menu close
close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

0409 В.З. БУНКЕРА

314 СЕЛО БИСТРИЦА
02
22
42
02
15
28
41
54
08
22
35
48
01
15
29
44
00
17
35
53
13
34
56
19
42
05
29
55
22
50
18
46
13
39
04
26
46
04
21
37
53
09
25
41
57
14
32
50
11
33
57
22
47
12
37
02
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01
69 ЦАРЕВА МАХАЛА
58
00
22
28
44
00
17
33
43
08
32
53
15
35
55
33
03
33
03
32
01
30
59
28
57
26
55
24
53
22
51
19
46
04
20
43
03
20
44
06
28
02
53
48
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00
70 СЕЛО ПЛАНА
04
34
17
37
25
07 09 12 16 20

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София