Тема: концепция

comment 0
visibility 705
Стартира конкурсът за концепция за ремонт на Централна баня в столицата

Стартира конкурсът за концепция за ремонт на Централна баня в столицата

Общинското предприятие "Софпроект" стартира от днес конкурса - oтворена покана, за концепция за развитие на северното и източно крило на Централната минерална баня в столицата, съобщиха от дружеството. Право да участват имат всички български и чуждестранни физически или юридически лица, както и обединения, които искат да разработят и представят убедителна и аргументирана концепция за правилното и оптимално използване на двете крила на Банята. Около 200 предложения за съдбата на Централна баня (СНИМКИ)Заданието за конкурса беше представено за първи път през март и финализирано след получаването на обратна връзка от над 200 граждани и експерти. Финалните правила на конкурса вече са публикувани на сайта - sofproect.com. Подборът на концепция за развитие на Банята ще се проведе в два етапа. В първия етап, който продължава до 26 юни, кандидатите трябва да подадат документи, включващи представяне на екипа, предложение за метод на работа и резюмета на концепция, бизнес план и бизнес модел. Кандидатурите се разглеждат от експертна комисия в 15-членен състав, която ще избeрe три екипа за участие във втората фаза на конкурса.   Решават съдбата на Централна баня в София с онлайн обсъждане (СНИМКИ)Във втория етап трите избрани екипa ще бъдат поканени да разработят задълбочено и в детайл своите концепции, бизнес план и модел и да представят предложенията си  публично. Всеки от тези екипи ще получи възнаграждение в размер на 10 000 лева.  На финала Столична община ще придобие разработените концепции и ще има право да избере една от тях за реализация, да комбинира елементи от отделните разработки, да покани един или няколко експерта от екипите за последващи действия по реализацията или да се договори с авторите за друго.  10 000 лв. е наградата за концепция за развитието на Централна баня в София „Бъдещето на неизползваната част от Централната минерална баня в София се дискутира от десетилетия. Надявам се с тази отворена покана да намерим добре аргументирано решение, което да е в интерес на гражданите на Столична община. Затова ще работим за максимална публичност и прозрачност при подбора на участниците, разработването на концепциите, оценките и аргументацията на журито. Резултатите от работата на екипите във втората фаза ще бъдат представени публично, за да съберем и колкото може повече обратна връзка за тях”, обясни Любо Георгиев, директор на “Софпроект” и ръководител на екипа на „Визия за София“.   Можете да следите и участвате в процеса на сайта на “Софпроект”  - sofproect.com. 

comment 0
visibility 1030
10 000 лв. е наградата за концепция за развитието на Централна баня в София

