Тема: ЧЕЗ

comment 0
visibility 673
ЧЕЗ

ЧЕЗ подменя важен за София кабел, модернизира и две подстанции

ЧЕЗ Разпределение България“ АД стартира мащабен проект от ключова важност за електроенергийната сигурност на столицата.  Компанията ще подмени кабел 110 kV с дължина 1,2 км,  част от критичната инфраструктура на София, като ще бъдат реконструирани и прилежащите две подстанции.   Това е най-мащабният и отговорен проект на ЧЕЗ Разпределение за 2020 г., като в него компанията ще вложи 4.2 млн. лв. Съоръженията, които подлежат на модернизация, касаят пряко електрозахранването на над 85 000 клиенти на дружеството в централните и югоизточните части на София, като имат отношение и към електроразпределителната мрежа на повече от половината столица, включително редица административни сгради и важни институции.    Проектът стартира на 1 юли и се очаква да продължи до края на септември 2020 г. Моментът за извършване на ключовия ремонт е внимателно подбран – ще се работи през активния летен сезон, когато консумацията на електричество традиционно е най-ниска. По този начин ще се избегне претоварване по мрежата, която ще осигурява алтернативно електроенергия на клиентите по време на реконструкцията.    В рамките на проекта ще се подменя стар, маслен кабел с нов, сух, произведен по модерна технология и с много по-сигурна изолация.  Подмяната ще се извършва в непроходим колектор, което налага съответните изкопни дейности в неговия сервитут. Трасето преминава през  районите „Сердика“ и „Оборище“. Разделено е на части и ремонтът ще се осъществява на етапи. Дружеството е взело необходимите мерки подизпълнителят на обекта да сведе до възможния минимум неудобствата за жителите на посочените райони. Компанията моли клиентите да проявят търпимост по време на ремонтните дейности и се ангажира да наложи пълен контрол над подизпълнителя за качествено възстановяване на настилките.    Дейностите по подмяна на кабела са съгласувани със Столична община, Софийска вода, Топлофикация-София и други ютилити компании. Поддържа  се контакт с кметовете на районите, през които преминава трасето на кабела. В изпълнението на проекта е включен сериозен ръководен и експертен ресурс. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД поднася своите извинения на гражданите за евентуални неудобства по време на ремонтните дейности.    Пресцентър на ЧЕЗ България е-mail: communications@cez.bg         

comment 0
visibility 1523
ЧЕЗ приема самоотчети до 5 юли заради новите цени на тока

ЧЕЗ приема самоотчети до 5 юли заради новите цени на тока

Във връзка с определяне от Комисията за енергийно и водно регулиране на нови цени на електроенергията, в сила от 01 юли 2020 г., „ЧЕЗ Разпределение България“ АД ще извърши извънредно отчитане на електромерите на клиентите. Графикът на извънредния отчет е  публикуван на сайта на Дружеството www.cez-rp.bg /в секция „Графици“/. Информация за графика на извънредното отчитане може да се получи също в центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ и на денонощната телефонна линия 0700 10 010.   С цел да се обезпечи бързото и качествено отчитане на електромерите, компанията ангажира допълнително 336 служители. Всички отчетници ще работят с удължено работно време на 01.07.2020 г.   Поради физическата невъзможност всички електромери да бъдат отчетени в един и същ ден, месечните сметки на клиентите ще бъдат преизчислени към датата на въвеждане на новите цени.   За гарантиране на максимална коректност при фактуриране на консумираната електроенергия, клиентите имат възможност сами да отчетат показанията на електромерите си към 30 юни 2020 г. Самоотчитането е по желание и не отменя извършването на месечен отчет от страна на Дружеството. Клиентите, които желаят да се възползват от тази възможност, следва да отчетат показанията на електромера си днес - 30 юни 2020 г. и да подадат данните към компанията между 1 и 5 юли 2020 г. през уеб-сайтовете www.cez-rp.bg (секция „Електронни услуги“) или www.cez.bg (секция „Е-услуги“) в меню „Деклариране на показания“, на имейл klienti@cez-rp.bg, на телефонна линия 0700 10 010 (меню 2) или в центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ. Клиентите трябва да посочат данните от електромера по всички тарифи, клиентски номер, абонатен номер, трите имена на титуляра и адреса на обекта, за който се декларират показания. Подадените данни от самоотчета през този период се считат за отчетено потребление към 30.06.2020 г., включително.     Фактурите през месец юли ще съдържат информация за консумираната електроенергия  за два отчетни периода – по стари и по нови цени.     Пресцентър на ЧЕЗ в България е-mail: communications@cez.bg   

comment 0
visibility 14566
Планирани прекъсвания на тока в столицата за периода 29 юни – 3 юли 2020 г.

Планирани прекъсвания на тока в столицата за периода 29 юни – 3 юли 2020 г.

