удостовериня за строежи от Столичната община ще могат да се издават електронно. Продължава надграждането на портала на Направление "Архитектура и градоустройство" на Столична община и електронните услуги ще улеснат гражданите и бизнесът. В официалния сайт на НАГ вече се поддържа и регистър на докладите на главния архитект, както и всички издадени визи за проектиране. Предвидено е за всеки имот в картата на ГИС да има административни документи, за да се проследи хронологията му.

Реклама
comment 0
visibility 1190
НАГ - 2020

НАГ пуска мобилно приложение и още електронни услуги през 2020

Продължава надграждането на портала на Направление "Архитектура и градоустройство" на Столична община и през 2020 г. Започнатото през отиващата си година се надгражда и гражданите и бизнеса ще бъдат улеснени с повече електронни услуги, включително администратинви документи за конкретни имоти. Това съобщи главният архитект на София арх. Здравко Здравков. В официалния сайт на НАГ се поддържа и регистър на докладите на главния архитект, както и всички издадени визи за проектиране. От 1 януари 2020 г. Удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от IV, V и VI категория ще се издават електронно в Системата за издаване на административни актове (СИАА). Работи и е-портал - Карта на административните актове. Същото така ще може да се подават по електронен път "Заявления на искане за издаване на разрешение за строеж", както и да се заявява искане за издаване на разрешение за поставяне. В новите електронни услуги ще може да се заявява и получава и виза по чл. 140, ал.2 от ЗУТ. Разработено е и мобилно приложение, през което могат да се видят всички заповеди и административни актове на имоти, терени и сгради в София. То може да ползва от януари 2020 г., но засега е само за Андроид, но арх. Здравков обясни, че се водят преговори и за iOS. На картата на ГИС-София се качват всички доклади и визите от районните администрации в София, така че да има пълна информация за всеки имот. Пълна прозрачност и досъпност през 2020 г. ще има на градоустройствените заповеди на дирекция "Строителство и контрол" на НАГ, както и заповедите за експлоатация. Така няма да се допусне втори случай на "Тераса гейт", както и "не е законно, но е възможно", а ще е ясно кой и какво е разрешил. Планираните дейности от Направление "Архитектура и градоустройство" и необходимите средства за 2020 г. са изготвяне на проекти за ПУП, включително свързаните с това предварителни проучвания, изработване на задания, и съгласувателни процедури. Ето и другите приоритети на НАГ: - Изготвяне на технически-работен инвестиционен проект за пллощад "Света Неделя". - Изработване на концепция за социализация на северното крило на Централна баня - ОП Софпроект ОГП.  - Изготвяне на обследване на инвестиционни ппроекти за обновяване на сградата на Столична библиотека. - Изработване на инвестиционни проекти по възлагане на районни администрации, други стругтури на Столична община. - Изработване на инвестиционни проекти за подобряване на градската среда - Зелен ринг, пешеходни връзки, парк Кукуряк и други. - Извършване на дейности по програма "Културно наследство". - Премахване на опасни огради. 

comment 0
visibility 595
ЧРД на арх. Здравко Здравков

Наздраве! Главният архитект на София стана на 47

Главният архитект на София Здравко Здравков навърши 47 години  днес. По традиция посрещна личния си празник с много пожелания за здраве, успех и търпение да се справи с предизвикателствата на столицата. Арх. Здравков почерпи за здраве и продължи да отхвърля задачите за деня.  Все още освен главен архитект, той изпълнява и функциите на шеф на "Контрол по строителството" в НАГ на Столична община, след като арх. Влади Калинов бе отстранен по искане на кмета заради "Терасата Пламен Георгиев". Арх. Здравков е роден на 27 септември 1972 г. в Плевен. Завършва математическа гимназия в родния си град, а след това и висше образование в УАСГ в София. Дипломира се с проект за търговски център, за който получава Наградата на Камарата на архитектите в България. Наздраве, арх. Здравков!

comment 0
visibility 373
Проект за нов стадион на ЦСКА

ЦСКА получиха виза за реконструкция на "Българска армия"

ПФК ЦСКА получи виза за реконструкция на стадион "Българска армия" в Борисовата градина. Това съобщи пред Столица.bg арх. Здравко Здравков, главен архитект на София. Футболният клуб ще могат да обновят изцяло спортната си база само в границите на съществуващия имот, уточни арх. Здравков. Засега няма да се изгражда подземен паркинг за 3000 места с вход от "Драган Цанков", както предвиждаше един от идеините проекти на "армейците". Сега предстои ръководството на клуба да избере кой от трите варианта на проект да реализира. "Ще ползват паркингите на стадион "Васил Левски", уточни арх. Здравков. Годишно на "Българска армия има около 20 събития. Според проекта за ПУП на Борисовата градина не се предвиждаше реконструкция, а само ремонт и разширение.  С помощта и подкрепата на спортния министър Красен Кралев обаче, ЦСКА най-после ще реализира намеренията си. В момента клуба ползва стадиона под наем. Реално визата е издадена на "Сердика Спортни имоти" ЕАД, търговско дружество с принципал ММС, тъй като то е собственик на "Българска армия".

comment 0
visibility 4698
Зелен ринг в София

Стартът на Зелен ринг в София е от гара "Пионер" до "Слатина" (ВИДЕО/СНИМКИ)

