menu close
close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

0146 БЛ. 170 Ж.К. ДРУЖБА-1

11 Ж.К. ДРУЖБА -1
39
04
24
44
00
15
31
48
04
21
36
49
02
15
28
42
59
16
33
49
04
19
34
48
01
15
30
45
00
20
40
00
21
41
02
23
44
05
25
45
01
15
28
41
54
08
22
36
50
04
18
31
44
57
11
24
38
54
14
39
05
31
57
23
49
15
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София