menu close
close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

0516 ДЕПО ИСКЪР

11 Ж.К. ДРУЖБА -1
41
06
26
46
02
17
33
50
06
23
38
51
04
17
30
44
01
18
35
51
06
21
36
50
03
17
32
47
02
22
42
02
23
43
04
25
46
07
27
47
03
17
30
43
56
10
24
38
52
06
20
33
46
59
13
26
40
56
16
41
07
33
59
25
51
17
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София