10 000 лв. е наградата за концепция за развитието на Централна баня в София

До два дни екипът на "Софпроект" ще финализира заданието за конкурса за избор на концепция за ремонт на Централна баня в София. Всички предложения, около 200, направени по време на онлайн обсъждането и след това, вече  са обработени и  обобщени. въпроси, мнения, становища и коментари се отнасят за заданието, което подготвя "Софпроект" за конкурс чрез отворена покана за развитието и ремонта на  северното и източно крило на емблематичната за София Централната минерална баня. След окончателното изготвяне на заданието и публикуването кандидатите могат да подадт документи за участие. В рамките на две седмици бяха получени близо 200 препоръки по проекто-документа, които са публикувани на интернет страницата на "Софпроект". Те засягат основно темите за публичността на процеса, провеждането на процедурата, сроковете, изискванията към концепциите и екипите, състава на комисията и критериите за оценка. "Необходимите корекции и допълнения ще бъдат отразени в документа до края на април, след което се планира да бъде обявена и самата отворена покана" обещава Любо Георгиев, директор на общинското дружество и ръководител на общинската инициатива "Визия за София". В класирането на концепциите има и финансова награда за победителите. Първите три проекта ще станат собственост на Столична община и едва след това ще се реализира проекта. Както е известно Централна баня има намален дебит на минерлна вода след земетресението в Перник. Преди година имаше предложение от зам.-кмета по култура на Столична община доц. Тодор Чобанов сградата да прибере Регионалният исторически музей-София. За разлика от минералната баня в Банкя, където обекта бе спасен с публично-частно партньорство, запазена и възстановено, за Централна баня вече няколко инвеститора се отказаха. ПроцедуратаПроцедурата остава отворена покана, за да осигури максимално включване при възможно най-улеснени условия за кандидатите. Получени са коментари, че стойността на възнаграждението в Етап II е ниска, така и за това, че трябва да бъдат занижени изискванията за опит на кандидатстващите експерти. Екипът на "Софпроект" не смята, че изискванията трябва да бъдат занижени, тъй като те в момента са минимални. Предвидената сума на възнаграждението ще остане 10 000 лв., тъй като увеличаването й би променило характера на процеса и би наложило преминаването към провеждане на процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП), която е по-усложнена. Срокът за кандидатстване ще запази продължителността си от 6 седмици и ще започне да тече от обявяването на отворената покана. Причината е, че първият вариант на заданието бе публикуван и представен на 26 март и тъй като в по-голямата си част документът остава непроменен, на практика общото време за запознаване, осмисляне и подготовка на екипите е над 12 седмици. В първата седмица, след официалното обявяване на отворената покана екипите ще могат да отправят допълнителни въпроси по процедурата. На интернет страницата на „Софпроект“ ще бъде публикуван списък с получените въпроси и отговорите към тях. Срокът за работа от 3 месеца за екипите, преминали в Етап II също се запазва. По време на работата си всеки от трите екипа ще може да отправя своите въпроси, включително за допълнителна информация. Изисквания към концепциитеКонцепциите и всичките им приложими части отговарят на идентични условия в Етап 1 и Етап 2. Разликата е във формата и степента на подробност, не в принципите, на които следва да отговарят. Формата и степента на подробност на всеки от етапите ще бъдат допълнително разяснени в заданието. Изисквания към екипаНа база получените коментари са облекчени изискванията за архитекта в екипа. Също така е намален броят на задължителните експерти от 5 на 4, като са обединени позицията за инженер хидрогеолог и инженер водоснабдяване и канализация. По този начин изборът на подходящ експерт е предоставен на кандидатстващите. Запазват се изискванията за опит, както и за доказване на специфичен такъв със списък от дейности/проекти към автобиографията на всеки експерт в екипа. Това изискване дава представа за професионалните компетенции и специализация на експертите, а не цели да се затрудни намирането на подходящите кандидати. Комисия и конфликт на интересиЕкипът на "Софпроект" реши да замени думата “жури” с “комисия”, тъй като отразява по-точно състава и дейността по обстоен прочит и оценяване на получените предложения. Обмисля се промяна в състава на комисията така, че в нея да доминират експертите, но да има и представители на Столичния общински съвет. Имената на членовете на комисията ще бъдат публикувани с обявяването на отворената покана. Участниците в процеса ще могат да подадат своите кандидатури след като представят декларация за липса на свързаност с членовете на комисията. Оценяване Разпределението на тежестта за различните компоненти е с превес за концепцията и бизнес плана и модела, обезпечаващи идеята. Точките за екип и метод на работа са тези, които следва да оценят експертизата, подготовката и капацитета на екипите да разработят заявената идея. Това разпределение дава предимство на идеите спрямо изискванията към екипите. Целта е да се постигне добър баланс между идея и капацитет. Публичност на процесаПредвижда се да бъдат публикувани всички кандидатури на Етап I, както и оценките и аргументите за оценка от комисията за същия етап. Разработените в Етап II концепции ще бъдат представени публично, като в този етап ще се предостави възможност гражданите и заинтересованите страни да дискутират и изразят своето мнение по развитите концепции. Посещение на сградата Получен е въпрос за потенциално посещение на сградата на Централна минерална баня. Групови посещения в сградата на този етап не биха били възможни, но екипът на „Софпроект“ ще допълни изходните материали с допълнително фото/видео заснемане на обекта. Подробностите за предстоящия процес са публикувани на интернет страницата на "Софпроект". Обновеният текст на заданието ще бъде публикуван на същото място възможно най-скоро, след завършване на процеса по съгласуването му. При обявяването на отворената покана ще бъдат уведомени всички, които изпратиха коментари, ще бъде публикувано съобщение на сайта на общинското дружество, както и ще бъде разпространено прессъобщение до медиите. 

comment 0
visibility 819
Около 200 предложения за съдбата на Централна баня

Около 200 предложения за съдбата на Централна баня (СНИМКИ)

