menu close
17° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

0012 140-ТО СОУ

6 Ж.К. ОБЕЛЯ-2
47
04
21
40
50
59
07
24
40
49
57
06
14
23
31
46
00
14
25
36
48
58
09
19
29
40
51
02
15
28
41
54
07
20
33
46
57
08
19
29
40
51
02
12
23
34
51
08
25
42
59
16
33
50
59
07
24
34
42
00
10
18
28
36
54
08
22
36
47
57
08
19
30
40
50
01
10
21
32
44
03
28
56
24
52
21
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София