menu close
16° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

0414 ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ

69 НСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ
21
53
03
28
52
12
32
52
12
31
50
20
35
50
20
49
18
47
16
45
14
43
12
41
10
39
08
36
03
37
00
37
02
27
49
05
23
40
57
14
34
09
59
54
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01
70 НСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ
54
34
54
42
23
08 11 15 19 22

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София