menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

0040 60-ТО ОУ

23 АВТОСТАНЦИЯ ОРЛАНДОВЦИ
43
13
43
13
37
00
24
47
10
33
57
22
57
37
27
17
04
50
36
22
57
29
00
31
02
33
04
34
04
44
30
16
02
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02
24 АВТОСТАНЦИЯ ОРЛАНДОВЦИ
46
26
41
56
11
26
41
56
11
27
42
57
12
37
13
31
01
31
01
41
01
13
28
43
58
13
28
43
58
13
28
43
58
14
32
51
06 07 08 09 10 12 13 14 15 17 18 19 20 21
24 АВТОСТАНЦИЯ ОРЛАНДОВЦИ
01
31
46
13 16 17
24 АВТОСТАНЦИЯ ОРЛАНДОВЦИ
39
11
100 ПЪТНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА
01
31
56
16
31
46
01
16
31
46
02
19
37
57
17
37
42
07
33
38
59
24
50
16
41
07
33
58
24
50
15
40
00
18
34
49
05
20
35
51
06
22
37
52
08
26
46
11
16
41
48
06
25
02
39
16
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София