Тема: ГЕРБ

comment 0
visibility 711
Независимият общински съветник Борис Бонев

Борис Бонев за Бюджет 2020: Инвестиционната програма за поредна година повтаря едни и същи...

Бюджет 2020 на Столична община влиза за приемане в Столичния общински съвет на сесията в четвъртък, 6 февруари 2020 г. След обществени обсъждания проектът бе увеличен с 20 млн. лв. В СОС се очаква поредната разгорещена дискусия относно разпределението на парите в Столична община. Столица.bg потърси мнението за Бюджет 2020 от представители на всички политически сили в СОС - Георги Георгиев - ГЕРБ, Иван Таков - БСП, арх. Борислав Игнатов - Демократична България, Карлос Контрера - Патриоти за София и независимият Борис Бонев. Пред Столица.bg коментира независимият общински съветник Борис Бонев. - Как бихте определили Бюджет 2020 на Столична община? - За поредна година оценявам предложения бюджет като неамбициозен, без ясна посока, без заложени приоритети. Отново виждам механично преписване на стойности от предходната година. Още по-притеснителното е, че Капиталовата програма е пълна със забавени през годините проекти, за които за поредна година се заделят символични суми - крайно недостатъчни за реализация на проектите. Нещо повече, Капиталовата програма е значително намалена спрямо 2019 г., като основната част касае закупуването на нов подвижен състав за градския транспорт, породена от наличието на европейски средства за усвояване, абсолютно пренебрегвайки другите важни градски сфери и проблеми. Бюджетът е основният инструмент за провеждане на реформи, а такива в този за 2020 г. не са заложени. Не виждам и активност и мотивация за увеличаване на собствените приходи на Столичната община. Например в Белград, без европейски средства, имат значително по-голям бюджет от софийския. Това е недопустимо предвид огромните нужди от инвестиции и развитие в нашия град. Уви, бюджетът за 2020 г. е продължение на дългогодишна неамбициозна политика по отношение на публичните финанси. - Как оценявате инвестиционната програма за 2020-а година? - Няма как да оценя като добра инвестиционна програма, която за поредна година повтаря едни и същи проекти. На хората им омръзна от повече от 10 години да слушат за разширение на "Тодор Каблешков" или "Копенхаген". Дори малки улици като ул. Народен герой се залагат в Капиталовата програма за пореден път. На практика първият следизборен бюджет се характеризира с драстично и осезаемо намаляване на средствата за капиталови разходи, т.е. инвестиции. Тези средства са с 161 млн. лв. по-малко спрямо годината преди това (от 632 млн. лв. на 471 млн. лв.). Най-осезаем е спадът в дейност “Придобиване на ДМА” - от 436 млн. лв., на 179 млн. лв. Това показва няколко сериозни слабости на бюджета: - не предвижда развитие на града, а запълва дупки - най-ясният показател за това е, че средствата за инвестиции в инфраструктурата намаляват с почти 30% спрямо предходната година, което е неприемливо, имайки предвид слабата реализация на бюджета през 2019 година и огромната нужда и обществено очакване за повече инвестиции през 2020 г. - в него няма приоритети - бюджетът няма ясно изразена посока на развитие по ключовите сфери - транспортна инфраструктура, паркиране и благоустрояване на кварталите. Досегашният стил на управление “за всичко по малко” вече доказано не носи резултати. Приоритетите на Столичната община не могат и не трябва да зависят само от наличието на средства за усвояване от европейските фондове, тъй като те не винаги отговарят на потребностите на града. - недостатъчно средства за ключови инфраструктурни проекти - за обекти като бул. Тодор Каблешков, ул. Кукуш, бул. Източна тангента и т.н. са предвидени крайно недостатъчни средства, което поражда съмнение, че самата администрация не вярва или няма намерение да ги изпълни през 2020 г. - Каква ще бъде отговорността на районните кметове по отношение средствата за кварталите? - Въпреки направените заявки в предизборната кампания на г-жа Фандъкова, че ще работи за финансова децентрализация на районните кметства, такава на практика не се случи. Да, част от увеличените данъци ще отидат по неясна формула към районите, но това не е устойчиво решение. Необходимо е пряко избираните от софиянци районни кметове да имат повече правомощия и възможности за реализиране на инвестиции в поверените им райони. Това трябва да се случи с промяна на концепцията, по която се формира бюджетът на София - а именно, всеки район да изготвя собствен районен бюджет, който да бъде интегрална част от големия бюджет на Столичната община. По този начин районните кметове ще могат да формират и изпълняват своите приоритети и дадени обещания пред избирателите. Позволяването на повече автономност на районните кметове означава, обаче, че Столична голяма община, респективно кметът Йорданка Фандъкова, ще загубят възможностите си да контролират районните кметове, а това ще бъде непреодолима загуба за управляващите.

comment 0
visibility 898
Карлос Контрера от "Патриоти за София"

Карлос Контрера от "Патриоти за София" за Бюджет 2020: Реалистичен и изпълним е, подходено...

