menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

0099 БАНЯТА КВ. ГНИЛЯНЕ

23 ГАРА КУРИЛО
01
31
01
30
53
15
39
02
25
48
12
37
12
52
42
32
19
05
51
37
12
44
15
46
17
48
19
50
21
02
46
31
16
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01
28 ЦЕНТЪР С. МРАМОР
27
04
10
25
20
15
05
05
07 09 10 12 14 16 18 20

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София