Около 200 предложения за съдбата на Централна баня в софия са получени от екипа на "Софпроект", който обяви конкурс за концепция на емблематичната сграда. Въпросите, коментарите и предложенията са по заданието за конкурса - отворена покана за концепция, за развитието на северното и източно крило на Централната минерална баня в София. Събирането на препоръките започна на 26 март, когато се проведе онлайн представяне на документа, а аудиторията от над 80 човека имаше възможност да задава въпроси и да отправя предложенията си на живо. Двете крила на Централна баня са в окаяно състояние и ремонтът е наложителен. Големият въпрос обаче остава какво да е предназначението на сградата. Дали да запази функциите си на баня - СПА център или да се превърне в музей. Преди година бе представена идеята в сградата да се настани Регионалният исторически музей-София. И в момента двата басейна на Централна баня са превърнати в хранилище на музейни експонати. Срокът за предложения и становище по отворената покана за концепция бе удължен до 12 април. На интернет страницата на "Софпроект" е качен пълният списък с получените въпроси и мнения по заданието, придружени с отговори и коментари от екипа, подготвил конкурса. "В най-скоро време ще публикуваме обобщаващ коментар за получените становища и ще обявим кои от тях смятаме, че трябва да намерят място във финалния документ. Ще се постараем да отразим необходимите корекции и допълнения в заданието до края на април, когато планираме да бъде обявена и самата отворена покана. При всички положения ще информираме предварително за конкретния старт", съобщи директорът на "Софпроект"  Любо Георгиев, който е и ръководител на общинската инициатива „Визия за София“. „Планираме процесът да се проведе при максимална публичност и прозрачност на участниците, концепциите, оценките и аргументацията на журито. Резултатите от работата на екипите, избрани да продължат във втората фаза ще бъдат представени на обществено обсъждане. Обмисляме промяна в състава на журито, така че да отговорим в максимална степен на получените становища при обсъждането на заданието, както и за да запазим експертното мнозинството в него“, обясни Даяна Николова, архитект - културно наследство от екипа на ОП „Софпроект“. Процедурата остава отворена покана, а не обществена поръчка, за да се осигури възможност за максимално включване при минимално административно усилие и бюрокрация за участниците, обясниха от "Софпроект".

Реклама
comment 0
visibility 1374
Над 60 предложения за ремонта на Централна баня

В "Софпроект" получиха над 60 предложения за ремонта на Централна баня

Над 60 предложения са изпратени към екипа на "Софпроект". Те се отансят за заданието, което подготви общинското дружество за конкурса за концепция на емблематичната Централна баня в София. На 26 март т. г. заданието бе обсъдено онлайн. Списъкът с предложения, въпроси и коментари са публикувани на сайта на "Софпроект". Заданието за концепция е за процедура за отворена покана за развитието на северното и източно крило на Централната минерална баня в София.  Северното крило е в окаяно състояние, както и източното с двата басейна, се нуждаят от ремонт. Преди обновяването, обаче, трябва да има яснота, какво ще бъде предназначението на минералната баня и дали ще запази досегашната си функция. Поради намаляване на дебита на минерланата вода зам.-кметът по култура на София доц. Тодор Чобанов предложи в сградата да се нанесе РИМ-София. Срокът за предложения, становища, мнения и коментари е до 9 април т. г. на open-call@sofproect.com. Всички ще бъдат обсъдени и някои от тях включени в заданието. Списъкът се актуализира постоянно, като в него ежедневно се допълват новите въпроси и мнения по документа, придружени с отговори и коментари от екипа на "Софпроект", съобщиха от общинското дружествоу изготвило заданието. Получените препоръки ще послужат за финализиране на документа и в края на април се предвижда да бъде обявена и самата отворена покана. Екипът на „Софпроект“ кани всички да се запознаят с предложението за задание на интернет страницата на дружеството. Там е качено и видео и аудио запис от онлайн представянето на документа. На 26 март т. г. над 80 души се включиха в онлайн обсъждането. Представянето на заданието предизвика оживена дискусия, в която бяха обсъдени редица въпроси, свързани с провеждането на процеса, изискванията към участниците, критериите за оценка, изборът на жури и очакваните резултати.

comment 0
visibility 1046
Софпроект представят онлайн заданието за концепция за възстановяването на Ц

Софпроект представят онлайн заданието за концепция за възстановяването на Централна баня