Бюджет 2020 на Столична община влиза за приемане в Столичния общински съвет на сесията в четвъртък, 6 февруари 2020 г. След обществени обсъждания проектът бе увеличен с 20 млн. лв. В СОС се очаква поредната разгорещена дискусия относно разпределението на парите в Столична община. Столица.bg потърси мнението за Бюджет 2020 от представители на всички политически сили в СОС - Георги Георгиев - ГЕРБ, Иван Таков - БСП, арх. Борислав Игнатов - Демократична България, Карлос Контрера - Патриоти за София и независимият Борис Бонев. Пред Столица.bg коментира Карлос Контрера от "Патриоти за София". - Как бихте определили Бюджет 2020 на Столична община? - Бюджетът е реалистичен и изпълним. Подходено е консервативно. Нашата група смята, че определени приходи могат да бъдат завишени. Има потенциал за събиране на повече средства - например от глоби и санкции, наказателни лихви. Приходите от дивиденти на търговските дружества също могат да бъдат увеличени. Ние ще направим като група нашите предложения в приходната част. Що се отнася до разходите - положително е, че се отделят значително повече средства за обществен транспорт - за инвестиции в транспорта и за дофинансиране на транспортните ни оператори. Това ще подобри качеството на услугата - обществен превоз на пътници. Ще внесем конкретни предложения и в разходната част. В момента общинските съветници от нашата група "Патриоти за София" обобщаваме всички постъпили предложения от граждани до нас. - Как оценявате инвестиционната програма за 2020-а година? - Включени са обекти, които дълго се очакваха в някои райони на града ни - например разширение на детската градина в с. Владая, изграждане на нов физкултурен салон в 100 ОУ Найден Геров, район "Сердика", за което настояваме от 3 години с колегата Димитър Антов и т.н. Тук правя и една критична бележка - отново райони като Кремиковци, Панчарево и Нови Искър са подценени. Това не е добър знак. Със сигурност там има множество обекти, които трябва да бъдат планирани и реализирани, но и в този бюджет ги няма. Виждаме, че са заложени доста инвестиции в районите Триадица, Лозенец, Красно село. Там кметовете са от Демократична България. Казвам го, защото се създава едно внушение, че видите ли, Столична община орязвала районите с кметове на ДБ. Ами вижда се, че не е вярно това, абсолютна манипулация. Друг е въпросът дали тези кметове ще си създадат организация за пълноценна работа или ще изкарат четири години мандат в оплакване, мрънкане и оправдания. - Каква ще бъде отговорността на районните кметове по отношение средствата за кварталите? - Отговорността на районните кметове е голяма. Не е вярно, че те не разполагат със средства да провеждат собствена политика. Да не говорим, че чисто административно от добрата работа на районната администрация зависи съдбата на един или друг ключов обект. Ако районите не работят, няма как да очакват някой да отиде там с една торба пари и да им ги даде да си харчат. А именно такива тези имплицитно се налагат, включително и медийно, от някои нови районни кметове. Очаквайте интервю с независимия общински съветник Борис Бонев!

comment 0
visibility 1245
Арх. Борислав Игнатов от Демократична България

Арх. Борислав Игнатов от Демократична България за Бюджет 2020: Няма структурни промени, ба...

Бюджет 2020 на Столична община влиза за приемане в Столичния общински съвет на сесията в четвъртък, 6 февруари 2020 г. След обществени обсъждания проектът бе увеличен с 20 млн. лв. В СОС се очаква поредната разгорещена дискусия относно разпределението на парите в Столична община. Столица.bg потърси мнението за Бюджет 2020 от представители на всички политически сили в СОС - Георги Георгиев - ГЕРБ, Иван Таков - БСП, арх. Борислав Игнатов - Демократична България, Карлос Контрера - Патриоти за София и независимият Борис Бонев. Пред Столица.bg коментира арх. Борислав Игнатов от Демократична България. - Как бихте определили Бюджет 2020 на Столична община? - Моето мнение е, че проектът за Бюджет 2020, както е предложен от Столична община за обсъждане, е просто индексирана версия на Бюджет 2019. В него няма никакви структурни промени или нови приоритети, базирани на мненията и желанията на гражданите. Той изглежда е изработен с разбирането, че всичко е идеално и само трябва още от същото. Реалностите обаче са съвсем други, както всички много добре виждаме - окаяни квартални улици и пространства, застрояване на зелени площи заради десетилетна липса на мащабна отчуждителна програма, недостиг на ясли и детски градини. Това са само част от преповтарящите се проблеми, които са безспорно резултат от преповтарящата се бюджетна рамка. Като добавим неприятната изненада на следизборното вдигане на данъците по предложение на г-жа Фандъкова, бих определил проекта за Бюджет 2020 като разочароващ. Разбира се, да се критикува не е достатъчно, за това ние от Демократична България внесохме и доклад с конкретни предложения, както в приходната, така и в разходната част на бюджета. Предложихме на Столична община да планира реалистично там, където досега няма добри резултати: да намали заложените в момента приходи от дивиденти от 3.5 млн. лв. на 100 000 лв. Да планира амбициозно там, където има нереализиран потенциал - да извади на Фондовата борса 20% от капитала на “Софийски имоти” ЕАД. Да отдели конкретен бюджет: за програмата за дигитализация; за компенсации на некласираните в общинските детски градини деца; за алеи, маркировка и транспортни линии към Природен парк “Витоша”; за още 3000 дървета за София; за ключови транспортни ремонти; за изкупуване на земи; за наука и идейни проекти; за по-достойни заплати в общинските театри. Предстои да разберем, каква част от тях ще бъде подкрепена и включена в крайния документ в полза на софиянци. За мен много важна инициатива е осигуряването на ваучери за децата, които не са класирани в детските заведения. Това е временна мярка, разбира се, но тя ще бъде огромно облекчение за родителите и смятам, че ще е справедлива придобивка. Друг голям приоритет е дигитализацията и електронното обслужване на гражданите. - Как оценявате инвестиционната програма за 2020-а година? - Имам сериозни резерви към нея и особено към проекта за ремонт на пространствата около храма “Ал. Невски”. Забележките и предписанията към този проект, дело на авторите на ремонта на ул. “Граф Игнатиев”, са толкова много, че реално от него не остава нищо. В момента тече негова преработка за 108 000 лв., вместо да бъде обявен нов конкурс или просто да бъде извършен текущ ремонт на историческите настилки. Не разбирам това упорство на администрацията да се върви по грешен път. Ще следя тази тема отблизо, защото ми изглежда, че ще получим още “г(р)афове” и на това историческо място. - Каква ще бъде отговорността на районните кметове по отношение средствата за кварталите? - За съжаление виждам, че администрацията на г-жа Фандъкова се бои от истинска финансова децентрализация. За момента не виждам изгледи сегашният модел да се промени и районните кметове ще продължават да са в положение да нямат делегирани бюджети. Това прави тяхната работа изключително трудна и неефикасна, и ще остави кварталните проблеми нерешени за поредна година. Доста от районните кметове от Демократична България направиха районни обсъждания на Бюджет 2020 за София, защото не видяха отразени исканията си в проекта за бюджет на Столична община. Първата покана дойде от кмета на район “Слатина” Георги Илиев още по време на общественото обсъждане на бюджета в сградата на Столична община, когато залата не успя да събере желаещите да присъстват граждани. Тогава той получи уверенията на г-жа Едрева, че зам.-кметовете на Столична община ще се отзоват на поканата на г-н Илиев и ще представят Бюджет 2020 пред жителите на Слатина. Те обаче не спазиха обещанието си. Доколкото знам, представители на Столична община не са се появили и на останалите районни обществени обсъждания. Оставям изводите на Вас. Очаквайте интервю с Карлос Контрера от "Патриоти за София"!  