От гара Пионер в Борисовата градина ще стартира проектът за Зелен ринг в София. Първият участък на зеленото трасе ще свърже столичните "Изгрев" със "Слатина". Проектът е готов и от няколко месеца вървят преговори между Столична община със Министерство на транспорта, принципал на собственика - НКЖИ, на жп трасета, включени в ринга. Подробностите за старта на екологичния проект бяха съобщени днес на пресконференция в направление "Архитектура и градоустройство" на Столична община. Подробности около изграждането на Зеления ринг съобщи кметът на столицата Йорданка Фандъкова, транспортният министър Росен Желязков, а главният архитект Здравко Здравков представи проекта. Първият участък, с дължина 3152 метра, от "Пионер" минава през ул. Самоков, ул. Тинтява, зад зала Арена Армеец, естакадата на "Шипчески проход" до ВТУ "Тодор Каблешков" в район "Слатина. "Това е най-ключовия обект за развитието на града през следващите години. София ще има линеен парк с велоалея, която ще минава по старите жп трасета. Целта е да свързва кварталите с парковете. Проектът е мащабен, знаков, ключов и труден", коментира столичният кмет. Реализацията на проекта изисква координация с Националната компания железопътна инфраструктура (НКЖИ), тъй като собствеността е тяхна. След приемането на ОУП на София терените от над 60 декара ще бъдат предоставени на Столична община.  "Зеленият ринг заедно със зелените клинове и зеления пояс около София превръщат столицата ни в зелен град, а това ще подобри качеството на въздуха", коментира Йорданка Фандъкова. "От дълго време работим със Столична община. Сега правим плана, ще има обществено обсъждане и след като влезе в сила СОС трябва да заяви желание да го придобият. А Министерски съвет ще го отнеме от НКЖИ и ще го прехвърли на Столична община", обясни процедурата по прехвърляне на собствеността Росен Желязков. Над 60 декара е площта на Зеления ринг, по който ще има велоалеи и пешеходни зони. 60% от площта е предвидена за озеленяване, за да се развие цялостната концепция за градска мобилност с немоторни превозни средства, допълни Росен Желязков. Проектът за Зелен ринг е доста отдавна и датира от заемането на поста главен архитект на София от арх. Здравко Здравков. Това е било неговото предложение за визията на зелена София и с това е спечелил конкурса за главен архитект, припомни Йорданка Фандъкова. "През 2016 г. направихме геодезично заснемане и проучване на всички възможни връзки. Изгражданането на Зелен Ринг ще дава възможност чрез напречни връзки свързването с трите линии на метрото", коментира арх. Здравков. По трасетата на екологичния ринг ще има спортни, детски площадки и пешеходни връзки. Засега няма бюджет за проекта, тъй като предстои изработването на технически и работен проект. "Проектът ще се реализира на етапи и още в бюджета за 2020 г. ще се предвидят средства за това", допълни Йорданка Фандъкова.  

comment 0
visibility 2387
Главният архитект на София Здравко Здравков

Проектантите през ежегодна квалификация, иска главният архитект на София

През ежегодна следдипломна квалификация да преминават проектантите предлага главният архитект на София арх. Здравко Здравков в интервю за 24 часа. Той коментира, че в момента след завършване на университета архитект или инженер е достатъчно да работи 2 години в архитектурно бюро и получа правото да проектира всичко - от ръкохватка на брава до централен градски площад. Това обаче трябва да се промени и за младите специалисти да има ежегодни квалификационни курсове. Главният архитект на София стана свидетел на доста проектански гафове в последните години. Най-фрапиращият беше на архитектурно студио АДА. Арх. Иво Панталеев проектира и поставиха водна стена на ремонтирания площад Гарибалди, че събра иронията на цялата социална мрежа. Творбата му бе оприличена на гроб и кучешка тоалетна. Йорданка Фандъкова поиска да бъде премахната и да се постави пред УАСГ, а младите архитекти да знаят, че когато се проектира публично пространство се носи отговорност. Преработка претърпя и проектът на Панталеев за реконструкцията на Зона 4 около "Св. Александър Невски". Арх. Здравков смята, че браншовата организация - Камара на архитектите в България,  трябва да работят за правоспособността на специалистите в различните сектори на градоустройството, инвестиционното проектиране и интериорния дизайн". Не е полезно всеки да бъде специалист по всичко, коментира главният архитект на София. В законодателството пък трябва да има промени и да се преосмисли отговорността и ролята на независим строителен надзор. "Не е адекватно възложителят, който е получил европейско финансиране, да носи отговоронст за грешките на участниците по веригата, а в немалко случаи и да търси наравно с проектантите решения на най-елементарни технически детайли", коментира Здравков. Според него не би трябвало градът да се разпилява по периферията, защото това води до нови икономически, социални и екологични проблеми. Правилното планиране на града е като се създадат модерни и мултифункционални зони с нови квартали. Те трябва да съмчетават трите функции - обитаване, работа и забавления. "Тази задача е сред приоритетите в работата ми, защото създаването на мултифункционални зони и правилната политика на мобилност са основата за преминаване към пешеходно придвижване", допълва Здравков.    

