Тема: безработица

comment 0
visibility 4586
COVID-19 ще засегне 86 000 от работещите в София

COVID-19 ще засегне 86 000 от работещите в София

Засегнатите от епидемията от COVID-19 ще засегне около 86 000 работещи в София. Всички те ще трябва да се справят с последиците от извънредното положение, въведено на 13 март т. г. 86 000 ще се сблъскат с моменталния ефект от липсата на доход и работа. Това сочи доклад на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестици (СОАПИ), сектор "Дигитализация" на Столична община. Ударът ще е и върху доходите и заетостта на всички 650 000 работещи в столицата, но ще е различен в зависимост от сектора, в който те работят. Сред засегнатите не се включват служителите, които в момента работят от вкъщи. Те също ще усетят последиците, но нямат бърза загуба на доход. Временен икономически съвет ще работи върху мерки за подкрепа на бизнеса в СофияНай-тежко ще е положението в ресторантьорски и хотелиерския бизнес. Там са наети 35 хиляди души. Силно засегнати ще бъдат хората в областта на културата и спорт, където работят около 10 хиляди души. В доклада се прогнозира 80% удар върху хотели и ресторанти, култура и спорт; 20% удар върху търговия и транспорт, само върху половината от транспорта, без БДЖ, пощи и т.н. и операции с недвижими имоти и 10% удар върху промишленост и строителство. Средно засегнати работници ще има в преработващата промишленост, строителството, търговията и транспорта. Средно по 187 безработни дневно - с 34 повече, се регистрират в София„Промишлеността все още работи, но прекъсването на веригите на доставки, както и общото свиване на търсенето на големите експортни пазари ще има негативен ефект през 2020 г. В строителството ударът също не е толкова силен, тъй като работата по обектите не е забранена. По-сериозен е ударът върху търговията със стоки, различни от хранителни. Търговията с луксозни стоки е най-засегната“, сочи анализ в доклада. Мерките, разбира се, ще се отразят и в градския транспорт. Въпреки че там се работи със същия интензитет, приходите намаляват заради намаленият брой на ползвателите. Анализ посочва, че по-слабо засегнати ще са хората в сферите на:- електроенергия и води, отпадъци - 23 хил. наети. Слаб краткосрочен ефект.- ИКТ - 77 хил. наети. Не се очаква много силен удар в краткосрочен план.- Професионални дейности - 47 хил. наети. Ударът е по-мек, поради работа от вкъщи.- Здравеопазване и социална работа - 27 хил. наети. Повече работа в краткосрочен план.- Административни дейности - 66 хил. наети. Ударът е по-мек, поради работа от вкъщи. София е с най-добрия пазар на труда в България и безработицата пада под 2% , а заетостта е около 80% за хората в активна възраст към края на 2019 г. Съчетано с големия брой свободни работни места и повишеното търсене на труд, особено във високотехнологичния сектор, столицата има относително голяма възможност да поеме новосъздадената в рамките на кризата безработица, пише в доклада. От особена важност в месеците след края на извъндредното положение се очаква да бъдат програмите за преквалификация и институциите за обучение на възрастни.