menu close
24° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

0331 УЛ. ХРИСТО СИЛЯНОВ

N2 КВ. ОБЕЛЯ
11
51
31
11
51
31
11
02 03 04 05 06
285 Ж.К. ВРЪБНИЦА-2
55
07
26
44
02
20
38
55
11
27
44
01
16
32
48
04
22
41
01
21
41
01
21
41
01
21
41
01
21
41
01
21
41
01
21
41
01
21
39
57
13
29
45
01
17
33
49
05
21
36
50
06
24
42
02
32
12
52
32
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София