Реклама
comment 0
visibility 709
Иван Таков

Иван Таков от БСП за Бюджет 2020: Столична община да задели 53 млн. лв. за районните кмето...

Бюджет 2020 на Столична община влиза за приемане в Столичния общински съвет на сесията в четвъртък, 6 февруари 2020 г. След обществени обсъждания проектът бе увеличен с 20 млн. лв. В СОС се очаква поредната разгорещена дискусия относно разпределението на парите в Столична община. Столица.bg потърси мнението за Бюджет 2020 от представители на всички политически сили в СОС - Георги Георгиев - ГЕРБ, Иван Таков - БСП, арх. Борислав Игнатов - Демократична България, Карлос Контрера - Патриоти за София и независимият Борис Бонев. Пред Столица.bg коментира Иван Таков от БСП. - Как бихте определили Бюджет 2020 на Столична община? - Като неамбициозен и безотговорен. За поредна година сме свидетели на липсата на управленска воля и способност за търсене на по-ефективен начин на управление и разпореждане с общинската собственост, и управление на общинските дружества. Не виждам стремеж да се търси повишаване на приходите чрез по-добра събираемост, а се разчита на увеличение размера на два от налозите. При този подход приходната част на сборния бюджет на Столична община е силно зависима от средствата по оперативни програми, особено в областта на инвестициите, което поставя големи предизвикателства за развитието на града в бъдеще, когато тези програми приключат. Бюджетът е израз на политики, а не счетоводна справка. В бюджета на Столична община за 2020 г. за пореден път няма ясни приоритети. Такива само се афишират от кмета и управляващото мнозинство, но не са обезпечени финансово. Въпреки широко рекламираните предизборно обещанията за промени в управлението на града, новият бюджет е копие на досегашните и не осигурява перспектива за трайно решаване на нито един от хроничните проблеми на столицата. При публичното представяне на бюджета за 2020 г. бяха посочени два негови основни приоритета. Първо - повече средства за инвестиции в кварталите, както за инфраструктура – улици, тротоари, осветление, паркове, детски градини, така и за по-добър градски транспорт с по-добро транспортно обслужване за гражданите. И второ - подобряване качеството на въздуха, постигане на целите в сектора на екологията и управление на отпадъците и озеленяване. Тези приоритети обаче не са защитени финансово, тъй като планираните за тях средства не се различават съществено от планираните през предходните години. В бюджет 2020 г. липсва цялостна и последователна стратегия, придружена със съответните политики, за разрешаване на основните проблеми на София и осигуряване на неговото комплексно развитие. Не са адресирани основни проблеми във функционирането на града, като преодоляване на диспропорциите между центъра и крайните квартали, справяне с огромния автомобилен трафик, хаоса в паркирането, увеличаващата се замърсеност на въздуха, съсипаната вътрешно-квартална улична инфраструктура, постоянната липса на места в детските градини и ясли, липсата на общинска жилищна политика. - Как оценявате инвестиционната програма за 2020-а година? - Силно впечатление прави, че голяма част от обектите в инвестиционната програма които са обявени като нови, фигурират и в програмите от предходните години. Така отново ще чуем хвалби, че за тази година са предвидени 5-6 нови детски градини, като реално е само една. Фрапантно е и намалението със 160 млн. лв. на предвидените средства за капиталови разходи в сравнение с планираните за 2019 г. Като цяло, предвидените средства за капиталови разходи не гарантират изпълнението на нито един от заявените приоритети на кмета. Инвестициите са планирани за няколко големи инфраструктурни обекти, а функции като образование, здравеопазване, екология, социална политика, строителство на общински жилища, спорт, вътрешно-квартална улична мрежа и др. отново са подценени като предвидените за тях средства са крайно недостатъчни. Същевременно виждаме печалната съдба на инвестиционната програма за 2019 г., изпълнена едва на 68%. Следователно през 2019 г. не са усвоени над 211 млн. лв. представляващи около 1/3 от цялата капиталова програма. В доклада на кмета, придружаващ общинския бюджет за 2020 година, отново липсва какъвто и да е анализ за причините за поредния неуспех при разходването на средствата по инвестиционната програма на София. - Каква ще бъде отговорността на районните кметове по отношение средствата за кварталите? - Кои средства? Обявената децентрализация на инвестиции в размер на 10 млн. лв. пряко за 24-те района на Столична община е крайно недостатъчна. Това прави по около 420 хил. лв. на район. Несериозно е да се очаква, че с тези средства районните кметове ще решат проблемите с разбитите вътршноквартални улици и тротоари. Бюджетът не отчита потребностите на районите и особено на кметствата, които са оставени с нулеви субсидии за неотложни техни потребности. Извън големите обекти в капиталовата програма са предвидени незначителни средства за качествено подобряване на средата и условията на живот в жилищните комплекси и квартали. Предвидените средства за ремонт и поддържане на уличната мрежа, за почистване на междублоковите пространства в районите и кварталите на София са отново са оскъдни. Затова от името на групата на БСП внесохме наш доклад по Бюджет 2020, с който предлагаме да се предоставят допълнителни 53 млн. лв. на разположение на районните кметове за справяне с някои от най-наболелите проблеми, като лошата квартална инфраструктура и липсата на места в детски градини и ясли.  Очаквайте интервю с арх. Борислав Игнатов от Демократична България!      

comment 0
visibility 1853
Георги Георгиев ГЕРБ

Георги Георгиев от ГЕРБ за Бюджет 2020: Правим решителна стъпка към финансова децентрализа...