comment 0
visibility 504
Идеен проект за нов стадион

ЦСКА ще има нов стадион в Борисовата градина

Футболният ЦСКА ще има нов стадион на мястото на сегашната "Българска армия" в Борисовата градина. Това съобщават от клуба на официалния сайт. Днес е имало среща между  главния архитект на София Здравко Здравков и собствениците на клуба Гриша Ганчев, Юлиян Инджов и изпълнителния директор Пламен Марков. ЦСКА срещна разбиране от Столична община за изграждането на нов стадион на Българска армия. От Московска 33 щели да окажат пълно съдействие с всички възможни законови средства за реализацията на инвестиционното намерение. Така стадион Българска армия ще се превърне в модерно съвременно спортно съоържение, отговарящо на изискванията на УЕФА от най-висока категория. Ръководството на клуба са получили уверение от арх. Здравков, че до 15 - 20 септември ще получат виза за проектиране на цялостна реконструкция на "Българска армия". "След като получим виза за проектиране тогава ще се правят и количествено-стойностни сметки, после започват съгласувателните процедури и т. н.", коментираха от клуба пред Столица.bg. На сайта на клуба бяха представени три идеини проекта на нов стадион. Единият от тях беше с подземен паркинг за 3000 автомобила и е на стойност около 80 млн. лв. Преди дни и кметът на София Йорданка Фатдъкова заяви, че няма никакви пречки за реконструкция, но в сегашнвите граници на спортното съоръжение. Така излишни се оказаха споровете преди два месеца да има или да няма нов стадион в Борисовата градина. През юни се обсъждаше ПУП на Борисовата градина и според него на "Българска армия" можеше само да се покрият трибуните и да се премахне пистата, за да се увеличи броят на местата. Реално обаче "Българска армия" е доста амортизирана и не може да бъде спасена с козметични ремонти. Преди дни пък става ясно, че със спортния министър Красен Кралев се обсъжда варианта да се създаде ново съвместно дружество, в което ММС да апортира "Българска армия" и базата на Панчарево, а футболният ЦСКА да влезе с парична вноска. Така ще се гарантира изграждането на новия стадион, мениджмънта и експлоатацията, както и развитието на клуба. В момента ЦСКА ползват базата, чийто принципал е ММС, под наем.

comment 0
visibility 604
Къщата на Гешов

Арх. Здравков назначи проверка на сгради паметници на културата в София

Нова проверка на сградите, обявени за паметници на културата в столицата е назначил главният архитект на София Здравко Здравков. Резултатите ще покажат реално какво е състоянието на сградите и какви мерки да се предприемат за тяхното обезопасяване и възстановяване, съобщава gradat.bg. Пълната информация за обектите, паметници на културата ще бъдат публикувани на официалния сайт на Направление архитектура и градоустройство на Столична община. София е първият град в България, който има програма - "Културно наследство" за опазването и възстановяването на сградите, които са паметници на културата. Програмата е пилотна и за тази година бюджетът е 300 000 лв. Пари на собствениците на сгради не се дават, а от НАГ изработват проектите за възстановяване на сградата и цялата документация. В тежко и почти аварийно състояние са осем сгради в София. Някои от тях застрашават живота и здравето на гражданите, минаващи покрай тях, показва специална карта, пyблиĸyвaнa в caйтa нa HAГ. Такива са къщата на Яворов на ул. "Раковски", за която Столична община ще участва на търг за закупуване. Опасна е и гoлямaтa фaбpичнa cгpaдa в ĸoмплeĸca "Зaxapнa фaбpиĸa". На coбcтвeници вeчe ca нaлoжeни caнĸции, но резултат няма. Тежко е и състоянието на къщaтa нa apxитeĸт Гeopги Фингoв ул. "Шипĸa", но по нея вече се работи и в НАГ подготвят проект за възстановяване. Други опасни сгради, паметници на културата има на бyл. "Cтeфaн Cтaмбoлoв", бyл. „Maĸeдoния“ и бyл. "Xpиcтo Бoтeв". Промените в Закона зa ycтpoйcтвoтo и зacтpoявaнeтo нa Cофия са доста увеличени и собствениците на исторически сгради могат да получат глоба до 200 000 лв.

comment 0
visibility 2864
Представяне на проект за ПУП на Борисовата градина в залата на УАСГ

Над 4 часа продължи обсъждането на ПУП на Борисовата градина (ВИДЕО и СНИМКИ)

