Тема: качество на въздух

comment 0
visibility 488
Сензорна станция за качеството на въздуха в Дружба 1

22 сензорни станции следят въздуха в София по 9 показателя `(СНИМКИ)

Монтирани са вече 22 сензорни станции, които ще следят качеството на въздуха по 9 показателя в различни райони на Столична община. Новата технология е разработена от "Телелинк", в момента се провеждат тестовете и се трупат данни. В края на декември, началото на 2020 година ще бъде пусната платформата. На нея в реално време могат да се следят данните за качеството на въздуха, както и къде има замърсяване и кои от нормите са превишени. Днес категорично нямаше замърсяване на въздуха в София показват 22-те станции в София. Както Столица.bg писа преди няколко месеца първата сензорна станция бе поставена през лятото в парк "Хиподрума". Днес пък беше показан въздуха в София и в "Дружба1", район Искър. Сензорите следят за ФПЧ 2,5 мгр на куб. м и 10 мгр. на куб. м, а също и на серед диоксид, язотен диоксид, озон, въглероден окис, температура, влажност и атмосферно налягане. Проектът  е партньорски проект и финансиран със евросредства. Бюджетът на програмата "Балкани - Средиземно море" е 1,417 млн. евро и участват 5 града - София, Солун, Никозия, Тирана и Скопие. За сензорните станции за въздуха в българската столица сумата е около 480 000 евро. Досега системите, които измерват качеството на въздуха в София са референтни, а тази е индикативна. Сайтът, в който ще се следят данните за въздуха в София ще бъде пуснат след 27 декември т. г. когато и приключва договорът. Започва и разработването на мобилно приложение от кипърските партньори, което ще известява по телефона за превишенията на нормите на въздуха.  Дероктърат на "Климат, енергия и въздух" на Столична община Теодора Полимерова обясни, че 16 станции са поставени в Никозия, Кипър и 16 в Охрид, Република Северна Македония. Всички сензорни станции в София имат соларно захранване, което издържа до 7 - 8 дни, но е договорено и да се захранват от уличното осветление. Данните за въздуха се предават от сензорите по мобилната мрежа на телекомите 22-те точки в софия, където са поставени станциите са определени през 2018 г. след създаден цифров модел на географското положение, застрояване, демография и градски транспорт, както и разнообразната инфраструктура.  С реализирането на проекта вече е разработен и индекс за качеството на въздуха, на базата на световния опит и изискванията на ЕК. Има и скала, по която ще се отчита замърсяването. "Ако на определено място има превишение на нормите не означава, че и замърсителят е там. Въздухът не е постоянна величина. В последните дни превишението се дължеше на горски пожари в съседни на България страни", обясни Теодора Полимерова. Тя бе категорична, че при прогнозно замърсяване веднага се предприемат мерки, като механично миене и метене, ако позволяват метеорологичните условия, както и проверки от Столичен инспекторат и РДНСК. "При над 200 мгр на куб. м. на две станции за един ден веднага ще се въвеждат безплатни буферни паркинги, обикновенно това са тези на метрото, затваряне на улици, зелен билет и др. мерки. "Технологията на отчитане на системите е различна. При поставените 22 станции датчиците отчитат фоново. Много е важно къде са поставени", коментира представител на "Телелинк".

