menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

0514 АВТОСЕРВИЗ

86 АП МАЛАШЕВЦИ
40
56
12
28
43
56
08
21
33
44
55
06
17
28
39
50
02
14
27
40
53
07
21
36
51
06
20
35
50
04
19
34
48
03
18
32
47
02
16
31
46
00
15
29
43
56
09
22
35
48
01
13
24
35
46
57
08
19
30
41
52
03
14
25
36
47
58
08
19
29
41
53
05
18
31
45
05
25
45
05
25
45
05
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02
90 АП МАЛАШЕВЦИ
16
44
08
30
54
17
41
06
31
57
24
54
24
54
24
54
24
54
34
14
54
39
24
04
34
04
33
01
28
57
26
56
36
31
26
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София