menu close
close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

0733 УЛ. 44

314 СЕЛО БИСТРИЦА
04
24
44
04
17
30
43
56
10
24
37
50
03
17
31
46
02
19
37
55
15
36
58
21
44
07
31
57
24
52
20
48
15
41
06
28
48
06
23
39
55
11
27
43
59
16
34
52
13
35
59
24
49
14
39
04
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01
69 ЦАРЕВА МАХАЛА
00
02
24
30
46
02
19
35
45
10
34
55
17
37
57
35
05
35
05
34
03
32
01
30
59
28
57
26
55
24
53
21
48
06
22
45
05
22
46
08
30
04
55
50
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00
70 СЕЛО ПЛАНА
06
36
19
39
27
07 09 12 16 20

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София