Бюджет 2020 на Столична община влиза за приемане в Столичния общински съвет на сесията в четвъртък, 6 февруари 2020 г. След обществени обсъждания проектът бе увеличен с 20 млн. лв. В СОС се очаква поредната разгорещена дискусия относно разпределението на парите в Столична община. Столица.bg потърси мнението за Бюджет 2020 на представители на всички политически сили в СОС - Георги Георгиев - ГЕРБ, Иван Таков - БСП, арх. Борислав Игнатов - Демократична България, Карлос Контрера - Патриоти за София и независимият Борис Бонев. Пред Столица.bg коментира Георги Георгиев от ГЕРБ. - Господин Георгиев, как бихте определили Бюджет 2020 на Столична община? - Преди всичко като отговорен. Такъв, който е фокусиран върху основните проблеми на града и предлага решения за тях, като в същото време е съобразен с възможностите. Не бива да се забравя, че в бюджета има знак за равенство - когато планираме разходи, ние трябва да ги обвържем с очакваните приходи. Затова и отговорен ми се струва като най-удачно определение. Политическите ни опоненти много се упражняват по темата с общи фрази, но в бюджета на една община няма място за политически мантри - полезен е прагматичният подход, който и ние прилагаме в Бюджет 2020. В него се акцентира на конкретни и ясни мерки за подобряване на чистотата на атмосферния въздух и за работа в кварталите. Предстои да подкрепим един бюджет, който е рецепта за решаване на някои от големите проблеми на общината, а не механичен сбор от отделни пера и сметки. В бюджет 2020 са предвидени конкретни пера за инвестиции в кварталите. На първо място, това са 50 млн. лв. за ремонти на улици и тротоари, от които 10 мн. лв. ще бъдат предоставени директно на кметовете на райони. И тук трябва да обърна внимание на това, че правим решителна стъпка към финансова децентрализация, както кметът Фандъкова обеща в предизборната кампания. Критикуват ни, че парите не били достатъчно - това е вечният рефрен на опозицията. Препоръчвам на колегите да се запознаят по-сериозно с бюджета, включително и да потърсят експертна помощ, за да видят, че, ако имат конкретни проекти, районните кметове ще получат много повече от заложените 10 млн. лева - но за целта трябва работа, а не оплаквания и празнословие. Всичко това е предвидено в бюджета, но изисква усилия, подготовка на проекти от районните кметове за обекти, а не просто щения за финансиране по принцип. Опитните районни кметове знаят, че именно те имат право да подават заявки за текущи ремонти до Столична община, тоест топката е в тяхното поле за тези обекти. Инвестиция в кварталите са и всички средства, предназначени за транспортна инфраструктура – общо над 120 млн. лева за булеварди, улици, пробиви между транспортни връзки и други. Вторият голям акцент в бюджета е екологията – заложени са повече пари за миене на улиците с близо 60%. Предвидили сме и над 35 млн. лева за озеленяване и инвестиции в паркове и градини. - Как оценявате инвестиционната програма за 2020-а година? - Като амбициозна – общо над 110 млн. лв. са заложени за строителство и ремонти на училища и детски градини в кварталите. Това са преки инвестиции в бъдещето на града и подобряване на жизнената среда. Разбира се и за капиталовата програма чух, че основният ѝ недостатък бил, че намаляват европейските средства – това е заблуждаваща информация. Просто големият инфраструктурен проект на 2019 г. – третият метро диаметър, беше реализиран в голяма степен през изминалата година и няма как да кандидатстваме за европейско финансиране за втори път за такива дейности – елементарно е, но без информация гражданите могат да бъдат заблудени колегите ни от опозицията. Продължава работа по основните инвестиции в големите булеварди и важни обекти от транспортната инфраструктура, като с добра организация се надявам да бъдат усвоени заложените средства. Неслучайно кметът предложи и през декември 2019 г. приехме нова организационна структура на Столична община. Един от водещите мотиви беше окрупняването на дирекции и съсредоточаването им по приоритети в ресора на съответния заместник – кмет. Често се пропуска и фактът, че срещу всеки лев от данъците на столичани успешно добавяме поне още един лева привлечени средства чрез работа по европейски програми - това не са подаяния, а трудно спечелени проекти. Така от общо 475 млн. лева за инвестиционна програма привлечените средства от европейските фондове са 261 млн. лева – тоест, повече от половината. Мисля, че това е атестат за качеството на работата на администрацията. Но това не означава, че няма какво да се желае, а е редно да сме обективни в преценката си – това е отличен резултат. - Каква ще бъде отговорността на районните кметове по отношение средствата за кварталите? - Както споменах, те ще трябва да докажат, че могат да управляват предоставените им пряко средства, които са 10 млн. лева, като проведат процедури по ЗОП, изберат изпълнители, следят за изпълнението на ремонтите и на терен осъществяват контрол – по делата им ще ги познаем. Наред с това, те имат право да подготвят проекти и да искат ремонти на обекти от кварталите. Общо 42 млн. лева са планирани за тях, наред с тези 10 млн., които ще са пряко предоставени за управление. Време е да запретнем ръкави и да работим. Затова всяка критика за бюджета е добре дошла в оставащите два дни до приемането му от СОС, но ще е и полезна, ако дава по-добро решение на проблем, като е обоснована и с приходите с бюджета. Досега получихме предложения от типа „Дайте да дадем“, след което ние ще сме лошите, ако не ги подкрепим. Това е непочтено и аз апелирам към отговорно отношение, когато става дума за парите на столичани. Очаквайте интервюто с Иван Таков от БСП!

comment 0
visibility 893
Политически консултации в новия СОС

С консултации ГЕРБ-СДС намери допирни точки с политическите сили в СОС

Най-многобройната група в Столичния общински съвет на ГЕРБ-СДС продължава разговорите по общи теми с другите политически сили в местния парламент. Политическите консултации са стартирали с Демократична България, съобщи председателят на групата на ГЕРБ-СДС Малина Еврева. Нейн заместник ще бъде д-р Антон Койчев от СДС. С Демократична България са намерили общи теми като електрононто управление, прозрачносдтта в Столична община, дигитализиация и възможностите за превръщането на Витоша в най-големия природен парк у нас. Обща е и темата им за чистия въздух в София. С ВМРО вече са разговаряли по темата за транспортна инфраструктура. Консултациите продължават с БСП и Борис Бонев от Спаси София. С единствения независим общински съветник консултациите ще бъдат по тема транспорт, транспортно обслужване и градска среда. В новия СОС ГЕРБ-СДС имат 27 общински съветника от общо 61. БСП е с 15, Демократична България - 12, ВМРО - 4, Атака - 2 и независимия Борис Бонев.