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 29 юни – 03 юли 2020 г, включително: ОБЛАСТ СОФИЯ ГРАД  Община Витоша  На 29.06.2020 г. /13:01 - 16:00 ч./ - София: Драгалевци Разш. Север-УПИ XXV-282 кв. 95, Драгалевци-раширение, УПИ ХII-886, кв. 95, Иван Милев кв. 95 п-л ХХІІІ-284, 18, 15, 3, кв. 954 УПИ 20-869-775/На 29.06.2020 г. /10:01 - 12:00 ч./ - София: Константин Петканов/437-ма/ 34, Проф. Васил Арнаудов 8, ул. 437 No12На 29.06.2020 г. /09:46 - 16:16 ч./ - София: 82-ра /Кв. Симеоново/ 2, 17а, 2 Св. Магдалина, Света Магдалена 19, Света Магдалина 82, ул. 60 Края, 73а, 74, УПИ III-107 кв. 30На 29.06.2020 г. /09:31 - 16:16 ч./ - София: 198/В. З. Малинова Долина/ 9, 13, 7, 14, 16, 39, 19, 41, 15, 31, 15а, 49, 26, 33, 43, 25, 29, 11, V-260, 2010, Kв. 13, Бистришко Шосе 26, 46, ъгъла ул. 198, 48, 44, 27 ул. 198 №1б ъгъла, 46а, 26 2, Малинова Долина В. З. Златна Рибка, Бункера След Лифта, до ЛифтаНа 29.06.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ - София: Майстор Павел от Кримин/665 7аНа 29.06.2020 г. /09:16 - 16:30 ч./ - София: Бяла Мура 4 В. З. Стадиона Драгалевци, В. З. Симеоново - Драгалевци - Стадиона/, Драгалевци под Стадиона кв. 149/, под Стадиона, под Стадиона кв. 147 П-Лх1 735/, под Стадиона кв. 148/, 5а ул. Проф. Стойко Стойков №5а, Кв, 148 пл. 11-1234/, 8 ул. Бяла Мура 8, Проф. Стойко Стойков, УПИ XII-1735, кв. 147, под стадиона ДрагалевциНа 29.06.2020 г. /09:01 - 16:30 ч./ На 30.06.2020 г. /09:01 - 16:30 ч./ - София: Грамос 6, 2, 4, Планинец 1, 7, Преки път/Димитър Монов/ 85, Райска Градина/Аврора/ 18, 29, 3, 23, 36а, 39, 20, 20 А, 28, 40, 34, 21, 27, 9, 36, 15, 9а, 24 2, 30, 39а, 35, 37, 32, 19, 14, 31, 1, 25, 18а, 16, 24, 5, 38, 42, 22, 16а, 24 1, 7, 17, 33, Цар Борис III/Девети Септ. 285, 283, 279в, 281На 29.06.2020 г. /09:01 - 16:16 ч./ На 30.06.2020 г. /09:01 - 16:16 ч./ - Владая: 22-ра, Алеко Константинов/К. Димитр 1, 3, Бистър Поток 7, 6, 15, 11, 12, 19, 4, 8, 14, 10, 17, 13, 3, 16, 9, 18, 2, 5, Брезова Гора 5, 9, 15, 19, 1, 13, 10, 17, 21, 6, 3, 7, 8, 11, 4, Войнишко Въстание 59, Любомир Миланов 15, 2, 5, 11, 9, 6, 13, 4, Полски Синчец 1, 2На 29.06.2020 г. /09:01 - 16:16 ч./ На 30.06.2020 г. /09:01 - 16:16 ч./ - София: Войнишко Въстание 38, № 36, 36, 34а, 40, 34, 32, Лазар Михайлов/Хр. Манов/ 2На 29.06.2020 г. /09:00 - 16:30 ч./ - София: Деспот Слав/Дим. Сурлев/ 9, Мадара 3На 29.06.2020 г. /08:31 - 16:30 ч./ - София: 17-та /Кв. Симеоново/ от Ляво, I-271 кв. 42, Ix-6, кв. А, Божур 1, Бор 6б, 4, 15, 13, 11, 18, 5, 3, 30, 2, 20, 32, 7, 24, 26, 14, 10, 20а, 2, 28, Здравец 23, 9, 17, 20, 21, 26, 18, 15, 22, 24, Здравец / Симеоново 17, 16, Момин Кладенец/Антон Недялк 15, 7, 27, 23, 1, 17, 8, 7а, 12, 10, 5а, 16, 4, 6, 19, 3, 11, 5, 21, 14, 10, 25, 13, 9, Погледец / Симеоново №10, Погледец/Марко Добрев/ 13, 19, 7, 2, 4а, 11, 8, 2, 4, 23а, 15, 6, 17, 5, 7, 9, Прека Поляна 8, Роза 1, 1, 3, 4, Симеоново, Симеоновска 7, 13, 3, ул. Божур, 12, 9, 9а, 1, 11, 10, 8, 5, 11, 4, Симеоновско Шосе/Вол. Шосе/ 150, 312, 166, 148, Теменуга 4, Теменуга / Симеоново 1, 2, 2а, 4, 3, 6, 10, 5На 29.06.2020 г. /08:31 - 16:16 ч./ - София: 197/В. З. Малинова Долина/ 15 Роза, А Роза, 25 Орхидея, 25, 15 Роза, Арх. Никола Лазаров 23 Магнолия, 21 Мимоза, 15 Роза, 21 Мимоза, 15 РозаНа 29.06.2020 г. /08:16 - 16:16 ч./ - София: Света Магдалена, Света Магдалина Астра, Орхидея, Вила Невен, --Астра, 82На 29.06.2020 г. /08:00 - 16:30 ч./ - София: 633-та/Витоша/ 14, 635-та/Витоша/ 1, 4, 6, Акад. Димитър Попов 6, 7а, 7б, Александър Пушкин 32, 66, 67, 68На 30.06.2020 г. /13:01 - 16:16 ч./ - София: 1-ва Симеоново-Драгалевци срещу Перла, 154-та /В. З. Симеоново-Драгалевци/ 5, 416/Драгалевци/ 2, Ален път кв. 91 П. 1133/, Българска Легенда/416/ /В. З. Симеоново-Драгалевци/ 59а, 5, 1, 1в, 3, Стр. Табло, 10, 4, В. З. Симеоново - Драгалевци до Та Захари Зограф, Захари Зограф 59, 78, ул. 416, Вила, Свети Горазд 27, 19На 30.06.2020 г. /12:01 - 16:30 ч./ На 03.07.2020 г. /09:16 - 16:16 ч./ - София: 203-та/Драгалевци/ 36а, 205-та /Драгалевци/ 15, 9, 5, 206-та 11 В. З. Драгалевци, 206-та/Драгалевци/ 4, 16, 18, 12, 8, 2, 12а, 15, 11, 10, 9, 20, 13, 14, 7, 3, 207-ма 24, 25, 2, 10, 20, 11, 8, 27, 30, 22, 15, 14, 7, 19, 13, 18, 28, 4, 31, 16, 32, 17, 207-ма/Драгалевци/ 12, 3, 5, 208-ма 8, 21, 34, 17, 36, 24, 48, 44, 20, 1, 23, 32, 15, 18, 27, 14а, 9, 3, 11а, 38, 14, 26, 2, 16, 22, 3 ул. 208а, 7, 46, 4, 25, 13, 208-ма/Драгалевци/ 22, 12, 309-та /Драгалевци/ 1, 3, 310-та /Драгалевци/ 5, 9, 4, 7, 311/Киноцентър/ 5, 4, 4а, 313-та /Драгалевци/ 8, 2, 4, Иван Кондов 21, 7, Лешникова Гора 104, 129, 124, 78а, 72, 123, 120, 99, 97, 108, 94, ул. 313, 103, 90, 125, ул. 206, 83, 87, 98, 81, 86, 85, 137, 100, 141, 117, 93, 106, 79а, 105, 75г, 101, 114, 75, 88, 92а, 122, 78, 93а, 112, 1, 89, 131 М. Габаро Азмата, 96, 82, 135, 119, 102, 92, 118, 127, 77, 80, 79, 121, 95, 143, Николай Бинев 10, 30, 28а, 6, 24, 36, Паскал Паскалев/Драгалевци/ 9, Проф. Атанас Иширков 5а, 21, София, Р-Н Витоша, УПИVІІ-377, кв. 7, УПИ VII-СНСНа 30.06.2020 г. /10:16 - 16:16 ч./ На 01.07.2020 г. /09:16 - 16:16 ч./ - София: 319-та 5, 11, 7, 4, 3, 9, 7, 321/Драгалевци/ 2, 2а, 4, Агличе 2, Акад. Сандерс 11, 38, под Лифта, 4, 14, 21, под Лифта, 25а, 21, Ангел Букурещлиев 23, 17, 30, 22, 19, 26, 22, 9, 21, 15, 28, 24, Боровинка 5, 1, 4, 6, 2, 2а, 3а, 10, 8, В. З. Симеоново - Драгалевци, Вз Драгалевци-Лифта под Плажа УПИ Vі-1275, кв. 14, Ген. Ковачев 6, 25, 32, 13, 38, 7, 5, 40, 27, 15а, 4, 22, 12, 20, 36, 8а, 4, 11, 34, 6а, 11, 15б, 9, 28, 18, 10, 15, 23, 16, Ген. Ковачев/Драгалевци/ 30, 34, 25, 9, Григорий Мних 8, Др-Ци под Лифта 8134. 1982. 101, Драгалевци под Лифта-, под Лифта, под Лифта-Б-3/, под Плажа 5/, под Лифта А 4/, под Лифта, под Лифта Б 2/, под Лифта 6-9/, 5 ул. Вилна зона №5 /Под Лифта/, под Плажа, Елена Снежина 14а, 13, 14а, 15, 13, 19, 17, 14, 12, 9, 16, 10, 17, 9, Камен Дял 6, 6, 3, 4а, 4а, 7, 4, 4, Крайречна 56, 42, 48, 38, 52, 44, 48, Крайречна /Драгалевци/ 54, Мавровец 1е, 7, 13 Бояна, 3, 4, Маестро Георги Атанасов 67, 46, 52, 42, 61а, 57, 71, ул. Снежанка, 48, 73, 59, 65, 69, 55, 65, 50, 51, 46, 77, 63, 81, 75, 61а, 55а, 61, 44, Перла 3, 2, ПИ 68134. 1982. 1014, Светулка и ул. Мавровец, 5, УПИ II-1259. 1330. 109, кв. 8На 30.06.2020 г. /09:31 - 16:30 ч./ - София: Симеоновско Шосе 173На 30.06.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ - София: Майстор Алекси Рилец/664/ 17На 30.06.2020 г. /09:01 - 13:00 ч./ - София: 311/Драгалевци/, 311/Киноцентър/ 19, 12, 22а, 8, 9, 23, 3, 7, 10а, 14, 24, 17, 22 кв. 27 УПИ -Іх, 25, 18, 21, 314-та /Драгалевци/ 5, 316-та /Драгалевци/ 5, 6, 7, 317-та 24, 4, 20, 14, 18, 6, 16, 2, 10, 318/Киноцентър/ 21, 2, 13, 11, 3, 23, 5, 4, 15, 19, 7, 8, В. З. Симеоново - Драгалевци 13 ул. 311, Драгалевци УПИ I-483, 484, кв. 24, местност Шевовица/, Захарий Княжевски №12, 8, Митрополит Климент 17, 1, Подгорица 7, 10, 6, 5, 12, 8, Цаньо Калчев 6На 30.06.2020 г. /09:01 - 12:16 ч./ На 02.07.2020 г. /09:46 - 16:30 ч./ - Бистрица, Общ. Столична: II-607, К15 А, В. З. Бункера, ул. Духлата 1 УПИ VIII-50, кв. 4, Духлата 18, 15, Самодивски Езера 39На 30.06.2020 г. /09:01 - 12:16 ч./ На 02.07.2020 г. /09:46 - 16:30 ч./ - Панчарево: Иглика/8-ма/На 30.06.2020 г. /09:01 - 12:16 ч./ На 02.07.2020 г. /09:46 - 16:30 ч./ - Правец: Поп Марко УПИ XIII-852, кв. 76На 30.06.2020 г. /09:01 - 12:16 ч./ - София: 1-ва М. Бункера кв. 20, 1-ва/ В. З. Малинова Долина/ 93, 43, 101, 51, 45, 53, 49а, 99, 93а, Бункера, 109, 61, 49, 89, 13, 87, 95, 97, 107, 63, 47, 11-та 7, 4, 6, 1, 3, 8, 13, 12-та /Ж. К. Бункера/ 7, 8, 41, 3, 2, 1, 11, Вила, 6, 13-та /Ж. К. Бункера/ 17, 17 М. Под Църквата Имот 677, 3, 6, 31, 12, 5, Вила, 15, 13, 27, 10, 23, 4, 1, 29, 8, 26, 7, 14, 18, 11, 30, 19, 21, 14-та/Бункера/ 2, 3, 4, 15-та 10, 43, 11, 29 В. З. Бункера, 13, 18, 17, 23, 27, 14, 21, 33, 7, 6, 4, 19, 15, 37, 3, 22, 20, 16, 2-ра /Ж. К. Бункера/ 61, 25-та /Ж. К. Бункера/ 39, 29-та 15-8, ул. 15-та №2, 8-ма /Кв. Мал. Долина-Студентски Град/ 147, 89, 58, 75, 67, 31, 127а, 131, 47, 49, 129б, 97, 127, 24, 23, 81/46, 44, 53, 21, 103, 95, 125, 57, 119, 129а, 29, 125а, 59, 51а, 91, 135, 55, 52, 77, 129, 115, 20, 9-та Бункера, 9-та кв. Мал. Долина/Студентс 26, 30, 32, 28, Iv-771, 1475, кв. 20, Xiv-34, 134, кв. 4. М. Бункера, Идент. 04234. 6907. 1629, Бела Дона 10, 12, 7, Бистришко шосе Бункера УПИvі кв. 20, 103, №42, 69, В. З. Бункера, Ваклинец 25, Вз Бункера УПИ I-771, 959 кв. 20, Глухарче 18, 16, 14, 10, 22, 12, 7, 8, 9, 5, 20, 11, 13, 9а, Деян Горинов 1а, 2, 1, 5, 3, 6, 4, Драгалевци ул. Папрат №16, Еленски Езера 9, 18, Здравец 4, 3, 8, 7, 6, Карнобатски Проход 3, Карнобатски Проход/Папрат, 2а, Тп До, 4, 5, 1, 2, 6а, Маестро Георги Атанасов 27, 21, 18, 23а, 20, 23, 14, 25а, 25, местност В. З. Бункера, местност В. Збункера, Папрат 10, 31, 37, 25, 37а, 35, 16, 18, 14а, 27, 14, 33, 22, 29, 10а, 8, 39, 12, УПИ I - 607, кв. 15а, УПИ ХVIII-369, кв. 36 Драгалевци, Юрушка Църква 24На 30.06.2020 г. /08:46 - 16:16 ч./ - София: I-745 кв. 15, Бистришко шосе 78а, 78б, София Скай №2На 30.06.2020 г. /08:31 - 16:30 ч./ - София: 1-ва Симеоново-Драгалевци срещу Перла, 319-та 11, 405/Драгалевци/, 415-та 3 кв. Драгалевци П. К. 9, 415/Драгалевци/ кв. 59 А, В. З. Симеоново - Драгалевци кв. 59 Парц. 12-1220, Драгалевци под Градището-Под Лифта/, За Буквите/415/ /В. З. Симеоново-Драгалевци/ 6, 7, 2, 8, 4, 1, 3б, Вила, 3а, 3, 21, Захари Зограф 5, 54, 58, ул. Захари Зограф/За Буквите, 47, 53а, 56, 46, 45, 51, 64, Крушова Градина 1, 8, 2, 11 А, 4, 11, 9, 5, 12, 3, 13, 16, 6а, 7, 14, 6, 10, 11а, Огюст Дозон/414/ /В. З. Симеоново-Драгалевци/ 3, Симеоново УПИ X 1250 Парцел X, УПИ III-1626, кв. 58, УПИ Xv-994, Kb. 92 М. Драгалевци, Хилендарски Манастир/417/В. З. Симеоново-Драгалевци/ 6, Вила, 7, 3, 7б, 2, 59а, 7а, ъгъла ул. 454 №3, 5, 1б, 1, 1а, 4На 30.06.2020 г. /08:00 - 16:30 ч./ - София: Александър Пушкин 68, 13, 15, 15б, 22, 28, 31, 39, 4, 41, 44, 65, 67, 64, 8;, Бай Михал, Белмекен, Боянски Възход, Братя Бъкстон, Будилник, Бъдеще, Бъкстон Блокове 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 31а, 8, България 102, 88, Българска ЛегияНа 01.07.2020 г. /08:00 - 16:30 ч./ - София: Българска Легия, Бяла Акация 2, 5, Бяла Лилия 5, Бяло Поле, Василашко Езеро, Велики Прелом 7, ВетрушкаНа 01.07.2020 г. /08:46 - 16:16 ч./ - София: Рачо Петков Казанджията 17На 01.07.2020 г. /09:00 - 16:30 ч./ - София: Акад. Димитър Попов 6, Бояна, България Околовръстен път №1, Българска Легия 48, Бяло Поле кв. 32, Околовр. път 1, Василашко Езеро 65, 50, 48, 67, 57, 34, 60, 71, 55, 51, 42, 56, Майстор Алекси Рилец/664/ 31, 37б УПИ V-1188, кв. 66, 33, Майстор Д. Софиянлията/666/ 8, Майстор Мил. Радомирец/667/, Майстор Павел от Кримин/665 31, 35, 21, 33, 25, 27, 23, 29, Манастирски Ливади-Запад УПИ І -450 452 Кв 72, Околовръстен път 13, 15, Околовръстен път 11 до Помп. Станц, Околовръстен път, УПИ XXIX, Ралевица 69а, кв. 72, 57На 01.07.2020 г. /09:01 - 16:16 ч./ - София: Андезит 3, 1а, 4, Боянска /Драгалевци/ 34, Голяма Могила 3б, 7, Детски Мир 52, 4, 5а, 3, 1а, 2а, 1, 5, 2, Здравец 3, Кумата 79, 78, 87, 79, 77, Ъгъл ул. Андезит, 81, 83, 85, 79 1На 01.07.2020 г. /09:01 - 16:30 ч./ На 02.07.2020 г. /09:01 - 16:30 ч./ На 03.07.2020 г. /09:01 - 16:30 ч./ - Владая: Академик Петко Стайнов 19, 12, 21, 23, 14, 9, 13, 15, 17, 1, 16, 8, 4, 22, 5, 2, 10, 20, 18, Алеко Константинов/К. Димитр 13, 55, 29, 33, 25, 33б, 4, 27, 35, ПИ 11394. 1791. 2057, 15, 24, 10, 16, 18, 45, 43, 31, 18 А, 21 А, 17, 12, 14, 11, 23, 21, 20, 8, 19, 6, Алеко Константинов/Офелиите 25, Бели Брег 8, 4, 1, 3, 6, Боровинка 5, 14, 12, 17, 11, 9, 19, 10, 15, 7, Малка Поляна 1, 5, Слънчев Залез 4, 2, 3, Спортист 7, 9, 3, 2, 5, 11 УПИ XX-331, кв. 21, 1, Тополите 12, 8, 5, 13, 1, 6, 7, 10, 9, 15, 16, 17, 3, 4На 01.07.2020 г. /09:01 - 16:30 ч./ На 02.07.2020 г. /09:01 - 16:30 ч./ На 03.07.2020 г. /09:01 - 16:30 ч./ - София: Грамос 6, 2, 4, Офелиите /Владая/, Планинец 1, 7, Преки път/Димитър Монов/ 85, Райска Градина/Аврора/ 18, 29, 3, 23, 36а, 39, 20, 20 А, 28, 40, 34, 21, 27, 9, 36, 15, 9а, 24 2, 30, 39а, 35, 37, 32, 19, 14, 31, 1, 25, 18а, 16, 24, 5, 38, 42, 22, 16а, 24 1, 7, 17, 33, Цар Борис III/Девети Септ. 285, 283, 279в, 281На 01.07.2020 г. /09:16 - 16:16 ч./ - Владая: 27-ма 8 ул. 27, Балабановец 7, 14, 2, 13, 8, №9 А, 19, 21, 1, 4, 11, 10, 5, 15, 17, 12, 6, 3, 16, 22, Бели Брег 25, 4, 36, 19, 23, 24, №22, 17, 15, Бор 8а, 3, 12, 5, 9, 2, 6, 7, 1, Боровинка 1, Бургийска Скала 7, 5, 13, 14, 2, 16, 12а, 9, 20, 10, 4, 12, 18, 3, 15, 8, 6, 17, 1, Калиница 6, Рудище 11, 8а, 5, 3, 12, 6, 2, 16, 4, 10, 1, 7, Сианит 2, 10, 8, 12, 6, Шипето 1г, 6На 01.07.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ На 02.07.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ На 03.07.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ - София: Ралевица 87На 01.07.2020 г. /09:46 - 16:16 ч./ - София: Бела Дона 5, 8, 14, 1, 6, 7, 4, 1а, 9, 3, 12, Горска Поляна 2а, 4, 2, 4а, 3, 7, 5, 1, Драгалевци, Драгалевци, Драган Цанков 4, 5, 3, 8, 1, 6, Калина Малина/Павел Лилов/ 6, 2, 5, 7, 4, 1, Крайречна 12, Крайречна 30, 36, Крайречна /Драгалевци/ 12, Лешникова Гора ул. Горска Поляна, 15, Маестро Георги Атанасов 10б гараж, 10а гараж, 10а Галерия, 10б, 10а, Малина / Драгалевци 1, 1а, 6, 4, 9, Папрат 20, 45, 24, 47, Цветарска 3, 5, 10, 21, 8 А, 13, 11, 2, 2а, 7, 19, 6, 15, 9, 12, 8 Б, 4, 1, 17На 01.07.2020 г. /09:46 - 16:30 ч./ - София: 1-ва Беловодски път 15\17/, Беловодски път 19, 15, 17а, 21, 5, 16, 12, 30, 10а, №19, 32, 24, 22, 28, 10в, 7, 6а, 4в, 13, 10б, 6, 10г, 10д, 18, 12а, 11, 26, 9, №21а, 10, Секвоя 6, 6а, 4, 2, Цветна 7На 02.07.2020 г. /08:00 - 16:30 ч./ - София: Вихрен/Петър Тонев/, Вихрен/Петър Тонев/ бл. 160, 25, 39а, Воденичница /Ал. Пушкин/, Габровница/639-та/, Ген. Стефан Тошев/Д. Зехтинко, Ген. Суворов, Ген. Суворов бл. 41, Гина Кунева /Павлово/, Градина, Деспот Слав/Дим. Сурлев/, Иван СусанинНа 02.07.2020 г. /08:31 - 16:16 ч./ - София: Бул. Симеоновско шосе 173, Рачо Петков Казанджията 17На 02.07.2020 г. /08:46 - 16:30 ч./ - София: Рачо Петков Казанджията 31На 02.07.2020 г. /09:16 - 16:30 ч./ - София: Петър Богдан 35На 02.07.2020 г. /09:46 - 16:16 ч./ - Бистрица, Общ. Столична: 9-та 21, УПИ V-712 кв. 1/Р-Н Панчарево/На 02.07.2020 г. /09:46 - 16:16 ч./ - София: 1-ва 7 Панчарево В. З. Бункера, В. З. Бункера УПИ 603 кв. 5, 1-ва/ В. З. Малинова Долина/ 65, 28, 33, 1, 36, 69, 41, 24, 16, 3, 18, 79, 8, 83, 87, 23, 39, 14а, 75, 13, 29, 20, 26, 85, 45, 73, 25, 25а, 37, 34, 35, 101-ва Ктп Бел Вали, 13-та /Ж. К. Бункера/, 2-ра /Ж. К. Бункера/ 85, 27-ма /Ж. К. Бункера/ 4, 6а, 8а УПИ Vіі -1472 Кв 1 М. Долина, 1, 6 Стр. Табло, 28-ма /Ж. К. Бункера/ 3, 12, 1, 4, 13, 8 В. З. М. Долина Ііч, 14, 36-та /Ж. К. Бункера/ 7, 1, 8, 11, 5, 9, 6, 39-та /Ж. К. Бункера/ 7, 2, 9а, 1, 9, 3, 44-та /Ж. К. Бункера/ 3, 4, 10, 6, 1, 5, 9, 12, 7, 2, 5-та /Ж. К. Бункера/ 5, 1, 3, 2, 4, 6, 6-та /Ж. К. Бункера/ 5, 39, 13, 19, 7, 29, 17, 1, 15, 31, 9, 3, 7-ма /Ж. К. Бункера/ 3, 5, 7, 8, 10, 8-ма /Драгалевци/ Бункера, 8-ма /Кв. Мал. Долина-Студентски Град/ 1, 11б, 41, 18, 15, 3, 24, 27, 7, 9, 17, 11а, 9а, 13, 25, 21, 9-та кв. Малинова Долина/Студентски 20, Имот 84, 14, 12, 18, 22, 4, 8, 6, 24, 2, V-281 кв. 3, VII-670, кв. 4, М. Малинова Долина, Бистришко шосе п-л 1327, 1-2, 81, 13, 21, В. З. Бункера 15, Вила, Копринка 19 В. З. Бункера, Луда Река /В. З. Малинова Долина/ 2, М. Бункера УПИ V170 кв. 18, Малинова Долина 5 М. Бункера, ул. 5-та, Плитвишки Езера /В. З. Бункера/ 18, Река Палакари 6, УПИ ХV-626 кв. 3, М. Бункера 20На 02.07.2020 г. /09:46 - 16:30 ч./ - София: 1-ва М. Бункера кв. 20, 1-ва/ В. З. Малинова Долина/ 93, 43, 101, 51, 45, 53, 49а, 99, 93а, Бункера, 109, 61, 49, 89, 13, 87, 95, 97, 107, 63, 47, 11-та 7, 4, 6, 1, 3, 8, 13, 12-та /Ж. К. Бункера/ 7, 8, 41, 3, 2, 1, 11, Вила, 6, 13-та /Ж. К. Бункера/ 17, 17 М. Под Църквата Имот 677, 3, 6, 31, 12, 5, Вила, 15, 13, 27, 10, 23, 4, 1, 29, 8, 26, 7, 14, 18, 11, 30, 19, 21, 14-та/Бункера/ 2, 3, 4, 15-та 10, 43, 11, 29 В. З. Бункера, 13, 18, 17, 23, 27, 14, 21, 33, 7, 6, 4, 19, 15, 37, 3, 22, 20, 16, 2-ра /Ж. К. Бункера/ 61, 25-та /Ж. К. Бункера/ 39, 29-та 15-8, ул. 15-та №2, 8-ма /Кв. Мал. Долина-Студентски Град/ 147, 89, 58, 75, 67, 31, 127а, 131, 47, 49, 129б, 97, 127, 24, 23, 81/46, 44, 53, 21, 103, 95, 125, 57, 119, 129а, 29, 125а, 59, 51а, 91, 135, 55, 52, 77, 129, 115, 20, 9-та Бункера, 9-та кв. Мал. Долина/Студентс 26, 30, 32, 28, Iv-771, 1475, кв. 20, Xiv-34, 134, кв. 4. М. Бункера, Идент. 04234. 6907. 1629, Бистришко шосе Бункера УПИ VІ кв. 20, 103, №42, 69, В. З. Бункера, Вз Бункера УПИ I-771, 959 кв. 20, Еленски Езера 9, 18, Здравец 4, 3, 8, 7, 6, местност В. З. Бункера, местност В. Збункера, УПИ I - 607, кв. 15а, Юрушка Църква 24На 02.07.2020 г. /10:01 - 14:00 ч./ - Владая: Асанова Чешма Вила, Здравец 52, Приплат Вила, 11, 12, 1На 02.07.2020 г. /10:16 - 16:16 ч./ - Владая: 22-ра, 27-ма 3, 8 ул. 27, Алеко Константинов/К. Димитр 65, 53, 39, 51, 59, 41, Балабановец №9 А, 9, Бели Брег 21, 18, 18 1 Етаж, 14, 12, 22, 20, 11, 40, 16, 10, 8, 36, 9, Бор 6, Бургийска Скала 1, Върбите 2, 3, 4, 5, 1, Дупките 3, Ивето 16 УПИ І - -375 Кв 85, 17, 19, 24, 13, 20, 22, 23, 18, 6, 3, 15, 16, 21, К. Димитров 32, 28, 34, 30, Китен 6, Малка Поляна 2, Равнище 28, 38 А, 36, Хеброс Вила, Чаладинка 21, 18, 9, 10, 19, 11, 13, 17, 23, 25, 8, 14, 2, 6, 15, 4, 16, 27, 12, 20, 22, Червена Трева, Язбине 7, 5, 1, 14, №11, 12, 15, Язбино 2На 02.07.2020 г. /10:16 - 16:16 ч./ - София: В. З. ВладаяНа 03.07.2020 г. /08:00 - 16:30 ч./ - София: Казбек 30На 03.07.2020 г. /09:16 - 16:30 ч./ - София: Акад. Петър Динеков/445-та/ 8е Ела, 8в къща Върба, 8 Б, 8а Акация, 8 Акация Север, 8а, 8 В къща Върба, 1, 8г къща Габър, 8г Габер, 8в, 8 къща Върба, 8 Дъб, 7, 8 Ат. 2, 8 Г, 8а Ж. К. Ботаника, 8, 8е, Витоша, Копитото 7, 6а, №9, 7а, 6, 8, Поп Евстати Витошки /Бр. Бък 20, 14, 8 М Бояна, 1, 10, 3, 18, 12, 4, 2На 03.07.2020 г. /09:31 - 16:30 ч./ - София: 1-ва 5 ул. Цар Крум, Здравец 1, 2а, 4, 3а, 5, 3, 2, Крайречна 12, 14, 16, 18, Лешникова Гора 3, 18, 26, 16, 1, 19, 28, 8, 5, 7, 24, 11а, 6, 23а, 7а, 16а, 11, 17б, 3а, 10, 21а, 20, 9, 13, 30, 4, 2, 21, 12, /Мащерка, 17, 15а, 14, М-Т кв. Драгалевци УПИ Xiv-126 кв. 52, Мащерка 14, Хан Крум 4, 1, 3, 2, 1а, 8, 6, 10, Хан Крум/Драгалевци/ 1, 4, 2, 3, Цветарска 25, 21На 03.07.2020 г. /09:46 - 16:16 ч./ - София: Бела Дона 10, 12, 7, Ваклинец 25, Глухарче 18, 16, 14, 10, 22, 12, 7, 8, 9, 5, 20, 11, 13, 9а, Деян Горинов 1а, 2, 1, 5, 3, 6, 4, Драгалевци ул. Папрат №16, Карнобатски Проход 3, Карнобатски Проход/Папрат, 2а, Тп До, 4, 5, 1, 2, 6а, Маестро Георги Атанасов 27, 21, 18, 23а, 20, 23, 14, 25а, 25, Папрат 10, 31, 37, 25, 37а, 35, 16, 18, 14а, 27, 14, 33, 22, 29, 10а, 8, 39, 12, УПИ ХvIIi-369, кв. 36 ДрагалевциОбщина Връбница  На 29.06.2020 г. /09:00 - 14:33 ч./ - София: УПИ Ix-819, 1333 ул. Асен ТрайковНа 29.06.2020 г. /09:31 - 12:30 ч./ - София: 3019-та/Връбница/ 3, и ул. Адам Мицкевич, магазин 2, 2, Кислородна Станция, магазин 1, 1, Адам Мицкевич/Раб. Класа/ 4, 1, Връх Манчо 19, 3, Модерно Предградие 3 ул. 3019На 29.06.2020 г. /13:31 - 16:30 ч./ - София: 3020-та/Връбница/ 31, 46, 34, Захарна Фабрика 1 кв. 5 Нпз Орион Тп. Мвр, Нпз Орион УПИ VII-824, Суходол 13, ул. 3019-та ПИ 68134. 2821. 2557На 30.06.2020 г. /09:46 - 16:00 ч./ - София: Майстор Манол №3, Сливница 90 гараж-6, 90, 92, 90 гараж 8, 92, 90 гараж-1На 02.07.2020 г. /09:31 - 12:30 ч.; 13:31 - 16:30 ч./ - София: 366-та/Връбница/ 3, 372-ра/Връбница/ 6, 8, 7, 5, 12, 3, 4, 381-ва/Връбница/ 1, 2, Антон Кецкаров 42, Братя Станиславови 45, 57, 54, 76, 53, 51, 57б, 72, 35, 63, 46, 53а, 37, 74, 70, 76а, 39, 65, 49, 38, 60, 69, 47, 68, 63, 42, 55, 59, 61, Връх Манчо 1, О 1, 1, 2, 1, Модерно Предградие 1, 1, до 1, 2, 2 2, 1, 2б, ПИ 68134. 2822. 755, Светла 23, 22, 21, Старата Църква/Йордан М. Пет 23На 03.07.2020 г. /09:31 - 12:30 ч.; 13:31 - 16:30 ч./ - София: 366-та/Връбница/ 3, 372-ра/Връбница/ 5, 4, 6, 7, 8, 3, 12, 381-ва/Връбница/ 1, 2, Антон Кецкаров 42, Братя Станиславови 35, 59, 70, 65, 54, 69, 60, 42, 72, 51, 46, 39, 38, 74, 49, 76а, 37, 68, 53, 55, 57, 57б, 61, 53а, 76, 45, 47, 63, Връх Манчо 1, 1, 2, О 1, 1, Модерно Предградие 1, 2б, до 1, 1, 2, 1, ПИ 68134. 2822. 755, Светла 23, 22Община Възраждане  На 01.07.2020 г. /09:16 - 16:31 ч./ - София: Опълченска 21, 19, 15, Осогово/Пело Пеловски/ 60 Стоматологичен Кабинет, 52 Офис, 52, 58 Автосервиз, 52 Ж. К. зона Б-5-Офис, 60 Маг. Хр. Стоки, 60, Пиротска/Трети Април/ 81, 79, 71, 77, 73, 83, 85, Тодор Александров/Н. Цанов/, Шар Планина 47, 53, 40, 46, 45, 44На 04.07.2020 г. /08:30 - 14:30 ч./ - София: Георг Вашингтон 22, Княгиня Мария Луиза/Г. Дим. 47Община Изгрев  На 30.06.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Младост 1 Младост 1 101 А, Б, В, ГНа 01.07.2020 г. /09:00 - 16:30 ч./ - София: Николай Островски 5, 6На 01.07.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Гагарин 27, Майор Юрий Гагарин 25а;, Майор Юрий Гагарин 30, Майор Юрий Гагарин 98 БОбщина Илинден  На 29.06.2020 г. /09:01 - 16:16 ч./ - София: Света Троица/Вълчо Иванов/ 145в, 145 В, УПИ I, кв. 8Община Искър  На 29.06.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Дружба 106 Вх. А, Г, Дружба 2 блок 284 Вх. А, Б, В, Г, Д, Е, ЖНа 30.06.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Дружба 106 Вх. А, Г, Дружба Блок109 Вха, Дружба 83 Вх. А, 84 Ж, 89 Вх. А, 85 Вх. Г, 84 Вх. Е, Дружба 1 83 Вх. А, 84 Ж, 89 Вх. А, 85 Вх. Г, 84 Вх. Е, Дружба 1 89 Б, В, 85 Вх. А, 83 Вх. Д, Дружба 2 блок 284 Вх. А, Б, В, Г, Д, Е, ЖНа 01.07.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Дружба 1 83 Вх. А, 84 Ж, 89 Вх. А, 85 Вх. Г, 84 Вх. Е, Дружба 1 Блок109 Вха, Дружба 1 89 Б, В, 85 Вх. А, 83 Вх. ДНа 02.07.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Дружба 1 Блок109 Вха, Дружба 1 89 Б, В, 85 Вх. А, 83 Вх. Д, Дружба 1 83 Вх. А, 84 Ж, 89 Вх. А, 85 Вх. Г, 84 Вх. Е, Дружба 1 83 Вх. А, 84 Ж, 89 Вх. А, 85 Вх. Г, 84 Вх. ЕНа 03.07.