menu close
31° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

0729 ЗАЛА ФЕСТИВАЛНА

N4 Ж.К. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
04
44
24
04
44
24
03 04 05 06
72 Ж.К. ЗАПАДЕН ПАРК
04
19
34
49
59
08
16
23
30
37
45
52
00
07
14
21
28
35
41
48
54
01
09
17
25
34
43
53
03
13
23
32
41
50
59
08
17
26
35
44
53
02
11
20
30
39
49
59
08
18
27
37
47
56
06
16
25
35
44
54
04
14
24
34
44
54
04
14
24
35
46
57
07
17
26
35
43
51
59
07
15
23
31
39
47
55
03
11
19
27
35
43
51
00
09
18
27
36
45
55
10
31
52
13
34
55
16
37
59
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София