comment 0
visibility 864
Йорданка Фандъкова и Бойко Борисов в централата на ГЕРБ

Фандъкова: Изборите в София ми показаха, че пътят е правилен и хората очакват промяна

Промени в структурата на управление на Столична община ще направи Йорданка Фандъкова през новия мандат. Това заяви тя в първото си официално изявление след изборната победа за кмет на София. "Имам конкретни идеи за това и до премането на бюджета на Столична община ще покажа и новата структура. Това ще е свързано с персонални промени", заяви Фандъкова. Заедно с нея в централата на ГЕРБ бяха премиерът Бойко Борисов, вицепремиерът Томислав Дончев, финнасовия министър Владислав Горанов, както и новоизбраните общински съветници на СОС Елен Герджиков и Малина Едрева. "Първо да благодаря на всички хора в София, че гласуваха и показаха, че живеят свободни хора и не се подават на внушения. Благодаря на всички, които ме подкрепиха. Аз разбирам това, което ми казаха тези избори - пътят е правилен, хората очакват работа и промяна. Ангажиментите, които съм поела по време на кампанията ще ги спазвам, включително и в СОС. Най-голямата група е на ГЕРБ и СДС и специално искам да благодаря на десните хора, които показаха, че не бягат от най-важните ценности в града. Ще проведа разговори за отделни политики, защото имаме съвпадения по голяма част от сферите в програмата ми. До месец трябва да предложа на СОС новия проект за бюджет, а това са политиките и ценностите", каза Фандъкова. "Да поздравя всички победители в изборите, колкото и да са предварителни са ясни резултатите. Да отчетем, че въпреки партията е в управление много години, отново много избиратели ни дадоха подкрепа. Върнахме се към нормалността в един изборен процес. И по-шарените общински свети показват, че ще имаме възможност да споделим отговорността", каза премиерът Бойко Борисов пред журналисти в централата на ГЕРБ. Там където губим Благоевград и Русе партията е първа политическа сила и групите в Общинските съвети са най-големи. Хубаво е на тези политолози и социолози да пишат "никога не познали резултат" - Кольо Колев.

comment 0
visibility 356
Елен Герджиков

ГЕРБ София: Манолова се прави на жертва и води безскрупулна борба за власт

Независимият кандидат за кмет на София, подкрепен от БСП София Мая Манолова води безкрупулна битка за власт и се изкарва жертва. Това заяви председателят на СОС и втори в листата на ГЕРБ за общински съветници в София Елен Герджиков на пресконференция в централата на партията. Според него Манолова води три паралелни кампании. " Участвали сме в много кампании, а за първи път виждам такъв театър", призна Герджиков. Бившият омбудсман  повтарял, че води позитивна кампания, но това не отговаряло на истината. "Втората кампания е на фалшивите новини, защото при нея има липса на идеи и визии за управлението на София", коментира Герджиков. Неистините изречени от Манолова били за боклука и за Дома за социални услуги и училището в Драгалевци. Манолова се изкарвала жертва и се обявила за репресирана и преследвана. "Тя не прави политика, а води безскрупулна борба за власт. Тя бяга от дебатите за управлението на града и повторя едни и същи неистини, защото просто няма реални аргументи", заяви още Герджиков. Според представителите на ГЕРБ говоренето на Мая Манолова показвало стилът й на работа - да заобиколиш закона. "За нас е ясно, че промяната не идва с Мая Манолова. Тя е кандидат на задкулисието и зад нея прозират хора от екипа на Пламен Орешарски", добавиха от ГЕРБ.

comment 0
visibility 260
ГЕРБ и СДС подписват споразумение за местните избори

ГЕРБ и СДС пак заедно на местните избори

ГЕРБ и СДС ще се явят заедно на местните избори, стана ясно днес. Пресконференцията, без журналисти, беше излъчена на Фейсбук страницата на премиера Бойко Борисов. На нея присъстваха двамата партийни лидери на ГЕРБ и СДС Бойко Борисов и Румен Христов, кметът на София Йорданка Фандъкова, както и кмета на район "Витоша" Теодор Петков. Присъствието на Фандъкова предизвика въпроса дали ще се кандидатира отново за кметския пост. По-късно на пресконференция в сградата на Столичната община, по повод календара на "София - Европейска столица на спорта", тя съобщи, че е била на срещата в качеството си на зам.-председател на ГЕРБ и все още не е готова с решението си дали ще се кандидатира за кметския пост. Сегашният кмет на район "Витоша" Теодор Петков (СДС) вече обяви, че отново ще се кандидатира за районното кметство.

comment 0
visibility 506
Йорданка Фандъкова

Фандъкова: Благодаря за доверието и подкрепата

През септември ще кажа дали ще се кандидатирам за кмет на София, повтори за пореден път пред журналисти кметът Йорданка Фандъкова. Независимо, че в момента вървят номинациите в структурите, кандидатурата й няма да бъде обявена официално преди септември. Когато свършат номинациите ще анализираме резултатите, каза столичният кмет. В някои софийски структури тя вече е определена пак кандидата на ГЕРБ за кмет на София за изборите на 27 октомври. "Благодаря на колегите за доверието и подкрепата към мен, каза Фандъкова. "Имаме ясна програма за визията на столицата и искаме следващата година да се приеме цялостно нов Общо устройствен план, който ще покаже как ще се развива градът до 2050 г.", коментира Фандъкова.  

comment 0
visibility 410
Кметът Йорданка Фандъкова на проверка в Банкя

Йорданка Фандъкова: Съсредоточена съм в поетите ангажименти, номинации през септември

