menu close
14° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

0691 Ж.К. ХАДЖИ ДИМИТЪР

85 Ж.К. ВРЪБНИЦА-2
45
03
21
39
57
14
31
47
02
17
32
48
04
20
37
55
15
35
55
15
35
55
15
35
55
15
35
55
15
35
55
15
35
55
15
35
54
12
29
45
01
17
33
49
05
21
37
53
09
25
43
01
20
45
20
00
40
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00
285 Ж.К. ВРЪБНИЦА-2
35
54
12
30
48
06
23
39
55
10
25
40
56
12
28
46
05
25
45
05
25
45
05
25
45
05
25
45
05
25
45
05
25
45
05
25
45
03
21
37
53
09
25
41
57
13
29
45
01
17
34
52
10
30
00
40
20
00
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София