menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

0605 Ж.К. ДРУЖБА-1

11 Ж.К. ДРУЖБА -1
42
07
27
47
03
18
34
51
07
24
39
52
05
18
31
45
02
19
36
52
07
22
37
51
04
18
33
48
03
23
43
03
24
44
05
26
47
08
28
48
04
18
31
44
57
11
25
39
53
07
21
34
47
00
14
27
41
57
17
42
08
34
00
26
52
18
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София