menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

0478 ГАРА ЯНА

90 ГРАД БУХОВО
15
40
02
24
46
09
32
57
22
47
12
37
02
28
58
33
08
43
23
03
43
28
13
53
23
53
23
53
23
53
22
52
32
27
22
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01
118 СЕЛО ЖЕЛЯВА
35
30
25
20
20
20
20
16
12
08
05
03
01
00
00
05
10
15
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София