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Дружба 1 Блок109 Вха, Дружба 1 89 Б, В, 85 Вх. А, 83 Вх. Д, Дружба 1 83 Вх. А, 84 Ж, 89 Вх. А, 85 Вх. Г, 84 Вх. ЕОбщина Красна Поляна  На 29.06.2020 г. /09:00 - 16:30 ч./ - София: Разсадника 22 А; 22 БНа 29.06.2020 г. /09:01 - 16:30 ч./ - София: Вардар/Яне Сандански/ 26, Възкресение/Стоян Лепоев/ 32, Разсадник Коньовица 87, Разсадника 84, 87, Пред 87, 1 87, 97, 87, 87На 30.06.2020 г. /09:00 - 16:30 ч./ - София: Разсадника 22 В; 22а АНа 30.06.2020 г. /09:01 - 16:30 ч./ - София: Разсадника 20б, 20, 62, Христо Благоев 25На 01.07.2020 г. /09:00 - 16:30 ч./ - София: Разсадника 22а Б; 22а ВНа 01.07.2020 г. /09:01 - 16:30 ч./ - София: Коньовица/Мико Папо/ 2, Надежда 1, Позитано 80, 173 80, 173 80 Б, 173 80, 76, Разсадник Коньовица 77, Разсадника 9, 76, бл. 9, Райна Княгиня 7На 02.07.2020 г. /09:00 - 16:30 ч./ - София: Разсадника 22а Г; 22а ДНа 02.07.2020 г. /09:01 - 16:30 ч./ - София: Александър Стамболийски 227 Офис 1, 225 Б, 205, 201, 227 Офис 2, 227, 229, 221, 219а 1, 205, 223, 225, 227 Търговски Обект, Надежда 2, 77, Позитано 145, 167, 165-167, 190 77, 169, 165-167 Шивашко Ателие, 163, 173 80, 165, 147, 159-161, Разсадник Коньовица 77, 82, Разсадника 78, Райна Княгиня 78, 79, 79 Жк. Разсадника, 1, 2, 79, 79, 2 Б, Троян 2, 4, 1, 9На 03.07.2020 г. /09:01 - 16:16 ч./ - София: Разсадника 22а Е; 22а ЖНа 03.07.2020 г. /09:01 - 16:30 ч./ - София: Възкресение/Стоян Лепоев/ 87, Красна Поляна III Част 87, Разсадника 87, Разсадника 87, Самодивско Изворче 10Община Красно Село  На 29.06.2020 г. /11:31 - 13:30 ч./ - София: Боговец 13, 22, Ж. К. Лагера бл. 48, Мокренски Проход 33На 29.06.2020 г. /10:00 - 16:16 ч./ - София: Кюстендил/Атанас Ненов/ 23, 54, 56, 60, 62, Нишава/Георги Аврамов/ 33, 37, 39-41, Проф. Д-Р Димитър Атанасов 11, Цар Борис III/Девети Септ. 69, 99На 29.06.2020 г. /10:00 - 14:00 ч./ - София: Битоля 6, Дойран 1, Искърски Пролом 10-12, 6, 8, 2, 4, 14, 10-12, Нишава/Георги Аврамов/ 62-70, 62, 62 Гар. 6, 55-57, 59, 61 6На 29.06.2020 г. /08:46 - 11:00 ч./ - София: Лагера 51, Мъглен/Леон Таджер/ 3, 5, 3 Маг, 5 59, 5-7, Пиърс Омахони/Ева Волицер/ 39-41а, 39-41На 30.06.2020 г. /10:00 - 16:16 ч./ - София: Красно Село бл. 212 Вх. Е, Кюстендил/Атанас Ненов/ 21, Лагера бл. 35, Проф. Д-Р Димитър Атанасов 9, 13На 02.07.2020 г. /10:00 - 16:16 ч./ - София: Завалска Китка 12, Княгиня Клементина/Д. Милано 34, Красно Село бл. 199, Пчела 4, 6, 15, Царица Елеонора/Коста Пе 9На 03.07.2020 г. /10:00 - 16:16 ч./ - София: Иван Йончев 5а, Карпати 6, 8, 10Община Кремиковци  На 02.07.2020 г. /10:00 - 16:16 ч./ - Желява: 24-ти Май/Георги Димитров/ 55 Вила, 34, 30, 1 Тп-Желява 2 Стълб 26, 48, 1, 27, Бене Цендин/Мургаш/ 63, №19, 69, 1, 53, 6, 14, 8, 7а, 4, Благой Тодоров/9 Септември/ 1 къща, Васил Левски 16а, 25, 16, Ген. Николай Желявски/1 Май/ 30, 6, 10, местност Добри Дол 2 Вила, местност Лозята, Никола Петков/Карло Шабанск 22, 28, 26, Стара Планина 6, Стефан Караджа 4На 04.07.2020 г. /09:00 - 15:30 ч./ - Бухово: Никола Бонев бл. 21а Вх. А, БОбщина Лозенец  На 29.06.2020 г. /13:01 - 15:30 ч./ - София: Д-Р Миньо Стоянов /Кръстова Вада/ 2 Смущения В Електрозахранването, Черни Връх 69, 107 Смущения В ЕлектрозахранванетоНа 29.06.2020 г. /14:16 - 16:00 ч./ - София: Велчова Завера 1, 4, 1 Бул. Хр. Смирненески, Св. Наум/Трайчо Костов/ 45, 45а, 47, 49, 51, ул. Арх. Йордан Миланов 46, Христо Смирненски 61, 63, 55, 59, 57На 30.06.2020 г. /09:16 - 11:00 ч./ - София: Лозенец Нпз Хладилника УПИ I-1705, кв. 23, Люба Величкова/497-ма/ 10б, УПИ Xxiv-1522, кв. 1, 10, 10а, УПИ II-127, кв. 23На 01.07.2020 г. /09:30 - 10:30 ч./ - София: Борис Руменов/482-ра/, Лозенец-УПИ III-1258, 610, кв. 12На 01.07.2020 г. /14:01 - 16:00 ч./ - София: Крум Попов 1, Неразделни 2На 01.07.2020 г. /14:30 - 15:00 ч./ - София: Борис Руменов 59а, 2, Филип Кутев 1 ул. Филип Кутев и Бул. Черни Връх, 5, Черни Връх 59, 59 Sls, 57, 59б, 55 53, 51. На 02.07.2020 г. /09:31 - 11:30 ч./ - София: Банат/Курск/ 16а, Козяк бл. 8, Русалийски Проход 14На 02.07.2020 г. /11:30 - 12:00 ч./ - София: Акад. Иван Буреш 10, 12, 14, Арарат 22, 20, Кръстова Вада, УПИ VIIi-890 кв. 94 М. Кръстова Вада, Флора Кънева 18, 15б, 15, 17, 19, УПИ V-1433 кв. 41, 21, Черни Връх 67На 02.07.2020 г. /12:01 - 13:30 ч./ - София: Банат/Курск/ 2, Никола Й. Вапцаров 25, 25 Маг. 8, 25 Маг. 9На 02.07.2020 г. /12:30 - 13:00 ч./ - София: Черни Връх 77 Гар. 12, 77 Гар. 3, 77 Гар. 13, 77 Гар. 10, 79, 77 Гар. 14, 77 Гар. 4, 77 Гар. 8, 77 Гар. 18, 77 Гар. 9, 77 Гар. 7, 77 Гар. 15, 77 Гар. 6, 77, 77 Гар. 2На 02.07.2020 г. /13:30 - 14:00 ч./ - София: Проф. Милчо Лалков / Лозенец / №23, 25, 27; Гет Дерма Вита КлиникНа 02.07.2020 г. /14:01 - 16:00 ч./ - София: Зелено Дърво/Митю Станев/ 9, 11, Малуша 10, 5, 16, 7, 9, 2, 11, 2-8, 12, Христо Смирненски 32, 30, 36На 02.07.2020 г. /14:20 - 15:20 ч./ - София: Акад. Иван Буреш 16, 23, Арарат 4, 1, 4 К-С Вътков, 4 К/С Вътков, 4 К-С Р. Вътков, Проф. Милчо Лалков / Лозенец / 8 1, 3, 8, 10, Светослав Минков 11, Черни Връх 69, 161 А, 69аНа 02.07.2020 г. /15:46 - 16:10 ч./ - София: ул. Србърна 9На 03.07.2020 г. /09:31 - 12:30 ч./ - София: Лозенец, бл. 1-, бл. 8-14вх. Д, Е, Ж и З, бл. 15-22(, Лозенец Рурум Черни Връх Пазар, Паркинг Метростанция, Черни Връх 79, 39, 41, срещу 41, 41 15-22, Рум, ул. Майор Томпсън, 36 41, Пре 41, 42, до Рум, Рум До, 41На 03.07.2020 г. /13:31 - 15:30 ч./ - София: Кричим/Петко Енев/ 76; 78, ул. „Бигла“ 52 Нпмг “Акад. Любомир Чакалов”, ул. Кричим 80; 82Община Люлин  На 29.06.2020 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Люлин: 004 А Асансьор; 004 А Абонатна; 004 А Общи Нужди; 006 Б Асансьор; 006 А Абонатна; 006 Б Помещение; 006 Г Общи Нужди; 006 Д Асансьор; 006 Д Общи Нужди; 009 А; 010; 014 Г 68; 014 Г 54; 014 В 32; 014 Б 27; 014 А 13; 014 А Асансьор; 024 А Асансьор; 025 Г Общи Нужди; 026 А 7; 026 А Асансьор; 026 Б Асансьор; 032а; 032а гаражи; 032а Абонатна; 033 Г 8; 033 Г магазин; 033 Г Общи Нужди; 202 Г Ап. 76; 202 Г 69; 208 Е Асансьор; 211 Обущар; 220 А Асансьор; 220 Б Асансьор; 224 В Общи Нужди; 224 В; 224 В Абонатна; 227 Г 77; 227 Г 80; 227 Г 79; 227 Г 68; 227 Г 67; 227 Г 69; 227 Г 76; 227 Г 75; 227 Г Ап. 78; 227 Г 72; 227 Г 71; 227 Г 74; 227 Г 73; 227 Г Общи Нужди; 227 Г; 229 А Асансьор; 231; 33 В; 368 15; 368 16; 368 31; 368 35; 368 36; 368 50; 368 Ап. 54; 368 57; 368 59; 368 62; 368 Стълби; 368 Асансьор; 368 Тп; 369 Общи Нужди; 369 Общи Нужди; 369 Асансьор; 369 Вентилация; гараж; до бл. 012; Пред бл. 001 Автом. На 29.06.2020 г. /09:30 - 15:00 ч./ - София: Люлин 7 703 БНа 29.06.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ На 30.06.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ - София: Люлин 10 135На 30.06.2020 г. /09:30 - 15:00 ч./ - София: Люлин 7 704 ВНа 30.06.2020 г. /10:01 - 16:00 ч./ - София: Банско 13 Банско шосе 13На 01.07.2020 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Люлин: 333 На 01.07.2020 г. /09:30 - 15:00 ч./ - София: Люлин 7 704 ГНа 01.07.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ - София: Люлин 10 135 137На 01.07.2020 г. /09:31 - 16:00 ч./ - София: Гранит 22, 35, 37, 26, 14, 39, 28а, 41, 29, 16, 15, 31, 23, 16а, 21, 30, Димитровград 37, 35, 21, Европа/Баба Парашкева/ 31, 31а, 6, 29 магазин, 8, 15, 17, 15а, №37, 13 Маг. За Фаянс и Стъкло, Иван Бойчев 11а, Кореняк 4а, 11, 11а, 12а, 3, 10, 1, 5, 2, 3а, 8, 6, 6а, 12, 4, 5а, Луи Пастьор/Сим. Дим. -Шабан/ 7, 6, 2, 1, 5, Люлин 10 5, Люлин 8 Одз 139, Майски Ден 22а, 23, 20б, 43 Книжарница, 24б, 19, 15, 22б, 24а, 17, 20, 23, 18, 43, 22, 45, 43, 25, Момково 6, 1 Ж. К. Люлин 10-Строеж, Партений Зографски /Ж. К. Люлин 10/ 14, 18, 35, Сливница 1, Тома Давидов 4, 6а, 1, 6, ул. Владимир Динчев 37, Цветница/Димитър Г. Марче/ 12а, 8, 11, 4, 12, 9, 8а, 13, 10а, 17, 19, 10, 15а, 13а, 14, 15, 11а, Череша 3а, 1, 3, 2На 02.07.2020 г. /09:30 - 15:00 ч./ - София: Люлин 7 704 ДНа 02.07.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ На 03.07.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ - София: Люлин 10 137На 03.07.2020 г. /09:30 - 15:00 ч./ - София: Люлин 7 704 ЕОбщина Младост  На 29.06.2020 г. /08:46 - 13:00 ч./ - София: Младост 2 328, Младост 3 328На 29.06.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Иван Асен 66, 68, 70;, Иван Асен 9, 13, 38, 43, 2, 12, 16, 28, 30, Иван Асен 38, 43, 27, 39, 49, 61, 71, 81, 83, 45, 47, 57, 91;, Младост 4 блок 430 Вх 2, Младост 4 Блок495 Вх А, Хан Омуртаг 88, 82, 70, 72, 40, 44, 28, 36, 22, 84, 18, На 30.06.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Младост 1 Младост 1 92 А, Б;, Младост 4 блок 430 Вх 3, Младост 4 Блок495 Вх БНа 30.06.2020 г. /09:16 - 13:00 ч./ - София: Младост 3 329, до 329, Тп бл. 329На 01.07.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Младост 4 блок 468 Вх 5На 02.07.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Ангел Кънчев 10, 4. 12, 3, Витоша 9, 23, 25, Гурко 10, 12, 34а, А, 34 Б, В, 38, Б, Младост 4 блок 430 Вх 3, Младост 4 блок 468 Вх 5На 02.07.2020 г. /09:01 - 16:30 ч./ - София: Младост група Юг 6 МЕРКУРИЙ 99 ООДНа 02.07.2020 г. /09:31 - 13:00 ч./ - София: Инж. Георги Белов 20, Паркинг, Младост, Младост 3 срещу 353, 384, / 383, 384, ул. Инж. Г. Белов 20 А, 383, Нпз Изток УПИ 7-4093 Кв 7, 383, до Под. Ч. Вр, 353, Тп 12-371 до бл. 353На 03.07.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Младост 4 блок 430 Вх 4 и 5, Младост 4 блок 460а В 1, 2, 3 и 4Община Надежда  На 29.06.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ - София: Надежда 1 бл. 113 Вх. АНа 30.06.2020 г. /09:01 - 16:16 ч./ - София: Екзарх Стефан/Георги Костов 115, Надежда 2 253, 252, Надежда 4 460, 460, 461, 1 460, 461, до 461 Паркинг, 461На 30.06.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ - София: Надежда 1 бл. 113 Вх. БНа 01.07.2020 г. /08:46 - 13:16 ч./ - София: Рожен 26, 41 При СкладоветеНа 01.07.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ - София: Надежда 1 бл. 113 Вх. ВНа 01.07.2020 г. /12:01 - 16:16 ч./ - София: Джерман 7, 9а, 9, 13На 02.07.2020 г. /09:16 - 14:16 ч./ - София: Рожен 24, 41 Д, 41 УПИ Ххііі-567, 568 кв. 21На 02.07.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ - София: Надежда 1 бл. 113 Вх. ГНа 02.07.2020 г. /13:16 - 16:16 ч./ - София: Възрожденска 10, 19, Граничар 27, 21, 25, 23, 29, Дравски Бой 7На 03.07.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ - София: Надежда 1 бл. 151 Вх. ЕНа 03.07.2020 г. /09:30 - 16:30 ч./ - София: Лев Толстой бл. 44; бл. 45; бл. 48, Лев Толстой бл. 66; бл. 68, Ломско шосе №131-145, Тец София 4, Толстой бл. 60; бл. 43; бл. 51 бл. 32Община Нови Искър  На 01.07.2020 г. /09:31 - 13:00 ч./ - Кътина: Джи Ойл ЕкспертОбщина Оборище  На 01.07.2020 г. /09:01 - 16:16 ч./ - София: Княгиня Мария Луиза/Г. Дим. 46, 48, Св. Св. Кирил и Методий 53, 78, 68 Ателие, 55, 47, 68 Партер, 51, 49, 68На 03.07.2020 г. /09:30 - 16:30 ч./ - София: Сердика №12; 19; 17; 21, Струма №1; 5; 4Община Овча Купел  На 29.06.2020 г. /09:01 - 12:16 ч./ - София: Горица 35а, 8б, 21, 23, 8, 35, Македония 170, 176, 172, Никола Петков/П. Напетов/ 2, Цар Борис III/Девети Септ. 164, 162, 174, 172, 176, 162а, 154, 166, 170На 30.06.2020 г. /09:01 - 16:16 ч./ - София: Ангел Стоянов /Суходол/ 20а, 1, Бели Брод 6 УПИ Хvі-876 1318 кв. 46, 5а, 41, 6, 20, 8, 18, 7, 10, 6 УПИ Ххvі 1318 кв. 46, 16, 22, 14а, 12, 2, 5, 4, 18а, Дъб 15, 23, 31а, 17, 9, 12, №17а, 18, 31, 7, Игрище 5а, 6, Кирил Христов 10, 18, 19, 9, 30, 20, 13, 7, 8, 16, 6а, 22, 3, 11, 4, 6, 2, 15, 5, 1, 17, 14, 26а, 21, 12, местност Суходол Сечище под Гробището, Овче Поле 2, Орех 30, 53, Перла 54, 35, Прохладен Кът 14, Станислав Ангелов 17, 20, 10, 6, 8, 2, 12, 1, 28, 18, 15, 13, 4а, 21, 22, 19, Стоичко Станиславов 11а, 12, 13, 11, 1, 1а, 10, 9, 3, 14, 7, 5, 2, 15, 23, Суходол Срещу Гробището, Стоп. Двор, Траян Танев 80, 76а, 72б, 76, 81, 71, 79, 73, 56, 64, 85, 72а, 51, 65, 49, 63, 61, 60, 51-55, 74, 726, 52, 83, 53, 72, 59, 67, 62, 77, 57, 70, 47, 78, 68а, 69, 68, 74а, 54, 66, Хi-352 кв. 44а, Христо Андонов 3, 3а, 2, 1, 7, 4На 02.07.2020 г. /10:16 - 16:16 ч./ - София: 764-та/Красна Поляна Овча К, 767-ма/Овча Купел/ 6, 1, Монтевидео/Пионерски път/ 41, Овча Купел 410, 409, Овча Купел 1 409, 409, 410, 409, 406, 407, 410, Овча Купел 2 410, 410, Промишлена 13На 03.07.2020 г. /12:31 - 18:30 ч./ - София: Со Район О. Купел Со Район О. Купел, Цар Борис 3 136На 04.07.2020 г. /08:30 - 14:30 ч./ - София: Николай Хрелков 2аОбщина Панчарево  На 30.06.2020 г. /09:01 - 16:30 ч./ - Герман: 039021, Воденицата ПИ 14831. 6530. 219, Герман, Дружба/23-та/, местност Маринова къща, Околовръстен път, Патриарх Герман/9 Септември 99г, 106, 108, 83а, 97, 112а, 83, 85, 93, 99а, 89, Павилион, 101, 95, 99б, 103, 99в, 116, 87, 118 Хту, 118, 99, 112, 110, 91, 105, ПИ 14831. 6530. 122, ул. Юрмен 22На 30.06.2020 г. /10:01 - 13:00 ч./ - Лозен, Общ. Столична: Дъб/46/ 49, стопански двор Горни ЛозенНа 30.06.2020 г. /09:01 - 16:30 ч./ - София: Околовръстен път 1На 01.07.2020 г. /10:01 - 16:00 ч./ - Казичене: Александър Стамболийски стопански двор, Гарата, стопански двор Агромелиор, Пред Кравек. На 02.07.2020 г. /10:00 - 16:00 ч./ - Герман: 2512 М. Осоето, Вилна зона Кариерата Вила, Месност Терасите 1500, Патриарх Герман/9 Септември МанастираНа 03.07.2020 г. /09:01 - 16:30 ч./ - София: II-4898На 03.07.2020 г. /09:01 - 16:30 ч./ - Лозен, Общ. Столична: Брождан/90/ 11, 21 Помпа, 9, 15, 12, Строителство, Им. 2594, 10, 13, 20, 21, 14, 24, 17, Вилна УПИ І-3043 кв. 154а, Вилна зона Свети Димитър местност Брождан, Кайгана 5, 3, 4, 7, 9, 14, 11, 4а, 10, 1, 5а, 6, М. Брождан ПИ 44063. 6221. 3033, М. Край Село ПИ 44063. 6214. 573, ПИ 2886 Г-10-8-Б, Синчец 6, 4, 1, 2, 8, Край Село, Съединение/Георги Димитров/ 7, 11, 9, 11а, 13, 31, 33, къща, 17, 18, 24, 26, 5а, 25, 16, 8, 5, 27, 12, 20, 14, 22, 10, 21, 6, Ъгъл С Шипка, 3, 19, 23, 15, 29, УПИ Vіі-3139, 3193, кв. 154, Шипка/59/ 44, 25, 23а, 46, 11, 15, 38, 44а, 20, 23, 30, 28, 9, 13, 27, 29, 24, 22, 26Община Подуяне  На 29.06.2020 г. /09:00 - 15:30 ч./ - София: Хаджи Димитър бл. 19 Вх. А, БНа 30.06.2020 г. /09:00 - 15:30 ч./ - София: Хаджи Димитър бл. 80 Вх. Г, Хаджи Димитър бл. 98 Вх. БНа 01.07.2020 г. /09:00 - 15:30 ч./ - София: Хаджи Димитър бл. 81 Вх. Б, ГНа 02.07.2020 г. /08:46 - 16:30 ч./ - София: Владимир Вазов 90 Офис Сграда, Ъгълъ Кн. Тамара, 90, 19, 60, 1, Левски зона В 20, 18, 19, 1 19, 19, 20, 18, 22, Тп 18, 22, срещу 20-СкладНа 02.07.2020 г. /09:00 - 15:30 ч./ - София: Хаджи Димитър бл. 80 Вх. А, БНа 03.07.2020 г. /09:01 - 16:30 ч./ - София: 560-та/Кв. Левски/ 36, 42, 25, 23, 35а, 31, 21, 29, 28, 27, 30, 33, 563-та/Кв. Левски/ 8, 16а, 16, 18, 6, 4, 14, 565-та/Кв. Левски/ 8, 566-та/Кв. Левски/ 25, 21, 25а, 19, 19, 23, 17, 25, 18, 567-ма/Кв. Левски/ 2, 6, 4, 8, 10, 5, 7, 568-ма/Кв. Левски/ 27, 16, 24, 22, 18, 25, 20, 15, 570-та/Кв. Левски/ 4, 2, Ген. Инзов 45, кв. Левски, Княгиня Тамара, Левски зона В 23, 26, 24, / 25, 25, Станислав Доспевски 93, 95, Христо Ботев / Филиповци, Ярослав Хашек/569 Левски/ 23а, 14, 27, 12, 17, 36, 19, 36, 11, 24, 21, 23, 25На 03.07.2020 г. /09:00 - 15:30 ч./ - София: Хаджи Димитър бл. 79 Вх. Б, В, ГОбщина Сердика  На 29.06.2020 г. /09:16 - 16:16 ч./ - София: VI-1032, 1032 кв. 50, Ген. Столетов 23На 29.06.2020 г. /09:01 - 16:16 ч.; 09:16 - 16:16 ч./ - София: Рожен кв. ИлиянциНа 29.06.2020 г. /08:30 - 16:30 ч./ На 30.06.2020 г. /08:30 - 16:30 ч./ На 01.07.2020 г. /08:30 - 16:30 ч./ На 02.07.2020 г. /08:30 - 16:30 ч./ На 03.07.2020 г. /08:30 - 16:30 ч./ - София: Малашевска 1 Гробища Малашевци, Т. 3, Чепинско шосе 10, 1, 5, 21, Имот 18, 22, 14, 18, 6, 3, 16, 15, 4, 19а, 13, 17На 03.07.2020 г. /09:30 - 16:30 ч./ - София: Банишора бл. 21, Сливница №179, 185 и 187, Софроний Врачански №109, 117Община Средец  На 29.06.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Евлоги и Христо Георгиеви, Хан Омуртаг 6, 8, Цар Иван Асен II 28, 30, 46, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 17, 19, 23, 27, Цар Освободител/Руски/ 29, Яворов 21, 23На 30.06.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Неофит Рилски 58На 02.07.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Авицена 16, 4, 1, Аксаков 11а, 10, 28, 18, Бойчо Войвода 2. 3, Бойчо Войвода 9, 4, 11, 31, 35, Георги С. Раковски 135, 137, 123, 127, Гурко 17, 25, 19, Добромир Хриз 4 39, 31, 27, 15, 3, 10;, Евлоги Георгиев 76а, 76б. 133, 123, Загоре 3, 1, 9, Иван Вазов 38, 40, 42, 20, 24-26, МизияОбщина Студентски Град  На 29.06.2020 г. /09:01 - 16:16 ч./ - София: Акад. Стефан Младенов/Арсо П 1, Студентски Град Арсо Пандурски 1На 30.06.2020 г. /09:31 - 16:16 ч./ - София: 197/В. З. Малинова Долина/ 17, 11 Калина, 9 Ирис, 13 Лилия, 15. 3 Лилия, 17 Далия, 19 Камелия, 19, 13 Лилия, Арх. Никола Лазаров 13 ЛилияОбщина Триадица  На 29.06.2020 г. /08:30 - 12:00 ч./ - София: Гоце Делчев 261, Гоце Делчев/Жк Емил Марков/ 261, 261, 261, Мотописта 1, Тодор Каблешков 187а, Южен ПаркНа 29.06.2020 г. /10:16 - 15:00 ч./ - София: Ген. Иван Колев/489/ №33 33а 18, 20, Емилиан Станев 57а, Ивайло Петров 6, 1 Жилищна сграда БНа 30.06.2020 г. /09:01 - 11:30 ч./ - София: 488-ма/Триядица/ 3а, 15, Асен Йорданов/486-та/ 26, Гатьо Шишков/492-ра/ 6а, 7, УПИ 1914 кв. 56, 2, 6, 14, 12, 27, 8а, 11, 8, 10а, 10, 9б, 4, 23, 2а, №7, 13, 9, 15, Емилиян Станев/490/ 30, 30а, Иван Андонов/491-ва/ 5, 9, 8, 1, 4б, 3а, 10, 2а, 1а, 4а, 8б, 4, 3, 6, 7, 2б, местност Кръстова Вада ул. 492, Автосервиз, кв. 142, ул. Сребърна 28, П-Л318 кв. 52, Н. Крушкин Чолака 7, 7а, Сребърна/Първомайска/ 2, 27, 22, 116, ул. Асен НайденовНа 30.06.2020 г. /09:46 - 15:30 ч./ - София: Димитър Манчев 1б 2, 1в F, 1в 3, 1г 4, 1а 1, 1в 3, 1г 4, Черни Връх 138-140На 30.06.2020 г. /12:30 - 13:00 ч./ - София: Джон Атанасов/487-ма/ 6 А, Проф. Петър Шапкарев 4, ул. Флора Кънева 52, Черни Връх 115, 190б, 178 А, 172, 113, 115 А, 115-Б, 192, 115 В, 117, 192 А, 123, 186, 103 Sof 0818, 115, 119. 149 А, 180, 178, 198, 119, 182, 115а, 190а, 115в, 190На 30.06.2020 г. /13:01 - 16:00 ч./ - София: България 22, Гоце Делчев 113, 113, Гоце Делчев/Емил Марков/ 113, 115, Гоце Делчев/Жк Емил Марков/ 22, 22 А Маг4, Кестенова Гора 24, 25, Орехова Гора/Борис Чолаев/ 1 22, Стрелбище 55, 31а, 22, 22, 23, Тулча/Петър Богданов/ 42, 47, Червена Роза 34, 38-40, 38-40 гараж7, 31а, До, 44-46, 35 31 А, 38-40 32, 42-44На 30.06.2020 г. /13:31 - 14:00 ч./ - София: Акад. Иван Буреш 18, Асен Йорданов/486-та/ 8а, 6, Ген. Иван Колев/489/ 90, 30, 32, 60, 49, 58, 4, 46в, 40, 57, 42, 54, Емилиян Станев/490/ 52, 20, 42, №76а, 40, 48, 28а, Проф. Георги Йолов 12, Светослав Минков 11 къща, Черни Връх 81, 154 магазин 1, 180, 119, 154, 154 Кабинет 2, 154 Кабинет 3, 168, 105 А, 65, 154 магазин 3, 154 магазин 4, 100 А, 119в, 106, 98, 152, 154 Таван 1, 99, 154 магазин 2, 156, 122, 190, 170, 178, 154 Кабинет 1, 154 Портиер, 182На 30.06.2020 г. /14:30 - 15:00 ч./ - София: Александър Бръзицов 11, местност Кръстова Вада Иван Колев 497, Черни Връх 176На 30.06.2020 г. /15:30 - 16:00 ч./ - София Черни Връх №122 Вх А и Б бл. 122аНа 01.07.2020 г. /11:00 - 11:30 ч./ - София: ул. Марин Големинов №1, 6-8 6аНа 01.07.2020 г. /09:31 - 13:30 ч./ - София: Деде Агач 60а Маг. 2, 43 А, 43а, 60а, 60я, 43, 60 А, 43, Стрелбище 91, 91, 91б, 41, 91в, 61, 60-А, 92, Твърдишки Проход, Траянова ВратаНа 01.07.2020 г. /10:00 - 16:16 ч./ - София: Бъкстон бл. 5, 6, 7, Григор Пърличев №7, Дамян Груев/Ген. Христо Миха 34, 40, 42, Казбек 1 Вх. Б, В, ГНа 01.07.2020 г. /10:01 - 14:00 ч./ - София: Проф. Марин Големинов/485/ №1, 3, 5, 15 17 и жилищен Комплекс бл. FНа 01.07.2020 г. /12:00 - 12:30 ч./ - София: Асен Йорданов/486-та/ 64, 68, 8 А, 19, Асен Йорданов/Хо Ши Мин/, Аспарух Лешников/484-та/ 2, 4, 5, 3, Борис Руменов/482-ра/ 50, 31 А, 15, 44, 40, 31, С-У №48, 29, №14 до Касета, 48, 11 А, 27, 38, 37, 12, УПИ VII-1259, кв. 65, 46, 42, Джон Атанасов/487-ма/ 34, 36, 2, 6, 7, Емилиян Станев/490/ 45б, Кръстова Вада, Лозенец УПИ II-1258, 610 кв. 12 М. Кръст. Вада, М. Кръстова Вада УПИ III-461, местност Кръстова Вада кв. 32 п-л 1491, Сашо Николов-Сладура/483-та 14, 2, 5, 13, 11, 19, 23а, 23 А, 21, 18, 1, 8 А, 6, 12, 9, 16, 15, 25, 23, 20, УПИ Xx-1535, кв. 32, Хага /М. Кръстова Вада П-Н Лозенец / 4, Черни Връх 63, кв. 39-П-Л639, 65а, 71, 98, 61, 96, кв. 39, 61-63, 100а, 100, 102аНа 01.07.2020 г. /13:00 - 13:30 ч./ - София: 485-та 23, 23 кв. Мирчо Драганов, 488-ма/Триядица/ 8, 3, 4, 6-211, 212 кв. 24, Vi-2173, 2174, кв. 7, Ген. Иван Колев/489/ 6, 3, 4, 12-15, 1, 3а, 11а, Джон Атанасов/487-ма/ 2, 6 Стр. Табло, 4, 1, 21, 5, Димитър Дюлгеров 11, Екатерина Ненчева/448-ма/, Емилиян Станев/490/ 5, 64, 29, 5а, 35б, 4, 24а, 23, 23в, 30, 13, 7, 87а, 3, 80, 15, 18, 20, 28а, 21, 23а, 30-32, 9, 1, 26б, 27, 35, 78г, 19, 35а, 28б, 11, 28, 23б, 2, 25, местност Кръстова Вада, Бул. Ч. Връх УПИ V-2174, Никола Крушкин-Чолака/494-Т 2, 32-А, 22, 156, Черни Връх 94 А, 102буква ЗНа 01.07.2020 г. /14:01 - 14:30 ч./ - София: Гет ул. Асен Йорданов №58 Вх. А, Б, В;, Хага 12На 01.07.2020 г. /15:30 - 16:00 ч./ - София: Черни Връх 190На 02.07.2020 г. /09:30 - 10:00 ч./ - София: ул. Ген. Иван Колев №29, 14, 31На 02.07.2020 г. /10:01 - 13:30 ч./ - София: 1-ва Жк. Бокар бл. 36, Бокар 32, 30, 47, 40, 31, 45, 38, 39, България Жк Бокар 33, №79, 31, К-С. Бокар- 38, Комплекс Бокар 26, 34, 31, 27, Бокар бл. 29, 43, 47, 29, 44 Жилищна сграда 44, 35, 46, 36, 28, 44, 42, 34, 39, Манастирски Ливади 27, Манастирски Ливади - Б 31, 38На 02.07.2020 г. /10:30 - 11:00 ч./ - София: ул. Емилиан Станев 2 бл. 2 и бл. 9На 02.07.2020 г. /14:01 - 16:00 ч./ - София: Манастирски Ливади Изток ул. 408 №42На 03.07.2020 г. /09:20 - 10:30 ч./ - София: Акад. Вера Мутафчиева 4, 2, 1а, 5, Вили Казасян 8, Емилиян Станев/490/ 2 бл. 6, бл. 7 и бл. 8, 9, Иван Андонов/491-ва/ 7, 7а, 7бНа 03.07.2020 г. /10:31 - 11:10 ч./ - София: Акад. Вера Мутафчиева 6, Емилиян Станев/490/ 2 бл. 3, бл. 4, бл. 5На 03.07.2020 г. /10:31 - 16:00 ч./ - София: Манастирски Ливади 60б, 60а, 60а, 60б, Манастирски Ливади - Б 61, 61в, 61, 61 61, 61, 61 Апартамент, 61, 61, 61На 03.07.2020 г. /11:30 - 12:00 ч./ - София: Емилиян Станев/490/ 1бНа 03.07.2020 г. /12:30 - 13:00 ч./ - София: Вили Казасян 1, Емилиян Станев/490/ 12, 20На 03.07.2020 г. /13:31 - 14:00 ч./ - София: Акад. Вера Мутафчиева 7На 03.07.2020 г. /14:30 - 15:20 ч./ - София: ул. Ген. Иван Колев №25На 03.07.2020 г. /15:46 - 16:00 ч./ - София: Ген. Иван Колев/489/ 24а 1, 24г 4, 24в 3, 24б 2

