menu close
16° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

0071 АЛБЕНА

69 НСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ
44
09
33
53
13
33
53
12
31
01
16
31
01
30
59
28
57
26
55
24
53
22
51
20
49
17
44
18
41
18
43
08
31
47
05
22
39
56
16
51
41
36
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01
70 НСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ
35
15
35
23
05
08 11 15 19 22
98 ЗООПАРКА
28
48
08
28
48
08
25
42
00
09
18
37
57
17
38
59
20
30
41
02
23
44
05
26
48
10
32
54
16
38
00
22
44
06
27
48
08
27
45
03
22
42
07
22
42
55
19
34
56
33
10
48
26
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София