comment 0
visibility 708

Подменят печки на дърва и въглища с европейски пари

Около 55 000 домакинства в София се отопляват с твърди горива. Отделят се фини прахови частици, които са основен причинел на замърсяването на въздуха в столицата. Това обяви кметът Йорданка Фандъкова на представянето на изготвения от Световната банка проект на Национална програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух. Вчера проектът бе обсъден публично, а до месец трябва да се приеме от Народното събрание. Какви мерки се предвиждат за подобряване на качеството на въздуха и какви ще са законодателните промени бяха дискутирани вчера. Една от мерките ще е забраняване на продажба и ползване на печки с твърдо гориво. Отопляващите се с твърдо гориво в столицата не са само в крайните квартали, а и в центъра и то домакинства с доходи над средните, посочи кметът Фандъкова. Тя обясни, че подмяната на печки с дърва и въглища ще бъдат подменени с европейски средства. Новите уреди за отопление ще бъдат с над 40% по-ефективни. Според експерти твърде бързо европейската директива да отоплителните уреди с мощност под 50 киловата да трябва да се транспонира в закон. Директивата е приета през 2009 г. и е задължителна за всички държави от 2022 г. Печките произведени по евростандарата също може да горят дърва и въглища, но с 40% по-ефективно, което ще понижи отделяните емисии и прахови частици. Йорданка Фандъкова каза, че с подарените на КАТ - София газанализатори от движение са спрени 36 автомобила в столицата от проверени 1850. Допълнителна мярка за София ще бъде спиране на автомобилите в центъра при завишени норми. Предвижда се и въвеждането на билет от левче за градския транспорт в дните на замърсен въздух. Столична община има приета Стратегия за подобряване на качеството на въздуха. По нея са предприети мерки за ограничаване на замърсяването на въздуха, но все още има доста мерки, които могат да бъдат приети от СОС. Както е известно ЕВропейската комисия наложи санкция на България за мръсен въздух.

comment 0
visibility 706

Следете качеството на въздуха в реално време и попълнете нашата АНКЕТА

След дните с превишени стойности днес в София качеството на въздуха е относително добро. За него можете да следите в реално време на гражданската платформа - AirSofia.info Също можете да следите прогнозни стойности и моментни стойности на сайта на Столична община Можете да се включите и в нашата анкета с избор или коментар за осовните замърсители на въздуха в София.

Реклама
comment 0
visibility 472

По-чист въздух в София на конференцията SOFAIR

Подобряване на атмосферния въздух през последните години е била основната задача и много от проектите реализирани от Столична община за допринасяли за подобряване на качеството му, беше съобщено от Йорданка Фандъкова на конференцията SOFAIR, която се проведе на 12 и 13 октомври в София. В конференцията участваха Джордж Кремлис от Европейската комисия, Нено Димов - министърът на околната среда и водите, както и много експерти от Виена, Париж, Наймейхен и София. Според Фандъкова, нивата на бензин, въглероден окис, олово и серен диоксид са сред основните показатели, пред които са изправени големите градове, а в София успешно се поддържат под определени нива. Основните мерки, които се използват за справяне с тези проблеми са: модернизация на транспорта, изграждане на метро, изграждане на завод за отпадъци, енергийна ефективност и саниране на сградите, и не на последно място възстановяване на парковете. Най-сериозният проблем обаче се оказва, че са фините прахови частици, а в тази посока са насочени усилията на Столична община. От началото на тази година до 2020 г. се работи в тази насока, като основните задачи ще бъдат закупуване на електроавтобуси и газови автобуси, подобряване на парковите площи и намаляване на емисиите от отопление в домовете. Предстои и работата по третата фаза на изграждането на завода за отпадъци. Също така полученото RDF гориво се осигури с топлинна енергия произведена от Топлофикация-София повече от 40 000 домакинства в София. Основната цел на конференцията е гражданите да са информирани и да станат съпричасни подчерта Джордж Кремлис.