Реклама
comment 0
visibility 604
Още 1800 домакинства без ток зарази изкопи на строители

Още 1800 домакинства без ток зарази изкопи на строители

Несъобразени изкопни работи на строителни фирми доведоха до повреда на още два кабела, собственост на ЧЕЗ Разпределение България. Така скъсаните от трети страни кабели на дружеството през днешния ден станаха три. 200 домакинства останаха без електрозахранване в района на с. Кладница, общ. Перник за около 50 минути в 11:30 днес. По същото време, отново заради несъобразени изкопни дейности на строителна фирма, беше нарушен комфортът на още 1600 клиенти на дружеството предимно в кв. „Красно село“ в столицата, като засегнати бяха и кварталите „Гоце Делчев“, „Бъкстон“ и „Манастирски ливади“. Работата по отстраняване на повредата продължи около час. Малко по-рано днес прекъсна токът в кв. „Дианабад“ в столицата. Частично засегнати бяха и кварталите „Изток“ и „Студентски град. Наруши се спокойствието на 4000 клиенти за 50 минути. Екипи на компанията положиха усилия за максимално бързото отстраняване на нанесените повреди при трите инцидента. ЧЕЗ Разпределение България призовава фирмите да координират с компанията поне две седмици предварително къде и кога ще извършват изкопни дейности. Това може да става на телефон 0700 10 010 или на имейл кlienti@cez-rp.bg. Пресцентър ЧЕЗ Разпределение България

comment 0
visibility 1240
Заради новите цени на тока: ЧЕЗ с извънредно отчитане на електромерите

Заради новите цени на тока: ЧЕЗ с извънредно отчитане на електромерите

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД ще направи извънреден отчет на електромерите на клиентите заради определените от КЗК  нови цени на електроенергията, които влизат в сила от 1 юли тази година.    Графикът на извънредния отчет ще бъде публикуван на сайта на дружеството www.cez-rp.bg /в секция „Графици“/ на 29 юни 2020 г., понеделник. След тази дата, информация за графика на извънредното отчитане може да се получи също в центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ и на денонощната телефонна линия 0700 10 010. За да стане отчитането бързо и качествено, компанията ангажира допълнително 336 служители. Всички отчетници ще работят с удължено работно време на 01.07.2020 г.   Поради физическата невъзможност всички електромери да бъдат отчетени в един и същ ден, месечните сметки на клиентите ще бъдат преизчислени към датата на въвеждане на новите цени. Фактурите през месец юли ще съдържат информация за консумираната електроенергия  за два отчетни периода – по стари и по нови цени.   За гарантиране на максимална коректност при фактуриране на консумирания ток, клиентите имат възможност сами да отчетат показанията на електромерите си към 30 юни 2020 г. Самоотчетът е по желание и не отменя извършването на месечен отчет от страна на дружеството. Клиентите, които желаят да се възползват от тази възможност, следва да отчетат показанията на електромера си на 30 юни 2020 г. и да подадат данните към компанията между 1 и 5 юли 2020 г. през уеб-сайтовете www.cez-rp.bg (секция „Електронни услуги“) или www.cez.bg (секция „Е-услуги“) в меню „Деклариране на показания“, на имейл klienti@cez-rp.bg, на телефонна линия 0700 10 010 (меню 2) или в центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ.    Гражданите трябва да посочат данните от електромера по всички тарифи, клиентски номер, абонатен номер, трите имена на титуляра и адреса на обекта, за който се декларират показания. Подадените данни от самоотчета през този период се считат за отчетено потребление към 30.06.2020 г., включително.      

comment 0
visibility 493
Столичният "Манастирски ливади" без ток зарази изкоп на строител

Столичният "Манастирски ливади" без ток зарази изкоп на строител

Несъобразени изкопни работи на строителна фирма са причината за прекъсването на тока кв. „Манастирски ливади“ в столицата. Скъсан е кабел 20 kV, собственост на ЧЕЗ Разпределение България, като в резултат спря електрозахранването на 2500 клиенти за 80 минути, съобщиха от ЧЕЗ България. Екипи на компанията положиха усилия за максимално бързото отстраняване на нанесените повреди. ЧЕЗ Разпределение България призовава фирмите да координират с компанията поне две седмици предварително къде и кога ще извършват изкопни дейности. Това може да става на телефон 0700 10 010 или на имейл кlienti@cez-rp.bg.

comment 0
visibility 340
ЧЕЗ Разпределение възстанови разрушените умишлено стълбове край Казичене

ЧЕЗ Разпределение възстанови разрушените умишлено стълбове край Казичене (СНИМКИ)

ЧЕЗ Разпределение България възстанови сигурността на електрозахранването в село Казичене, Софийско, след като неизвестни лица целенасочено разрушиха 6 стълба средно напрежение в района в средата на юни. Счупените стълбове са подменени с нови. Компанията припомня, че общо 10 стълба бяха счупени чрез удари в основата им в рамките на няколко дни. Повече от 4500 домакинства и 150 бизнес клиенти бяха без електрозахранване за по два часа в Казичене, Кривина и Лозен, след възникване на аварии по два електропровода в резултат на повредените стълбове. Всички съоръжения се нуждаеха от подмяна. Незабавно бяха монтирани нови стълбове в село Лозен, което в резултат на инцидента остана на едностранно захранване. Създадена беше организация и за подмяна на останалите 6 стълба, като в края на миналата седмица сигурността на електрозахранването беше възстановена за всички населени места. Щетите на компанията бяха за над 30 000 лв. Само от началото на годината ЧЕЗ Разпределение е вложила над 600 000 лв. за отстраняване на повреди, нанесени от трети страни – кражби по електроенергийни съоръжения, скъсани кабели от строителни фирми и вандалски прояви. Пресцентър на ЧЕЗ в Българияе-mail: communications@cez.bg

comment 0
visibility 1079
ЧЕЗ Електро

Phishing атака срещу клиенти на ЧЕЗ, съдържащи фалшиво съобщение за възстановяване на суми

Лични данни на клиенти не са достъпвани или копирани от сървърите на Дружеството от трети страни  „ЧЕЗ Електро България“ АД уведомява своите клиенти, че днес е установен опит от страна на външни лица да заблуждават клиенти на Дружеството с имейли, съдържащи фалшиво съобщение за възстановяване на суми, с призив да посочат данни за банковите си сметки. Съобщението е класически пример на измама. Използвано е лого на ЧЕЗ, но адресът, от който се изпраща зловредния имейл, е info-in@cezelectro.com, а не официалния имейл адрес на „ЧЕЗ Електро България“ АД за връзка с клиентите:  info@cezelectro.bg. Фалшивият имейл съдържа  линк с вредоносно съдържание, като призовава клиентите да отворят линка в срок от 48 часа. Молим клиентите ни да не кликват върху линка „тук“ и веднага да изтрият съобщението. Информираме клиентите си, че дружествата на ЧЕЗ в България не осъществяват такава кампания и не изпращат подобни имейли до клиенти, свързани с възстановяване на суми. „ЧЕЗ Електро България“ АД уверява своите клиенти, че техни лични данни не са били достъпвани или копирани от сървърите на Дружеството от трети страни.

comment 0
visibility 991
ЧЕЗ Електро

ЧЕЗ с нов сайт за образованието в електроенергетиката

Стартира издаването на тримесечен е-бюлетин с актуална информация от енергийния сектор и образователната сфера В изпълнение на своята политика за подкрепа на професионалното образование в областта на електроенергетиката, ЧЕЗ създаде нов специализиран сайт - „Енергия за бъдещето“ (https://energyforthefuture.cez.bg) и стартира издаването на електронен бюлетин, който ще се публикува на три месеца. „Избрахме нова форма, чрез която да насърчим и мотивираме младите хора да намерят своята професионална реализация и развитие в българската електроенергетика. Надяваме се да предложим интересна информация на партньорите ни от професионалните гимназии, техните ученици и студентите, които да изберат енергийния сектор за своя съдба, независимо дали ще работят в областта на инженерните науки, търговската дейност или ИТ сферата, които също са част от  дейностите ни. Българската енергетика има нужда от талантливи и успешни специалисти и нашата цел е да запалим интереса на младите хора към този изключително динамичен, ключов и интересен сектор“, заяви Карел Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България. На специализирания сайт „Енергия за бъдещето“ и в бюлетина към него ще има новини от сферата на електроенергетиката и на професионалното образование, ще бъдат представени основните професии в компаниите от Групата на ЧЕЗ в България, стъпките, които водят към успешна кариера и възможностите за развитие на младите хора в компанията и в сектора като цяло. ЧЕЗ развива дългосрочна политика в подкрепа на професионалното образование в България. Част от тази политика е конкурсът „Стани стипендиант на ЧЕЗ". Той стартира през 2012 г. и първоначално беше насочен към ученици от 12 клас на професионалните технически гимназии на територията на Западна България. През 2018 г. дружеството разшири обхвата на конкурса, като включи в него и студенти, а в началото на учебната 2019/2020 г. връчи и първата социална стипендия в сътрудничество с фондация „Сирак". ЧЕЗ беше и една от първите компании, които се включиха в проекта ДОМИНО за насърчаване на дуалното обучение по електротехника в България. През 2019 г. ЧЕЗ Разпределение получи отличие от ДОМИНО за най-добри социални придобивки за учениците в дуална форма на обучение. В момента компанията работи с ученици в дуална форма на обучение в три гимназии - в гр. София, гр. Плевен и гр. Перник. През 2017 г. ЧЕЗ Разпределение създаде модерен технически учебен център, в който обучения са преминали над 6300 служители на компанията, ученици, студенти, граждани. Центърът притежава полигон с умален модел на реална електроразпределителна мрежа и оборудвани учебни зали. ЧЕЗ поддържа дългосрочно и успешно сътрудничество с професионалните гимназии и висшите учебни заведения. Компанията подпомага и актуализацията на учебните програми в съответствие с изискванията на бизнеса. Повече информация за инициативите на ЧЕЗ в областта на професионалното образование може да се намерят на  https://energyforthefuture.cez.bg.

comment 0
visibility 1208
Чез Разпределение

ЧЕЗ Разпределение влага 7млн.лв. за сигурността на електрозахранването в столицата

Компанията ще изпълни всички планирани значими обекти за годината, въпреки забавянето заради извънредното положение ЧЕЗ Разпределение ще инвестира 7 млн. лв. в обекти от критичната инфраструктура на столицата през 2020 г. Въпреки забавянето, предизвиканото от извънредното положение  и необходимостта да гарантира непрекъснатост на захранването за гражданите, които два месеца работят и учат от вкъщи, компанията създаде необходимата организация да навакса и да изпълни планираните за годината инвестиции. ЧЕЗ Разпределение все още работи по специален график, който да позволява планирани прекъсвания на електрозахранването само в следобедните часове на деня, така че да не се смущават учениците. Компанията прекрати и всякакъв вид дейности по мрежата по време на провеждане на матурите.  В момента се извършва модернизация на подстанция „Рила“ в София на стойност 777 000 лв. Проектът ще доведе до подобряване на сигурността на електрозахранването за 30 000 клиенти в централна градска част на столицата, кварталите „Изток“, „Лозенец“ „Гео Милев“ и „Яворов“. Планирана е и подмяна на пореден кабел 110 kV и реконструкция на прилежащите му подстанции, като тази година проектът е на стойност 4,2 млн. лв. С реализацията му ще се повиши надеждността на електрозахранването на близо 8 000 домакинства, институции и фирми в районите „Оборище“, Средец“, „Възраждане“ и „Триадица“. Приключи подмяната на силов трансформатор в подстанция „Средец“ на стойност 1, 35 млн. лв., което води до подобряване на сигурността на електроснабдяването в голяма част от двумилионния град. Продължава работата по въвеждане в експлоатация на нова разпределителна уредба 20 kV в подстанция „Бояна“ за 650 000 лв., с което се цели осигуряването на допълнителни мощности в зони с интензивно строителство във витошката яка  - кв. Киноцентър, в.з. „Беловодски път“, кв. Павлово“ и кв. Бояна. ЧЕЗ Разпределение изпълнява дългосрочна програма за модернизация на критичната инфраструктура, която предвижда поетапно изпълнение на важни обекти, които са от ключово значение за електроснабдяването на столицата

comment 0
visibility 1111
Становище на ЧЕЗ в България относно решение на КЗК

Становище на ЧЕЗ в България относно решение на КЗК

Във връзка с обявено на 16 юни 2020 г. решение на Комисията за защита на конкуренцията по искане на оператор на касови плащания, свързано с администриране и заплащане на дължими суми от крайни клиенти на дружества от групата на ЧЕЗ в България, постановяващо заплащането на глоби в общ размер на над 4 400 000 лева, ръководството на ЧЕЗ в България категорично заявява, че компаниите на ЧЕЗ в България работят изцяло в съответствие с българското и европейското законодателство, включително и антимонополното такова, и не злоупотребяват с господстващо положение или с по-силна позиция при договаряне. Изненадани сме от решението на КЗК, което е в пълно противоречие с взето преди това решение от същата Комисия, по същия казус, със същия жалбоподател и потвърдено по съдебен ред. Подобни решения компрометират доверието в институциите, нарушават прозрачността и предвидимостта на бизнес средата, като създават съмнение в независимостта на администрациите. Дружествата на ЧЕЗ ще обжалват в законоустановения срок решението на КЗК. Пресцентър на ЧЕЗ България

comment 0
visibility 1034
ЧЕЗ Разпределение продава на търг отпадъчни метали от подмяна на кабел 110

ЧЕЗ Разпределение продава на търг отпадъчни метали от подмяна на кабел 110 kV в столицата

На 03.07.2020 г. от 10.00 часа ще се проведе търг с тайно наддаване след събиране на оферти в затворен плик за Продажба на отпадъци от цветни метали, съдържащи се в кабел 110 kV, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Трасето на кабела е приблизително 1 400 метра. Оглед на продавания кабел, предмет на търга, може да бъде извършен от участниците в срок от публикуване на обявата до 26.06.2020 г., включително. До този период може да се подава документация за участие в търга всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България” АД на адрес гр.София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, „БенчМарк Бизнес Център“, Деловодство – за Сектор Методическо управление и контрол – ДЕП. Със самата обява и приложенията към нея може да се запознаете тук или на сайта на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД: https://www.cez.bg/bg/za-dostavchitsi/106.html О Б Я В А На 03.07.2020 г. от 10.00 часа ще се проведе търг с тайно наддаване след събиране на оферти в затворен плик за Продажба на отпадъци от цветни метали, съдържащи се в кабел 110 kV, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.        Минималните цени, от които се започва наддаването, са посочени в Приложение 1.           Оглед на продавания кабел, предмет на търга, може да бъде извършен от участниците в срок от публикуване на обявата до 26.06.2020 г., включително. Трасето на кабела е приблизително 1 400 м – от подстанция „София-център“ (ул. „Триадица“ №8) до подстанция „Г. Димитров“ (ул. „Рила“ № 22) . Контактно лице за огледи: Нинко Янев - +359 887 932 314 Документация за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България” АД на адрес гр.София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, „БенчМарк Бизнес Център“, Деловодство – за Сектор Методическо управление и контрол – ДЕП, до 26.06.2020 г., включително. Съдържание на офертата: Бланка с административни сведения на участника по образец (Приложение 3)Оферта и ценово предложение по образец (Приложение 3)Информационен лист-декларация (Приложение 4) Заверено с „Вярно с оригинала“ копие на Разрешение /или регистрация/ от директора на РИОСВ, на чиято територия се извършват дейностите, в съответствие със Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ бр. 53 от 13 юли 2012 г.), за извършване на дейности по третиране /дейности по оползотворяване или обезвреждане, включително подготовка преди оползотворяване или обезвреждане/ на отпадъци с кодове: 16 01 18 „Цветни метали“,19 10 02 „Отпадъци от цветни метали“. * Запечатаният плик, съдържащ тръжната документация, се надписва с: Продажба на отпадъци от цветни метали, съдържащи се в кабел 110 kV, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. При подаване на предложенията се представя гаранция за участие, която представлява парична сума (депозит), в размер на 10 000 лв., преведена по сметката на възложителя - „ЧЕЗ Разпределение България” АД - банка „Уникредит Булбанк” АД, IBAN: BG43UNCR76301002ERPBUL, BIC: UNCRBGSF. В платежния документ трябва да се впише: Гаранция за участие в търг за Продажба на отпадъци от цветни метали, съдържащи се в кабел 110 kV, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Гаранцията за участие остава в полза на възложителя, ако спечелилият участник откаже да подпише договор. Гаранцията за участие на всички участници, с изключение на спечелилия, се възстановява в срок от 10 дни от приключване на процедурата. Гаранцията за участие на спечелилия участник става гаранция за изпълнение по договора и се възстановява в срок от 10 дни след приключване на действието на договора и ако изпълнението по него е коректно. До участие в търга ще се допускат лица, приложили всички задължителни документи за допускане до участие в търга и подали предложение до 16.00 часа на 26.06.2020 г. Всяко ценово предложение, поставено в незапечатан плик или което не отговаря на изискванията на продавача, се обявява за нередовно. С цел минимизиране на риска от замърсяване на околната среда, предаването на генерираните отпадъци ще се осъществява на мястото на тяхното образуване (трасето на кабел 110 kV „Дондуков“). В процедурата по предаването и приемането на генерираните отпадъци да се предвидят правила за приемане-предаване на отпадъка в съответствие с разпоредбите на Закона за управление на отпадъци. Участникът, с когото ще се подпише договор за изкупуване, се задължава да приема отпадъка на място. Всички последващи разходи по транспортните и товаро-разтоварните работи са изцяло за сметка на купувача и следва да бъдат взети предвид при определяне на предлаганата цена.След прехвърляне собствеността на отпадъка от продавача на купувача, последният е длъжен да спазва всички изисквания на екологичното законодателство и да не допуска замърсяване компонентите на околната среда. При евентуално замърсяване отговорността е изцяло на купувача. Приложения към обявата:Приложение 1 – Изисквания към кандидатите и към изпълнение на поръчкатаПриложение 2 – Списък на прогнозно количество кабел 110 kV (м) с приблизителни количества черни и цветни метали, съдържащи се в него (кг)Приложение 3 – Образец на оферта, Образец на оферта за ценово предложение, Проект на договорПриложение 4 – Информационен лист Декларация За допълнителна информация: Милена Димитрова, тел. +359 885 396 690, e-mail:milena.dimitrova@cez.bgНинко Янев, тел: +359 887 932 314, e-mail:ninko.yanev@cez.bg Изисквания към кандидатите и към изпълнение на поръчката Кандидатите да притежават разрешение /или регистрация/ от директора на РИОСВ, на чиято територия се извършват дейностите, за извършване на дейности по третиране /дейности по оползотворяване или обезвреждане, включително подготовка преди оползотворяване или обезвреждане/ на отпадъци с кодове: 16 01 18 „Цветни метали“, 19 10 02 „Отпадъци от цветни метали“, в съответствие със Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ бр. 53 от 13 юли 2012 г.) Кандидатите да предлагат цена за изкупуване на цветните метали, съдържащи се в кабела, както следва – лева за килограм, равна на процент (…..% ) от цената за тон cash seller and settlement на LME за мед/ олово в долари на САЩ за понеделника на седмицата, през която се извозват отпадъците, умножена по фиксинга на БНБ за долари на САЩ за същия понеделник, и разделена на 1000 (хиляда). Кандидатите не могат да предлагат цени за цветните метали по–ниски от съответните проценти, както следва:Мед – цена за килограм: минимум 80% от цената за тон мед cash seller and settlement на LME за понеделника на седмицата, през която се извозват отпадъците, умножена по фиксинга на БНБ за същия понеделник, и разделена на хиляда. Олово – цена за килограм: минимум 76% от цената за тон олово cash seller and settlement на LME за понеделника на седмицата през която се извозват отпадъците, умножена по фиксинга на БНБ за същия понеделник, и разделена на хиляда. Транспортните и товаро-разтоварните работи са изцяло за сметка на купувача и следва да бъдат взети предвид при определяне на предлаганата цена. Преди стартиране на процеса по предаване на кабела, ще се сформира комисия, с представители на двете страни, за уточняване на точните количества цветни метали в 1 метър кабел 110 kV – на сертифицирана везна. На база на получените резултати се правят последващите калкулации за определяне на цената за изкупуване на кабела, съобразено и с изискванията на Договора. С цел минимизиране на риска от замърсяване на околната среда, предаването на генерираните отпадъци ще се осъществява на мястото на тяхното образуване (трасето на кабел 110 kV „Дондуков“). В процедурата по предаването и приемането на генерираните отпадъци да се предвидят правила за приемане-предаване на отпадъка в съответствие с разпоредбите на Закона за управление на отпадъци. Дружеството, с което ще се подпише договор за изкупуване, се задължава да приема отпадъка на място. След прехвърляне собствеността на отпадъка от продавача на купувача, последният е длъжен да спазва всички изисквания на екологичното законодателство и да не допуска замърсяване компонентите на околната среда. Отговорността, при евентуално замърсяване, е изцяло на купувача. Предаването на кабела става след уведомление, отправено от страна на продавача в срок минимум 2 /два/ дни преди авизираната дата на предаване. Предаването се извършва след авансово плащане от страна на купувача, което той е длъжен да осъществи в срок до два дни след уведомлението от страна на продавача. Кабелът се предава на място, като купувачът се задължава да осигурява транспорт за всяко предвидено за предаване количество кабел, при предварително уведомяване от страна на ЧЕЗ, включително в съботно-неделни и почивни дни. В случай на забава и/или неизпълнение на някое от задълженията си по договора, която не представлява основание за прекратяване на същия, купувачът дължи неустойка в размер на 10% от неизпълненото задължение.Купувачът трябва да осигури и поддържа технически средства за улавяне на евентуални разливи, включително подходящи абсорбенти, които да гарантират пълното им улавяне. Да представи декларация, с която доказва наличието на такива средства. Купувачът е длъжен да осигури условия за безопасно съхранение, товарене, разтоварване и транспортиране на замърсен абсорбент, в случай че се генерира. Купувачът е длъжен да спазва изискванията за екологосъобразно управление на отпадък - замърсен абсорбент, в случай че се генерира. Документите за участие в търга може да се изтеглят ТУК!