Столичният кмет Йорданка Фандъкова още не мисли за избори и кандидатури и не се е концентрирала политически. Продължават да я вълнуват започнатите проекти в столицата и ежедневно следи и прави проверки на обекти, по които се реализират проекти. Днес тя беше на инспекция в Банкя, за да провери как вървят строителните дейности и напредъкът на минералната баня. "Засега съм съсредоточена изключително много в ангажиментите, които съм поела аз и целият екип заедно с районните кметове. Работим навсякъде и променяме града в последните години. Имаме много планове, така че използваме лятото, строителния сезон, за да напреднем във всички дейности. Междурвременно казвам, че изборите са много важно нещо, най-важния изпит за всички политици, но трябва да се направи подготовката така, както е редно", каза пред журналисти Фандъкова. "Както знаете в момента вървят номинации в почти всички партии, започват и в ГЕРБ. Има процедури, които трябва да се спазят. Септември ще коментираме, когато ще имаме резултати. Виждаме в БСП номинациите и естествено е партийни структури да номинират г-жа Манолова като знаково лице, така че всеки ще вземе своето решение. Ние ще го обявим, когато наближат изборите", допълни тя. След свикването на Изпълнителна и етична комисия в ГЕРБ работим на пълни обороти, срещаме се и коментираме, за да можем да реагираме на всички сигнали. Между другото винаги сме правили така при нас. Сега това е изведено като важна партийна политика, за да не допускаме лоши практики, които да повлияят върху толкова много неща, които сме свършили, за да променяме градовете си. Когато кажеш, че ще се бориш с негативни явления, трябва да го правиш реално. Разглеждат се сигналите и ще продължим така. Аз лично, когато имам сигнал, възлагам проверки и изпращам на компетентни органи, за да знаят хората и да не се изкушават хората", обясни Фандъкова, която е зам.-председател на ГЕРБ.

comment 0
visibility 1007

Общинари и депутати лъснаха детска площадка в "Слатина" (СНИМКИ)

Общинари и депутати посветиха почивния си ден на детска площадка в район "Слатина", научи Столица.bg от социалната мрежа. Всички те, членове на ГЕРБ в "Слатина" решиха да пребоядисат и почистят запустяло място, на което играят деца. Кметът на район”Слатина” Наталия Стоянова беше сред групата, която освежи детската площадка. В инициативата се включиха и общинският съветник Живка Новкова, народните представители Борислав Борисов и  Десислава Атанасова, зам. кметът на район “Слатина” Тошко Николов, както и членове на структурата. Всички те пребоядисаха катерушките и пейките. Ръждясалите съоръжения на детската площадка бяха обновени, а цялото място стана по-приятно и уютно за малчугани и родителите им, които ги ползват.  "За по-добро място в район "Слатина"", написаха обществениците ентусиасти, доволни от свършената работа по преобразяването на детската площадка. 

comment 0
visibility 809

Стефан Марков: Магазините по "Графа" може да фалират при нова обществена поръчка

Ремонтът трябва да се завърши. Това, което искат хората е, особено живеещите до трамвайната линия, да няма вибрации и да не им падат чашите и вазите от рафтовете. Това коментира общинският съветник от РБ Стефан Марков за скандала около подменената виброизолация на трамвайните релси по "Граф Игнатиев". Проверка трябва да има и виновните да си поемат отговорността, но когато всичко приключи хората ще се интересуват от това дали е по-хубаво, да не им шумно и да не усещат вибрациите на минаващите трамваи, каза Марков. "Ако се пусне нова обществена поръчка, тя може да продължи и две години, докато се избере изпълнител. През това време по-голямата част от търговските обекти по улицата ще фалират. А и за живеещите там няма да е комфортно още две години, например, да е разкопано и улицата да е строителна площадка", аргументира се общинският съветник пред Столица.bg. Тази сутрин в bTV той беше заедно със зам.-председателите на СОС - Николай Стойнев от ГЕРБ и Милка Христова от БСП. Двамата представители, на управляващи и опозиция в СОС, влязоха в дълъг и напоителен спор, в търсене на виновни и искане на оставки. В крайна сметка не се разбра каква ще е съдбата на ул. "Граф Игнатиев". Сигурно е само, че виновни има, проверка има, глоби и наказания също трябва да има, но протестите и оставките няма да довършат по-бързо ремонта.

