menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

0695 ГАРА ЧЕПИНЦИ

20 СЕЛО ЛОКОРСКО
38
33
23 00
20 СЕЛО ЛОКОРСКО
06
24
42
00
19
39
04
26
47
10
31
51
16
41
11
46
21
56
36
16
56
36
16
56
36
56
16
36
56
21
41
01
21
46
15
46
28
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 01
24 СЕЛО ЛОКОРСКО
54
10
28 СЕЛО ЛОКОРСКО
02
07
20
09
54
44
39
14
19
08 09 11 13 14 16 18 20 22

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София