menu close
20° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

0494 РЕПУБЛИКАНСКИ НЕВРОДИСПАНСЕР

280 СТУДЕНТСКИ ГРАД
44
56
08
20
32
43
50
57
05
12
19
26
33
40
47
53
59
04
09
14
19
25
32
39
46
53
59
05
11
17
23
29
35
41
47
53
59
05
11
17
23
30
38
45
53
00
08
15
23
30
38
45
53
01
09
16
24
32
40
48
56
03
11
18
26
33
40
48
56
04
12
19
27
35
42
50
57
04
12
20
28
36
43
51
59
06
14
21
28
36
44
52
56
00
07
15
23
26
30
34
38
45
52
59
06
13
20
28
34
40
46
52
58
04
10
16
22
28
34
41
48
54
00
07
13
20
26
33
40
48
56
06
16
27
41
56
10
25
39
54
08
23
37
52
06
21
35
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София