Над 4 часа продължи представянето на проекта за ПУП на Борисовата градина снощи в голямата зала на Университета за архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). Стотици столичани напълниха залата и задаваха въпроси, споделяха мнения и правиха възражения на проекта на най-големия парк в столицата, видя Столица.bg. Мненията и настроенията варираха от адекватни през истерични до безумни. Тенденциозни и провокиращиращи мнения и забележки на моменти взривяваше залата. Като цяло имаше доста противоречиви становища на граждани и доста разумни на специалисти в транспорта и ландшафта. Модератор на събитието бе Миряна Сирийски, а на въпросите отговаряха ръководителят на екипа изготвил ПУП-а на Борисовата градина проф. арх. Атанас Ковачев, главният архитект на София Здравко Здравков и експерти. Процедурата бе ясно разяснена, но това не помогна на много граждани, които просто бяха дошли, за да провокират напрежение. До 19 юни в НАГ или в трите районни кметства - Средец, Лозенец и Изгрев, в чиито територии попадат частите на Борисовата градина, столичани могат писмено да правят предложения, възражения и да задават въпроси. Снощи на представянето на проекта за Устройствен план на парка се водеше протокол и бе съобщено, че ще има обществено обсъждане и на 26 юни. Всички мнения на гражданите ще бъдат взети предвид и ще бъда разгледани на Експертен съвет към Столична община. Едва след това доументът, който урегулира подробно Борисовата градина ще влезе за обсъждане в комисии на СОС преди да бъде приет на сесия. Мнението си за Плана публично заяви и столичният кмет Йорданка Фандъкова. "ПУП на Борисовата градина е ключов и съм щастлива, че Столична ощина има наредба, с която гражданите участват. Ще внеса в НАГ писмено становището си, защото видях и прочетох откровени лъжи и манипулации. Мнението ми е, че не трябва да се допуска ново строителство в Борисовата градина, да няма намеса в резервата и да се позволи само консервационна дейност. Няма смисъл от климатично училище и защо трябва да премахнем нещо построено, като конната база, за да строим на друго място. Всяка година инвестираме в парка, във видеонаблюдение, осветление и взстановяване на алейната мрежа. Преди дни бе възстановен и Розариума. Няма място за поитическо заиграване с Плана на Борисовата градина", предупреди кметът на София. Авторът на проекта за ПУП арх. Ковачев е използвал възможно най-консервативния вариант за запазването на най-голямото зелено пространство в столицата, което е на площ от 3600 декара. Той подробно обясни създаването на големи УПИ-та и предвидените нови композиции, ландшафтните процеси и други детайли. Ябълката на раздора се оказаха частните имоти в Борисовата градина. Мнозинството от столичани искат да заработи къпалнята "Мария Луиза", Летния театър и други емблематични места. ПУП-ът предвижда те да бъдат ремонтирани и строителство, но само в съществуващите граници. И двата обекта обаче са частна собственост, с участие на общинското дружество "Софийски имоти", но без участие в управлението. Граждани изразиха съммнение и относно зоната около гара Пионер, където ПУП-ът предвижда застрояване със спортни съоръжения. Дали съдбата на това място няма последва историята със София Ленд? Както Столица.bg писа от "Парк Мария Луиза" искат да строят хотелски комплекс. Столичани си искат възстановяването на езерото Ариана и премахването на заведенията. Спорно се оказа и построяването на Зелен музей на мястото на съществуващата автокъща Капитолия. Там теренът е общински, а постройката на частното дружество. Засега има заповед за премахването, но се обжалва в съда. Едно от най-безумните предложения бе на архитект, който обяви проекта за ПУП за едно петно. Съществуващият на 3600 декара парк, той предложи да се увеличи на 7000 декара и да започва от "Св. АЛександър Невски" до Околовръстното. Този зелен клин да се нарича "Изток". Главният архитект, арх. Ковачев и екипа му недоумяваха какво трябва да се случи със съществуващите жилищни сгради в в този т. нар. клин. Срещу изграждане на ресторант на мястото на изгорелия култов ресторант Тенекиите преди повече от 10 години в Лозенец се обяви и кметът на Лозенец Любомир Дреков. Пожарът там бе умишлен и собствениците целяха да построят голям жилищен комплекс с търговски център. Арх. Ковачев пък обясни, че предвиждането там н аресторант е, защото от район Лозенец има издадени скица и виза за строеж на ресторант и екипът се е съобразил с това. Сред предложенията на гражданите имаше и такива за създаване на трамвайно трасе, което да отива до Зоопарка. Други пък неодоволстваха заради разминаване в картите на собствеността, която била неточна. Повечето от гражданите подаваха сигнали за нередности на обекти в Борисовата градина, които не касаеха проекта, а районните кметове. Тъжно и жалко е положението със столичния колодрум, първия на Балканите, който е в центъра на Борисовата градина. Съоръжението е собственост на НСБ, търговско дружество на Спортното министерство, но както Столица.bg писа, дружеството писмето ще отстоява самостоятелността на обектите си в парка. Беше направена и заявка за издигането на нов стадион на мястото на съществуващия Българска армия. На обсъждането присъстваха общински съветници, представители на ММС, което има обекти в парка, както и районните кметове на Лозенец, Средец и Изгрев.

comment 0
visibility 4248
Плочка със силикон от Ларгото

Плочки със силикон за баня са поставяни на Ларгото (СНИМКИ)

Ремонтът на Ларгото в София отдавна приключи и въпреки че премина мирно, тихо и с одобрението на гражданите и там се крият проектански щуротии. На места плочки от настилката са лепени със силикон за баня. тази "тайна" издаде днес арх. Здравко Здравков пред журналисти. Той показа една от плочките, на която все още се е запазил слоят от силикона за баня. Взел си я от обекта преди година. "И това е проектанско решение", лаконичен бе коментарэт на главния архитект на София. Според него е крайно време проектанти и строителен надзор да носят по сериозна отговорност, а не за всички недомислици в изпълнението на проекти да бъдат санкционирани изпълнители и този, който е дал разрешението за строеж. Ако си спомяте случая в Овча купел, през есента, когато автомобил падна в строителен изкоп? Тогава ДНСК наложи санкция не на проектанта, не на строителния надзор, а на този, които е одобрил строителните книжа", припомни арх. Здравков. Последният шумен и актуален пример е с водната стена на площад "Гарибалди". Въпреки че изумителното творение на арх. Панталеев не застрашаваше ничий живот, гражданите не го харесаха и го оприличиха на гроб. По искане на кмета Фандъкова водната стена с чешмичка на гърба бе премахната. А предложението на столичния кмет бе да се постави пред УАСГ, за да знаят бъдещите архитекти, че носят отговорност, когато става въпрос за публични пространства. 

comment 0
visibility 1421
Арх. Здравко Здравков

Наредба определя стандарти за фасади, цветове, реклами и осветление на сградите в София (В...

