menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

0049 АВТОРЕМОНТНА БАЗА

5 ШКОЛА БЧК
38
08
47
09 14 18
5 СЕЛО ДОЛНИ ЛОЗЕН
46
13
43
58
13
28
42
56
10
24
53
08
27
47
12
36
59
21
42
04
25
47
30
51
13
34
56
17
39
00
22
43
05
26
08
23
38
53
08
23
38
53
08
28
53
26
06
51
36
16
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01
7 ЖП ГАРА ВЕРИЛА
00
35
00
47
36
37
15
41
28
56
07 08 10 11 13 18 20 21 23 00

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София