menu close
close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

0256 БЛ. 98 Ж.К. ДРУЖБА-1

11 Ж.К. ДРУЖБА -1
32
57
17
37
53
08
24
41
57
14
29
42
55
08
21
35
52
09
26
42
57
12
27
41
54
08
23
38
53
13
33
53
14
34
55
16
37
58
18
38
54
08
21
34
47
01
15
29
43
57
11
24
37
50
04
17
31
47
07
32
58
24
50
16
42
08
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София