Наредбата за градски стандарти е готова и до края на годината трябва да се приеме от СОС и да започне да действа. Новият нормативен документ ще придаде стил на центъра и на цели зони в столицата. Целта е да се прекрати кичозната практика всеки да си прави ремонт както иска, сградите да се боядисват с всевъзможни цветови, климатици да капят по главите на минаващи по тротоара граждани и всякакви драсканици да минават за реклами и да се поставят навсякъде. Наредбата за градската среда ще е система за стандарти, които ще се прилагат за фасади, цветове, климатици, осветление и реклама. Като примери сме разглеждали градове в САЩ, Азия и Европа. Моделът за София е взаимстван от европейски градове и Лондов, каза главният архитект на София Здравко Здравков. Пред журналисти той направи отчет на работата си за изминалите 3 години откакто е  главен архитект на столицата. Ще има регламентирано подреждане на града. Резултатът от новата наредба първо ще проличи по фасадите на ремонтираните ул. Граф Игнатиев, Шишман и 6-ти септември. Всяка сграда ще има досие и когато собствениците правят ремонти, трябва да бъдат предварително одобрени. Според стандартите трябва да е фасадата, дограмата, осветлението и мястото за рекламата. "Очаквам ул. "Граф Игнатиев" да привлече инвеститори в партерните етажи и те като правят ремонти ще имат ясна представа за реклами, цветове, тенти и сенници. Ще се подобрят и схемите за летните градини, да са ясно регламенитрани, така че всеки инвеститор да е започнат какво може и какво не на даден обект, обясни арх. Зравков. Стандарт ще има и в надписите на информационни и туристически табели. Главният архитект заедно със специалисти от Художествената академия са разработили специален шриф за столицата, който носи името Sofia Sans. С него трябва да се надписват всички информационни елементи, туристически, улици и елементи от градската среда. Към шрифта на София има и много криптограми.  Приемането на наредбата за уеднаквяване няма да засегне досега ремонтирани и възстановени сгради. Следващите ще се правят според изисванията на нормативния документ, които определя стандартите. Годишният отчет е част от моята Стратегия, която представих преди 3 години, каза арх. Здравков. Има цялостна промяна в работата като пълна прозрачност, дигитализация и като свои успех отчитам и промяна в Закона за застрояването на Столична община през 2018 г. С нея регламентирахме височината на строежите в зависимост от зоната, допълни той.  Арх. Здравко е доволен, че всички административни актове на 24-те общински района в София са обвързани с кадастралната карта на столицата. "Системата позволява надграждане и амбицията ни е да може по електронен път да се подават проекти. Предстои промяна на стандартите за електронен вариант на проектите", уточни арх. Здравков. Той има намерение в системата да влязат и всички актове на ДНСК за въвеждане в експлоатация, както и всички разрешения за строеж. Целта е бъдат облекчени гражданите и това до известна степен е постигнато, тъй като по електронен път се издават скици. А всеки собственик на имот, влизайки в кадастралната карта, може да види статута и издадените административни документи. За София са издадени разрешения за строеж за 2 млн. кв. м.

comment 0
visibility 624
арх. Здравков

Арх. Здравков: Трябва да се провери дали е законна терасата на Пламен Георгиев

Трябва да се провери дали е законно изграждането на терасата на жилището на Пламен Георгиев, съобщи Арх. Здравко Здравков. Към момента там се извършва проверка. Според Закона за устройство на територията и по конкретно чл .185, трябва да има съгласие за тази тераса от всички собственици. "Необходимо е да се направи цялостна проверка на параметрите на имота като кота кота корниз и кота било. Важно е, защото това са параметри, които трябва да се проверят и да се състави нужния констативен акт. Трябва да се види имали действащ работен устройствен план, как и кога е одобрена цялата документация. Добре е да се знае, че думичката "узаконяване" от 2001 година липсва в Закона за устройство на територията", споделя още арх. Здравков. По-рано днес екип от район Слатина започна проверка на постройките на въпросната тераса. От общината имали информация още от 2012 г., че на терасата, която се води и покрив не е имало постройки без документи, но тогава старият собственик не е пуснал инспекторите на проверка. Документите от нея са прибрани и са отлежавали в архива. Районният кмет на „Слатина” коментира пред bTV, че очаква Пламен Георгиев да пусне компетентните лица в имота, а не както е направил предишният собственик. Въпросната проверка ще продължи не повече от 2 седмици. Скандалът с терасата се разгоря, защото Горанов не е декларирал въпросната площ като негова собственост. След това се оказа, че тя е част от ипотеката за целия апартамент.    

comment 0
visibility 702
Ограничители по "Граф Игнатиев"

Експертен съвет не избра ограничители, питат и Зелени системи за кашпи

Общинския експертен съвет на НАГ не избра конкретен вид от предложените варианти на ограничители за ул. Граф Игнатиев. Четири варианта явно са затруднили специалистите на днешното им заседание, което приключи. Това беше първа точка в дневния ред на Експертния съвет. Вече трета седмица се очаква изборът на ограничители на трамвайното трасе, които ще бъдат подменени за трети път по ремонтираната централна улица, част от проекта „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на гр. София – зона 2“. Изискването на Пътна полиция е категорично, че трябва да има ограничители, които да предпазват пешеходците от трамвая. Експертите не избраха конкретен вариант, но се спряха на два вида. Първият е тип “Studs”  т. нар габърчета, а другият вид е тип "Болард", които е от лят чугун. Вариантите бяха четири като другите два вида са болард от неръждаема стомана, което повече прилича на антипаркинг колче и болард от лят камък. Последният вариант е също с остри ръбове и може да има пострадали. Експертният съвет възложи да се поръчат ограничители от избраните два варианта и да се поставят пробно на "Графа". През следващата седмица ще извършат оглед на място и тогава ще се вземе окончателно решение, кой вариант да са ограничителите на "Граф Игнатиев". До момента везните натежават към болард от лят чугун, тъй като кабърчетата не са подходящи за зимата, при натрупване на сняг няма да се виждат, а при чистене могат да се изкъртят. Подмяната на ограничителите бе наредена от кмета Йорданка Фандъкова след два доказани случая на падане и нараняване на сегашните т. нар. перки на акули. Безопасността на гражданите е приоритет, категоричен бе столичният кмет и възложи на главния архитект Здравко Здравков да предложи варианти. Освен че членовете на Ескпертния съвет днес не можаха да изберят окончателен вариант, те ще се консултират и със общинската Зелени системи. Те пък да предложат варианти за кашпи, каито да са допълнителен маркиращ елемент за разделянето на пешеходното пространство от трамвайните релси.   