comment 0
visibility 1004
Лятна програма

Лятна стажантска програма за 2020 г. стартира ЧЕЗ

ЧЕЗ ще даде възможност на 70 студенти и ученици да придобият практически умения в реална работна среда, като се включат в лятната стажантска програма на дружествата на ЧЕЗ в България, съобщават от дружеството. Целта на програмата е да осигури възможности за професионално, личностно и кариерно ориентиране на младите хора чрез усвояване на практическата специфика и особености в дейността на компаниите от групата на ЧЕЗ в България. Най-голям брой младежи се ориентират за стаж  в дирекции „Експлоатация и поддържане“ и „Мерене и управление на данните“ в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Срокът за кандидатстване е 22 юни. В стажантската програма могат да кандидатстват студенти от български и чуждестранни университети и ученици от XI и XII клас на професионални гимназии, изучаващи електротехнически или други, свързани с бизнеса на компанията, специалности. Традиционно стажанти на ЧЕЗ са студентите от „ЧЕЗ Академия“, както и финалистите от конкурса „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ за ученици и студенти. Различното тази година ще бъде, че някои от дейностите, инициативите и формите на обучение ще се проведат онлайн. На 18.06.2020 г. от 14.30 ч. до 16:30 ч. ще се организира онлайн среща с представители на ЧЕЗ и  студенти от Технически университет–София. Платените летни стажове са една от инициативите на ЧЕЗ в подкрепа на професионалното образование и създаването на подготвени и мотивирани хора, които да намерят професионалната си реализация в българската електроенергетика. През 12-те години от съществуването ѝ, през стажантската програма на ЧЕЗ преминаха почти 900 участници, а над 200 намериха професионалната си реализация в дружествата на ЧЕЗ в България. Някои от тях вече заемат и ръководни позиции. Допълнителна информация за стажантската програма и за инициативите на ЧЕЗ в подкрепа на професионалното образование може да се получи на и-мейл адрес stajanti@cez.bg, на сайта на ЧЕЗ - http://www.cez.bg/bg/karieri/stazhantska-programa.html, www.kadedrugade.com и във фейсбук-страницата „ЧЕЗ–Къде другаде?“ /https://www.facebook.com/kadedrugade/.

comment 0
visibility 1183
ЧЕЗ възстановява тока около София след разрушаването на 10 стълба

ЧЕЗ възстановява тока около София след нарочното разрушаване на 10 стълба

Възстановена е сигурността на електрозахранването в Лозен, община Панчарево от екипи на ЧЕЗ Разпределение България. Преди ден в района неизвестни бандити съвсем целенасочено разрушиха 4 стълба.    Компанията започна ремонта незабавно след установяване на щетите и екипите работеха до късно през нощта. Счупените стълбове са подменени с нови, а населеното място отново е подсигурено двустранно с електрозахранване и с възможност за реакция при непредвидени ситуации.   Умишлено са разрушени 10 стълба на ЧЕЗ около СОФИЯ   Създадена е организация и за подмяна на разрушените през уикенда стълбове в района на Казичене и Кривина. От ЧЕЗ припомнят, че общо 10 стълба средно напрежение бяха счупени чрез удари в основата им в рамките на няколко дни.  Повече от 4500 домакинства и 250 бизнес клиенти бяха без електрозахранване за по два часа в посочените населени места след възникване на аварии по два електропровода в резултат на повредените стълбове.   Щетите на компанията само от този вандалски акт възлизат на над 25 000 лв. Само от началото на годината ЧЕЗ Разпределение е вложила над 600 000 лв. за отстраняване на повреди, нанесени от трети страни – кражби по електроенергийни съоръжения, скъсани кабели от строителни фирми и вандалски прояви. Компанията разчита на органите на МВР за установяване на извършителите.  

comment 0
visibility 647
Кампания на ЧЕЗ

ЧЕЗ и "Надежда и домове за децата" подпомагат уязвими семейства с деца

Поемане на сметките за ток до края на годината и подмяна на стари електроуреди с енергийно ефективни са част от съвместната инициатива „Заедно можем всичко“ ЧЕЗ в България и „Надежда и домове за децата – клон България“ стартират „Заедно можем всичко“ – кампания за подпомагане на уязвими семейства с деца за преодоляване на негативните последствия на пандемията от коронавирус и прилагането на мерки за ограничаването й. В рамките на кампанията ЧЕЗ поема заплащането на сметките за ток до края на годината на социално слаби семейства, чието състояние се е влошило още повече в резултат на пандемията. Семействата са от населени места в областите Видин, Враца, Плевен, София област и столицата. Част от съвместната инициатива е и подмяната на стари електроуреди, ползвани от тези семейства, с нови, енергийно ефективни. ЧЕЗ и „Надежда и домове за децата – клон България“ обединяват усилия като партньори, за да докажат за пореден път, че ефективността от прилагането на социално отговорни бизнес практики в кризисна ситуация зависи от адекватното им и своевременно осъществяване. Пандемията от корона вирус засегна сериозно всички аспекти на общественото икономическо и културно развитие в световен, национален и регионален мащаб. Преодоляването на негативните последствия, предизвикани от пандемията и прилагането на мерки за ограничаването й, е отговорност не само на законодателната и изпълнителна власт, а и на бизнеса, обществото и отделните граждани. Кампанията „Заедно можем всичко“ е част от прилаганата от ЧЕЗ в България дългосрочна стратегия за корпоративна социална отговорност, чиито основни приоритети са свързани с подпомагане на местните общности, образованието и развитието на младите хора, опазването и грижата за околната среда, енергийната ефективност. До момента ЧЕЗ е подкрепила с 1 милион лева над 120 обществено полезни инициативи в тези области. В ситуация на извънредна обстановка от изключително значение за ЧЕЗ в България е навременното подпомагане на местните общности и особено на уязвимите им членове в усилията им за справяне с отрицателното въздействие на последствията от пандемията върху начина на живот, работа, обучение, социални връзки. „Надежда и домове за децата – клон България“ е част от „Надежда и домове за децата“/Hope and homes for children, неправителствена организация, създадена от Марк и Каролин Кук през 1994 г. с цел прекратяване на практиката за отглеждане на деца в институции, намаляване на риска от изоставяне чрез развиване на набор от превантивни и подкрепящи услуги за семействата и децата. „Надежда и домове за децата“ подпомага реформирането на системите за закрила и грижа за децата в 10 страни от Централна, Източна Европа и Африка. Моделите на Активна семейна подкрепа и Областен координационен механизъм по деинституционализация, са признати от УНИЦЕФ, Световната здравна организация и Министерството на труда и социалната политика за най-добра световна практика. От 12 години „Надежда и домове за децата – клон България“ подпомага уязвими семейства в страната чрез прилагане на модела на активна семейна подкрепа за преодоляване на семейни кризи с цел подобряване благосъстоянието и намаляване на риска от изоставяне на деца. Информация за инициативата „Заедно можем всичко“ може да се намери на сайтовете на партньорите: www.cez.bg и www.hopeandhomesbg.com, както и във фейсбук профилите @cezelectrobg, @www.cez.bg и @hopeandhomesbg.

comment 0
visibility 1737
ЧЕЗ

Спря тока на 7 софийски квартала

Жителите на 7 столични квартала останаха без ток, съобщава БНР. Причината за аварията са били прекъснати кабели при изкопни дейности от доставчик на комунални услуги. За да не се стига до подобни инциденти, от ЧЕЗ призовават фирмите да координират с дружеството ремонтните си дейности. Така ще се избегнат и големите щети, които търпи дружеството, а хората няма да стоят с часове без ток.

comment 0
visibility 15447
Планирани прекъсвания на тока в столицата за периода 25 - 29 май 2020

