menu close
close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

0308 БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

304 НИМ
23
53
12
43
05
33
58
18
40
00
21
48
20
43
07
31
00
29
56
23
50
20
50
20
40
00
20
40
00
20
43
03
23
43
03
24
48
11
27
57
39
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
64 ЗООПАРКА
04
29
51
02
13
33
43
53
11
28
46
02
18
32
46
00
14
30
48
06
24
42
59
17
37
59
19
37
55
14
33
52
11
29
47
06
26
48
08
27
46
04
20
34
48
02
16
30
44
58
12
26
39
54
10
28
46
11
36
01
26
49
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София