menu close
12° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

0697 Ж.П. ПРЕЛЕЗ

23 ГАРА КУРИЛО
37
07
37
06
29
51
15
38
01
24
48
13
48
28
18
08
55
41
27
13
48
20
51
22
53
24
55
26
57
38
22
07
52
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00
24 КВ. БЕНКОВСКИ
41
21
36
51
06
21
36
51
06
22
37
51
05
32
08
23
53
23
53
28
53
08
23
38
53
08
23
38
53
08
23
38
53
09
27
43
06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 18 19 20 21
24 МАНАСТИР СВ. МИНА
38
08
23
12 16 17
24 СЕЛО ЛОКОРСКО
18
10

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София