Планирани прекъсвания на тока в столицата за периода 25 - 29 май 2020

След отмяна на извънредното положение ЧЕЗ Разпределение България ще продължи да съобразява планираните ремонти с нуждите на клиентите. Компанията ще организира дейността си по начин, който да позволи извършване на планирани дейности между 13:30 ч. и 18:00 ч. Планът на дружеството предвижда минимални смущения на услугата до пълното отпадане на противоепидемичните мерки и препоръчителните офиси от вкъщи, както и до приключване на учебната година за учениците. ЧЕЗ Разпределение ще възстанови в пълен обем реализацията на нови присъединявания, за да изпълнява своите ангажименти към клиентите, които надлежно са преминали през процедурата по включване на обекти към мрежата. Поетапно компанията ще възстановява и реализацията на инвестиционната си програма за 2020 г., за да поддържа и развива мрежата по начин, който да гарантира сигурността и качеството на електрозахранването в Западна България и да навакса забавянето в резултат на въведените противоепидемични мерки и последиците от тях. Дружеството ще приоритизира дейностите си, така че да продължи да изпълнява всички свои лицензионни задължения и да осигури нормалното протичане на процесите в компанията. Нормативните изисквания за подмяна на електромери ще се изпълняват в предварително обявени интервали от време, като ще засягат електрозахранването на клиентите само в рамките на 15 минути. При извънредни ситуации, както и до момента, компанията ще реагира незабавно и ще извършва съответните неотложни ремонти.При изпълнението на своите ангажименти за поддържане и развитие на мрежата, компанията ще сведе неудобствата за клиентите до възможния минимум. Няма да се прекъсва услугата за болници, институции и администрации с обществена значимост. За датите на матурите електрозахранването на учебните заведения ще бъде гарантирано. Обявеният в графика период за планирано прекъсване на електрозахранването с начало и край съответно от 08:00 ч. или от 09:00 ч. до 16:00 ч., се отнася за прекъсване в рамките на до 15 минути, свързано с подмяна на електромери или подмяна на електромерни табла, в посочения времеви интервал. София-град Община Витоша  На 26.05.2020 г. /13:46 - 18:15 ч./ - София: 101 -ва 14, 106 -та 5, 13, 4, 2, Киноцентъра 1, 2, 9, 11, 1, 7, 15, 107 –ма /Драгалевци/ 6, 10, П-Л 203, 8, 1, 16, 2, и ул.109, 12, 108 -ма 1, 4, 5, 2, 3, 108 /Драгалевци/ 6, 13 –та /Драгалевци/ 4, 1, 3, 202 /Драгалевци/ 2, 3, 1, 5, 204 -та 9а, 12, 6, 8, 10, 4, 204 –та /Драгалевци/ 1, 9а, 7, 5, 205 -та /Драгалевци/ 5, 209 –та /457/ 23, 4 -та/Драгалевци/ 46, 35, 31, 5 -та /кв.Симеоново/ 7, кв. Драгалевци, 5 /Киноцентър/, /Драгалевци/ 5, 9, 11, 2, 8, 4, 7, 10, 12, 6, ул.5а, 12, ул.5а, 17, 18, 14, 6 –та /Драгалевци/ 16, 15, 24, 20, 13, 17, 19, 21, 22, 18, 7 -ма/Драгалевци/ 2, 3, 5, 6, 1б, 12, 1, 8, 1в, 1а, Iv-1053 Кв.30, V-47, кв.17, XV-1074, Кв. 30, XVIII - 584, Кв.7, Боянска /Драгалевци/ 3, 51, 1, Веселин Стоянов /109/ в.з..Киноцентър/ 19, 7, 9, 6, 15а, 3, 14а, 12, 18, 13, 8, 17, 1, 4, 11, 15, 5, 14, 10, 12а, в.з.. Киноцентър 1 Част , УПИ XIII-1075, Димитър Ненов 4, 16, 14, Екатерина Божилова 48, 44, 33, Иван Богданов 17, Киноцентър I -ва Част Прозирна Ограда, Марин Големинов 14, Местност Киноцентъра, Нарцис /Методи К.Димитров/ 58а, 60, 43, 54, 49, 62, 72, 52, 74, 64, 45, 51б, 70, 53, 39, 76, 51а, 56, 47, 51, 41а, 68, 58, Патриарх Йоан Дебърски 3, Проф. Боян Пенев 24, 11, 22, УПИ I -199, Кв.14 Киноцентър I Б Част, УПИ VIII-1134, Кв.15На 26.05.2020 г. /14:00 - 18:00 ч./ На 28.05.2020 г. /14:00 - 18:00 ч./ На 29.05.2020 г. /14:00 - 18:00 ч./ - Владая: Алеко Константинов /К.Димитр 1, 3, Бистър Поток 7, 6, 15, 11, 12, 19, 4, 8, 14, 10, 17, 13, 3, 16, 9, 18, 2, 5, Брезова Гора 5, 9, 15, 19, 1, 13, 10, 17, 21, 6, 3, 7, 8, 11, 4, Витошки Гранит 5, 3, 16, 36, 43, 12, 25, 29, 34, 37, 8, 14, 23, 22, 15, 4, 45, 40, 24а, 18, 31, 33, 28, 39, 20, 7, 10, 2, 19, 18а, 11, 17, 41, 27, 13, 30, 9, 35, 6, 26, Войнишко Въстание 59, Жълта Вода 1, 4, 8, 2, 10, 12, 5, Любомир Миланов 37, 40, 39, 41, 38, Любомир Миланов 15, 2, 5, 11, 9, 6, 13, 4, Момина Сълза 11, 17а, 27, 20, 6, 7, 8, 15а, 12, 10, 1, 32, 26, 17, 19, 21, 14, 24, 4, 15, 3, Морените 1, 7, 3, 5, Полски Синчец 1, 2, Проф.Ив.Шишманов /Баба Лина/ 27, 23, 25, 11, 21, 14, 12На 26.05.2020 г. /14:00 - 18:00 ч./ На 28.05.2020 г. /14:00 - 18:00 ч./ На 29.05.2020 г. /14:00 - 18:00 ч./ - София: Войнишко Въстание 38, № 36, 36, 34а, 40, 34, 32, Лазар Михайлов/Хр.Манов/ 2На 27.05.2020 г. /13:00 - 15:30 ч./ - София: Кипарис/726 -та/ 6, 4, Петко Войвода 2, Райска Градина/Аврора/ 14, 22, 34, 40, 48, 52, 54, 54а, 56, 58, 59, 61, 60, Райска Градина /Аврора/ 55, 51, 49, 47, 43, 33, 15, 69, 65, 63, 50, 1 24На 27.05.2020 г. /13:46 - 18:16 ч./ - Владая: 22-ра 1, Асанова Чешма Вила, в.з..Приплат, М. Герена, вилна зона Приплат V-30, Горелица УПИ 694 - М.Горелица, Еделвайс 3, 35, 7, Калдъръмче 11, 9, 9, Местност Герена Вила, Манастир, Имот 1809, Местност Кладенеца в.з..Приплат, Местност Св.Петка №27, Пернишко шосе, над шосето, Приплат до Бълг. ПИво, 22, Моста с панели, Р-т Соф. ПИво, С двата бора, 55 2 ПР, Ален Мак, 52, 2, Вила, 3, 56, 2 ПР, Къща, ул.Перуника 18, 47, 1, 42, 2 , 54, 50, 45, УПИ XIII - 1882 Кв. 4 М-Ст Приплат, УПИ XXV-26, Кв.3, Чехълче 5На 27.05.2020 г. /13:46 - 18:16 ч./ - София: УПИ VIII, Кв.21, в.з. ПриплатНа 27.05.2020 г. /14:00 - 18:00 ч./ - Владая: Алеко Константинов /К.Димитр 1, 3, Бистър Поток 7, 6, 15, 11, 12, 19, 4, 8, 14, 10, 17, 13, 3, 16, 9, 18, 2, 5, Брезова Гора 5, 9, 15, 19, 1, 13, 10, 17, 21, 6, 3, 7, 8, 11, 4, Войнишко Въстание 59, Любомир Миланов 15, 2, 5, 11, 9, 6, 13, 4, Полски Синчец 1, 2На 27.05.2020 г. /14:00 - 18:00 ч./ - София: Буката 6, 5, 2, 4, 1, 3, Венец 15, 4а, 8, 12, 16, 14, 12, 5, 6а, 13, 6, 1, 8, 7, 17, 19, 9, 11, 18, 10, Витошки езера 2, 2а, Войнишко въстание 38, № 36, 36, 34а, 40, 34, 32, Каменица 20, 18, 28, 35, 27, 37, 12, 29, 26, 30, 13, 15, 17, 16, 33, 21, 14, 31, 24, 25, 23, 28а, 19, 22, Китка 1а, 5, Китка /Д.Пасков, 10, 9, 2а, 4, 7, 8, 6, 2, 1, 3, 11, Крайречна 14, 17, 12, 15а, 14а, 10, Лазар Михайлов /Хр.Манов/ 2, М-Т Кв.Симеоново УПИ III-Озеленяване, Кв.12, Момина Сълза / Кв.Симеоново 12, 9, 15, до Фурната/Помещение в ТП 42-169/, 10, 1, 5, 17, 15а, 12а, 14, 8а, 7, 16, 8, 19, Панорама 7, Проф. Димитър Пасков №9, Симеоново УПИ XIV-649, Кв.30, Симеоновско шосе 205-207, Сграда 2, 205-207, Сграда 1, 326, Симеоновско шосе/Вол.шосе/ 168, 180, Т/П, 217, 174, 176а, 211, 213, 215, 1, 170, 215а, 205, 176, 166 Т Вент, 219а, 170, 318, 201, 219, 203, 166, УПИ I- Кв.34, Шумако / Симеоново 6, 2, 4, 1, 7На 28.05.2020 г. /13:00 - 15:30 ч./ - София: 619 -та 1, 2, Бръшлян /620 -та/ 1, Букара /Дим.Грънчаров/ 24, 24а, 29, 22, 25, 20а, 18а, 19, Морени /Червена Искра/ 3, Тис /619 -та/ 3, №1, 2, 1На 28.05.2020 г. /13:46 - 17:00 ч./ - София: 12 –та /Кв.Симеоново/ 7а, 7, 3, 4, 1, 5, 2а, 2, 15 -та 10, 22 /Кв.Симеоново/ 41, 35, 47, 43, 12, 35а, 49, 39, 45, 37, 49а, 403 /Драгалевци/, , 503/Драгалевци/ 6, 504 -та/Слатина/ в.з.. Симеоново - Драгалевци, 507 -ма/ в.з.. Симеоново-Драгаревци/ 2, 16, 7 -ма /Кв.Симеоново/ 11, 13, 12, Български Апокриф /505а/, в.з.Симеоново-Драгалевци/ 3а, 1, 2, в.з. Симеоново - Драгалевци, Горска Ела УПИ XI-723 Кв.26, 33, Железният Светилник /504/ в.з.Симеоново-Драгалевци/ 19, 6, 4, 10, 2, 8, 3, 5, Нова Земя 10, Преспанските Камбани /505/ в.з. Симеоново-Драгалевци/ 10, 12, 7, 15, 1а, 13, 5, 1, 4, 6, 9, 2, 8, Проф. Александър Бурмов 26, 19, 2, 24, 10, 23, 13а, 8, 5, 6, 11, 9, 21, 18, 28, 22, Вила, 13, 7, 12, 20, 3, 14, 17, 4, Проф.Йордан Иванов /508/ в.з.Симеоново-Драгалевци/ 2, 6, 4, 8, Симеоновска 34, 1, 36, 43, 47, 45, 38, 32, 30На 28.05.2020 г. /14:01 - 18:30 ч./ - София: 10 –та /Драгалевци/ 2, 1, над Дерето, 1, 101 -ва 5а, 5а, 12, 5, 7а, 1, 2, Киноцентъра Част 1, 12а, 10, 3, 1а, 4, 2, 11, 6, 101 –ва /Драгалевци/ 7, 8, 1, 9, 102-ра 7а, 6, Кв.24 УПИ ХХІІІ-891, 2, 13, 4, 9, 7, 102 /Драгалевци/ 3, 103 /Драгалевци/ 1, 3, 104 -та/ в.з. Киноцентър/ 18, 9, 6, 7, 13, 11, 31, 27, 1, 12, 22, 20, 8, 25, 6, 3, 33, 21, 17, 14, 24, 104 –та /Драгалевци/ 17, 3, 10, 5, 105 –та /Драгалевци/ 18, 111 –та /Драгалевци/ 1, 2, 6, 4 –та /Драгалевци/ 16, 12, 20, 6, 8, 4, 2, 11, 26, 9 /Драгалевци/ № 2, в.з. Киноцентър УПИ V-309 Кв.22а, Екатерина Божилова 2, 10, 20, 22, 3, 13, 7, 24, 9, 5, 14, 1, Проф.Любомир ПИпков № 4 Киноцентъра Част 1, Проф.Марин Големинов /485/ 5аНа 29.05.2020 г. /13:00 - 15:30 ч./ - София: Бръшлян /620 -та/ 3, Букара /Дим.Грънчаров/ 14, 16, 17, Бял Равнец /621 -ва/ 2, 5а, 5а, 3, 1, 5, Морени /Червена Искра/ 2, Петко Войвода 1, 11, 15, Студен Кладенец 22На 29.05.2020 г. /13:45 - 18:16 ч./ - София: 1 -ва в.з. Бояна Кв. 13 УПИ ХХХV, УПИ ХХХІІ – 885 кв.13, в.з.Бояна УПИ ХХХІІ-885 Кв.13, 732-ра /Витоша/ 38, 19, 17, 22, 13, Кв. 18б, 19г, 19а, 775 -та/Витоша/ 12, 9 -та Кв.13 УПИ ХХІІІ, Бояна, Гробарска 2, Зелен парк, Подграмада 24, 30а, 45, 45а, 43, ъгъл ул.732, 26, 53 Кв.18а, 45в и ул.732, 49, 30, 51, 28, УПИ ХІ 818, 41, 55, УПИ ХІІІ-830/831 Кв.18б, 20, 39, Кв.18б, Проф. Илия Йосифов 1, 5, БоянаНа 29.05.2020 г. /14:01 - 18:16 ч./ - София: 1 –ва, кв. Мал.Долина /Студентс 49, 1 -ва/ в.з. Малинова Долина/ 51, 16 -та 31, 16 -та /, в.з.Малинова Долина/ 52, 34, 50, 59, 30, 47, 63, 35, 46, 48, 26, 43, 53, 1, 31, 45, 27, 37, 61, 38, 36, 49, 44, 33, 41, 39, 25, 28, 19 -та/275/ 2, ул.19 №2, 3, 2-ра /Ж.К.Бункера/ 109, 103, 111, 89, 20 –та /Ж.К.Бункера/ 16, 1, 2а, 4, 22-ра /Ж.К.Бункера/ 4, Бяла Река 45, 57, в.з. Бункера 95, Малинова Долина 91, УПИ IV-31 Кв.12 в.з.Малинова Долина II Б Част-Разширение Община Връбница  На 29.05.2020 г. /13:01 - 18:00 ч./ - Волуяк: 41 -ва 5, 2, 6, 1, 3, 9 Строит. на жил. сграда, 9, 7, №31а, П-Л 2-1391 Кв.87, 8, 9, 4, VI-1324, Кв.84, Гара Волуяк, Детелина 1, 15, 5, 17, 12084.2755.1092.1, 7, 3, 25, Зорница /Петър Малинов/ 127, 118, № 41, 120а, 116, 125а, 126, 129, 110, 112а, 110а, 122а Къща, 114а, 114, 122а, 120, 112На 26.05.2020 г. /14:01 - 18:00 ч./ - София: Кв.Обеля Ф -ма Булленд, Кв.Обеля Всички Фирми захранващи се от ТП ТКЗС ОбеляНа 27.05.2020 г. /14:31 - 16:30 ч./ - София: 357 –ма /Връбница/ 47, 42, 51, 35а, 55, 38, 31, 48а, 39, 48, 52, 53а, 43, 37, 54, 33, 45, 35, 49, 50, 53, 29, 47а, 56, 32, 41, 401, 359 –та /Връбница/ 9, 10, 361 –ва /Връбница/ 2, 4, 6, 1, 367 –ма /Връбница/ УПИ 12 -608 Кв.50, УПИ VIII - 632, Кв.49, 373 –та /Връбница/ 5, 3, 15, 7, 13, 2, 374 –та /Връбница/ 7а, 6а, 6, 2, 7, 6б, 5, 9, 3, 1, 375 –та /Връбница/ 3, 2, 5, 1, 376 –та /Връбница/ 8, 1, 2, 10, 3, 378 –ма /Връбница/ 29, 11а, 30, 27, 22, 32, 12, 28, 16, 31, 11, 18, 14, 20а, 26, 10, 13, 8, 25, 33, 24, 19, 9а, 9, 8а, 21, 15, Адам Мицкевич /Раб.Класа/ 45а, Иван Дим. Ненов 4, 6, 8, 7, 5, 10б, 7а, 12, 2, 10, 10а, Модерно Предградие Иван Ненов 5, Надежда 6, 2, 7, 4, 11, 10, 3а, 5, 1, 3, 8, Светла 1, 11, 2, 9, 7, 5, 3, 4, 1 А, Справедливост /Червени Ескад 35, 29а, 44, 29, 31, 36, 38, 30, 32, 39, 41, 33, 37, 46, Стефан Дуньов /Седми Конгрес 51а, 6, 49, 59, 47, 45, 30, 43 УПИ 9-608 Кв.50, и ул.Светла, 55, 41, 49б, 51, 49аНа 29.05.2020 г. /13:01 - 18:00 ч./ - София: Волуяк - до Силозите Община Възраждане  На 27.05.2020 г. /09:01 - 15:16 ч./ - София: Княгиня Мария Луиза /Г. Дим. 35а, 35б, 67а, 67б, 67в, 45На 28.05.2020 г. /09:01 - 15:16 ч./ - София: Пиротска /Трети април/ 141, Стефан Стамболов/Георги Ки 10На 28.05.2020 г. /09:01 - 16:16 ч./ - София: Цар Симеон 92На 29.05.2020 г. /09:01 - 15:16 ч./ - София: Брегалница 76, Пиротска /Трети април/ 12, 15, 16, 17, 22, Цар Симеон 151 Община Изгрев  На 26.05.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Буенос Айрес /Елена Гичева/ 22, Мусагеница Блок 93 А, Б, Самоков Блок 305, 306, Чарлз Дарвин Номер 27На 27.05.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 28.05.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 29.05.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Самоков Блок 305, 306, Чарлз Дарвин Номер 5, 9 Община Илинден  На 27.05.2020 г. /14:01 - 18:00 ч./ - София: Света Троица /Вълчо Иванов/ 145в, 145 В, УПИ I, Кв.8 Община Искър  На 27.05.2020 г. /13:31 - 16:30 ч./ - Казичене: Александър Стамболийски, Стопански двор, Гарата, Стопански двор, Агромелиор.На 26.05.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 28.05.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 29.05.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Дружба, блок 62 вх. А, Дружба 1, блок 161 вх. ВНа 27.05.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Дружба бл. 61, Дружба блок 62, вх. А, Дружба бл. 61, Дружба 1 бл. 61, 71, 64, 71, 74, 71, Дружба 1, блок 161, вх. ВНа 28.05.2020 г. /13:30 - 18:30 ч./ - Казичене: Аличо /Траян Кардашки/ 52, Витоша 15, Дружба ТП Хлебозав, Илия Велинов 1, 10, 5, 6, 15, 7, 9, 17, 13, 3, 2, 11, Кирил и Методи 1, Кокиче 5, 9, 3, 1, 7, Мито Войнишки 5, 19, 6, 1, 10, 11, 23, 9, 29а, 4, 12, 17, 25, 2, 7, 21, 15, 27, 29, 13, 8, Никола Петков /Кирил Маджаров 24, 34, 8, 12, 7, 10, 32, 16, 18, 3, 27, 30, 23, 28, 5, 36, 6, 15, 19, Книжарница, 26, 17, 21, 20, 25, 13, 22, Околовръстна 21, 76, 25, 27, 19, 23, 21 А, 13, 74, 15, 17, 72, 78, 70, Път 18, Христо Ботев 47, 42, 26, 71, 44, 40, 65, 34, 38, 32, 69, 30На 28.05.2020 г. /13:30 - 18:30 ч./ - София: Никола Петков /П.Напетов/ 2, 6, 27, 36, ул. Витоша и ул. Никола ПетковНа 31.05.2020 г. /08:31 - 17:30 ч./ - София: Брюксел 7, Полигона Община Красна Поляна  На 26.05.2020 г. /09:00 - 15:30 ч./ - София: Красна Поляна II Част бл.9, 12 и 13На 27.05.2020 г. /09:00 - 15:30 ч./ - София: Красна Поляна II Част бл.15На 28.05.2020 г. /13:46 - 18:00 ч./ - София: Коньовица /Мико Папо/ 2, Надежда 1, Позитано 80, 173 80, 173 80 Б, 173 80, 76, Разсадник Коньовица 77, Разсадника 9, 76, бл.9, Райна Княгиня 7На 28.05.2020 г. /14:01 - 18:00 ч./ - София: Александър Стамболийски 247, 1, Пазар Дамарче, Александър Стамболийски 237, 239 Офис 2, 239 Гар.2, 239 Гар.1, 239, 239 Партер, Разсадника 75, до 11, 11Община Красно Село  На 26.05.2020 г. /13:00 - 16:16 ч./ - София: Хиподрума бл.5, 32, 35, Цар Борис III /Девети Септ. Бл.59, Юнак 128На 26.05.2020 г. /14:00 - 16:00 ч./ - София: Йоаким Кърчовски 10, 12, 14, ул. Владайска № 58На 28.05.2020 г. /09:01 - 16:00 ч./ - София: Гоце Делчев /жк Емил Марков/ бл.258, бл.256, Силиврия 23, Славовица 17-19, Стрелбище бл.109, бл.40, Тодор Каблешков 24-30 Община Кремиковци  На 26.05.2020 г. /13:01 - 18:00 ч./ На 27.05.2020 г. /13:01 - 18:00 ч./ На 28.05.2020 г. /13:01 - 18:00 ч./ На 29.05.2020 г. /13:01 - 18:00 ч./ - Горни Богров: Александър Стамболийски 3, 1, Площада, Кирил и Методий 6, 3, 4, 1, 2а, 2, Мусала /Васил Коларов/ 1, 3, 4, Поп Груйо 1, 2, 9, 3, 11, 7, 4, 6, 11б, 7 Дърводелска раб, 5, Рендова /Толбухин/ 6, 2, 1, 4, 3, Стубела /Ленин/ 5, 2, 5а, 3, 4, 1, Трайчо Костов 2, Трети март /9-септември/ 9, 23, 25, Павилион, 1, 6, 10, 21, 15, 12 Лекарски кабинет, 19, 5, 2, 11, 8, 17, 3, 7, 4, Христо Ботев 46, 49, 51, №48, 50, 47, 43, 44, 39, 41, 42, 45, 40, Шипка 4 А, 1, 12, 3, 10, 4, 8, 2, 6аНа 27.05.2020 г. /13:01 - 18:00 ч./ - София: Ботевградско шосе/Мизия/ 264, Кремиковско шосе 10, Челопешко шосе 2 Община Лозенец  На 27.05.2020 г. /14:00 - 16:00 ч./ - Лозенец: Чавдар Мутафов №39 Община Люлин  На 26.05.2020 г. /09:01 - 16:00 ч./ - София: Бръшлянска низина 1 вх. А, вх. Б, Годеч /Гургулят/ 40На 26.05.2020 г. /09:30 - 15:00 ч./ - София: Люлин 6 632, Люлин 7 712На 27.05.2020 г. /09:01 - 16:00 ч./ - София: Люлин 2 222 вх. Д, Люлин 2 221 вх. Е, вх. Ж, Люлин 2 233 вх. Б, Люлин 3 319 вх. Б, вх. ГНа 27.05.2020 г. /09:30 - 15:00 ч./ На 28.05.2020 г. /09:30 - 15:00 ч./ На 29.05.2020 г. /09:30 - 15:00 ч./ - София: Люлин 10 147, Люлин 6 632На 27.05.2020 г. /14:31 - 17:30 ч./ - София: Люлин 233, 232, 240, Люлин 2 ТП; ул.207 -ма, до бл.233, 280, 280/282, 1 до бл. 231, 240, до 232, 233, 232, 280, зад бл. 280 Гараж 5, 280На 28.05.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Люлин 3 327 вх. А, Люлин 4 433 вх. А, вх. БНа 28.05.2020 г. /13:01 - 18:00 ч./ - София: Гранит 22, 35, 37, 26, 14, 39, 28а, 41, 29, 16, 15, 31, 23, 16а, 21, 30, Димитровград 37, 35, 21, Европа /Баба Парашкева/ 31, 31а, 6, 29 Магазин, 8, 15, 17, 15а, № 37, 13 Маг. за фаянс и стъкло, Иван Бойчев 11а, Кореняк 4а, 11, 11а, 12а, 3, 10, 1, 5, 2, 3а, 8, 6, 6а, 12, 4, 5а, Луи Пастьор /Сим.Дим.-Шабан/ 7, 6, 2, 1, 5, Люлин 10 5, Люлин 8 Одз 139, Майски Ден 22а, 23, 20б, 43 Книжарница, 24б, 19, 15, 22б, 24а, 17, 20, 23, 18, 43, 22, 45, 43, 25, Момково 6, 1, ж.к.Люлин 10-Строеж, Партений Зографски /ж.к. Люлин 10/ 14, 18, 35, Сливница 1, Тома Давидов 4, 6а, 1, 6, ул. Владимир Динчев 37, Цветница /Димитър Г. Марче/ 12а, 8, 11, 4, 12, 9, 8а, 13, 10а, 17, 19, 10, 15а, 13а, 14, 15, 11а, Череша 3а, 1, 3, 2 Община Младост  На 26.05.2020 г. /13:01 - 18:30 ч./ - Панчарево: 55419.6702.289 М.Детски Град, 55419.6703.152 ул.Симеоновско шосе, 55419.6703.270, 68134.6723.147, Детски Град Строително табло, Фургон, Лъката Строителство, Водна помпа, М. Градина ПИ 68134.6722.74 М.Лозето-Знаме на мира УПИ II-189, Кв.1/ПИ 68134.6722.8, Местн.Лъката, Самоковско Шосе Склад за строителни материали, 167, 110, Тенис корт, Лозето, Черешова Градина 1, 3а, 3На 26.05.2020 г. /13:01 - 18:30 ч./ - София: Горубляне ПИ 68134.6722.39, Крайречна 5, 10 А, 1 А, 3, 12, 10, Крушите 1, 3, 5, 7, 9, Лазар Плачков 4, 5, 8, 3, 7, 1, 2, 6, 6 А, 7а, Малина / Горубляне 1, 5, Градина Изток, 27, 3, Околовръстен път 11, 8, 290, 323, 9, 10, 319, 12, 7, 6, До КПП за Панчарево, Самоковско шосе до Бензиностанция ОМВ, , 97, 82, 149, 97 А, 87, 99 Горубляне, 101, 107, Царица 14, 12, Черешова ГрадинаНа 26.05.2020 г. /13:30 - 16:16 ч./ На 27.05.2020 г. /13:30 - 16:16 ч./ - София: Младост 4 Блок 460-В вх. 1На 26.05.2020 г. /13:31 - 16:30 ч./ - София: ТП Деница С,ВНа 27.05.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Мусагеница блок 98, 98 А, Б, В, Г, Д, Е, ЖНа 28.05.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Младост 1 бл. 96а, Младост 1 блок 94 АНа 28.05.2020 г. /13:30 - 16:00 ч./ - София: Младост 4 блок 491 вх. 1На 29.05.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Иван Асен 2 27, 39, 49, 61, 71, 81, 83, 45, 47, 57, 91, Иван Асен 2 66, 68, 70На 29.05.2020 г. /13:30 - 16:00 ч./ - София: Младост 4 Блок 491 вх. 2 Община Надежда  За Периода 30-31.05.2020 г. /00:01 - 05:16 ч./ - София: 202-ра/Сердика/ 9, Княгиня Мария Луиза /Г. Дим. 132На 26.05.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ - София: Кирил Дрангов /Сашо Михов/ 67, 77, 65, Надежда 1 ;Надежда 146 , 145 Б, В, Ломско Шосе 49 ;Надежда 144 Б, В, Г, Д ;Надежда 129 А, Д ;Надежда 120 Б, В, Г, Д, Свобода 6 Вх-АНа 27.05.2020 г. /09:30 - 15:00 ч./ - София: Свобода 6 Вх-БНа 27.05.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ - София: Ломско Шосе 99, 123, 113, 115, Надежда Надежда 111, 112; Надежда 157 А, Б, В, Г ; Надежда 1 Надежда 134, 135, Надежда 126 Б; Надежда 123; Надежда 122 А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Сафа Филаретов 67, 135На 28.05.2020 г. /09:30 - 15:00 ч./ - София: Свобода 6 вх. ВНа 28.05.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ - София: Жорж Дантон /Фр.Революция/ 49, Надежда 1 бл. 105 А, Б, В, Г, Д ;бл. 101 Б, В, Г, Д ; бл.150 А, Б, ВНа 29.05.2020 г. /09:30 - 15:00 ч./ - София: Свобода 6 вх.ГНа 29.05.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ - София: Надежда 1 бл.117, 107-А, Б, В, бл.160-А, Б, 151-А, Б, В, Г, 152-Б, Г, 109-А, Б, В, 115-Б, В, Г, Христо Силянов 91, Царевец 26, 30 Община Нови Искър  На 26.05.2020 г. /14:01 - 17:00 ч./ - Чепинци, общ. Столична: Ангел Илчов-Гело Поща, Възрожденска /Дойчин Манолов 1, Георги Никифоров 27, 14, 17, 19, 25, 12, 16, 21, 23, 10, Детелина 4, 3, 9, 11, 2, 13, 5, 1, 7, 6, Зора 12, 7, 15, 2, 9, 7а, 3, 5, 4, 6, 13, 8, 10, 11, Инж. Симеон Овчаров 2, Искър 8, 1, 4, 2, 6, Лесновска 5, 13, 11, 6, 4, 9, 1, 8, 7, 3, Липа 1, Минерален Извор 1, 3, 17, Мургаш 9, 15, 16, 6, 1, 18, 21, 5, 14, 8а, 23, 3, 2, 4, 20, 25, 17, 10, 24, 19, 22, 12, 8, 13, 7, Напредък 2, 7, 3, 4, 5, Орфей /Трайко Чонев/ 20, 3, 15, 2, 21а, 24, 12, 13, 5, 25, 10, 21, 4, 23, 14, 6, 1, 19, 16, 8, 11, 17, 10а, 9, 20а, ПИ 80409, 5866, 13, Пролет 7, 3, 5, 2, 1, Радост 1, 10, 6, 8, 4, 2, Разлив 12, 4, 2, 5, 6, 16, 14, 9, 10, 7, 3, 8, 1, Реката /Иван Пугачов/ 9, 12, 19, 7, 5, 13, 1, 14, 2, 8, 17, 3, 6, 11, 9а, 21, 15, 4, 10, Стара Планина /Милчо Иванов/ 2, Център, Хранителни стоки, Промишлени стоки, 23, Центъра, 19, 1, Тополите /Богдан Тренин/ 24, Хан Аспарух /19-ти април/ 3, 5, 14, 1, 12, 6, 7, 10, 4, Хоризонт 7, Чепинско шосе 2, Читалищна /Тодор Пецов/ 6, 2, 4, 8, 10На 28.05.2020 г. /14:01 - 18:00 ч./ - Кубратово: 013030, 40436.5399.32, 40436.6713.22, Александър Стамболийски 6, 2, 4, 5, 7, 1, Васил Левски /Васил Коларов/ 1а, 17а, 1, 5, 15а, 7, 2, 3, Герена Спортен Комплекс Парадай, Железопътна /1 -ва/ 13, УПИ 1-98 Кв.11, 17, 3, 7, 15, през Линията Кв.10, Здравец /2-ра/ 4, 1, 5, 7, 2, Инд. № 40463, 5399, 15, Искър /6 -та/ Местността Ридо след прелеза, 8, 1, Кирил Христов 2, 20, 18, 4а, 14, 16, 10, 32, 10б, 28, 15, 1, 16а, 24, 3, 2, 7, 4б, 6, 2а, 11, 9, №13, 26, 17а, 30, 4, 22, 5, 13, 17, 19, 12, Кубратово ПИ 005269, Куманица /Площада/ 3, 1, 2, Кумаришки път, Местн. през линията 8, Къща, зад линията в дясно, Никола Петков /Райко Даскало 5, 2, 7, 4, 3, 5а, 3, Земл.Имот №013059, Петко Д.Петков 3, 1, 4, 9в, 10а, 6, 9, 8, 9б, 14, 11, 12, 10, 9г, 7, ПИ 40436.5396.723, ПИ 5066, ПИ 40436, 5395, 65, София 13, 1, срещу кметството, Стадиона, 7, 17, 11, 15, 3, ПИ 13003, 17а, 1, 3, 9, Стадион, Стара Планина /5 -та/ 7, 1, 9, 4, 5, 13, 3, 2, Стефан Стамболов /Божил Мише 7, 5, 9, 25, 2, 14, 11, 4, 6, 8, 11а, 1, 15, 12, 3, 23, Стопанси двор-Имот 035902 Кв. 34, Стопански двор 2, Тракийска Могила /4 -та/ 18, 16, 36, 4, 8, 3б, 3, 2, 2, УПИ -2 99 Кв. 11, Христо Ботев /Георги Димитров 14, 18, 12, 22, 16, 28, 26, 7, 20, 24, 30, 5, Черковна /Андрей Жданов/ 1На 28.05.2020 г. /14:01 - 18:00 ч./ - София: Кубратово Прелеза-Дясно 2 /Прел, Кубратово Прелеза-Ляво 12 /Прел, Кубратово Прелеза-Ляво 1 /Преле, Кубратово Прелеза-Ляво 2 /Преле, Кубратово Прелеза-Ляво 2 /Прелез, Кубратово Прелеза-Ляво 5 /Преле, Кубратово Прелеза-Ляво 3 /Преле, Кубратово Прелеза-Дясно /Прелез, Кубратово Прелеза-Ляво 4 /Преле Община Оборище  На 27.05.2020 г. /13:30 - 17:45 ч./ - София: Дондуков Корсаков Княз 14, 18, 52, ул.Будапеща 3, 26а, 24б, 24а, 26, Княз Александър Дондуков 26, 18, 16, 24, 24б, 26а, 22б, 24аНа 28.05.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ - София: Алеко Константинов 46, Богдан 5, Мадрид 33, 23, 47, Марица 11, Черковна 21На 29.05.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ - София: Богдан 3-15, Мадрид 49, 58, 52, 41-43, 50, 49, Оборище 3-115 Община Овча Купел  На 26.05.2020 г. /13:45 - 18:00 ч./ - София: 647 –ма /560 /Овча Купел/ 3, 1, 5, 4, 7, 6, Кв. 61, 8, 740 –та /Овча Купел/ 5а, 747 –ма /Овча Купел/ 1, 5, 2, 3, 749 –та /Овча Купел/ 2, 1, 4, 5, 2а, 3, VIII-9969, Венец 1, Горна Баня УПИ ХLVІІ-989 Кв.55, УПИ XLVІІ-989 Кв.55, УПИ ІІІ-1147 Кв. 71а, в.з. Г Баня, ул. Обзор №29, с/у ул.Обзор 52, Каменица 44, 48, 23, 60, 36 А, 58, 40, 36, 50, 31 стр.табло, 21, 54, 31, 38, 19, Каменица, УПИ IV-102, Кв.59, Лазур /Горна Баня/ и Обзор, М. в.з. Горна Баня, Невен /Горна Баня/ 7, 7, Обзор 60, 34а, 44, 54, 36, 64, 59, 42, 51, 58, 34, 24, 40а, 48, Ст.с/у 48, 18, 28 Къща, 56, 54а, 52, 38, 28, 46, 65, 40, и 747, 53, 26а, 63, 26, УПИ-ІІІ-928 Кв.72, 61, Овча Купел, Софийска Панорама 11, 7, 11а, 7а, 5, 1, 9, София, Горна Баня, УПИ ХІІІ-57, Кв.28, УПИ Xl-989.Кв.55, УПИ XXIII-9970, Кв.59, УПИ ХХХ-1146, 1147, Кв.55, УПИ-I-1387, кв.71аНа 26.05.2020 г. /14:01 - 18:00 ч./ - София: Крушовски Връх 46, Президент Линкълн 29 Асансьор Вх.Б, Бктп Круш.Връх≪ Бул.Линкълн, 29 Паркинг, 29, 29 Детски Кът, 29 Общи Нужди Вх.Б, 29 Асансьор Вх.А, 29, ПИцарияНа 27.05.2020 г. /14:00 - 16:00 ч./ - София: 640 –та /Овча Купел/ 14, 12, 642-ра /Овча Купел/ 3, 2, 4, 2, 4, 1, 1, 2а, 3, 670 –та /Овча Купел/ 16, 10 А, 14 А, 4, 10 А, 12, 2, 6, 16, 14, 8, 18, 20, 16 А, 18, Божидарица 4, 2, 2в, 1, Градище 3а, 2, 3 УПИ VІ - 13 Кв 22, 2, 1, 1, Гръстниче 6, Ехо 8, 6, 4, Жамбилица 15, 8, Инж. Борислав Огойски /Кр.Вас 52 А, 31, 33, 25 А, 24, 29, 22, Лотос 16, 10, 7, 11, 9, 19-7, 19/3, 13, 20, 19, 12, 14, 3а, 21а, 6, 2а, 19-5, 5, 19-4, 4, 21, 8, 3, Никола Петков /П.Напетов/ 69, 67а, 69, № 163, 80, 130, 79, 57, 132, и Ехо, 74б, 70, 63, 67, 64, Николай Хрелков 27, 32, 30, 30а, 28, Отец Михал /Стефан Досев/ 2, 10, Перуника /Ол.Кошевой/ 13, 3, 14, 11, Планиница 34, 29, 31, 40, 36, 21, 46, 44а, 27, 33, 46а, 42, 31а, 23, 19, 25, 38, 21, 23а, 27а, Прибойница 21, 1, 17а, 18, 3, 23, 19а, 7, 13а, и Лотос, 11, 11а, 11 Къща, 2, 4-6, 15, 2, 10, 27, 2а, 8а, 19, 17, 5, 12, 16, 14, 25, Ракита 7, 4, 2, 4а, УПИ VIII-13 Кв.48, Урал 20На 28.05.2020 г. /11:00 - 16:30 ч./ - София: Горица 6, 8 Община Панчарево  На 26.05.2020 г. /13:01 - 16:00 ч./ На 27.05.2020 г. /13:01 - 18:00 ч./ - Плана: Мах. Джамбова Вила, 3, Мах.Тодорова Вила, 250, Помпа, 1, Къща, Стопанска постройка, Мах.Чорбаджийска Мест.Мечито НПИ 024112, Вила, Махала Бурнаска 4 Тунел, Махала Турмачка Вила, Имот.569, Помпа, Имот №419, Водна Помпа, Къща, ЯрмомелкаНа 27.05.2020 г. /13:30 - 18:30 ч./ - Герман: вилна зона Враня, Вила В, ул.11 20, Строителство на жилищна сграда, ул. 8 № 1, Строителство, Строеж на Ограда, 11, 2, Иглика /7 -ма/ 4, 8, 2, 6 Вила, Строителство, 3, 7, 11, Кокиче /4 -та/ 1 Строителство, Вила В Парцел 41, 2, 4, Липа /10 -та/ 8 Вила, 2, 7, 5 Помпа, 4, 6, 10, 1, Минзухар /6 -та/ 7 Вила, 7, 6, Младежка /12 -та/ 7, Вила, 6, 18, 10, Явор /9 -та/ 5, 1, 7На 27.05.2020 г. /13:30 - 18:30 ч./ - Лозен, Общ. Столична: 44063, 6207, 4430, Xvi-168, Кв.17, Арда / в.з.Врана-Лозен/ №4, 4, Веслец / в.з.Врана-Лозен/ 6, 9, Вилна Зона Враня, Висо/ в.з.Врана-Лозен/ 44, Ерма/ в.з.Врана-Лозен/ 4, 3, 5 Строеж, Люлин Планина/ в.з. Врана-Лоз 2 Вила, М.Врана Лозен, Триъгълника УПИ VII-296, Кв.7, Марица/ в.з.Врана-Лозен/ 11, Рила/ в.з.Врана-Лозен/ 3, Родопи/ в.з. Врана-Лозен/ 1, Ропотамо/ в.з. Врана-Лозен/ 2, Стара Планина/ в.з. Врана-Лоз 22, 26*, УПИ VІІ-290, Кв.4 в.з. Враня-Лозен, УПИ XVI-168 Кв.17, УПИ ІІ 351 Кв.19На 27.05.2020 г. /13:30 - 18:30 ч./ - Панчарево: 3 –та / в.з. Малинова Долина/ 3, М.Враня Лозен Триъгълника ПИ 44063.6207.4777На 27.05.2020 г. /13:30 - 18:30 ч./ - София: 11 -та 12, 492, Кв, 31-Панчерево, М. Врана Лозен Триъгълника УПИ I-363.456, Местност Враня 5, 4, Враня-Триъгълника УПИVІІ-415, 3, Строителство, Кв.7 Пл.10-90, Барака, Вила В ул.11 №3, Административна Сграда, 6, Вила В ул.2 №10, Вила В ул.5 -та №6, УПИ 9-402 Кв.7, 11, Враня ул.2 №13, УПИ 1-415, ул.8 №1, пл.321, ул.12 №18, ул.5 №6, Къща, 10, Къща В ул.11 №16, Пловдивско шосе 84, 86в, 94, 102, 108, 96, 86, 88а, 93, 106а, 100, 92, Рила / в.з. Врана-Лозен-Триъгълника/ 16, РодоПИ 7, ХІ-292, Цариградско Шосе/Тракия/ 98На 28.05.2020 г. /13:16 - 18:00 ч./ - Плана: Махала Бурнаска Община Подуяне  На 28.05.2020 г. /13:01 - 16:30 ч./ - София: Ген. Инзов 44, УПИ IX-393, Кв.29, М.Левски-Зона В Община Сердика  На 29.05.2020 г. /14:01 - 18:00 ч./ - София: Враня 20, Сердика, Яворова Чука 1, 3а, 40, 6, 3На 29.05.2020 г. /13:30 - 18:00 ч./ - София: Кавала 13 Гар. 4, 13 Ат.5, 13 Гар. 1, 13 Ат. 4, 13 Гар. 2, 13, Опълченска 112а, 112, 1 Община Средец  На 26.05.2020 г. /14:00 - 18:00 ч./ - София: Патриарх Евтимий 2аНа 27.05.2020 г. /14:00 - 18:00 ч./ - София: Виктор Юго 6На 28.05.2020 г. /14:00 - 18:00 ч./ - София: Луи Леже 10На 29.05.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Хан Омуртаг 88, 82, 70, 72, 40, 44, 28, 36, 22, 84, 18, Яворов /Ленин/ 2, 3, 4, 5, 6, Яворов /Ленин/ 23 Община Студентски Град  На 28.05.2020 г. /14:01 - 16:30 ч./ - София: М.Малинова Долина УПИ-III-1159, Малинова Долина 21На 26.05.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Пъстър Свят Номер 9, 5На 27.05.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 28.05.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 29.05.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: Пъстър Свят Номер 5, 9 Община Триадица  На 28.05.2020 г. /14:00 - 15:00 ч./ - София: V-12, 13, 14 Кв.386, Витоша 134, 132, 138, 138-140, 136, Подлез Славейков, Здраве 5, 7, 3, 13, Милосърдна 8, Никола Славков 31, 15, 36, 42, 48, 11, 21, 13, 40, 44, 29, 19 Ул.Н.Славков 19/Родосто 7, 17, 33, 25, 38, 46, Орфано 4, Петко Р.Славейков, Порто Лагос 8, 12, 14, 4, 6, 10, Родосто 5, 9, 7, 8, 7 /Н.Славков, 7, Н.Славков, 7 Н.Славков 19, 3На 26.05.2020 г. /09:01 - 16:00 ч./ - София: Дюленски Проход 32, Мила Родина 20, Стрелбище 88, Траянова Врата 53На 27.05.2020 г. /09:01 - 16:16 ч./ - София: Деде Агач 60а, Орехова Гора /Борис Чолаев/ 2-4, Славовица 20, Стрелбище 109, Тодор Джебаров /417/ 122, Тодор Каблешков 24аНа 27.05.2020 г. /13:30 - 18:00 ч./ - София: Емилиян Станев/490/ №56 до №64 и от №59 до №69, Йосиф Брадати 1 , 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18 Магазин на ъгъла с Е.Станев, Никола Крушкин-Чолака /494-та 16а, Б, В, Ж, 18, 18а, 18б, 18вНа 28.05.2020 г. /13:30 - 18:00 ч./ - София: Мичман Тодор Саев /496/ 1, 3, 5, 5а, 5в, 5в, Никола Крушкин-Чолака /494-та 5, 7, 9, 11, 13, , 2, 4, 6, 8, 8а, 10а, 12, 40.На 29.05.2020 г. /09:01 - 16:00 ч./ - София: Гоце Делчев /жк Емил Марков/ бл.245, бл.108а, Бл.251, Стрелбище, бл.103, бл.40, бл.8На 29.05.2020 г. /13:30 - 18:00 ч./ - София: Емилиян Станев /490/, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 74, 65, 64, 78, 63б, 74б, 71б, 72, 69к, Н.Крушкин Чолака 16, 18

