Тема: Дезинфектанти спирт

comment 0
visibility 734
Производителите: Има достатъчно суровини за направата на дезинфектанти и сп

Производителите: В столицата има достатъчно суровини за направата на дезинфектанти и спирт

Ръководството на Агенция „Митници“ проведе разговори с производители на етилов алкохол (спирт) и дезинфектанти от столицата и останалите градове, за да се установят разполагаемите запаси от суровини и състоянието на производствените мощности.    По време на разговорите икономическите оператори увериха, че разполагат с достатъчно суровини за производство при пълен капацитет.   Анализът на Агенция „Митници“ показва, че общият капацитет на регистрираните производствени мощности за етилов алкохол е над 300 000 лира средно дневно, а в данъчните складове под режим отложено плащане на акциз към момента се съхраняват над 4 000 000 литра етилов алкохол (етилов спирт), които може да се вложи в производството на медицински спирт и дезинфектанти.   Данните се потвърждават и от разпространените публични позиции на някои компании, в които те подчертават, че могат да отговарят на повишеното търсене на спирт и дезинфектанти.