comment 0
visibility 1345
Ограничители по ул. Граф Игнатиев

Стилни боларди може да сменят "перките на акули" по "Графа"

Красиви, стилни и безопасни чугунени боларди (ограничители) най-вероятно ще сменят „перките на акули“ по столичната улица „Граф Игнатиев“. Все още всичко е на ниво проект, варианти и предложения. Това обясни пред Столица.bg главният архитект на София Здравко Здравков. Той подчерта, че най-важното е да се гарантира сигурността на гражданите, защото наистина има опасност да стане инцидент, ако няма ограничители. По улицата, която е споделена зона - пешеходци и трамвайно трасе има хора, които гледат във витрините, други в телефоните и може да не забележат идващите трамваи, които след ремонта са безшумни, аргументира се арх. Здравков. Чугунените боларди, удебелени колчета, които в горната си част са заоблени, са подходящи да разделят релсите от пешеходната зона и стилистично ще подхождат на цялата обстановка по ремонтираната улица. Арх. Здравков обясни, че се обсъжда височината на болардите - 40 или 60 см. Вече е направена връзка и с производители. Сред предложенията за ограничители има и такива за неръждаеми кабърчета, които ще са високи към 5 сантиметра, но като падне сняг няма да се виждат. Здравков допълни, че предложенията за видовете ограничители ще бъдат представени следващата седмица на заседанието на Комисията по архитектура.  Той бе категоричен, че нормативната уредба не позволява по "Графа" да няма ограничители. Законът за движение по пътищата казва, че трябва да съществува разграничаване между зоната за пешеходци и трамвайното трасе. Освен това трамваят е по-широк от самите релси и има една зона от около 30 см, която е опасна за пешеходците. Очакваното демонтиране на „перките“ по ремонтиращата се все още улица, трябва да стане до края на този месец. Пак до края на март трябва да бъдат сложени и новите ограничители.

comment 0
visibility 1129
Арх. Здравко Здравков вляво

Арх. Здравков: Предстои обсъждането на Наредба за градската среда

Проектантът в ранна фаза трябва да помисли, какъв е капацитетът на хората, които ще изпълняват проекта, съветва главният архитект на София До месец на обществено обсъждане ще бъде подложена нова наредба за градската среда. Тя е за уеднаквяване на архитектурни елементи по сградите, цветове, надписи и други детайли в градската среда. С този документ ще се определи, дори поставянето на климатиците и цвета на сградата. Това обясни главният архитект на София Здравко Здравков пред БНТ. С хаоса се борим като се създават правила за саниране, боядисване, климатици и т. н. Започнахме нова наредба за Градската среда, която да дефинира от детайлите и обзавеждането до табелите и шрифтовете. Текстът е готов и беше представен на политическото ръководство. Предполагам, че до месец ще започне обществено обсъждане, коментира арх. Здравков. Правилата за уеднаквяване вече се прилагали пилотно в ремонтиращата се Зона 2. С приемането на наредбата ще се спазват правилата при ремонтите. Няма да си боядисвате сградата в сигнално зелено. Заложени са и санкции. Смятам, че тази наредба е едно добро начало, надява се архитектът на София и смята, че с нея ще се навакса закъснението. ""Света Неделя" е изключетелно важно място, защото ще свърже пешеходната зона бул. Витоша с останалата част на града и ще даде доста от липсващите пешеходни връзки. Стартирахме края на миналата година конкурса, но по предложение на КАБ занижихме част от критериите, които бяха свързани най-вече с финансовата обезпеченост на участниците. Желанието беше да имат по-голяма възможност да участват колективи от България и мисля, че направихме разумен диалог с КАБ. Сега, което се представя, като проектна документация е достатъчно отворено към всички колеги от България. Апелирам колегите да се включат, за да се получи по конкурентно състезание. Целта ни е да съберем такива колективи, които да могат да се справят с цялата задача. Тоест за започнат от идеята и да завършат до най-малкия детайл, реденето на малкото повенце. Желанието на Столична община е да създадем един продукт, който може да бъде изпълнен", обясни арх. Здравков. Той препоръча да се мисли от започването на проекта до последният човек, който ще работи на строителната площадка. Трябва да се отчита човешкият фактор и да се знае капацитетът. "Оказва се, че ние като архитекти създаваме едни изключително сложни детайли, а после за изпълнителя се явява проблем, това да бъде изпълнено, препоръча главният архитект. "Не само няма павьори няма, но и изпълнението на детайли в градската среда се явява  предизвикателство към изпълнителите. Затова проектантът в ранна фаза трябва да помисли, какъв е капацитетът на хората, които ще изпълняват проекта. Да си кажем истината, че добрите майстори отдаван са изчезнали. Ние имаме ограничен капацитет от хора, с които трябва да създадем продукт, който да може да бъде изпълнен и то качествено, за да не пльокат плочки и да няма детайли, които да оправяме в движение", призна арх. Здравков. Той е категоричен, че площад "Гарибалди" ще има качествено нов облик след поставянето на мебел и озеленяване. "Все още сме на строителна площадка в зоната на "Граф Игнатиев", завършено е само трамвайното трасе. През май трябва да приключат строителните дейности. Сега започва градското обзавеждане", уточни главният архитект на София.  

comment 0
visibility 959
Църквата Света Неделя

Готово е заданието за архитектурния конкурс за "Света Неделя"