comment 0
visibility 1849
ЧЕЗ, полиция и община проверяват за кражба на ток в Сердика

ЧЕЗ, полиция и община проверяват за кражба на ток в Сердика (СНИМКИ)

Екипи на районната община, представители на ЧЕЗ и полиция тръгнаха на проверка за кражба на ток в столичния "Сердика". "Уважаеми съграждани, във връзка с множеството постъпили сигнали за незаконно ползване на електрическа енергия, Ви уведомяваме, че днес се извърши съвместна проверка", предупредиха в социалната  мрежа от район Сердика. В момента е прекъснато електроподаването на улиците "Христо Станишев", 258 и "Градините", на която живеят много ромски семейства.

comment 0
visibility 762
ЧЕЗ

Подменят електрически стълбове в село Габровница

Подмяна на електрически стълбове в софийското село Габровница предприема ЧЕЗ по предписание на Министерството на енергетиката, съобщава Нюз.бг Припомняме, че преди няколко дена по време на буря, заради паднала на жиците топола, остави жителите на селото без ток. Едва през почивните дни електрозахранването в селото беше възстановено след отстраняване на повредата. Експерти на Министерството на енергетиката са извършили извънредна проверка на съоръженията, която установила нуждата от подмяната на компрометирани железобетонни стълбове за ниско напрежение.  За тези констатации ще бъде направено предписание на ЧЕЗ.

comment 0
visibility 891
ЧЕЗ съобразява планираните ремонти с нуждите на клиентите и след ИП

ЧЕЗ съобразява планираните ремонти с нуждите на клиентите и след ИП

ЧЕЗ Разпределение България ще организира дейността си и ще изготви график на планираните си ремонти, който да осигури спокойствието на хората, които ще продължат да работят и учат от вкъщи и след отмяната на извънредното положение от 13 май. Компанията ще извършва планирани дейности между 13:30 ч. и 18:00 ч., като ще мобилизира целия си наличен ресурс, за да поддържа и развива мрежата в този времеви интервал. Планът на дружеството предвижда минимални смущения на услугата до пълното отпадане на противоепидемичните мерки и препоръчителните офиси от вкъщи, както и до приключване на учебната година за учениците. Местата и времетраенето на планираните изключвания се обявяват предварително на сайта на дружеството www.cez-rp.bg, в секция „Графици“, и в медиите. Информация в реално време за планираните и непланирани прекъсвания на електрозахранването може да бъде намерена в секция „Аварии и текущи ремонти“. ЧЕЗ Разпределение ще възстанови в пълен обем реализацията на нови присъединявания, за да изпълнява своите ангажименти към клиентите, които надлежно са преминали през процедурата по включване на обекти към мрежата. Поетапно компанията ще възстановява и реализацията на инвестиционната си програма за 2020 г., за да поддържа и развива мрежата по начин, който да гарантира сигурността и качеството на електрозахранването в Западна България и да навакса забавянето в резултат на въведените противоепидемични мерки и последиците от тях. Дружеството ще направи списък на приоритетните обекти, така че да продължи да изпълнява всички свои лицензионни задължения и да осигури нормалното протичане на процесите в компанията. Нормативните изисквания за подмяна на електромери ще се изпълняват в предварително обявени по установения ред интервали от време, като ще засягат електрозахранването на клиентите само в рамките на 15 минути. При извънредни ситуации, както и до момента, компанията ще реагира незабавно и ще извършва съответните неотложни ремонти. Няма да се прекъсва услугата за болници, институции и администрации с обществена значимост. За датите на матурите електрозахранването на учебните заведения ще бъде гарантирано. Всички мерки, предприети от ЧЕЗ Разпределение мерки до момента, са въвеждани и отменяни по начин, който в максимална степен се съобразява с интересите на гражданите и икономиката, без това да създава предпоставки за застрашаване на сигурността на електрозахранването за хората и институциите или здравето на служители на компанията.

comment 0
visibility 1067
Планирани присъединявания на ЧЕЗ за София за периода 11-15 май

Планирани присъединявания на ЧЕЗ за София за периода 11-15 май

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД не извършва планирани ремонти  по електроразпределителната мрежа oт 15.03.2020 г. Компанията осъществява единствено аварийни и превантивни ремонти по спешност и в условия на извънредно положение, за да поддържа надеждна и качествена услуга. В дружеството, обаче, продължават да постъпват искания за включване към електроразпределителната мрежа на обекти на граждани и фирми, които са провели последователно и законосъобразно всички процедури и са сключили съответните договори за присъединяване. Неизпълнението на подобни ангажименти от страна на дружеството може да доведе до икономически вреди, загуби на работни места, битови неудобства и др. Тъй като включването на обектите към мрежата изисква временни прекъсвания на електрозахранването, компанията реорганизира своята дейност и мобилизира служители за работа през нощта, за да не смущава ежедневието на потребителите. Прекъсванията за присъединяване на нови обекти през периода 11-15 май  2020 г., включително, ще се извършват в малките часове на денонощието – между 01:00 ч. и 05:00 ч., когато ще засегнат възможно най-малък брой активни потребители на електроенергия. Няма да се прекъсва услугата за болници, институции и администрации с обществена значимост.  София-Град   Община Витоша   За периода 14-15.05.2020 г. /02:00 - 05:00 ч./ -  София: бул.  Братя Бъкстон  41, 57,  Изложбена зала,  57, 59,  бул. Бъкстон  63, 53, 51, 57,  ул. Българска Легия  41 а, 41 А Община Надежда   За периода 13-14.05.2020 г. /00:16 - 05:00 ч./ -  София: бул.  Рожен  78

comment 0
visibility 1198
Планирани присъединявания на ЧЕЗ за София и София- област за периода 4-8 ма

Планирани присъединявания на ЧЕЗ за София и София-област за периода 4-8 май

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД не извършва планирани ремонти  по електроразпределителната мрежа oт 15.03.2020 г. Компанията осъществява единствено аварийни и превантивни ремонти по спешност и в условия на извънредно положение, за да поддържа надеждна и качествена услуга. В дружеството, обаче, продължават да постъпват искания за включване към електроразпределителната мрежа на обекти на граждани и фирми, които са провели последователно и законосъобразно всички процедури и са сключили съответните договори за присъединяване. Неизпълнението на подобни ангажименти от страна на дружеството може да доведе до икономически вреди, загуби на работни места, битови неудобства и др. Тъй като включването на обектите към мрежата изисква временни прекъсвания на електрозахранването, компанията реорганизира своята дейност и мобилизира служители за работа през нощта, за да не смущава ежедневието на потребителите. Прекъсванията за присъединяване на нови обекти през периода 04-08 май  2020 г., включително, ще се извършват в малките часове на денонощието – между 01:00 ч. и 05:00 ч., когато ще засегнат възможно най-малък брой активни потребители на електроенергия. Няма да се прекъсва услугата за болници, институции и администрации с обществена значимост.   София-Град Община Кремиковци   На 08.05.2020 г. /04:31 - 05:30 ч./ -  Горни Богров:   16448, 16448.7804.276, ул. Гробарска  14, ул. Рендова /Толбухин/  2, ул. Хан Богров Ханове, 22, 15 ГТП,11 Стопански двор, Търговски обект, Хановете, ПИ 16448.7722.668,  Стопански двор Парцел V, Вторични Суровини На 08.05.2020 г. /04:31 - 05:30 ч./ -  Долни Богров:  1  1, ПИ 22307.7947.1 На 08.05.2020 г. /04:31 - 05:30 ч./ -  София:   Долни Богров  20 Хан Богров, Кв. Горни Богров, Бившо ТКЗС  , Кремиковци,  Хан Горни Богров, ПИ 16448,7840,17, Местност Г. Богров УПИ I-38, 39 Кв.12 Г.Богров, ул. Христо Ботев  34,   Ханове /М.Голомендра/  Община Сердика   За Периода 04-05.05.2020 г. /01:46 - 05:16 ч./ -  София:   Рожен  119 ТП 2 София-Област Община Ботевград   На 04.05.2020 г. /02:16 - 03:16 ч./   На 05.05.2020 г. /02:16 - 03:16 ч./ -  Ботевград:   ул. Армеец, ул. Ботева Чета  5, ул. България  24, 20в, 25, ул. Витиня,  Почивна станция, 55, до сграда ТКЗС,  Краварник, Зелена бара, Зелин д-р Асен Златаров  70, Вила, Индустриална зона  ІI-Подем, Индустриална зона Микроелектроника, Курорт Зелин, Литаковско Шосе  1, Пик,   Портал, Ловен дом, Канцеларий, Вила На 04.05.2020 г. /02:16 - 03:16 ч./   На 05.05.2020 г. /02:16 - 03:16 ч./ -  Врачеш:   ул. Александър Стамболийски  10, 2, 8, 6, 1, 5, 3, 1, 14, 12, 9, 7, 11, ул. Ален Мак  1, 2, 4, 1а, ул. Баба Вида  8, 6 , 4, 2, 5, 7, 1, 10, ул. Баба Тонка  2, 6, 3, 7, 8, 1, 2а, Бела  Трафопост, ул. Бор  1, 2, 8, 4, ул. Будиовград  12, 2, 5, 1, 16 а, 6, 10, 8, ул. Бузлуджа  1, 4, 6, 2, 3, 93, 62а, 149, 71, 83, 123, 117, 67, 88, 82, 109, 77, 73, 147, 102, 103, 79, 78, 106, 72, 92, 69, 143, 145, 129, 99, 131, 89, 91, 141, 76, 65, 62, 119, 100, 82а, 101, 105, 68, 74, 127, 115, 96, 86, 53, 70, 80, 104, 75, 81, 90, 133, 85, 151, 94, 66, 97, 64, 111, 84, 87, 50, 63, 50, 35, 57, 59, 45, 47, 56, 60, 44, 43, 40, 61, 52, 39, 42, 48, 37, 55, 53, 41, 54, 58, 33, 49, 13, 30, 31, 27, 23, 38, 25, 15, 24, 32, 29, 21, 12, 10, 11, 14, 18, 9, 7, 34, 28, 22, 19, 20, 36, 16, 5, 17, ул. Васил Левски  29, 32, 35, 33, 26, 31, 27, 30, 5, 16, 6, 2, 25, 10, 22, 7, 12, 1, 8, 28, 11, 23, 24, 20, 4, 15, 26, 19, 3, 14, 21, 13, 17, 36, 41, 39, 47, 44, 45, 32, 46, 37, 42, 35, 38, 34, ул. Витиня  31, 21, 26, 10, 34, 29, 20, 13, 15, 12, 33, 38, 40, 9а, 27, 23, 17, 11, 9, 36, 25, 19, 22, 14, 16, 24, 32, 22, 7, 1, 8, 5, 3, 6, 2, ул. Възраждане  3, 1, 2, 6а, ул. Гео Милев  2, 6, 13, 11, 10, 12, 8, 18, 4, 9, ул. Георги Бенковски  8, 5, 15, 11, 13, 9, 6, 4, 3, 2, 1, ул. Горски Пътник  12, 23, 29, 36, 11, 3, 1, 10, 15а, 18, 16б, 4, 17, 9, 31, 19, 27, 16, ул. Гурко  17, 28, 46, 8, 5, 10, 22, 32, 42, 7, 3, 44, 2, 48, 54, 24, 26, 19, 12, 15а, 31, 20, 15, 14, 18, 29, 11, 6, 40, 34, 52, 30, 23, 27, 13, 50, 78, 66, 67, 56, 71, 41, 63, 45, 73, 80, 57, 74, 49, 58, 70, 43, 47, 37, 72, 53, 82, 68, ул. Дунав  14, 1, 3, 6, 7, 10, 9, 16, 8, 12, 5, 4, 2, 11, 19, 17, ул. Еделвайс  2, 4, 7, 6, 10, 3, 1, ул. Захари Стоянов (Петър Янков  19, 40, 54, 50, 13, 29, 10, 38, 27, 22, 5б, 25, 52, 24, 17, 12, 36, 37, 33, 15, 3, 31, 28, 42, 2, 21, 35, 34, 11, 19, 16, 32, 5а, 20, 5, 23, 18, 30, 1, 44, 48, 7, 18, 8, 26, 6, 9, 2, 4, ул. Зеленград  7, 2, 5, 3, 4, 12, 1, 10, 8, 6, 14, ул. Ивайло  4, 6, 12, 11, 3, 9, 10, 2, 116, 7, 8, 14, ул. Иван Вазов  14, 3, 2, 6, 7, 10, 16, 13, 9, 8, 4, 11, 5, ул. Иглика  2, 1, 15, 7, 19, 9, 3, 21, 11, 4, ул. Извор  1,9, извън регулация до с. Врачеш, ул. Калето  22, 35, 20, 18, 29, 33, 19, 27, 20а, 25а, 24, 31, 13, 11, 5, 8, 10, 9, 4, 3, 6, 1, ул. Кирил и Методий  7, 4, 5, 8, 14, 2, 6, 10, 1, ул. Кокиче  1, 5, ул. Кольо Видин  11, 1, 17, 8, 14, 4а, 12, 6, 2, 7, 9, 15, 4, 21, 5, ул. Люляк  10, 1, 3, 12, 6, 2а, 5, 7, 2, Майстор Вуно Марков  36в, 21, 32, 8, 34, 18, 22, 12, 4, 23, 30, 24, 2, 19, 20а, 20, 36б, 26, 25, 15, 27, 10, 16, 5, 6, 1, 36, 36а, 34а, ул. Малчика  2, 3, 1, 4, 6, ул. Манастирска  27 А, 1, 3,Фургон, Вила, 2, ул. Мерощица, ул. Мургаш  21, 22, 41, 18, 33, 7, 45, 9, 5, 1, 26, 13, 16, 23, 29, 36, 3, 38, 15, 11, 4, 31, 28, 46, 20, 37, 51, 12, 14, 35, 24, 47, 49, 19, 2, ул. Оборище  14, 1, 6, 10, 14, 5, 8, 2, 12, 1, 3, 7, 13, ул. Околчица  6, 5, 7, 12, 5, 4, ул. Опълченска (Яташка)  2, 3, ул. Орлово Гнездо  4, 3, 10, 5, 8, 143, 6, 2, ул.Освобождение (9-Ти Септември)  1, 5, 4а, 3, 5а, 1, 5, 4, 2, 11, 16, 6б, 7, 8, 5, 14, 15, 12, 19, 6, 17, 21, 22, 13, 20, 18, 4, 9, 12, ул. Отец Пайсий  2, 4, 9, 7, 3, 5, ул. Патриарх Евтимий (Д.Гълъбов)  23, 13, 24, 25, 22, 9, 21, 20, 27, 26, 2, 10, 5, 4, 12, 66, 19, 1, 28, 29, 7, 11, 16, 15, 14-16, 58, 59, 46, 52, 41, 53, 47, 57, 58, 39, 46, 59, 49, 42, 48, 56, 51, 55, 45, 50, 43, 34, 32, 27, 37, 40, 33, 36, 35, 43, 30, 38,  Плиска  5, 2, 4, 6, 8,  Победа  5, 3, 2, 1б, 6, 4, 7, 3,  Преслав  9, 7, 4, 6, 5, 1, 3, 8, 10, 2, 9, ул. Първенец  31, 16, 25, 4, 6, 33, 13, 5, 1, 14, 23, 11, 3, 12 2, 19, 18, 17, 22, 10, 7, 15, ул. Първи Май  5, 1, 6, 8, 7, ул. Радовец  1, ул. Райна Княгиня (Вела Пеева)  1, 2, 3, 6, 2, 4, ул. Розова Долина  17, 8, 14, 11, 5, 3, 7, 13, 25, 17, 10, 21, 15, 23, 19, 2, 6, 4, 1, 3, ул. Севаст Огнян (Партизанска)  6, 4, 35, 6, 3, 1, ул. Синчец  9, 11, 19, 7, 15, 18, 6, 21, 12, 20, 17, 16, 10, 14, 13, 1, 3, 2, 5, 4а, 4, ул. Славейков (Васил Коларов)  2, 8, 4, 2, 2а, 3, ул. Софрони Врачански  1, 3, 6, 2, 9, 4, 7, 8, 5, ул. Стара Планина  48, 9, 44, 40, 11, 29, 46, 12, 3, 7, 6, 10, 18, 28, 30, 25, 26, 1, 14, 16, 24, 5, 19, 11а, 2, 9, 32, 23, 17, 4, 13, 20, 15, 8,  ул. Страншки Рът  2, 12, 4, 6, 10, 5, 8, ул. Съединение (Рада Докова)  3, 2, 1, 11, 17, 1, ул. Съединение (Радка Докова)  1, 13, 7, 10, 4, 8, 5, 9, ул. Теменуга  17, ул. Гараж, 28, 20, 30, 26, 10, 17, 12, 32, 8, 16, 11, 46, 16, 12, 3, 5, 7, 9, 38, 36, 40, ул. Трети Март (Иван Гълъбов)  134, 204, 2, 191а, 182а, 168, 165, 176, 156, 188а, 178, 190, 164, 180, 189, 1980, 151, 214, 181, 155, 161, 162, 196, 166, 153, 207, 173, 206, 175, 158, 195, 154, 197, 152, 205, 215, 174, 160, 188, 216, 186, 208, 231, 184, 179, 169, 199, 193, 225, 157, 142, 227, 159, 201, 210, 163, 146, 177, 221, 148, 194, 172, 218, 212, 144, 200, 170, 182, 167, 149, 171, 204, 183, 150, 187, 213, 223, 134, 70, 105, 125, 120, 91а, 115, 85, 117, 136, 74, 137, 126, 111, 96, 128, 141, 93, 110, 79, 1251а, 92, 80, 106, 121, 108, 73, 104, 102, 130, 89, 100, 83, 101, 98, 109, 131, 66, 97, 94, 78, 132, 123, 68, 76, 112, 84, 88, 62, 124, 147, 91, 87, 122, 77, 145, 90, 119, 75, 118, 138, 127, 116, 107, 81, 103, 135, 114, 82, 140, 129, 143, 72, 86, 91в, 6, 35, 42, 10, 26, 1д, 5, 34, 24а, 33, 29, 36, 8, 39, 1 В, 38, 37, 1 На 04.05.2020 г. /02:16 - 03:16 ч./   На 05.05.2020 г. /02:16 - 03:16 ч./ -  Литаково: ул.  3-ти март  1, 6, 4, 8, ул. Антон Младенов  12, 2, 10, 1, 3, ул. Архангела (Петко Буковански)   3, 7, 2, 5,  ул. Баба Тонка (Баба Кула)  5, 7, 6, 4, 2, 1, ул. Бачо Киро  6, 2, ул. Боговина  6, 2, 1, 22, 16, 14, 92, 10, 90, 81, 88, 67, 59, 71, 63, 57, 61, 68, 70, 49, 72, 82, 64, 57, 80, 66, 36, 25, 55, 35, 41, 51, 45, 25, 35, ул. Бойчо Огнянов  2, 6, ул. Брезовица  5, 18, 6, 4, 7, 2, ул. Бузлуджа  5, 9, 2, 15, ул.  Васил Левски  6, 4, 2, 1, ул. Велчова Завера (Илия Шопов)  18, 12, 1, 7, 16, 14, 10, 4,  ул. Воденицата  2, 3, 1, ул.  Вуто Койчев  12, 3, 8, 11, 5, 2, 9, 6, 10, 14, ул. Възраждане  6, 9, 2, 8, 95, 4, 10, ул. Възход  17, 12, 19, 1, 10, 11, 21, 7, 4, 9, 13, 3, 2, ул. Вълчи Град  5, 1, 8, 10, 34, 30,  ул. Генерал Клод  10, 24, 28, 7, 11, 5, 22, 26, 13, 18, 19, 11а, 6, 14, 15, 4, ул. Генерал Похитонов  15, 17, 20, 2, 14, 16, 9, 7, 6, 4, 10, ул. Гено Люташки (Вацо Люташки)  2, 3, ул.  Георги Бенковски (Г.Димитров)  22, 24, 3, 5, 1, 21, 28, 23, 12, 11, 25, 17, 29, 19, 22, 8, 15, 4, 30, 26,  Георги Раковски (Д.Терзийски)  6, 18, 2, 8, 7, 12, 13, 14, 3, 15, 10, ул. Димитър Икономов  7, 4, 9, 2, 1, ул. Дядо Иван (Ванюша)  2, 4, ул. Една Българка (М.Найденова)  4, 7, 1, 13, 11, 2, 5, 15, 82а, ул. Захари Стоянов  2а, 2,  ул. Иван Вазов (Ангел Миновски)  9, 26, 6, 19, 8, 3, 1, 11, 10, 20, 12, 13, ул. Илия Монев  в Стоп.двор, 1, 19, 5, 4, 15, 2, 7, 21, 13, 20, 10, ул. Калето (Сашка)  3,  ул. кап. Тодор Тодоров  2, ул. Кирил и Методи  5, 7, 9, 6, 8, 2, 11, 3, 1, ул. Кирил Стаменов  1, 2,  ул. Коцо Докуленски  2, 3, ул. Кочо Честименски (М.Найденов)  11, 4, 26, 19, 20, 86, 10, 18, 16, 24, 2, 96, 86, 90, 76, 92, 50, 49, 29, 42, 102, 45, 74, 101, 40, 25, 38, 94, 56, , 59, 32, 33, 40а, 78, 27, 88, ул. Любен Каравелов  42а, 72, 30, 24, 37, 29, 71, 36, 70, 53, 83, 13, 58, 63, 48, 33, 16, 79, 77, 5, 85, 49, 11, 73, 69, 26, 37, 74, 35, 56, 40, 28, 42, 45, 45, 47, 19, 25, 66, 6, 41, 39, 67, 4, 34, 14, 18, 9, 10, 62, 12, 55, 8, 75, 43, 61, 54, 51, ул. Люто Войвода  26, 19, 32, 1, 8, 24, 6, 14, 23, 35, 3, 21, 1330, 15, 5, 20, 31, 29, 7, 9, 4, 11, 25, 7, 78, 32, 42, 40, 38, 57, 41, 49, 78, 58 , 94, 53, 55, 48, 72, 62, 68, 43, 76, 37, 54, 46, 47, 62а, 45, 51, 70, 64, 35, 56, 44, 47а, ул. Майор Томпсън  24, 16, 18, 10, 4, 14, 3, 20, 2, 26, 1, 32, ул. Малина  2, 3, ул. Младен Пеьов  2, 1,  ул. Мургаш  11, 9, 3, 5, 4, 2, 7, 13, 15, ул.Наум Янев  1, 3, 8, 6, 2, ул. Начо Иванов  7, 5, 3, 2, 3, 7, 8, ул. Незабравка (Партизанска)  4, 10, 1, 6, ул. Оборище  2, 14, 8, 18, 12, 6, 1, 16, 5, 4,  ул. Опълченска  6, 19, 12, 33, 16, 21, 22, 13, 18, 41, 25, 39, 45, 31, 27, 7, 2 А, 10, 1, 20, 17, 3, ул. Павел Бързашки  17а, 16, 14, 8, 18, 2, 3, 23, 7, 17, 15, 9, 18,  Парцел V-41,  Кв.9 Къща, ул. Петко Войвода (Дичо Петров)  6, 2, ул. Петко Иковски  5, 28, 12, 26, 5, 25, ул. Петко Мицовски  15, 11, 1, 2, 7, 33, 9, , 16, 21, 35, 19, 20, 25, 12, ул. Писана  1, 4, 3, 98, 27, 19, 25, 36, 6, 15, 29, 34, 22а, 18, 8, 13, 14, 11, 9, 12, 30, 24, 20, 11, ул. Победа  1, ул. поп Христо Дойчев  5, 2, 3, 4, ул.  Пречеста  2, 4, ул. Просвета  1, ул. Светлина  5, 9, 2, 3, ул. Свобода  7, 5, 8, 8б, 5а, 7, 1, ул. Спас Соколов  5, 12, 10, 4, 3, 6, ул. Станковска Курия  9, ул. Стара Планина 12, 16, 17, 15, 11, 4, 10, 13, 19, 18, 1, 1а, 6, ул. Столетов  22, 18, 5, 8, 4, 6, ул. Страцин (Кост. Буковански)  15, 9, 20, 13, 19, 16, 20а, 5, 26а 12, 14, 7, 3, 4, 24, 22, 8, 26, 2, 2а, 6, ул. Тодор Каблешков (Н.Маринов)  1, 3, 14, 4, 6, 2, 10, ул. Христо Ботев  24, 22, 34, 50, 11, 18, 36, 15, 12, 21, 1, 52, 20, 43, 5, 19, 25, 41, 44, 32, 46, 13, 9, 14, 2, 17, 60, 48, 6, 26, 23, 7, 3, 33, ул. Шести Септември (9-ти IX)  15, 8, 25, 39, 18а, Църква, 23, 6, 3, 24, 10, 29, 17, 4, 20, 16, 19, 12, 27, 5, 11, 158, 134, 124, 129, 200, 173, 126, 154, 165, 136, 177, 132, 144, 148, 125, 115, 194, 145, 95, 122, 153, 117, 157, 123, 111, 141, 91, 127, 140, 128, 179, 169, 156, 149, 192, 163, 120, 111, 83, 95, 88, 104, 73, 76, 80, 79б, 97, 64, 70, 94, 102, 85, 74, 106, 1а, 92, 78, 107, 81а, 81, 77, 75а, 109, 90, 82, 114, 103, 79, 105, 86, 74, 42, 47, 49, 50, 59, 44, 48, 60, 45, 63, 47а, 46, 61, 68, 62, 54, 66, 55, 58, 43, 39, 45а, 30а, 26 А, 24, 28, 37, 31, 34, 33, 26, 36, 20, 22, 41, 39, ул. Шипка  3,  ул. Юри Гагарин  9, 21, 35, 23, 14, 1, 10, 19, 36, 22, 5, 25, 6, 7, 18, 20, 15, 17, 27, 32, 16, 2, 12, 4, 8, 13, 11,  30 На 08.05.2020 г. /02:31 - 04:30 ч./ -  Правец:   IV,  Кв.9  ,  IV-6393,  VI, Кв.2,  VI-179,  Кв.104  ,  VII, Кв. 2, от 514 – от 424  7, ул. Бор  8, 7, канцелария Социални грижи, 4,  ул. Борова Гора , ул. Бърдо  5, 3, 1, 2, 4, ул. В. Пенчов  26, 20, ул. Васил Драгнев  6, ул. Васил Левски  25, 3, 24, 10, 11, 2, 9, 13, 17, 27, 16, 31а, 21, 1, 20, ТП, 6, 30, 4а, 28, 19а, 19, 29, 14, 31, 26, 7, 23, 8, 118, 133, 157, 143, 163, 147, 145, 134, 139, 136, 122, 106, 124, 151, 126, 104, 137, 155, 130, 110, 114, 128, 161, 132, 108, 133а, 141, 165, 112, 100, 159, 102, 120, 72, 86, 99, 74, 98, 80, 100, 111, 125, 105, 88, 113, 109, 123, 131, 97, 121, 101, 107, 82, 94, 129, 6, 95 А, 119, 96, 76, 103, 95, 90, ТП, 70, 66, , 93, 68, 91, 60, 62, 89, 41, 40а, 56, 42, 40, 38, 36, 34, 35, 39, 33, 85, 49, 41, 47, 45, 61, 83, 79, 75, 59, 63, 26а, 50, 81, 53, 65, 57, 69, 52, 71, 77, 51, 43, 87, 46, 48, 55, 73, 67, ул. Витомерица  8, 19, 17а, 3, 8, 17, 6, 1, ул. Владин Рът,  ул. Втора  1, ул.  Възраждане  2, 1, 13, 18, 11, 26, 20, 17, 8, 16, 22, 64, 72а, 59, 57, 68, 72, 86, 60, 43, 38, 88, 39, 78, 46, 29, 25, 52, 53, 82, 33, 31, 56, 58, ТП, 54, 49, 36, 34, 21, 98, 65, 96, 67, 69, 92, ТП 58, 61, 100, 3, 32, ул.  Вълко Цолов  2, 4, 8, 6, 1, 3, 7, 5, ул. Генерал Гурко  22, 20 204, 7, 4, 2, 11, 3, 13, 5, 19, 17, 8, 18, 25, 6, 20, ул.  Генерал Раух  1, 23, 17, 4, 19, 15, 11, 13, 21, 6, 25, 26,  ул. Градешница  7, 2, 8, 10, 1, 6, ул.  Градище  5, 1, 3а, 3, 4  , ул.  Григор Гошев  27,  ул. Димитър Грънчаров  57, 27, 28, 19, 15, 21, , ТП 23, ТП, ул.  Драган Йотов  7, 9, 6, 3,   ул. Елаша  7, 1, 3, Стопанска сграда, ТП, 22, 17, 14, 10, 23, 15, 25, 19, 2, 8, 16, 13, 11, 21,  ул. Епископ Генадий  ТП, 28,  ул. Здравец  16, 8, 3, 14, 6, 12, 10, 18, 4, 1, 2, 5, 7, 28, 24, 26, 22, 20,  ул. Иван Пеев, ул. Маруша  14, 2, 4, 3, 6, 10, 11, 5, 1а, 9, 12, 8, 7,  Кв.9, Упи VIIIiii, ул. Лесковец  4, 11, 10, 14, 9, 12, 2, 5, ул. Липа  4, 2,    , ул. Маняков Камък  7, 6, 5, 4, 1, 3, 2,  Махала Боянска     Махала Дивчов рът   ,  Махала Драганско   ,  Махала Живковска  Воденицата,  Махала Манастирица   а, МТП, 1, Бунгало, 1 Къща,  Махала Поповска,  Махала Правешки Ханове  26, Махала Пушкарско  Къща, Къща, 67, Къща,  Махала Симидарско,  Месност Елаша  1,  Местност Дългата Орница,  Местност Семидарска,  Местност Стилковски Рът,  Местност Топилата     Местност Тошински Рът  ПИ 094051, Сграда,  ул. Младост  6, 2, 4, 11, 1, 9, 3, ул. Моновец  8, 2, 7, 6, 15, 1, 11, 5, ул. Никола Иванов Янин  1, 9, 6, 5, 4, 2, 3, ул. Никола Комита  3, 4, 1, ул. Никола Проданов  5, 12, 10, 2, 3, 6, 7, 1, ул. Опълченска  11, 16, 15, 9, 12, ТП, 13, 2, 3, 28, 19, 26, 18, 8, 17, 5, 4, Кв.176, 30, 6, 22, 22  , 21, 23, ул. Осма  3, 7, 12, ул.  Острома  5, 1, 3, 7, 2, 4, 6, 8, ул.  Перуша  4, ул. Пета  5, 3, ул. Полска  6, 3, 1, 2, ул.  поп Марко  7, 17, 10, 9, 14, 11, 4, УПИ XIII-852,  Кв.76, 20, 6, 16, 5, 15, 26, ул. Първа  1, ул. Работническа  9, 2, 1  7, 5, 4, 3, 12, 9, ул. Радушиновец  1 А, ул. Роза  2, 35, №1, ул. Свети Анастасий  2, 4, 1, ул. Свети Теодор Тирон  2, 6, ул. Свобода  5, 3, 13, ул. Север  210, 211, ул. Стопански, 110, 109, Магазин Хр. стоки, 110а, 308, 307, 109, 212, 308, 104, 201, 101, 1 203, 203, 202, 102, 105, 40 108а, 108 А, 106, 107, 108,  , 108а, 403, 402,  304, 303, 401, 302, 301, 103, 305, Магазин, 209, 208, 204, 206, 207, 205, 306,  ул. Седма  3, ул. Стара Планина  4, 2, 6, ТП,  ул. Стара Река  5, 21, 9, 2, 17, 15, 23, 19, 13, 11, ул. Страшка Могила  1, 5, 6, 4, 2, ул. Тодор Живков  2, 1, Юробанк, 3, 1, 4, ул. Трета  4, ул. Трети март  51, 49, ТП, 33, 35, 55, 41, 30, 1, 24 1, 24, 6, 6, 6а, 26, 6а, 6 6, 26 6, 28 6, ТП, 20,   №, 18, 13, 21, 17, 4, 29 5, 29 4, Пешеходна зона, 27, 3, 17, 33, 21, 2, 19, 25 2, Рум, 9, ТП,  УПИ 225 Кв. 110,  УПИ III-862  В. 50,  УПИ XV,  Кв.20 УПИ Х  Кв.57,  УПИ ХI-Кв. 2, ул. Филип Тотю  5, 11, 1, 15, 13, 3, 9, 13а, ул. Хан Аспарух  7, 2, 4, 3, 21, 8, 5, 6, ул. Христо Ботев  ТП, 3, 5, 2, 15, ТП, 21, 11, 19, 17, ул. Цветко Вълков  3, 8, 11, 5, 6, 7, 9, 10, ул. Чавдар Войвода  10, 8, 11, 17, 1, 2, 4, 7, 5, ТП, ул. Червената вода  5, 6, 2, 3, 1, ул. Четвърта  3, 5, ул. Шеста  4, 1, 2, ул. Ясен  10,    Учебен център по банково дело, 110,  6, 5, 2, 4, 3, 104, 101, 203, 202, 102, 201, 105, 108, 108, 403, 402, 304, 301, 103, 302, 401, 303, 305, 204, 209, 208, ( 204, 205, 306, 109, 211, 212, 210, 108, 307, 308, 110 Община Костинброд   На 04.05.2020 г. /02:01 - 05:00 ч./ -  Божурище: ул. Европа  157, 17, 74, 151, 80, № 151,  КТП Булет, ул. Максим Горки  31, 37, 30, 38, 143, 32, 15, 35, 10, 14, 33,  УПИ X-48 Кв. 6,  УПИ XXX-70,  Кв. 8,  УПИ XXXI-022065 Кв. 8,  Хан Кубрат  2,  Цар Борис Първи  17 Къща, 30, 11 На 04.05.2020 г. /02:01 - 05:00 ч./ -  Гурмазово  