Столична община ще обяви конкурс за концепция за бъдещото развитие на северното и източно крило на Централната минерална баня в София. Целта е да се съберат идеи, които предлагат оптимални решения за функциите, управлението и ефекта от усвояването на тази част от сградата, съобщиха от "Софпроект". Първата стъпка е подготовката на задание, което се изработва от екипа на общинското предприятие „Софпроект-ОГП“. Предвид извънредните обстоятелства, представянето на заданието ще се проведе онлайн на 26 март, когато екипът ще отговаря на въпроси на живо, съобщиха от дружеството.  Както е известно до момента има предложение в емблематичната Централна баня да се настани Регионалният исторически музей на София. И в момента в залата с големия басейн се е превърнала в хранилище за музейни експонати. Причината е, че бил намалял дебитът на минерланата вода. До момента на няколко пъти от Столична община търсиха и разговаряха с инвеститори за запазването на предназначението на Централна баня, но всички кандидати се отказаха. „Софпроект“ ще представи заданието за концепция за северното и източно крило на Централната минерална баня в София на 26 март (четвъртък) от 17 часа през онлайн платформата Zoom (на адрес: zoom.us. Заданието е  изготвено от общинското предприятие отворената покана. Подготовката на заданието ена Столична община и цели да събере концепции, възложена на екипа на общинското предприятие от Направление „Архитектура и градоустройство“ които предлагат оптимални решения за функциите, управлението и ефекта от усвояването на северното и източното крило на сградата на Централната минерална баня. “Работата по заданието е във финалната си фаза и ще представим първоначалния вариант на документа на 26 март“, казва Любо Георгиев, директор на “Софпроект” и ръководител на общинската инициатива „Визия за София“. “Предвид извънредните обстоятелства, няма да е възможно да проведем събитие за обсъждането му, но ще публикуваме проекто-заданието на интернет страницата на Софпроект. По време на представянето ще отговаряме и на въпроси на живо, а след това ще събираме предложения, коментари и препоръки на имейл open-call@sofproect.com до 9 април т. г. Получените предложения ще послужат за финализиране на заданието, след което в края на април се предвижда да бъде обявена и самата отворена покана”, добавя още той. Подборът на идеи ще се проведе в два етапа. В първия кандидатите трябва да подадат документи, включващи резюме на концепцията, техническо и методологично предложение за начина на работа на колектива. Материалите ще бъдат разгледани от жури, което ще избере три екипа за участие в следващата фаза на процеса. Във втория етап всеки от трите екипа ще разработи детайлно концепцията си и ще я представи публично. И трите екипа ще получат възнаграждение за своята работа. Задължително условие ще бъде идеите за развитието на тази част от сградата да бъдат съобразени със статута ѝ на недвижима културна ценност от национално значение. Предложенията ще трябва да включват оценка на възможностите за оползотворяване на водата от минералния извор до банята като ценен ресурс за града и неговите обитатели. Очаква се участниците да представят също така икономическа обосновка и финансов модел на концепциите си. Сградата на Централната минерална баня е построена в началото на XX век по проект на арх. Петко Момчилов. Тя е издигната на място, което през столетията винаги се е свързвало с минералната вода. Тук се намира каптажът на минералния извор, който е важен градообразуващ фактор в историята на София. Между днешната баня и джамията Баня Баши някога е бил разположен термалния комплекс на Сердика. През османския период на това място се е намирал градския хамам. Строителството на Централната баня е замислено като комплекс от две постройки – малка баня (на мястото на днешните чешми) и голяма – съществуващата сграда. Малката бива разрушена по време на бомбардировките през Втората световна война, а голямата продължава да функционира до 1988 г., когато е спряна от експлоатация. Възстановяването ѝ започва през 1996 г. и с различни източници на финансиране продължава близо 20 години. През 2015 г. част от сградата отново е отворена за посетители като Музей за историята на София.

comment 0
visibility 599

На 20 април в столицата ще представят концепция за регистровата реформа в България

На 20 април в 9.00 ч. в Гранд хотел София е планирана конференция, на която ще бъдат презентирани Концепция и Пътна карта за регистровата реформа в България.   Конференцията се организира от Администрацията на МС и Държавна агенция „Електронно управление“.   Темите, които ще бъдат дискутирани на конференцията, са цифровизирането и централизирането на регистрите, стандартизация на данните, ползите и етапите на реформата.   Във връзка с тази реформа са осъществени инвентаризации на повече от 3700 офиса, извършващи административни и обществени услуги.   Регистровата реформа е важна за по-нанатъшните етапи от модернизирането на администрацията за целите на бъдещото електронно управление.