Съвсем скоро ще бъде отворен международен архитектурен конкурс за концептуален проект за реконструкцията на площад "Света Неделя", научи Столица.bg Заданието е готово и до дни ще бъде публикувано. Това потвърдиха пред Столица.bg главният архитект на София Здравко Здравков и председателят на Камарата на архитектите в България (КАБ) арх. Борислав Игнатов. Очаква се заданието да бъде публикувано в Европейски вестник. Конкурсът ще е с международно участие и ще се проведе в две фази. Първата ще е класиране на кандидатите по зададените критерии, а втората за разглеждане на проектите. "Съгласували сме всички условия", каза арх. Игнатов. Както е известно конкурсът вече беше отложен в средата на октомври 2018 г., тъй като се получиха противоречиви мнения от страна на КАБ. Според тях  заданието, в първоначалния вариант ограничавало участниците. Целта на конкурса е да се привлекат големи чуждестранни архитекти или бюра, защото зоната, която ще се трансформира има много археология и история. Победителят в конкурса ще получи и финансова награда от 70 000 лв. и договор за разработване на проект за 750 000 лв.

comment 0
visibility 413

Арх. Здравков: Увеличава се инвеститорския интерес към "Искър" и "Овча купел"

Столичните "Искър" и "Овча купел" започват да стават предпочитани за инвеститорите. Интересът към тези квартали на столицата се засилвал като резултат от пускането на третата метро линия. Това каза главният архитект на Софиа Здравко Здравков на  Urban Development Forum на 23 октомври в Sofia Event Center. Той съобщи, че броят на строителните разрешения от началото на 2018 г. е доста повече в сравнение на съция период през 2017 г. Правилното градоустройство канализира инвестициите и може да помогне за регенериране на цели райони, каза арх. Зравков. Заради метрото се забелазва концентрация на строежи  по ул. "Обиколна". Работим по изготвяне на задание и намиране на транспортно решение на задачата с цел създаване на обемно-устройствено проучване на района на Централна жп гара София, каза арх. Здравков. В началото на тази година се е провел конкурс, с който се е търсело решение как предгаровото пространство в София да се комбинира по оптимален начин с останалата част на града. Той представи различните предложени решения за гарата и северните територии и направи аналогия с проекта за централната жп гара в Ротердам. Арх. Здравков заяви, че София има голям потенциял за развитие в переферията. Важно е как ще планира столицата -  като компактен град или по периферията? Заедно с  браншовите организации ще искат промени на административните производства и да бъде намалена административната тежест. Строителството е изключително отговорен процес и затова апелирам към ясно разпределяне на отговорностите на всички участници, призова главният архитект.

comment 0
visibility 1065

Гл. арх. на Белград: Чуйте гражданите, но решенията за града да се взимат от експерти

Трансформацията на града започва от центъра и промяната винаги е трудна.  Не може да се реализира наведнъж и трябва да се съобразяваме с обичаите и традициите. Това сподели от опита си главният архитект на Белград Милутин Фолич. Снощи той разказа за промените в сръбската столица след войната. Фолич пристигна в София по покана на главния архитект на София Здравко Здравков и взе участие в поредицата от идсикусии "Разговора за града". [caption id="attachment_33724" align="alignnone" width="618"] Снимка: Столица.bg[/caption] Във Военния клуб снощи основната тема бе "Трансформация" и бяха дискутирани проблемите, настроението, бъдещето, градоустройството, архитектурата и настроенията на обществото при големите промени в двете столици. [caption id="attachment_33723" align="alignnone" width="618"] Снимка: Столица.bg[/caption] Хората винаги посрещат започналите промени, като реконструкции, ремонти и обновяване на обществени пространство. Трябва да се вслушваме в мнението на гражданите, но решението трябва да се вземе от върха, от експертите. Защото мнението на гражданите може да е деструктивно, сподели опита си арх. Фолич. [caption id="attachment_33722" align="alignnone" width="618"] Снимка: Столица.bg[/caption] С препоръките си без да иска той уцели мястото и моментът.  Защото в последните две седмици в София всеки е срещу всеки заради реконструкцията на ул. "Граф Игнатиев", градинката пред Кристал, градинката между парламента и Художествената академия. Общината се тресе от скандали, граждани протестират, общински съветници искат оставки, а жителите на София се кръстят всичко да приключи по-бързо, за да си върнат комфорта в града, в който живеят. На "Трансформация" бяха Силвия Христова, общински съветник и председател на Комисията по архитектура и градоустройство в СОС, Иван Велков, урбанист и зам.-председател на СОС, общинските съветници и членове на комисията по архитектура Михаил Владов и Стефан Марков, забеляза Столица.bg. [caption id="attachment_33721" align="alignnone" width="618"] Снимка: Столица.bg[/caption] Трябва да има миксиране на функциите на всяки нов район и квартал, където започва жилищно строителство. И това може да стане само с ранно планиране, за да се избегнат настоящите проблеми, каза арх. Здравко Здравков.  Той обясни, че когато в един квартал започва голямо жилищно строителство това води до проблеми, защото се оказва, че в тази зона няма достатъчно места в училище за децата, няма болница и липсва социална инфраструктура. Няма го удобството и комфорта на нормално функциониране. "Правилното планиране трябва да изпреварва предприемачите. Само през август са издадени разрешителни за строеж на 280 000 кв. м площ, жилищни сгради. А всяка зона и район трябва да има живот през целия ден, а не само определи части от деня", каза арх. Здравков. [caption id="attachment_33720" align="alignnone" width="618"] Снимка: Столица.bg[/caption] "Когато започнахме проекта "Белград на вода" знаехме, че правим нещо добро, но се страхувахме от хората, които най-много викаха срещу това. Страхувахме се, защото очаквахме те да пренасачот общественото мнение. Всеки ден под прозорците на общината имаше граждани и беше невъзможно да се работи. Тези хора, които тогава протестираха сега защитават и пазят пешеходните зони и гонят нарушителите. И сега ние сме втори мандат, защото на изборите преди 6 месеца бяхме отново избрани", сподели  служебните си притеснения арх Фолич. След войната хората не можеха да пътуват в чужбина и не знаеха как е по света, казва архитектът на Белград. Едно от първите неща, което са направили в Белград е намаляването на броя на автомобилите. С публично-частно партньорство са изградили са подземни паркинги за колите на живеещите там. Целта ни беше да не допускаме да идват повече автомобил отколкото има, призна Фолич. [caption id="attachment_33718" align="alignnone" width="618"] Снимка: Столица.bg[/caption] "Ако не бяха големите инвестиции от Абу Даби нямаше да направим подземните тунели, където да свалим старата железница. Това ни позволи сега една стара индустриална зона да я доближим до града и до Дунав. В нея ще има линейни паркове и много пространства за хората, които да придадт живот на изоставената някогашната зона", каза Фолич. [caption id="attachment_33734" align="alignnone" width="618"] Снимка: Столица.bg[/caption]   Арх. Здравков бе категоричен, че започнатите проекти за пешеходни пространства трябва да се реализират и бедещето е те да са свързващи звена между зоните в града. 

