menu close
° close
Столица новини от София.
more_vert close

Градски транспорт

Разписание на градския транспорт в София.

chevron_left

0737 ЗЕЛЕНЧУКОВА ГРАДИНА

20 СЕЛО ЛОКОРСКО
19
14
23 00
20 СЕЛО ЛОКОРСКО
53
11
29
47
06
26
51
13
34
57
18
38
03
28
58
33
08
43
23
03
43
23
03
43
23
43
03
23
43
08
28
48
08
33
03
34
16
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 01

Независима платформа за разписания на градския транспорт в София
Последна актуализация: 15.02.2019

Данни: Дизайн:

Времето в София

Въздухът в София