comment 0
visibility 716

Малина Едрева пред Столица.bg: Оценка за нашата работа дават софиянци

Столичният общински съвет излезе на финалната права. Това ще е последният политически сезон до изтичането на мандата , през есента на 2019 г., когато са местните избори. Как ще се промени София и какво да очакват столичани в обновяването на града през следващата година, какви решения и нормативни документи ще приеме СОС? На тези въпроси Столица.bg потърси отговори от Малина Едрева, председател  на групата на ГЕРБ в СОС.  - Какво не успяхте да свършите през изминалия политически сезон? - Принципно не разглеждаме работата си през призмата на политическата сезонност. Във всеки град като София, който се развива толкова динамично и расте постоянно, работата никога не свършва.  Наред с усилията ни да направим града по- подреден и сериозната работа, която е неговото постоянно обновяване, ние имаме за цел да създадем подходящата среда, която дава повече възможности за развитие на софиянци.  Някои от темите, по които вече започнахме работа, но имаме още какво да направим са създаването на нови пространства за култура - продължаваме реализирането на проекта за създаване на нов културен център в бившата Топлоцентрала на НДК. Предстои и да превърнем изоставените пространства под бившия мавзолей във филиал на Софийска градска художествена галерия. Освен това предстои реализирането на нова програма, която да подкрепя поставянето на временни инсталации на съвременното изкуство на мястото на самия мавзолей след деекспонирането на Бронзовата къща. Друга тема, по която работим с водещи експерти е възможността на общината да подкрепя социалните иновации, защото това е от ключово значение за развитието на добрата бизнес среда в града, насочена към отговорно предприемачество, което намира иновативни решения на редица социални проблеми. Продължаващи са и усилията ни за използване на пълния потенциал, койтото развитието на новите технологии предлага за по-ефективното управление на града и намирането на иновативни решения на проблеми като развитие на транспорта, управление на отпадъците и качеството на въздуха, иновации в образованието. Работим системно по приоритетите и програмата, с която сме получили доверието на софиянци. - Какво трябва спешно да се приеме от СОС още през септември - октомври? - Столичният общински съвет работи по приетата в началото на годината Оперативна програма за своята дейност, в която са посочени нормативните актове и стратегически документи, които следва да бъдат приети в рамките на годината. Наш приоритет е подобряване на качеството на въздуха и мерките, свързани с това. - Приоритетите на ГЕРБ за новия политически сезон? - Вече споменах някои от темите, по които ще продължим работата си, но освен тях заедно с колегите ще вземем активно участие в оформянето на дългосрочната визия за града- Визия за София 2050. Както знаете това беше инициатива на кмета г-жа Фандъкова и на общинските съветници от ГЕРБ. За нас е изключително важно по един систематизиран начин, чрез участие на широк кръг експерти и граждани да се опитаме да зададем тази дългосрочна перспектива пред София. Вече приключиха първите етапи от изработването на визията, които бяха свързани със събирането на данните за града, които са налични. Защото основата на целия процес е формиране на цели на базата на данни и анализи, а не на политически тези. Ключов приоритет за нас остава реализацията на значимите инфраструктурни проекти и модернизацията на градския транспорт. Изграждането на третата линия на метрото е най-мащабният транспортен, в същото време екологичен проект, който се реализира през последните години. Предстои да бъдат доставени 142 нови автобуси на природен газ, които отговарят на най-висок екологичен стандарт, както и 20 електробуса. Така в резултат на изпълнение на програмата за модернизация на градския транспорт средната възраст на автопарка в София ще бъде 6-7 години. Като само за сравнение ще отбележа, че през 2012г., когато тя бе стартирана, средната възраст на автобусите в София беше над 20 години. Приоритетни за нас остават инвестициите в зелената система на града и подобряването на качеството на атмосферния въздух. Извършват се и предстоят ремонти в няколко от големите паркове на града: Борисова градина, Западен парк, Южен парк, парк Въртопо, парк Възраждане. Образованието остава наш ключов приоритет. Продължаваме с изграждането и реконструкцията на детски градини и училища, като само за тази година отделените средства са 48 млн.лв. Наскоро беше открита нова детска градина за 10 групи в Младост. До края на годината ще бъдат открити още две детски градини в Драгалевци и Красно село и ще започне изграждането на още 9 сгради, които ще са готови догодина. За сведение ще спомена, че в последните 10 години в резултата на целенасочената ни политика в тази сфера бяха построени 93 нови сгради на детски градини и разкрити над 16 хил. нови места за децата на София. - Ще успее ли СОС да реши натрупаните с години проблеми на Витоша? - Решението, което Столична община вижда за достъпа до планината са нови съоръжения, отговарящи на най-строгите изисквания за безопасност и с достатъчен капацитет, за да отговорят на нуждите на жителите и гостите на града, но в рамките на съществуващите трасета. За да се стигне до категорични решения е задължително да се приеме новия План за управление на Витоша. Не е признак на добри управленски практики да се прокарват частични мерки, докато такъв стратегически документ се разработва и обсъжда. Имаме уверението на министър Димов, че Планът с отразени корекции и забележки, които бяха поставени при предишното му обсъждане ще бъде готов до няколко месеца. Въпреки че Столична община не е страна и няма каквито и да било правомощия по отношение на Плана, ние ще проследим процеса и ще направим необходимото, за да бъде той максимално прозрачен и столичани да са наясно какво се допуска и какво не, какви зони и къде се предвиждат, за да не бъде планината заложник на нечии политически аспирации. Лифтовете като най-екологичния вариант се разглеждат и като основен начин за достъп до планината. Столична община следва принципа за интермодалност и осигурява автобусен транспорт от и до началните станции. Наред с това СО изследва потребностите от допълващ транспорт. Още през миналата година бяха направени промени в разписанията на линиите на градския транспорт, които обслужват маршрутите до планината. Както кметът на София вече обяви предстои да бъдат закупени 10 нови автобуса, които са високопроходими и отговарят на екологичен стандарт ЕВРО 5. Очакването е още тази зима те да бъдат пуснати в експлоатация по линиите, обслужващи планината. Пространството пред НИМ в Бояна ще бъде обособено като обществен паркинг, откъдето ще тръгва автобус до Златните мостове. Оттам вече бяха пуснати и първите 10 електрически велосипеди, с които може да се обикаля Витоша, без да се замърсява въздухът. - Обещаните промени в транспортната схема ще бъдат ли реализирани до края на мандата?За нас има няколко основни приоритетa в транспортаи като цяло мобилността в града. На първо място е строителството и развитието на метрото. Догодина, с пускането в експлоатация на третата линия на метрото, то ще превозва500хил.пътника дневно. И вече, ще може да кажем, че имаме изградена метромрежа в града. В перспективатрябва да полагаме усилия за доразвиване му с отделни разклонения и обхвaщането на още зони на града с този най-екологичен и предпочитан транспортв столицата. Предстои обявяването и на концесия за спирките в града, където в партньорство с бизнеса искаме дабъдат напълно обновени и да бъдат изградени повечеспирконавеси. Като цяло нашата цел е да имаме удобен, по-бърз, сигурен и екологичен обществен транспорт в града. За да може да е предпочитан от всички ни, когато сепредвижваме в града и да намалява ползването налични автомобили. - Мислите ли, че след години може да бъдете обвинени от столичани за решението за кредит на Топлофикация за изграждането на завод за изгаряне на RDF? - По-скоро би било престъпление и бихме били справедливо обвинени от столичани, ако бяхме пропуснали възможността градът ни да се възползва от този проект. Нека споменем няколко факта по този повод. Първо зад този проект заставаме не само ние, а Европейската комисия като обезпечава близо 60% от стойността му с безвъзмездно финансиране по Оперативна програма „Околна среда“. В Европейските градове са изградени и работят над 300 завода, които използват тази технология, като през последната година подобна инсталация беше изградена в датската столица Копенхаген. Реализацията на проекта се явява финален етап от цялостния процес на екологично оползотворяване на генерирания в града отпадък чрез изгаряне на RDF фракцията, която в момента се генерира от завода за МБТ. Анализите сочат, че подобна инвестиция носи категорични ползи и за самото дружество „Топлофикация-София“ ЕАД. Сред тях са диверсификацията на горивните източници, намаление в разходите за природен газ с приблизително 10%, както и самото технологично обновление. Категорично възразяваме и смятаме за недопустими внушенията и спекулации, които бяха направени по тази тема от страна на политически партии и други организации. Неприемливо е за политически цели да се заиграва със страховете на гражданите по подобен начин, да се цели провала на един безспорно екологичен проект, зад който застава Европейската комисия, от което загубата в крайна сметка ще бъде за софиянци. - Цената на парното на София отново се вдига, икономически обосновано ли е това, адекватно ли е повишението или просто това е спасителен механизъм за Топлофикация? - Определянето на цената на топлинната енергия по силата на действащото законодателство е от компетентността на енергийния регулатор, чието решение следва да бъде икономически обосновано и то не бива да е предмет на политически дебат. За нас е важна стабилността и доброто управление на Топлофикация – дружество, което осигурява отоплението над 400 хил. домакинства. Изискваме непрекъснато от Топлофикация да осигурява по-качествена услуга и по-добра политика за обслужване на своите клиенти. Смятаме, че в тази посока е необходимо да се положат допълнителни усилия. Но не трябва да забравяме, че 80 % от цената на топлинната енергия се формира от цената на природния газ и колкото и ефективно да се управлява дружеството, при драстично повишаване на цената на природния газ, неизбежно се повишава и цената на енергията. - Като председател на комисията по образование и култура как мислите, ще има ли отново напрежение около приема на деца в ясли, детски градини и първи клас или проблемът е решен окончателно? - Сформираната през 2008 г. работна група, в чиито състав са представени родителски и неправителствени оргазанизии очерта основните теми през които ще работим интензивно през следващите седмици и месеци и една от тях е подобряването на правилата за прием в детскте градини и яслени групи. Същевременно МОН обяви обществена поръчка за избор на изпълнител, който да надгради системата за прием в детските градини с тази в първи клас. Така че очакваме през учебната 2019-2020 г. приемът в първи клас да се осъществява през електронната система. -  Остава още един политически сезон до края на мандата, каква оценка бихте поставили на работата на СОС и на групата на ГЕРБ? - Оценка за нашата работа дават софиянци. В работата си се стремим да отговорим на техните очаквания. Изпълняваме програмата на Кмета на София, която получи подкрепата на над 60% от хората в града ни на предходните избори. - Кои са големите успехи на ГЕРБ в СОС? - В рамките на настоящия мандат на СОС групата на ГЕРБ постави няколко въпроса, свързани с перспективата пред града. Вносители бяхме на доклад, с който бе възложено на Главния архитект на Столична община да започне процедура за разработване на дългосрочна визия за развитие на София (2050 – та година). По примера на развити европейски градове, целта на този проект е да зададе основните цели и политики пред града, около които да има възможно най-широк обществен консенсус. Един публичен и максимално отворен процес, в който активно участие имат граждани, неправителствени организации, експерти, архитекти, представители на институции и бизнеса. Към момента работата по Визия за София навлиза в своя решителен етап, в който ще бъдат изготвени изследвания по тематични направления, на база на които ще се дефинират цели, задачи, действия, които впоследствие ще бъдат поставени допълнително на обществени обсъждания. С цел оптимизиране на процеса на обществени консултации и обезпечаването на максимално участие в него от групата на ГЕРБ беше внесена и приета единодушно от колегите в Съвета нова Наредба за обществени консултации. Наредбата дава възможност за ефективно участие на гражданите и заинтересованите лица в процеса на обсъждане на нормативни актове и стратегически документи на Столична община. Направихме и сериозни стъпки към „подреждането“ на града ни, като създадохме стриктен регламент за рекламните елементи и преместваемите обекти.  Предстои ни и да приемем промени в Наредбата за обществен ред и сигурност, защото спокойствието на гражданите е ключов фактор за повишаване на качеството на живот в града. - Как бихте определили работата на ГЕРБ с останалите политически групи в СОС, като конструктивна опозиция, политически противник или в интерес на столичани? - В работата си с колегите от останалите политически групи се водим от принципното положение за търсене на максимален консенсус по стратегическите теми и решения за града. Същевременно в политически орган като СОС, където са представени 5 групи и над 10 партии е нормално да има различия и дискусия по приоритети и политики. За съжаление в много ситуации виждаме политически позиции, продиктувани от партийни съображения, а не от принципни или експертни решения на проблемите.

