menu close
22° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

0407 МАНАСТИР СВ. ЙОАКИМ И АНА

69 ЦАРЕВА МАХАЛА
13
35
57
15
32
48
58
23
47
08
30
50
10
48
18
48
18
47
16
45
14
43
12
41
10
39
08
37
06
34
01
19
35
58
18
35
57
19
41
15
06
01
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01
70 СЕЛО ПЛАНА
19
49
32
52
40
07 09 12 16 20
98 КМЕТСТВО ЖЕЛЕЗНИЦА
11
29
47
05
23
46
56
06
27
37
47
07
27
45
03
21
39
58
18
38
59
20
41
02
23
44
05
26
47
09
31
53
15
37
59
21
43
06
23
40
57
14
31
48
06
25
45
04
27
07
47
27
07
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София