comment 0
visibility 322

Сметната палата: Необходими са още мерки за по-чист въздух в София

Сметната палата извърши одит на изпълнението „Ефективност на общинските мерки за намаляване замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2,5 ) в град София” за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2015 г. Резултатите от него показват, че изпълнените мерки от Столична община водят до значително намаляване на средногодишните стойности на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици, но все още не е постигната във всички пунктове на измерване средногодишната норма за опазване на човешкото здраве. През последните 20 години Столична община е с най–бързо урбанистично развитие в страната, което води след себе си екологични проблеми. Те изискват активна и целенасочена политика за подобряване на здравословната среда както за природните екосистеми, така и за гражданите. От анализ на Столична община на територията на гр. София са установени стойности на фини прахови частици над допустимите норми – това са частици от земен прах, от прах от изгаряне на дърва и въглища за битово отопление, от дизелово гориво при МПС. Наблюдава се сезонност на измерените концентрации, което се дължи на битовото горене през зимния период – изхвърляните в атмосферата вредни емисии са получени от изгаряне на твърди горива за отопление, характерни за крайградските, промишлените зони (към 2011 г.) и ромските квартали в София. Целогодишен замърсител е транспортът и по-точно лошото състояние на пътната инфраструктура или пътната настилка. Източник на прах са и строителството, непочистените строителни площадки, нередовното почистване на улиците. Друг замърсител са изхвърляните сажди от изгарянето на дизелово гориво от автомобили. Немаловажен е фактът, че област София е най-малка по територия и най-голяма по население сред всички други области. Според експертите в МОСВ през 2015 г. фините прахови частици са единственият замърсител, за който страната има проблем на национално ниво с постигането и поддържането на нормативно определените пределно допустими норми. Основна причина за това от една страна е широката употреба в бита на твърди горива и остарели в техническо отношение горивни устройства, а от друга – метеорологични и географски особености. Сред констатациите за изпълнение на мерките за намаляване на замърсяването са: Програмата за намаляване на нивата на замърсителите на атмосферния въздух на територията на общината от 2005 г. е актуализирана с „Програма за намаляване нивата на емисиите и за достигане на установените норми за ФПЧ10 и NO2 и управление на КАВ за периода 2011 – 2014 г.“, за да бъдат изпълнени нормативните изисквания на Закона за чистотата на атмосферния въздух. Мерките в програмата са насочени и към постигане на общоевропейските норми за качество на атмосферния въздух. Осигурен е финансов ресурс за тяхното финансиране. Изпълнени са дейности по 38 мерки, което представлява 73 на сто от всичките 52 заложени мерки за фини прахови частици (ФПЧ10). Отчетено е значително намаляване на средногодишните стойности на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици (ФПЧ10), но все още не е постигната във всички пунктове на измерване максимално допустимата средногодишна норма за опазване на човешкото здраве. В същото време е идентифициран риск за ефективното и своевременно реализиране на политиката по отношение на околната среда, в това число и за намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици. През 2015 г. е постигната средногодишната норма за концентрация на ФПЧ10 само в два от пунктовете за мониторинг на качеството на атмосферния въздух. В останалите пунктове на територията на Столична община се отчита намаление, което не е достатъчно за постигане на средногодишната норма. Основен принос към по-високите концентрации имат автомобилният транспорт и изгарянето на твърди горива за отопление. Ограничаването на тези източници на замърсяване не може да се реши самостоятелно от Столична община. Необходимо е да се предприемат действия на национално ниво чрез иницииране на промени в нормативната уредба за ограничаване на емисиите от тези замърсители. Според данни на Столичната регионална здравна инспекция за заболеваемостта на населението на гр. София заболеваемостта от остри респираторни заболявания на горните дихателни пътища, хроничен бронхит, пневмония и алергичен ринит при възрастните се увеличава. Това означава, че все още не е постигнат дългосрочния ефект от изпълнението на общинските мерки за намаляване на нивата на замърсителите на атмосферата с фини прахови частици. Изготвена е програма за управление качеството на атмосферния въздух за периода 2015 – 2020 г. през декември 2016 г., но тя все още е в процес на одобрение от Столичния общински съвет. Сметната палата е дала 2 препоръки на Столичния общински съвет. Едната е да се приеме програмата за управление на КАВ 2015 – 2020 г. с дефинирани мерки за ФПЧ2,5, а другата - да се предприемат действия за приемането на програма за опазване на околната среда на Столична община. Към кмета на София са отправени 5 препоръки, сред които подобряването на контрола и определянето на персонални отговорности за изпълнението на мерките. Сметната палата започна нов одит „Ефективност и ефикасност на мерките, предприети от националните и местните власти за борба срещу основните източници на замърсяване на атмосферния въздух в големите градове“. Одитът на българската Сметна палата е част от кооперативен одит за качеството на въздуха в Европа, който извършат Върховните одитни институции на още 17 европейски страни, сред които Холандия, Полша, Испания, Швейцария, Унгария, Словакия и Европейската сметна палата.