comment 0
visibility 528

Опит за възстановяване на Отечествения фронт в София - според депутата от ГЕРБ Тома Биков

Ивелина Василева от ГЕРБ – „С манипулации по проекта за завод за отпадъци БСП се опитват да омаловажат постиженията на правителството”   Тома Биков - депутат от ГЕРБ, каза на брифинг в парламента, че в София се прави опит за възстановяване на Отечествения фронт. На еднакво мнение са БСП и десните, които са извън парламента - “Демократи за силна България”, “Зелените”, “Да, България”. Според нето действията им са много координирани и вероятно това е началото на предизборната им кампания. През журналисти Калоян Паргов, който е лидер на БСП-София, каза че общинските съветници от левицата ще искат мястото за изграждане на завода за преработка на отпадъци да бъде в с. Яна. Това ще доведе до по-малко замърсяване в столицата. Във връзка с това Ивелина Василева - депутат от ГЕРБ и председател на Комисията по околната среда и водите подчерта, че „с манипулации по проекта за завод за отпадъци БСП се опитват да омаловажат постиженията на правителството в деня, в който европейските лидери са в София”. Според нея, този проект е един от най-добрите, финансиран е от Европейската комисия и поради това „Европа не би подкрепила нещо, което би замърсило околната среда”, уточни тя. Когато проектът е започнал през 2010 г., той е бил подкрепен от представителите на БСП. Ивелина Василева добави още: “Бих казала, че това е рефлекс на колегите от БСП още от времето, когато Станишев береше макове по поляните на София”.