comment 0
visibility 563

Арх. Игнатов пред Столица.bg: Ще има промяна в условията, а вероятно и нов конкурс за "Св....

Отново ще има промяна в условията на конкурса за избор на изпълнител на ремонта на площад "Света Неделя", научи Столица.bg. Дали ще се прекрати конкурсът и ще има ли нова процедура, или само ще се променят пак условията, още не е ясно. Това трябва да го кажат юристи. Това заяви пред Столица.bg председателят на Камарата на архитектите в България арх. Борислав Игнатов. Той направи отвод и се оттегли от журито на конкурса преди седмица.  "Щом се приемат промените няма проблем да се върна", каза арх. Игнатов. Още: КАБ иска прекратяване на конкурса за реконструкция на площад „Света Неделя“ Снощи главният архитект на София Здравко Здравков и екипът му имаха среща с представители на КАБ. Тя бе втора поред за уточняване на подробностите около обществената поръчка за избор на изпълнител на реконструкцията на площад "Света Неделя".  От изискванията за конкурса отпадат икономическите критерии за оборот на участника, както и за брой членове на екипа. Също така се променя и условието "да е правен  площад в последните 3 години". Срещата премина в конструктивен дух и постигнахме разбирателство с арх. Здравков и екипа му. Бяха приети предложенията за допълнения и промени на условията по конкурса, за да стане достъпен за български и чужди архитекти. Дадохме два дни, в които юристите да преценят и решат дали ще има допълнения и промени в условията, или ще се прекрати конкурса и ще се обяви нов. Не съм специалист, нека те да кажат", коментира пред Столица.bg арх. Борислав Игнатов. Още: СО и КАБ се разбраха, удължават срока и допълват условията за конкурса за пл. „Света Неделя“ Промяната на икономическите изисквания  била наложителна, тъй като  нямали връзка с творческия потенциал и комисията не оценява бизнес концепция. В края на миналата седмица кметът Йорданка Фандъкова и арх. Здравков се срещнаха с КАБ.  Напрежението между Столична община и Камарата се получи заради условията в конкурса за реконструкция на пространството около "Света Неделя". От браншовата организация излязоха с декларация, че с поставените условия се ограничава конкуренцията. Процедурата за участниците стартира на 17 септември и последният срок е 18 октомври т. г. По искане на архитектите вече веднъж са променяни условията.  

comment 0
visibility 751

"Разговори за града" в София продължава с "Трансформация"

Втората среща от поредицата "Разговори за града" ще бъде на 17 октомври (сряда). Тя е по инициатива на направление "Архитектура и градоустройство"към Столична община подкрепена от Асоциацията на архитектите в България. „Трансформация“ е втората тема от поредната дискусия. Специален гост ще бъде главният архитект на Белград арх. Милутин Фолич, който пристига по покана на колега си арх. Здравко Здравков. На обсъждането във Военния клуб ще присъстват архитекти и инженери свързани с градоустройството на столицата и промяната на големи пространства каквито са площад "Св. Неделя", "Граф Игнатиев", "Александър Невски" и др. На първата среща "Разговори за града" гост бе гл. арх. на Москва Сергей Кузнецов, който сподели опита си от преобразяването на знакови пространства в руската столица.  

comment 0
visibility 791

Трима общински съветници отказват да участват в плащането на глобата на гл. архитект на Со...

Тримата от Коалиция Сердика отказват да правят Здравков герой, тъй като неговият "отпечатък върху планирането на София" е доста спорен   Главният архитект на София Здравко Здравков беше глобен от съда, заради отказа му да изпълни съдебното решение за изграждането на небостъргач в градинката на столичния кв. "Стрелбище". Глобата му е общо в размер на 14 000 лв. Столичният общински съвет взе решение да му плати глобата. Обаче трима общински съветници от коалиция Сердика отказаха да вземат участие в събирането на пари за плащането й. Днес, в съобщение до медиите Войслав Тодоров оповести, че Коалиция Сердика, в която влизат АБВ, Български социалдемократи, Нормална държава са решили да не участват "в този цирк". От съобщението става ясно, че гл. архитект Здравков не защитава зелените площи в целия град, защото в докладите му се вижда, че той е одобрил планове за строеж на други небостъргачи в София. Становището на тримата от Коалиция Сердика - Войслав Тодоров, Анета Григорова и Тодор Цанев е, че отказват да правят Здравков герой, тъй като неговият "отпечатък върху планирането на София" е доста спорен.