comment 0
visibility 1123
ЧЕЗ присъединява нови клиенти в София през нощта през периода 21-24 април

ЧЕЗ присъединява нови клиенти в София през нощта през периода 21-24 април

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД не извършва планирани ремонти  по електроразпределителната мрежа oт 15.03.2020 г. Компанията осъществява единствено аварийни и превантивни ремонти по спешност и в условия на извънредно положение, за да поддържа надеждна и качествена услуга. В дружеството, обаче, продължават да постъпват искания за включване към електроразпределителната мрежа на обекти на граждани и фирми, които са провели последователно и законосъобразно всички процедури и са сключили съответните договори за присъединяване. Неизпълнението на подобни ангажименти от страна на дружеството може да доведе до икономически вреди, загуби на работни места, битови неудобства и др. Тъй като включването на обектите към мрежата изисква временни прекъсвания на електрозахранването, компанията реорганизира своята дейност и мобилизира служители за работа през нощта, за да не смущава ежедневието на потребителите. Прекъсванията за присъединяване на нови обекти през периода 21-24 април  2020 г., включително, ще се извършват в малките часове на денонощието – между 01:00 ч. и 05:00 ч., когато ще засегнат възможно най-малък брой активни потребители на електроенергия. Няма да се прекъсва услугата за болници, институции и администрации с обществена значимост.   София-град Община Витоша   На 24.04.2020 г. /00:01 - 05:00 ч./ -  Владая:   Асанова Чешма  Вила, в.з. Приплат, М.Герена, Вилна Зона Приплат  V-30, Горелица  УПИ 694 - М.Горелица, Калдъръмче  11, 9, Местност Герена  Вила, Манастир, Местност Кладенеца  в.з. Приплат, Местност Св.Петка  № 27, Пернишко шосе над шосето, Приплат  до Бълг. Пиво, 22, Моста с Панели, р- т Соф Пиво, С Двата Бора,55 2 ПР, Ален Мак, 52, 2, Вила, 3, 56, 2 ПР,Къща, ул.Перуника 18, 47, 1, 42, 2 ПР, Пос в Дясно, 54, УПИ XIII - 1882 кв. 4 М-Ст Приплат, УПИ XXV-26, кв.3  , Чехълче  5 На 24.04.2020 г. /00:01 - 05:00 ч./ -  София:   Байкал  11а,12,11,14,13,7,9, Братя Бъкстон  70 11, 70, 70 30 - Ат 1, 70 30 – Г 4, 70 12, 70 32 - 1, 70 32 - Г 2, 70 31 Г 7, 70 33, 70 32 - 6,70 33 Ап.4, 70 31,70 30 – Г 5, 70 30 – Г 1, 70 32 - Г 4, 70 27, 70 31 - Г 2, 70 30 – Г 7, 70 29, 70 33 Ап. 5,70 30 - Мез 1,70 30,70 31 - А Т2, 68, 70 32, 70 32-3, 70 28, 70 32 - Г 8, 70 32-Г 3,70 31-Г 6,70 31-4, 70 30 -Г7,70 КПП,70 33 - Ат 1,70 23, 70 24, 70 30 Г 8,70 31 – Г 9,70 31 – Ат 2, Вихрен /Петър Тонев/  70 33, Герганица  7 Офис 1,7,9 а, Иваница Данчев  15, 6, 8, 7,11,25, 23,15а,12, 9а,10,17,2,3,5, кв. Бояна 9, 13, 21, 2а, 5, 4, Никола Петков /П.Напетов/  41, Орешарска  кв.17,6,8,4,2, Севастократор Калоян/Алекса  51, 43, 45, 81, 36, 63, 32а, 36а, 63, 49, 40, 53, 41, 35, 32, 44, 30, 42, 63 до бл. 22,34,39,45, Ресторант „Лимончето“, 47, 55, 61, 4 63, 59, 57,38,37,30а На 24.04.2020 г. /01:01 - 05:00 ч./ -  София:   Даскал Стоян Попандреев  22в, 22а, 26, 30в, 22б На 24.04.2020 г. /00:01 - 05:00 ч./ -  София:   УПИ VIII, кв.21, в.з. Приплат Община Красно Село   На 21.04.2020 г. /02:01 - 03:00 ч./ -  София:   Подуево  5 А, 5а, 5а Офис 2, Солун  47, 47, 51, 53, 47, 4, 47, 49, Топли дол  2б,4,2-4,4-6,2,4 ,8 На 22.04.2020 г. /02:00 - 03:00 ч./ -  София:   Плиска /д-р Петър Вичев/    № 56-58   Община Панчарево   На 23.04.2020 г. /02:01 - 05:00 ч./ -  Бистрица, общ. Столична:   Ветрената Мелница  6, вилна зона Косанин дол  1, Есенни Мотиви  4 На 21.04.2020 г. /01:01 - 03:15 ч./ на 22.04.2020 г. /01:01 - 03:15 ч./ -  Герман:   вилна зона Враня,  Вила В, ул.11 20, Строителство на жилищна сграда, ул. 8 № 1, Строителство, Строеж на ограда,11, 2, кв.20 УПИ 14-400,1,1а, Дружба /23-та/  38, Иглика /7-ма/  4, 8, 2, 6 Вила, Строителство, 3, 7, 11, Искър /32-ра/  9, Кокиче /4-та/  1 Строителство, Вила В Парцел 41, 2, 4, Липа /10-та/  8 Вила, 2, 7, 5 Помпа 4, 6,10,1, Минзухар /6-Та/  7 Вила, 7, 6, Младежка /12-та/  7 Вила, 6, 18, 10, 12, 11, 15, Цех 9, Осми Март /15-та/  Вила, Старата Чешма /Апостол Янков  3, Старият Път  8, Явор /9-та/  5,1,7 На 21.04.2020 г. /01:01 - 03:15 ч./ на 22.04.2020 г. /01:01 - 03:15 ч./ -  Лозен, общ. Столична:   44063.6207.4430, 44063.6207.410,  ул. Стар Лозенски път, XVI-168, кв.17  , Арда /в.з.Врана-Лозен/  № 4, 4, Бяло Море /в.з.Врана - Лозен/  2- 6, Веслец /в.з. Врана-Лозен/  6,9, Вилна Зона Враня, вилна зона Враня Триъгълника, Местност Висо /в.з.Врана-Лозен/  44,Строеж на Търговски Център, Магазин Строителни Материали, Фургон, 58,41, Ерма/в.з. Врана-Лозен/  4,3,5 Строеж, Люлин Планина /в.з. Врана - Лозен  2 Вила, М.Врана Лозен Триъгълника  Упи VII-296, кв.7, м.Мала Круша  , Марица /в.з.Врана-Лозен/  11, 1, Враня-Триъгълника П-Л 184   -, Местн. Крушите, Местност Висо  ПИ 44063.6207.926, Местност Висо ПИ 44063.6207.4748 --  , Рила /в.з.Врана-Лозен/  3, Родопи /в.з. Врана-Лозен/  1, Ропотамо /в.з.Врана-Лозен/  2, 2, Стар Лозенски Път  37, 84, 28, 44 Павилион, 16, 30, 2, 52, 51, 9, 23, 55, 1, 36, 8, 37,Склад,Сервиз за Гуми, Стара Планина /в.з. Врана-Лозен  22, 26-,47,20, Стопански Двор Горни Лозен  ПИ 79002 -, Съединение /Георги Димитров/, Тимок /в.з. Врана-Лозен/  3, УПИ VII-290, кв.4 в.з. Враня-Лозен, УПИ XIX - 40, кв.12  М.Враня Лозен Триъгълника, УПИ XVI-168 Кв.17  , УПИ ІI 351 Кв.19  , ХX-4492.4493. 4494  Кв. 21, Черно Море/в.з.Врана-Лозен/  4 На 21.04.2020 г. /01:01 - 03:15 ч./   на 22.04.2020 г. /01:01 - 03:15 ч./ -  Панчарево:   3-та /в.з.Малинова долина/  3, М.Враня Лозен Триъгълника Къща ПИ 44063.6207.4777, На 21.04.2020 г. /01:01 - 03:15 ч./   На 22.04.2020 г. /01:01 - 03:15 ч./ -  София:   1-ва /Студентска/  10, 11-Та  12, 14831.6520.403.4.2,  ул.Стар Лозенски Път № 36, 492, кв. 31-Панчерево  , XVIII 115 М. Враня Лозен Триъг., Борис Христов /Фильо Запрано  9, Бяло Поле  2-6, Враня,  ул. 1 МТП, ул. 1, Враня-Лозен-Триъгълника, М. Врана Лозен Триъгълника УПИ  I-363.456, Местност Враня  5,4, Враня-Триъгълника УПИ VII - 415,3, Строителство, кв.7 Пл.10-90, Барака, Вила В, ул.11 №3, Административна Сграда, 6, Вила В, ул.2 № 10, Вила В, ул.5-та № 6, УПИ 9-402 кв.7, 11, Враня ул.2  №13, УПИ 1-415, ул.8 № 1,Пл.321, Ул.12 № 18,Ул. 5 № 6, Къща, 10, Къща В ул.11 № 16, 12, Къща, Строително Табло,12-13,Строеж В Кв.4-Л 69, Враня-Триълника Местност Висо П-Л XIII - 404,Вила В Ул.1 № 20,Ул.1 № 8,14 Враня, Вила, Работилница, Имот 158, Барака, Къща, Офис на ул.1 №17, Стар Лозенски Път 36, 1, Околовръстен Път  1, 370, М/У Ам Тракия и Лозенски Път, Пловдивско Шосе  84, 86в, 94,102, 108, 96, 86, 88а, 93, 106а,100, 92, 82, 102, Рила /в.з.Врана-Лозен-Триъгълника/  16, Родопи  7, ул. Стар Лозенски Път  , ХI-292  , ХI-426  , Христофор Колумб  43, Цариградско Шосе /Тракия/  98,82 На 23.04.2020 г. /02:01 - 05:00 ч./ -  Панчарево:   XXXII-3174 Кв. 42а Косанин дол, в.з. Косанин дол УПИ ХIX-2197 Кв.41, в.з. Косанин дол, Вилна Зона Градище, Касанин дол  Упи VI-2064 Кв.42а, Косанин Дол  Идент.04234.6915.2031.1, Местност Косанин дол  Офис и Сервизна База, Кв.41 УПИ 14-2219,999, УПИ ХXXVII-2198 Кв.6 На 23.04.2020 г. /02:01 - 05:00 ч./ -  София:   Местност Косанин дол  Вила Община Триадица   На 21.04.2020 г. /03:30 - 04:30 ч./ -  София:   Луи Аиер   160 ,от № 155 до Околовръстен път от № 107 До 155 ,130,136 от № 80 до 114 На 22.04.2020 г. /03:30 - 04:30 ч./ -  София:   Цар Самуил  19